http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

พิธีกรรมรักษาโรคด้วยเสียงดนตรี

พิธีกรรมรักษาโรคด้วยเสียงดนตรี
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด
การรักษาความเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด
การรักษาความเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี
ปรีชา  วรเศรษฐสิน
กรกฏาคม ๒๕๕๑
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษของชาวเขมรแถบอีสานตอนล่าง ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมีอยู่จริง
.
ในอดีตทุกชุมชนหมู่บ้านชาวเขมรสุรินทร์ ต่างร่วมกันจัดงาน “พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด” ระหว่างหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ไปถึงก่อนฤดูการผลิตใหญ่ “ทำนา” เพื่อเป็นศิริมงคล กระทั่งเป็นประเพณีประจำปีของชุมชนสืบต่อๆกันมาถึงปัจจุบัน
.
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด โดยหลักๆแล้วชาวเขมรสุรินทร์ มักจะนำพิธีกรรมดังกล่าวมาใช้ เพื่อการรักษา การเจ็บไข้ได้ป่วย และเนื่องจากในพิธีกรรมนี้ มีการใช้ศาสตร์ดนตรี กันตรึม วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงประกอบ เพื่ออัญเชิญจิตวิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประทับที่ร่างทรงของแม่มด ปัจจุบันจึงนิยมเรียกความหมายพิธีการปัญโจลมะม็วดนี้ว่า “การรักษาด้วยเสียงดนตรี
.
ความเชื่อในพิธีกรรมปัญโจลมะม็วด แม้จะมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน หากแต่ความนิยมและศรัทธาเริ่มเสื่อมคลายลงไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลาย้อนหลังราว ๓๐ ปีที่ผ่านไป โดยกระแสความเชื่อด้านวิทยาศาสตร์ เข้ามาแทนความเชื่อเรื่อง ปัญโจลมะม็วด
.
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยโบราณ ไสยศาสตร์ ฯ ไม่เป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาในหมู่คนรุ่นใหม่ หากแต่ความเชื่อศรัธทาในหมู่ชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป ยังคงเชื่อศรัทธา จากผลการรักษาอันปรากฏที่หายจากการเจ็บป่วย ด้วยวิธีการปัญโจลมะม็วด แม้จะไม่แม่นยำ ๑๐๐ % แต่ก็สามารถแก้ปัญหาอาการเจ็บไข้บางชนิดที่การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถเยียวยารักษาได้เช่นกัน
.
คุณตาโบราณ จันทร์กลิ่น ครูเพลงกันตรึมดนตรีประกอบพิธีปัญโจลมะม็วด แห่งบ้านดงมันกล่าวว่า “พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด” เป็นการเล่นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเช่น บางครั้งชาวบ้านไปโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บปวด แขน ขา ร่างกายฯลฯ แพทย์หาสาเหตุไม่เจอ แต่เมื่อมารักษาโดย “พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด” ก็จะหายจากการเจ็บป่วย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการนี้ได้มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษแล้ว
ท่านยังบอกว่า แม้ในกรุงเทพ “พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด” จากจังหวัดสุรินทร์ก็มีการไปเล่นอยู่เป็นประจำ
ความห่วงใยถึงวัฒนธรรมประเพณีดังจะสูญหายไป ปัจจุบันท่านได้พยายามสร้างเยาวนคนรุ่นใหม่ฝึกฝนศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามนี้สืบทอดต่อไป
.
ตามความเชื่อของชาวเขมร พวกเขาเชื่อว่าในอิทธิพลของพลังแห่งจักรวาล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และสรรพสิ่ง ล้วนเกิดจากอิทธิพลอำนาจของจักรวาล ดังนั้นต่างสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ความสมดุลจะเกิดขึ้นได้ด้วยจิตวิญญาณและศรัทธา
.
โลกวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน แม้จะสามารถพิสูจน์ความเป็นจริงทางกายภาพในระดับหยาบได้อย่างแม่นยำ แต่กลับไม่สารถพิสูจน์ได้ว่า เหตุใดค่าความเค็มของนำทะเล อ๊อกซเจนในอากาศ จึงคงที่ในโลกของธรรมชาติ
.
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity) กลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics)กำลังเดินทางไปสูการไขปริศนาความมีอยู่จริง ของมิติลึกลับซับซ้อนต่างๆ ที่ช่อนเร้นอยู่ในจักรวาลแห่งธรรมชาติ
.
วันหนึ่งเราอาจจะพบความจริงว่า “พิธีการปัญโจลมะม็วด” เป็นวิธีการหนึ่งที่เข้าถึงสนามพลังของจิตจักรวาล นำไปสู่การสร้างดุลยภาพทางกายภาพในร่างกายของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนก็เป็นได้
.
วันนั้น “พิธีการปัญโจลมะม็วด” จะไม่ใช่สิ่งที่หล้าสมัยโบราณอีกต่อไป หากแต่ การรักษาด้วยเสียงดนตรี” จะย้อนกลับมาแบบทันสมัยอีกครั้งใน “โลกยุคหลังวิทยาศาสตร์”
.
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วด
การปัญโจลมะม็วดจะถูกกำหนดขึ้นหลักๆอย่างน้อยใน ๒ โอกาส ดังนี้
๑, เล่นในระหว่างช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ตลอดถึง ก่อนฤดูการผลิตใหญ “ทำนา” เพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้ชนได้อยู่เย็นเป็นสุข และสักการะตอบแทนดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ได้ดลบันดาลให้ลูกหลานรอดพ้นจากเพศภัยทั้งปวง และประสบความเร็จในกิจการงานฯลฯ
๒, เล่นเฟื้อการรักษาการเจ็บป่วย แก้บน สามารถเล่นได้ตลอดปี 
เลือกวันประกอบพิธีกรรม
๑,วันดีที่เสริมพลังในพิธีกรรม ควรเป็นวันพฤหัสบดีและวันอังคาร 
๒,ไม่นิยมเล่นในวัน 15 ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรม    
๓,ต้องไม่ตรงกับวันพระ
 
 
คำภาษา ความหมายในพิธีกรรม
 
ปัญโจลมะม็วด(ปัญโจล แปลว่า การเข้าทรง) (มะม็วด แปลว่า แม่มด) หมายถึงการเชิญจิตวิญญาณทั้งปวงเข้าสู่ร่างทรงเรียกว่า กรู มะม๊วด เพื่อขจัดสิ่งเลวร้ายต่างๆ รวมถึงการถอนอาคมตุณไสย์จากผู้ประสงค์ร้าย ขณะเดียวกันพิธีกรรมก็จะทำพิธีขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณของบรรพบุรุษที่ได้ล่วงละเมิดโดยมิได้ตั้งใจ ตลอดจนการเสริมศิริมงคล ปกป้องคุ้มครองให้วิถีการดำเนินชีวิตได้ร่มเย็นเป็นสุข
.
กรู มะม๊วด (กรู แปลว่า ครู) หมายถึง ผู้ที่ได้ผ่านการประสิทธิประสิทธิ์ศาสตร์วิชาความรู้ ประสบการณ์ ศาสตร์แห่งพิธีกรรมมาแล้วอย่าถ่องแท้ ทั้งการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ ภาษาอาคมขณะทำสมาธิเพื่อการอัญเชิญจิตวิญาณแห่งมิติอันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงเข้าสู่จิตวิญญาณทางกายภาพในมิติแห่งโลกมนุษย์
.
เครื่องเซ่นไหว้
.
เครื่องเซ่นไหว้ ประกอบพิธี ได้แก่
๑, เครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน  ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ มี ๓ ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชาย
ชุดที่ ๒ มี ๔ ขา จะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิง
๒, ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง  
๓, หัวหมู ๑ หัว ไก่ ๑ ตัว ขวดน้ำ ๒ ขวด เหล้า บุหรี่
๔, เครื่องเคียเปมี ขนม ข้าวต้มกล้วย ข้าวตอก ไข่ไก่ ขนมฝักบัว
๕, เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ มีดดาบไม้ ๑ เล่ม
๖, พานบายศรี หมากพลู ชุดขัน 5 ขันเงิน ข้าวสาร ๑ ขันกระบุงหรือกระเชอ ข้าวเปลือก ฯลฯ
.
ขั้นตอนพิธีกรรม
.
กรู มะม๊วด จะเริ่มพิธีบวงสรวงสิ่งศักด์สิทธิ์ และวิญญาณบรรพบรุษ เพื่อมาประทับทรงในร่างของ กรู มะม๊วด ขณะเดียวกันวงกันตรึมเริ่ม มโหรีปี่พาดบรรเลงประกอบพิธีกรรม
.
กรู มะม็วด เป็นผู้นำชาวบ้านที่สนใจ และลูกศิษย์ที่ติดตามเพื่อรับการถ่านทอดทางจิตวิญญาณ เข้าสูพิธีกรรม  กรูมะม็วดจะเป็นผู้คอยแนะนำมะม็วดใหม่ ให้เล่นไปตามลำดับขั้นตอนของพิธีกรรม จากนั้นพิธีกรรม “กาแป” ผู้เล่นจะร่ายรำดาบหน้าปะรำพิธีฟันดาบขับไล่เหล่าภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายเสนียดจัญไรนานาออกไป มะม็วดแต่ละคนจะมีผู้ใกล้ชิดซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ จะติดต่อไถ่ถามกับจิตวิญญาณที่เข้ามาประทับร่างของมะม็วด
.
ผู้เล่นเป็นมะม็วด (แม่มด) ไม่จำกัดผู้เข้าร่วมในพิธีกรรม ผู้ที่มีศรัทธามากจะขออนุญาตจากเจ้าภาพ และบริจาคเงินลงขันช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเจ้าภาพ โดยเชื่อว่าเม่อได้ร่วมเล่นในพิธีกรรมแล้วจะเกิดศิริมงคลแก่ตน
.
 
การร่ายรำ
หลังจากการเตรียมพร้อมเข้าทรงเรียบร้อยทั้งหมู่คณะเเล้วแม่มดทุกคนจะร่วมกันฟ้อนรำรอบจวมครูหรือเครื่องบัตพลีที่วางกลางปะรำ ด้วยท่วงท่าและบทเพลง ตามแบบวัฒนธรรมเขมร แถบเทือกเขาพนมดองเร็ก มีท่ารำต่างๆเช่น
 
-ท่าร่ายรำ กั๊จปกา(การเด็ดดอกไม้ไหว้ครู) เป็นการร่ายรำเพื่อแสดงการคารวะต่อครูบาอาจารย์
-ท่าร่ายรำ “กาบเป”(ฟันมีดดาบ) ขณะที่วิญญาณภูติผีชั่วร้ายเข้าสิงมะม็วด มะม็วดจะร่ายรำด้วยท่วงทำนองขึงขังดุร้าย ฟันมีดาบ(ทำด้วยไม้) ฟันออกไปในอากาศ บางครั้งไล่ฟันผู้ที่ร่วมในพิธีก็มี  ผู้เข้าทรงจะรำและมีการ “กาบเป”(ฟันเป)ด้วย คือเครื่องประกอบการเข้าทรงทำจากต้นกล้วย และมีเครื่องเคียเป ซึ่งประกอบด้วยขนม ข้าวต้มกล้วย ข้าวตอก ดอกไม้ การรำเช่นนี้เป็นการ
 
-ท่าร่ายรำ จักจะเวีย อมตู๊ก (ท่าพายเรือ) ในระหว่งการร่ายรำท่านี้ จะมีการทำพิธีการ อุ้มกระเซอตะออ เพื่อแสดงการขอบคุณต่อบรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์ทั้งปวง
- ท่าร่ายรำ ซาร์ปดาน(ท่าลาหรือรื้อปะรำ)เป็นท่าร่ายรำอำลาสิ้นสุดพิธีกรรม
 
มะม็วด และผู้ที่เข้าร่วมเล่นในพิธี จะแสดงการร่ายรำ ตามขั้นตอนพิธีกรรมต่อ เนื่องตามจังหวะวงปี่พาทย์บรรเลง บางครั้งมะม็วดต้องการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่  เจ้าภาพก็ต้องจัดหามาให้มะม็วดเลือก เมื่อได้เครื่องแต่งกายใหม่แล้ว ก็จะร่ายรำไปเรื่อยๆจนพอใจ เมื่อวิญญาณออกจากร่างทรง มะม็วดก็จะกัดเทียนที่จุดไว้ให้ดับ กลับสู่ร่างมนุษย์ดังเดิม 
.
เครื่องดนตรีประกอป
 
คณะวงดนตรี “กันตรึม” ที่ร่วมประกอบนพิธีกรรม จะใช้ท่วงนองนองเพลงบรรเลงปี่พาทย์ เป็นหลักบางแห่งอาจมี “เจรียงเบริญ” ร่วมแสดงประอบด้วย เครื่องดนตรีได้แก่ ฆ้อง กลองฉิ่งซอ(ตรัว) ปี่อ้อ แคนฯ
 
.
การวินิจฉัยสาเหตุการเจ็บป่วย
 การ “โบล” ในพิธีกรรม“ปัญโจลมะม็วด” เพื่อหาสาเหตุที่มาของการเจ็บป่วย และวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วย 
 
           
สาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย
.
สาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ประชาชน มีความเชื่อว่าการเจ็บป่วย เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ คือ
.
1, ผิดผี ผิดครู ผีป่า ผีโป่ง ผีตายโหง ตายห่า เจ้าที่เจ้าทาง เทพาอารักษ์ ฯลฯ
2, เกิดจากไสยศาสตร์ อาคม คุณไสย์
3, วิญญาณร้ายสิงสู่
4, อาการเจ็บป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย            
 
วิธีการรักษามีวิธีการ  
๑, ใช้รากไม้สมุนไพร สมุนไพร 
๒, การเสกเป่าคาถาอาคมด้วยลมปาก น้ำหมากและรดน้ำมนต์  
๓, เป่าเสดาะเคราะห์ ถอนคุณไสย
๓,การทำพิธีเซ่นไหว้ขอขมาลาโทษต่อการล่วงละเมิดผีบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ได้กระทำโดยมิได้ตั้งใจ ให้ถูกต้อง ความเจ็บป่วยไข้ก็จะหายกลับสู่ปกติฯลฯ
 
ปัญโจลมะม็วด พิธีกรรมรักษาการเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรีนี้ เชื่อว่าศาสตร์ด้านนี้ ได้อยู่คู่สังคมมนุษย์โลก มาแต่บรรพกาลและมีการวิวัฒนาการขึ้นเป็นลำดับ สั่งสมเป็นอารยธรรม วัฒนธรรม ที่หลากหลายด้วยรูปแบบพิธีกรรม ดนตรี เครื่องแต่งกาย เครื่องเซ่นไหว้ฯลฯ และซึมซับเข้าไปในวิถีการดำเนินชีวิต สืบทอดด้วยแรงศรัทธามาถึงยุคปัจจุบัน สังคมโลกยุควิทยาศาสตร์ที่กำเนิดเมิ่อราว ๕๐๐ ปีและรุ่งเรืองสูงสุดถึงปัจจุบัน ก็มีอายุราว ๑๐๐ ปี ดังนั้นจึงยังมิอาจทอดทิ้งศาสตร์ดังกล่าวได้ เพราะการเจ็บป่วยหลายโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย กลับรักษาให้หายขาดได้ด้วยพิธีกรรม ”ปัญโจลมะม็วด”  โลกยุคหลังวิทยาศาสตร์คาดว่าในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า พิธีกรรม ”ปัญโจลมะม็วด” อาจจะถูกพัฒนาให้การรักษาโลกแม่นยำมากขึ้นก็เป็นได้
.
เมื่อทฤษฎีสนามควอนตัม”ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ที่พัฒนามาแล้วราว ๑๐๐ ปี หลักการในโลกยุควิทยาศาสตร์  กลับไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้มากนัก ขณะที่วงการวิทยาศาสตร์ เพิ่มค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดระดับ ๑ อังสตรอม (angstroms) หรือ นาโนเมตร(nanometers) จะมีค่าเท่ากับ 0.0000000001 เมตร เป็นขนาดหน่วยเล็กที่สุดที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโลกหลังปีค.ศ. ๒๐๐๐ ที่รู้จักทั่วไปเรียกว่า “นาโนเทคโนโลยี่” ปัจจุบันโลกตะวันตกได้อาศัยหน่วยที่เล็กที่สุดดังกล่าว ไปไขปริศนาที่ยุควิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้ พวกเขาหันมาศึกษาปรัชญาโลกตะวันออก (อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เมื่อครั้งศึกษาปรัชญาของพระพุทธเจ้า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เรียกศาสนาพุทธว่า”ศาสนาแห่งจักรวาล”)     มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้พยายามพิสูจน์ คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตอบคำถามว่า ปรมาณูธาตุมีขนาดเล็กเท่าไร พระพุทธเจ้าตอบว่า หากนำเอาเมล็ดข้าวเปลือกแบ่งออกเป็น ๘๖ ล้านส่วนเท่าๆกันก็จะได้เท่ากับ ๑ ปรมาณูธาตุ ผลการพิสูจน์พบว่ามีขนาดเท่ากับ ๑ อังสตรอม พระพุทธเจ้าทราบได้อย่างไร เวลาผ่านพ้นไปกว่า ๒๕๐๐ ปี มิยิ่งโบราณกว่า”ปัญโจลมะม็วด” หรอกหรือ หวังว่าวัฒนธรรมอันงดงามของเราต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบสานต่อไป
.
 
…………………………
ที่มา: 
 
 
  
 
  
 
  
   
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:29

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:50

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  north face clearance
  north face clearance xlmabc@gmail.com 18/11/2012 19:10

  Developed intended for high concentrations of aerobic activity such as hiking, climbing or skiing in cold weather conditions, north face pink ribbon gives the most stretch, rendering it perfect for high action as well as vigorous endeavors. Features extremely soft as well as durable, the functional north face pink ribbon jacket are windproof and breathable that you could appreciate air flow as well as lightweight ease and comfort although confronting the elements. Compared price, north face clearance online shop offer the best and cost-effective price with 100% genuine high quality.

 4. 4
  cheap jordans authentic
  cheap jordans authentic caotangshabi@hotmail.com 26/11/2012 09:03

  Maybe you will attending for jordans for sale online cheap the jordan sneakers or Cheap Jordans for sale added jordan shoes in bounded behemothic top artery abundance because of cheap jordans shoes for sale a behemothic alternative and cheap jordans authentic you can blow the shoes by yourselves.

 5. 5
  vibram five fingers bikila sale
  vibram five fingers bikila sale caotangshabi@hotmail.com 26/11/2012 09:13

  Clean curve and exceptional vibram five fingers sale abstracts accomplish the vibram five fingers women Mens Vibram Fivefingers Bormio cossack vibram five fingers sale womens a abundant abatement accomplish casual. Side-zip closures vibram five fingers sale online complete the architecture and vibram five fingers sale kso accomplish for vibram five fingers bikila sale simple on-and-off.

 6. 6
  north face clearance
  north face clearance meitinghu@gmail.com 28/11/2012 08:25

  there's lots of people who theory plenty of the north face jackets' lovely, and also aspects, While the winter isn't too north face clearance far off and temperatures are turning goose down incredibly spontaneously, exactly what you need is a coat that is able to keep you from the harsh, and the north face will be the best one.

 7. 7
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:49

  http://www.burberryschalsoutlet.de burberry taschen http://www.belstaffjacket.eu belstaff outlet online http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet italia http://www.belstaffjacket.eu belstaff coat http://www.dsquared2schuhe-outlet.de dsquared outlet

 8. 8
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 14:07

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 9. 9
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 14:15

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 10. 10
  iphone 5 case
 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view