http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ไขปริศนาความลี้ลับแห่งอังกอร์

ไขปริศนาความลี้ลับแห่งอังกอร์
 
 
 
 
กษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงปกครองกัมพูชา อย่างเป็นปึกแผ่น  พระองค์บูชาพระวิษณุ และด้วยพลังแห่งศรัทธา ต่อวิษณุเทพ พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดปรางค์แต่ละองค์สูงถึง ๖๕ เมตร    (๒๐๐ฟุต) มีกำแพงรอบปราสาท ยาวถึง ๑,๐๐๐เมตร กว้าง ๘๕๐ เมตร ใช้หินในการก่อสร้างรวม ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ช้าง ๔๐,๐๐๐เชือก ใช้แรงงานคนนับแสนคน ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า ๕,๐๐๐ คน แกะสลักนาน ๔๐ปี.
 
 
 
ไขปริศนาความลี้ลับ
สถาปัตย์กรรม
เทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกอร์
สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่
(พุทธศักราช ๑๖๐๓๑๖๙๓)
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
การท่องเที่ยวเชิงอารยะธรรมขอมได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดแถบอีสานใต้ โดยมีร่องรอยโบราณสถานขอมทั้งยุคเมืองพระนคร ยุคเจนลา-จิตเสนมากมาย เช่นปราสาทหิน พิมาย พนมรุ้ง ตาเมือน บ้านพลวง ศีขรภูมิ สระกำแพงใหญ่ เขาพระวิหารฯลฯ
 
การเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทขอม  นอกจากท่านจะพบว่าเป็นสถาปัตย์ที่ทรงคุณค่าแล้ว มันยังได้แฝงเร้นไปด้วยสิ่งศักดิ์ลี้ลับมหัสจรรย์น่าทึ่ง ที่ยังต้องค้นคว้าทำความเข้าใจ ยิ่งลึกซึ้งมากเท่าไร ก็จะเพิ่มพูนความรู้ ความเพลิดเพลิน เพิ่มพลังชีวิตได้เป็นอย่างดี
... 
ผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่านอาจยังไม่ทราบถึงความลี้ลับทางสถาปัตย์กรรมเทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกอร์หรือปราสาทนครวัด ซึ่งถูกค้นพบโดย “เอลิเนอร์ มอรอน”ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นี่เองมาตาม “เมอรอน”ไปดูกัน เริ่มที่
.
พระเจ้าสุริยวรมันที่ พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่พระชันษายังน้อย หลังจากรบชนะเจ้าชายซึ่งเป็นคู่แข่ง ในการศึกครั้งสำคัญ “ทรงปล่อยให้ทหาร ซึ่งมีมากมายดุจคลื่นในมหาสมุทรสู้รบต่อไป.. ส่วนพระองค์ทรงปีนหัวช้างราชศัตรูปลงพระชนม์ เจ้าชายพระองค์นั้น ดุจพญาครุฑสังหารพญานาค บนบรรพต
 
ภาพนครวัดเมื่อปีพ.ศ.๒๔๖๗
                             
            เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงปกครอง กัมพูชาอย่างเป็นปึกแผ่น พระองค์บูชาพระวิษณุ และด้วยพลังแห่งศรัทธา ต่อวิษณุเทพ พระองค์จึงทรงโปรดให้ สร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดปรางค์แต่ละองค์สูงถึง ๖๕ เมตร     (๒๐๐ฟุต) มีกำแพงรอบปราสาท ยาวถึง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๘๕๐ เมตร ใช้หินในการก่อสร้างรวม ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ช้าง ๔๐,๐๐๐ เชือก ใช้แรงงานคนนับแสนคน ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า ๕,๐๐๐ คน แกะสลักนาน ๔๐ ปี
 
             และอาจจะลี้ลับที่สุดในเมืองพระนคร ซึ่งประกอบด้วย เทวาลัย ที่เก็บพระศพ และหอดูดาว บารายขนาดใหญ่ ที่กว้างถึง 190 เมตรมีภาพจำหลักนางอัปสราหรือนางฟ้าแห่งศิลานคร เป็นเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานรายรอบกว่า ๑๕๐๐ องค์ ในอิริยาบถต่างๆสวยงาม 
.
             ปัจจุบันนี้รู้จักกันในนาม นครวัด เทวาลัยเริ่มสร้างในต้นราชกาล แต่ก็สร้างไม่เสร็จแม้พระองค์สวรรคต มีหลักฐานน่าสนใจว่า สุริยวรมันที่ ทรงประกอบพิธี กัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๑๖๓๕ ซึ่งเป็นปีที่ ๓๓ ตัวเลขที่มีความสำคัญ ในจักรวาลวิทยาแห่งศาสนาฮินดู อะไรคือความลี้ลับของเทวาลัยแห่งนี้
 
 
          ประการแรก เทวาลัยนี้หันหน้าสู่ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นอาคารใหญ่หลังเดียว ในยโศธรปุระ นอกจากนี้ภาพจำหลัก ระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ รอบระเบียงปราสาท เรียงลำดับย้อนเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากระเบียงด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
 
          แต่ประเพณีการเดินดู ภาพจำหลักรอบปราสาทจะต้องเดินวนขวา ตามเข็มนาฬิกาซึ่งภาษาสันสกฤตเรียก ประทักษิณทิศตรงกันข้ามมักสัมพันธุ์กับความตาย เช่นเดียวกับทิศตะวันตก ปราชญ์ชาวฝรั่งเศสบางท่านเสนอว่า นครวัดต่างจากเทวาลัยอื่นๆ ในเมืองพระนครตรงเป็นสุสานนั่นเอง 
 
ส่วนเซเดส์เสนอว่าอาจเป็นการบูชาพระวิษณุเทพผู้พิทักษ์พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับทิศตะวันตกเท่าที่รู้กันนครวัด เป็นปราสาทแห่งเดียวในเมืองพระนครที่สร้างถวายพระองค์นี้ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือ พุทธศตวรรษที่ ๑๗   เป็นช่วงที่มีการฟื้นฟู ลัทธิไวษณพนิกายอย่างขนาดใหญ่ในอินเดีย นี่ก็เช่นกันกับศาสนายุคก่อนหน้านี้ ที่มีผลต่อเมืองพระนครด้วย
               
            ประการที่สอง   ช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๓ “เอลิเนอร์ มอรอน” ได้เริ่มศึกษามิติต่างๆของปราสาทแห่งนี้อย่างละเอียด เพราะเชื่อว่านี่อาจเป็นกุญแจไขรหัส ที่เมธี ผู้ออกแบบก่อสร้างได้ซ่อนเงื่อนไว้    หลังจากเชื่อแน่ว่า มาตรวัดที่ใช้ในเมืองพระนคร ๑ ฮัท เทียบเท่ากับ .๔๐ เมตร (๑.๓ ฟุต ) มอรอนสืบค้นต่อไปได้มิติต่างๆดังนี้
 
            ระยะทางระหว่างประตูทิศตะวันตก(ประตูเดียวที่มีทางเดินยาวเข้าไป ) กับปรางค์ประธาน ปรากฏว่าวัดระยะทางได้ ๑๗๒๘ ฮัท
 
            ส่วนทางเดินอื่นๆ ในเขตศูนย์กลางนี้วัดได้ ๑๒๙๖,    ๘๖๗,   และ ๔๓๙ ฮัท ตามลำดับ 
.
            มอรอนจึงเสนอว่าตัวเลขนี้สัมพันธ์กับยุคสี่ยุคตามความเชื่อของอินเดีย 

ภาพจำหลัก รอบระเบียงปราสาทระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ 
  
            ยุคแรก กฤดายุค   ซึ่งถือเป็นยุคทองยาวนานถึง     ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี (ยาวนานเป็น ๔ เท่าของยุคสุดท้าย)
                 
            ยุคที่สองทวาบรยุคนับเวลายาวนานถึง ๑,๒๙๖,๐๐๐ปี (ยาวนานเป็น3 เท่าของยุคสุดท้าย)
            ยุคที่สาม ไตรดายุคนับเวลายาวนานถึง (๘๖๔,๐๐๐ ปี (ยาวนานเป็น ๒ เท่าของยุคสุดท้าย)
      
            ยุคที่สี่ี่กลียุค นับเวลายาวนานถึง ๔๓๒,๐๐๐ ปี ( ยุคสุดท้าย กลียุค คือยุคปัจจุบัน )                                                                                                      
           
 
            ตามความเชื่อของอินเดีย เชื่อกันว่า ปลายยุคนี้จักรวาลจะพินาศ แล้วพราหมณ์จะเป็นผู้สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ ตามวัฏจักรเดิม โดยเริ่มด้วยยุคทอง แสดงว่าแท้จริงแล้ว รหัส ของปราสาทก็คือ เงื่อนปริศนาที่อาจบอกได้ทั้งมิติของพื้นที่และเวลา  
           .
           ระยะทางที่ทอดไปยังตัวปราสาทโดยสัมพันธ์กับยุคต่างๆ นั้น มีนัยบอกว่าผู้มาเยือนกำลังอยู่ใน เส้นทางไปสู่วิษณุประติมาในปรางค์ประธาน   จากทิศตะวันตก ( ทิศแห่งความตาย ) ถ้าเดินมุ่งหน้าต่อไปในกาลเวลา ไปถึงช่วงขณะที่ชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มของกาลเวลา
.
           ประการที่สาม  ความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์ กับระยะทางอีก ๑๐ แห่ง ในนครวัด พบว่า            ประตูทิศตะวันตก อยู่ในแนวที่พระอาทิตย์ขึ้นที่พนมบก ซึ่งเป็นเนินเขาเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งกว่านั้นในช่วง ซัมเมอร์ โซลตีส ( ดวงอาทิตย์ส่องตรงที่เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ )
.
           นักสังเกต แค่ยืนหน้าประตูตะวันตก  ก็จะเห็นดวงอาทิตย์ลอยอยู่ เหนือปรางค์ประธานที่นครวัด วันที่กล่าวถึงนี้คือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี 
.
ซึ่งเป็นวันแรกของปีทางสุริยคติ ตามคติของนักดาราศาสตร์อินเดีย และเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกษัตริย์ผู้ทรงพระนามสุริยวรมัน ( ผู้อยู่ในความคุ้มครองของสุริยเทพและเป็นผู้ทรงศรัทธาวิษณุเทพอีกด้วย
 
            ความหมาย และความลี้ลับของเทวาลัย   ปราสาทนครวัด แห่ง ยโสธรปุระ เมืองพระนครจะยังคงความลี้ลับอีกต่อไปจนกว่าจะมีปราชญ์ท่านใดสามารถ ไขปริศนาลี้ลับ เทวาลัยแห่งนี้และแห่งอื่นๆ ในเส้นทางรอยอารยะธรรมแห่ง ยุคเมืองพระนครเห็นไหมละครับความมหัสจรรย์ของนครวัดน่าทึ่งเพียงไร   ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเจาะเวลาหาอดีต..อาณาจักรลับแลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศิลานครเริ่มต้นด้วยการเดินจากดินแดนอีสานใต้มุ่งสู่..เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอมผ่านช่องเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวนับร้อยกิโลเมตร ตามแนวพรมแดนไทย-กัมพูชามุ่งสู่..เมืองพระนคร
 
 
 
 
 
 
“พิธีกวนเกษียรสมุทร”
กฤดายุค ในช่วงที่เรียกกันว่า “กูรมาวตาร”  หรือพระนารายณ์อวตารปางที่ 2 มีฤษีท่านหนึ่งมีชื่อว่า “ทุรวาส”  หรือพระศิวะจำแลง ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นพิภพโดยทั่ว ครั้งเดินทางไปได้นานพอควรก็ไปเจอเข้ากับพระอินทร์ซึ่งประทับอยู่บนพญาช้างเอราวัณ ฤษีทุรวาสเห็นเป็นดังนั้นจึงคิดเข้าไปชื่นชมบารมีของพระอินทร์บ้าง จึงเดินย่ากรายเข้าไปพร้อมมอบถวายพวงมาลัยดอกไม้สดให้พวงหนึ่ง 
  แต่เนื่องด้วยกลิ่นของพวงมาลัยดอกไม้สดนั้นทำให้พญาช้างเกิดอาการมึนเมาจึงใช้งวงจับพวงมาลัยได้ก็โยนลงพื้นดินแล้วใช้เท้ากระทืบจนแหลกละเอียด 

ระอินทร์ท่านทรงพอพระทัยเป็นยิ่งจึงนำพวงมาลัยดอกไม้สดมาวางเอาไว้บนกระพงของพญาช้างเอราวัณ
 
“ฤษีทุรวาส” เกิดบันดารโทษะในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสาปแช่งขอให้พระอินทร์และเหล่าเทพยดาทั้งหลายบนสวรรค์รบแพ้เหล่าอสูรท่ามกลางความตกใจของพระอินทร์ 
กาลเวลาล่วงเลยผ่านมาไม่นานปรากฏว่าเทวดาเริ่มรบแพ้อสูรมากครั้งขึ้นเรื่อยๆ
พระนารายณ์จึงแนะนำพระอินทร์ว่าให้แก้คำสาปของฤษีทุรวาส (พระศิวะแปลง)ด้วยพิธีกวนเกษียรสมุทร” เสียก็จะดีเอง 
 
พระอินทร์ท่านทรงเห็นดีเห็นงามด้วยจึงไปทำการสงบศึก(ชั่วคราว)กับอสูร แล้วบอกว่าขอให้ช่วยกันมา “กวนเกษียรสมุทร” เสร็จแล้วจะแบ่งน้ำอมฤตให้  เหล่าอสูร และยักษ์ต่างหลงกลจึงเกิดพิธีกวนเกษียรสมุทรขึ้น ณ บัดนั้น 
ด้วยการที่เหล่าเทวดาและอสูรได้ช่วยกันไปยกภูเขา “มันทระ” อันเป็นภูเขาใหญ่บนยอดหิมาลัยนครมาตั้งเข้าที่ “เกษียรสมุทร” หรือใน “ทะเลน้ำนม”
 
จากนั้นจึงใช้ให้ พญาอนันตนาคราช” หรือ “พญาวาสุกรี” มาพันล้อมรอบภูเขามันทระ มีอสูรดึงทางซ้าย มีเทวดาดึงทางขวา มีพระนารายณ์ทรงเป็นเทวะประทานอยู่เบื้อบนภูเขา ครั้งดึงกันไปดึงกันมาได้หลายร้อยปีพญาอนันตนาคราชก็บังเกิดความเจ็บปวดเป็นอันมากแก่กายาของตนจึงต้องคายพิษร้ายออกมา(เพื่อลดความเจ็บปวด) 
 
คราวนี้แหล่ะที่พวกอสูรที่เป็นฝ่ายฉุดดึงทางหัวต้องเจอเข้ากับพิษร้ายที่พญานาคตนดังกล่าวคายออกมา  เหล่าอสูรต่างได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมาก และเนื่องด้วยพิษร้ายในคราวนี้เองจึงทำให้หน้าตาของพวกอสูรที่เคยหมดจดงดงามประหนึ่งเป็นเทพ เทวดาต้องมลายหายไปเป็นมีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวดังปัจจุบัน  พิษร้ายของพญาอนันตนาคราชนี้เองแม้จะแผดเผาใบหน้าและกายาของเหล่าอสูรไปมาก แต่ก็ยังมีพิษร้ายหลงเหลืออยู่อีกมาก
 
ก่อให้เกิดเป็น “มหาไฟกรด” ปกคลุมไปทั่วทั้งจักรวาล  พระศิวะทรงเห็นเข้าพอดีจึงมีความคิดที่จะไถ่โทษในคำสาปของตนเองบ้างจึงตรงปรี่เข้ามาพร้อมทั้งดูดกลืนพิษร้ายที่เหลือเกือบทั้งหมดไว้ในปากของพระองค์เอง  และเนื่องด้วยพิษของ “มหาไฟกรด” ในครั้งนี้เองจึงทำให้พระองค์ท่านจึงมีลำคอที่ไหม้เกรียมเนื่องด้วยต้องอำนาจแห่งมหาพิษร้าย พระศิวะ หรือ พระอิศวร ท่านจึงได้ฉายานามอีกหนึ่งว่า “นิลกัณฐ์” หรือ “ผู้มีลำคอสีดำ” แต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
แต่พิษร้ายของพญาอนันตนาคราชยังไม่หมด ยังมีพิษอีกบางส่วนที่ยังคงลอยล่องตกลงมายังพื้นพิภพโลก   พิษส่วนนี้เองที่ตกลงมายังพื้นดินแห่งหนึ่งพวกงู และสัตว์ต่างๆบนโลกในขณะนั้นเองยังไม่มีพิษเป็นของตนเองจึงตรงรี่เข้าแย่งชิงพิษของพญาอนันตนาคราชมาเป็นพิษประจำตน  โดยในครั้งนั้น “งูพญาตะบองหลา” หรือ “งูจงอาง” มาถึงก่อนเพื่อนจึงได้รับพิษที่ร้ายแรงที่สุดไป
ครั้นไม่นานงูเห่า งูแมวเซาก็มาถึงในพื้นที่ดังกล่าวบ้างจึงเกิดการแย่งชิงพิษกันจนแทบหมด  ในที่สุดคางคกซึ่งเดินทางมาช้ากว่าเพื่อนก็มาถึงจึงใช้คางรับเอาพิษที่เหลือหยดสุดท้ายไว้คางคกจึงมีพิษที่คางนับแต่บัดนั้น 
 
พิธีกวนเกษียรสมุทรที่เหล่าอสูรและเทวดากำลังกวนกันอยู่นี้เองผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว  ก็ปรากฏว่าเหล่าเทวดาและอสูรได้โยนเอาสมุนไพรและสิ่งวิเศษต่างๆลงไป ปีแล้วปีเล่า ปีแล้วปีเล่าจนแผ่นดินในบริเวณดังกล่าวเริ่มแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 
 
พระ นารายณ์เห็นเป็นดังนั้นก็เริ่มวิตกว่าโลกใบนี้ แผ่นดินนี้จะรองรับและต้านทานการกวนเกษียรสมุทรได้หรือ พระองค์(พระนารายณ์) ท่านจึงแปลงกายเป็น กูรมะ” หรือ “เต่า” ใช้กระดอง(ซึ่งเป็นเพชร)รองรับภูเขามันทระแทน จนกาละเวลาล่วงเลยผ่านมาจนครบปีที่ 1000  พอครบปีที่หนึ่งพันแล้ว ก็ปรากฏว่าเกิดสิ่งของวิเศษต่างๆออกมาจากพิธีกรรมดังกล่าวมากมายเป็นดังนี้
 
1.แม่โคสารพัดนึกชื่อ “สุรภี”
2.นางวารุณี(เทพีแห่งสุรา)
3.ต้นปาริชาต
4.นางอัปสรา 35 ล้านนาง
5.พระจันทร์
6.พระศรี หรือ พระลักษมี
7.ม้าอุจไฉศรพะ
8.น้ำอมฤต หรือน้ำทิพย์ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินเข้าแล้วจะทำให้เป็น “อมร” หรือ “ผู้ซึ่งไม่รู้จักตาย”
9.หอยสังข์
10.เกาษฏก หรือ ดวงแก้ววิเศษ
11.ของวิเศษอื่นๆ


เมื่อได้น้ำอมฤตตามต้องประสงค์แล้วนี่พวกเทวดากลับไม่ทำตามสัญญา เพราะเป็นฝ่ายที่ได้กินน้ำอมฤตเพียงฝ่ายเดียว  ส่วนพวกอสูรเหล่านั้นถูกพระนารายณ์จำแลงตนเป็นหญิงงามหลอกล่อไปหมด   คราวนี้พอพวกเทวดาได้ดื่มได้กินอมฤตแล้วจึงรบไม่แพ้พวกอสูรอีกต่อไป
 
คำสาปของพระศิวะจึงถึงวาระสิ้นสลายในที่สุด 
มีอสูรอยู่ตนหนึ่งที่ได้ดื่มได้กินอมฤต  อสูรตนนั้นก็คือ “ราหู” ได้ซึ่งแปลงกายเป็นเทวดาเข้าร่วมดื่มกิน แต่ถูกพระนารายณ์จับได้ ด้วยความร่วมมือของพระจันทร์  พระนารายณ์ได้ใช้ “จักรสุทรรศน์” ตัดกายราหูออกเป็น 2 ส่วน แต่เนื่องด้วยราหูนั้นดื่มอมฤตไปแล้วจึงไม่ตาย กายร่างจึงขาดเป็น 2 ท่อนเพียงเท่านั้น
กายหนึ่งคือราหูอันคอยจ้องล้างแค้นพระจันทร์อยู่ร่ำไป
 
ส่วนอีกกายหนึ่งตกลงมายังโลกเป็น “พระเกตุ” อันมีเหล่านาคเป็นบริวาร
เรื่องราวของ “พิธีกวนเกษียรสมุทร” จึงเป็นที่มาของการกำเนิดสิ่งต่างๆมากมายบนโลกมนุษย์..
 
 
 
 
 
 
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ (อังกฤษ: Trimurati, Trinity, สันสกฤต: त्रिमूर्ति) คือ การอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาพราหมณ์ อันได้แก่ พระพรหม (ผู้สร้าง) พระนารายณ์ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระอิศวร (ผู้ทำลาย) โดยพระตรีมูรตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ยุคใหม่
ส่วนคำว่า ตรีมูรติ มาจากภาษาสันสกฤต ตรี และ มูรติ ตรี หมายถึง สาม มูรติ หมายถึง รูปแบบ ตรีมูรติ หมายถึง รูปแบบทั้งสามหรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ อันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นหลักสำคัญในศาสนาพราหมณ์ หากมองตามหลักปรัชญาสามารถหมายถึง พระผู้สร้าง พระผู้รักษา และพระผู้ทำลาย หรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่า เกิดขึ้น คงอยู่ และ ดับไป
 
กำเนิดพระตรีมูรติ
ตำนานของการกำเนิดแห่งของตรีมูรติมีกล่าวกันไว้หลายตำนานแตกต่างกัน และส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่าพระตรีมูรติเป็นภาครวมเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ในร่างเดียวกัน เรียกว่า ทัตตาเตรยะ (Dattatreya) ทัตตา (Datta) แปลว่า การมอบให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ส่วน เตรยะ (treya) แปลว่า ผู้เป็นบุตรแห่งฤาษีอัตริหรือเตรยะ ซึ่งเป็นภาคอวตารของมหาเทพทั้งสาม หรือบางตำนานกล่าวว่าเป็นพระนารายณ์
ในตำนานนี้กล่าวว่า ณ เวลาหนึ่งมีฤาษีชื่อว่า อณิมาณฑวย (อะ-นิ-มาน-ดับ-วยะ) ฤาษีตนนี้กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญตบะอยู่ ขณะนั้นได้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่ง กำลังหนีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองผ่านมาทางนั้นพอดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดและเห็นฤาษีนั่งบำเพ็ญอยู่ สอบถามเรื่องใดๆฤาษีซึ่งกำลังอยู่ในฌานสมาธิจึงไม่ได้ปริปากพูดใดๆออกมาเลย จนฝ่ายเจ้าหน้าที่คิดว่าฤาษีตนนี้อาจเป็นโจร จึงได้จับตัวมาฤาษีลงโทษและถูกเจ้าเมืองแห่งนั้นสั่งให้ต้องโทษประหารชีวิต โดยเสียบด้วยตรีศูลไว้บนยอดเขาแต่ฤาษีซึ่งขณะนั้นยังไม่ตาย
ได้มีสตรีชื่อว่า นางศีลวตี มีสามีชื่อ "อุครศรวัส" กำลังแบกสามีให้โดยให้ขี่คอของตน และเดินทางผ่านมาบริเวณเขาลูกนั้นโดยมีจุดหมายปลายคือหานาง อนุสูรยา อันเป็นเพื่อนรัก บังเอิญมีฝนตกหนักจนเป็นผลทำให้เดินทางยากลำบาก ฝ่ายสามีได้กล่าวโทษฤาษี (อณิมาณฑวย) ว่าเป็นต้นเหตุทำให้ฝนตกหนัก
ฤาษีซึ่งยังไม่ตายได้ยินเข้า เกิดความไม่พอใจ แม้ฤาษีอยู่ภาวะใกล้ตาย แต่ก็แข็งใจสาปแช่งให้ศีรษะของอุครศรวัส (สามี) แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น แต่นางศีลวตีได้ยินคำสาปแช่งนั้นเข้า เกิความคิดไม่ยอมให้สามีเป็นเช่นคำสาปนั้น และได้ตั้งจิตอธิษฐานขออย่าให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกเลย ซึ่งคำอธิษฐานนั้นได้ผล ทำให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นอีกเลย
จึงเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งสามโลก เหตุการณ์ดังกล่าวล่วงไปถึง พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่แนวทางแก้มีอยู่ว่าต้องให้นางศีลวตีถอนคำอธิษฐาน เมื่อเป็นเช่นนั้นมหาเทพทั้งสามพระองค์จึงได้รีบเสด็จไปหานางอนุสูยาทันใด เพื่อบอกกล่าวให้นางไปอ้อนวอนนางศีลวตีเพื่อถอนคำอธิษฐานนั้น
ในระหว่างที่มหาเทพทั้งสามไปพบนางอนุสูยา สามีของนางคือ "อรตี" ไม่อยู่ จากนั้นจึงได้ออกอุบายทำทีว่าขออาหารจากนาง ซึ่งนางยอมทำตามแต่โดยดี และฝ่ายมหาเทพทั้งสามมีเงื่อนไขว่านางจะต้องจัดอาหารไปให้โดยปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์
ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่าหญิงใดเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์ต่อหน้าผู้อื่นที่ไม่ใช่สามีตน จะถูกกล่าวหาเป็นผู้ภรรยาผู้ไม่มีความซื่อสัตย์ แต่นางก็ไม่อยากผิดคำสัญญาที่ให้ไว้แต่ต้น และคำอ้อนวอนหรือขอร้องนี้ดูแปลกประหลาดย่อมมิใช่คนธรรมดาแน่นอน หรืออาจเป็นกลลวง
เมื่อคิดได้เช่นนั้นนางจึงนึกถึงสามีตน และตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่นางได้กระทำไปนั้น ไม่ใช่ทำเพื่อการยั่วยวนหรือฝักใฝ่กามราคะ เมื่อทั้งมหาเทพทั้งสามพระองค์ร้องขอออกมาว่า "โอ้มาตา โปรดให้อาหารแก่เราเถอะ" ทำให้นางตัดสินใจคิดเสียว่าทั้งมหาเทพทั้งสามพระองค์คือ บุตรของนาง ด้วยมีใจเมตตานางจึงถอดเสื้อผ้าออก ทันใดนั้นมหาเทพทั้งสามพระองค์ ก็กลายร่างเป็นทารกน้อยทั้งสามพระองค์ นางอนุสูยาจึงได้ให้ให้น้ำนมและอาหารแก่ทารกน้อยนั้นจนอิ่มแล้วหลับในที่สุด
ฝ่ายสามีของนางอนุสูยาเมื่อกลับมาและรับทราบเรื่องราวแล้วจึงเข้าไปดูและปลุกทารกเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อชื่นชม ทันใดนั้นทารกน้อยทั้งสามก็กลายร่างเป็นมหาเทพทั้งสามเหมือนเดิม และทั้งสามพระองค์ได้ทรงชื่นชมนางที่มีจิตใจเมตตา และขอร้องให้นางอนุสูยาไปบอกกล่าวแก่นางศีลวตี เพื่อให้ถอนคำอธิษฐานไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นนั้น และสามีของนาง (อุครศรวัส) ก็จะไม่ตายตามคำสาปแช่งของฤาษีตนนั้น
ฝ่ายนางศีลวตีเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วได้ยินยอมถอนคำอธิษฐานนั้น เมื่อเสร็จภาระกิจแล้วมหาเทพทั้งสาม ได้ถามแก่นางอนุสูยาว่าต้องการขอพรสิ่งใดจากพระองค์ ซึ่งนางได้ทูลขอให้มหาเทพทั้งสามพระองค์มาเกิดเป็นบุตรของนางในภายภาคหน้า แล้วนางก็ได้รับพรนั้นตามคำขอ หลังจากนั้นพระนารายณ์ได้มาเกิดเป็นพระทัตตาเตรยะ พระศิวะมาเกิดเป็นทุรวาสัส ส่วนพระพรหมได้เกิดเป็นพระจันทร์
 
ศาสนาฮินดู (Hinduism) ถือกำเนิดโดย ชาวอารยัน เมื่อ ๑,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล หรือราว ๓,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ชาวฮินดู ได้นำเอาคัมภีร์พระเวทมาผสมกับคติพื้นเมืองของ อินเดียโบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและยกย่อง พราหมณ์ ในฐานะผู้สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ให้เป็นชนชั้นสูงสุดของสังคม ด้วยเหตุนี้ศาสนาฮินดูจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าศาสนาพราหมณ์
 
โดยเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงสุดมี ๓ องค์ คือ
 
. พระพรหม (the god Brahma) นามอื่นที่ใช้กันมาก คือ ธาดา (ผู้ทรงไว้) โลเกศ (จอมโลก) และ ปรเมษฐ์ (เป็นใหญ่ในสวรรค์) ทรงถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พระอาตมภู (ผู้เกิดเอง) ได้สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นจากความว่างเปล่า เมื่อทรงหว่านพืชลงในน้ำ ก็บังเกิดไข่ทองขึ้น พอไข่ทองแตกก็ปรากฏองค์พระพรหมอยู่ภายใน มเหสีของพระองค์คือ พระสรัสวดี พระพรหมทรงมีวรกายสีแดง มีสี่พักตร์ แปดกรรณ (หู) สี่กร (บ้างว่า ๘ กร) ถือธารพระกร ช้อน (สำหรับหยอดเนยในไฟ) หม้อน้ำ คัมภีร์ มีประคำคล้องศอ ถือธนู มีหงส์เป็นพาหนะ พระพรหมทรงกอปรไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า พรหมวิหาร คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม
 
. พระอิศวร (the god Vishnu) นามอื่นมีมากมาย อาทิ พระมหาเทพ พระตรีโลจนะ (สามตา) นิลกัณฐ์ (คอดำ) จันทรเศขร (เอาพระจันทร์เป็นปิ่น) (เพื่อให้ไปถือกำเนิดใหม่) เป็นผู้สร้างดังสัญลักษณ์ เป็นรูปศิวลึงค์ ตำนานกำเนิดหนึ่งกล่าวว่า ทรงเป็นโอรสของ พระกัศยป กับ นางสุรภี แต่บางตำนานอ้างว่า ทรงสร้างพระองค์ขึ้นเองจากพระเวทและพระธรรม ทรงมีมเหสีชื่อ อุมา หรือ บารพตี พระอิศวรมีสีกายขาว มีสามเนตร (เนตรที่ ๓ อยู่กลางหน้าผาก) มีรูปพระจันทร์ครึ่ง ซีกอยู่เหนือเนตรที่ ๓ เกศามุ่นเป็นชฎา รุงรัง มีประคำกะโหลกหัวคนคล้องศอ สังวาลเป็นงู ศอสีนิล นุ่งหนังเสือหนังช้าง หรือหนังกวาง สถิตอยู่บนเขาไกรลาศ ในเทือกเขาหิมาลัย มีตรีศูลเป็นอาวุธ ถือคทายอดหัวกะโหลก ถือสังข์ ฯลฯ มีวัวนนทิเป็นพาหนะ พระอิศวรทรงมีพระทัยกรุณา ให้พรแก่ผู้ขอโดยง่าย นอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ล้าง ผู้ทำลาย
 
. พระนารายณ์ (the god Siva) นามอื่นๆ คือ วิษณุ พิษณุหริ (ผู้สงวน) อนันตไศยน (นอนบนอนันตนาค)

ตำนานกำเนิดของพระนารายณ์ มีว่า หลังจากพระอิศวรทรงบังเกิดขึ้นจากพระเวทพระธรรมแล้ว ก็ทรงสร้างผู้ช่วยขึ้น โดยเอาพระหัตถ์ ซ้ายลูบพระหัตถ์ขวา ปรากฏเป็นองค์พระนารายณ์ขึ้น และไปประทับอยู่ในเกษียรสมุทร ยามใดที่ทุรยุคพระนารายณ์ก็มีหน้าที่ไปปราบระงับทุกข์ เรียกว่า อวตาร ทรงมีพระมเหสีนามว่า พระลักษมี และมีครุฑเป็นพาหนะ
เทพเจ้าทั้งสามองค์ คือ พระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ์ รวมเรียกว่า พระตรีมูรติ (Trimurti)
 
เชื่อกันว่าหากบูชา พระตรีมูรติ ก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน เพราะเทพทั้ง ๓ เป็นผู้บันดาลความเป็นไปของมวลมนุษย์ในโลก คือ
องค์พรหม-เป็นผู้ให้กำเนิดกำหนดชีวิตแต่ละคนขึ้นมา
องค์วิษณุนารายณ์-เป็นผู้คอยปกป้องดูแลความเป็นไปในโลก
องค์ศิวะ-เป็นผู้กำหนดโชคชะตามนุษย์
 
นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เกี่ยวข้อง กับเทพตรีมูรติอีกว่า แต่เดิมนั้นเทพกับอสูรเป็นอริต่อกัน แต่การต่อสู้กับเหล่าอสูรซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มาก เทวดาทั้งหลายพากันวิตกว่าจะพ่ายแพ้ จึงนำเรื่องไปปรึกษาพระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม เทพทั้ง ๓ องค์ จึงตกลงกันทำ พิธีกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งใครดื่มจะไม่ตาย และชวนอสูรให้มาร่วมด้วย โดยสัญญาว่า จะให้ดื่มน้ำอมฤต

พิธีกวนเกษียรสมุทรจึงเริ่มขึ้น โดยใช้เขาพระสุเมรุเป็นไม้กวนทะเล เกษียรสมุทร และมีพระยาวาสุกรี (พญานาค) เป็นเชือกพันรอบเขาพระสุเมรุ และเหล่าเทวดา-อสูร ต่างก็รวมใจกันเข้าชักสายเชือก โดยเทวดาวางแผนให้พวกอสูรดึงด้านหัวพญานาค พอฉุดนานเข้าพญานาคเกิด ความร้อนและเหน็ดเหนื่อย จึงพ่นพิษโดนเหล่าอสูรจน ร่างกายมีสีดำ ส่วนเหล่าเทวดาดึงหางพญานาคมีฝนโปรยปรายเย็นชุ่มฉ่ำ
 
การกวนเกษียรสมุทรต้องใช้เวลาเป็นแรมปี เหตุนี้องค์นารายณ์ทรงเล็งเห็นว่าหากทำไปเรื่อยๆ อาจทำให้เขาพระสุเมรุทะลุพื้นทะเลลงไป จึงทรงอวตารแปลงกายเป็นเต่ายักษ์ลงไปรองรับ แผ่นโลกไว้ เวลาผ่านไปถึง ๑,๐๐๐ ปี การกวนเกษียร สมุทรสำเร็จ เหล่าอสูรกรูกันเข้ามาแย่งดื่ม องค์ นารายณ์จึงแปลงร่างเป็นสาวงามล่อเหล่าอสูรไปอีกทางหนึ่ง เทวดาจึงได้ดื่มน้ำอมฤตกันทั่วหน้า ฝ่ายอสูรมีเพียง ราหู ดื่มไปได้ ๑ อึก พระอาทิตย์ และพระจันทร์เห็นเข้า จึงฟ้ององค์นารายณ์ พระองค์ จึงขว้างจักรตัดกายราหูเป็น ๒ ส่วน แต่ไม่ตาย จึงเป็นตำนานเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสและจันทรคราสในปัจจุบัน
 
ความศรัทธาใน ตรีมูรติ ได้สืบทอดผ่าน ยุคผ่านสมัย ทั้งในอินเดีย เขมร พม่า ลาว และไทย  
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 11
  north face coats
  north face coats 2822415945@qq.com 14/12/2012 15:23

  Qu Xing also said that, although the level of the United Nations Security Council sanctions against North Korea, there was no consensus,  north face winter coats  but do not rule out that the European Union and the United States unilaterally strengthen sanctions against the DPRK.  North Face Kids Jackets   Practice has proved that the role played by such sanctions is very limited.

 2. 12
  louboutin pas cher
  louboutin pas cher 36587965@qq.com 21/03/2013 13:10

  gucci outlet


  however, if you are unconfident about removing the scratches, its better to be safe than sorry and take it into a repair store or watch store looking to build a costume? pick up play clothes for the kids? a few sweaters to get you through the last few weeks of winter?


  gucci outlet


  its annual fees are 1 it such a beautiful scent, primpers if your gucci watch has a stainless steel or metal strap, it is ok to clean it with soap and water to keep it clean this sounds like trash from piedras i always thought i had to wait until i had large amounts of money before i could start a retirement or emergency savings account although it\'s not near the same price.
  tiffany uk online shop offer the cheapest


  tiffany and co


  products to uk,you may love the tiffany jewellery for gift.
  consumers are comfortable buying things such as cars,louis vuitton handbags 7369, homes,louis vuitton handbags 1374, and,louis vuitton handbags 9985, of course travel online this will be a transitional season,


  louis vuitton uk


  1490, as coach gregory builds a foundation to turn around a program that was near the bottom of the acc last year2 to end with.
  if you do not do so,


  louboutin pas cher


  , your loved ones would be left to sort out the problems, at a time of great stress. speak to a suitably qualified professional person about the benefits of having an up to date will.


  toms shoes


  Cheap on sale, Toms outlet store online providing various discount Toms products you want! buy toms outlet here, enjoy more discounts!
  tiffany outlet ukdiscount jewellery outlet sale in


  tiffany uk

 3. 13
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:45

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 4. 14
  20170605
  20170605 zhuojian5944@gmail.com 05/06/2017 14:17

  20170605yueqin


  rolex replica watches


  christian louboutin sale


  cardinals jerseys


  nike air max


  thunder jerseys


  toms


  pandora charms


  nike uk


  yeezy shoes


  adidas nmd r1


  warriors jerseys


  kate spade bags


  cheap nike shoes


  coach factory outlet


  prada outlet online


  coach outlet canada


  michael kors outlet clearance


  levis outlet


  fitflops sale clearance


  cheap nike sneakers


  fit flops


  jordan shoes


  nike outlet


  texans jerseys


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  air max 90


  nfl jerseys


  swarovski sale


  nike tn pas cher


  nike outlet store


  nike roshe one


  heat jerseys


  christian louboutin shoes


  adidas yeezy boost


  coach factory outlet online


  burberry outlet online


  sac longchamp


  gucci outlet online


  packers jerseys


  air max


  oakley sunglasses outlet


  fred perry polo shirts


  adidas outlet online


  coach outlet store online


  fitflops sale


  montblanc pens


  true religion jeans outlet


  christian louboutin shoes


  oakley sunglasses wholesale


  oakley sunglasses outlet


  fitflops clearance


  giants jerseys


  christian louboutin outlet


  mont blanc pen


  rolex watches


  yeezy boost 350


  coach factory outlet


  coach outlet store online


  oakley sunglasses outlet


  pandora charms sale clearance


  cheap ray ban sunglasses


  polo ralph lauren


  hermes bags


  true religion


  coach outlet online


  tods shoes


  adidas nmd r1


  pandora jewelry store


  pandora jewelry


  purs jerseys


  patriots jerseys


  salomon outlet


  coach factory outlet online


  jerseys cheap


  cheap jordan shoes


  oakley sunglasses on sale


  adidas outlet online


  michael kors outlet online


  coach factory outlet


  kate spade outlet store


  mlb jerseys


  polo ralph lauren outlet


  michael kors outlet store


  michael kors


  vans store


  adidas trainers


  chaussures louboutin


  birkenstock uk


  michael kors outlet store


  birkenstock outlet


  michael kors bags


  coach outlet online


  harden shoes


  coach factory outlet store


  moncler jackets


  ralph lauren sale


  jordans


  air max 90


  ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  ray ban sunglasses cheap


  michael kors outlet store


  michael kors uk


  nike air huarache


  michael kors


  air max


  chaussure louboutin pas cher


  ralph lauren sale


  adidas


  air jordan shoes


  ray bans


  coach outlet online


  air max


  birkenstock outlet


  coach outlet


  yeezy boost 350


  moncler uk


  cheap air jordans


  pandora charms sale clearance


  longchamp bag


  yeezy boost 350


  ralph lauren outlet


  nfl jerseys


  polo ralph lauren


  coach outlet store


  ray ban sunglasses outlet


  cowboys jerseys


  michael kors bags


  moncler coats


  curry shoes


  coach factory outlet online


  tigers jerseys


  discount oakley sunglasses


  tory burch sale


  longchamp outlet store


  fitflops sandals


  marc jacobs outlet


  coach factory outlet online


  phillies jerseys


  louis vuitton purses


  coach outlet store


  christian louboutin sale


  ray bans


  discount oakley sunglasses


  cheap nfl jerseys


  kd shoes


  michael kors outlet canada


  coach outlet online


  mulberry uk


  coach factory outlet online


  discount oakley sunglasses


  adidas nmd runner


  longchamp handbags


  longchamps


  adidas sneakers


  moncler pas cher


  ralph lauren sale clearance uk


  nfl jerseys cheap


  birkenstock


  hollister clothing


  christian louboutin shoes


  yeezy boost


  polo ralph lauren outlet online


  ralph lauren sale


  coach outlet online


  michael kors outlet store


  pandora charms sale clearance


  rangers jerseys


  coach factory outlet online


  clarks shoes outlet


  cheap rolex watches


  christian louboutin


  pandora jewelry outlet


  ralph lauren uk


  hollister kids


  michael kors outlet online


  pandora charms sale clearance


  cheap jordan shoes


  kate spade outlet online


  red bottom heels


  michael kors outlet clearance


  yeezy 350 boost


  mulberry


  ed hardy uk


  fitflops


  nike outlet store


  coach outlet online


  toms outlet


  nike air max 95


  dolce and gabbana outlet online


  sac longchamp


  nike flyknit


  kate spade uk


  toms


  louboutin shoes


  fendi bags


  fitflops sale clearance


  michael kors


  cheap jordan shoes


  cheap jordan shoes


  coach outlet store online


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  rockets jerseys


  coach purses


  michael kors outlet online


  hermes bag


  pandora jewelry


  coach outlet online


  adidas


  ed hardy store


  polo ralph lauren outlet


  yeezy shoes


  adidas uk


  nike outlet online


  nike roshe shoes


  coach factory outlet online


  toms


  pandora charms sale


  louboutin outlet


  toms outlet


  yeezy boost


  coach factory outlet


  adidas outlet store


  red bottom


  michael kors uk


  ralph lauren sale


  yeezy boost


  celine handbags


  kate spade bags


  michael kors outlet online


  birkenstocks


  mbt


  coach outlet online


  cubs jerseys


  michael kors


  louis vuitton factory outlet


  coach factory outlet online


  pandora charms sale


  coach outlet store


  ralph lauren sale clearance uk


  marc jacobs


  nike sneakers


  louis vuitton outlet store


  yeezy boost 350 v2


  kate spade handbags


  adidas trainers


  cavaliers jerseys


  cheap jerseys


  dodgers jerseys


  pandora charms outlet


  louis vuitton factory outlet


  louis vuitton outlet online


  yeezy shoes


  coach outlet store online


  coach factory outlet


  adidas sneakers


  louis vuitton outlet online


  kate spade outlet online


  coach outlet online


  cheap jordans for sale


  nfl jerseys wholesale


  longchamp bags


  coach outlet store


  michael kors handbags outlet


  burberry outlet


  nike free 4.0 flyknit


  burberry outlet store


  mbt


  adidas yeezy boost


  jimmy choo shoes


  mont blanc pens


  oakley sunglasses outlet


  jordan retro


  mbt


  adidas nmd runner


  michael kors outlet online


  mulberry uk


  fitflop sandals


  polo ralph lauren outlet online


  air max outlet


  adidas nmd runner


  mulberry bags


  valentino outlet


  rolex replica watches for sale


  adidas ultra boost


  cheap oakley sunglasses


  air max shoes


  michael kors outlet


  white sox jerseys


  versace


  moncler uk


  polo ralph lauren outlet online


  birkenstocks


  nmd adidas


  adidas nmd r1


  celine outlet online


  michael kors outlet online


  ray ban glasses


  michael kors outlet store


  hermes outlet online


  adidas running shoes


  ralph lauren


  gucci


  montblanc


  michael kors


  dansko outlet


  fitflop


  chi flat iron


  michael kors outlet online


  fred perry shirts


  coach outlet store online clearance


  ray ban sunglasses discount


  adidas outlet store


  eahawks jerseys


  49ers jerseys


  birkin handbags


  clarks shoes outlet


  longchamp pliage


  kate spade outlet


  eltics jerseys


  louis vuitton bags


  louboutin shoes


  hermes outlet


  adidas superstar shoes


  yankees jerseys


  discount nike shoes


  coach outlet online


  polo ralph lauren pas cher


  michael kors


  adidas superstars


  swarovski uk


  lakers jerseys


  nike air max 95


  red sox jerseys


  timberland boots outle


  tory burch outlet online


  adidas yeezy boost


  adidas nmd r1


  longchamp bags


  kate spade outlet online


  nike free run flyknit


  clarks


  red bottom


  true religion outlet online


  adidas yeezy boost


  pandora charms outlet


  michael kors handbags


  michael kors


  adidas yeezy boost 350


  michael kors bags


  yeezy boost 350


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  fred perry polo shirts


  swarovski crystals


  coach factory outlet


  jordan femmes pas cher


  ray ban sunglasses discount


  broncos jerseys


  dansko


  burberry outlet


  coach outlet online


  cheap jordan shoes


  salomon boots 


  birkenstock shoes


  salomon outlet


  moncler outlet online


  coach outlet store online


  ed hardy store


  coach outlet online


  louboutin pas cher


  louboutin outlet


  coach factory outlet online


  mlb jerseys


  longchamp sale


  pandora jewelry outlet


  pandora outlet


  fake rolex watches


  fitflops sale clearance


  true religion jeans


  fitflops sale


  ralph lauren outlet online


  polo ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  air max 90


  coach outlet online


  chaussures louboutin


  longchamp soldes


  hermes bags


  ralph lauren


  christian louboutin pas cher


  polo ralph lauren


  moncler jackets


  cheap oakley sunglasses


  nike outlet


  cheap rolex replica watches


  true religion jeans outlet


  christian louboutin


  air jordans


  ray ban glasses


  gucci borse


  adidas sneakers


  michael kors outlet clearance


  coach outlet online


  tods outlet


  louboutin outlet


  coach outlet online


  parada bags


  louboutin outlet


  mulberry outlet uk


  jordan uk


  coach factory outlet


  ralph lauren outlet online


  adidas store


  michael kors outlet online


  nike cortez classic


  adidas nmd runner


  nike free run


  coach handbags outlet


  ralph lauren outlet


  nike store


  polo ralph lauren outlet


  ed hardy clothing


  michael kors outlet online


  pandora charms outlet


  pandora bracelet


  nike outlet store online


  michael kors outlet canada


  mlb jerseys whgolesale


  coach outlet online


  michael kors


  michael kors outlet online


  adidas superstar trainers


  discount oakley sunglasses


  coach factory outlet online


  kd 8 shoes


  yeezy boost


  cheap air max


  nike outlet store


  tory burch outlet online


  longchamp bags


  coach outlet online


  adidas superstars


  air jordans


  vans outlet


  pandora charms


  rolex watches


  louis vuitton outlet online


  nike air force


  rolex replica watches for sale


  mont blanc pen


  pandora


  cheap oakley sunglasses


  clarks shoes for women


  michael kors outlet


  red bottom shoes for women


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  nike blazer low pas cher


  michael kors outlet store


  mlb jerseys


  jordan shoes


  pandora charms


  longchamp handbags


  ralph lauren outlet


  coach outlet store


  coach outlet online


  cheap oakley sunglasses


  fitflop shoes


  nike sneakers


  ralph lauren


  kate spade purses


  burberry sale


  christian louboutin outlet


  mulberry handbags


  ralph lauren


  michael kors outlet clearance


  birkenstock outlet


  ralph lauren outlet


  bulls jerseys


  20170605yueqin

 5. 15
  توكيل كاريير

  الان افضل الخدمات من توكيل كاريير في توفير احدث الانوتاع والاشكال ومن الاجهزه الكهربائية المنلزية حيث اننا سنعي الي خدمة الكثير من العملاء في اسرع وقت ممكن . 6. 16
  توكيل كاريير

  الان افضل الخدمات من توكيل كاريير في توفير احدث الانوتاع والاشكال ومن الاجهزه الكهربائية المنلزية حيث اننا سنعي الي خدمة الكثير من العملاء في اسرع وقت ممكن .


  الان افضل الخدمات من توكيل كاريير في توفير احدث الانواع والاشكال ومن الاجهزه الكهربائية المنزلية حيث اننا سنعي الي خدمة الكثير من العملاء في اسرع وقت ممكن .[Back]   1 2

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view