http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ไขปริศนาความลี้ลับแห่งอังกอร์

ไขปริศนาความลี้ลับแห่งอังกอร์
 
 
 
 
กษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงปกครองกัมพูชา อย่างเป็นปึกแผ่น  พระองค์บูชาพระวิษณุ และด้วยพลังแห่งศรัทธา ต่อวิษณุเทพ พระองค์จึงทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดปรางค์แต่ละองค์สูงถึง ๖๕ เมตร    (๒๐๐ฟุต) มีกำแพงรอบปราสาท ยาวถึง ๑,๐๐๐เมตร กว้าง ๘๕๐ เมตร ใช้หินในการก่อสร้างรวม ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ช้าง ๔๐,๐๐๐เชือก ใช้แรงงานคนนับแสนคน ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า ๕,๐๐๐ คน แกะสลักนาน ๔๐ปี.
 
 
 
ไขปริศนาความลี้ลับ
สถาปัตย์กรรม
เทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกอร์
สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่
(พุทธศักราช ๑๖๐๓๑๖๙๓)
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
การท่องเที่ยวเชิงอารยะธรรมขอมได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดแถบอีสานใต้ โดยมีร่องรอยโบราณสถานขอมทั้งยุคเมืองพระนคร ยุคเจนลา-จิตเสนมากมาย เช่นปราสาทหิน พิมาย พนมรุ้ง ตาเมือน บ้านพลวง ศีขรภูมิ สระกำแพงใหญ่ เขาพระวิหารฯลฯ
 
การเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทขอม  นอกจากท่านจะพบว่าเป็นสถาปัตย์ที่ทรงคุณค่าแล้ว มันยังได้แฝงเร้นไปด้วยสิ่งศักดิ์ลี้ลับมหัสจรรย์น่าทึ่ง ที่ยังต้องค้นคว้าทำความเข้าใจ ยิ่งลึกซึ้งมากเท่าไร ก็จะเพิ่มพูนความรู้ ความเพลิดเพลิน เพิ่มพลังชีวิตได้เป็นอย่างดี
... 
ผู้เขียนเชื่อว่าหลายท่านอาจยังไม่ทราบถึงความลี้ลับทางสถาปัตย์กรรมเทวาลัยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกอร์หรือปราสาทนครวัด ซึ่งถูกค้นพบโดย “เอลิเนอร์ มอรอน”ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นี่เองมาตาม “เมอรอน”ไปดูกัน เริ่มที่
.
พระเจ้าสุริยวรมันที่ พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่พระชันษายังน้อย หลังจากรบชนะเจ้าชายซึ่งเป็นคู่แข่ง ในการศึกครั้งสำคัญ “ทรงปล่อยให้ทหาร ซึ่งมีมากมายดุจคลื่นในมหาสมุทรสู้รบต่อไป.. ส่วนพระองค์ทรงปีนหัวช้างราชศัตรูปลงพระชนม์ เจ้าชายพระองค์นั้น ดุจพญาครุฑสังหารพญานาค บนบรรพต
 
ภาพนครวัดเมื่อปีพ.ศ.๒๔๖๗
                             
            เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงปกครอง กัมพูชาอย่างเป็นปึกแผ่น พระองค์บูชาพระวิษณุ และด้วยพลังแห่งศรัทธา ต่อวิษณุเทพ พระองค์จึงทรงโปรดให้ สร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดปรางค์แต่ละองค์สูงถึง ๖๕ เมตร     (๒๐๐ฟุต) มีกำแพงรอบปราสาท ยาวถึง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๘๕๐ เมตร ใช้หินในการก่อสร้างรวม ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ใช้ช้าง ๔๐,๐๐๐ เชือก ใช้แรงงานคนนับแสนคน ใช้ช่างแกะสลักหินกว่า ๕,๐๐๐ คน แกะสลักนาน ๔๐ ปี
 
             และอาจจะลี้ลับที่สุดในเมืองพระนคร ซึ่งประกอบด้วย เทวาลัย ที่เก็บพระศพ และหอดูดาว บารายขนาดใหญ่ ที่กว้างถึง 190 เมตรมีภาพจำหลักนางอัปสราหรือนางฟ้าแห่งศิลานคร เป็นเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถานรายรอบกว่า ๑๕๐๐ องค์ ในอิริยาบถต่างๆสวยงาม 
.
             ปัจจุบันนี้รู้จักกันในนาม นครวัด เทวาลัยเริ่มสร้างในต้นราชกาล แต่ก็สร้างไม่เสร็จแม้พระองค์สวรรคต มีหลักฐานน่าสนใจว่า สุริยวรมันที่ ทรงประกอบพิธี กัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธาน ซึ่งสูญหายไปนานแล้ว เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๑๖๓๕ ซึ่งเป็นปีที่ ๓๓ ตัวเลขที่มีความสำคัญ ในจักรวาลวิทยาแห่งศาสนาฮินดู อะไรคือความลี้ลับของเทวาลัยแห่งนี้
 
 
          ประการแรก เทวาลัยนี้หันหน้าสู่ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นอาคารใหญ่หลังเดียว ในยโศธรปุระ นอกจากนี้ภาพจำหลัก ระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ รอบระเบียงปราสาท เรียงลำดับย้อนเข็มนาฬิกาโดยเริ่มจากระเบียงด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
 
          แต่ประเพณีการเดินดู ภาพจำหลักรอบปราสาทจะต้องเดินวนขวา ตามเข็มนาฬิกาซึ่งภาษาสันสกฤตเรียก ประทักษิณทิศตรงกันข้ามมักสัมพันธุ์กับความตาย เช่นเดียวกับทิศตะวันตก ปราชญ์ชาวฝรั่งเศสบางท่านเสนอว่า นครวัดต่างจากเทวาลัยอื่นๆ ในเมืองพระนครตรงเป็นสุสานนั่นเอง 
 
ส่วนเซเดส์เสนอว่าอาจเป็นการบูชาพระวิษณุเทพผู้พิทักษ์พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับทิศตะวันตกเท่าที่รู้กันนครวัด เป็นปราสาทแห่งเดียวในเมืองพระนครที่สร้างถวายพระองค์นี้ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือ พุทธศตวรรษที่ ๑๗   เป็นช่วงที่มีการฟื้นฟู ลัทธิไวษณพนิกายอย่างขนาดใหญ่ในอินเดีย นี่ก็เช่นกันกับศาสนายุคก่อนหน้านี้ ที่มีผลต่อเมืองพระนครด้วย
               
            ประการที่สอง   ช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๑๓ “เอลิเนอร์ มอรอน” ได้เริ่มศึกษามิติต่างๆของปราสาทแห่งนี้อย่างละเอียด เพราะเชื่อว่านี่อาจเป็นกุญแจไขรหัส ที่เมธี ผู้ออกแบบก่อสร้างได้ซ่อนเงื่อนไว้    หลังจากเชื่อแน่ว่า มาตรวัดที่ใช้ในเมืองพระนคร ๑ ฮัท เทียบเท่ากับ .๔๐ เมตร (๑.๓ ฟุต ) มอรอนสืบค้นต่อไปได้มิติต่างๆดังนี้
 
            ระยะทางระหว่างประตูทิศตะวันตก(ประตูเดียวที่มีทางเดินยาวเข้าไป ) กับปรางค์ประธาน ปรากฏว่าวัดระยะทางได้ ๑๗๒๘ ฮัท
 
            ส่วนทางเดินอื่นๆ ในเขตศูนย์กลางนี้วัดได้ ๑๒๙๖,    ๘๖๗,   และ ๔๓๙ ฮัท ตามลำดับ 
.
            มอรอนจึงเสนอว่าตัวเลขนี้สัมพันธ์กับยุคสี่ยุคตามความเชื่อของอินเดีย 

ภาพจำหลัก รอบระเบียงปราสาทระยะทางกว่าหนึ่งไมล์ 
  
            ยุคแรก กฤดายุค   ซึ่งถือเป็นยุคทองยาวนานถึง     ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี (ยาวนานเป็น ๔ เท่าของยุคสุดท้าย)
                 
            ยุคที่สองทวาบรยุคนับเวลายาวนานถึง ๑,๒๙๖,๐๐๐ปี (ยาวนานเป็น3 เท่าของยุคสุดท้าย)
            ยุคที่สาม ไตรดายุคนับเวลายาวนานถึง (๘๖๔,๐๐๐ ปี (ยาวนานเป็น ๒ เท่าของยุคสุดท้าย)
      
            ยุคที่สี่ี่กลียุค นับเวลายาวนานถึง ๔๓๒,๐๐๐ ปี ( ยุคสุดท้าย กลียุค คือยุคปัจจุบัน )                                                                                                      
           
 
            ตามความเชื่อของอินเดีย เชื่อกันว่า ปลายยุคนี้จักรวาลจะพินาศ แล้วพราหมณ์จะเป็นผู้สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ ตามวัฏจักรเดิม โดยเริ่มด้วยยุคทอง แสดงว่าแท้จริงแล้ว รหัส ของปราสาทก็คือ เงื่อนปริศนาที่อาจบอกได้ทั้งมิติของพื้นที่และเวลา  
           .
           ระยะทางที่ทอดไปยังตัวปราสาทโดยสัมพันธ์กับยุคต่างๆ นั้น มีนัยบอกว่าผู้มาเยือนกำลังอยู่ใน เส้นทางไปสู่วิษณุประติมาในปรางค์ประธาน   จากทิศตะวันตก ( ทิศแห่งความตาย ) ถ้าเดินมุ่งหน้าต่อไปในกาลเวลา ไปถึงช่วงขณะที่ชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มของกาลเวลา
.
           ประการที่สาม  ความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์ กับระยะทางอีก ๑๐ แห่ง ในนครวัด พบว่า            ประตูทิศตะวันตก อยู่ในแนวที่พระอาทิตย์ขึ้นที่พนมบก ซึ่งเป็นเนินเขาเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือยิ่งกว่านั้นในช่วง ซัมเมอร์ โซลตีส ( ดวงอาทิตย์ส่องตรงที่เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ )
.
           นักสังเกต แค่ยืนหน้าประตูตะวันตก  ก็จะเห็นดวงอาทิตย์ลอยอยู่ เหนือปรางค์ประธานที่นครวัด วันที่กล่าวถึงนี้คือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกปี 
.
ซึ่งเป็นวันแรกของปีทางสุริยคติ ตามคติของนักดาราศาสตร์อินเดีย และเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกษัตริย์ผู้ทรงพระนามสุริยวรมัน ( ผู้อยู่ในความคุ้มครองของสุริยเทพและเป็นผู้ทรงศรัทธาวิษณุเทพอีกด้วย
 
            ความหมาย และความลี้ลับของเทวาลัย   ปราสาทนครวัด แห่ง ยโสธรปุระ เมืองพระนครจะยังคงความลี้ลับอีกต่อไปจนกว่าจะมีปราชญ์ท่านใดสามารถ ไขปริศนาลี้ลับ เทวาลัยแห่งนี้และแห่งอื่นๆ ในเส้นทางรอยอารยะธรรมแห่ง ยุคเมืองพระนครเห็นไหมละครับความมหัสจรรย์ของนครวัดน่าทึ่งเพียงไร   ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเจาะเวลาหาอดีต..อาณาจักรลับแลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศิลานครเริ่มต้นด้วยการเดินจากดินแดนอีสานใต้มุ่งสู่..เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอมผ่านช่องเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวนับร้อยกิโลเมตร ตามแนวพรมแดนไทย-กัมพูชามุ่งสู่..เมืองพระนคร
 
 
 
 
 
 
“พิธีกวนเกษียรสมุทร”
กฤดายุค ในช่วงที่เรียกกันว่า “กูรมาวตาร”  หรือพระนารายณ์อวตารปางที่ 2 มีฤษีท่านหนึ่งมีชื่อว่า “ทุรวาส”  หรือพระศิวะจำแลง ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นพิภพโดยทั่ว ครั้งเดินทางไปได้นานพอควรก็ไปเจอเข้ากับพระอินทร์ซึ่งประทับอยู่บนพญาช้างเอราวัณ ฤษีทุรวาสเห็นเป็นดังนั้นจึงคิดเข้าไปชื่นชมบารมีของพระอินทร์บ้าง จึงเดินย่ากรายเข้าไปพร้อมมอบถวายพวงมาลัยดอกไม้สดให้พวงหนึ่ง 
  แต่เนื่องด้วยกลิ่นของพวงมาลัยดอกไม้สดนั้นทำให้พญาช้างเกิดอาการมึนเมาจึงใช้งวงจับพวงมาลัยได้ก็โยนลงพื้นดินแล้วใช้เท้ากระทืบจนแหลกละเอียด 

ระอินทร์ท่านทรงพอพระทัยเป็นยิ่งจึงนำพวงมาลัยดอกไม้สดมาวางเอาไว้บนกระพงของพญาช้างเอราวัณ
 
“ฤษีทุรวาส” เกิดบันดารโทษะในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสาปแช่งขอให้พระอินทร์และเหล่าเทพยดาทั้งหลายบนสวรรค์รบแพ้เหล่าอสูรท่ามกลางความตกใจของพระอินทร์ 
กาลเวลาล่วงเลยผ่านมาไม่นานปรากฏว่าเทวดาเริ่มรบแพ้อสูรมากครั้งขึ้นเรื่อยๆ
พระนารายณ์จึงแนะนำพระอินทร์ว่าให้แก้คำสาปของฤษีทุรวาส (พระศิวะแปลง)ด้วยพิธีกวนเกษียรสมุทร” เสียก็จะดีเอง 
 
พระอินทร์ท่านทรงเห็นดีเห็นงามด้วยจึงไปทำการสงบศึก(ชั่วคราว)กับอสูร แล้วบอกว่าขอให้ช่วยกันมา “กวนเกษียรสมุทร” เสร็จแล้วจะแบ่งน้ำอมฤตให้  เหล่าอสูร และยักษ์ต่างหลงกลจึงเกิดพิธีกวนเกษียรสมุทรขึ้น ณ บัดนั้น 
ด้วยการที่เหล่าเทวดาและอสูรได้ช่วยกันไปยกภูเขา “มันทระ” อันเป็นภูเขาใหญ่บนยอดหิมาลัยนครมาตั้งเข้าที่ “เกษียรสมุทร” หรือใน “ทะเลน้ำนม”
 
จากนั้นจึงใช้ให้ พญาอนันตนาคราช” หรือ “พญาวาสุกรี” มาพันล้อมรอบภูเขามันทระ มีอสูรดึงทางซ้าย มีเทวดาดึงทางขวา มีพระนารายณ์ทรงเป็นเทวะประทานอยู่เบื้อบนภูเขา ครั้งดึงกันไปดึงกันมาได้หลายร้อยปีพญาอนันตนาคราชก็บังเกิดความเจ็บปวดเป็นอันมากแก่กายาของตนจึงต้องคายพิษร้ายออกมา(เพื่อลดความเจ็บปวด) 
 
คราวนี้แหล่ะที่พวกอสูรที่เป็นฝ่ายฉุดดึงทางหัวต้องเจอเข้ากับพิษร้ายที่พญานาคตนดังกล่าวคายออกมา  เหล่าอสูรต่างได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมาก และเนื่องด้วยพิษร้ายในคราวนี้เองจึงทำให้หน้าตาของพวกอสูรที่เคยหมดจดงดงามประหนึ่งเป็นเทพ เทวดาต้องมลายหายไปเป็นมีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวดังปัจจุบัน  พิษร้ายของพญาอนันตนาคราชนี้เองแม้จะแผดเผาใบหน้าและกายาของเหล่าอสูรไปมาก แต่ก็ยังมีพิษร้ายหลงเหลืออยู่อีกมาก
 
ก่อให้เกิดเป็น “มหาไฟกรด” ปกคลุมไปทั่วทั้งจักรวาล  พระศิวะทรงเห็นเข้าพอดีจึงมีความคิดที่จะไถ่โทษในคำสาปของตนเองบ้างจึงตรงปรี่เข้ามาพร้อมทั้งดูดกลืนพิษร้ายที่เหลือเกือบทั้งหมดไว้ในปากของพระองค์เอง  และเนื่องด้วยพิษของ “มหาไฟกรด” ในครั้งนี้เองจึงทำให้พระองค์ท่านจึงมีลำคอที่ไหม้เกรียมเนื่องด้วยต้องอำนาจแห่งมหาพิษร้าย พระศิวะ หรือ พระอิศวร ท่านจึงได้ฉายานามอีกหนึ่งว่า “นิลกัณฐ์” หรือ “ผู้มีลำคอสีดำ” แต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
แต่พิษร้ายของพญาอนันตนาคราชยังไม่หมด ยังมีพิษอีกบางส่วนที่ยังคงลอยล่องตกลงมายังพื้นพิภพโลก   พิษส่วนนี้เองที่ตกลงมายังพื้นดินแห่งหนึ่งพวกงู และสัตว์ต่างๆบนโลกในขณะนั้นเองยังไม่มีพิษเป็นของตนเองจึงตรงรี่เข้าแย่งชิงพิษของพญาอนันตนาคราชมาเป็นพิษประจำตน  โดยในครั้งนั้น “งูพญาตะบองหลา” หรือ “งูจงอาง” มาถึงก่อนเพื่อนจึงได้รับพิษที่ร้ายแรงที่สุดไป
ครั้นไม่นานงูเห่า งูแมวเซาก็มาถึงในพื้นที่ดังกล่าวบ้างจึงเกิดการแย่งชิงพิษกันจนแทบหมด  ในที่สุดคางคกซึ่งเดินทางมาช้ากว่าเพื่อนก็มาถึงจึงใช้คางรับเอาพิษที่เหลือหยดสุดท้ายไว้คางคกจึงมีพิษที่คางนับแต่บัดนั้น 
 
พิธีกวนเกษียรสมุทรที่เหล่าอสูรและเทวดากำลังกวนกันอยู่นี้เองผ่านมาหลายร้อยปีแล้ว  ก็ปรากฏว่าเหล่าเทวดาและอสูรได้โยนเอาสมุนไพรและสิ่งวิเศษต่างๆลงไป ปีแล้วปีเล่า ปีแล้วปีเล่าจนแผ่นดินในบริเวณดังกล่าวเริ่มแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 
 
พระ นารายณ์เห็นเป็นดังนั้นก็เริ่มวิตกว่าโลกใบนี้ แผ่นดินนี้จะรองรับและต้านทานการกวนเกษียรสมุทรได้หรือ พระองค์(พระนารายณ์) ท่านจึงแปลงกายเป็น กูรมะ” หรือ “เต่า” ใช้กระดอง(ซึ่งเป็นเพชร)รองรับภูเขามันทระแทน จนกาละเวลาล่วงเลยผ่านมาจนครบปีที่ 1000  พอครบปีที่หนึ่งพันแล้ว ก็ปรากฏว่าเกิดสิ่งของวิเศษต่างๆออกมาจากพิธีกรรมดังกล่าวมากมายเป็นดังนี้
 
1.แม่โคสารพัดนึกชื่อ “สุรภี”
2.นางวารุณี(เทพีแห่งสุรา)
3.ต้นปาริชาต
4.นางอัปสรา 35 ล้านนาง
5.พระจันทร์
6.พระศรี หรือ พระลักษมี
7.ม้าอุจไฉศรพะ
8.น้ำอมฤต หรือน้ำทิพย์ที่เชื่อกันว่าเมื่อกินเข้าแล้วจะทำให้เป็น “อมร” หรือ “ผู้ซึ่งไม่รู้จักตาย”
9.หอยสังข์
10.เกาษฏก หรือ ดวงแก้ววิเศษ
11.ของวิเศษอื่นๆ


เมื่อได้น้ำอมฤตตามต้องประสงค์แล้วนี่พวกเทวดากลับไม่ทำตามสัญญา เพราะเป็นฝ่ายที่ได้กินน้ำอมฤตเพียงฝ่ายเดียว  ส่วนพวกอสูรเหล่านั้นถูกพระนารายณ์จำแลงตนเป็นหญิงงามหลอกล่อไปหมด   คราวนี้พอพวกเทวดาได้ดื่มได้กินอมฤตแล้วจึงรบไม่แพ้พวกอสูรอีกต่อไป
 
คำสาปของพระศิวะจึงถึงวาระสิ้นสลายในที่สุด 
มีอสูรอยู่ตนหนึ่งที่ได้ดื่มได้กินอมฤต  อสูรตนนั้นก็คือ “ราหู” ได้ซึ่งแปลงกายเป็นเทวดาเข้าร่วมดื่มกิน แต่ถูกพระนารายณ์จับได้ ด้วยความร่วมมือของพระจันทร์  พระนารายณ์ได้ใช้ “จักรสุทรรศน์” ตัดกายราหูออกเป็น 2 ส่วน แต่เนื่องด้วยราหูนั้นดื่มอมฤตไปแล้วจึงไม่ตาย กายร่างจึงขาดเป็น 2 ท่อนเพียงเท่านั้น
กายหนึ่งคือราหูอันคอยจ้องล้างแค้นพระจันทร์อยู่ร่ำไป
 
ส่วนอีกกายหนึ่งตกลงมายังโลกเป็น “พระเกตุ” อันมีเหล่านาคเป็นบริวาร
เรื่องราวของ “พิธีกวนเกษียรสมุทร” จึงเป็นที่มาของการกำเนิดสิ่งต่างๆมากมายบนโลกมนุษย์..
 
 
 
 
 
 
พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติ (อังกฤษ: Trimurati, Trinity, สันสกฤต: त्रिमूर्ति) คือ การอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาพราหมณ์ อันได้แก่ พระพรหม (ผู้สร้าง) พระนารายณ์ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระอิศวร (ผู้ทำลาย) โดยพระตรีมูรตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ยุคใหม่
ส่วนคำว่า ตรีมูรติ มาจากภาษาสันสกฤต ตรี และ มูรติ ตรี หมายถึง สาม มูรติ หมายถึง รูปแบบ ตรีมูรติ หมายถึง รูปแบบทั้งสามหรือรูปแบบของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ อันประกอบไปด้วย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ เป็นหลักสำคัญในศาสนาพราหมณ์ หากมองตามหลักปรัชญาสามารถหมายถึง พระผู้สร้าง พระผู้รักษา และพระผู้ทำลาย หรือสามารถเปรียบได้กับหลักธรรมที่ว่า เกิดขึ้น คงอยู่ และ ดับไป
 
กำเนิดพระตรีมูรติ
ตำนานของการกำเนิดแห่งของตรีมูรติมีกล่าวกันไว้หลายตำนานแตกต่างกัน และส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่าพระตรีมูรติเป็นภาครวมเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ในร่างเดียวกัน เรียกว่า ทัตตาเตรยะ (Dattatreya) ทัตตา (Datta) แปลว่า การมอบให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ส่วน เตรยะ (treya) แปลว่า ผู้เป็นบุตรแห่งฤาษีอัตริหรือเตรยะ ซึ่งเป็นภาคอวตารของมหาเทพทั้งสาม หรือบางตำนานกล่าวว่าเป็นพระนารายณ์
ในตำนานนี้กล่าวว่า ณ เวลาหนึ่งมีฤาษีชื่อว่า อณิมาณฑวย (อะ-นิ-มาน-ดับ-วยะ) ฤาษีตนนี้กำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญตบะอยู่ ขณะนั้นได้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่ง กำลังหนีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองผ่านมาทางนั้นพอดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดและเห็นฤาษีนั่งบำเพ็ญอยู่ สอบถามเรื่องใดๆฤาษีซึ่งกำลังอยู่ในฌานสมาธิจึงไม่ได้ปริปากพูดใดๆออกมาเลย จนฝ่ายเจ้าหน้าที่คิดว่าฤาษีตนนี้อาจเป็นโจร จึงได้จับตัวมาฤาษีลงโทษและถูกเจ้าเมืองแห่งนั้นสั่งให้ต้องโทษประหารชีวิต โดยเสียบด้วยตรีศูลไว้บนยอดเขาแต่ฤาษีซึ่งขณะนั้นยังไม่ตาย
ได้มีสตรีชื่อว่า นางศีลวตี มีสามีชื่อ "อุครศรวัส" กำลังแบกสามีให้โดยให้ขี่คอของตน และเดินทางผ่านมาบริเวณเขาลูกนั้นโดยมีจุดหมายปลายคือหานาง อนุสูรยา อันเป็นเพื่อนรัก บังเอิญมีฝนตกหนักจนเป็นผลทำให้เดินทางยากลำบาก ฝ่ายสามีได้กล่าวโทษฤาษี (อณิมาณฑวย) ว่าเป็นต้นเหตุทำให้ฝนตกหนัก
ฤาษีซึ่งยังไม่ตายได้ยินเข้า เกิดความไม่พอใจ แม้ฤาษีอยู่ภาวะใกล้ตาย แต่ก็แข็งใจสาปแช่งให้ศีรษะของอุครศรวัส (สามี) แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น แต่นางศีลวตีได้ยินคำสาปแช่งนั้นเข้า เกิความคิดไม่ยอมให้สามีเป็นเช่นคำสาปนั้น และได้ตั้งจิตอธิษฐานขออย่าให้พระอาทิตย์ขึ้นอีกเลย ซึ่งคำอธิษฐานนั้นได้ผล ทำให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นอีกเลย
จึงเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งสามโลก เหตุการณ์ดังกล่าวล่วงไปถึง พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่แนวทางแก้มีอยู่ว่าต้องให้นางศีลวตีถอนคำอธิษฐาน เมื่อเป็นเช่นนั้นมหาเทพทั้งสามพระองค์จึงได้รีบเสด็จไปหานางอนุสูยาทันใด เพื่อบอกกล่าวให้นางไปอ้อนวอนนางศีลวตีเพื่อถอนคำอธิษฐานนั้น
ในระหว่างที่มหาเทพทั้งสามไปพบนางอนุสูยา สามีของนางคือ "อรตี" ไม่อยู่ จากนั้นจึงได้ออกอุบายทำทีว่าขออาหารจากนาง ซึ่งนางยอมทำตามแต่โดยดี และฝ่ายมหาเทพทั้งสามมีเงื่อนไขว่านางจะต้องจัดอาหารไปให้โดยปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์
ซึ่งในสมัยนั้นเชื่อกันว่าหญิงใดเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์ต่อหน้าผู้อื่นที่ไม่ใช่สามีตน จะถูกกล่าวหาเป็นผู้ภรรยาผู้ไม่มีความซื่อสัตย์ แต่นางก็ไม่อยากผิดคำสัญญาที่ให้ไว้แต่ต้น และคำอ้อนวอนหรือขอร้องนี้ดูแปลกประหลาดย่อมมิใช่คนธรรมดาแน่นอน หรืออาจเป็นกลลวง
เมื่อคิดได้เช่นนั้นนางจึงนึกถึงสามีตน และตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่นางได้กระทำไปนั้น ไม่ใช่ทำเพื่อการยั่วยวนหรือฝักใฝ่กามราคะ เมื่อทั้งมหาเทพทั้งสามพระองค์ร้องขอออกมาว่า "โอ้มาตา โปรดให้อาหารแก่เราเถอะ" ทำให้นางตัดสินใจคิดเสียว่าทั้งมหาเทพทั้งสามพระองค์คือ บุตรของนาง ด้วยมีใจเมตตานางจึงถอดเสื้อผ้าออก ทันใดนั้นมหาเทพทั้งสามพระองค์ ก็กลายร่างเป็นทารกน้อยทั้งสามพระองค์ นางอนุสูยาจึงได้ให้ให้น้ำนมและอาหารแก่ทารกน้อยนั้นจนอิ่มแล้วหลับในที่สุด
ฝ่ายสามีของนางอนุสูยาเมื่อกลับมาและรับทราบเรื่องราวแล้วจึงเข้าไปดูและปลุกทารกเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อชื่นชม ทันใดนั้นทารกน้อยทั้งสามก็กลายร่างเป็นมหาเทพทั้งสามเหมือนเดิม และทั้งสามพระองค์ได้ทรงชื่นชมนางที่มีจิตใจเมตตา และขอร้องให้นางอนุสูยาไปบอกกล่าวแก่นางศีลวตี เพื่อให้ถอนคำอธิษฐานไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นนั้น และสามีของนาง (อุครศรวัส) ก็จะไม่ตายตามคำสาปแช่งของฤาษีตนนั้น
ฝ่ายนางศีลวตีเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วได้ยินยอมถอนคำอธิษฐานนั้น เมื่อเสร็จภาระกิจแล้วมหาเทพทั้งสาม ได้ถามแก่นางอนุสูยาว่าต้องการขอพรสิ่งใดจากพระองค์ ซึ่งนางได้ทูลขอให้มหาเทพทั้งสามพระองค์มาเกิดเป็นบุตรของนางในภายภาคหน้า แล้วนางก็ได้รับพรนั้นตามคำขอ หลังจากนั้นพระนารายณ์ได้มาเกิดเป็นพระทัตตาเตรยะ พระศิวะมาเกิดเป็นทุรวาสัส ส่วนพระพรหมได้เกิดเป็นพระจันทร์
 
ศาสนาฮินดู (Hinduism) ถือกำเนิดโดย ชาวอารยัน เมื่อ ๑,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล หรือราว ๓,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ชาวฮินดู ได้นำเอาคัมภีร์พระเวทมาผสมกับคติพื้นเมืองของ อินเดียโบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและยกย่อง พราหมณ์ ในฐานะผู้สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ให้เป็นชนชั้นสูงสุดของสังคม ด้วยเหตุนี้ศาสนาฮินดูจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าศาสนาพราหมณ์
 
โดยเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพสูงสุดมี ๓ องค์ คือ
 
. พระพรหม (the god Brahma) นามอื่นที่ใช้กันมาก คือ ธาดา (ผู้ทรงไว้) โลเกศ (จอมโลก) และ ปรเมษฐ์ (เป็นใหญ่ในสวรรค์) ทรงถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พระอาตมภู (ผู้เกิดเอง) ได้สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นจากความว่างเปล่า เมื่อทรงหว่านพืชลงในน้ำ ก็บังเกิดไข่ทองขึ้น พอไข่ทองแตกก็ปรากฏองค์พระพรหมอยู่ภายใน มเหสีของพระองค์คือ พระสรัสวดี พระพรหมทรงมีวรกายสีแดง มีสี่พักตร์ แปดกรรณ (หู) สี่กร (บ้างว่า ๘ กร) ถือธารพระกร ช้อน (สำหรับหยอดเนยในไฟ) หม้อน้ำ คัมภีร์ มีประคำคล้องศอ ถือธนู มีหงส์เป็นพาหนะ พระพรหมทรงกอปรไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทางพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า พรหมวิหาร คือ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม
 
. พระอิศวร (the god Vishnu) นามอื่นมีมากมาย อาทิ พระมหาเทพ พระตรีโลจนะ (สามตา) นิลกัณฐ์ (คอดำ) จันทรเศขร (เอาพระจันทร์เป็นปิ่น) (เพื่อให้ไปถือกำเนิดใหม่) เป็นผู้สร้างดังสัญลักษณ์ เป็นรูปศิวลึงค์ ตำนานกำเนิดหนึ่งกล่าวว่า ทรงเป็นโอรสของ พระกัศยป กับ นางสุรภี แต่บางตำนานอ้างว่า ทรงสร้างพระองค์ขึ้นเองจากพระเวทและพระธรรม ทรงมีมเหสีชื่อ อุมา หรือ บารพตี พระอิศวรมีสีกายขาว มีสามเนตร (เนตรที่ ๓ อยู่กลางหน้าผาก) มีรูปพระจันทร์ครึ่ง ซีกอยู่เหนือเนตรที่ ๓ เกศามุ่นเป็นชฎา รุงรัง มีประคำกะโหลกหัวคนคล้องศอ สังวาลเป็นงู ศอสีนิล นุ่งหนังเสือหนังช้าง หรือหนังกวาง สถิตอยู่บนเขาไกรลาศ ในเทือกเขาหิมาลัย มีตรีศูลเป็นอาวุธ ถือคทายอดหัวกะโหลก ถือสังข์ ฯลฯ มีวัวนนทิเป็นพาหนะ พระอิศวรทรงมีพระทัยกรุณา ให้พรแก่ผู้ขอโดยง่าย นอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ล้าง ผู้ทำลาย
 
. พระนารายณ์ (the god Siva) นามอื่นๆ คือ วิษณุ พิษณุหริ (ผู้สงวน) อนันตไศยน (นอนบนอนันตนาค)

ตำนานกำเนิดของพระนารายณ์ มีว่า หลังจากพระอิศวรทรงบังเกิดขึ้นจากพระเวทพระธรรมแล้ว ก็ทรงสร้างผู้ช่วยขึ้น โดยเอาพระหัตถ์ ซ้ายลูบพระหัตถ์ขวา ปรากฏเป็นองค์พระนารายณ์ขึ้น และไปประทับอยู่ในเกษียรสมุทร ยามใดที่ทุรยุคพระนารายณ์ก็มีหน้าที่ไปปราบระงับทุกข์ เรียกว่า อวตาร ทรงมีพระมเหสีนามว่า พระลักษมี และมีครุฑเป็นพาหนะ
เทพเจ้าทั้งสามองค์ คือ พระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ์ รวมเรียกว่า พระตรีมูรติ (Trimurti)
 
เชื่อกันว่าหากบูชา พระตรีมูรติ ก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน เพราะเทพทั้ง ๓ เป็นผู้บันดาลความเป็นไปของมวลมนุษย์ในโลก คือ
องค์พรหม-เป็นผู้ให้กำเนิดกำหนดชีวิตแต่ละคนขึ้นมา
องค์วิษณุนารายณ์-เป็นผู้คอยปกป้องดูแลความเป็นไปในโลก
องค์ศิวะ-เป็นผู้กำหนดโชคชะตามนุษย์
 
นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เกี่ยวข้อง กับเทพตรีมูรติอีกว่า แต่เดิมนั้นเทพกับอสูรเป็นอริต่อกัน แต่การต่อสู้กับเหล่าอสูรซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มาก เทวดาทั้งหลายพากันวิตกว่าจะพ่ายแพ้ จึงนำเรื่องไปปรึกษาพระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม เทพทั้ง ๓ องค์ จึงตกลงกันทำ พิธีกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งใครดื่มจะไม่ตาย และชวนอสูรให้มาร่วมด้วย โดยสัญญาว่า จะให้ดื่มน้ำอมฤต

พิธีกวนเกษียรสมุทรจึงเริ่มขึ้น โดยใช้เขาพระสุเมรุเป็นไม้กวนทะเล เกษียรสมุทร และมีพระยาวาสุกรี (พญานาค) เป็นเชือกพันรอบเขาพระสุเมรุ และเหล่าเทวดา-อสูร ต่างก็รวมใจกันเข้าชักสายเชือก โดยเทวดาวางแผนให้พวกอสูรดึงด้านหัวพญานาค พอฉุดนานเข้าพญานาคเกิด ความร้อนและเหน็ดเหนื่อย จึงพ่นพิษโดนเหล่าอสูรจน ร่างกายมีสีดำ ส่วนเหล่าเทวดาดึงหางพญานาคมีฝนโปรยปรายเย็นชุ่มฉ่ำ
 
การกวนเกษียรสมุทรต้องใช้เวลาเป็นแรมปี เหตุนี้องค์นารายณ์ทรงเล็งเห็นว่าหากทำไปเรื่อยๆ อาจทำให้เขาพระสุเมรุทะลุพื้นทะเลลงไป จึงทรงอวตารแปลงกายเป็นเต่ายักษ์ลงไปรองรับ แผ่นโลกไว้ เวลาผ่านไปถึง ๑,๐๐๐ ปี การกวนเกษียร สมุทรสำเร็จ เหล่าอสูรกรูกันเข้ามาแย่งดื่ม องค์ นารายณ์จึงแปลงร่างเป็นสาวงามล่อเหล่าอสูรไปอีกทางหนึ่ง เทวดาจึงได้ดื่มน้ำอมฤตกันทั่วหน้า ฝ่ายอสูรมีเพียง ราหู ดื่มไปได้ ๑ อึก พระอาทิตย์ และพระจันทร์เห็นเข้า จึงฟ้ององค์นารายณ์ พระองค์ จึงขว้างจักรตัดกายราหูเป็น ๒ ส่วน แต่ไม่ตาย จึงเป็นตำนานเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสและจันทรคราสในปัจจุบัน
 
ความศรัทธาใน ตรีมูรติ ได้สืบทอดผ่าน ยุคผ่านสมัย ทั้งในอินเดีย เขมร พม่า ลาว และไทย  
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:25

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Factory
  Coach Factory Coach@hotmail.com 25/09/2012 12:30

  Coach Factory is the premier source to review all new Coach and other stylish brands of Handbags, Purses, and accessories to capture fabulous styles at even more fabulous prices.Coach handbags and purses at the Coach Factory Outlet with new designs make them have the most outstanding and eye-catching advantage among other brands goods.Coach Factory Online provide These purses, handbags and wallets can be carried with formal wear as well as with evening wear, matching with the outfit.
  The online world may be the handiest source of information for finding cheapCoach Outlet Online Purses Outlet bags.

 3. 3
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 15:18

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 4. 4
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 15:20

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 5. 5
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:31  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 6. 6
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:35  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 7. 7
  zllily
  zllily Zllily2012@hotmail.com 23/11/2012 09:20  Produced from extremely stream-lined Gore-Tex Paclite, north face breast cancer jacketcan be obtained for both males and females and is meant to be a water resistant shell intended for cyclists needing protection from the next thunderstorm with no weight penalty. cheap north face jackets really a pared down north face jackets as far as capabilities go, through clean wrinkles and just a single pocket from chest distance off the ground. pink ribbon north face There's a complete front zipper, dipped trail with ankle rehab ebook drawcord, plenty of echoing accents together with a shaped receiver collar with soft fleecy lining. In addition there are no lid. Arms are generally articulated and the cuffs fix with slimline Velcro nails.

 8. 8
  coach outlet online
  coach outlet online kevinyuan123@163.com 29/11/2012 13:45

  "Joining" is just the beginning to the advancement pave the way for the "nation-building"


  In recent years, Palestine has coach outlet online been committed to enhance their status in coach factory outlet online the United Nations, the Palestinian people that will allow them coach purses outlet to apply to become a United Nations observer countries, to an important step forward in achieving the two-state solution ".


  Since the 70s of the last century, Palestine has been a United Nations observer, the observer status successfully upgraded to the observer countries, will be the universal recognition of the international community in a way that its statehood.


  In addition, the Palestinian observer states will also coach factory online contribute to its expansion of activities in the field of international space. Palestinian succeed "joining" the Palestine will have the coach factory opportunity coach outlet online to join the International Criminal Court and other United Nations agency, have the opportunity to coach outlet online prosecute violations of international law by Israel in the Palestinian occupied territories, such coach outlet online as war crimes and the construction of Jewish settlements.


  Mansour has said, if the Palestinian observer states of the United Nations, has become a global consensus on the two-state solution "from the point of view of the United cheap coach handbags Nations, will become a legal reality; Since then, the coach factory online Palestinians and the Israelis will be the General Assembly recognized independent country, which will both end the occupation and conflict re-open direct peace talks to pave the way.

 9. 9
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 14:54

  http://www.chanelbags-hot.eu chanel bags http://www.belstaffjacket.eu belstaff outlet online http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke http://www.dsquared2shoes.eu dsquared jeans http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse

 10. 10
   north face jackets clearance
  north face jackets clearance chenzhi13886@gmail.com 11/12/2012 13:43

  As a superb jacket, north face jackets clearance offers breathable and windproof protection in windy or bad weather. Suitable for optimal range of motion, the breathable north face clearance allow you adjust the ventilation to match all weather conditions. Two hand pockets protect your own essentials with zip closures. The quality, design and versatilities make the cheap north face jackets a friend to you for cold winter. Standard fit, as a king of outdoor equipment brand, north face jackets on sale is water resistant and breathable which keep you warmth and comfort in leader quality. Cheap price up to more than 70% off, welcome to our online shop and have an excellent shopping experience. 

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view