http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

จับตาจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวี

จับตาจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวี
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
จับตาจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวี
ในสถานการณ์
“อักษะแห่งความชั่วร้าย “
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่  www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
 
 
จับตาจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวี
ในสถานการณ์
“อักษะแห่งความชั่วร้าย “
 
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒๕-๑๑-๒๕๔๕
บทความลงเว็บ
www.meechaithailand.com
 
 
 
ปลายศตวรรษ๒๐ เมื่อมนุษย์สามารถนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไปติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทำให้ปัจจัยการผลิตพัฒนาเข้าสู่ ยุคแห่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในระบบ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านไป ได้มีการทำนายการเปลี่ยนแปลงอนาคตโลก จากนักนักคิดนักเขียน นักเศรษฐศาสตร์โลก จำนวนมากมาย ที่โด่งดังอันได้แก่ หนังสือ The Third Wave ( คลื่นลูกที่สาม ) โดย อัลวิน ทอฟฟเล่อร์, Megatrends ๒๐๐๐ (อภิมหาแนวโน้มโลก) โดย จอห์น ไนซ์บิตต์ & แพทริเซีย อเบอร์ดีน ฯลฯ ต่างทำนายอนาคตเศรษฐกิจโลกรอบพันปีที่สามว่า การเติบโตด้านเศรษฐกิจ จะเคลื่อนตัวไปที่ เอเชีย ที่มีประชากรเกือบ ๒ ใน ๓ ของประชากรโลก   การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกดังกล่าว ได้ส่งผลให้การเข้ามา จัดสรรผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจโลก เช่น
 
สหรัฐอเมริกา พยายามที่จะเข้ามาจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่อย่างชัดเจน ด้วยการประกาศของ ประธานาธิบดี จอร์จ บู้ท (ผู้พ่อ) ได้ปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนใน ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ “คำประกาศการจัดระบบเศรษฐกิจโลกระเบียบใหม่ “ (Announcing the Birth of the New Order World )
 
ต่อมาประธานาธิบดี บิล คลินตัน ได้ส่ง จอร์จช โซรอสซ์ เข้าโจมตีค่าเงิน บาท ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในเอเซียที่กำลังเติบโตพังทลายลงทันที พร้อมๆกับการเข้าควบทุนในเอเชียของกลุ่มทุนสหรัฐอเมริกา และตามด้วย นโยบายอันแข็งกร้าวของประธานาธิบดี จอร์ช ดับเบิ้ลยู บุช (ผู้ลูก)ได้สร้างกระแส “ต่อต้านการก่อการร้าย” ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้ออ้างสร้างเงื่อนไขอันชอบธรรมในการ ใช้อำนาจเข้าแทรกแซงประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพื่อการจัดระเบียบเศรษฐกิจ การเมืองโลกใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขของอเมริกา)
 
จีน“เติ้งเซี่ยวผิง” ผู้นำรุ่นที่สองของจีน ได้เสนอนโยบาย ๔ ทันสมัย ที่เน้นพัฒนาด้านพลังการผลิต โดยมี ประธานาธิบดี เจียง เจ๋อ หมิง ผู้นำนโยบาย “พัฒนาด้านพลังการผลิต” ประสานสู่การปฏิบัติ จีนได้เปิดเขตเศรษฐกิจเสรี ตลอดแนวฝั่งทะเลจีนตั้งแต่ มณฑล กว่างตง ถึง ซานตง ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนก้าวกระโดด สวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่กำลังตกต่ำอย่างรุนแรง 
 
ขณะที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง GDP ของจีนขยายตัวเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า ๗-๘ % เจียง เจ๋อ หมิง ประสบความสำเร็จในการนำเอานโยบายสี่ทันสมัยของเติ้งเซี่ยวผิง ประสานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจริง ก่อนการถ่ายโอนอำนาจของ เจียง สู่ผู้นำจีนรุ่นใหม่ หู จิ่น เทา ผู้ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสากล ที่สลับซับซ้อนแหลมคมด้วยการเสนอ “ ทฤษฎี ๓ ตัวแทน “ ซึ่งจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางภววิสัย เป็นนโยบายที่จะพัฒนาจีนให้ก้าวรุดหน้าอย่างมั่นคงต่อไป อันได้แก่
 
๑,รัฐบาลจีน เป็นตัวแทนความต้องการด้านการพัฒนาพลังการผลิตที่ก้าวหน้า
๒,รัฐบาลจีน เป็นตัวแทนความต้องการพัฒนาด้านวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า
๓,รัฐบาลจีน เป็นตัวแทนผลประโยชน์พื้นฐานของประชามหาชน
 
การเปลี่ยนแปลงจังหวะก้าวใหม่ของจีน จะสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสากลหรือไม่อย่างไร หู จิ่น เทา จะสามารถนำเอาทฤษฎี “๓ ตัวแทน” ของ เจียง เจ๋อ หมิง ประสานสู่การปฎิบัติอย่างมีพลังเป็นจริง ในสถานการณ์ การจัดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้สถานการณ์ “ต่อต้านการก่อการร้าย” ที่มีทิศทางเข็มมุ่งสู่เอเชีย และ จอร์ช บุช ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เขาเรียกว่า “ กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย “ สถานการณ์ดังกล่าวจะนำไปสู่ความยุ่งยาก สลับซับซ้อนดุเดือดแหลมคมทางสากล มากกว่า ยุคของ เจียง เจ๋อ หมิง อย่างมากมาย
 
EU สหภาพยุโรป จะกำหนดบทบาทของตนอย่างไร ต่อสถานการณ์การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา การรวมตัวของสหภาพยุโรปที่มีเป้าหมายขยายขอบเขตปริมณฑลครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ?
 
ญี่ปุ่น ที่ล่ำรวยมหาศาล แต่กลับบอกว่าเศรษฐกิจกำลังตกต่ำอย่างรุนแรง ดังที่นายคิอิชิ มิยาซาวา อดีตรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๔๔ ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภา ว่าหากการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในปี ๒๕๔๖ GDP ติดลบเท่ากับประกาศว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นล้มละลายอย่างเป็นทางการ ฯลฯ
 
โลกอิสลาม จะกำหนดท่าทีอย่างไร? ขณะที่ สหรัฐอเมริกาผู้นำลิทธิ “ ต่อต้านการก่อการร้าย “ ได้พุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ ที่เป็นแหล่งพลังงานน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของโลกในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันยังหาแหล่งพลังงานใหม่ๆมาทดแทนไม่ได้ 
 
ขณะที่ สถานการณ์ทางสากลกำลังตกอยู่ในภาวะของวิกฤติทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ความสับสนวุ่นวายสลับซับซ้อนที่ยากแก่การเข้าใจ ของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากันแบบไม่มีเหตุมีผล การข่มขู่คุกคามระหว่างประเทศ การตกต่ำอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น ประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยากแก่การเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   เช่น
 
ประเทศที่ร่ำรวย อย่างสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, กลุ่มจี ๗ ฯลฯ กลับประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศของตน   กลุ่มประเทศด้อยพัฒนาถูกกล่าวหาว่าเป็น กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย “ กำลังพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสันติของประชาคมโลก ขณะที่ ประเทศที่กล่าวหา กลับมีการสะสม พัฒนาอาวุธมหาประลัย ที่สามารถทำลายโลกทั้งโลกได้ในพริบตา และมีการพัฒนากันมานานร่วม ๑๐๐ ปี
 
บิน ลา ดิน ฝ่าด่านระบบป้องกันภัยของสหรัฐ เข้าทำลายอาคารเวิลดิ์เทรดเซ็นเตอร์ได้อย่างไร? การตามล่าหาตัว บิน ลา ดิน ในอาฟกานิสถาน กลับกลายเป็นการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นของสหรัฐอเมริกาในอาฟกานิสถาน ข่าวสะเทือนขวัญเกิดเหตุSniperลอบสังหารเหยื่อ ๑๓ ราย ใน พื้นที่เดียวกัน และมีระยะเวลานานร่วมเดือน รอดพ้น จากการตามล่าของ FBI-CIA ได้อย่างไร ? ใครลอบวางระเบิดในอินโดนีเซีย ? กลุ่มกบฐ อาบู เซยาฟ   ยังคงยืนหยัดต่อสู้ ภายใต้การควบคุมปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังของรัฐบาล ฟิลิปปินส์ –สหรัฐ ได้อย่างไร ?
 
ทำไมสหรัฐอเมริกา ผู้นำแห่งโลกเสรี ที่พยายามผลักดันกระแสโลกให้เกิด การค้าเสรีไร้พรมแดน ด้วยการผลักดันให้กำเนิด องค์การค้าโลกWTO ( World Trade Organization ) แต่กลับ แสดงพฤติกรรมกีดกันทางการค้าเอารัดเอาเปรียบคู่ค้า สร้างผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้ต้องประสบปัญหาวิกฤตด้านการผลิต-การตลาด หนักหน่วงรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากนโยบายปากว่าตาขยิบ ของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 
 
หากเชื่อว่าการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกา มีความเป็นไปได้จริง ภายใต้แสนยานุภาพทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ที่ได้พัฒนา ด้าน “ ยุทธศาสตร์ ยุทธปัจจัยสงคราม “ ก้าวหน้าสู่ยุคIT ( Information Technology ) จุดยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในรูปแบบสงครามยุค IT จึงเป็นจุดสำคัญที่นักวิเคราะห์สถานการณ์ จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่เอเซียตะวันออกไกล ถึง ยุโรป อเมริกา ดังนี้
 
จุดยุทธศาสตร์ด้านทะเลแปซิฟิก สหรัฐอเมริกามีแสนยานุภาพทางทะเล เช่นฐานทัพในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก และเคยเป็นยุทธนาวีอันยิ่งใหญ่ที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๐ ระหว่างกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบิน ญี่ปุ่น จากโอกินาวาเข้าโจมตีกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินของ อเมริกา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จากชัยชนะของญี่ปุ่นในศึกเพิร์ล ฮาเบอร์ ซึ่งต่อมาญี่ปุ่นสามารถเข้าควบคุมเกาะกวม,เกาะเวค ทำให้ญี่ปุ่นสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้ได้ จากนั้นญี่ปุ่นได้ขยายอิทธิพลเข้ายึด ฮ่องกง,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย, นิวกีนี,สิงคโปร์,มาลายา,และพม่า ก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของ สหรัฐและออสเตรเลีย ในเวลาต่อมา 
 
จะเห็นได้ว่าความสำคัญของฐานทัพสหรัฐอเมริกา ในแปซิฟิก นับตั้งแต่ หมู่เกาะฮาวาย เกาะมิดเวย์ เกาะเวค เกาะกวม ฯลฯ และโอกินาวา(ญี่ปุ่น) มีความพร้อมที่จะควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิก และเผชิญหน้าทางยุทธนาวี ไม่ว่าจะเป็น รัสเซีย หรือ จีน
 
จุดยุทธศาตร์ทางทะเลของรัสเซีย รัสเซียชาติมหาอำนาจโลกที่มีแสนยานุภาพทางยุทธนาวีไม่เป็นรองใครแม้แต่สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลของรัสเซีย จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการเข้าควบคุมปิดล้อมรัสเซียทางยุทธนาวี ดังนี้
 
๑,ฐานทัพเรือในวลาดิวอสตอก ที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อชายแดน รัสเซีย,จีน,เกาหลีเหนือ นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางยุทธนาวีที่สำคัญยิ่งของรัสเซีย เนื่องจากเป็นทางออกทะเลทางเดียวของรัสเซียที่สามารถเข้า-ออกทะเลได้ตลอด ๓๖๕ วัน
  
๒,ด้านอูเครน ทางออกทะเลของรัสเซียจากทะเลดำที่จะไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เนเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติกกลับเป็นจุดอันตรายสำหรับทางออกทะเลของรัสเซีย เมื่อช่องแคบบอสพอรัสในประเทศตุรกี และประเทศแถบทะเลบอลข่าล ต่างตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

 แผนที่กลุ่มประทศบอลข่าน

 แผนที่: ทะเลดำ-เมดิเตอร์เรเนียน  นครอิสตันบูล: ช่องแคบบอสพอรัส

   

จุดยุทธศาตร์ทางยุทธนาวี ช่องแคบบอสพอรัส(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)

จุดยุทธศาตร์ทาง ช่องแคบบอสพอรัส(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)

จุดยุทธศาตร์ทาง ช่องแคบบอสพอรัส(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
  
๓,ด้านเลนินกราด ทะเลบอลติกที่มักจะถูกปกคลุมด้วยทะเลน้ำแข็ง และเป็นเขตอิทธิพลของยุโรป 
 
ดังนั้นบริเวณที่เกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ทางยุทธนาวีของรัสเซีย จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
 
เกาหลีเหนือ ใต้ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สิ้นสุดลงการจัดระเบียบโลกโดยมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย – จีน และได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเกาหลี ในที่สุดเกาหลีได้ถูกแบ่งออกเป็นเหนือ-ใต้ โดยมีเส้นแบ่งพรมแดน บริเวณเส้นขนาดที่ ๓๘ ในปีค.ศ.๑๙๕๑ ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เกาหลีเหนือ ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ขณะที่เกาหลีใต้ปกครองด้วยระบบทุนนิยม ความตรึงเครียดของเกาหลีเหนือ-ใต้ ตลอดระยะเวลากว่า ๕๐ ปี ของยุคสงครามเย็น ได้สร้างความปวดร้าวให้กับชาวเกาหลีเป็นยิ่งนัก
 
ความพยายามที่จะรวมประเทศ ในสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวหาเกาหลีเหนือว่าเป็นหนึ่งในสามของ “กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย” ปริศนาดังกล่าวมีนัยสำคัญอย่างไร ? เกาหลีจะรวมประเทศภายใต้เงื่อนไขของมหาอำนาจขั้วใด ? 
 
ปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงฐานทัพของตนไว้ในเกาหลีใต้ อุปสรรคที่สำคัญยิ่งของการรวมประเทศ คงได้แก่การที่สหรัฐต้องการใช้เกาหลีใต้เป็นฐานที่มั่นของสหรัฐเพื่อปิดล้อมต้านยันแสนยานุภาพทางยุทธนาวีของรัสเซียที่ “วลาดิวอสตอก” หากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น ที่สำคัญสหรัฐสามารถประดิษฐ์คำกล่าวหา คิม จอง อิล ผู้นำเกาหลีเหนือ ผู้ซึ่งแม้เครื่องบินยังไม่กล้าขึ้น ว่าเป็นหนึ่งใน๓ผู้นำที่เป็นอันตรายต่อสังคมโลกอย่างน่าขบขัน
 
จีน ไต้หวัน ปี ค.ศ. ๑๙๔๙ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน นำโดยเหมา เจ๋อ ตง เคลื่อนทัพลงใต้บดขยี้ กองกำลังของจีนคณะชาติ พรรคก๊กมินตั๋งที่นำโดยเจียงไคเช็คภายใต้การสนับสนุนของอเมริกา ต้องแตกทัพถอยร่นอพยบไปอยู่บนเกาะไต้หวัน ขณะที่บนผืนแผ่นดินใหญ่จีน เหมาเจ๋อตง ได้ประกาศสถาปนาประเทศจีนเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
หลังสงครามกลางเมืองจีนสิ้นสุดลงสหรัฐอเมริกา ยังคงให้การสนับสนุนแก่ไต้หวัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทหารอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามหากจีนแผ่นดินใหญ่บุกไต้หวัน 
 
สงครามแย่งชิงมวลชนระหว่างจีน – ไต้หวัน – อเมริกา ในปัจจุบัน จีนได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นมณฑลกว่างตง เพื่อเปิดโอกาสแก่นักลงทุนฮ่องกง เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษมณฑล ฟูเจี้ยน เพื่อดึงดูดทุนจากนักลงทุนไต้หวัน ประชาชนไต้หวันสามารถเข้าไปลงทุนในจีนค่อนข้างเสรี
 
ยุทธศาสตร์การช่วงชิงมวลชนดังกล่าวของจีนในอนาคต หากปราศจากการแทรกแซงกิจการภายในจีน-ไต้หวัน ที่สุดจีนก็จะสามารถรวมเอาไต้หวันได้ด้วยสันติวิธี เช่นเดียวกับการรวมเอาฮ่องกงเข้ากับกว่างตงภายใต้ นโยบายหนึ่งประเทศ สองระบบ
 
นอกจากนั้นแล้วจีนยังได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษไล่ไปตลอดแนวแปซิฟิกริม เจ๋อเจียง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู ซานตง แก่นักลงทุน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน นอกจากจีนจะได้ประโยชน์จากการช่วงชิงมวลชนแล้ว ยังสามารถผลักดันให้นโยบายพัฒนาด้านพลังการผลิตได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย ขณะที่สหรัฐอเมริกา พยายามสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหว่างจีน-ไต้หวัน ตลอดเวลา
 
เวียตนาม ไฮฟอง – ดานัง เมืองท่าสำคัญในยุคสงครามเวียตนาม ซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้อีกครั้ง โดยอาศัยข้อพิพาททางภูมิศาสตร์ที่หมู่เกาะสเปสตลีย์ ซึ่งทั้งจีน-เวียตนามต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าว
 
ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย สองประเทศดังกล่าวประกอบขึ้นจากหมู่เกาะนับพันเกาะ ภาษาถิ่นนับร้อยภาษา ที่ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับ มหาสมุทรอินเดีย และเชื่อมต่อไปถึง มหาสมุทรแอตแลนติกได้ นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทางยุทธนาวี จึงเป็นจุดที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
 
หากสหรัฐอเมริกา ต้องการควบคุมเส้นทางการเดินเรือของโลก โดยเข้าแทรกซึมสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งทางประชาชาติในประเทศทั้งสอง ซึ่งมีความหลากหลายทางประชาชาติ และเป็นบ่วงโซ่ที่อ่อนเปาะที่สุด ในการสร้างสถานะการณ์ความขัดแย้งถึงขั้นเกิดสงครามประชาชาติ การรบราฆ่าฟันกลียุคในประเทศทั้งสอง แล้วบีบให้องค์การสหประชาชาติ ออกมากล่าวอ้าง ขอให้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ เข้าไปเพื่อยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย
 
กองกำลังรักษาสันติภาพผูกขาดอย่าง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ที่มีสัญชาติจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักล่าอาณานิคม ก็จะใช้เป็นข้ออ้างอันชอบธรรม ในการเคลื่อนแสนยานุภาพทางทะเล เข้าประจำการในสองประเทศดังกล่าว เท่ากับเป็นการเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล โดยชอบธรรม
 
หมู่เกาะสแปรตลีย์ ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้บริเวณ ด้านตะวันตกของ ฟิลิปปินส์ ตอนเหนือของบรูไน ฝั่งตะวันออกของเวียตนาม มาเลเซีย และรัฐบาลจีนได้อ้างอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าวหรือที่จีนเรียกว่า นานชาโดยเชื่อกันว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ขุดพบอยู่จำนวนมาก ขณะที่ไต้หวันฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และบรูไน ต่างก็อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากความขัดแย้งของกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้น และบริเวณดังกล่าวนับได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะต้องจับตาติดตามความเคลื่อนไหว เพราะสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งที่รุนถึงขั้นประกาศสงครามต่อกันได้ หากมหาอำนาจใดต้องการเข้ายึดครองบริเวณดังกล่าว อาจสร้างเงื่อนไขเพื่อใช้เป็นข้ออ้างการเข้ายึดครอง 
 
แม้ว่าล่าสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จะได้มีการหยิบยกประเด็นชาติที่อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ เสนอต่อจีน เพื่อหาข้อยุติลดความตึงเครียดในภูมิภาคก็ตาม โอกาสที่กรณีหมู่เกาะสแปรตลีย์ จะถูกแทรกแซงสร้างเงื่อนเพื่อเข้าควบคุมบริเวณดังกล่าวก็จะยังคงดำรงอยู่ต่อไป
 
ประเทศไทย ทางภูมิศาสตร์ ที่มีความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งในอดีตเคยถูกสหรัฐใช้เป็นฐานที่มั่น ในการจัดส่งกำลังเข้าสู้รบในสมรภูมิ เวียตนาม ลาว กัมพูชา นับได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญมาก ซึ่งมีความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ในการปิดล้อมจีนทางตะวันตกเฉียงใต้ 
 
ปัจจุบันรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินนโยบาย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง อย่างมีวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสากล นโยบายการกลับมาสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ-การเมือง ฉันมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันในกลุ่มอาเซียน การมีความเห็นร่วมกันกับการให้ความสำคัญต่อ คณะทำงานระหว่างประเทศที่ว่าด้วยอนุภูมิภาคแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (The Great Mekong Sub-region) จะเป็นการปูพื้นฐานการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ด้วยการรวมเศรษฐกิจเป็นตลาดเดียวแบบอียู ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี หรือในปี ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่มีประชากร รวมมากถึง ๕๐๐ ล้านคน 
 
รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยจำนวนประชากร ๑,๘๐๐ ล้านคน และมูลค่าการค้า ๑.๒ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า การเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี จีน – รัสเซีย ของ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร จะนำไปสู่อำนาจต่อรองกับการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเพียงด้านเดียว จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทย เกิดภูมิคุ้มกันหลุดพ้นจากอุบัติเหตุที่อาจตกเป็น จุดยุทธศาสตร์สงครามในการปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ได้ในอนาคต
 
มหาสมุทรอินเดีย เกาะดิเอโก การ์เซีย  ของอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของมหาสมุทรอินเดีย เป็นจุดที่ตั้งของฐานทัพอังกฤษ-สหรัฐ ซึ่งมีแสนยานุภาพยิ่งใหญ่เพียงพอต่อ การควบคุมมหาสมุทรอินเดียไว้ได้ทั้งหมด 
 
เอเซียใต้ อินเดีย-ปากีสถาน ปี ๑๙๔๖ เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษได้เกิดกลียุค-นองเลือด บนแผ่นดินอนุทวีป ระหว่าง ฮินดู กับ มุสลิม มีการประหัตประหารกันอย่างบ้าคลั่งล้มตายไปกว่าครึ่งล้านคน ในแคว้นปัญจาบ
 
ในที่สุดดินแดนแห่งอนุทวีป ก็ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ อินเดีย และ ปากีสถาน หลังจากนั้นมาทั้งสองฝ่ายก็ได้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงดินแดนกันเรื่อยมา ปีค.ศ.๑๙๖๕ ประธานาธิบดี อายุบข่าน ยกทัพบุกแคชเมียร์ แต่ต้องพ่ายแพ้แก่กองทัพอินเดีย 
 
ต่อมาปากีสถานตะวันออก ชาวเบงกาลี มีมติต้องการแยกตัวออกจากปากีสถานตะวันตก ทำให้ปากีสถานตะวันตก ไม่พอใจเคลื่อนทัพเข้าปราบปรามชาวเบงกาลี ผู้นำอินเดีย นางอินทิรา คานธี เข้าช่วยเหลือปากีสถานตะวันออก ด้วยการส่งกองทัพอินเดียบุกตลุย ปากีสถานตะวันตก เข้ายึดกรุงแดคคา เมืองหลวงได้ในเวลาไม่กี่วันในปี ค.ศ. ๑๙๗๑
 
หลังจากนั้นปากีสถานตะวันออก ได้ประกาศเอกราชเป็นประเทศ บังกลาเทศ ต่อมาทั้งอินเดีย-ปากีสถาน ต่างเร่งพัฒนากองทัพของตน กระทั่งสามารถพัฒนาขีปวุธนิวเคลียร์ ได้สำเร็จ   ในปัจจุบัน ปัญหาในแคว้น ปัญจาบ แคชเมียร์ กำลังทวีความคุกรุ่นพร้อมที่จะระเบิดเป็นสงครามได้ทุกเวลา 
 
เอเซียกลาง หลังเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ อเมริกาได้ใช้ข้ออ้างในการตามล่าตัว นายออสมา บินลาเดน ในอาฟกานิสถาน สุดท้ายก็คือการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นในอาฟกานิสถาน และหลังจากการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต บรรดารัฐต่างๆของอดีตสหภาพโซเวียตในแถบเอเซียกลาง ไล่ตั้งแต่ อุซเบกีสถาน เตอร์เมนีสถาน ที่มีข่าวว่าอเมริกามีฐานทัพลับๆอยู่ในสองรัฐดังกล่าว อาเซอร์ไบยัน อาร์เมเนีย จอร์เจีย ฯลฯ
และเชชเนียที่เป็นหนึ่งใน ๘๙ รัฐของรัสเซียตั้งอยู่บริเวณระหว่าง ทะเลสาบแคสเปียน กับทะเลดำ ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการวางท่อน้ำมัน จากเอเชียกลางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชชเนียก็เกิดขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฎเชชเชขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากฝ่ายใดยังไม่ปรากฏชัดเจน   การแยกตัวออกจากอดีตสหภาพโซเวียต แตกแยกเป็นประเทศต่างๆในแถบเอเชียกลาง กำลังจะกลายเป็นดินแดนที่ปิดล้อมอิทธิพลของรัสเซียทางด้านใต้
ตะวันออกกลาง หากแบ่งออกเป็นเหนือ-ใต้ ด้านใต้ก็ตกอยู่ในอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ คูเวต,บาห์เรน,กาตาร์,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,โอมาน,เยเมนเหนือ-ใต้,ซาอุดิอาระเบีย,อิสราเอล. ทางด้านทิศเหนือ หากสหรัฐสามารถสร้างอิทธิพลของตนเหนืออิรัก,อิหร่าน ได้ ( ปัจจุบันสหรัฐกล่าวหาทั้งสองประเทศว่าเป็นกลุ่ม”อักษะแห่งความชั่วร้าย” ซึ่งเท่ากับว่าสหรัฐสามารถปิดล้อมรัสเซียทางด้านใต้และปิดล้อมจีนตลอดเส้นทางสายไหมได้โดยสมบูรณ์ และการควบคุมปากบ่อน้ำมันแหล่งพลังงานสำคัญของโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ
วิกฤตเศรษฐกิจ-การเมืองโลก จากการเข้ามาจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ (New world Order ) ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ จะะท้อนภาพออกมาในรูปแบบใด ? อุณหภูมิความร้อนแรงนี้จะถูกพัฒนาไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่? สันติภาพ เสรีภาพ ความสงบสันติสุขของประชาคมโลกจะยังคงมีอยู่หรือไม่ ? จังหวะก้าวทิศทางของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ? ประชาคมโลก ประชาชนไทย จะต้องติดตามสถานการณ์ ทั้งภายใน และทางสากลอย่างใกล้ชิด บนพื้นฐานของเหตุ และ ผล เช่น การออกมาคัดค้านการสร้างสถานการณ์สงครามโจมตีอิรักของประธานาธิบดี จอร์ช ดับเบิ้ลยู บุช ที่ดึงดันจะไม่ยอมฟังเสียงมติจากองค์การสหประชาชาติ การเข้าไปตรวจค้นอาวุธทำลายล้างสูงในอิรัก ของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ และความร่วมมือของ ประธานาธิบดี ซัสดัม ฮุสเซน แม้จะสามารถดับความร้อนแรงของไฟสงคราม ได้ในครั้งนี้ แต่ผู้เขียนยังเชื่อว่า การก่อไฟสงครามจากบุช ด้วยเหตุผล ที่ไร้ซึ่งเหตุผล จะยังคงดำรงต่อไป   มีแต่การลุกขึ้นมาเปิดโปง คัดค้านสยบไฟสงครามด้วยหลัก “ เอาธรรมะ เข้าสยบ อธรรม “ เท่านั้น ความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพ แห่งมวลมนุษยชาติจึงจะปรากฏเป็นจริง..

 
ชาวไทยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจะได้รับรู้ข่าวสารด้านยุทธปัจจัยสงครามของรัสเซีย
เราจะได้รับข่าวสารเพียงด้านเดียวจากสหรัฐอเมริกา
www.visitsurin.com ขอพาท่านไปชมยุทธปัจจัยสงครามยุค ITของรัสเชีย
 
Russian NAVY (ВМФ России): From: militaryvideo
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Russian Army - Northern navy fleet: From: BoxerTheSpaceDog
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Russian Navy part1 From: petteerr
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Sukhoi Su-33 Flanker-D, "Admiral Kuznetsov" Aircraft Carrier:  From: Realpolitik1776
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Russian navy manuevers, December 2007 From: Sightless111
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Russian navy 2008: From: riverman83
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
The Great Russian Navy: From: ComradeLynx
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Torpedo hits a Destroyer: From: Force170
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
The Sukhoi Su-27 and Su-35: From: Benzelito
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Handling the Russian Air Power: From: jameyjasta785
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Russian Military Power: From: kostar79
(Download .mp4: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
 
 
 
Russia VS USA ..: From: losaltos6
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
Tommy Cox - : From: PrideRunsDeep
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
 
SOVIET POWER: From: PowerSoviet
(Download : กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
 
russia military back:From: kottiawar
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
 
Amazing Russian Air:F: ComradeLynx
(Download .: กรณีเปิดบนเว็บไซค์ไม่ได้)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Star Wars technology, coming soon to a planet near you
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  cheap north face
  cheap north face xlmabc@gmail.com 22/10/2012 19:35

  Whether you're looking for an extra layer for your little ripper or simply searching for a solid winter cheap North Face Commander Men's Black to keep them warm on the way to school, the cheap North Face Commander Men's Gray will far surpass your wildest expectations. Featuringtwo zippered hand-warmer pockets and a fleecy chin guard to keep kids warm and comfortable, this cheap North Face Karren Apex Bionic Women's Hot Pink is also equipped with a hem cinchcord to keep out wind and snow, a zip in integration with cheap North Face Mountain Hardware Epic Women's Black and a reflective element accent for better visibility in snowy conditions cheap North Face Chloe Fleece Men's Black.In order to give your childen warm, buy them quickly cheap North Face Denali Hoodie Men's Dark Black.Men always want to be warm, charming and fashionable in cold winter, so they need an excellent cheap North Face Denali Fleece Men's Black . cheap North Face Denali Fleece Men's Dark Slate Blue is designed for adventurous, advanced skiers and snowboarders cheap North Face Denali Fleece Women's Deep Pink Gray, the Realization Jacket marries two superior cheap North Face Denali Fleece Women's Silver Hot Pink , technical fabrics to form an ironclad union of durability and protection riders can rely on while they're exploring above or below the tree line cheap North Face Denali Hoodie Women's Black. Lightweight and breathable, this classic all-mountain cheap North Face Denali Hoodie Women's Deep Pink Gray hosts an array of progressive features so riders can get dialed-in for all-day excursions.Buy a cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's Black, let your family to keep warm.Finely processed with experienced design of cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's White Grey. Comfortable and soft wear feeling, top quality material that make you warm during this chilly season cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's White , good looking appearance and the quality is guaranteed, the price is cheap.

 2. 2
  Hermes Pas Cher
  Hermes Pas Cher Hermes Pas Cher 21/12/2012 12:52

  Vous trouverez certainement de nombreux sacs faits main Versace Pas Cher et des revues en cuir que vous pouvez acheter dans de nombreux endroits différents. Chaussures Nike Vous aimerez certainement la Chloe Pas Cher grande qualité à long terme et la durabilité que vous allez Tous Pas Cher certainement être cherchez quand vous Guess Pas Cher cherchez à acheter un sac à main Christian Louboutin chaussures en excellente ou un journal de Hermes Pas Cher grande qualité pour vous d'écrire po Il ya beaucoup de Moncler Doudoune différentes grandes choses que vous devez prendre en Monster Beats By Dr Dre considération afin d'acheter un sac à main de haute qualité ou un grand journal. Balenciaga Pas Cher Les deux articles sont certainement très IVG bottes de neige personnelles qui nous l'espérons obtenir de nombreuses belles années d'utilisation, Dior Pas Cher ce qui est très important. Jimmy Choo Pas Cher Vous pouvez aussi certainement la grande capacité de Juicy Couture Pas Cher transmettre votre sac à main ou votre précieux journal Prada Pas Cher prisé pour de nombreuses années à venir dans votre famille; Burberry Pas Cher beaucoup de gens voient ces grands articles Dolce & Gabbana Pas Cher comme des objets de famille spéciaux Louis Vuitton Pas Cher qui peuvent être utilisés par de nombreux membres de Ed Hardy Pas Cher votre famille même après que vous sentez Tory Burch Pas Cher que vous avez dépassé votre grand sac à main ou un journal excellente. Lacoste Pas Cher Vous avez certainement allez adorer les grandes améliorations Carolina Herrera Pas Cher que vous avez apportées à votre collection Miu Miu Pas Cher d'accessoires lorsque vous achetez des morceaux qui Gucci Pas Cher sont les deux grands durables de haute qualité et MK-Michael kors Pas Cher durera pendant de nombreuses années à venir excellents. Chanel Pas Cher

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view