http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

สุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรม

สุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรม
 
 

 
 
"มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้ว
มิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ “เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำ ลายได้เลย
มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ “ไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ ไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดา
สิ่งที่มีการตั้งอยู่” และไม่มีการตั้งอยู่ ไม่อาจจะลงความเห็นว่า เป็นของใหม่หรือเก่า ไม่ใช่ของยาวหรือของสั้น ของใหญ่หรือของเล็กทั้งนี้ เพราะมันอยู่เหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการทิ้งร่องรอยไว้ และ “เหนือการเปรียบเทียบทั้งหมดอ่านเพิ่ม
 
อ่านเพิ่ม: บทควาทที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์-ปวงปรัชญาอินเดีย
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
   
งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ๒๕๕๕
      
งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์๒๕๕๕
Surin Elephant Round up 2012
หลายท่านอาจยังไม่รู้งาานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ยังมีโปรมแกรมที่น่าสนใจ ติดตามชมอีกมมากมาย ล้วนแต่มีความน่าสนใจ ในการที่จะเรียนรู้ สังคมวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ PAGE นี้ www.visitsurin .com ได้นำเสนอ ในทุกโปรแกรม กิจกรรมการแสดงไว้ ทั้งซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับนักลงทุนทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว....More
       
 
ยุทธศาสตร์อาเชียน โลกกับประเทศไทยหลังปี ๒๕๕๘
 
       
การประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารสุข
๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๔ เวลา ๐๘:๓๐-๑๒:๐๐ น.ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การเตรียมความพร้อมภาคประชาชน สู่..เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)
ดำเนินรายการโดย: ดร.บุษราภรณ์ ปรากฏรัตน์ วิทยากรบรรยาย:- ยุทธศาสตร์อาเชียน โลกกับประเทศไทย
นายปรีชา วรเศรษฐสิน ประธานบริษัท กรีนเวิลด์ ฟรุ้ตโปรดักส์ จำกัด รองประธานสภาอุตสาหกรรมสุรินทร์
- การเตรียมความพร้อมสู่..AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ปี ๒๕๕๘นายสุรพล โชติโสภณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี..More
 พิธีกรรมทำเชือกปะกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวกูยบ้านตากลาง อ.ท่าตูฒ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 


.

                                         
วันลอยกระทง สุรินทร์ ๒๕๕๕ พระจันทร์ทรงกรด
 
   
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...More
 
       
ปราสาทตาควาย  ตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาท ส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลา..More..Video   
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...Mor
พิธีแต่งงาน จดทะเบียนบนหลังช้าง 2554
        
พิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างWedding Registration on
Elephantประจำปี 255414 ก.พ. 2554ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์….More
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos of Angkor by:
Surapon Choetsopon 
  
Photos of Angkor by:
Sompong Sriisattayasatien
  
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี ๒๕๕๒..More 
 
 
วัฒนธรรมการทอผ้าไหม ชวยกวยหมู่บ้านช้าง ต.กระโพธิ์ 
 
 
 
พิธีแต่งงานบนหลังช้าง 2554
 
 
   
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์
การประชุม กรอ.สุรินทร์ 23 กพ 2555 โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุม – ผู้ว่าฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในภูมิภาคอาเชียน ซึ่งกำหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีเริ่มต้นที่กำหนดให้ชาติสมาชิกทุกประเทศเปิดเสรีทางการค้า-การลงทุนเรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ (ASEAN Economic Community: AEC)
การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ – ความเคลื่อนไหว และข้อเสนอแนะต่างๆจากภาคเอกชน หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม และส่วนราชการต่างๆ ที่จะต้องเข้ามารับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบ เป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุนฯลฯ
เรื่องที่คนสุรินทร์ต้องรู้...การสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำมันในสุรินทร์-ทะเลสาบทุ่งกุลา-จังหวัดอุดรมีชัยกำลังจะมีสนามบินแห่งที่2 ฯลฯ.........คนสุรินทร์ไม่ควรพลาด..More
การทำเกวียนโบราณในกัมพูชา ที่แฝงด้วยปรัชญา "กงกรรม กงเกวียน" อารยะธรรมที่สาบสูบใน..อินโดจีน
 
เล่าเรื่อง..โดยคุณสุพรรณเรศ ดวง ชาวเสียมเรียบ 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่..www.visitsurin.com         
 
 
 
 

ข้าวหอมมะลิ

 

 

จักสานหวาย
 
 
ประคำเครื่องเงิน
 
 
 
เกษตรอินทรีย์แนวทางความอยู่รอดของเกษตรกรไทย ซื้อซื้อ กู้กู้ หนี้หนี้ จ้าจ้างและเจ๊งเจ๊ง 
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วดการรักษาความเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี
 
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วดจึงกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยโบราณ ไสยศาสตร์ ฯไม่เป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาในหมู่คนรุ่นใหม่หากแต่ความเชื่อศรัธทาในหมู่ชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไปยังคงเชื่อศรัทธา จากผลการรักษาอันปรากฏที่หายจากการเจ็บป่วยด้วยวิธีการปัญโจลมะม็วด แม้จะไม่แม่นยำ ๑๐๐ %แต่ก็สามารถแก้.More
 
งานบุญประเพณีเลิงพนมสวาย
 
จังหวัดสุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรม งานบุญประเพณีเลิงพนมหรือที่รู้จักกันทั่วไป "งานบุญประเพณีขึ้นเขาสวาย"เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นประจำทุกวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (ปี ๒๕๕๑ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน)  นายพูนศักดิ์ ประณุทนรพาลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกอบจ.สุรินทร์ ร่วมกับ..More
 
 
อ่านเพิ่ม..บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์-ปวงปรัชญาอินเดีย
ผ้าไหม
 
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง..More  
การทอผ้าไหมของชวยกวย หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
 
 
ตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ 2550
 “กษิรธารามหานาฏกรรมตำนานพันปี ไศวะมณีศีขรภูมิ
 
ปราสาทหินศีขรภูมิสร้างขึ้นระหว่างพ.ศ.๑๕๕๐พ.ศ.๑๗๐๐จากลวดลายที่เสาและทับหลังของปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทั้ง๔องค์มีลักษณะปนกันระหว่างศิลปขอมแบบปาปวนและแบบนครวัดสำหรับเป็นศาสนสถานภายใต้ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและต่อมาคงมีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาตามที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่๒๒-๒๓ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชดจ.สุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ประณุทนรพาลได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสนองพระราชเสาวณีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยประกอปพิธีบวชต้นพยูงยักษ์(ขนาด ๓ คนโอบ)เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ..More
 
ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่านปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิชได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีนและเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิกุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือผ่านช่องแคบมะละกา อินเดียทะเลแดง กลับสู่เวนิชและได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศเพชรนิลจินดาฯลฯ       อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธานซึ่งสูญหายไปนานแล้วในระหว่างการก่อสร้าง..More
 
สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงประกอบแสง สี เสียงชุด “ศิวนาฏยคีตา ศีขรินทรา เทวาลัย”จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย...More 7 คลิป 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านช้างและหมู่บ้านผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพอำเภอท่าตูม และหมู่บ้านผ้าไหมตำบลท่าสว่างอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๐โดยมีคณะข้าราชการชั้น..More
พบ"รอยพระพุทธบาท"
 
การค้นพบหลักฐานครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์รอยพระพุทธบาทที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพบบริเวณเทือกเขาพนมดองเร็กบนเส้นทาง "ตามรอยอารยธรรมขอม" ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อนิตยสารวารสารเมือง..More
 
พิธีเปิดยิ่งใหญ่ ”ห้องภาพเมืองสุรินทร์
 
 
ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งของชาวสุรินทร์ ที่เฝ้ารอมาเป็นเวลานาน การเปิด “ห้องภาพเมืองสุรินทร์” นี้ นับเป็นวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ด้านวัฒนธรรม ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ที่มองการไกลทะลุ สู่..มิติโลก”ยุคหลัง วิทยาศาสตร์” เยาชนคนรุ่นต่อๆไป พวกเขาจะมีวิถีการดำเนินชีวิต....More
เขื่อนตะเกา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
Prasat Sikhoraphum Toudsand Year Legend Festival.2008
  
หลักฐานที่พบ   ปรางค์ก่ออิฐ ๕ องค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยปรางค์ประธานปรางค์บริวาร และสระน้ำ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๒๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา..More
 
 
 
ข้าวหอมมะลิ
 
 
จักสานหวาย
 
 
 
 
 
เกษตรอินทรีย์แนวทางความอยู่รอดของเกษตรกรไทย ซื้อซื้อ กู้กู้ หนี้หนี้ จ้าจ้างและเจ๊งเจ๊ง 
 
ผู้ว่าฯ สุรินทร์พร้อมผลักดันโครงการ “สามเหลี่ยมมรกต”
 
 ผู้ว่าฯ สุรินทร์พร้อมผลักดันโครงการ “สามเหลี่ยมมรกต” ไทย -ลาว-กัมพูชา ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก การประชุมสามเหลี่ยมมรกต ครั้งที่ ๔     การประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายไทย - ลาว และกัมพูชา เพื่อพัฒนาการโครงการท่องเที่ยวสาม เหลี่ยม มรกต ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 3 พ .ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..more 
สุรินทร์ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากนครต้าเหลียน
 
 คณะผู้แทนการค้าจากนครต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง
.
และนครชิงเต่า มณฑลซานตง ได้เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อเจรจาการค้าและหาข้อมูลการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนาย หม่า เหลียน เซิง ประธานกรรมการบริษัทฮุ่ย ลี่ ฟง ต้าเหลียน จำกัด ผู้แทนการค้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำนครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะจำนวน 3 คน ประกอบด้วย...More
 
 
ปราสาทหินบ้านพลวง  ขณะที่สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เดินทัพไประยะที่ไกลๆเริ่มมากขึ้น ด้านเหนือเทือกเขาพนมดงรัก ปราสาทบ้านพลวงได้ค่อยๆปรากฏขึ้น ท่ามกลางแรงศรัทธาจิตวิญญานของชุมชน และช่างศิลปะฝีมือประณีตค่อยบรรจง ประดิษฐ์งานสถาปัตย์กรรม ศิลปกรรมศาสตร์ที่แฝงไปด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับ ด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาลงไปบนแผ่นศิลา เพื่อประกาศแก่คนรุ่นหลังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สืบทอดอารยะธรรมอันงดงามแห่งพนมดงรักกันต่อๆไปยาว..อ่านเพิ่ม 
ผ้าไหม
 
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง..More  
การทอผ้าไหมของชวยกวย หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
 
 
 
 
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2549 หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 
 
 
 
แนวทางส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเภาคอีสานตอนล่าง
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งทางสากล และ ในอินโดจีน การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว   ด้านหนึ่งก็คือการหันกลับเข้ามาเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า – การลงทุนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ไทย – พม่า – ลาว – กัมพูชา และเวียตนาม     อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ยังอยู่ในภาวะที่เพิ่งสิ้นสุดสงครามกลางเมือง และอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศกำลังซื้อจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการค้าการลงทุน ประเทศไทยในฐานะที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   หรือเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ
..More
 
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...More
 
พบ"รอยพระพุทธบาท"
การค้นพบหลักฐานครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์รอยพระพุทธบาทที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพบบริเวณเทือกเขาพนมดองเร็กบนเส้นทาง "ตามรอยอารยธรรมขอม" ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อนิตยสารวารสารเมืองโบราณ ปี 2549 ฉบับที่ 32.4.โดยการประสานของกลุ่ม"สุรินทร์สโมสร"
รอยพระพุทธบาทหินสลักศิลปะอันวิจิตรบนแผ่นหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางป่าเทือกเขาเขาพนมดองเร็ก บริเวณวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัสตำบลจรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
รอยพระพุทธบาทอยู่ห่างจากศาลาวัดไปด้านตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตรเป็นรอยพระพุทธบาทหินทรายที่มีขนาดใหญ่มาก ความยาวประมาณ ๓.๒ เมตรความกว้างด้านส้นพระบาทกว้างประมาณ ๐.๗ เมตร ด้านปลายพระบาท ๑.๕ เมตรองค์พระบาทถูกแกะสลักให้ลึกลงไป ๐.๒ เมตรเป็นรอยพระบาทข้างขวา...
More

 

 
 
งานพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง๒๕๕๒ 
 
 
 
งานพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ๒๕๕๒  นายนายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวผาสุก “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 วันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2552 ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างเลี้ยง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ...More
พิธียกเสาเอกบ้านชุดแรก โครงการช้างคื่นถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด 
 
 
พิธียกเสาเอกบ้านชุดแรก ”โครงการช้างคื่นถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด 
 MAY 6, 2009 (visitsurin.com) หลังจากการเดินทางมาเยือนหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ของคุณ Nancy Abraham ประธานมูลนิธิ Alexander Abraham foundationเมื่อวันที่ 8 กุมพาพั...More 
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง 2009 
 งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง 2009  MAY 7, 2009 (visitsurin.com) นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา รองผู้ว่าฯได้เป็นประธานเปิด งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยนายธงชัย มุ่งเจริญพร ได้กล่าวรายรายถึงความเป็นมาของการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7-8 พฤษภาคมงานบุญประเพณี..More 
 
 
 
 
 
พิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง Wedding Registration on Elephantประจำปี 2555 14 ก.พ. 2555 ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์….
 
พิธีเปิด ”ห้องภาพเมืองสุรินทร์” (SURIN HALL OF FRAME) ยิ่งใหญ่ โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น. วันที่ ๒๔ กันยายน   ๒๕๕๑ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานอย่างงดงาม มีวิสัยทัศน์ ประทับใจผู้ร่วมงาน.....More
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์คชศึกษา
 
 นายธงชัย มุ่งเจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ได้เป็นประธานเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันเสาร์ที่  10  มกราคม  2552ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ท่ามกลางผู้ปกครอง ครู นักเรียนและเยาวชนหลายพัน..More
 
“ต่อหัวเสือ” นับเป็นสัตว์จำพวกแมลงที่มีพิษร้ายแรงเป็นที่โจษขานกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านแถบจังหวัดสุรินทร์ มีคำเปรียบเปรยให้คนระมัดระวัง“ต่อหัวเสือ” ว่า “มูยจำ ปำสะล๊อบ ด๊อบเงื้อบ” หมายความว่าถ้าถูกต่อต่อย ๑ ตัวจะต้องจดจำไปยาวนาน ถ้าถูกต่อย ๕ ตัว ถึงสลบ และหากถูกต่อย ๑๐ ตัว จะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว น่าจะเป็นคำกล่าวที่ ไม่เกินจริงนัก..More
 
 
 
 
หอยทากยักษ์ นี้พบในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ พวกมันเริ่มต้นชีวิตฤดูกาลใหม่ด้วยความน่ารักที่มาพร้อมกับสายฝน เช่นเดียวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่นๆ และปลาฯ
หอยทาก สัตว์โบราณที่มีกำเนิดมาในราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ราวๆ เกือบสี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการถึงปัจจุบันพบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด..More
 
 
 
 
February 8, 2009 (visitsurin.com) นายธงชัย มุ่งเจริญพร  นายก อบจ.สุรินทร์ นายสุรพลโชติโสภณที่ปรึกษาชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์ นายปรีชา วรเศรษฐสินประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์ได้ต้อนรับคณะของคุณ Nancy Abraham (The President of the Alexander Abraham foundation) จากสหรัฐอเมริกา    คุณแสงเดือนชัยเลิศ แห่งElephant Nature park (ประธานบริษัท เจมส์ ทราเวลล์ และนักอนุรักษ์ช้างผู้ก่อตั้งศูนย์บริบาลช้างตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง...More
 
 
แฟชั่นโชว์ผ้าไหมสุรินทร์งาน"พันปีปราสาท..More  
Elephant Round-up Surin Thailand 2007
 
 
 
 
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...More ..ปรีชา วรเศรษฐสิน 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์
หากท่านที่เห็นว่าเว็บเราสร้างสรรค์ โปรดเป็นกำลังใจให้เรา โดย COPYข้อความล่างนี้เผยแพร่ในเว็บบอร์ดต่างๆและแนะนำเพื่อนๆต่อ...ด้วยไมตรีจิต..
ขอเชิญ..ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ แปลทุกฉบับ แปลทุกคำได้ที่นี่ www.visitsurin.com
พบกับนสพ.ชื่อดังนับร้อยฉบับจากทั่วโลก เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม..อารยธรรม ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ความคิดทฤษฏี ดนตรี กีฬา เทคนิคการเล่นกีต้าร์  ฯลฯ
..............................................
ภาษาอังกฤษจะพาท่านท่องไปในโลกแห่งการเรียนรู้..ท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ..สังคมโลกยุคหลังวิทยาศาสตร์..ที่ประกอบด้วยประชากรโลกที่แออัดมากถึง๘,๕๐๐ ล้านคนในปีพ.ศ.๒๕๖๘ (อีกเพียง ๑๗ ปีข้างหน้า) และมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในปีพ.ศ.๒๕๙๓ (๔๒ ปีข้างหน้า)..โปรดเป็นกำลังใจให้เรา โดยแนะนำเพื่อนๆต่อ...ด้วยไมตรีจิต..

ความคิดเห็น

 1. 11
  tik
  tik athirat.nudgla@hotmail.com 17/12/2012 19:14

  1. อยากให้ท่านเสนอแนวคิดงานช้างสุริทนร์หน่อยครับ


  2. เด็กใจแตกจะทำอย่างไรดีครับ  ปัญหาในชุมชนตอนนี้


  3.  เด็ก  และเยาวชนที่ติดเชื้อ  เอดส์  ทำอย่างไร และจะเข้าถึงเขาได้อย่างไรครับ 

 2. 12
  tik
  tik athirat.nudgla@hotmail.com 17/12/2012 22:32

  1.  ปัญหาในชุมชนเด็กวัยรุ่นใจแตกจะแก้อย่างไร


  2.  คนในชุมชนติดชื้อเอดส์  จะแก้ปัญหาอย่างไรและจะเข้าถึงได้อย่างไร  และจะพากลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลือดอย่างไร

 3. 13
  django
  django chanwarr88@hotmail.com 02/08/2013 08:17

  Celtics president of basketball operations Danny Ainge and Green's agent Coach Outlet Online David Falk, maintained during the lengthy delay that the deal eventually would get doneCoach Factory Onlinebut wouldn't shed light on what was holding up the processCoach OutletMore on the CelticsKeep on top of the Green throughout the offseason with ESPNBoston. Coach Outlet The Legends have posted records of 24-26 in both of their 

 4. 14
  Coach Outlet Online
  Coach Outlet Online a810403@outlook.com 08/08/2013 14:55


  Three UK


  Coach Outlet Online


  O2 said: "We make a profit in the UK and


  Coach Outlet


  pay corporation tax on that profit, making a


  Coach Factory Outlet


  significant contribution to Britain's


  Coach Outlet Online


  said: "In common with all UK-based businesses


  Coach Outlet Store Online


  we are able to offset historic losses against


  Coach Outlet Store Online


  future profits."Four years after declaring a


  Coach Outlet


  new era between the two former cold war adversaries


  Coach Factory Online


  and after some early successes in forging


  Coach Outlet


  the two sides had grown so far apart again that


  Coach Factory Outlet


  there was no longer any point in sitting down


  Coach Online Outlet


  with President Vladimir V. Putin. It was th


  Coach Factory Outlet Online


  e first time an American leader had called off such


  Coach Outlet Store Online


  a trip in decades.The immediate cause was


  Coach Outlet Online


  Russia’s decision to grant temporary asylum


  Coach Outlet


  to Edward J. Snowden, the former National


  Coach Outlet


  Security Agency contractor who disclosed secret


  Coach Outlet


  American surveillance programs. But like many


  Coach Outlet Online


  broken marriages, the divorce was a long


  Michael Kors Outlet Online


  time coming. The two sides have been at loggerheads


  Michael Handbags Outlet


  over arms control, missile defense, Syria,


  Michael Kors Outlet Store Online


  trade and human rights, and Obama aides


  Michael Kors Outlet Stores


  said Moscow was no longer even responding to


  Michael Kors Factory Outlet


  their proposals. And the president has privately


  Chanel Outlet Online


  expressed exasperation at the way Mr. Putin


  Chanel Purses


  The cancellation of the Moscow meeting was


  Chanel Outlet Online


  with him.

 5. 15
  yueqin
  yueqin zhuojian5944@gmail.com 05/06/2017 14:42

  20170605yueqin


  rolex replica watches


  christian louboutin sale


  cardinals jerseys


  nike air max


  thunder jerseys


  toms


  pandora charms


  nike uk


  yeezy shoes


  adidas nmd r1


  warriors jerseys


  kate spade bags


  cheap nike shoes


  coach factory outlet


  prada outlet online


  coach outlet canada


  michael kors outlet clearance


  levis outlet


  fitflops sale clearance


  cheap nike sneakers


  fit flops


  jordan shoes


  nike outlet


  texans jerseys


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  air max 90


  nfl jerseys


  swarovski sale


  nike tn pas cher


  nike outlet store


  nike roshe one


  heat jerseys


  christian louboutin shoes


  adidas yeezy boost


  coach factory outlet online


  burberry outlet online


  sac longchamp


  gucci outlet online


  packers jerseys


  air max


  oakley sunglasses outlet


  fred perry polo shirts


  adidas outlet online


  coach outlet store online


  fitflops sale


  montblanc pens


  true religion jeans outlet


  christian louboutin shoes


  oakley sunglasses wholesale


  oakley sunglasses outlet


  fitflops clearance


  giants jerseys


  christian louboutin outlet


  mont blanc pen


  rolex watches


  yeezy boost 350


  coach factory outlet


  coach outlet store online


  oakley sunglasses outlet


  pandora charms sale clearance


  cheap ray ban sunglasses


  polo ralph lauren


  hermes bags


  true religion


  coach outlet online


  tods shoes


  adidas nmd r1


  pandora jewelry store


  pandora jewelry


  purs jerseys


  patriots jerseys


  salomon outlet


  coach factory outlet online


  jerseys cheap


  cheap jordan shoes


  oakley sunglasses on sale


  adidas outlet online


  michael kors outlet online


  coach factory outlet


  kate spade outlet store


  mlb jerseys


  polo ralph lauren outlet


  michael kors outlet store


  michael kors


  vans store


  adidas trainers


  chaussures louboutin


  birkenstock uk


  michael kors outlet store


  birkenstock outlet


  michael kors bags


  coach outlet online


  harden shoes


  coach factory outlet store


  moncler jackets


  ralph lauren sale


  jordans


  air max 90


  ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  ray ban sunglasses cheap


  michael kors outlet store


  michael kors uk


  nike air huarache


  michael kors


  air max


  chaussure louboutin pas cher


  ralph lauren sale


  adidas


  air jordan shoes


  ray bans


  coach outlet online


  air max


  birkenstock outlet


  coach outlet


  yeezy boost 350


  moncler uk


  cheap air jordans


  pandora charms sale clearance


  longchamp bag


  yeezy boost 350


  ralph lauren outlet


  nfl jerseys


  polo ralph lauren


  coach outlet store


  ray ban sunglasses outlet


  cowboys jerseys


  michael kors bags


  moncler coats


  curry shoes


  coach factory outlet online


  tigers jerseys


  discount oakley sunglasses


  tory burch sale


  longchamp outlet store


  fitflops sandals


  marc jacobs outlet


  coach factory outlet online


  phillies jerseys


  louis vuitton purses


  coach outlet store


  christian louboutin sale


  ray bans


  discount oakley sunglasses


  cheap nfl jerseys


  kd shoes


  michael kors outlet canada


  coach outlet online


  mulberry uk


  coach factory outlet online


  discount oakley sunglasses


  adidas nmd runner


  longchamp handbags


  longchamps


  adidas sneakers


  moncler pas cher


  ralph lauren sale clearance uk


  nfl jerseys cheap


  birkenstock


  hollister clothing


  christian louboutin shoes


  yeezy boost


  polo ralph lauren outlet online


  ralph lauren sale


  coach outlet online


  michael kors outlet store


  pandora charms sale clearance


  rangers jerseys


  coach factory outlet online


  clarks shoes outlet


  cheap rolex watches


  christian louboutin


  pandora jewelry outlet


  ralph lauren uk


  hollister kids


  michael kors outlet online


  pandora charms sale clearance


  cheap jordan shoes


  kate spade outlet online


  red bottom heels


  michael kors outlet clearance


  yeezy 350 boost


  mulberry


  ed hardy uk


  fitflops


  nike outlet store


  coach outlet online


  toms outlet


  nike air max 95


  dolce and gabbana outlet online


  sac longchamp


  nike flyknit


  kate spade uk


  toms


  louboutin shoes


  fendi bags


  fitflops sale clearance


  michael kors


  cheap jordan shoes


  cheap jordan shoes


  coach outlet store online


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  rockets jerseys


  coach purses


  michael kors outlet online


  hermes bag


  pandora jewelry


  coach outlet online


  adidas


  ed hardy store


  polo ralph lauren outlet


  yeezy shoes


  adidas uk


  nike outlet online


  nike roshe shoes


  coach factory outlet online


  toms


  pandora charms sale


  louboutin outlet


  toms outlet


  yeezy boost


  coach factory outlet


  adidas outlet store


  red bottom


  michael kors uk


  ralph lauren sale


  yeezy boost


  celine handbags


  kate spade bags


  michael kors outlet online


  birkenstocks


  mbt


  coach outlet online


  cubs jerseys


  michael kors


  louis vuitton factory outlet


  coach factory outlet online


  pandora charms sale


  coach outlet store


  ralph lauren sale clearance uk


  marc jacobs


  nike sneakers


  louis vuitton outlet store


  yeezy boost 350 v2


  kate spade handbags


  adidas trainers


  cavaliers jerseys


  cheap jerseys


  dodgers jerseys


  pandora charms outlet


  louis vuitton factory outlet


  louis vuitton outlet online


  yeezy shoes


  coach outlet store online


  coach factory outlet


  adidas sneakers


  louis vuitton outlet online


  kate spade outlet online


  coach outlet online


  cheap jordans for sale


  nfl jerseys wholesale


  longchamp bags


  coach outlet store


  michael kors handbags outlet


  burberry outlet


  nike free 4.0 flyknit


  burberry outlet store


  mbt


  adidas yeezy boost


  jimmy choo shoes


  mont blanc pens


  oakley sunglasses outlet


  jordan retro


  mbt


  adidas nmd runner


  michael kors outlet online


  mulberry uk


  fitflop sandals


  polo ralph lauren outlet online


  air max outlet


  adidas nmd runner


  mulberry bags


  valentino outlet


  rolex replica watches for sale


  adidas ultra boost


  cheap oakley sunglasses


  air max shoes


  michael kors outlet


  white sox jerseys


  versace


  moncler uk


  polo ralph lauren outlet online


  birkenstocks


  nmd adidas


  adidas nmd r1


  celine outlet online


  michael kors outlet online


  ray ban glasses


  michael kors outlet store


  hermes outlet online


  adidas running shoes


  ralph lauren


  gucci


  montblanc


  michael kors


  dansko outlet


  fitflop


  chi flat iron


  michael kors outlet online


  fred perry shirts


  coach outlet store online clearance


  ray ban sunglasses discount


  adidas outlet store


  eahawks jerseys


  49ers jerseys


  birkin handbags


  clarks shoes outlet


  longchamp pliage


  kate spade outlet


  eltics jerseys


  louis vuitton bags


  louboutin shoes


  hermes outlet


  adidas superstar shoes


  yankees jerseys


  discount nike shoes


  coach outlet online


  polo ralph lauren pas cher


  michael kors


  adidas superstars


  swarovski uk


  lakers jerseys


  nike air max 95


  red sox jerseys


  timberland boots outle


  tory burch outlet online


  adidas yeezy boost


  adidas nmd r1


  longchamp bags


  kate spade outlet online


  nike free run flyknit


  clarks


  red bottom


  true religion outlet online


  adidas yeezy boost


  pandora charms outlet


  michael kors handbags


  michael kors


  adidas yeezy boost 350


  michael kors bags


  yeezy boost 350


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  fred perry polo shirts


  swarovski crystals


  coach factory outlet


  jordan femmes pas cher


  ray ban sunglasses discount


  broncos jerseys


  dansko


  burberry outlet


  coach outlet online


  cheap jordan shoes


  salomon boots 


  birkenstock shoes


  salomon outlet


  moncler outlet online


  coach outlet store online


  ed hardy store


  coach outlet online


  louboutin pas cher


  louboutin outlet


  coach factory outlet online


  mlb jerseys


  longchamp sale


  pandora jewelry outlet


  pandora outlet


  fake rolex watches


  fitflops sale clearance


  true religion jeans


  fitflops sale


  ralph lauren outlet online


  polo ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  air max 90


  coach outlet online


  chaussures louboutin


  longchamp soldes


  hermes bags


  ralph lauren


  christian louboutin pas cher


  polo ralph lauren


  moncler jackets


  cheap oakley sunglasses


  nike outlet


  cheap rolex replica watches


  true religion jeans outlet


  christian louboutin


  air jordans


  ray ban glasses


  gucci borse


  adidas sneakers


  michael kors outlet clearance


  coach outlet online


  tods outlet


  louboutin outlet


  coach outlet online


  parada bags


  louboutin outlet


  mulberry outlet uk


  jordan uk


  coach factory outlet


  ralph lauren outlet online


  adidas store


  michael kors outlet online


  nike cortez classic


  adidas nmd runner


  nike free run


  coach handbags outlet


  ralph lauren outlet


  nike store


  polo ralph lauren outlet


  ed hardy clothing


  michael kors outlet online


  pandora charms outlet


  pandora bracelet


  nike outlet store online


  michael kors outlet canada


  mlb jerseys whgolesale


  coach outlet online


  michael kors


  michael kors outlet online


  adidas superstar trainers


  discount oakley sunglasses


  coach factory outlet online


  kd 8 shoes


  yeezy boost


  cheap air max


  nike outlet store


  tory burch outlet online


  longchamp bags


  coach outlet online


  adidas superstars


  air jordans


  vans outlet


  pandora charms


  rolex watches


  louis vuitton outlet online


  nike air force


  rolex replica watches for sale


  mont blanc pen


  pandora


  cheap oakley sunglasses


  clarks shoes for women


  michael kors outlet


  red bottom shoes for women


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  nike blazer low pas cher


  michael kors outlet store


  mlb jerseys


  jordan shoes


  pandora charms


  longchamp handbags


  ralph lauren outlet


  coach outlet store


  coach outlet online


  cheap oakley sunglasses


  fitflop shoes


  nike sneakers


  ralph lauren


  kate spade purses


  burberry sale


  christian louboutin outlet


  mulberry handbags


  ralph lauren


  michael kors outlet clearance


  birkenstock outlet


  ralph lauren outlet


  bulls jerseys


  20170605yueqin

 6. 16
  valigholami
 7. 17
  hamid218
  hamid218 ashkann218@yahoo.com 24/01/2018 18:40
  ساخت وبلاگ
  ساخت وبلاگ
  خرید بک لینک دائمی
   
  اپلود عکس
  آپلود عکس با لینک مستقیم
  دانلود سریال ایرانی طنز
  خرید ساعت مچی
   
  هاست ارزان | خرید هاست
  طراحی سایت در تبریز
  دانلود رمان
   
  خرید کانکس مسکونی
  خرید بک لینک
  کسب درآمد اینترنتی
  چت روم
  ثبت شرکت
  ثبت شرکت در کرج
  خرید بک لینک ارزان
  طراحی سایت در کرج
  چت روم
  قاصدون

  خرید ژل امیزشی
  دانلود رمان عاشقانه
  رپورتاژ آگهی
  خرید رپورتاژ
  فروش بک لینک
  تایتان چت
  دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
  جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
  دانلود کلیپ خارجی
  اخبار حوادث
  مجله زیبایی بانوان
  مجله اینترنتی مد
  والپیپر های زیبا
  دانلود فیلم ایرانی
  دانستنی های پزشکی
  جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
  انجمن تفریحی حد و حدود
  اس ام اس مناسبتی
  دانلود برنامه آشپزی اندروید
  دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
  مجله تفریحی و سرگرمی
  جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
  دکوراسیون داخلی ایرانی
  دانلود آهنگ ایرانی غمگین
  دانلود نرم افزار اندروید جدید
  مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
  آموزش طراحی سایت
  دانلود بازی اندروید دخترانه
  قران انلاین
  طراحی سایت در تبریز
  دانلود آهنگ ایرانی
  سایت تخصصی ماشین
  آبادان نیوز
  الوان وب
  دانلود اهنگ جدید
  چت روم
  بیت کوین
  چت روم
  گالری مدل لباس کودک
  فال و طالع بینی
  زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
  دانلود آهنگ جدید ایرانی
  خرید ساعت کاسیو
  علی چت
  جوک 19
  پایگاه خبری سهامدار نیوز
  وایبر سافت
  آنتیک موزیک
  مجله تفریحی غزاله چت
  مجله سرگرمی آلاله چت
  خدمات بلاگ | url shortener service
  خرید بک لینک
  دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
  مجله تفریحی سرگرمی فانیا
  دانلود موزیک پاپ ایرانی
  مجله اتو چت
  رویا طرح
  زرنا نیوز
  مجله امگا چت
  طنز بازار
  شلیل چت
  پورتال محیا چت
  درهاج چت
  چت ایمیل

  اف سی بی چت
  ابتین چت
  مکس نیوز
  گلچین 98
  مجله فان گپ
  پورتال ماهان چت
  چت تاپ
  نانسی چت
  نوز چت
  شیدا چت
  بزرگترین سایت مرجع ماشین
  چت نشین
  سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
  شطرنج اراک
  دروغ چت
  فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
  سایت پیچک چت
  اسکای پاتوق
  افسون چت
  محبت چت
  سایت تفریحی 200 لاو
  باکس نیوز
  مجله پارسا گپ
  دانلود فیلم و سریال
  نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
  پی فور فیلم
  سنا چت
  دانلود والپیپر
  جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

  چت ققنوس
  آرال چت
  همراه چت
  ماه پری چت
  بهاره چت
  تفریحی چت
  پارسینا چت
  بروز موزیک
  آبنباتی چت
  تمدن ها
  برترین ها
  شارژ0
  خونه تو
  عشق اول چت
  نانو چت
  هیدن چت
  چت نت
  سیاهی چت
  کوه چت
  رهام چت
  چت نو
  عشق ابدی
  فروشگاه اینترنتی
  او موزیک
  دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
  چت ماتیار
  پورتال با ما
  آنیلا چت
  پورتال رومنا
  فور چت
  دانلود رایگان
  آزران دانلود
  دانلود فیلم و سریال
  پرنس چت
  فرار چت
  پورتال آرمین
  پارسینا چت
  پورتال همدان
  چت تاپ ناب
  دانلود موزیک
  تهران روم
  تاپ رمان
  پورتال برف
  سایت ره گوی
  قالب وبلاگ
  دفینه یابی | گنج یابی | زیر خاکی | علوم غریبه

  http://www.saclongchamp--pascher.fr/
  http://buyviagransa.com/


  http://mesle-shishe.mihanblog.com/
  http://afsaneh91.mihanblog.com/
  http://faslebaran1.mihanblog.com/
  http://1000filma.mihanblog.com/
  http://ahangiruni.mihanblog.com/
  http://jozveomaghale.mihanblog.com/


  http://asheghemaghror.mihanblog.com
  http://biseda7.mihanblog.com
  http://alachigh90.mihanblog.com
  http://arasbaran111.mihanblog.com


  http://pnuna.avaxblog.com/
  http://wp-theme.avaxblog.com/


  http://music4irani.avaxblog.com/
  http://persianfilm.avaxblog.com/
  http://modrooz.avaxblog.com/
  http://estekhdami.avaxblog.com/
  http://soft20.avaxblog.com/
  http://game4dl.avaxblog.com/
  http://youngnews.avaxblog.com/


  http://p30software.avaxblog.com
  http://newsoftdl.avaxblog.com
  http://androidkade.avaxblog.com
  http://pic2pic.avaxblog.com
  http://axx2017.avaxblog.com
  http://photolove.avaxblog.com


  http://ghasedoon.blog.ir/
  http://vatan-theme-designer.blog.ir/
  http://sell-link.blog.ir/
  http://buy-download.4kia.ir/


  http://m-a-s-i-h.blogsky.com/
  http://www.mandan.lxb.ir/
  http://hamidrezarafiee.lxb.ir/
  http://www.mahdikaraji.lxb.ir/
  http://www.royamaryam.lxb.ir/
  http://www.biglebigle.lxb.ir/
  http://www.aram-h.lxb.ir/
  http://www.abas-taj1371.lxb.ir/
  http://www.getload.lxb.ir/
  http://www.eat.lxb.ir/
  http://matin666.lxb.ir/
  http://www.tanhatarin-tanha17.lxb.ir/
  http://shohrehroohbani.blog.ir/


  http://picma.blog.ir/
  http://masan.blog.ir/
  http://bivatan-e.blog.ir/
  http://pellekanevazheha.blog.ir/
  http://cafefree.blog.ir/
  http://shohadayenojavan.blog.ir/
  http://vessels.blog.ir/  http://ghoghnoos2424.blogfa.com
  http://negah111.blogfa.com
  http://ghasedak99.blogfa.com
  http://nabzemah.blogfa.com
  http://khabarrooz24.blogfa.com
  http://youngnews.blogfa.com
  http://modrooz77.blogfa.com
  http://music4irani.blogfa.com
  http://persianfilmm.blogfa.com
  http://game4dll.blogfa.com
  http://vizzzzz.blogfa.com

 8. 18
  hamiiid
  hamiiid hrps63824@gmail.com 24/01/2018 18:45




  <div class="postmsg">
  <p><a href="http://samavorojak.tk/">http://samavorojak.tk/</a><br /><a href="http://adanali-selena.ml/">http://adanali-selena.ml/</a><br /><a href="http://shima8.ga/">http://shima8.ga/</a><br /><a href="http://yektahadidi.cf/">http://yektahadidi.cf/</a><br /><a href="http://iloveyou5.gq/">http://iloveyou5.gq/</a><br /><a href="http://entezarebihoode.tk/">http://entezarebihoode.tk/</a><br /><br /><a href="http://mehran30m.tk/">http://mehran30m.tk/</a><br /><a href="http://dostdarzendgi.ml/">http://dostdarzendgi.ml/</a><br /><a href="http://arezooooo.ga/">http://arezooooo.ga/</a><br /><a href="http://shima1978.cf/">http://shima1978.cf/</a><br /><a href="http://madrakejorm.tk/">http://madrakejorm.tk/</a><br /><a href="http://taranome-baroon.ml/">http://taranome-baroon.ml/</a><br /><a href="http://eshgh0312.tk/">http://eshgh0312.tk/</a><br /><a href="http://mahanbok.ga/">http://mahanbok.ga/</a><br /><a href="http://o-montazer75.cf/">http://o-montazer75.cf/</a><br /><a href="http://mehpareh.ml/">http://mehpareh.ml/</a><br /><a href="http://dereil.tk/">http://dereil.tk/</a><br /><a href="http://loverdarya.ml/">http://loverdarya.ml/</a><br /><a href="http://donyayerahaa.ga/">http://donyayerahaa.ga/</a><br /><a href="http://delneveshteh91.cf/">http://delneveshteh91.cf/</a><br /><a href="http://manotanhayieman.tk/">http://manotanhayieman.tk/</a><br /><a href="http://azarakhsh13.ml/">http://azarakhsh13.ml/</a><br /><a href="http://fatimaf2.ga/">http://fatimaf2.ga/</a><br /><a href="http://gham-delneveshte.cf/">http://gham-delneveshte.cf/</a><br /><a href="http://lostlove06.tk/">http://lostlove06.tk/</a><br /><a href="http://haninoosh.ml/">http://haninoosh.ml/</a><br /><a href="http://jodaye2200.tk/">http://jodaye2200.tk/</a><br /><a href="http://royayevaghei2012.ml/">http://royayevaghei2012.ml/</a><br /><a href="http://ehsasesard-p7.tk/">http://ehsasesard-p7.tk/</a><br /><a href="http://bimaze89.ga/">http://bimaze89.ga/</a><br /><a href="http://jgs-1.cf/">http://jgs-1.cf/</a><br /><a href="http://khamoshtanha.gq/">http://khamoshtanha.gq/</a><br /><a href="http://meykade-ava.tk/">http://meykade-ava.tk/</a><br /><a href="http://hipikio.cf/">http://hipikio.cf/</a><br /><a href="http://leeminho-yas.ga/">http://leeminho-yas.ga/</a><br /><a href="http://bombekhande1392.gq/">http://bombekhande1392.gq/</a><br /><br /><br /><a href="http://fmmszd.tk/">http://fmmszd.tk/</a><br /><a href="http://arashfloria.ml/">http://arashfloria.ml/</a><br /><a href="http://212mohammad.ga/">http://212mohammad.ga/</a><br /><a href="http://fs95.ml/">http://fs95.ml/</a><br /><a href="http://roham555.cf/">http://roham555.cf/</a><br /><a href="http://eshghe-madota.tk/">http://eshghe-madota.tk/</a><br /><a href="http://vorojacc.ml/">http://vorojacc.ml/</a><br /><a href="http://taninenabzeeshgh.gq/">http://taninenabzeeshgh.gq/</a><br /><a href="http://parto-animation.tk/">http://parto-animation.tk/</a><br /><a href="http://roozhayehman.ga/">http://roozhayehman.ga/</a><br /><a href="http://tamanna78.tk/">http://tamanna78.tk/</a><br /><a href="http://rango2011.ml/">http://rango2011.ml/</a><br /><a href="http://naghashkochoolo.cf/">http://naghashkochoolo.cf/</a><br /><a href="http://amirsoran.gq/">http://amirsoran.gq/</a><br /><a href="http://jade-eshgh.tk/">http://jade-eshgh.tk/</a><br /><a href="http://mazlomiatensan.tk/">http://mazlomiatensan.tk/</a><br /><a href="http://tahara7.ml/">http://tahara7.ml/</a><br /><a href="http://2nabze-ehsas.ga/">http://2nabze-ehsas.ga/</a><br /><a href="http://hooby.cf/">http://hooby.cf/</a><br /><a href="http://mehroomahtab901.ga/">http://mehroomahtab901.ga/</a><br /><a href="http://najmehakhavanb.tk/">http://najmehakhavanb.tk/</a><br /><a href="http://avayedeltangi.ml/">http://avayedeltangi.ml/</a><br /><a href="http://tohidq.ga/">http://tohidq.ga/</a><br /><a href="http://tarannom114.cf/">http://tarannom114.cf/</a><br /><a href="http://fatytanhi.cf/">http://fatytanhi.cf/</a><br /><a href="http://khateratemon.gq/">http://khateratemon.gq/</a><br /><a href="http://rahastory.ga/">http://rahastory.ga/</a><br /><a href="http://lucky-nastaran.ml/">http://lucky-nastaran.ml/</a><br /><a href="http://lovemehran.tk/">http://lovemehran.tk/</a><br /><a href="http://teakwondosama.tk/">http://teakwondosama.tk/</a><br /><br /><a href="http://negarpaeizi.tk/">http://negarpaeizi.tk/</a><br /><a href="http://lostlove06.ml/">http://lostlove06.ml/</a><br /><a href="http://sevda-7510.ga/">http://sevda-7510.ga/</a><br /><a href="http://parisa-littlestar.ga/">http://parisa-littlestar.ga/</a><br /><a href="http://sopdagh.cf/">http://sopdagh.cf/</a><br /><a href="http://11face.gq/">http://11face.gq/</a><br /><a href="http://hopes-dreams.tk/">http://hopes-dreams.tk/</a><br /><a href="http://yeganearmin.tk/">http://yeganearmin.tk/</a><br /><a href="http://karimihaniyeh.gq/">http://karimihaniyeh.gq/</a><br /><a href="http://narges-92.ga/">http://narges-92.ga/</a><br /><a href="http://poem-as.tk/">http://poem-as.tk/</a><br /><a href="http://abbbb.ga/">http://abbbb.ga/</a><br /><a href="http://rfv100.tk/">http://rfv100.tk/</a><br /><a href="http://sahra1455.ga/">http://sahra1455.ga/</a><br /><a href="http://zahraesesfarhad.cf/">http://zahraesesfarhad.cf/</a><br /><a href="http://asheghetanha1373.gq/">http://asheghetanha1373.gq/</a><br /><a href="http://sajjad1mobail.gq/">http://sajjad1mobail.gq/</a><br /><a href="http://dokhtarbaboli.ga/">http://dokhtarbaboli.ga/</a><br /><a href="http://mahla73.tk/">http://mahla73.tk/</a><br /><a href="http://my-daily-diaries.gq/">http://my-daily-diaries.gq/</a><br /><a href="http://mehdi68torabi.tk/">http://mehdi68torabi.tk/</a><br /><a href="http://rainyday9.ml/">http://rainyday9.ml/</a><br /><a href="http://alonewe.tk/">http://alonewe.tk/</a><br /><a href="http://bekary.ga/">http://bekary.ga/</a><br /><a href="http://sabaajoon.gq/">http://sabaajoon.gq/</a><br /><a href="http://mehromahtasnim.tk/">http://mehromahtasnim.tk/</a><br /><a href="http://singelton.tk/">http://singelton.tk/</a><br /><a href="http://lovepoorisa.ga/">http://lovepoorisa.ga/</a><br /><a href="http://golpary.cf/">http://golpary.cf/</a><br /><a href="http://hormateasheghi1.tk/">http://hormateasheghi1.tk/</a><br /><br /><a href="http://barkhak.tk/">http://barkhak.tk/</a><br /><a href="http://lpneihldkdh.ml/">http://lpneihldkdh.ml/</a><br /><a href="http://poetlove1.ga/">http://poetlove1.ga/</a><br /><a href="http://deltangebabaei.ml/">http://deltangebabaei.ml/</a><br /><a href="http://mahdienayati.gq/">http://mahdienayati.gq/</a><br /><a href="http://sokhanedoost91.ga/">http://sokhanedoost91.ga/</a><br /><a href="http://1fenjuneshgh.ml/">http://1fenjuneshgh.ml/</a><br /><a href="http://parandeieraha.tk/">http://parandeieraha.tk/</a><br /><a href="http://chashmbaran.gq/">http://chashmbaran.gq/</a><br /><a href="http://qame-shirin.cf/">http://qame-shirin.cf/</a><br /><a href="http://sajadiansara.tk/">http://sajadiansara.tk/</a><br /><a href="http://azaridil.ml/">http://azaridil.ml/</a><br /><a href="http://bodobeia.gq/">http://bodobeia.gq/</a><br /><a href="http://hobutidigar.cf/">http://hobutidigar.cf/</a><br /><a href="http://amjadi12.tk/">http://amjadi12.tk/</a><br /><a href="http://noor-h.gq/">http://noor-h.gq/</a><br /><a href="http://harfebimani.ml/">http://harfebimani.ml/</a><br /><a href="http://farsiashirin.cf/">http://farsiashirin.cf/</a><br /><a href="http://zah123456.tk/">http://zah123456.tk/</a><br /><a href="http://abritarin-vazhe.cf/">http://abritarin-vazhe.cf/</a><br /><a href="http://mostafakomeil.tk/">http://mostafakomeil.tk/</a><br /><a href="http://senator03.ml/">http://senator03.ml/</a><br /><a href="http://mysterycandy.ga/">http://mysterycandy.ga/</a><br /><a href="http://kimiyaisun.cf/">http://kimiyaisun.cf/</a><br /><a href="http://zendegi7000.gq/">http://zendegi7000.gq/</a><br /><a href="http://sokoteto.ga/">http://sokoteto.ga/</a><br /><a href="http://bahargirl6.tk/">http://bahargirl6.tk/</a><br /><a href="http://empty147.ga/">http://empty147.ga/</a><br /><a href="http://xorks.cf/">http://xorks.cf/</a><br /><a href="http://raz-baran.tk/">http://raz-baran.tk/</a><br /><br /><br /><a href="http://www.afg2kids.tk/">http://www.afg2kids.tk/</a><br /><a href="http://www.topoli14.ml/">http://www.topoli14.ml/</a><br /><a href="http://www.anar-8859.ga/">http://www.anar-8859.ga/</a><br /><a href="http://www.divoooneeeeeeeee.cf/">http://www.divoooneeeeeeeee.cf/</a><br /><a href="http://www.raha7000.cf/">http://www.raha7000.cf/</a><br /><a href="http://www.sheytoonak-topol.gq/">http://www.sheytoonak-topol.gq/</a><br /><a href="http://www.benz-bmw.cf/">http://www.benz-bmw.cf/</a><br /><a href="http://www.myloveme.ml/">http://www.myloveme.ml/</a><br /><a href="http://www.r-a-music.tk/">http://www.r-a-music.tk/</a><br /><a href="http://www.khoday-mehraban.gq/">http://www.khoday-mehraban.gq/</a><br /><a href="http://www.eshghe70.tk/">http://www.eshghe70.tk/</a><br /><a href="http://www.samin-googoolie.ml/">http://www.samin-googoolie.ml/</a><br /><a href="http://www.setareye-soorati.cf/">http://www.setareye-soorati.cf/</a><br /><a href="http://www.loves-pat-mat.gq/">http://www.loves-pat-mat.gq/</a><br /><a href="http://www.baran6646.tk/">http://www.baran6646.tk/</a><br /><a href="http://www.divanekhone.ml/">http://www.divanekhone.ml/</a><br /><a href="http://www.masoudomelica.ga/">http://www.masoudomelica.ga/</a><br /><a href="http://www.yonghwa.cf/">http://www.yonghwa.cf/</a><br /><a href="http://www.loyal2013.gq/">http://www.loyal2013.gq/</a><br /><a href="http://www.hamamoon.tk/">http://www.hamamoon.tk/</a><br /><a href="http://www.sokhanma.tk/">http://www.sokhanma.tk/</a><br /><a href="http://www.for-hero-girls.ml/">http://www.for-hero-girls.ml/</a><br /><a href="http://www.ngmg91.ga/">http://www.ngmg91.ga/</a><br /><a href="http://www.m-b79.cf/">http://www.m-b79.cf/</a><br /><a href="http://www.lonelybeach.gq/">http://www.lonelybeach.gq/</a><br /><a href="http://www.zendegiandasheghy.tk/">http://www.zendegiandasheghy.tk/</a><br /><a href="http://www.arosaka.tk/">http://www.arosaka.tk/</a><br /><a href="http://www.f2f2f2f2.gq/">http://www.f2f2f2f2.gq/</a><br /><a href="http://www.daghigheha22.tk/">http://www.daghigheha22.tk/</a><br /><a href="http://www.gorbesag.ml/">http://www.gorbesag.ml/</a><br /><br /><a href="http://www.mania730.tk/">http://www.mania730.tk/</a><br /><a href="http://www.mohebbat-bipayan.ml/">http://www.mohebbat-bipayan.ml/</a><br /><a href="http://www.operating-room89.ga/">http://www.operating-room89.ga/</a><br /><a href="http://www.jjjbbb.ga/">http://www.jjjbbb.ga/</a><br /><a href="http://www.dolateshqbamoien.cf/">http://www.dolateshqbamoien.cf/</a><br /><a href="http://www.looost.gq/">http://www.looost.gq/</a><br /><a href="http://www.1donyaaramesh8.tk/">http://www.1donyaaramesh8.tk/</a><br /><a href="http://www.chamnaz-13.ml/">http://www.chamnaz-13.ml/</a><br /><a href="http://www.havadarelnaz.ga/">http://www.havadarelnaz.ga/</a><br /><a href="http://www.shn220.gq/">http://www.shn220.gq/</a><br /><a href="http://www.darya1362.tk/">http://www.darya1362.tk/</a><br /><a href="http://www.onegirl-setareha.ml/">http://www.onegirl-setareha.ml/</a><br /><a href="http://www.2khtaremordadi.ga/">http://www.2khtaremordadi.ga/</a><br /><a href="http://www.barobach139.cf/">http://www.barobach139.cf/</a><br /><a href="http://www.patoghema7.gq/">http://www.patoghema7.gq/</a><br /><a href="http://www.golebarunzadeyeman.tk/">http://www.golebarunzadeyeman.tk/</a><br /><a href="http://www.ziyafateashkhaaa.ml/">http://www.ziyafateashkhaaa.ml/</a><br /><a href="http://www.xbaran2000x.ga/">http://www.xbaran2000x.ga/</a><br /><a href="http://www.funnyclub70.ml/">http://www.funnyclub70.ml/</a><br /><a href="http://www.paktarin2012.cf/">http://www.paktarin2012.cf/</a><br /><a href="http://www.bastani-yakhi.tk/">http://www.bastani-yakhi.tk/</a><br /><a href="http://www.23dashtani.ml/">http://www.23dashtani.ml/</a><br /><a href="http://www.pint90.ga/">http://www.pint90.ga/</a><br /><a href="http://www.joje-ordak-zesht.tk/">http://www.joje-ordak-zesht.tk/</a><br /><a href="http://www.asal00974.ga/">http://www.asal00974.ga/</a><br /><a href="http://www.hamechikade8877.gq/">http://www.hamechikade8877.gq/</a><br /><a href="http://www.alonewe.ml/">http://www.alonewe.ml/</a><br /><a href="http://www.khabgahian.cf/">http://www.khabgahian.cf/</a><br /><a href="http://www.mashooghan.ml/">http://www.mashooghan.ml/</a><br /><a href="http://www.minadz.tk/">http://www.minadz.tk/</a><br /><br /><a href="http://www.sajjad16-s.tk/">http://www.sajjad16-s.tk/</a><br /><a href="http://www.oskolismeirani.ml/">http://www.oskolismeirani.ml/</a><br /><a href="http://www.yasan1993.ga/">http://www.yasan1993.ga/</a><br /><a href="http://www.biya2-18.ga/">http://www.biya2-18.ga/</a><br /><a href="http://www.mina-o.cf/">http://www.mina-o.cf/</a><br /><a href="http://www.hemila9776.gq/">http://www.hemila9776.gq/</a><br /><a href="http://www.pef062.ml/">http://www.pef062.ml/</a><br /><a href="http://www.kimia2013.tk/">http://www.kimia2013.tk/</a><br /><a href="http://www.7sadeghi.ml/">http://www.7sadeghi.ml/</a><br /><a href="http://www.vakilkhanoom.ga/">http://www.vakilkhanoom.ga/</a><br /><a href="http://www.mobinakoreastar.tk/">http://www.mobinakoreastar.tk/</a><br /><a href="http://www.harfaayedel.ml/">http://www.harfaayedel.ml/</a><br /><a href="http://www.a1tanha.ga/">http://www.a1tanha.ga/</a><br /><a href="http://www.khabearousak.cf/">http://www.khabearousak.cf/</a><br /><a href="http://www.rozsabz.gq/">http://www.rozsabz.gq/</a><br /><a href="http://www.bahoonehayema.ml/">http://www.bahoonehayema.ml/</a><br /><a href="http://www.lovely12.gq/">http://www.lovely12.gq/</a><br /><a href="http://www.asheghmajnon10.tk/">http://www.asheghmajnon10.tk/</a><br /><a href="http://www.alieh-negin.ga/">http://www.alieh-negin.ga/</a><br /><a href="http://www.angelic92.tk/">http://www.angelic92.tk/</a><br /><a href="http://www.poloto.tk/">http://www.poloto.tk/</a><br /><a href="http://www.rezachi.ml/">http://www.rezachi.ml/</a><br /><a href="http://www.alionly.ml/">http://www.alionly.ml/</a><br /><a href="http://www.tabeeshgh-6858.cf/">http://www.tabeeshgh-6858.cf/</a><br /><a href="http://www.ansarr.ml/">http://www.ansarr.ml/</a><br /><a href="http://www.afkarenik.tk/">http://www.afkarenik.tk/</a><br /><a href="http://www.loveway1.tk/">http://www.loveway1.tk/</a><br /><a href="http://www.ghalandar71.gq/">http://www.ghalandar71.gq/</a><br /><a href="http://www.tanhamnagozar.tk/">http://www.tanhamnagozar.tk/</a><br /><a href="http://www.sn72.gq/">http://www.sn72.gq/</a><br /><br /><a href="http://www.partizan67.tk/">http://www.partizan67.tk/</a><br /><a href="http://www.jigartalaaa.ml/">http://www.jigartalaaa.ml/</a><br /><a href="http://www.baran11372.ga/">http://www.baran11372.ga/</a><br /><a href="http://www.tabut-e-khali.cf/">http://www.tabut-e-khali.cf/</a><br /><a href="http://www.aseman1367.gq/">http://www.aseman1367.gq/</a><br /><a href="http://www.imcrazy.tk/">http://www.imcrazy.tk/</a><br /><a href="http://www.faran.ga/">http://www.faran.ga/</a><br /><a href="http://www.atijojo.tk/">http://www.atijojo.tk/</a><br /><a href="http://www.misslawerr.ga/">http://www.misslawerr.ga/</a><br /><a href="http://www.dahye70.gq/">http://www.dahye70.gq/</a><br /><a href="http://www.tanhamnagozar.ml/">http://www.tanhamnagozar.ml/</a><br /><a href="http://www.behnamm2020.tk/">http://www.behnamm2020.tk/</a><br /><a href="http://www.mohabat92.tk/">http://www.mohabat92.tk/</a><br /><a href="http://www.yavar40.ml/">http://www.yavar40.ml/</a><br /><a href="http://www.mehpareh.cf/">http://www.mehpareh.cf/</a><br /><a href="http://www.dokhtaremomeshki74.tk/">http://www.dokhtaremomeshki74.tk/</a><br /><a href="http://www.mantanham123.ml/">http://www.mantanham123.ml/</a><br /><a href="http://www.cod-behdad.ga/">http://www.cod-behdad.ga/</a><br /><a href="http://www.yaskabood14.cf/">http://www.yaskabood14.cf/</a><br /><a href="http://www.tamiminejad.gq/">http://www.tamiminejad.gq/</a><br /><a href="http://www.psychologylahijan.tk/">http://www.psychologylahijan.tk/</a><br /><a href="http://www.patoog.ml/">http://www.patoog.ml/</a><br /><a href="http://www.justpink1.cf/">http://www.justpink1.cf/</a><br /><a href="http://www.blackflower00.gq/">http://www.blackflower00.gq/</a><br /><a href="http://www.hasanloverlove.ml/">http://www.hasanloverlove.ml/</a><br /><a href="http://www.ehsaseparpar76.cf/">http://www.ehsaseparpar76.cf/</a><br /><a href="http://www.2nyadideh.gq/">http://www.2nyadideh.gq/</a><br /><a href="http://www.taranom-97.tk/">http://www.taranom-97.tk/</a><br /><a href="http://www.en-ati.gq/">http://www.en-ati.gq/</a><br /><a href="http://www.nedaamir91.ga/">http://www.nedaamir91.ga/</a><br /><br /><a href="http://www.rahashabankareh.ml/">http://www.rahashabankareh.ml/</a><br /><a href="http://www.chakavack.tk/">http://www.chakavack.tk/</a><br /><a href="http://www.smart-girl.ml/">http://www.smart-girl.ml/</a><br /><a href="http://www.parttylove.tk/">http://www.parttylove.tk/</a><br /><a href="http://www.mahla1029.cf/">http://www.mahla1029.cf/</a><br /><a href="http://www.hosseinperspolisi.tk/">http://www.hosseinperspolisi.tk/</a><br /><a href="http://www.favadfarsi.tk/">http://www.favadfarsi.tk/</a><br /><a href="http://www.mehrvamohabat.cf/">http://www.mehrvamohabat.cf/</a><br /><a href="http://www.hadis93.gq/">http://www.hadis93.gq/</a><br /><a href="http://www.77889955.tk/">http://www.77889955.tk/</a><br /><a href="http://www.beautyfullblog.ml/">http://www.beautyfullblog.ml/</a><br /><a href="http://www.rashma.ga/">http://www.rashma.ga/</a><br /><a href="http://www.hamidofarzaneh.cf/">http://www.hamidofarzaneh.cf/</a><br /><a href="http://www.kitty-koochooloo.gq/">http://www.kitty-koochooloo.gq/</a><br /><a href="http://www.shirin-2012.tk/">http://www.shirin-2012.tk/</a><br /><a href="http://www.nooly.ml/">http://www.nooly.ml/</a><br /><a href="http://www.aleas.ga/">http://www.aleas.ga/</a><br /><a href="http://www.nazookcity.tk/">http://www.nazookcity.tk/</a><br /><a href="http://www.hanamemory.cf/">http://www.hanamemory.cf/</a><br /><a href="http://www.x1997x.tk/">http://www.x1997x.tk/</a><br /><a href="http://www.faridehsafaeyan.ml/">http://www.faridehsafaeyan.ml/</a><br /><a href="http://www.maha30b.ga/">http://www.maha30b.ga/</a><br /><a href="http://www.lovelornlonely.ga/">http://www.lovelornlonely.ga/</a><br /><a href="http://www.hamnafas1392.cf/">http://www.hamnafas1392.cf/</a><br /><a href="http://www.pink202.gq/">http://www.pink202.gq/</a><br /><a href="http://www.shadiii76.tk/">http://www.shadiii76.tk/</a><br /><a href="http://www.dardodel-pari.ml/">http://www.dardodel-pari.ml/</a><br /><a href="http://www.hamsafarekhak.ga/">http://www.hamsafarekhak.ga/</a><br /><a href="http://www.heartline-sa-new.cf/">http://www.heartline-sa-new.cf/</a><br /><br /><a href="http://www.an-elderly.ga/">http://www.an-elderly.ga/</a><br /><a href="http://www.efsister6865.cf/">http://www.efsister6865.cf/</a><br /><a href="http://www.ashegemashogh.gq/">http://www.ashegemashogh.gq/</a><br /><a href="http://www.tanhakas-7.tk/">http://www.tanhakas-7.tk/</a><br /><a href="http://www.lovelysnow.ml/">http://www.lovelysnow.ml/</a><br /><a href="http://www.milad4363.gq/">http://www.milad4363.gq/</a><br /><a href="http://www.eshgheahooraee.tk/">http://www.eshgheahooraee.tk/</a><br /><a href="http://www.ghoroobhasrat.cf/">http://www.ghoroobhasrat.cf/</a><br /><a href="http://www.baruonibash.ga/">http://www.baruonibash.ga/</a><br /><a href="http://www.zhr20.tk/">http://www.zhr20.tk/</a><br /><a href="http://www.youmewe.tk/">http://www.youmewe.tk/</a><br /><a href="http://www.royajoony.ml/">http://www.royajoony.ml/</a><br /><a href="http://www.khob1377.ga/">http://www.khob1377.ga/</a><br /><a href="http://www.maryam-sokot.ga/">http://www.maryam-sokot.ga/</a><br /><a href="http://www.ahldela.cf/">http://www.ahldela.cf/</a><br /><a href="http://www.goshgele.gq/">http://www.goshgele.gq/</a><br /><a href="http://www.ahmad7373.tk/">http://www.ahmad7373.tk/</a><br /><a href="http://www.pureangell.ml/">http://www.pureangell.ml/</a><br /><a href="http://www.daryal0ve.cf/">http://www.daryal0ve.cf/</a><br /><a href="http://www.ghazalvareh.gq/">http://www.ghazalvareh.gq/</a><br /><a href="http://www.mangijee.tk/">http://www.mangijee.tk/</a><br /><a href="http://www.setarehayepenhan.ml/">http://www.setarehayepenhan.ml/</a><br /><a href="http://www.selena2380.ga/">http://www.selena2380.ga/</a><br /><a href="http://www.ellarnazi.cf/">http://www.ellarnazi.cf/</a><br /><a href="http://www.efsister6865.ga/">http://www.efsister6865.ga/</a><br /><a href="http://www.mordab72.tk/">http://www.mordab72.tk/</a><br /><a href="http://www.fatemeh754002.gq/">http://www.fatemeh754002.gq/</a><br /><a href="http://www.poramazgerye13.tk/">http://www.poramazgerye13.tk/</a><br /><a href="http://www.fb08611.tk/">http://www.fb08611.tk/</a><br /><a href="http://www.akvariume.ga/">http://www.akvariume.ga/</a><br /><br /><a href="http://www.nice-star.tk/">http://www.nice-star.tk/</a><br /><a href="http://www.arshad-adabiat.ml/">http://www.arshad-adabiat.ml/</a><br /><a href="http://www.pixelgraphic.ga/">http://www.pixelgraphic.ga/</a><br /><a href="http://www.zsecretz.cf/">http://www.zsecretz.cf/</a><br /><a href="http://www.zahra-chit.gq/">http://www.zahra-chit.gq/</a><br /><a href="http://www.pegahnasrabadi1376.tk/">http://www.pegahnasrabadi1376.tk/</a><br /><a href="http://www.madokhiha.ml/">http://www.madokhiha.ml/</a><br /><a href="http://www.smile-themes.ga/">http://www.smile-themes.ga/</a><br /><a href="http://www.photo-galery.cf/">http://www.photo-galery.cf/</a><br /><a href="http://www.eghlima28.gq/">http://www.eghlima28.gq/</a><br /><a href="http://www.sardareashgh.tk/">http://www.sardareashgh.tk/</a><br /><a href="http://www.haniehtanha1999.ml/">http://www.haniehtanha1999.ml/</a><br /><a href="http://www.shabe91.ga/">http://www.shabe91.ga/</a><br /><a href="http://www.avayedosti75.cf/">http://www.avayedosti75.cf/</a><br /><a href="http://www.safegirl2013.gq/">http://www.safegirl2013.gq/</a><br /><a href="http://www.radin72.tk/">http://www.radin72.tk/</a><br /><a href="http://www.privacystatement.tk/">http://www.privacystatement.tk/</a><br /><a href="http://www.4hame-1.ml/">http://www.4hame-1.ml/</a><br /><a href="http://www.moien2012.ga/">http://www.moien2012.ga/</a><br /><a href="http://www.kaviredell.gq/">http://www.kaviredell.gq/</a><br /><a href="http://www.tootfarangivahshi.tk/">http://www.tootfarangivahshi.tk/</a><br /><a href="http://www.shaparake15.ml/">http://www.shaparake15.ml/</a><br /><a href="http://www.lovesamare.ga/">http://www.lovesamare.ga/</a><br /><a href="http://www.somibaloch.cf/">http://www.somibaloch.cf/</a><br /><a href="http://www.i-dont-know-this.gq/">http://www.i-dont-know-this.gq/</a><br /><a href="http://www.bazarsham25.tk/">http://www.bazarsham25.tk/</a><br /><a href="http://www.amir1200.ml/">http://www.amir1200.ml/</a><br /><a href="http://www.ma3-nafar.ga/">http://www.ma3-nafar.ga/</a><br /><a href="http://www.salhaye-abri.gq/">http://www.salhaye-abri.gq/</a><br /><a href="http://www.aliziya-fansclub.tk/">http://www.aliziya-fansclub.tk/</a><br /><br /><a href="http://www.birigad.tk/">http://www.birigad.tk/</a><br /><a href="http://www.shokufeh70.ml/">http://www.shokufeh70.ml/</a><br /><a href="http://www.kolbeye-zemestooni.ga/">http://www.kolbeye-zemestooni.ga/</a><br /><a href="http://www.kamranhoomanloveme.cf/">http://www.kamranhoomanloveme.cf/</a><br /><a href="http://www.0nly4sf.cf/">http://www.0nly4sf.cf/</a><br /><a href="http://www.mohrehpich.ml/">http://www.mohrehpich.ml/</a><br /><a href="http://www.daryaedusti.tk/">http://www.daryaedusti.tk/</a><br /><a href="http://www.parvaz2bareparvaneh1.ml/">http://www.parvaz2bareparvaneh1.ml/</a><br /><a href="http://www.mrym-tanha.cf/">http://www.mrym-tanha.cf/</a><br /><a href="http://www.devillady.ga/">http://www.devillady.ga/</a><br /><a href="http://www.mosaferedel.tk/">http://www.mosaferedel.tk/</a><br /><a href="http://www.nasim222.cf/">http://www.nasim222.cf/</a><br /><a href="http://www.afsorde-khaste.tk/">http://www.afsorde-khaste.tk/</a><br /><a href="http://www.negahash.ml/">http://www.negahash.ml/</a><br /><a href="http://www.corporal.ga/">http://www.corporal.ga/</a><br /><a href="http://www.fereshteyesorkh.gq/">http://www.fereshteyesorkh.gq/</a><br /><a href="http://www.ansherly1.ga/">http://www.ansherly1.ga/</a><br /><a href="http://www.eshg0nefrat.tk/">http://www.eshg0nefrat.tk/</a><br /><a href="http://www.saeqeh.ga/">http://www.saeqeh.ga/</a><br /><a href="http://www.ariyan42.ml/">http://www.ariyan42.ml/</a><br /><a href="http://www.kndsofsampad.tk/">http://www.kndsofsampad.tk/</a><br /><a href="http://www.autumn73.gq/">http://www.autumn73.gq/</a><br /><a href="http://www.yaserjan.cf/">http://www.yaserjan.cf/</a><br /><a href="http://www.khoshgeleh.tk/">http://www.khoshgeleh.tk/</a><br /><a href="http://www.donyabony.ga/">http://www.donyabony.ga/</a><br /><a href="http://www.barbod-2020.ml/">http://www.barbod-2020.ml/</a><br /><a href="http://www.bia2jorvajooor.tk/">http://www.bia2jorvajooor.tk/</a><br /><br /><a href="http://www.besarfeketab.tk/">http://www.besarfeketab.tk/</a><br /><a href="http://www.wild-woman1.ml/">http://www.wild-woman1.ml/</a><br /><a href="http://www.manzomeyeeshgh.ga/">http://www.manzomeyeeshgh.ga/</a><br /><a href="http://www.mim-al.tk/">http://www.mim-al.tk/</a><br /><a href="http://www.kolbeyekoochakeman.gq/">http://www.kolbeyekoochakeman.gq/</a><br /><a href="http://www.michelangello.tk/">http://www.michelangello.tk/</a><br /><a href="http://www.parisa-ka73.ga/">http://www.parisa-ka73.ga/</a><br /><a href="http://www.eshgh-bi-enteha.ml/">http://www.eshgh-bi-enteha.ml/</a><br /><a href="http://www.shaghiii.cf/">http://www.shaghiii.cf/</a><br /><a href="http://www.entehaedonya.tk/">http://www.entehaedonya.tk/</a><br /><a href="http://www.ove-drop.tk/">http://www.ove-drop.tk/</a><br /><a href="http://www.sefid-andish.ml/">http://www.sefid-andish.ml/</a><br /><a href="http://www.nana75.ga/">http://www.nana75.ga/</a><br /><a href="http://www.yasyasi20.ml/">http://www.yasyasi20.ml/</a><br /><a href="http://www.sarre30d.tk/">http://www.sarre30d.tk/</a><br /><a href="http://www.eshqemahal.ga/">http://www.eshqemahal.ga/</a><br /><a href="http://www.mydream4.gq/">http://www.mydream4.gq/</a><br /><a href="http://www.sareh-elira-es.tk/">http://www.sareh-elira-es.tk/</a><br /><a href="http://www.biloved.cf/">http://www.biloved.cf/</a><br /><a href="http://www.nabezade.cf/">http://www.nabezade.cf/</a><br /><a href="http://www.gharibe12345.tk/">http://www.gharibe12345.tk/</a><br /><a href="http://www.yeganeh20.ml/">http://www.yeganeh20.ml/</a><br /><a href="http://www.seghatrehkhon.ga/">http://www.seghatrehkhon.ga/</a><br /><a href="http://www.sepiidoosiiahh.cf/">http://www.sepiidoosiiahh.cf/</a><br /><a href="http://www.irmemar.tk/">http://www.irmemar.tk/</a><br /><a href="http://www.manoto68.cf/">http://www.manoto68.cf/</a><br /><a href="http://www.esl90m.gq/">http://www.esl90m.gq/</a><br /><a href="http://www.happlyeverafter.tk/">http://www.happlyeverafter.tk/</a><br /><a href="http://www.dele-rosva.ml/">http://www.dele-rosva.ml/</a><br /><a href="http://www.parchin98.tk/">http://www.parchin98.tk/</a></p>
  </div>

 9. 19
  mahdi
 10. 20
  poostkaghazi
  poostkaghazi poostkaghazi@gmail.com 01/06/2019 16:49

  قیمت گردو تویسرکان


  خرید گردوی خوش‌خوراک، تازه و با کیفیت تویسرکان (یک‌دست و بدون مخلوطی)  برای خرید گردو تویسرکان می‌توانید از طریق یکی از راه‌های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید:

[Back]   1 2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view