http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

ห้องภาพเมืองสุรินทร์
.
.
.
ห้องภาพเมืองสุรินทร์
 
 
.
SURIN HALL OF FRAME
 
.
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
 
 
พิธีเปิด "ห้องภาพเมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์ 3000 ปี
ในหลวง-ราชินี เสด็จเมือง สุรินทร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๘
ในหลวง-พระราชินีเสด็จเมืองสุรินทร์ครั้งแรก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟสุรินทร์เมื่อเวลา ๑๔.๔๕ น...เวลา ๒๐.๒๐ น. เสด็จประทับหน้ามุขศาลากลางจังหวัด ทอดพระเนตรการแสดงพื้นเมือง ซึ่งข้าราชการและราษฏรชาวสุรินทร์จัดถวาย ดังนี้ เจรียงถวายพระพร บรรเลงกระแซมูย  เจรียงนอรแกว  บรรเลงจเปย โดย นายกมลเกตุศิริ และการแสดงเรือมอันเร โดยคณะครูโรงเรียนสตรี และบุตรพ่อค้าข้าราชการ อาทิเช่น นางผ่องศรี ทองหล่อ น.ส.เสาวลักษณ์ สุนทราลักษ์ ฯ การแสดงสิ้นสุด เมื่อเวลา ๒๑.๔๕ น.
 
 
 
 
 

สุนทรพจน์
.
นายพูลศักดิ์   ประณุทนรพาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
.
ในพิธีเปิดห้องภาพเมืองสุรินทร์
เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น วันที่ ๒๔ กันยายน   ๒๕๕๑
ณ ห้องภาพเมืองสุรินทร์ ( Surin Hall of Frame )
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
 
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องภาพเมืองสุรินทร์ในวันนี้
 
ภาพถ่ายมีความสำคัญที่จะบ่งบอกให้ผู้คนในบ้านเมือง   หรือนักประวัติศาสตร์ได้ทราบถึงความเป็นมาในอดีต   ได้อย่างหนึ่งนอกจากตัวหนังสือสามารถใช้เป็นหลักฐานได้มีความน่าเชื่อถือสามารถเห็นได้ทั้งบรรยากาศ อารมณ์   ความรู้สึกของบุคคลและสถานที่ และน่าจะเป็นสื่อสากลที่คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจตรงกันได้ง่าย
 
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่ง    ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตามที่ประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวมาแล้ว    การรวบรวมข้อมูลหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์   ของชุมชนบ้านเมืองในรูปลักษณะของภาพถ่าย   หรือห้องภาพที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในอดีต   แต่ละช่วงเวลา  
 
เมืองสุรินทร์จากอดีตชุมชนเก่า   บ้านเรือนเก่า ๆ เป็นคุณค่าทางวัฒธรรมที่สำคัญที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ยังมีเหลือให้เห็นแต่นับวันจะน้อยลง ๆ    และอาจจะสูญหายในอนาคต  
 
ปัจจุบันสถานที่ทั้งที่เป็นสถานที่ราชการและเอกชน บ้านเรือน   ชุมชนเหล่านี้   จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมาของอดีตให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับทราบ  
 
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก   เมื่อการจัดตั้งสำเร็จและชาวสุรินทร์รับรู้วัตถุประสงค์แล้วเชื่อว่าต่อจากนี้ไปชาวสุรินทร์ซึ่งมีภาพถ่ายเก็บรักษาไว้   คงจะได้เห็นความสำคัญ และนำมามอบให้ห้องภาพเมืองสุรินทร์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น   และเมื่อถึงเวลานั้น   ควรจะได้ปรับปรุงให้เป็น พิพิธภัณฑ์ภาพ   ในอนาคต
การจัดตั้งห้องภาพเมืองสุรินทร์   ได้ดำเนินการและจะมีพิธีเปิดในวันนี้ จึงนับเป็นความสำเร็จ และเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของชาวสุรินทร์ทุกคน   จึงขอขอบคุณและขอฝากข้อคิดให้คณะกรรมการบริหารโครงการ   คณะทำงานห้องภาพเมืองสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาห้องภาพแห่งนี้   ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ทุกคนช่วยเหลือสนับสนุนสร้างสรรค์   ห้องภาพแห่งนี้ให้มีความยั่งยืนตลอดไป..
 
 
 
 
.
.
.
 
ห้องภาพเมืองสุรินทร์
ความฝันของชาวสุรินทร์
.
.
.
 
.
.
.
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
 
พิธีเปิด ”ห้องภาพเมืองสุรินทร์” (SURIN HALL OF FRAME) ยิ่งใหญ่ โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น. วันที่ ๒๔ กันยายน   ๒๕๕๑ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานอย่างงดงาม มีวิสัยทัศน์ ประทับใจผู้ร่วมงาน
 
สำหรับห้องภาพเมืองสุรินทร์ เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งของชาวสุรินทร์ ที่เฝ้ารอมาเป็นเวลานาน การเปิด “ห้องภาพเมืองสุรินทร์” นี้ นับเป็นวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ด้านวัฒนธรรม ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ที่มองการไกลทะลุ สู่..มิติโลก”ยุคหลังวิทยาศาสตร์
 
เยาชนคนรุ่นต่อๆไป พวกเขาจะมีวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ในสังคมโลกยุคหลังวิทยาศาสตร์ พวกเขาจะได้เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิวัฒนาการด้านสังคม ของประชาชนที่เป็นบทเรียนอันสวยงาม จากห้องภาพแห่งนี้
 
ทุกๆภาพที่ปรากฏใน ห้องสมุดภาพแห่ง” นี้มันจะหยุดทั้งเวลา และสถานที่อย่างแท้จริงแต่หาได้หยุดความหมายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หากแต่จะเป็นความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเรียนรู้ อย่างน้อยช่วงการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยเสี้ยวหนึ่งของร่องรอยแห่งอารยธรรม
 
ภาพที่ปรากฏใน ห้องภาพเมืองสุรินทร์” แม้จะเป็นภาพในช่วงเวลาย้อนหลังเพียง ๑๐๐ ปี แต่จะมีความหมายทางประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราว ของโลกยุควิทยาศาสตร์ สังคมการผลิตยุคอุตสาหกรรม อันจะสามารถสืบค้นความเชื่อมต่อระหว่างโลกยุค กสิกรรมไร่นา และโลกยุคหลังวิทยาศาสตร์
 
โลกยุคหลังวิทยาศาสตร์ พระพุทธเจ้า ได้ทรงอภิปรัชญาอันยิ่งใหญ่เมื่อ ๒๕๐๐ ปี อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา” สัจจธรรมที่เป็นเสมือนแม่แบบ ของศาสตร์ทุกแขนงสาขา ทั้งอักษรศาสตร์ คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ดังปรากฏในรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม อารยธรรม และมีอิทธิพลต่อปรัชญาแห่งการดำรงตนของสังคมโลกตะวันออก สืบทอดยาวนานถึงโลกยุคปัจจุบัน และสืบทอดไปสู่..อนาคต
 
 
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา” สัจธรรมแห่งสรรพสิ่งและจักรวาล กำลังจะกลายเป็น เข็มทิศลายแทงสำคัญที่จะไขปริศนา ในอันที่จะก้าวพ้นจากโลกยุคแห่งวิทยาศาสตร์
 
ปัจจุบัน ศูนย์วิจัย CERN ในสวิตเซอร์แลนด์ กำลังทำการทดลองยิงลำแสงโปรตอน จากเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ Large Hadron Collider (LHC) การทดลองทางฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากโลกวิทยาศาสตร์ในอดีต เกิดพบทางตันไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา” จึงกลายเป็นกุญแจอันสำคัญที่จะนำไปสู่ การไขปริศนาทางตันทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ “อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา” มุมมองทางด้านฟิสิกส์ก็คือ “ทฤษฏีของสรรพสิ่ง” อธิบายอย่างง่ายๆว่า “สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานที่สรรพสิ่งล้วนขัดแย้ง สูญสลายไร้ตัวตน หากแต่สสาร”ปรมาณูธาตุไม่สูญหายไปไหน ก็คือการดำรงสภาพของ “อนัตตา” หรือ ทฤษฏีควอนตัม” ที่บอกว่า อนุภาคโปรตอนไม่มีมวล
CERN กำลังทดลองเพื่อพิสูจน์ว่า อนุภาคโปรตอน จริงๆแล้ว ไม่มีมวลจริงหรือไม่? หากการค้นพบของ CERN ประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถนำไปสู่..การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสังคมมนุษย์อย่างปฏิวัติ
เพื่อรองรับ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ๘,๐๐๐ ล้านคนในอีก ๑๗ ปี และมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในอีก ๔๒ ปีข้างหน้า ทรัพยากรธรรมชาติในโลกยุควิทยาศาสตร์กำลังหมดไป ที่ประชากรโลก ๖,๐๐๐ ล้านคนในปัจจุบัน เช่นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิต นับแต่ยุคเครื่องไอน้ำ ที่ใช้ฟืนไม้ ถ่านหิน น้ำมัน ฯลฯ อะไร? คือคำตอบ แก่สังคมมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการแย่งกันกิน แย่งกันอยู่ อะไร? คือคำตอบแห่งเสรีภาพ ภราดรภาพแห่งมวลมนุษยชาติอันเป็นนิรันดร..
ห้องภาพเมืองสุรินทร์ จะเป็นหลักฐานข้อมูลการเรียนรู้ สังคมวัฒนธรรม อารยธรรม ที่สำคัญของสังคมมนุษย์โลกยุคหลังวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นพลังการผลิตที่ก้าวกระโดดอย่างสมบูรณ์ ที่จะมาเติมแต่งการขาดแคลนทรัพยากรในโลกยุควิทยาศาสตร์ ห้องภาพเมืองสุรินทร์ จะจรรโลงสร้างสรรค์สังคมโลกแห่งอนาคต ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล เป็นสังคมที่อารยะอย่างแท้จริง...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  นู๋กี้
  นู๋กี้ kaowpot1@hotmail.com 23/11/2008 10:40
  ห้องภาพสวยมากค่ะ มีเรื่องราวมากมายที่เราไม่เคยได้เห็น ในฐานะที่กี้ก็เป็นคนสุรินทร์ ดีใจมากที่มีสถานที่แบบนี้เกิดขึ้น ได้ไปดูแล้วยิ่งประทับใจ กี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมรูปเก่า ๆ ของสุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ชอบมากค่ะ มันมีอะไรให้เราได้ศึกษาเยอะ อีกอย่างเอารูปมาไว้อีกเยอะๆ นะค่ะ จะได้ไปดูบ่อย ๆ นะค่ะ แล้วพี่ๆ มีรูปเก่า ๆ ที่เป็นไฟล์ไหมค่ะ กี้อยากได้สะสมเอาไว้นะค่ะ จะเอาไปล้างแล้วมาเก็บไว้นะค่ะ แล้วได้ไม่ได้ยังไงก็ตอบเมลกี้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอให้ทีมงานห้องภาพเมืองสุรินทร์ ทำงานต่อไปและประสบความเสร็จทุกเรื่องนะค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ {icon1} {icon4}
 2. 2
  โก๋
  โก๋ pirawayt@gmail.com 25/04/2009 17:51
  ปลายปีก่อนผมกลับไปเยี่ยมบ้านและไปห้องภาพเมืองสุรินทร์ครั้งแรก เห็นภาพอดีตรวมทั้งนิทาน เกร็ด ทั้งหลายอ่านแล้วมีคุณค่ามากๆ เป็นสารคดีและบันเทิงพร้อมๆกัน ขอให้สิ่งนี้จงอยู่คู่ๆไปพร้อมๆลูกหลานในอนาคตนะคับ ขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆที่ดูแลห้องภาพ
 3. 3
  มะบอก
  มะบอก porlovely-2009@hotmail.com 31/08/2009 19:17
  ดีจัยมากเลยคร้า....... {icon4} {icon1} {icon3}
 4. 4
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:21

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 5. 5
  Coach Factory
  Coach Factory Coach@hotmail.com 25/09/2012 10:57

  Coach Factory is the premier source to review all new Coach and other stylish brands of Handbags, Purses, and accessories to capture fabulous styles at even more fabulous prices.Coach handbags and purses at the Coach Factory Outlet with new designs make them have the most outstanding and eye-catching advantage among other brands goods.Coach Factory Online provide These purses, handbags and wallets can be carried with formal wear as well as with evening wear, matching with the outfit.
  The online world may be the handiest source of information for finding cheapCoach Outlet Online Purses Outlet bags.

 6. 6
  อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
  อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ asrisurin2004@yahoo.com 27/09/2012 14:55
 7. 7
  อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
  อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ asrisurin2004@yahoo.com 27/09/2012 15:13

  เป็นลูกหลานสุรินทร์แท้ค่ะ (นามสกุลบอก) และรักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเมืองสุรินทร์ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับห้องภาพนี้ และได้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมชมมาแล้วเมื่อปี 2554 ได้เห็นภาพเก่า ๆ ที่ทรงคุณค่า บางภาพก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความทรงจำ


  แต่รู้สึกว่า สถานที่่ไม่สวยงามเท่าที่เห็นในวิดีโองานวันเปิด และรูปภาพอีกมากมายยังเป็นอัลบัมกอง ๆ อยู่ รวมทั้งอัลบัมภาพเมื่อครั้งที่นีล อาร์มสตองมาเยี่ยมโรงเรียนสิรินธร ซึ่งบัดนี้ นีลอาร์มสตรองก็ได้กลายเป็นบุคคลในตำนานไปเสียแล้ว เพราะเพิ่งถึงแก่กรรมไปไม่กี่เดือนนี้  


  ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ให้ทำงานที่มีคุณค่านี้ต่อไป และขอชืนชมวิสัยทัศน์ของผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ทำให้ลูกหลานชาวสุรินทร์ได้มีภาพและเรื่องราวเก่า ๆ ไว้ดู ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ เขายังไม่มี ขอขอบคุณค่ะ หากมีสิ่งใดที่จะช่วยได้ ก็ยินดีค่ะ

 8. 8
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 15:15

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 9. 9
  ling
  ling ling 11/10/2012 13:40

  China time regarding Oct eleven, in line with ESPN accounts, Dez bryant suggested inside an occupation interview, retiring shouldn't be prevented. Also, he examined brand new teammates Howard plus unwanted teammate Shaquille O'Neal, and <a href="http://www.discountednorthfacejacket.com/">north face jackets for women</a>  that the 2 men and women is dissimilar.

 10. 10
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:31  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view