http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

เซียโหล่วเฮี้ยโป้ย มหาวิทยาลัยข้างถนน

เซียโหล่วเฮี้ยโป้ย มหาวิทยาลัยข้างถนน

 
 

วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองซู้ลิ่ง
 
ชุมชนฟากทางรถไฟ
(เซียโหล่วเฮี้ยโป้ย)
มหาวิทยาลัยข้างถนน

ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรเมืองสุรินทร์ ปี 2498   

การเล่นฉายหนังของเด็กๆในสมัยนั้นหากจะมองอย่างผิวเผินก็จะดูเหมือนว่า ไร้แก่นสารสาระแต่หากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็พบว่าเป็นการฝึกทักษะและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุม ของคณิตศาสตร์การลำดับขั้นตอนก่อนหลังการจัดเตรียมกระบวนงานการผลิต ใช้จินตนาการ การตลาดกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯที่แฝงด้วยวิธีคิดวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ อย่างน่าทึ่งมหัสจรรย์ แน่นอนที่สุดกว่าที่จะกลายมาเป็นโรงภาพยนตร์เงากระจกได้ ล้วนต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์และมีพัฒนาการในตัวของมันเอง 
 
(วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองซู้ลิ่ง)
ตอน
.
ชุมชนฟากทางรถไฟ
(เซียโหล่วเฮี้ยโป้ย)
มหาวิทยาลัยข้างถนน
 
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
 
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใด มาข่มเหงไทยคงจะได้เห็นดี รักเมืองไทย ชูชาติไทยทะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยๆๆๆๆ  
   
เสียงเพลงรักเมืองไทย สลับเสียงเปล่งตระโกนเขาพระวิหารต้องเป็นของไทย” ดังกึกก้องสนั่นทั่วบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์จากการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนักศึกษา ชาวสุรินทร์เพื่อให้ดังกึกก้องไปถึงศาลโลกที่กำลังพิจารณาคดี เขาพระวิหารซึ่งประเทศกัมพูชาได้ฟ้องร้องต่อศาลโลกขอให้อธิปไตยเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา 
 
ภาพเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ.๒๕๐๕ขณะนั้นผู้เขียนเรียนอยู่ชั้น ประถมปีที่๑ โรงเรียนเทศบาล๑มโนภาพความทรงจำในอดีตมักปรากฏกับผู้เขียนบ่อยขึ้นอาจเป็นเพราะว่าผู้เขียนสูงวัยมากขึ้น หรือเพราะผ่านประสบการณ์ได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงในรอบกึ่งศตวรรษที่ผ่านไป ตลอดจนประสบการณ์เรียนรู้จากเตี่ยและแม่ ได้บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ของท่าน อาก๋งและประสบการณ์บนถนนสายปัทมานนท์ 
.
ทำให้เมื่อรำลึกถึงอดีต มองภาพปัจจุบันลอดผ่านทลุไปในอนาคต จินตนาการเหล่านี้มันรบกวนจิตใจและสมาธิของผู้เขียนเป็นอย่างมาก ถึงอนาคตเยาวชนรุ่นลูกหลานเหลน ของเรา พวกเขากำลังวิ่งแข่งขันกันเข้าไปกับโลกของเทคโนโลยีไมโครชิพและกำลังจะหายสาบสูญไปกับเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นาโนเทคโนโลยี
.
ปรากฏการณ์ในปัจจุบันกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับสังคมโลกในอนาคต เมื่อประเทศมหาอำนาจที่เป็นศูนย์กลางการนำของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เติบโตมาจากสังคมที่ไร้อารยธรรม (ก่อตั้งประเทศถึงปัจจุบันเพียง ๒๐๐ปี) กำลังลากจูงสังคมมนุษย์ออกจากสังคมอารยธรรมที่มีวิวัฒนาการมานานนับหมื่นปี วัฒนธรรม
 
กัมพูชาได้ยืนฟ้องศาลโลกตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2502 ขอให้ศาลโลกตัดสินพิพากษาให้อธิปไตยเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาพ.ศ. 2505 ศาลโลก ตัดสินด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 เสียง ซึ่ง 3 เสียงที่สนับสนุนไทยนั้นมีประเทศอาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย จีน ส่วน 9 เสียงที่สนับสนุนกัมพูชา ได้แก่ประเทศ รัสเซีย โปแลนด์ เปรู อียิปต์ อิตาลี ปานามาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยสมบูรณ์
 
จริยะธรรมความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทรต่อกัน กำลังกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยโบราณคร่ำครึ ค่านิยมจารีตนิยมใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นมาแทนที่วัฒนธรรม จริยะธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม 
มหาเศรษฐี บิล เกตต์แห่ง ไมโครซอฟต์ได้รับการเทิดทูลว่าประสบความสำเร็จสูงสุดที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสิญ ฯลฯทั้งๆที่ความมั่งคั่งของ บิลเกต เพียง ๒-๓ คนที่ปรากฎขึ้นในท่ามกลางความยากจนหิวโหยของของประชากรโลกนับพันล้านคน
.
สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information Technology)    “โลกของอินเตอร์เน็ตกำลังสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่มวลมนุษย์ชาติ ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข่าวสารข้อมูล 
.
อนาคตอันใกล้จะไม่มีโทรเลข โทรสารการแสวงหาความรู้ศาสตร์ต่างๆมากมายจะไม่อาจปิดกั้นโอกาสแก่ผู้ใฝ่รู้อีกต่อไป ห้องสมุดขนาดมหึมาในโลกของอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้ ไม่เป็นสิ่งลี้ลับอีกต่อไปไม่ว่าเป็นด้าน กีฬา บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิชาการข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ ฯลฯ
.
แน่นอนที่สุดโลกยุคข่าวสารข้อมูล ได้สร้างประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษยชาติ แต่ทุกสรรพสิ่งของปรากฏการณ์ย่อมที่จะตอบสนองต่อสรรพสิ่งเป็นสองด้านที่ตรงกันข้ามกันเสมอเมื่อมีด้านดีย่อมมีด้านเสีย มีสร้างสรรค์ย่อมมีทำลาย เนื่องจากโลกของอินเตอร์เน็ตเพียบพร้อมไปด้วยข่าวสารข้อมูลที่ไร้ขอบเขตปริมณฑลและไม่มีใครสามารถเข้าควบคุมกำกับดูแลได้
 
ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร กำลังจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการทำลายสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น หากไม่มีการเตรียมการที่จะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ท่านลองจินตนาการภาพโลกอนาคตในอีก๒๐-๕๐ ปีข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานเหลนของเรา สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีสี่คน พ่อ แม่และลูกอีก ๒ คน แต่ละคนต่างให้ความสนใจในความรู้ที่แตกต่างกัน เช่นพ่อสนใจเรื่องการเมือง แม่สนใจเรื่องสุขภาพ ลูกคนโตสนใจในเรื่องของกีฬา ลูกคนเล็กสนใจด้านวิทยาศาสตร์ฯลฯ
 
โลกของอินเตอร์เน็ตจะสนองตอบความต้องการของพวกเขาอย่างไร้ขอบเขตจำกัด สังคมเล็กๆในครอบครัวพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรบนโต๊ะอาหารขณะที่คุณพ่อมีข่าวเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นทางการเมืองโลก นำมาบอกเล่าในโต๊ะอาหาร ลูกคนเล็กอยากคุยเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ลูกคนโตกล่าวชื่นชมในตัวของฮีโรทางด้านกีฬา ฯลฯ
 .
ถามว่าการสนทนาของพวกเขาบนโต๊ะอาหารจะเป็นอย่างไร ในเมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่างอัดแน่นไปด้วยความรู้ความสนใจออกไปคนละด้านคนละแนว วงสนทนาคงน่าจะออกมาในรูปของการเป่าปี่ให้ควายฟัง มากกว่าการสนทนาอย่างมีความสุขแบบครอบครัว 
.
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จต่างคนต่างก็เข้าไปหาเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในโลกของอินเตอร์เน็ตที่มีแต่เพื่อนที่รู้ใจซึ่งมีอยู่มากมายจากทั่วทุกมุมโลก ได้ทั้งความรู้ความสุขมากกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนในครอบครัว ที่ต่างคนต่างมีความรู้ ความเข้าใจของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในที่สุด โลกของอินเตอร์เน็ตก็จะค่อยๆดึงพวกเขา แยกห่างออกจากกัน ความเคารพรัก ความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติพี่น้อง แบบสังคมวัฒนธรรมในอดีตก็จะค่อยๆเลือนหายไป
.
เมื่อความรักความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวเครือญาติ ซึ่งเป็นความสามัคคีหน่วยย่อยที่สุดของสังคมค่อยๆเลือนหายไป ความแปลกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวแม้จะไม่ใช่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
.
แต่กลับเป็นการก่อกำเนิดรากเหง้าที่แปลกแยกความสามัคคีในสังคมระดับท้องถิ่นกิจกรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่ท่องไปในโลกของอินเตอร์เน็ต” นับวันก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากสังคมในท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ   สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม จะถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไร้คุณค่า  
.
การให้ความเคารพต่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฝังรากลึกในสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น เด็กจะต้องให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ ดังปรัชญาเอเชียที่ยึดถือกันมานานสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงสัจจธรรม เกิด แก่เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น วัฒนธรรมท้องถิ่นที่พ่อแม่เลี้ยงอบรมดูแลลูก เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราภาพลูกๆก็จะดูแลพ่อแม่ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากการสรุปบทเรียนผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากอารยธรรมตะวันออก จะค่อยๆคลายความศักดิ์สิทธิ์ไป การดูแลให้ความเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่แบบวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมจะถูกลืมเลือนไปจากมโนภาพของอนุชนรุ่นใหม่
.
ในสังคมโลกยุคข่าวสารข้อมูล (Information Technology) พวกเขากำลังถูกออกแบบให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ มนุษย์ที่ขาดรากเหง้า ไม่มีชาติกำเนิดไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองและไม่เชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ ดังเช่นคำโบราณที่กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่า คนที่ขาดจริยธรรมและวัฒนธรรม
.
เปรียบเสมือนมนุษย์ที่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อนาคตพวกเขาจะรับเอาศาสตร์ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆที่มีอยู่หลากหลายในโลกของอินเตอร์เน็ต” ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดดี ชั่ว เพราะจะถูกดูดกลืนจากสิ่งที่เรียกว่า ทันสมัย สมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามากับโลกของอินเตอร์เน็ต” ความคิดที่จะศึกษาศาสตร์ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆ จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดในการที่จะศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบภูมิปัญญา วัฒนธรรมและอารยธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯแบบตัดตอนประวัติศาสตร์
 
ผลวิจัยของนายริชาร์ด จอนลีนักวิจัยจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ [ UNDB ] ที่เผยแพร่ผลวิจัยในเดือน กรกฎาคม 2542 พบว่า ทรัพย์สินของนาย บิลเกตต์ นายวอร์เรน บัดเฟ่ต์ นายพอล อัลเลน แห่ง บริษัท ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์ เมื่อนำทรัพย์สินของมหาเศรษฐีทั้ง 3 คนมารวมกันมีมหาศาลถึง 156,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.( หรือ 5,772,000,000,000.00 ล้านบาท ) มากกว่ารายได้ประชาชน 600 ล้านคน (รายได้ประชาชาติ GDP) ที่อาศัยอยู่ในประเทศยากจนที่สุดทางตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา ในทวีปแอฟริกา  
 
 
ตัวอย่างความล้มเหลวจากโลกของอินเตอร์เน็ต”   ที่มีผลกระทบด้านลบต่อเยาวชนของเราในปัจจุบันดังรายงานผลวิจัยของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต ที่เปิดเผยเมื่อวันที่ ๕สิงหาคมที่ผ่านมาโดย น.พ.ประเวช ตันติพิวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิตพบว่าปัญหาหลักๆของวัยรุ่นในปัจจุบัน ได้แก่
.
๑.สภาพครอบครัว ความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวมีน้อยลงทำให้เด็กขาดที่ปรึกษาทางใจ เมื่อพบปัญหาหรือขาดตัวแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจึงหันเข้าหาเพื่อนรุ่นเดียวกันและยึดตัวบุคคลสาธารณะที่อยู่ในวัยเดียวกัน เช่นดารา นักร้อง นางแบบ นายแบบ เป็นตัวอย่าง
.
๒.สภาพสังคม การดำเนินชีวิตตามกระแสแฟชั่นนิยมซึ่งมากับสื่อเทคโนโลยีและความเจริญทางวัตถุแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยในทักษะและศักยภาพของวัยรุ่นในการรับมือกับการสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
.
ผลวิจัยยังพบว่าพฤติกรรมแลกเปลี่ยนคู่นอนของกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นถึง๕๐% โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อายุ ๑๕-๒๓ ปีทั้งนี้เนื่องจากเด็กก็มีการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยได้รับอิทธิจากสื่อแขนงต่าง ๆ และสภาพสังคมไทยยุคปัจจุบันแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่นมีส่วนทำให้หนุ่มสาวไม่สามารถห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้
.
เพราะเด็กจะมีวิถีการติดต่อกันเป็นระบบเครือข่ายที่คนนอกไม่สามารถเข้าไปควบคุมพฤติกรรมเช่น ชมรมสวิงกิ้ง กลุ่มนางฟ้าโล่เงินเซ็กส์เอื้ออาทรเป็นต้นโดยส่วนใหญ่จะติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ และตามร้านอาหารทั่วไปไม่ได้นัดเจอกันตามเธค ผับ เพราะไม่มีเสียงคนรบกวน พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นคนกลุ่มนี้จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี น้อยมากที่จะพลาดพลั้งตั้งครรภ์ซึ่งถ้าตั้งครรภ์ก็จะมีวิธีการทำแท้งได้โดยไม่ยาก
.
.พ.ประเวช ตันติพิวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต ให้ความเห็นโดยสรุปว่า ปัญหาวัยรุ่นเป็นปัญหาปลายทางของหลาย ๆ ปัญหา ทั้งจากความอ่อนแอของสังคม ครอบครัวและตัวของวัยรุ่นเองที่ขาดทักษะในการดำรงชีวิต ดังนั้นการแก้ไขจึงต้องแยกส่วนโดยดูปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและจุดใดบ้างที่สามารถควบคุมได้
 
ผู้เขียนขอฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนของยุคสมัย อย่างน้อยก็เพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์อนาคต เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันไม่ให้อนุชนรุ่นหลังของเราต้องกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไร้รากเหง้าแห่งอารยธรรม 
.
ลองพิจารณาว่าหากสังคมในครอบครัวขาดสิ่งยึดเหนี่ยวที่ยืนอยู่บนรากฐานเดียวกันแต่กลับมีความหลากหลายในวิธีคิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสามัคคีถนอมรักในสถาบันครอบครัวย่อมขาดพลัง และส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณความรักในบรรพบุรุษท้องถิ่น และประเทศชาติ 
.
การปูพื้นฐานปลูกฝังรากฐานทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตแห่งอารยธรรมท้องถิ่น จะเป็นการเชื่อมโยงอนุชนรุ่นหลังให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าพวกเขากำเนิดมาในสังคมที่มีประวัติศาสตร์อันสืบทอดทางอารยะธรรมมายาวนาน มีเกียรติ ศักดิ์ศรีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปลูกสร้างถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และรอการสืบสานอารยธรรมอย่างสร้างสรรค์จากพวกเขา ที่จะต้องแบกรับภารกิจอันศักดิ์สิทธิทางประวัติศาสตร์นี้ 
.
ก็จะทำให้สังคมของเราอนุชนของเราสามารถยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ยุคแห่งข่าวสารข้อมูล ( Information Technology) ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และสร้างสรร
.
ขณะที่ผู้เขียนจินตนาการถึงภาพในอนาคต ภาพในอดีตได้ย้อนกลับเข้าในความคิดอีกครั้งสมัยเมื่อครั้งปฐมวัยก่อนถึงวัยเกณฑ์เข้าโรงเรียน (อายุ ๖ขวบจึงเข้าเรียนชั้นเด็กเล็กได้) หลังจากตื่นเช้าขึ้นมาพี่ๆก็พากินข้าว
เพราะแม่จะไม่ว่างสาระวนอยู่กับการเตรียมเปิดร้านและขายอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆ ขายก๋วยเตี๋ยว ต้มยำ ลาบก้อย ข้าวเหนียว จากนั้นพวกๆพี่ๆก็แต่งตัวนักเรียนใส่หมวกกระโล่พากันหิ้วกระเป๋าเดินไปโรงเรียนส่วนผมกับน้องชายก็ออกไปเดินเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ ระแวกใกล้ๆบ้านเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมาก 
.
มีเกมส์เล่นต่างๆมากมาย เช่น เล่นไม้หึ่ง กระโดดเชือก ตี่จับ งัดข้อตีปิงปอง เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้าฯลฯซึ่งเป็นเกมส์กีฬาที่เป็นการออกกำลังกาย 
เกมส์การพนัน (ผู้เขียนอยากเรียกว่าบทเรียนคณิตศาสตร์ สังคม และการค้า เด็กๆสมัยนั้นนับเลขบวกเลขเป็นตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน) ได้แก่ เล่นไพ่พนัน เม็ดแต้เป่ายางยืด(ยางหนังกะติ๊ก) โยนหลุม โยนเส้น ฯลฯ
.
วันเสาร์อาทิตย์จะสนุกมาก เพราะรุ่นพี่ๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาพากันเล่นเกมส์ต่างๆทุกชนิด นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิงพิเศษอีกต่างหาก เช่นรุ่นพี่จะนำหนังสือการ์ตูน มาอ่านให้ฟังด้วยลีลาการพากษ์เสียงเรียนแบบนักพากษ์หนังโรงใหญ่ชื่อดังในสมัยนั้น เช่น โกญจนาทนันทวัน ฯลฯ
.
ซึ่งเป็นที่นิยมมากเพราะรุ่นพี่จะไม่เก็บตัง เด็กจะล้อมดูและฟังเป็นวงๆไป   หนังเงากระจก ภาพยนตร์ ๘ มิล โทรทัศน์ช่อง๕ขอนแก่น(ระแวกถนนปัทมานนท์มีอยู่เครื่องเดียว เวลาเปิดโทรทัศน์จะมีเม็ดฝนเต็มจอสลับกับภาพเลือนรางตลอดเวลา) และภาพยนตร์โรงใหญ่ ฯลฯ
 
ตกเวลาบ่าย-เย็น เด็กที่ออกไปเล่นทั้งวันเหน็ดเหนื่อยต่างคนก็ต่างกลับบ้านของตัวเอง บางคนยังไม่ยอมกลับบ้านเล่นอยู่กับบ้านเพื่อนแม่ก็จะถือไม้เรียวออกมาตามให้กลับบ้าน
 .
เด็กแต่ละคนจะขะมุกขะมอมกลับบ้านทุกวัน เพราะสมัยนั้นไม่มีพื้นปูนบริเวณที่เด็กเล่นส่วนใหญ่จะเป็นดิน ยกเว้นเกมส์บางอย่างจะเล่นในบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านห้องแถวค้าขายจะมีชายคายื่นออกมาจากประตูบ้านประมาณ ๕-๖เมตรเป็นพื้นไม้ยกสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
.
กิจกรรมเล่นของเด็กๆในสมัยนั้นปัจจุบันดูเหมือนจะถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ล้าสมัยโบราณถ้ามีใครจะพูดถึงมัน แต่หากมองให้ลึกๆลงไป จะพบว่าวิธีคิดในกิจกรรมต่างๆของเด็กในอดีตได้ย้อนกลับมาให้เป็นที่ถกเถียงกันในวงการศึกษาในยุคปัจจุบันว่าหลักสูตรการศึกษาสมัยใหม่ที่นำมาจากตะวันตก ในช่วง ๓-๔ ทศวรรษผ่านไปได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาของเยาวชนไทยสู่..การคิดไม่เป็น..
.
แม้นักวิชาการในปัจจุบันที่กล่าวหาว่าระบบการศึกษาที่ผ่านมานั้นผิดพลาด แต่วิธีคิดวิธีการทำงานของพวกเขากลับวนอยู่กับที่เช่นกัน
.
กระทั่งเด็กนักเรียนถึงกลับออกมาวิพากวิจารณ์ ระบบการศึกษาแบบไชด์เซ็นเตอร์ (Child Center ) ว่าเป็นระบบควายเซ็นเตอร์ฝ่ายคิดหลักสูตรก็ออกมาตอบโต้นักเรียนว่าเพราะเซ่อเป็นทุนฯลฯ
 
ผู้เขียนมิได้ปฎิเสธ ศาสตร์ทฤษฎีจากตะวันตกเพียงแต่เห็นว่าไม่ควรตัดตอนทางประวัติศาสตร์แล้วกอปปี้ นำมาใช้กับสังคมไทยโดยขาดวิธีคิดวิธีการทำงานในการนำมาประสานใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ของสังคมวัฒนธรรมไทยมิเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการทำลาย ความเชื่อมั่นต่อเยาวชนโดยพื้นฐานที่ไม่กล้าคิด
.
การนำศาสตร์ทฤษฎีจากตะวันตกมาประสานใช้ ควรยืนอยู่บนพื้นฐานเพียงแค่การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไม่ใช่การคัดลอกมาทั้งระบบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความคิดที่ตัดตอนประวัติศาสตร์
.
ความจริงวิวัฒนาการอารยธรรมของสังคมไทยมีมานานไม่ได้ล้าหลังกว่าชาติฝรั่งตะวันตก แต่อย่างใด เช่น เมื่อครั้ง มาร์โค โปโลชาวเวนิช เดินทางสู่โลกตะวันออกและได้อยู่รับใช้จักรพรรดิ กุบไลข่าน ในประเทศจีนนาน๒๓ ปี เมื่อกลับเมือง เวนิชได้เขียนตำนานเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับโลกตะวันออก เมื่อราว ๗๐๐ ปีก่อนยังถูกชาวยุโรปกล่าวหาว่าเป็นเป็นยอดนักโกหก
.
นั่นแปลว่าความเจริญก้าวทางสังคมอารยธรรมในโลกตะวันออกมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งความละเอียดอ่อนของการใช้ภาษา เช่นขณะที่คนไทยบอกความรู้สึกของการลิ้มรสอาหารว่าเค็มฝรั่งยังเรียกว่าเกลือดังนั้นอิทธิพลทางความคิดวัฒนธรรมตะวันตก ได้เข้ามาครอบงำวัฒนธรรมของตะวันออกในช่วงระเวลาที่ไม่นานมานี้เอง ก่อนหน้านั้นยังหล้าหลังอารยธรรมตะวันออกอยู่มาก
.
ตัวอย่างเช่นปัจจุบันการบริหารองค์กรในโลกตะวันตกกำลังตื่นเต้นกับ ตำราบริหารที่เรียกว่าSWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, and Threats) Analysis “ ความจริงแล้ว มีข้อแตกต่างดีกว่ากันตรงไหนกับคำว่ากาละ เทศะซึ่งชาวไทยค้นพบมานานนมกาเล หรือมีใช้อยู่ทั่วไปในสังคมตะวันออก สังคมไทยปัจจุบันผู้ใดใช้คำว่ากาละ เทศะก็จะถูกมองว่าหล้าหลัง แต่หากใครรู้จักคำว่าSWOT Analysis ก็แลดูทันสมัยเป็นผู้รู้มีความสามารถ
 
หรือ อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้(๖ตุลาคม๔๗)องค์การอนามัยโลก(WHO=World Health Organization) ออกมาประกาศยุทธศาสตร์ สงครามต่อต้านน้ำตาลว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากรับประทานมากเกินไปจะทำให้เกิด โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วนฯลฯ
ในขณะที่การต่อต้านน้ำตาลของ WHO กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นบริษัทผลิตสารให้ความหวานในสหรัฐอเมริกา กำลังผลิตสารให้ความหวาน ทีมีความหวานที่๒๕๐ เท่าของน้ำตาลและล่าสุดกำลังจะออกผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานที่มีความหวานสูงกว่าน้ำตาลมากถึง ๙,๐๐๐เท่า(ในอดีตสารดังกว่าถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้)
 
ความจริงน้ำตาลความหวานที่ได้มาจากพืชธรรมชาติต้นอ้อยมีการใช้กันมานานนับพันปี ไม่เคยปรากฎตามข้อกล่าวหาของ WHO แต่อย่างใด
 
การเกิดโรคอ้วนอาจมาจากสาเหตุที่เยาวชนติดเกมส์คอมพิวเตอร์ กระทั่งขาดการเคลื่อนไหวทำให้พลังงานไม่ถูกนำไปใช้และสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆที่ตามมา แต่ WHO กลับไม่มีการกล่าวถึงสาเหตุดังกล่าว 
 
เป็นไปได้หรือไม่ว่า งานวิจัยหลายด้านถูกกระทำขึ้นมาบนพื้นฐานของการรับใช้ธุรกิจของชาติตะวันตกเช่นกรณีการประกาศสงครามต่อต้านน้ำตาลของ WHO ดังกล่าวเพื่อเปิดตลาดให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตสารให้ความหวานในสหรัฐอเมริกาซึ่งสารให้ความหวานดังกล่าวยังมีอายุการใช้แพร่หลายในคนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาล ฯลฯ หรืออย่างเช่น
โรคเอดส์ AIDS (HIV:Human Immunodeficiency Virus), ที่คุกคามประชาคมโลกในหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังยากที่จะค้นพบวิธีรักษา เนื่องชาติตะวันตก วิจัยว่าโรคเอดส์กำเนิดมาจากลิง ขณะที่
 
นางวันการี มาไท เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2004กล่าวในการแถลงข่าวที่เมืองไนโรบีหนึ่งวันหลังได้รับรางวัลจากผลงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปลูกป่าในแอฟริกาซึ่งเป็นหญิงชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าวยืนยันข้อกล่าวหาของเธอที่ระบุว่าไวรัสเอดส์ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจเพื่อใช้ในสงคราม
.
"บางคนบอกว่าเอดส์มีต้นกำเนิดมาจากลิง แต่ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะเราอยู่กับลิงมานานนมจนแทบจะจำไม่ได้แล้ว บางคนบอกว่ามันเป็นคำสาปจากพระเจ้าแต่ฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราคนดำกำลังตายมากกว่าคนอื่นๆบนดาวเคราะห์นี้"
 
หรือไข้หวัดนก ตามความเห็นของ นายวัลลภ เจียรวนนท์กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.) ได้ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมนี้ว่า ปัญหาไข้หวัดนกเป็นปัญหาการเมืองระดับโลกประเทศมหาอำนาจพยายามสร้างภาพโรคไข้หวัดนกให้น่ากลัว ทั้งๆที่ในแต่ละปีมนุษย์ตายจากโรคชนิดอื่นๆมากกว่าไข้หวัดนกหลายพันเท่าอาทิโรคเอดส์,วัณโรคหรือแม้แต่การตายจากอุบัติเหตุ
 
นอกจากการที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ต้องการชะลอความร้อนแรงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งสถานการณ์ไข้หวัดนกเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ผลนายวัลลภกล่าว
 
แต่เมื่องานวิจัยจากตะวันตกประกาศออกมาสังคมไทยก็มักจะว่าตาม แบบไม่มีการประยุกต์หรือปรับใช้เสมอมา ที่กล่าวมาข้างต้นนี่คือลักษณะของการถูกครอบงำทางด้านข้อมูลข่าวสาร และวัฒนะธรรม ฯลฯที่ส่งผลกระทำให้ประเทศไทยไม่เติบโตสักทีทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการขาดความเชื่อมั่นในตนเองและตกเป็นทาสทางปัญญา          
 
ดังนั้นการเรียนรู้จึงมิอาจตัดตอนประวัติศาสตร์ เพราะนั่นคือการบ่มเพาะให้เยาวชนขาดความเชื่อมั่น ต่อระบบวิธีคิดวิธีการทำงานของตน และทำให้ถูกครอบงำทางด้านวัฒนธรรมจากสื่อ Internet ได้โดยง่าย 
.
แต่หากการจัดการเกี่ยวระบบการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เยาวชนได้เกิดความเชื่อมั่น
.
 อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะเชื่อมั่นว่าพวกเขาเติบโตมาในสังคมที่มีรากเง่ามีวิวัฒนาการ มีวัฒนธรรม
.
ที่สั่งสมทางประวัติศาสตร์มายาวนาน เมื่อพวกเขาเดินทางเข้าไปในโลกของ Internet ก็จะมั่นคงปลอดภัย อย่างสร้างสรรค์ สามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีได้ การค้นคว้าหาความรู้ก็จะไม่ถูกครอบงำแต่จะเป็นไปลักษณะของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์มีพลัง 
 
 
สรุปความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์อารยะธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับอนาคตของเยาวชนและประเทศชาติ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน
ยุคแห่งการสื่อสารข้อมูล หากสังคมมีการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับเยาวชน ความเชื่อมั่นความเป็นตัวตนของตัวเองที่เติบโตมาบนรากฐานของสังคมที่มีวิวัฒนาการแห่งอารยธรรม ก็จะทำให้เยาวชนสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีจากการรับเอาข้อมูลข่าวสารทั่วโลกที่แพร่หลายอยู่ในโลกของอินเตอร์เนต มาประยุกต์ประสานใช้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยได้อย่างสร้างสรรค์มีพลัง 
ซึ่งที่ผ่านมามีบทเรียนมากมายกับการกอบปี้หลักวิชาการจากตะวันตกมาใช้กับสังคมไทยแบบไม่มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความล้มเหลวเสียเวลา สร้างความเสียหายให้กับการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์อารยธรรมที่แท้จริงในสังคมไทย ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและภูมิปัญญาไทย ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงเวลาแล้วที่การศึกษาควรจะเริ่มต้นให้ความสำคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง....
.หนังเงากระจก
   
ศาสตร์และศิลปะแห่งการเรียนรู้นอกตำราของเด็กๆ
 
ผู้เขียนขอนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งการเรียนรู้  ในอดีตผู้เขียนได้เดินทางไปพบกับคุณสุชาติ  กุลกิตติยานนท์ซึ่งในสมัยเด็กๆท่านเคยเป็นหนึ่งในราชาการฉายหนังเงากระจกที่อำเภอจอมพระ อันลือลั่นในหมู่เด็กๆ เมื่อราวครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  
คุณสุชาติ  เล่าว่า  “สมัยเด็กๆท่านได้รับแรงบันดาลใจจากการดูหนังกลางแปลงแม้ว่าขณะนั้นจะมีโรงภาพยนตร์แล้วก็ตาม  เนื่องจากค่าชมแพงมาก  ราคาบัตรชมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ ๕ บาท เด็ก ๓ บาท ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆไม่ค่อยจะได้ชมภาพยนตร์ โรงใหญ่  จะได้ชมแต่เพียงหนังกลางแปลง ( สมัยนั้นหนังกลางแปลงจะนิยมเรียกว่าหนังขายยาซึ่งจะเป็นของบริษัทต่างๆจัดหน่วยฉายภาพยนตร์ออกโฆษณาสินค้า
เช่นโอสถ สภาเต็กเฮงหยู, เยาวราช, ถ่านไฟฉายตราแพะ, โอวัลติน ฯลฯ   ที่เป็นที่นิยม   ที่สุดคือหน่วยฉายของ โอวัลติน เพราะจะฉายด้วยจอซีนีมาสโคป หนังฝรั่งหนังใหญ่ โฆษณาน้อย แล้วยังมีโอวัลตินแจกฟรีให้กับเด็กๆอีกด้วย ) ผมจึงได้เข้าหุ้นกับเพื่อนรุ่นน้องคิดทำโรงหนังเงากระจก ขณะนั้นมีอายุประมาณ -  ขวบ  เรียนชั้น .๑ ป.
คุณสุชาติเล่าว่าหลังจากเลิกเรียนกลับบ้าน ทำการบ้านเสร็จก็จะเตรียมทำหนังเงากระจก โดยมีขั้นตอนเตรียมการดังนี้
, นำกระจกใสแผ่นเล็กๆ ประมาณ  *   นิ้ว มาทาบบนหนังสือการ์ตูนเรื่องต่างๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเจ้าชายผมทองของจุกเบี้ยวสกุล หรือไม่ก็สิงห์ดำของราชเลอสวงซึ่งเป็นนิยายการ์ตูนยอดฮิตในยุคนั้น) จากนั้นก็จะใช้สีน้ำข้นๆวาดภาพลอกตามแบบจากหนังสือการ์ตูน  ลงบนแผ่นกระจก ประมาณ๑๐-๒๐ แผ่น เพื่อฉายในแต่ละวัน
,เตรียมถ่านไฟฉายประมาณ  ๖ ก้อน ห่อด้วยกระดาษแข็ง รัดด้วยยางยืดเป็น   แท่ง  มีสายไฟเพื่อต่อเข้าขั่ว บวก-ลบและหลอดไฟฉาย 
,เตรียมกล่องกระดาษสำหรับให้แสงลอดผ่านภาพบนเงากระจก ด้วยการเจาะด้านข้างกล่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้าวันไหนฉายระบบซีนีมาสโคปก็จะเจาะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า  
, จัดเตรียมโรงฉายที่อยู่ข้างบ้าน ใช้ผ้าขึงเป็นบริเวณประมาณ _๑.๕* เมตร และขึงจอผ้าขนาดประมาณ ๖๐ เซนติเมตร
เมื่อจัดเตรียมเสร็จก็นำเอารถเข็นออกโฆษณาหนัง  คุณสุชาติ  จะเป็นคนเข็ญรถและป่าวประกาศส่วนเพื่อนก็จะตีปี๊บ  แห่ไปละแวกบ้านไกลออกไป ประมาณ  ๒๐-๕๐ เมตร เมื่อโฆษณาเสร็จก็กลับมาจัดเตรียมฉายอยู่ที่โรงหนังข้างบ้าน
พอตะวันเริ่มโพล้เพล้จะเริ่มมีผู้ชมเริ่มทยอยกันมาจองซื้อบัตรเข้าชม ค่าชมก็จะเก็บอิงราคาตามโรงภาพยนตร์ โรงใหญ่ เช่นโรงใหญ่ขายตั๋วผู้ใหญ่ ๕ บาท เด็ก ๓ บาท โรงเล็กของคุณสุชาติก็จะขายตั๋ว ผู้ใหญ่ (อายุรุ่นเดียวกัน) ยางยืด ๕ เส้น ตั๋วเด็ก (รุ่นน้อง) ยางยืด ๓ เส้นหากวันไหนโรงใหญ่ ขายตั๋ว บาทเดียวรวด โรงเล็กก็จะขายตั๋ว เป็นยางยืด ๑เส้นรวดเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วบัตรเข้าชมหนังยังต้องมีรายเซ็นของคุณสุชาติกำกับด้วยเพื่อป้องกันตั๋วปลอม
เมื่อถึงเวลาฉายประมาณ ๑๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ชมซึ่งจะมีประมาณ ๕-๖คน ก็เข้าไปนั่งในโรงภาพยนตร์   เริ่มฉายด้วยหนังข่าวสารคดีเช่นมีภาพสัตว์ต่างแล้วก็บรรยายไป  จาก นั้นจากนั้นก็จะฉายหนัง  เรื่อง  จุดเด่นของความสนุกสนานสำหรับผู้ชมก็คือ การพากย์   เรียนแบบเสียง  ลีลา  มุกต่างๆ จากนักพากย์หนังใหญ่ 
นอกจากนั้นก็จะมีการพากย์เสียงผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก คนชรา ฯลฯ ก่อนการฉายพากย์ในแต่ละวันก็จะต้องอ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจเสียก่อน  เวลา พากย์ก็จะพากย์สดๆเลยไม่ต้องอ่าน ตาม หนังสือ
บางวันก็จะมีหนังผีสยองขวัญแถมพิเศษสำหรับลูกค้าอีกด้วยภาพที่ฉายเช่น   มี ภาพ   มีคนผูกคอตายใต้ต้นไม้ ใหญ่ ข้างๆก็จะมีหมาหอน 
เวลา  พากย์ก็จะมีเสียงสั่น  เสียงหมาหอนด้วย  สร้าง   บรรยากาศน่าสะพึงกลัวเป็นอย่าง มาก     ผู้ชมบางคนถึงกับไม่กล้ากลับบ้านเดือดร้อนเจ้าของโรงต้องพาไปส่งถึงประตูบ้าน
คุณสุชาติเล่าว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งไปฉายอยู่ที่ใต้ถุนเรือนบ้านเพื่อนขณะที่คุณสุชาติพากษ์เสียงสุนัขหอนอยู่นั้นแม่ของเพื่อนถึงกับกลัวและบอกให้เลิกฉายทันที
 
การฉายในแต่ละวันก็ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที 
 
การเล่นฉายหนังของเด็กๆในสมัยนั้นหากจะมองอย่างผิวเผินก็จะดูเหมือนว่า ไร้แก่นสารสาระแต่หากวิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็พบว่าเป็นการฝึกทักษะและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุม ของคณิตศาสตร์การลำดับขั้นตอนก่อนหลังการจัดเตรียมกระบวนงานการผลิต ใช้จินตนาการ การตลาดกลยุทธ์ทางการตลาด ฯลฯ ที่แฝงด้วยวิธีคิดวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ อย่างน่าทึ่งมหัสจรรย์ แน่นอนที่สุดกว่าที่จะกลายมาเป็นโรงภาพยนตร์เงากระจกได้ ล้วนต้องผ่านการสั่งสมประสบการณ์และมีพัฒนาการในตัวของมันเอง 
คุณสุชาติบอกว่า “ผมเริ่มจากการที่ดูหนังกลางแปลง และเกิดความประทับใจและทึ่งในความบันเทิงของหนังขายยามาก ปกติผมเป็นเด็กที่ชอบการวาดรูปอยู่แล้วการเล่นเงาจากแสงเด็กๆสมัยนั้นก็เล่นกันทุกคน เช่นทำมือประสานกันผ่านแสงดวงอาทิตย์ตะเกียง เป็นเงาภาพหัวกระต่าย, นก หรือการเอาธูปมาอมไว้ในปากแล้วยิงฟันในที่มืดเอาผ้าคลุมหัวเป็นผีหลอกเด็กรุ่นน้องฯลฯ กระเล่นลักษณะดังกล่าวก็จะมีอยู่ทั่วไป รวมทั้งการเขียนภาพในกระจกด้วย และพัฒนาต่อมาทำให้เป็นหนังเงากระจกดังกล่าวนอกจากความสนุกสนานบันเทิงตามประสาเด็กๆแล้วประสบการณ์นี้ยังมีส่วนสำคัญต่อความเชื่อมั่นและการเป็นตัวของตัวเองในวิธีคิดวิธีการทำงาน สำหรับตัวผมมาตลอดทั้งระหว่างการเรียนการศึกษาและชีวิตการทำงานในปัจจุบัน
 
สนใจอ่านเพิ่ม (กรณีภาษาอังกฤษ:แปลทุกคำ)
[คดีเขาพระวิหาร]     [Information Technology]    [ อินเตอร์เน็ต Internet ]         [ปรัชญาตะวันออก Eastern Philosophy]   [ปรัชญาตะวันตก Western Philosophy]     [โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ [ UNDB ] ]        [มาร์โค โปโล  Marco Polo  ]    [จักรพรรดิ กุบไลข่าน  Khubilai Khan  ]     [วัฒนธรรมตะวันตก ]    [SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, and Threats) Analysis  ]     [ องค์การอนามัยโลก  WHO=World Health Organization ]    [โรคเอดส์ AIDS (HIV:Human Immunodeficiency Virus),  ]
 
 

 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  บุษบา กุลกิตติยานนท
  บุษบา กุลกิตติยานนท BUSSABAJOY@chaiyo.com 01/12/2007 23:33
  แล้วทำไงจะให้เด็กกลับไปเล่นโดยใช้สมองแบบค้นหาความสนุกจากธรรมขาติละคะ เห็นด้วยกับมุมมองของเฮียชา ปราชญ์อารมณ์ดีของเมืองสุรินทร์
 2. 2
  p***;t
  p***;t pinkky_patty@hotmail.com 22/07/2008 22:11
  ไม่เห็นมีภาพเลยอยากดูภาพนกหรือหวัดนก {icon7}
 3. 3
  Bussaba
  Bussaba bussabajoy@hotmail.com 20/12/2010 23:45
  It is classical information; which not only good for adults but also increase several ideas for young generation too.
 4. 4
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:42

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 5. 5
  north face clearance
  north face clearance meitinghu@gmail.com 28/11/2012 08:41

  apart from that vary, If you\'ll be able to make concessions fairly you can buy since each and every, on the the dwelling sellers have many volume and north face jackets clearance ton of exact same apparel, So it will disappear undoubtedly,If you are looking for the short coat i suggest you be captivated from brand of north face.

 6. 6
  north face clearance
  north face clearance meitinghu@gmail.com 28/11/2012 08:43

  The jerkin within north face are all formally established the pattern construction or fantastic, convinced hence sure that they're going to meet a person's north face coupons would really like,Faux Fur Coatsi live in melbourne, questions, We are classified as the Capital (Out out of all the aussie us) A title that that i entirely were pleased with, and then do excellent tiny bit just addressing very little style pretend paus it may possibly be! all of our climate here for the may be be certain to common cold, nevertheless we have to attempt to be and presently warm up, it is sometimes good times but when you are badly over the necessary cold weather clothes it can be a bit terrifically boring and as well,as well as the mundayne

 7. 7
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 16:04

  http://www.chaneltaschenonlineshop.de chanel tasche http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff outlet http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet online http://www.chanelbags-hot.eu chanel bags http://www.belstaffjacket.eu belstaff jackets

 8. 8
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 13:30

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view