http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

หลวงพ่อสุเทพ ชินวโร

หลวงพ่อสุเทพ ชินวโร
 
 
 “อาตมาเป็นนักปฏิวัติตลอดชีวิต”
บทสัมภาษณ์พิเศษพระนักปฏิวัติ “สุเทพ ชินวโร”จากปฏิวัติคอมมิวนิสต์สู่ปฏิวัติจิตวิญญาณ
สำนักสื่อปฏิวัติสันติ - Revolutionary Press Agency (RPA)
กรุงเทพ : ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๒ 
.........................................................................................
" พระพุทธเจ้าคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนสัตว์มนุษย์เจริญที่สุดในโลกกว่าสัตว์ใด เพราะทำเองคิดเองได้ "
ในโลกของนักปฏิวัติสันติ  ศาสนาคือการปฏิวัติ ศาสดาคือนักปฏิวัติ คือคำกล่าวของผู้ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมและการเมืองแบบสันติด้วยพุทธธรรม การเปลี่ยนแปลงสูงสุดของนักปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นสภาวะสูงสุด     
"แต่สัตว์คนเป็นสัตว์สังคม เพราะฉะนั้นสังคมในอุดมคติจึงเป็นสังคมที่คนเราสามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้" พระอาจารย์สุเทพ มีฉายาว่า "ชินวโร" ที่แปลว่าผู้ชนะที่ประเสริฐ ซึ่งสมแล้วกับความหมายในฐานะนักปฏิวัติ เพราะชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มิใช่การแสดงอำนาจหรือการใช้ปัญญาคร่าเอาชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อสังเวยอุดมการณ์บางอย่างของตนเอง แต่ชัยชนะที่แท้จริงของมนุษย์คือการชนะตนเอง ซึ่งเป็นการปฏิวัติทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่และเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้เจริญ และเป็นแบบอย่างของผู้ทำความดีในนามของพุทธสาวกทุกผู้ทุกนาม
“อาตมาเป็นนักปฏิวัติตลอดชีวิต”
บทสัมภาษณ์พิเศษพระนักปฏิวัติ “สุเทพ ชินวโร”จากปฏิวัติคอมมิวนิสต์สู่ปฏิวัติจิตวิญญาณ
พระอาจารย์สุเทพเดินทางไปสอนกรรมฐานและสิงคโปร์เป็นระยะๆ และมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่สิงคโปร์และปีนังพอๆกับที่ในเมืองไทย...More...
 
หลวงพ่อสุเทพ ชนวโร (ลัคนาวิเชียร)
วัดเจริญธรรมาราม หรือวัดเพิ่มธรรม
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา "พุทธลีลามหาติ"
บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โทร.087-8177522   Email : ajahnsuthep@gmail.com.
ปัจจุบัน พัฒนาวิชาสอนกรรมฐานบัวเจ็ดดอก (เจ็ดก้าวพุทธลีลา)
More...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
links 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Ajahn Suthep Chinawaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธ์สามประการของกฎธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาธรรมชาติ คือ    สภาวธรรม ความจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นเอง   กฎของธรรมชาติที่ไม่เป็นอย่าง
อื่น เป็นสัจธรรมที่ไม่หวั่นไหว ทนทานต่อการพิสูจน์    การปฏิบัติธรรม คือความเกี่ยวข้องกับธรรมนั้น ๆ หากเกี่ยวข้องถูกต้องก็ได้รับผลดี ไม่ถูกต้องสอดคล้องก็ไม่สำเร็จประโยชน์   และปฏิเวธธรรม คือผลของการปฏิบัติธรรม ผลของการกระทำ เมื่อทำสอดคล้องกับความเป็นจริง ก็ได้รับผลดี หากไม่สอดคล้อง ผลก็ไม่ดี   
 
ความจริงของธรรมชาตินี้      คือ อนิจจัง   ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ ไม่คงที่ ถาวร,    ทุกขัง   ความเป็นจริงที่ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่สามารถอยู่คงที่ ณ ที่เดิมได้ตลอดเวลา จำต้องเคลื่อนย้ายจากที่อยู่เดิมเป็นนิจ หรือนัยหนึ่งคือ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้,   และอนัตตา   สิ่งทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นสักแต่ว่าสมมุติขึ้น เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเจตจำนงไม่ได้. 
 

Ajahn Suthep Chinawaro was ordained in1988, one of the last disciples of Luangpor Teean Jittasubho. Ajahn Suthep intensively practiced vipassana meditation under the guidance of Luangpor Teean. He speaks Thai, English and Lao. He has developed Buddhaleela Mahasati, an extension of the traditional Luangpor Teean’s technique. This technique basically follows the Luangpor movements- breathing, walking, hand movement, but adds additional movements. . 
 
 
 
ทำให้เราเห็นว่า นี่คือตัวเรา เป็นตัวเป็นตนของเรา เพราะเราเข้าใจอยู่เสมอว่า อายตนะทั้งหมดนี้เป็นเรา เป็นของเรา ณ ที่นี้จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ประการ คือ
ประการแรก สิ่งใดที่ไม่ได้ใช้ สิ่งนั่นมีค่าเท่ากับศูนย์ ฉะนั้น เมื่อรับรู้ตามความเป็นจริงทุกขณะ ขณะ จะเห็นว่า อายตนะเหล่านี้จะรู้สึกว่า มีมัน ก็ต่อเมื่อเราใช้มันเท่านั้น ดังนี้จึงทำให้เห็นได้ว่า ความเป็นตัวเป็นตนอย่างเแท้จริงไม่มี มันเป็นแต่เพียง ขณะรู้ทางตา ก็มีตา ขณะรู้ทางหู จึงมีหู ขณะรู้กลิ่นทางจมูก จึงมีจมูก ขณะรู้รสทางลิ้น จึงมีลิ้น ขณะรู้ผัสสะทางกาย จึงมีกาย และขณะรู้สึกนึกคิดทางใจ จึงนับว่ามีใจ Full Article 
 
 
Wat Pha Phra Amphoe Mae Sariang Mae Hong Son -
3 มิ.ย. 2553
Every mornning monks must go out for arm around correcting food from the people. We learn how to give and how to get : practice ourselves to be the good ones dothe good function sharing in the merit and find happiness
 
29-08-2009
The annual visit to Bodhi Heart this year entails a series of Dhamma talks based on a number of spiritual art pieces
 

Ajahn Suthep Chinawaro was ordained in 1988 as one of the last disciples of Luangpor Teean. He has intensively practised meditation under the direct and strict guidance of Luangpor Teen during his final year in 1988. Ajahn speaks Thai, English and Lao.

Ajahn has also developed Buddhaleela Mahasati, an extension of the traditional Luangpor Teean's technique. This technique basically follows the Luangpor's movements of being mindful of breathing, walking and hand movement. Ajahn also introduces the Seven-Lotus Walking Meditation technique..

Full Article
 
 
 
 
 
 
พระครูสมุห์ สุเทพ ชินวโร
ประวัติการภาวนา พระอ.สุเทพ ชินวโร
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จงกรมดอกบัว 7 ดอก มณฑปเนินฆ้อ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
พระอ.สุเทพ ชินวโร
 
แบบเจริญสติภาวนา 38 จังหวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอ.สุเทพ ชินวโร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอ.สุเทพ ชินวโร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Tatchapon Atasirilak
  Tatchapon Atasirilak cesar730@hotmail.com 09/12/2011 07:23
  หลวงพ่อสุเทพเป็นพระสายปฎิบัติ เป็นพระสุปฎิปันโน ที่นำวิธีการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน มาประยุกต์ให้เป็นพุทธลีลามหาสติ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฎิบัติ
  ที่ผมได้ดีทุกวันนี้ ก็เพราะหลวงพ่อสุเทพ รูปนี้
 2. 2
  xuexue
  xuexue a920744307@hotmail.com 22/09/2012 08:43

  Likewise, [url=http://www.coachoutletonlineab.com/]Coach Outlet[/url]  Mr. Ryan, whose deep budget-cutting plans drew intense criticism from Mr. Obama long before the Republican ticket was completed, accused the president of failing to act on the 


  Coach Outlet


    Mr. Ryan did not mention that he had served on that commission and dissented from its policy proposals, which included specific steps to reduce budget deficits Coach Outlet But that was of no concern to the audience, whose raucous reception of Mr. Ryan was a resounding affirmation of his popularity with conservatives who have at times shown less 


  Coach Outlet


  It was Mr. Ryan’s first turn on a truly national stage, and in many ways he was a marked contrast to his party’s vice-presidential nominee of four years ago, Sarah Palin of  Coach Outlet Mr. Ryan formally took his place on the ticket with a well-established reputation as a policy expert

 3. 3
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:26

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 4. 4
  Coach Factory
  Coach Factory Coach@hotmail.com 25/09/2012 12:37

  Coach Factory is the premier source to review all new Coach and other stylish brands of Handbags, Purses, and accessories to capture fabulous styles at even more fabulous prices.Coach handbags and purses at the Coach Factory Outlet with new designs make them have the most outstanding and eye-catching advantage among other brands goods.Coach Factory Online provide These purses, handbags and wallets can be carried with formal wear as well as with evening wear, matching with the outfit.
  The online world may be the handiest source of information for finding cheapCoach Outlet Online Purses Outlet bags.

 5. 5
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:06

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 6. 6
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:33  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 7. 7
  North Face Pink Ribbon Jacket
  North Face Pink Ribbon Jacket jannyyan27@foxmail.com 08/11/2012 07:34

  In the 16th century,the north face kids, Sinistrari, a Roman inquisitor and author of a classic text on North Face Pink Ribbondemons, warned that women with elongated clitorises could rape men, and he recommended torture for such unholy females. In the 19th century, removal or cauterization of the clitoris was often prescribed by Western doctors as a \"cure\" for everything from masturbation to North Face Pink Ribbon Jacketimmorality.\"Todd Akin, Republican senate hopeful from Missouri, trotted out this belief in his claim in a TV interview that pregnancies from rape are \"really rare,\" because, \"if it\'s a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down.\" A lot Pink Ribbon North Face of folks would like him to shut down his Senate race. 5. She Can\'t Learn Want to see your work here?  

 8. 8
  North Face Pink Ribbon Jacket
  North Face Pink Ribbon Jacket jannyyan27@foxmail.com 08/11/2012 07:35

  In the 16th century,the north face kids, Sinistrari, a Roman inquisitor and author of a classic text on North Face Pink Ribbondemons, warned that women with elongated clitorises could rape men, and he recommended torture for such unholy females. In the 19th century, removal or cauterization of the clitoris was often prescribed by Western doctors as a "cure" for everything from masturbation to North Face Pink Ribbon Jacketimmorality."Todd Akin, Republican senate hopeful from Missouri, trotted out this belief in his claim in a TV interview that pregnancies from rape are "really rare," because, "if it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down." A lot Pink Ribbon North Face of folks would like him to shut down his Senate race. 5. She Can't Learn Want to see your work here?  

 9. 9
  north face clearance
  north face clearance meitinghu@gmail.com 28/11/2012 08:26

  you\'ll see a lot of worries in real shop that you choose to pick the spencer available on a real affordable price, before north face clearance website attaining works several key points, additionally it enhance many people for your shipping and delivery ask for to spend.

 10. 10
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:47

  http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal outlet http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.burberryoutletonline-it.it burberry http://www.chaneltaschenonlineshop.de chanel tasche

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view