http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ยุทธศาสตร์โลก ประเทศไทยหลังปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์โลก ประเทศไทยหลังปี ๒๕๕๘
 
 
 
ยุทธศาสตร์โลก
.
และ
.
ประเทศไทยหลังปี ๒๕๕๘
.
ดุลอำนาจโลกกำลังจะ
.
เข้าสู่..การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ
.............
 
 
 
 
 
 
 
ดุลอำนาจโลกกำลังจะเข้าสู่..การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ
ปี2554 ย่างก้าวสู่ สหัสวรรษใหม่ โลกตะวันตก นักล่าอาณานิคม อังกฤษ-สหรัฐอเมริกา กำลังถอยร่นให้แก่สังคมโลกที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับโดยสหรัฐอเมริกา(ลัทธิเอกภาคีนิยม หรือ ลัทธิจักรวรรดินิยมฯ)
ที่นำโดย: จีน-อินเดีย-รัสเซีย-(
Asia) และบราซิล (ลาติน)
ความพยายามที่จะรวมกลุ่มประเทศเป็นซุปเปอร์บล๊อก เพื่อคานอำนาจอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา-อังกฤษ

จากนี้ไปท่านจะต้องจับตาสถานการณ์การเคลื่อนไหวดังนี้
1
, CHIAM-ASIAN = เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของชาติในเเซีย ที่ประกอบด้วยประกรราว 60% ของโลก หากประสบความสำเร็จจะทำให้ สหรัฐ-อังกฤษ ไร้ความหมายบนเวทีโลกทันที

สถานการณ์โลกปัจจุบันท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า สหรัฐพยายามเข้าไปแทรกแซงกลุ่ม AM(Arub Member) ให้เกิดความสับสนอลหม่านทางการเมือง (jasmine revolution)
 
ทำให้เกิดความระแวงสงสัย สับสนในสถานการณ์ ระหว่างชาติสมาชิกของกลุ่ม AM ทำให้ความเป็นเอกภาพทางการเมืองภายในกลุ่มอ่อนแอขาดความเข้มแข็ง

2, สถานการณ์ในกลุ่ม Asian ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ ก็ได้ถูก CIA เข้าแทรกแซงทั้งทางการเมืองภายในประเทศ และมีการพยายามที่จะผลักดันในเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นโดยเริ่มที่ กัมพูชาและมีเป้าหมายสูงสุด ที่สถานการณ์รุกลามขยายปริมณฑลไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อยที่สุดได้แก่ เขมร มาเลเซีย พม่า ฯ

และเมื่อสถานการณ์สงครามอินโดจีนเกิดขึ้นอีกครั้งโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสงคราม
กลุ่ม ประชาคม
Asian ก็แตกล่มสลาย

สรุป:
- หากสหรัฐสามารถทำลายความเป็นเอกภาพทางการเมือง ของกลุ่ม
AM และ ASIAN ได้ การเกิดขึ้นของ CHIAM-ASIAN ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะมีเพียง China และ India เท่ากับเป็นความร่วมมือได้เพียงระดับทวิภาคีนิยม

- นอกจาก
CHIAM-ASIAN จะไม่เกิดแล้ว ความเป็นไปได้ที่จะเกิด BRIC+T ก็แทบจะสิ้นหวัง

- ดูเหมือนว่า จีน-รัสเซีย จะนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ใน
AM และ ASIAN หากแต่เชื่อว่ามีการเคลื่อนไหวใต้ดินเพื่อปกป้องไม่ให้ AM และ ASIAN ต้องถูกทำลายลง

- จีน-อินเดีย-รัสเซีย ซึ่งกำลังได้เปรียบการต่อสู้แข่งขันในเกมด้านเศรษฐกิจ ย่อมที่ไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกา ลากเข้าเล่นในเกมสงครามอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีการยั่วยุด้วยสถานการณ์ใดๆก็ตาม

- จีนพยายามล่อหลอกบล็อกให้สหรัฐมีทางเลือกเล่นได้เพียง เกมด้านเศรษฐกิจทางเดียวเท่านั้น หากจีนประสบความสำเร็จ ประชาคมโลกก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุล เป็นพลังขับเคลื่อนโลกในรอบพันปีที่สามต่อไป...
 
จับตาความเคลื่อนไหวของ โครงการ "ความร่วมมือกลุ่มอนุภาคล่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS).
*** รถไฟความเร็วสูง จาก จีน-บ่อเตน-เวียงจันท์-หนองคาย แล้วเสร็จปี 2557-8
*** โครงการท่าเรือน้ำลึกเมืองท่า ทวาย ในพม่า แล้วเสร็จปี 2557-8
ไม่มีใครสามารถ หยุด พลังขับเคลื่อนของ อาเชี่ยนได้
 
 
 
 
 
สถานการณ์โลกหลังปี ๒๕๕๘
.
.
บทที่ ๑
.
.
ศตวรรษที่๑๙ ศตวรรษแห่งสงคราม
.
 
.
หลังจากการสิ้นสุดลงของยุคอุตสาหกรรม ที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี ในศตวรรษที่๑๙ ซึ่งเป็นศตวรรษสุดท้าย ได้ทิ้งทิ้งร่องรอยแห่งความโหดร้ายอำหิต ด้วยไฟสงครามตลอดระยะเวลา ๑๐๐ ปี นับได้ว่าเป็นยุคแห่งสงครามที่สร้างความสูญเสียทั้ง ชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมครั้งร้ายแรงที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
 
เริ่มจากปฐมศตวรรษ การระเบิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่๑ ระหว่างปี ๑๙๑๔-๑๙๑๘ มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย ไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านคน   เช่น ฝรั่งเศสสูญเสียทหาร ๖.๒  ล้านนาย เยอรมันนีสูญเสีย๗.๒ ล้านอังกฤษสูญเสียทหาร  ล้านนาย รัสเชียทหาร ๑.๘ ล้าน พลเรือน ๑.๕ ล้านคนฯลฯ รวมทั่วโลกประมาณกันว่ามีการสูญเสียทหารและพลเรือนไปอย่างน้อย ๔๐ ล้านคน
 
ตามด้วยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในยุโรป ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๓๙-๑๙๔๕ ปิดฉากลงเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขี้นบกที่นอร์มังดี และมหาสงครามเอเชียบูรพา ค.ศ.๑๙๔๑-๑๙๔๕ สิ้นสุดลงเมื่อ สหรัฐอเมริกานำระเบิด ปรมาณู ไปหย่อนลงที่ ฮิโรชิมา และนางาซากิ และสงครามอินโดจีน ครั้งที่๑ ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๖-๑๙๕๔ ปิดฉากลงในศึกสมรภูมิรบ เดียนเบียนฟู และฝรั่งเศสแพ้สงคราม
 
๑,สังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็น หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ความอ่อนล้าจากสงครามโลก ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ของประเทศมหาอำนาจยุโรป และญี่ปุ่น  ก็ถูกคุกคามด้วยการเข้ามาแทนที่โดยสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำโลกฝ่ายสัมพันธมิตรที่ชนะสงคราม
 
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ต้องการช่วงชิงสถานการณ์ เพื่อก้าวสู่ลัทธิเอกภาคีนิยม หรือ “จักรวรรดินิยมจ้าวโลก”  แผนการเข้าไปแทนที่ กลุ่มเจ้าอาณานิคมยุโรปตะวันตก สหรัฐได้ชูคำขวัญ “สิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพ และบูรณภาพเหนือดินแดน”  ไปปลุกเร้ากลุ่มประเทศที่อยู่ใต้อิทธิพลของเจ้าอาณานิคมยุโรปตะวันตก ให้ลุกขึ้นมาปลดแอกเจ้าอาณานิคม สร้างชาติเอกราช และบูรณภาพเหนือดินแดน ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐ โดยผ่านหน่วยข่าวกรองกลาง CIA (Central Intelligence Agencies) ของสหรัฐเข้าเคลื่อนไหวขับไล่อิทธิพลประเทศเจ้าอาณานิคมในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและจัดตั้งรัฐบาลหุ่นตัวแทนนายหน้าของสหรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา
 
 โลกอีกซีกหนึ่งที่เชื่อในระบบเศรษฐกิจการเมืองคอมมิวนิสต์ นำโดย สหภาพโซเวียต – จีน ได้พยายามที่จะแผ่ขยายอิทธิพลอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกเช่นกัน ทำให้เกิดการเผชิญหน้า ระหว่างโลกค่าย ทุนนิยม และสังคมนิยม อย่างดุเดือดแหลมคม หากแต่การเผชิญหน้ากันระหว่างสองกลุ่มมหาอำนาจกลับไปสะท้อนเป็นสงครามประชาติในกลุ่มประเทศยากจนล้าหลังแพร่กระจายไปทั่วโลก ในลาตินอเมริกา อาฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง-ใต้ – อินโดจีน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สหรัฐสร้างแนวปราการเพื่อต้านยัน ฝ่ายสังคมนิยมในเอเชีย ไล่มาตั้งแต่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ใต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย
 
.
๒. ยุคสงครามเย็น สงครามประชาติได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานจาก ปีค.ศ.๑๙๔๗-๑๙๘๐ ได้ก่อให้เกิดสงครามมอย่างต่อเนื่องเช่น สงครามเกาหลี (ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๓) สงครามอัฟกานิสถาน (ค.ศ. ๑๙๗๙-๑๙๘๙)สงครามเวียดนาม๒ (ค.ศ. ๑๙๕๗-๑๙๗๕) สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา ปีค.ศ.๑๙๔๗-๑๙๗๕) ฯลฯ
 
ทศวรรษ ๑๙๗๖-๑๙๙๒ ช่วงทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง กำแพงเบอร์ลินแตก สหภาพโซเวียตล่มสลาย จีนเดินนโยบายสี่ทันสมัยหนึ่งประเทศสองระบบ มหาอำนาจค่ายสังคมนิยม รัสเซีย จีน ต่างยุติบทบาทการแข่งขันเกมสงครามช่วงชิงอำนาจกับค่ายโลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกา หันมาปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต เปลี่ยนยุทธศาสตร์โลก จากยุคการแข่งขันทางด้านเกมสงคราม หันกลับมาแข่งขันทางด้านเกมเศรษฐกิจ
.
๓.ปี ๑๙๘๐ สหรัฐอเมริกา เสนอทฤษฏีใหม่ผ่าน Alvin Toffler ชาวสหรัฐอเมริกา เชื้อสายยิว ออกหนังสือ คลื่นลูกที่สาม (THE THIRD WAVE ) ปลุกกระแสโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งไม่แตกต่างไปจากหลังสงครามโลกครั้งที่๒ ที่ชูคำขวัญ “สิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพ และบูรณภาพเหนือดินแดน” ที่นำพาสรัฐอเมริกาก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจโลกแทนที่ชาตินักล่าอาณานิคมยุโรปตะวันตก ทฤษฏีคลื่นลูกที่สามนี้ เชื่อว่า สังคมโลกยุคข่าวสารข้อมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็นพลังขับเคลื่อนคลื่นลูกที่สาม และวิวัฒนาการสังคมจะพัฒนาไปแบบเส้นตรง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
.
ทศวรรษสุดท้ายของรอบพันปีที่สองได้ปิดฉากลง ด้วยสถานการณ์การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์โลกครั้งสำคัญของฝ่ายสังคมนิยม ทำให้สังคมนิยมยุคแรกก็ถึงกาลล่มสลายลง และโลกทุนนิยมตะวันตก ที่พัฒนาจากยุคนักล่าอาณานิคม ก็ถึงกาลแห่งการสิ้นสุดลงของยุคอุตสาหกรรมฟันเฟืองที่มีอำนาจเหนือการผลิตยุคกสิกรรมไร่นา และครองอำนาจมายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี
 
 
 
 
 
.
บทที่ ๒
.
สหัสวรรษใหม่ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม
.
.
การจัดระเบียบโลกใหม่
.
หลังจากปีค.ศ. ๑๙๘๐ ทศวรรษ แห่งการเปลี่ยนแปลง มหาอำนาจโลกทั้งสองค่าย ต่างได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์กันขนานใหญ่ เพื่อช่วงชิงการนำสู่สหัสวรรษใหม่รอบพันปีที่สาม อันประกอบด้วยประชากรโลกสูงถึง ๘,๕๐๐ ล้านคนในปี ค.ศ.๒๐๒๕ (๒๕๖๘) และ ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในปี ๒๐๕๐ (๒๕๙๓)นวัตกรรมจากสมัยสิ่งประดิษฐ์ในยุควิทยาศาสตร์ที่พัฒนาสูงสุดในระดับไมโคเมตร กลายวัตถุโบราณคล่ำครึ จะถูกแทนที่ด้วยการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยวิวัฒนาการหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับนาโนเมตร และการกำเนิดขึ้นของนวัตกรรมมหัสจรรย์ ยุคหลังวิทยาศาสตร์
 
ทศวรรษสุดท้ายก่อนการปิดฉากลงของรอบพันปีที่ ๒ เกมการเมืองระหว่างประเทศจึงเร่งร้าวไปด้วยการชิงไหวชิงพริบช่วงชิงความได้เปรียบ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รอบพันปีที่สาม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “การจัดระเบียบโลกใหม่”
 
๑.สหรัฐอเมริกา
ปี๑๙๙๑ ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (ผู้พ่อ) แห่งสหรัฐประกาศสงครามอ่าว ๑ กับอิรัก หรือการสาธิตโชว์สงครามรูปแบบใหม่ เพื่อข่มขู่ไม่ให้ประเทศมหาอำนาจใด ขัดขวางการจัดระเบียบโลกใหม่ภายใต้การจัดการโดยสหรัฐอเมริกา โดยมีการกล่าวโจมตี ซัดดัม ฮุสเซน ว่าเป็นบุคคลอันตรายต่อสันติภาพของโลก
 
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ขณะที่กองกำลังของ ซัดดัมเคลื่อนกำลังผ่านเข้าไปในดินแดนของคูเวต(ประเทศคูเวตเป็นประเทศที่แยกออกมาจากอิรักสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โดยมีสหรัฐอเมริกาชาติผู้ชนะสงครามเข้าไปจัดระเบียบโลกใหม่ทั่วโลก) อุณหภูมิโลกก็ร้อนฉ่าขึ้นมาทันที องค์การสหประชาชาติ จัดประชุมครั้งแล้วครั้งเล่า
ในที่สุด ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ แพนตากอน ก็ประกาศ “ยุทธการพายุทะเลทราย” ผลักดันกองกำลังของอิรัก ออกจากคูเวต และตามเข้าไปถล่มอิรักอย่างไม่ยั้งมือ ด้วยรูปแบบสงครามยุคIT ขณะที่กองกำลังของอิรักพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ถอนร่นออกไปอย่างไม่มีทางต่อสู้ แต่กองทัพยุทธปัจจัยยุคIT ของสหรัฐก็เกาะตติดตามถล่มอย่างสเปะสปะ ตลอดระยะเวลา ๔๒ วันของการโจมตีอิรัก เครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิดวันละ ๖,๐๐๐ เที่ยวเรียกว่าทิ้งๆขว้างๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ทำให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกต่างมองว่า เป็นการโละสต๊อกอาวุธยุคเก่าที่สะสมพัฒนามาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น
นอกจากนั้นแล้วผลประโยชนที่สหรัฐได้จากสงครามอ่าว๑ ได้แก่ การโละต๊อกอาวุธเก่า แล้วเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสงครามจาก คูเวต อิรัก และซาอุดิอารเบีย (ชาติพันธมิตร ซึ่งน่าจะไม่มีชาติใดจ่ายให้) เท่ากับว่าสหรัฐสามารถเข้าไปควบคุมปากบ่อน้ำมันของอิรัก-คูเวต ไว้ทั้งหมดหลังสงคราม
หลังสงครามอ่าว๑ จอร์จ ดับเบิลยู. บุช (ผู้พ่อ) George Bush ร้อนรนถึงกับประกาศการจัดระเบียบโลกใหม่ ผ่านแบงค์ ๑ ดอลล่าร์ เป็นภาษาลาติน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่า “Announcing the Birth of the New Order World” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ คำประกาศกำเนิดของโลกระเบียบใหม่ “ และภาพในแบงค์ดอลลาร์ขนาดต่างๆ กลายเป็นปริศนาที่นักวิเคราะห์ ต่างเชื่อว่า เป็นการประกาศเหตุการณ์ ๙๑๑ ล่วงหน้าถึง๑๐ ปี
๒,ประธานาธิบดีจอร์จ วอล์กเกอร์ บุช (George Walker Bush)
ดำรงตำแหน่งประชานาธิบดี ระหว่างปี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒  รวมระยะเวลา ๘ ปี นับเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของโลก เมื่อสหรัฐอเมริกาต้องการจัดระเบียบโลกอันจะนำไปสู่..การเป็นจักรวรรดิยิยมจ้าวโลก หรือลัทธิเอกภาคีนิยม ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
บุช ร้อนรนไม่แพ้พ่อ เพียงเข้ามาดำรงตำแหน่งได้เพียง ๖ เดือน เขาก็เร่งสานต่อนโยบายของพ่อ ที่ได้ท้าทายต่อประชาคมโลกอย่างร้ายกาจ ที่ได้มีการประกาศอย่างเปิดเผย ในแบงก์ดอลลาร์สหรัฐ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๔ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช (ผู้ลูก) ได้สร้างความตื่นตลึงไปทั่วโลก “เหตุการณ์ถล่มตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์” และตามมาด้วยฉากสงคราม ตามล่าบินลาดิน พร้อมๆกับการประกาศ ประเทศที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสันติภาพของโลก เรียกว่ากลุ่ม ๓ อักษะแห่งความชั่วร้าย ซึ่งได้มีการสะสมพัฒนา อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพฯ ได้แก่ ซัดดัม ฮุสเซน แห่ง อิรัก คิม จอง อิล แห่งเกาหลีเหนือ และสาธารณรัฐอิสลามอหร่านโดยมี อายะตุลลอฮ์อะลี คอเมเนอี  เป็นผู้นำสูงสุด
หลังการสร้างภาพความน่าหวาดกลัว ของสามอักษะแห่งความชั่วร้าย อิรัก อิหร่าน เกาหลีเหนือ ที่เป็นภัยคุกคามอันตรายร้ายแรง ต่อสันติภาพ ภาราดรภาพ ของสังคมโลกแล้ว บุชก็ใช้ความพยายามผลักดันให้สังคมโลกเข้าสู่เกมสงคราม อีกครั้งหลังจากสงครามในอินโดจีน
           หากแต่แผนการของบุชไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากศตวรรษที่๒๐ กว่า ๑๐๐ ปีที่สังคมโลกต้องตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดจากภาวะสงคราม ความเบื่อหน่ายสงคราม และการรู้ทันต่อคำจัดระเบียบโลกอย่างน้อย ๒ ครั้งที่ผ่านไป ล้วนแล้วแต่เป็นการจัดระเบียบเพื่อผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจทั้งสิ้น ขณะที่กระแสโลกใหม่ การปรากฏขึ้นของความเรียกร้องต้องการ การสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียม การเมืองที่มีแต่ ความสงบสุข สันติภาพ และภาราดรภาพอย่างแท้จริง เพื่อเข้าสู่รอบพันปีที่สาม ที่ประกอบด้วยประชากรโลกจะมากถึงกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๙๓ (อีก ๔๐ ปี)
 
 
.
๓.สหภาพยุโรป
หลังการเข้าโจมตีแปซิฟิกริมของสหรัฐอเมริกา ในสถานการณ์ “โรคต้ำยำกุ้ง” พ.ศ.๒๕๔๐(Tom yum goong Disease-ค.ศ.๑๙๙๗) ชาติยุโรปรีบเร่งสร้างความเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหภาพยุโรป(European Union: EU) เพิ่มชาติสมาชิกรวมเป็น ๒๗ ประเทศ และประกาศใช้เงินสกุลเงินยูโร ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ.๑๙๙๙) เป็นผลสำเร็จ เพื่อสลัดให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สหภาพยุโรปเชื่อว่าเป็นความเสี่ยงมากเกินจริง ที่เศรษฐกิจยุโรปยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลของ สกุลเงินดอลลาร์ ที่ได้ถูกยกเลิกการสำรองทองคำต่อสัดส่วนการพิมพ์ธนบัตร ไปตั้งแต่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๑๙๗๕ สมัยประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ซึ่งแต่นี้ไปหากว่าตามความเป็นจริง แบงค์ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกเท่านั้น
.
การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป ๒๗ ประเทศ ประกอบด้วยชาติสมาชิกดังนี้ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร เบลเยียม อิตาลี กรีซ ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ออสเตรีย ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย โรมาเนียและบัลแกเรียมีประชากรประมาณ ๕๐๐ ล้านคน ผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ๑๖,๑๐๖,๘๙๖ ล้านUS$ คิดเป็น ๒๗.๘ % GDP โลก
.
สกุลเงิน ยูโร มีชาติสมาชิกประเทศสหภาพยุโรปเข้าร่วมใน eurozone ๑๗ ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยียม กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย สโลวีเนีย ไซปรัส มอลต้า สโลวาเกีย และเอสโตเนีย
.
เศรษฐกิจ สหภาพยุโรปนับเป็น ๑ ใน ๓ ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ “Economic Heavyweight” ที่มี GDP ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นตลาดสินค้าและบริการ ตลาดการเงิน และแหล่งที่มาของการลงทุนที่สำคัญที่สุด รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติระดับโลกเป็นจำนวนมากที่สุด
.
การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป นับเป็นการคิดริเริ่มที่ดี หากแต่จุดอ่อนที่สำคัญ ได้แก่ความไม่เท่าเทียมของความมั่นคงแข็งแกร่ง และขนาดเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากระหว่างยุโรปตะวันตก กับยุโรปตะวันออก
. 
           หากสหภาพยุโรปสามารถขจัดจุดอ่อน ทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปในบางประเทศ และสร้างยกระดับความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจได้แล้ว ก็จะทำให้สหภาพยุโรปที่มีความพร้อมทั้งทางด้าน ทุน เทคโนโลยี และศักยภาพทางการทหาร ก็จะกลับขึ้นแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ในระดับโลกท้ายทายอำนาจของสหรัฐอเมริกา ความมั่นคงก็จะปรากฏขึ้นแก่สภาพภาพยุโรป
.
๔.รัสเซีย
. 
หลังการปฏิวัติบอลเชวิค พ.ศ. ๒๔๖๐ (ค.ศ. ๑๙๑๗)  สังคมนิยมรัสเซียปรับยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่..การแข่งขันทางด้านมหาอำนาจทางการทหารกับยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่๒ เมื่อ นีกีตา ครุชชอฟ  (ค.ศ. ๑๙๕๓-๑๙๖๔)   ขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน โจเซฟ สตาลิน (ค.ศ. ๑๙๒๒-๑๙๕๓) ก็ได้นำสหภาพโซเวียตเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแข่งขันด้านการทหารกับสหรัฐอเมริกา เป็นต้นมา
.
ถึงสมัยของ เบรสเนฟ (ค.ศ. ๑๙๖๔-๑๙๘๒)  สังคมนิยมสหภาพโซเวียตที่หลงทิศผิดทาง ที่ตกเข้าไปสู่..วังวนของเกมการแข่งขันด้านทหาร เน้นการพัฒนาทางด้านอาวุธ และละเลยการพัฒนาทางด้านพลังการผลิตทำให้เศรษฐกิจตกต่ำล้าหลังประชาชนยากจน และหลังจาก เบรสเนฟ ถึงแก่อสัญกรรม ได้เกิดสุญญากาศทางอำนาจ ๒ ปี
.
จากนั้นเมื่อมิฮาอิล กอร์บาชอฟ ปี ค.ศ. ๑๙๘๕-๑๙๙๑ ขึ้นมามีอำนาจ เขาได้สรุปบทเรียนแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภวะวิสัย ขณะที่จีนได้กำหนดแนวทางพัฒนาประเทศ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยมีทฤษฎี “สี่ทันสมัย” ชี้นำ  กอร์บาชอฟ เสนอนโยบายเรียกว่า“เปเรสตรอยกา (Perestroyka)” เพื่อที่ชี้นำการปฎิรูปสหภาพโซเวียต ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ที่มีทิศทาง “เศรษฐกิจแบบการตลาด” และการเมือง
.
นโยบาย กลาสนอสต์ (Glasnost) ได้ให้สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น ตลอดจนนโยบายด้านต่างประเทศอย่างไรก็ตามความสำเร็จในการปฏิรูป“เปเรสตรอยกา” ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำชาติรัสเซียกลับไปสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศใหม่ จากที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาด้านยุทธปัจจัย และกลับละเลยการพัฒนาทางด้านพลังการผลิต 
 
ปีค.ศ. ๑๙๙๑ กอร์บาชอฟ ได้เสนอทฤษฎี New Union Treaty และให้ยกเลิก สนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพโซเวียต ปี ค.ศ. ๑๙๒๒ สาระสำคัญของทฤษฏีดังกล่าวมีผลให้แปลงสหภาพโซเวียต เป็นสหพันธรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำของในแต่ละรัฐ  และประกาศใช้ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ จึงมีผลให้สหภาพโซเวียตถึงกาลแห่งการล่มสลายเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๑ ทำให้สาธารณรัฐต่าง ๆ แบ่งแยกตั้งเป็นประเทศทั้งหมด ๑๕ ประเทศ
.
ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ชนะการเลือกตั้งเมื่อ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย แต่การรับไม้สานต่อ ทฤษฏี “เปเรสตรอยกา (Perestroyka)” ปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาด ของเยลต์ซิล ตลอด สองสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี กลับไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งการปฏิรูปทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
.
เกิดความสับสนตกต่ำมากขึ้นไปอีก เมื่อสถานการณ์ “โรคต้ำยำกุ้ง” รุกลามเข้าไปถึง เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในรัสเซีย เงินเฟ้อ การกระจายรายได้กระจุกตัว คนส่วนใหญ่ยากจน การคอรัปชั่นระบาดไปทั่วปริมณฑล ความนิยมในตัวของเยลต์ซิล ลดต่ำอย่างรวดเร็ว ได้มีการเคลื่อนกดดันให้เขาสละตำแหน่ง ในที่สุด วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน  ก็สามารถช่วงชิงสถานการณ์เข้ารักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
.
ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน  (Vladimir Vladimirovich Putin) ปูตินชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) หลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซีย ปูตินได้เร่งปฏิรูปทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง อย่างกระตือรือร้นกระทั่งได้รับความนิยมจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
.
ปูติน ชนะเลือกตั้งครั้งที่สองในปี ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งจนครบสมัยในปี ๒๕๕๑ ตลอดระยะเวลาการบริหาร “เศรษฐกิจแบบตลาด” หรือการหันทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นไปที่ “การพัฒนาทางด้านพลังการผลิต” ปูติน ได้สร้างเศรษฐกิจรัสเซียเติบโตอย่างก้าวกระโดด
.
๕.สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังสงครามประชาชนในประเทศจีนสิ้นสุดลงโดยฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่นำโดย เหมา เจ๋อ ตง มีชัยชนะต่อ ฝ่าย ก๊ก หมิน ตั๋ง ที่นำโดย เจียง ไค เช็ค เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๒ (ค.ศ.๑๙๔๙) ชัยชนะของฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีน ไม่ประสบความสำเร็จการปฏิวัติจีนในระยะเริ่มต้น เนื่องจากทฤษฏีระบบเศรษฐศาสตร์คอมมิวนิสต์ ของคาร์ลมาร์คขาดรูปธรรมในการปฏิวัติสังคมนิยม
 
.
ช่วงเริ่มต้นการพัฒนาสังคมนิยมจีน จึงสับสนและจำเป็นที่จะต้องเร่งศึกษาค้นคว้า หาแนวทางทฤษฏีให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภววิสัย เพื่อประสานใช้ให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมนิยมแบบจีน  ทำให้เกิดช่องว่างเปิดโอกาสให้ แก๊งสี่คน (四人帮) นำโดย นางเจียง ชิง ที่มักใหญ่ใฝ่สูงต้องการเข้าช่วงชิงอำนาจเป็นใหญ่ภายในพรรค
.
แต่เนื่องจากแก๊งสี่คน ขาดอำนาจในกองทัพ จึงฉวยโอกาสช่องว่างดังกล่าวจัดตั้ง เยาวชนเรียกว่า   กองทัพพิทักษ์แดง (เรดการ์ด - Red Guard) ชูคำขวัญเรียกร้องให้มีการปฏิวัติวัฒนธรรม(文化大革命) ทำลายล้างรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมแทบทุกอย่าง
.
กลุ่มเยาวชนที่เพิ่งหลุดพ้นจากสังคมเก่า ต่างฮึกเหิม เร่าร้อน แพร่ระบาดกระจายไปทั่วปริมณฑลของประเทศอย่างรวดเร็ว อำนาจภายในพรรคตกอยู่ใต้อิทธิพลแก๊งสี่คน ยาวนานถึง ๑๐ ปี อยู่ในช่วงระหว่าง ปีค.ศ.๑๙๖๖-๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๐๙ –พ.ศ. ๒๕๑๙) นับเป็นช่วงเวลาที่ที่ทำให้แนวทางพัฒนาสังคมนิยมจีนตกต่ำล้าหลังที่สุด
.
ตลอดช่วงเวลาหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์จีน ในระหว่าง ปีค.ศ.๑๙๔๙-๑๙๗๙.(พ.ศ.๒๔๙๒ –พ.ศ. ๒๕๒๒) รวมระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ตกอยู่ภายวังวนความสับสนทั้งจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจภายในพรรค และการต่อสู้แนวทางทฤษฏีการพัฒนาสังคมนิยมจีน และเงื่อนไขภายนอกที่ต้องต่อสู้ทั้งสหภาพโซเวียตรัสเซีย และสหรัฐเมริกาที่แข่งขันเพื่อชิงอำนาจจักรวรรดินิยมจ้าวโลก เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเรียกว่า “ยุคสงครามเย็น”
.
จีนถูกปิดล้อมนโยบายทางด้านสากลทั้งจาก สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา โดยสหภาพโซเวียตเข้าไปเบียดขัดนโยบายสากลนิยมของจีนเพื่อเข้าช่วงการนำโลกสังคมนิยม ขณะที่สหรัฐอเมริกาสร้างแนวปราการโลกทุนนิยมปิดล้อมจีน ตลอดแนวแปซิฟิกริม ไล่เรียงจาก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย
.
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้เศรษฐกิจ การเมืองจีน และวัฒนธรรมจีนตกต่ำล้าหลัง เพราะขาดประสบการณ์แนวทางการพัฒนาประเทศ และอิทธิพลของแก็งสี่คน ผลักดันให้จีนเดินหลงทิศผิดทาง เน้น ”การปฏิวัติด้านวัฒนธรรม” ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภววิสัย และละเลยต่อ “การปฏวัติทางด้านพลังการผลิต”
.
ในเดือนกันยายน ค.ศ.๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๑๙) เหมา เจ๋อ ตง ถึงแก่อสัญกรรม แก๊งสี่คน เตรียมแผนการชิงอำนาจ โดยพยายามเข้าควบคุมสื่อมวลชนส่วนกลางของประเทศ เพื่อที่จะปลุกระดมเยาวชนเรดการ์ด ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ออกเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนนาง เจียง ชิง ผู้นำแก๊งสี่คน สืบอำนาจต่อจาก ประธาน เหมา เจ๋อ ตง
.
ฝ่ายหวากว๋าเฟิง [华国锋] ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพโดยจอมพล ยับ เกี้ยน ยิง รัฐมนตรีกลาโหมซุ่มซ้อนแผน และเข้าจับกุมสมาชิกแก๊งสี่คน ไว้ได้ทั้งหมดในวันที่ ๖ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๗๖ ปิดฉาก”การปฏิวัติวัฒนธรรม” อันเปรียบเสมือนเมฆหมอกทะมึนครอบงำสังคมจีนลง
.
ปี ๑๙๗๙ จีนเปิดฟ้าใหม่ ทฤษฏีสี่ทันสมัย [四个现代化] มรดกทางทฤษฏีของโจว เอิน ไหล  ที่ได้มอบหมายให้ เติ้ง เซี่ยว ผิง ในฐานะรองนายกฯเป็นคนรับผิดชอบแทน มาตั้งแต่ปี ๑๙๗๔ แต่เติ้งกลับถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งหลังการอสัญกรรมของ โจว เอิน ไหล และกลับมามีอำนาจอีกครั้งหลังการโค่นล้มอำนาจแก๊งสี่คน ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๗๖ (๒๕๑๙) กรรมการพรรคได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ ถึงมติที่คืนตำแหน่งแก่ เติ้ง เซี่ยว ผิง ในทุกตำแหน่ง
 
ปี ๑๙๘๐ เติ้ง เซี่ยว ผิง เริ่มเดินหน้าทฤษฏี ๔ ทันสมัย จีนประกาศนโยบาย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนใหม่ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ภายใต้ทฤษฏี ๔ ทันสมัย
 
ทฤษฏี ๔ ทันสมัย ได้สร้างความตื่นตลึงไปทั่วโลก จีนเริ่มนำเอาทฤษฏี ๔ ทันสมัยมาใช้ในปี ๑๙๘๐ ขณะนั้นจีนมีขนาดเศรษฐกิจต่ำมาก GDP อยู่ในระดับ ๓๐๓,๔๔๖ USD  ทฤษฏี ๔ ทันสมัยได้ผ่านการทดสอบด้วยเวลาเพียง ๒๒ ปี เมื่อสิ้นสุดทฤษฏีสี่ทันสมัย ในปี ค.ศ.๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) ขนาดเศรษฐกิจจีนได้เติบโตก้าวกระโดดอย่างทั่วด้าน ระดับ GDP สูงถึง ๑,๔๕๓,๘๒๐ USD ในสมัยของประธานาธิบดี เจียง เจ๋อ หมิน
 
ในเดือน พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๔๕ ( ค.ศ.๒๐๐๒ ) ประธานาธิบดี เจียง เจ๋อ หมิน ได้ส่งไม้ต่อให้ ประธานาธิบดี หู เจิ่น เทา  รับไม้ต่อด้วย “ทฤษฏี ๓ ตัวแทน”  เพื่อให้สอดกับความเป็นจริงทางภววิสัย อันเป็นทฤษฎีชี้นำแนวทางการพัฒนาประเทศต่อยอด “ทฤษฎี สี่ทันสมัย” โดยชี้นำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะต้องเป็นตัวแทนการเรียกร้องต้องการ ดังนี้
 
๑. ตัวแทนการพัฒนาทางด้านพลังการผลิตที่ก้าวหน้า
๒. ตัวแทนการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า และ
๓. ตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
 
ทฤษฏี ๓ ตัวแทน ภายใต้การนำของ หู เจิ่น เทา ภายในระยะเวลาเพียง ๕ ปี ในปี  ๒๐๐๗ จีนได้ยกระดับขนาดเศรษฐกิจผงาดขึ้นมายืนอยู่เป็นอันดับ ๓ ของโลกแล้ว ระดับรายได้ประชาติของจีน(GDP) ที่ ๓,๔๙๕,๖๖๔ USD และ อีกสามปีถัดมา
 
ในปี ๒๐๑๐ เศรษฐกิจของจีนก็พุ่งทะยานต่ออย่างรวดเร็วในระดับ GDP ที่สูงมากถึง ๕,๙๓๑,๒๐๖ USD และ ๗,๓๐๑,๐๕๕ USD ในปี ๒๐๑๑ ไต่อันดับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ๒ รองจากสหรัฐอเมริกา
 
และคาดว่าภายในอีก ๕ ปี หลังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) เปิดเสรีเต็มตัว ในปี ๒๕๕๘ แล้ว ขนาดเศรษฐกิจของจีนจะก้าวสู่ชาติผู้นำเศรษฐกิจโลก แทนที่สหรัฐอเมริกา
 
๖. การปรับตัวชาติที่อยู่ใต้อำนาจอิทธิพลโลกตะวันตก
 
การปรับทิศทางการปฏิวัติสังคมนิยมของจีน และรัสเซีย ที่หันมาเน้นการ “ปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต” ทำให้เศรษฐกิจในโลกที่สาม กลุ่มประเทศที่เคยตกอยู่ใต้อิทธิพลของโลกตะวันตก มายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี นับตั้งแต่ยุคสมัย “การค้นพบครั้งมโหฬาร” ในต้นศตวรรษที่ ๒๐โดยในปีพ.ศ. ๒๐๓๔ วาสโก ดา กามา (Gama Vasco Da ) ชาวปอร์ตุเกสค้นพบอินดีย ในปีถัดมา คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Columbus Christopher) ชาวสเปน ก็ค้นพบ ทวีปอเมริกา และเฟอร์นันโด แมคแจลลัน (Magellan Fernando) ชาวสเปน ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในปีเดียวกัน
 
ตลอดระยะเวลา ๕๐๐ ปี ที่โลกที่สาม ในลาตินเอมริกา อาฟริกาเหนือ-ใต้ เอเชีย ต้องตกอยู่ในสถานะที่ยากจนทุกข์เข็ญ ภายใต้การครอบงำทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ขณะที่โลกวิทยาศาสตร์กับการค้นพบนวตกรรมใหม่ๆ ใน “ยุคสิ่งประดิษฐ์” จะผลักดันพลังการผลิตให้เศรษฐกิจโลกขยายตัว และช่วยให้คุณภาพชีวิตในสังคมมนุษย์ที่มีการเพิ่มขึ้นประชากรอย่างรวด ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นก็ตาม
 
แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยที่ได้รับประโยชน์ การค้นพบนวตกรรมใหม่ๆมากมายใน “ยุคสิ่งประดิษฐ์ “ จึงแทนที่จะถูกนำไปใช้ให้เกิดแก่ประโยชน์โดยรวมของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง แต่กลับนำไปใช้เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ ของมหาอำนาจทางตะวันตก
 
สิ่งที่ตามมาจากปรากฏการประสบการณ์ของสังคมมนุษยชาติ อันได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ การส่งออกลัทธิทหารใช้กองทัพเข้ายึดอำนาจเบ็ดเสร็จเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจ ส่งผลให้มีการกดขี่สิทธิ เสรีภาพ อย่างกว้างขวาง ประชาชนเฉื่อยงานพลังการผลิตไม่ก้าวหน้า
 
เกิดการต่อต้านอำนาจเผด็จการ ลุกลามไปทั่วโลก เกิดสงครามประชาชาติในแต่ละประเทศ สงคราม สงครามอื่นอีกมากมาย ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน
 
๗. การเติบโตทางด้านพลังการผลิตของโลกที่สาม
 
บทเรียนอันขมขื่นของโลกที่สาม ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกยาวนาน ต่างสรุปบทเรียนส่งผลสะเทือนเป็นสนามพลังผลักดันซึ่งกันและกัน การรวมกลุ่มเป็นซุปเปอร์บล็อก ทำให้พลังการผลิตเติบโตอย่างก้าวกระโดดเริ่มที่
 
๗.๑ อินเดียประด้วยประชากร ๑,๒๐๐ ล้านคน สามารถเพิ่ม ผลผลิตมวลรวมประชาติขึ้นเป็นอันดับที่ ๑๑ ของโลก ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ระดับ GDP ที่ ๑,๕๙๘,๓๕๔ ล้าน:US$
 
๗.๒ บราซิล ประด้วยประชากร ๑๙๒ ล้านคน สามารถเพิ่ม ผลผลิตมวลรวมประชาติขึ้นเป็นอันดับที่ ๗ ของโลก ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ระดับ GDP ที่ ,๑๙๒,๙๕๘ ล้าน:US$
 
๗.๓ GCC: gulf cooperation council ประด้วยประชากร ๓๙ล้านคน(สมาชิก ๘ ประเทศ Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Jordan and Morocco)ผลผลิตมวลรวมประชาติ ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ระดับ GDP ที่ ,๒๒๖,๑๙๙ ้าน:US$ นี่ยังไม่นับรวมโลกอาหรับอื่นๆในตะวันออกกลง
 
๗.๔ รัสเซียประด้วยประชากร ๑๔๒ ล้านคน สามารถเพิ่ม ผลผลิตมวลรวมประชาติขึ้นเป็นอันดับที่ ๙ ของโลก ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ระดับ GDP ที่ ๑,๖๗๘,๑๐๗ ล้าน:US$
 
๗.๕ จีน ประด้วยประชากร ๑,๓๔๗ ล้านคน สามารถเพิ่ม ผลผลิตมวลรวมประชาติขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ระดับ GDP ที่ ๖,๔๒๒,๒๗๖ ล้าน:US$
 
การเติบโตด้านพลังการผลิตของกลุ่มโลกที่สามดังกล่าว ด้านการค้า-การลงทุนได้ส่งผลสะเทือนต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ-การเมือง ที่แนบแน่นใกล้ชิด ทำให้ดุลอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ-การเมืองโลกเปลี่ยนไป กลุ่มประเทศ จี๗ ในโลกตะวันวันตะตกที่ครองอำนาจอิทธิพลมายาวนานไม่น้อยกว่าหนึ่งศตวรรษ จากที่เคยมีอำนาจในการแบ่งสรรผลประโยชน์เอาจากโลกที่สาม กระทำการได้ทุกวิถีทางแม้กระทั่งการใช้วิธีการกดขี่ครอบงำทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสงคราม ด้วยรูปแบบวิธีการหลอกลวงต่างๆนานาเอาตามใจชอบ
 
หลังจากโลกสังคมนิยมถอนตัวออกจากเกมสงคราม ในยุคสงครามเย็น ปรับเข็มมุ่งสู่การปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต และเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มโลกที่สามอย่างใกล้ชิด ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำการใดๆได้อย่างตามใจชอบอีกต่อไป ความพยายามดิ้นรนอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู เพื่อการคงสถานะ การเป็นเอกภาคีนิยมของตน จึงดูเป็นตัวตลกโลกมากขึ้นทุกที
 
 
 
 
บทที่ ๓
 
สหรัฐอเมริกากับความพยายาม
.
หยุดยั้ง-ชะลอการเติบโตของโลกที่3
 
หลังยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาไม่สามารถคงสถานของ “ลัทธิเอกภาคีนิยมของตนเองได้อีกต่อไป ดังนั้นหลังปี ค.ศ.๑๙๘๐ เป็นต้นมา ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา จึงสะท้อนสภาพความดิ้นรนปรับตัวอย่างทุรนทุราย การดึงเอาทฤษฏีสมคบคิด ไปใช้สร้างสถานการณ์กระทั่งเป็นปรากฏการความวุ่นวายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และไฟสงคราม ระบาดไปทั่วโลก เพียงเพื่อการหยุดยั้งชะลอการเติบโตของโลกที่สาม
 
เพียงเพื่อรอการปรับตัว “จัดระเบียบโลกใหม่ “ ที่สหรัฐอเมริกาได้ออกแบบ ลักษณะสังคม “โลกาภิวัตน์ หรือ โลกยุคข่าวสารข้อมูล ” โดยให้อำนาจตลาดเงินตลาดทุนมีอำนาจเหนืออำนาจทางการผลิตยุคอุตสาหกรรมฟันเฟือง ซึ่งสหรัฐยังคงดำรงความได้เปรียบทั้งในด้าน ตลาดทุน และอำนาจสูงสุดในการครอบครองเครือข่ายด้านการสื่อสารของโลกไว้ทั้งหมด
 
 ไม่ต่างไปจากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นักทฤษฏี “อำนาจนิยม” ต่างเชื่อว่า “หากชาติใดสามารถครอบครองปากบ่อน้ำมันได้ ก็จะกลายเป็นชาติมหาอำนาจโลกได้
 
สังคมโลกยุคการสื่อสารข้อมูลก็เช่นเดียวกัน “ชาติใดสามารถครอบครองการสื่อสารข้อมูลได้ ก็จะกลายเป็นชาติมหาอำนาจโลก
 
ความพยายามของสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการให้สังคมโลกเป็นไปตามรูปแบบที่สหรัฐออกแบบต้องการ คือ “อำนาจตลาดเงินตลาดทุนมีอำนาจเหนืออำนาจทางการผลิต” ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นสหรัฐก็จะสามารถดูดกลืนโภคทรัพย์ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากพลังการผลิตของสังคมโลกใน “ยุคนาโนเทคโนยี” ผ่านอำนาจ “ตลาดเงินตลาดทุน”
 
ขณะที่ฝ่ายสังคมนิยม และโลกที่สาม ความฝันของพวกเขาไม่ต้องการความได้เปรียบเหนือสหรัฐอเมริกา หากต้องการเพียงแค่ความเสมอภาคทางด้านความสัมพันธ์ทางการผลิตเท่านั้น และเชื่อว่าพลังการผลิต “ยุคนาโนเทคโนโลยี” กลุ่มชาติที่เคยตกอยู่ใต้อิทธิพลของ”ฝ่ายอำนาจนิยมนักล่าเมืองขึ้น” จะเป็นส่วนสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลกไปสู่..เสรีภาพ สันติภาพ และภราดรภาพ ให้เกิดแก่สังคมโลกยุคใหม่แห่งรอบพันปีที่สาม
 
อุดมการณ์ความต้องการของฝ่ายใดจะบรรลุความสำเร็จได้ก่อนกัน แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเคลื่อนไหวชะลอและหยุดยั้งอุดมการณ์ของฝ่ายโลกที่สาม ด้วยวิธีการที่ลึกลับแยบยล ซ่อนเล่ห์ผูกปม อำมหิตต่างๆนานา เพียงเพื่อให้ฝ่ายตนไปบรรลุความสำเร็จก่อน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่า ในสังคมยุคสื่อสารข้อมูล จะไปบรรลุความสำเร็จก่อน ตามปรัชญาความเชื่อของโลกตะวันออกที่ว่า “ธรรม ย่อมชนะอธรรม “
 
มุ่งการพัฒนาให้รัสเชียก้าวสู่การเป็นอภิมหาอำนาจด้านพลังงาน การฟื้นฟูอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ และผลักดันโครงการขนาดใหญ่อีกมากมาย ทำให้ตลอดระยะเวลา ๙ ปี จีดีพีของรัสเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นมากถึง ๗๒% ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (หกเท่าของราคาตลาด) ความยากจนลดลงมากกว่า ๕๐% และค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๘๐ เป็น ๖๔๐ ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ปูตินได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วทุกปริมณฑลของรัสเชีย ทำให้ด้านการเมืองเกิดเสถียรภาพมั่นคง เชื่อว่า ปูตินจะชนะการเลือกตั้งในปี ๒๕๕๕ กลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำรัสเชียอีกครั้งเป็นสมัยที่สาม
.
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังมีต่อ..โปรดติดตาม
 

    

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:34

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:50

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 16:05

  http://www.dsquared2shoes.eu dsquared jeans http://www.burberryoutletonline-it.it burberry http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal outlet

 4. 4
  north face pink ribbon jacket
  north face pink ribbon jacket chenzhi13886@gmail.com 11/12/2012 13:46

  fresh north face pink ribbon jacket powder north face pink ribbon, Torth Face pink ribbon north face Jackets Sale north face clearance is a downward snowsports jacket the whole mountain. Waterproof and breathable, HyVent outer fabric protection 550 filled insulation, save in and fashion quilt confusing place 

 5. 5
  pearl jewelry set
  pearl jewelry set fun@gqpearl.com 19/01/2013 14:48


  I really like your article. Thank you so much for your sharing with us. They are very useful to us in our reality world.
 6. 6
  pearl pendant
  pearl pendant fun@gqpearl.com 19/01/2013 14:49


  Great steps to learn more Thanks a Lot for this nice information , I love to visit again to see this amazing post to learn more , Thanks a Lot.
 7. 7
  freshwater pearl bracelet
  freshwater pearl bracelet fun@gqpearl.com 19/01/2013 14:51


  really great post. I've enjoyed reading through your post because of the great style and energy you put into this post.
 8. 8
  anosh alassi
  anosh alassi anoshvip86@gmail.com 30/05/2018 05:55  شركة الشعلة افضل شركة تسليك مجاري بالرياض و بالدمام نظرا لأهمية الصرف الصحي في حياتنا اليومية فاننا انشأنا في شركتنا فرع متخصص في تسليك المجاري بالرياض بأفضل الوسائل الحديثة , ونظرا لصعوبة هذا  المجال فاننا قمنا باختيار فريق عمل متميز متخصص في تسليك المجاري بالرياضباحدث الادوات وقمنا بتدريبة عمليا وفي اصعب الظروف وذلك للتغلب على المشاكل التي تواجه انسداد مواسير المجاري .

  ولذينا قسم خاص بكشف تسربات المياه شركات تسليك المجاري بالرياض

  مميزات الشركة :
  لدينا ادوات وعدد حديثة مثل جهاز ضخ المياة شركة تسليك مجارى بالرياض الالماني ,نحن لا نكتفي بالتسليك وفقط بل اننا نقوم بالترميم الكامل للمواسير اذا لزم الأمر.

  هناك شركات كثيرة في مجال تسليك المجاري بالرياض ونعلم انكم تريدون الافضل وتريدون شركة تعمل بصدق وضمير اذا انضم لقائمة عملائنا المتميزون.

  وتنفرد شركة الشعلة للخدمات العامة فرع شركة تسليك مجارى بأن لدينا امكانية عمل عقد اتفاق بين الشركة والعميل من سنة الى خمس سنوات وذلك للكشف الدوري على مواسير المجاري (وهذا العقد اختياري ) .

  ونظرا لتجدد مشكلة انسداد المجاري فاننا انشأنا شركة تسليك مجارى شرق الرياض فريق عمل يستطيع الوصول اليك في وقت قياسي ويقوم بتسليك المجاري بالرياض بطريقة تجعلها من الصعب انسداد شركة تسليك مجارى غرب الرياض مواسير المجاري مرة اخرى , ونستخدم احدث العدد والادوات في تسليك المجاري  من سوستة المانية يتم ضغطها في بلوعات الحمامات والمطابخ  ثم يتم استخدام جهاز ضخ المياة

  واذا لزم الأمر يتم شفط البيارة بالسحب شركة تسليك مجارى جنوب الرياض بالسيارات الخاصة بشفط البيارات واليكم

  كيف يقوم فريق العمل بتسليك المجاري بالرياض:

  1-  الكشف عن نقطة الانسداد وذلك عن طريق جهاز ضخ المياة.

  2-  يقوم فؤيق العمل بفتح الغطاء الموجود على ماسورة المجاري والذي يبسبقة نقطة الانسداد ثم يقوم
  http://bit.ly/2jzxuFg

  فريق العمل بادخال السوستة الالمانية ثم اخراجها شركة تسليك مجارى شمال الرياض من فوهة الماسورة بعد ضخ المياة اليها.

  صارت مشكلة تسليك المجارى بالرياض و مشاكل الصرف الصحى هى واحدة من أكبر المشاكل التى نواجها فى يومنا ، فبالطبع بعيدا عن الرائحة الكريهة و طفح المياه حول البالوعات و المواسير ، تؤدي المجارى بما تحتويه من مواد سامة الى تكوين البيئة المناسبة لانتشار الأوبئة و الأمراض ، و تكون البيئة الأنسب للبكتريا و الميكروبات المسببة للأمراض، لكن من تلك اللحظة لا داعى للقلق من ذلك مع شركتنا التى تعتمد الاساليب الحديثة و أكثر الطرق احترافية لحل مشاكل المجارى و انسداد المواسير.
  https://goo.gl/6LbYS2

  شركة الشعلة شركة تسليك المجاري بالرياض  

  مجال اعمال الشركة
  اتصل بنا وانضم لقائمة عملائنا المميزين المتمتعين بخدماتنا كأفضل شركة تسليك مجارى بالرياض
  المصدر : https://jant-mamlka.com/%D8%B4%D8%B1%D9 … %A7%D8%B6/


 9. 9
  علاج مرض الصدفية

  هي التهاب جلدي مزمن غير معدي، يظهر على شكل قشور ملونة بالفضي، تختلف أحجامها من علاج مرض الصدفية تصيب بعض الأماكن كالركبتين، الكوع، الفخذ، والسرة، كما يمكن أن تصيب الأماكن التناسلية من مرض الصدفية منطقة اسفل الظهر، الأظفار، تحت الإبط، و فروة الرأس، وتعتبر الصدفية أحد الأمراض التي تصيب المراهقين علاج مرض البرص و الشباب بصورة أكبر، و تؤدي الى حفر الجلد و تغيير اللون.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view