http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
.
.
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสนองพระราชเสาวณีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยประกอปพิธีบวชต้นพยูงยักษ์(ขนาด ๓ คนโอบ) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน เห็นคุณค่าประโยชน์ของป่าไม้ มีความรู้สึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ-อารยธรรม ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ประกอปด้วย
 
น้ำตกไตรคีรี ธารน้ำน้ำตก ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดองเร็ก ระยะทางยาวประมาณ ๘ ก.ม. มีจุดที่เป็นน้ำตก ๓ แห่ง เรียกรวมกันว่า “ น้ำตกไตรคีรี”
.
                                   .
..
 
ต้นพยูงยักษ์ ขนาด ๓ คนโอบ ขึ้นตะหง่านอยู่บนยอดเขาท่ามกลางสภาพของป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ อันเป็นมรดกที่สืบทอดมายาวนาน อนุชนรุ่นหลังจะต้องหวงแหนอนุรักษ์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้มากยิ่งขึ้น 
.
.
.
.
อ่างเก็บน้ำห้วยจรัส ที่มีขนาดใหญ่กว้างประมาณ 1 ก.ม. ยาวกว่า ๕ ก.ม. ที่โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก ป่าไม้ เป็นธรรมชาติที่สวยงาม ที่ถูกสร้างขึ้นเก็บกักน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร และเป็นแนวกันชนชายแดนในยุคสงครามเวียตนาม-ลาว-กัมพูชา ปัจจุบันนับเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน แก้วมังกรฯลฯ
.
.
.
..
พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เป็นเจ้าอาวาสวัด ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ มีเนื้อที่ครอบคลุม ประมาณ 10,865 ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอิสานใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีทัศนียภาพที่งดงาม สภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็น เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่ง
.
.
.
 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล แท้จริงหลวงปู่เกิดปีชวด วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดจุมพลสุทธาวาส   สมัยนั้นที่สุรินทร์ยังไม่มีการเรียน การสอนปริยัติธรรม ท่านจึงลาอุปัชฌาย์เดินทางโดยทางเท้า   ไปอยู่ที่วัดสุทัศนาราม   จังหวัดอุบลราชธานี   เรียนปริยัติธรรม   สอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรก   แล้วเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อถึงแปลมูลกัจจายน์ได้ ฯ
ในพรรษาต่อมา ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายธุดงคกัมมัฏฐาน ท่านมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาเมื่อหลวงปู่ได้ไปกราบนมัสการและได้ฟังธรรมของท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธา จึงตัดสินใจเลิกละการเรียนปริยัติธรรมเสีย   แล้วออกธุดงค์ตามท่านอาจารย์มั่นต่อไป   จึงนับได้ว่าหลวงปู่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงค์ตามท่านไปในที่ต่าง ๆ ต่อสู้กับดงป่าสิงสาราสัตว์ตลอดถึงจนไข้ป่านานาชนิด   อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง   สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี ๒๖ วัน
 
รอยพระพุทธบาทขอมโบราณ ตั้งอยู่ห่างจากศาลาวัดไปด้านตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นรอยพระพุทธบาทหินทรายที่มีขนาดใหญ่มาก ความยาวประมาณ ๓.๒ เมตร ความกว้างด้านส้นพระบาทกว้างประมาณ ๐.๗ เมตร ด้านปลายพระบาท ๑.๕ เมตร องค์พระบาทถูกแกะสลักให้ลึกลงไป ๐.๒ เมตร เป็นรอยพระบาทข้างขวา ภายในรอยพระบาท มีเส้นขอบนูนเป็นกรอบสลักรูปสัตว์ในธรรมชาติ ได้แก่สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นานาชนิด รวมทั้งภาพดอกบัว มีภาพทั้งหมดนับรวมได้จำนวนมาก  แบ่งออกเป็น ๒๓ แถวนับจำนวนได้ ๑๖๖ ภาพ จากลักษณะดังกล่าว ช่างศิลป์อาจต้องการสะท้อนสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของป่าเทือกเขาพนมดองเร็ก เป็นถิ่นอาศัยที่อุดมสมบูรณ์
บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ดังกล่าวจึงเหมาะอย่างยิ่ง ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่พร้อมไปด้วย ธรรมชาติ และอารยธรรมพนมดองเร็กฯลฯ
  

Visitsurin.com: ขอยกย่อง ด.ช.อุทัย  สุขสวรรค์ นักเรียนชั้นปซ ๖ โรงเรียนบ้านจรัส ที่พายเรือออกไปรับผู้รอดพ้นจากการจมน้ำ ขณะที่เรือล่มห่างจากฝั่งประมาณ ๑๐๐ เมตร นำขั้นฝั่งได้โดยปลอดภัย
อ่านเพิ่ม..บทความที่เกี่ยวข้อง
.

ความคิดเห็น

 1. 11
  เปิ้ล..บ้านแสนสำราญ
  {color=green}ไปไหนกันหมดน๊า....ไม่มีใครเข้ามาเม้นท์เลย.....{/color} {icon9} {icon9} {icon9}
 2. 12
  รักบ้านเกิด
  ผมเป็นคนบัวเชดโดยกำเนิด และเรียนจบมาได้ทำงานใน อบต.หลายที่และหลายจังหวัด และผมมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาท้องถิ่นมาก ผมจะบอกว่าทำไม อำเภอบัวเชดเราไม่เจริญเท่าทันอำเภอเล็กเหมือนจังหวัดอื่นเขา
  - สส.ส.อบจ.นายกเทศมนตรี ไม่ค่อยทำงานจริงจัง รอแต่เงินเดือน รองบประมาณตามแผนที่เขาจัดมาให้ ไม่เคยเสนองบต่าง ๆ นอกเหนือแผนที่เขาจัดมาให้
  อย่าง นายธงชัย มุงเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ วิ่งหาแต่ที่ดินซื้อที่ดินดี ๆ ไม่เคยเอาเวลามาคิดพัฒนาจังหวัดให้เจริญ และนายคมศักดิ์ แซ่เตียว ส.อบจ.เขตอำเภอบัวเชดไม่เคยหางบมาพัฒนาอำเภอเลย วิงแต่เล่นไก่ชนไปวัน ๆ ถ้าอำเภอที่ผมเคยทำงานน่ะ เขาจะไปพบปะประชาชน ไปเป็นประธานเปิดงานหลายๆที่ เข้าหาประชาชนเสมอ แต่ สส.เราพอเลือได้ก็หายหน้า
  - ทำอำเภอให้เป็นสี่เลน ความเจริญต่าง ๆ จะตามเข้ามา
  - พัฒนาเขาศาลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด หรือสวนสัตว์ก็ได้
  - พัฒนาบึงบัวเชดให้เป็นที่ออกกำลังกายหรือสวนย่อมประจำอำเภอ เป็นที่พักริมทาง สำหรับผู้มาเที่ยวอำเภอบัวเชดจะได้แวะมาพัก งบเทศบาลเราก็เยอะน่ะน่าจะทำสวนสัตว์ก็หัดของบจากจังหวัดหรือกระทรวงก็ได้ เรา ๆช่วยๆกันพิมพ์ไปขอที่กระทรวงบ่อย ๆ น่ะครับ อำเภอเราจะได้เจริญ ลูกหลานเราจะไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น เพราะเหตูที่ว่าอำเภอเราขาดความเจริญ สวัสดีครับ
 3. 13
  ชัยชาญ (มอมแกรก)
  ชัยชาญ (มอมแกรก) kracker_sr@hotmail.com 28/01/2009 11:04
  ผมเป็นคนบัวเชด บ้านหนองโจงโลงนะ ก็คิดถึงบ้านเหมือนกัน (กลับปีละครัง สงกรานต์) ฟากความคิดถึงน้องนงค์ด้วยนะ {icon3} หรือ mail มาหาหน่อยก็ดี kracker_sr@hotmail.com อ้อ.. ชื่อพี่ก็ อ่ายมอมแกรก...
 4. 14
  แจ็ค
  แจ็ค tuakaenoi@hotmail.com 19/04/2009 11:42
  ใครมีแนวคิดดีๆ..ก็เอาไปพัฒนาบ้านเกิดน่ะ {icon1}
  tuakaenoi@hotmail.com หนองหลวง ต.อาโพน
 5. 15
  อาทิตยา
  อาทิตยา pooh16_yaris@hotmail.com 27/04/2009 19:17
  ส่วนเรา อยู่บัวเชดเหมือนกัน แบบว่า...

  บัวเชดสุดยอด++
 6. 16
  เเตงโมคร๊าบบ้านหนองโ
  ผมก้อคนบัวเชดเหมือนกันครับตอนนี้ทุกคนสบายดีกันอ่ะป่าวครับ ลูกคนสุรินทร์คับ
 7. 17
  เหมียว สวาท
  เพิ่งจากบัวเชดมาไม่ถึงสองเดือน
  คิดถึงบ้านมากแทบอยากร้องไห้
  ถึงแม้ที่นั่นจะกันดารไปหน่อย แต่ก็มีความสุข
  เรียนจบจะทำงานเก็บตังค์ไว้ กลับไปอยู่และตายที่บัวเชด
  สัญญา
 8. 18
  เดียร์
  เดียร์ 04/07/2009 22:26
  ชาวบัวเชดและหน่วยงานรัฐร่วมพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่งเสิมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...เพื่อให้อำเภอบัวเชดเป็นที่รู้จัก  รักบัวเชด....เดียร์
 9. 19
  เหมียว เด็กสวาท
  คิดถึงบ้านเกิด
  อยากกลับไปอยู่บ้าน
  ห่างบ้านมาไกล เมื่อไหร่จะได้กลับ
 10. 20
  รักบ้านจรัส
  ซักวันจะหวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
  อยากให้บ้านเราเจริญอย่างไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
  ผมรักธรรมชาติ
  ผมรักวัฒนธรรม
  ผมรักคนที่นั่น
  แต่
  ทุกย่างกำลังจะเปลี่ยนไป
  เพราะความเจริญแบบวัตถุนิยม
  เพราะการไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
  ซึ่งประเมินค่าไม่ได้
  มันกำลังจะสูญหายไป
  อยากให้มีใครที่จริงใจในการทำงานมาพัฒนาบัวเชด
  และเบื่อพวกทุนนิยม
  เงินเยอะ=พวกเยอะ=เสียงเยอะ=โกงเยอะ=รวยเร็ว=เห็นแก่ตัว=ไม่รู้จักพอ
[Back]   1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
By Visit Surin Thailand “Land of Elephants” .  
Copyright 2005-2018 All rights reserved.
view