http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

แนวทางส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเภาคอีสานตอนล่าง

แนวทางส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเภาคอีสานตอนล่าง
 
 

เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสานใต้    แม้นโยบายของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า,การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นเชิงยุทธศาสตร์แต่ในเชิงยุทธวิธีกลับพบอุปสรรคปัญหามากมายอันเนื่องมาจากความไม่เป็นเอกภาพทางยุทธวิธี

 
 
   
 
 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๑)
 ปี ๒๕๔๒ การสำรวจที่มาของ"ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว"
หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่องเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เสนอเข้าสู่การประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจรสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อครั้งมาจัดการประชุมที่จังหวัดสุรินทร์ น่าเสียดายมากที่ชื่อโครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต"  และอีสานตอนล่างถูกเรียกว่า "นครชัยบุรินทร์" ซึ่งเลื่อนลอยไร้ความหมายทางประวัติศาสตร์
.
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๒)
การเดินทางช่วงที่สอง ศรีโสภณ-เสียมเรียบ
พวกเราตื่นเต้นกันมาก ออกจากศรีโสภณลัดเลาะไปตามหมู่บ้านต่างๆ ที่เป็นถนนฝุ่นดินทราย รยะห่างกันระหว่างคันฝุ่นตลบมองไม่เห็นกันแล้ว ทางระหว่างหมู่บ้าน เมื่อพบสะพานข้ามคลอง บางครั้งต้องวิ่งลงถนน เพราะสะพานชำรุดมาก ข้ามคลองที่น้ำใกล้จะแห้งแล้ว ส่วนที่สะพานไม่ชำรุดมาก ก็วิ่งบนสะพานอย่างระมัดระวัง เส้นทางช่วงนี้ ทุระกันดารมาก จะมีชาวบ้านนำไม้ไผ่มากั้นเป็นด่าน แขวนปืนอาก้าไว้ข้างๆ ตามจุดข้ามคลอง และสะพาน คอยช่วยเหลือรถติด และจัดเรียงไม้โบกรถยนต์ให้ข้ามสะพานโดยปลอดภัย......ขณะเวลานั้นสงครามกลางเมืองในกัมพูชา เพิ่งสิ้นสุดลงไม่นาน การฟื้นฟูประเทศกำลังดำเนินการอยู่ อย่างค่อยๆเป็นค่อยไป ยังไม่มีการปลดอาวุธของฝ่ายต่างๆ ขบวนคาราวานรถของพวกเราจึงได้รับการอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย จากกองทัพภาคที่ ๔ ของกัมพูชา จัดกองกำลัง ๒หมู่ประมาณ ๒๐ นาย คุ้มกัน หัวขบวน และท้ายขบวน ตลอดเส้นทาง
ไม่นานขบวนรถก็ออกพ้นหมู่บ้าน ช่วงนี้ ไม่มรถนนแล้ว ต้องวิ่งไปในทุ่งกว้างเวิ้งว้าง ไม่มีต้นไม้แม้เพียงต้นเดียว ฝุ่นดินทรายหน้าดินตลบอบอวนคล้ายกลับวิ่งไปในทะเลทราย ที่เวิ้งว้างไกลออกไปสุดโค้งฟ้า......พวกเราต่างตื่นตลึงกลับสภาพที่พบเห็น มันต่างจากความรู้สึกที่ พวกเราเชื่อกันมาตลอดว่า ในเขมรเต็มไปด้วยป่าไม้ ใครต้องการไม้สัตว์ป่า ต้องไปเอามาจากเขมร
ผ่านทุ่งกว้างทะเลทราย อ.กาลัน อ.ปลวก เข้าเสียมเรียบ เข้าพักที่โรงแรม ซาลีนา เวลาก็ใกล้พลบค่ำแล้ว 18:39 น. รวมระยะเวลาเดินทาง 155 กม. ใช้เวลานานกว่า ๙ ชม.เหนื่อย แต่ก็สนุกตื่นเต้น หลายท่านบอกว่าเป็นบุญตา ที่ได้มาเห็นกัมพูชา ก่อนการฟื้นฟูบูรณะประเทศ..........................
ปรีชา วรเศรษฐสิน
  .
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๓)
ทัศนศึกษา ปราสาทพระขรรธ์-ปราสาทตาพรมฯ
หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่องเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เสนอเข้าสู่การประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจรสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อครั้งมาจัดการประชุมที่จังหวัดสุรินทร์ น่าเสียดายมากที่ชื่อโครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต" และอีสานตอนล่างถูกเรียกว่า "นครชัยบุรินทร์" ซึ่งเลื่อนลอยไร้ความหมายทางประวัติศาสตร์
ปรีชา วรเศรษฐสิน
 
 
 
 
บทความแนวทางการพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ - การท่องเที่ยว
อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา – ภาคใต้ลาว
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งทางสากล และ ในอินโดจีน การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว   ด้านหนึ่งก็คือการหันกลับเข้ามาเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า – การลงทุน กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ไทย – พม่า – ลาว – กัมพูชา และเวียตนาม 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศ กำลังซื้อจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการค้า-การลงทุน ประเทศไทยในฐานะที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   หรือเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ Bath Zone ประเทศไทยจึงควรที่จะมีบทบาทนำ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว 
ปัญหามีอยู่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยังอยู่ในภาวะที่ กำลังฟื้นฟูประเทศ หลังสงครามกลางเมืองสงบลง   และอยู่ในฐานะของประเทศที่ยากจน    กำลังซื้อจึงยังน้อยมาก   ฉนั้นควรจะเริ่มต้นที่การทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังซื้อขึ้นมาก่อน    การลงทุนน้อยที่สุด ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด ในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อโฟกัสลงไปถึงศักยภาพ ในการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แก่ประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว   ก็คงจะได้แก่ “ การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว “ ซื่งการลงทุนน้อย เพียงแต่อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น อาณาจักรพุกาม ในพม่า อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ของไทย อาณาจักร เจนละ กัมโพธ ของกัมพูชา อาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง ในประเทศลาว และเวียตนาม เป็นต้น
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่โปรแกรมการท่องเที่ยวไทย ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง – ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว“ ซึ่งหากภาครัฐได้ให้ความสนใจในการพัฒนาอย่างจริงจัง จะส่งเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทยแข็งแกร่งในระดับสากล สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในอันดับต้นๆของโปรแกรมทัวร์โลกอย่างแน่นอน   ปัจจุบันโปรแกรมทัวร์ของไทย สำหรับนักท่องเที่ยวทางไกล ที่ใช้เวลาระหว่าง ๑๔-๒๑ วัน โปรแกรมทัวร์ไทยโดยทั่วไปมีดังนี้ ภาคใต้ ทัวร์ทะเลประมาณ ๓-๔ วัน ภาคเหนือ ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร ๓-๔ กรุงเทพฯปริมนฑล ทัวร์วัฒนธรรมไทยอีก ๓ - ๔ วัน รวมแล้วก็เพียง ๙-๑๒ วัน เวลาที่เหลือโปรแกรมทัวร์ยังไม่รู้จะจัดไปลงที่ใด
ภาคอีสาน ทัวร์ทางบกในภาคอีสาน ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ก็อยู่ห่างไกลกันเป็น ๑๐๐ กิโลเมตร เช่น จาก กรุงเทพฯ ไปปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทพระวิหาร ผาแต้ม ธาตุพนม บ้านเชียง ฯลฯ จะสังเกตได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน แต่ละแห่งล้วนห่างไกลกันมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญอันหนึ่งสำหรับการจัดทำโปรแกรมทัวร์   เพราะนักท่องเที่ยวจะเกิดความเบื่อรำคาญกับการนั่งรถเป็นเวลานานๆ และนี่ก็คือจุดบอดทัวร์ทางบกของไทย ซึ่งยังขาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้ดีพอ ซึ่งหากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในระดับสากล สำหรับนักท่องเที่ยวรักเมืองไทย ที่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้ง และกลุ่มนักท่องเที่ยววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และจะเป็นการเสริมแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วในระดับสากล ดังนี้
ทัวร์ทะเล ภาคใต้ของไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน อยู่ในแนวหน้าไม่แพ้ที่ใดในโลก เช่น เกาะสมุย, ภูเก็ต,เกาะปันยี,เกาะสิมิลัน,เกาะพีพี ฯลฯ
ทัวร์ป่าเขาลำเนาไพร   ภาคเหนือของไทย ก็สมบูรณ์แบบทั้ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมชนเผ่าต่างๆมากมาย 
ทัวร์วัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯปริมนฑล อยุธยา ภาคกลางของไทย ก็สามารถสะท้อนภาพ ของสังคมไทยทั้งในอดีตปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์
ทัวร์บก ทางภาคอีสานของเรา แม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ที่สืบทอดมายาวนาน หากแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังไม่ยิ่งใหญ่อลังการ์พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลได้อย่างมีพลัง และแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดก็ยังห่างไกลกันเป็น 100 กิโลเมตร นับเป็นจุดบอดหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยวไทยในภาคอีสาน
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว “อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกลุ่ม บาทโซน รัฐบาลควรที่จะเร่ง สร้างให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเสียที    การพัฒนาอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว หากสลายพรมแดนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมายังภาคอีสานได้อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาวมีดังนี้ 
ภาคเหนือของกัมพูชา นครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก และ ร่องรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม มากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ เขตศรีโสภณ อุดรมีชัย พระวิหาร และ อีสานตอนล่างของไทย ตั้งแต่ จังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัด อุบลฯ และ แขวงจำปาสักใน ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนคร ในเขตเสียมเรียบ รัฐบาลควรจะประชาสัมพันธ์ ในลักษณะเชื่อมโยงร่องรอยประวัติศาสตร์ ให้เป็น “ เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม “โดยมีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์กลางเส้นทางตามรอยอารยธรรมขอม  
นอกจากนครวัด-นครธม แล้วภาคเหนือของกัมพูชา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสังคมชนเผ่าโบราณ ที่ยังคงอยู่กับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ในเขตสตรึงเตรง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน จุดตัดระหว่างชายแดน ลาว-กัมพูชา เขตรัตนคีรี และเขตมนฑลคีรี จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยของสังคมชนเผ่าโบราณ แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปถึง แต่ก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสังคมชนเผ่าโบราณต้องสูญเสียคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไป ดังเช่นสังคมชนเผ่าทางภาคเหนือของไทย
ภาคใต้ของลาว แขวงจำปาสัก เซกอง อัตปือ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกลี่ผี ซื่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ไนแองการ่า แห่งเอเซีย หรือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกมากมายเช่น น้ำตกตาดเลาะ   ตาดฟาน ฯลฯ 
 แหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปลาโลมาน้ำจืด ที่มีอยู่หนึ่งในสองแห่งของโลก ก็คือ ที่แม่น้ำอะเมซอน ในบราซิล และในบริเวณเวิลคาม จุดตัดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจากแขวงจำปาสักข้ามพรมแดนกัมพูชา ที่เขต สตรึงเตรง 
แขวงอัตปือ ที่ติดชายแดนเวียตนามและเขตรัตนคีรีของกัมพูชา ซึ่งเป็นบริเวณที่ สังคมชนเผ่าโบราณ อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ความสำเร็จดังกล่าว ล้วนต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจถึงศักยภาพของโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนจริงจัง อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์อย่างสร้าง สรร เป็นจริงได้ ในอนาคต ดังนี้
, ระดับรัฐบาลจะต้องรีบเร่งดำเนินประชุมเจรจาระหว่าง สามประเทศ ในระดับรัฐบาล
เพื่อแสวงหาแนวทางความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อพบประเด็นที่เป็นอุปสรรคปัญหาจะต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากโครงการดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสามประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
, ในระดับท้องถิ่น   ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในทั้งสามประเทศ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่จะให้มีการจัดการ ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ยังเป็นการสร้าง สรร พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ในระหว่างผู้นำท้องถิ่น โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการเจรจา ในระดับรัฐบาล กับ รัฐบาล โดยมีประเทศไทยเป็นแกนนำ
๓,  การสร้างถนน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางจาก จุดผ่อนปรนชายแดน ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดเสียมเรียบ สถานที่ตั้งเมืองพระนคร นครวัดนครธม ตวนเลสาบ จะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการฯ ด้วยการระดมทุนจากภาคเอกชน (เปิดประมูลสร้างทาง) , การลงทุนโดยรัฐบาล ,กู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือจาก ADB, IBRD ฯลฯ
จากศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง –ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “เข้ามาเสริมศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย ให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ในระดับสากล ในขณะที่ สถานะ การเศรษฐกิจโลก กำลังตกต่ำ การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะยิ่งสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา เป้าหมายการท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๔๖ ดูเหมือนว่า อาจจะไปได้ไม่ถึงเป้าหมาย ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างถูกทิศทาง เมื่อรัฐบาลได้มองเห็นความสำคัญของรายได้จากการท่องเที่ยว ก็มีแต่ต้องรีบเร่งดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ โปรแกรมทัวร์ไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยดึงเอาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเสริมศักยภาพโปรแกรมทัวร์ไทย จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเซียตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นจริง
ความสำคัญของความสำเร็จ ของโครงการ “ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว “ ดังกล่าวจะนำร่องไปสู่การ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวไทย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่กระจายรายได้สู่ภาคอีสานเพียง ๒,๐๐๐ ล้านบาท เท่านั้น นอกจากนั้น ยังจะทำให้บริเวณภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว เกิด กำลังซื้อในบริเวณดังกล่าว มากขึ้นอีกด้วย   ซึ่งจะไปผลักดันให้ การค้า-การลงทุน-นโยบาย ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ถูกกระตุ้นให้คึกคัก อุตสาหกรรม SMEs ที่หยุดนิ่ง เครื่องจักรก็จะถูกขับเคลื่อน ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดดังกล่าว เศรษฐกิจก็จะเกิดการหมุนเวียนไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศก็จะ ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติต่อไป..
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๔)
ทัศนศึกษา ปราสาทพระขรรธ์-ปราสาทตาพรมฯ
หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่องเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เสนอเข้าสู่การประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจรสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อครั้งมาจัดการประชุมที่จังหวัดสุรินทร์ น่าเสียดายมากที่ชื่อโครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต" และอีสานตอนล่างถูกเรียกว่า "นครชัยบุรินทร์" ซึ่งเลื่อนลอยไร้ความหมายทางประวัติศาสตร์
ปรีชา วรเศรษฐสิน
  .
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๕)
ทัศนศึกษา "นครวัด"
ไขปริศนาความลับแห่งอังกอร์
(คำอธิบายสำหรับสำรวจกัมพูชาคลิปที่๖)
ตวลเลสาบธม-Tionle sap
คลิป ๒๕๔๒ สุรินทร์-เสียมเรียบ ทั้งหมด 6 ตอน ท่านจะเห็นได้ว่าในแผ่นดินกเขมร จะมี ๒ สดโค้งฟ้า 1,แผ่นดิน 2 ทะเลสาบน้ำจึด ดังนั้นความอุดมสมสมบูรณ์ของป่าไม้ในเขมร จึงไม่เป็นอย่างที่เราคิดกัน........
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
ปี ๒๕๔๒ หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่อ­งเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชานั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... น่าเสียดายมากที่โครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต"
 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว คลิปที่๑)
น้ำตกตาดเลาะ-น้ำตกจาดรัง เขตแขวง "สาละวัน" 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว คลิปที่๒)
น้ำตกคอนพะเพ็ง ถูกขนานนามว่าเป็น"ไนแองการา)แห่งเอเชีย มหานทีสีพันดอน ลี่ผี และเวิลคาม (ที่อยู่ของปลาโลมาน้ำจืด หรือปลาข่า) จุดตดรอยต่อชายแดนกัมพูชาด้าน เขตสตรึงแตรง เส้นทางนี้ผ่านพะโพ เป็นชุมชนชวยกวยลี้ยงช้างเหมือน ต.กะโพบ้านเรา 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว คลิปที่๒)
น้ำตกคอนพะเพ็ง ถูกขนานนามว่าเป็น"ไนแองการา)แห่งเอเชีย มหานทีสีพันดอน ลี่ผี และเวิลคาม (ที่อยู่ของปลาโลมาน้ำจืด หรือปลาข่า) จุดตดรอยต่อชายแดนกัมพูชาด้าน เขตสตรึงแตรง เส้นทางนี้ผ่านพะโพ เป็นชุมชนชวยกวยลี้ยงช้างเหมือน ต.กะโพบ้านเรา 
 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว คลิปที่๓)
สำรวจนครจำปาสัก เคยเป็นเมืองหลวงทางภาคใต้ของลาว
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗ วิถ๊ชีวิตชาวนครจำปาสัก ปี๒๕๔๒
-วังเจ้าบุญอุ้ม เจ้ามหาชีวิตทางภาคใต้ของลาว ผู้ครองแขวงจำปาสักเป็นองค์สุดท้าย ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) เจ้าบุญอุ้มต้องเสด็จลี้ภัยไปประทับอยู่ที่ฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521) โดยยังมิได้มีโอกาสเสด็จประทับวังใหม่ที่ปากเซเนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง-พระองค์คงประทับ ณ วังเดิมตั้งอยู่ที่จำปาสัก ก่อนอพยพลี้ภัยไปอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศสก่อนวังจะสร้างเสร็จ
-ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางอาณาจักรขอมยุคสมัยอาณาจักรฟูนัน ก่อนยุคเมืองพระนคร
 
(คำอธิบายสำหรับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว คลิปที่๔)
สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ลาว
นครจำปาสัก-วังเจ้าบุญอุ้ม-วัดภูแห่งอาณาจักรฟูนัน พุทธศตวรรษที่ ๗
ปี ๒๕๔๒ หลังจากก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้ว ผมได้ออกสำรวจหาข้อมูลความเป็นไปได้ ในการที่จะจัดทำยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี ที่จะสามารถผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ มีเพียงหมู่บ้านช้างเท่านั้นที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไกลให้แวะมาท่อ­งเที่ยว ผมพบว่ามีอยู่หนทางเดียว ก็คือต้องดึงเอาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วสลายพรมแดน รวมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน จากนั้นผมก็กำหนดแผนการเดินทางเพื่อออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าว แม้ในขณะนั้นการเดินทางเข้าไปในประเทศ ลาว-กัมพูชานั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสายหามิตรสหายที่ไว้ใจได้ นำทางสำรวจ....และนี่จึงเป็นที่มาของ ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว" โดยกำหนดพื้นที่ไว้ ดังนี้ ภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว... น่าเสียดายมากที่โครงการดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "สามเหลี่ยมมรกต"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  นา
  นา 13/11/2009 15:53
  สวยมาครับน่าไปเที่ยวมาครับ
  {icon3}
 2. 2
  ชิมิ
  ชิมิ 20/07/2010 23:02

  มีครบถ้วนมากมากมายเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยค๊าบ................

 3. 3
  เปรี้ยว
  เปรี้ยว 20/07/2010 23:06

  ดีมากคะ........................................

 4. 4
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:32

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 5. 5
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:51

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 6. 6
  beats by dre sale
  beats by dre sale kuaile456@yahoo.cn 19/10/2012 12:45

   


  Which includes free free layouts and in addition as avail tactics invested in your house having medical professionsal beats by dre sale um, The particular appears to be a small amount quite more with notebook computer keys may perhaps be put-Simultaneously owing to 16 enjoy sequencer by using basic a necessity。An and in addition as classic training training, Is in fact whenever you are existing cellular telephone ring tone, Had been at that point organic skin lotions and on http://www.tnfsalevip.com that basis closest notable shows a http://www.tnfsalevip.com as boat things。

 7. 7
  cheap headphones
  cheap headphones dssaea@yahoo.com 19/10/2012 22:06

  With the improved utilization of beats dre, audio online players along with ipods earphones tend to be developing far more attractiveness as a consequence of the lightweight character. Far more everyone is becoming audiophile through acquiring the value that this audio earpiece delivers. In addition to offering your function connected with playing music, monster earphones likewise assist lock out there any unwanted outer seems. Another advantage of earphones is that they feature audio amount comparable together with huge speaker phone devices with out necessitating the employment of large gear such as amplifiers. beats dre are also much cheaper as compared to this sort of substantial music machines. Finally, earphones give the consumer level of comfort for you to pay attention to any sort of new music with out worrisome some people who are near by. Primarily headphones were produced in the simple manner plus simply wanted a tiny electrician recent for you to electric power this earpiece therefore making audio. Nonetheless, the current specialized earphone brands for example best earphones include obtained advantage of technological innovation and also improved their devices to be sure sound clarity and full striper.best earphones tend to be broken down into numerous groups to serve regarding different tendencies. Some of the earphones inside the SkullCandy model assortment incorporate Riot, Assym, Titan, Tobacco Bud, FMJ, Holua, Ink'd in addition to Grinds. Your huge being successful of SkullCandy in the new music device industry is often related to his or her association using excessive physical activities runners including individuals starting snow-boarding and also skating tournaments and also the large technological innovation found in the actual make with the headsets. A few of SkullCandy models will also be endorsed through popular song companies such as Metallica. Initially beats by dr dre might simply often be ordered from severe sporting activities suppliers. That limited the quantity of folks that had access to these kind of terrific devices specially outdoors the usa. Nonetheless, as a consequence of the increased using online as a buying setting, now you can invest in beats by dr dre inside quite a few on-line stores everywhere in the country. Should you have the localized website, you will be guaranteed with fast offering.As opposed to buying in the excessive physical activities shops, looking for the best cheap headphones add-ons on-line provides you with an array of products and solutions out there with out bias. Another selling point of buying SkullCandy headphones coming from on the web retailers is that presents you together with possibility of improving good deals. Consequently you gets additional value intended for his / her income. Although cheap headphones usually are fabricated along with high quality within, mind, it is really excellent for any consumer to see specific tricks to guarantee optimum convenience throughout utilization. The primary rule should be to use lower level smoking the actual gadgets. Considering that earphones inject the actual appear directly to the hearing it is really very approximately vulnerable walls and for that reason an exceptionally excessive level can result in ear harm. Gurus advise that any one using headphones ought to hear the particular new music along with lower than 60% with the greatest volume. It could be a good idea to help ask your own monster earphones vendor to help present you with earbud components.

 8. 8
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:50  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 9. 9
  simao246
  simao246 719313818@qq.com 05/11/2012 14:27

  International milan patriarch fuller is poking fun at said, "after the game, watching them (Juventus fans) for failure in team applause, I am also very [url=http://www.wholesalencaashop.com/]Wholesale NCAA Jerseys[/url]  touched." Juventus players, and after the game seem so has the tutelage, buffon [micro bo] and chiellini [micro bo] even praised the international milan's performance, praised, vladimir radmanovic, Johnny, emphasizing the Juventus and inter milan is different, the international milan seize the chance of their creation, and Juventus have no, but conti [url=http://www.wholesalencaashop.com/]www.wholesalencaashop.com[/url]  assistant alessio also in the press conference admit, international milan win, because their performance better. After marotta also just stressed that "we lose a game, not a war." The bianconeri of the "tough guy" bo's odd, also just push on special mention, the loss can be a new start. "Now, we are a new goal and work hard, Juventus ahead!"  Bo's odd and even did not mention the name of the opponents, but almost all of the Juventus players and Juventus fans will admit that, if can choose, they would rather choose [url=http://www.wholesalencaashop.com/]wholesale hockey jerseys cheap[/url]  chievo [micro bo], or Palermo, even the Roman or AC milan [micro bo], but lost to inter milan, for them, it is a too painful thing. And the most let Juventus fans depressed or gianluca vialli in the sky television commentary, in the national Derby, especially in the second half, the international milan's advantage is very obvious. From their performance look, the nerazzurri three points, is a completely correct results. Although season technical statistics [url=http://www.jerseysmallwin.com/]Personalized NFL Jerseys[/url]  show that both sides of the shooting times is 14 times, including goal within the scope of the shooting times than is 7 more than 5, Juventus are also more than two times, both sides of the ball ratio [url=http://www.wholesalencaashop.com/ncaa-jerseys-c-181.html]ncaa jerseys discount[/url]  is 49% more than 51%, but in fact, Juventus 18 seconds goal and asamoah clear offside, and since then, claudio marchisio and vidal each have one chance, to make it 2-0, but are HanDa Norwich stopped. And Juventus good time also ended there.


 10. 10
  simao246
  simao246 winter201207@hotmail.com 05/11/2012 14:28

  \        


  www.wholesalencaashop.comInternational milan patriarch fuller is  Wholesale NCAA Jerseys poking fun at said, "after the game, watching them (Juventus fans) for failure in team applause, I am also very touched." Juventus players, and after the game seem so has the tutelage, buffon [micro bo] and chiellini [micro bo] even praised the international milan's performance, praised, vladimir radmanovic, Johnny, emphasizing the Juventus and inter milan is different, the international milan seize the chance of their creation, and Juventus have no, but conti assistant alessio also in the press conference admit, international milan win, because their performance better. After marotta also just stressed that "we lose a game, not a war." The bianconeri of the "tough guy" bo's odd, also just push on special mention, the loss can be a new start. "Now, we are a new goal and work hard, Juventus ahead!"  Bo's odd and even did not mention the name of the opponents, but almost all of the Juventus players and Juventus fans will admit that, if can  choose, they would rather choose chievo [micro bo], or Palermo, even the Roman or AC milan [micro bo], but lost to inter milan, for them, it is a too painful thing. And the most let Juventus fans depressed or gianluca vialli in the sky television commentary, in the national        cheap ncaa football jerseys 


   Derby, especially in the second half, the international milan's advantage is very obvious. From their performance look, the nerazzurri three points, is a completely correct results. Although season technical statistics show that both sides of the shooting times is 14 times, including goal within the scope         cheap football jerseys     


  of the shooting times than is 7 more than 5, Juventus are also more than two times, both sides of the ball ratio is 49% more than 51%, but in fact, Juventus 18 seconds goalwholesale ncaa jerseys chinand asamoah clear offside, and since then, claudio marchisio and vidal each have one chance, to make it 2-0, but are HanDa Norwich stopped. And Juventus good time also ended there.


 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view