http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ตอน..ยุคจักรยาน

ตอน..ยุคจักรยาน
 
 
วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองซู้ลิ่ง
ยุคจักรยาน
(คาตะเชีย)
ตลาดขายสินค้าโชวห่วยที่สั่งสินค้าจากบางกอกมาขาย ก็จะอยู่บริเวณทิศใต้ของสถานีรถไฟ เรียกว่าห่วยโหล่ว” (ถนนไฟไหม้=ไฟไหม้ครั้งใหญ่ต้นปีพ.ศ.๒๔๙๕ ) และติกโกย” (ถนนทางตรง) ปัจจุบันคือ ถนนสนิทนิคมรัฐและถนนธนสารจะมีสินค้าหลายหลากมากมาย ที่พ่อค้าสั่งจากบางกอกมาขาย มีทั้งของกิน ของใช้ เช่น.......
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..

 
(วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองซู้ลิ่ง)
ตอน
.
ยุคจักรยาน
(คาตะเชีย)
ระหว่างพ.ศ. ๒๔๙๑๒๕๐๐
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
 
           
 
ศรษฐกิจโลกขยายตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ในปีพ.ศ. ๒๔๘๘อเมริกา,ยุโรปตะวันตกเป็นฝ่ายชนะสงคราม สามารถควบคุมตลาดโลกทั้งหมดได้อีกครั้งสินค้าทันสมัยจากยุโรปอเมริกาเข้าครองตลาดเมืองไทย การค้าการขายก็คึกคักมีชาวจีนอพยพหลั่งไหลจากเมืองจีนเข้ามาเซี่ยมล้อมากขึ้น ส่วนใหญ่จะขึ้นฝั่งที่บางกอกแล้วจึงกระจายกันออกไป ทำมาค้าขายตามหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศ 
 
การเดินอาศัยเส้นทางรถไฟเป็นหลัก ลงตามหัวเมืองใหญ่ๆจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปทำมาค้าขายอยู่ตามหมู่บ้าน อำเภอต่อไปตามคำบอกกล่าวชักชวนของเพื่อนหรือญาติพี่น้อง สังคมพ่อค้าชาวจีนในยุคนั้นอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ย่านความเจริญ ทางการค้าของเมืองสุรินทร์ในยุคนั้นถูกแบ่งออกเป็น๒ ตลาด ดังนี้
 
ตลาดขายสินค้าโชวห่วยที่สั่งสินค้าจากบางกอกมาขาย ก็จะอยู่บริเวณทิศใต้ของสถานีรถไฟ เรียกว่าห่วยโหล่ว” (ถนนไฟไหม้=ไฟไหม้ครั้งใหญ่ต้นปีพ.ศ.๒๔๙๕ ) และติกโกย” (ถนนทางตรง) ปัจจุบันคือ ถนนสนิทนิคมรัฐและถนนธนสารจะมีสินค้าหลายหลากมากมาย ที่พ่อค้าสั่งจากบางกอกมาขาย มีทั้งของกิน ของใช้ เช่น
      
เครื่องเรียนเขียนอ่านสมุด ดินสอ ดินสอหิน กระดานชนวน หนังสือแบบเรียน
   
ของใช้ในบ้านผ้าห่ม มุ้ง น้ำมันก๊าด ขี้ใต้ ตะเกียง ตะเกียงน้ำมัน-เจ้าพายุ ไฟฉาย ถ่านไฟฉายเตาถ่าน รังผึ้งเตา หม้อดิน หม้อมีเนียม เตาถ่าน ถ่าน ตาวักตักถ่าน ที่หนีบถ่านขันน้ำ คุถังสังกะสี ไม้ขีดไฟ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ขาว
 
เครื่องสำอางค์สบู่เขียว สบู่นกแก้วแป้งขาว แป้งโกลิน(สีชมพู) สีผึ้งทาริฝีปาก ครีมทากันหน้าแตก(เซาะฮวยกอ)ครีมทาผม 
 
เครื่องใช้ไม้สอยช่างเชือกมะลิลา ค้อน เหล็ก ตะปู ตะไบ หินภูเขาลับมีดหินกากเพชรรับมีด เคียวเกี่ยวข้าว มีดโต้ แป๊บกระบอกปืน กระดิ่งวัว-ควายหมวกใบลาน(จากบ้านไผ่) เส้นไหมเทียม แห อวน สวิ๋ง ดางโตง เลื่อย โอ่งมังกรหวายเส้นเล็กใหญ่ เหล็กเกวียน เสียม จอบบานพับประตู กุญแจ เมล็ดปอ
 
เสื้อผ้ากางเกงสายรูด(ใช้เป็นกางเกงใน) เสื้อโหล เสื้อตราควายกางสี่เป้า(ซี้เป้าหรือการเกงขาก้วย) ผ้าซิ่น ฟูกนุ่น ปอกหมอน
 
อื่นๆโล่วติ้นรถจักรยาน จักรเย็บผ้า รองเท้ายางรถยนต์ เบ็ดตกปลา(ใช้มือทำ) ตาชั่งแขวนเชือกเถาวัลย์ ไม้คานหาบของฯลฯ
 
การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่ผู้เดียว (ตั่วล่ง = ห้างใหญ่) มี ๒ วิธี,พ่อค้าจะเดินทางไปบางกอกเพื่อติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า,มีผู้แทนบริษัท(เซลแมน) จาก บางกอก(หมั่งก๊ก) ขึ้นรถไฟขึ้นมาติดต่อหาตัวแทนขายและเก็บเงิน 
 
กลยุทธ์หนึ่งของการแข่งขันร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะพยามกีดกันไม่ให้ผู้แทนบริษัท(เซลแมน)ได้มีโอกาสพบกับพ่อค้าในท้องถิ่นเพื่อปิดกั้นช่องทางไม่ให้เกิดคู่แข่งรายใหม่ เฒ่าแก่ตั่วล่ง (ร้านใหญ่)จะไปรอรับผู้แทนบริษัท ที่สถานีรถไฟ และประกบตัวผู้แทนไม่ให้ห่างตัวบริการเอาใจผู้แทนเต็มที่
 
จนกระทั่งเสร็จงานธุรกิจพวกเขาจะประกบตัวผู้แทนบริษัทกระทั่งส่งตัวแทนขึ้นบนขบวนรถไฟ พ่อค้ารายอื่นแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสผู้แทนเลยที่เดียวทั้งนี้ก็เพื่อปิดช่องทางไม่ให้พ่อค้ารายอื่นมาเป็นคู่แข่ง
 
การสั่งสินค้าผ่านผู้แทน สินค้าบางอย่างเช่นอะไหล่รถยนต์ ต้องใช้เวลานานถึง๔๕-๖๐วัน เพราะต้องรอให้ผู้แทนบริษัท เดินตลาดจนครบทุกตลาดก่อน แล้วเดินทางกลับบางกอก การจัดหาสินค้าเพื่อส่งไปยังลูกค้าจึงเริ่มขึ้น
 
ตลาดรับซื้อของป่าแหล่งใหญ่ก็จะอยู่บริเวณชุมชนทิศเหนือทางรถไฟ (ฟากทางรถ = เชียโลว่เฮี้ยโป้ย)ในอดีตชุมชนทิศเหนือทางรถไฟถูกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มอันได้แก่
 
 ด้านหน้าสถานีรถไฟเรียกว่าฝั่งธนต่อมามีคนโคราชชื่อตาอยู่-ยายต่วนเข้ามาปลูกบ้านอยู่ ๒-๓ หลัง บนเนินสระมีต้นก้านปูเยื้องสถานีรถไฟด้านตะวันตกในฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี เหลือเพียงเนินสระที่ยังไม่ท่วมจึงมองเห็นเป็นเกาะชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเกาะลอย
 
 ชุมชนฟากทางรถอยู่ตรงกลาง(ปัจจุบันอยู่สองฟากถนนปัทมานนท์ เริ่มจากกม.ศูนย์ถึงโรงสีไฟตังฮั้ว) และชุมชนบ้านตาลึมอยู่ด้านตะวันออก ย่านความเจริญก็จะอยู่ในชุมชนฟากทางรถ (เชียโลว่เฮี้ยโป้ย
 
การค้าขาย ก็จะมีการรับซื้อขายของป่ากันอย่างคึกคัก เช่น ข้าวเปลือก หมู เป็ด ไก่ เส้นไหมผ้าไหม เม็ดละหุ่ง คลั่ง ปอ นุ่น ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังมีโรงงานอุตสาหกรรมโรงสีไฟ(ข้าว) โรงงานเลื่อยแปรรูปไม้โรงฆ่าหมู โรงแปรรูปหมูหยอง โรงรับซื้อหนังวัว-ควายตากแห้ง ฯลฯ
ร้านอาหารประเภท ลาบก้อย ต้มยำ ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว ไก่ย่าง ฯลฯก็จะขายดิบขายดี เพราะมีนายฮ่อยพ่อค้าจากหมู่บ้านต่างๆเต็มไปหมด ภาษาที่ใช้กันในตลาดก็จะมีทั้ง ภาษา ไทยสุรินทร์ เขมร ลาว ส่วย จีน เป็นต้น
 
นายฮ่อย-พ่อค้าจากหมู่บ้าน พวกเขาจะนำของป่าจากหมู่บ้านของตนมาขายในตลาดฟากทางรถ เมื่อได้เงินมาก็จะเดินข้ามสะพานริมทางรถไฟ (ปัจจุบันถูกสร้างเป็นสวนสาธารณะ)และข้ามทางรถไฟ เพื่อไปซื้อของกินของใช้จากในเมือง ( ห่วยโหล่ว-ติ๊กโกย = อยู่บริเวณทิศใต้ทางรถไฟ สมัยนั้นเรียกว่าในเมืองหรือตลาด )นำกลับไปใช้-ขายในหมู่บ้านของตน
.
การสื่อสารข้อมูล การเคลื่อนไหวราคาสินค้า ก็จะส่งผ่านทางไปรษณีย์เช่นทางจดหมาย โทรเลขธุระกรรมทางการเงิน ก็จะนิยมส่งผ่านทางบริษัทเอกชนที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ก็คือบริษัท ประมวลสรรพกิจ หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ซี่ทงซึ่งให้บริการทางธุรกิจในทุกด้าน ทั้งด้านการเงินจดหมายแจ้งราคาสินค้า (หั่งเช้ง) หนังสือพิมพ์จีน ฯลฯได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่พ่อค้าวานิช สมัยนั้น
 
การขนส่งสินค้าในตัวเมือง จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ ๒-๓ คันโดยจักรยานเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนการเดินเท้า จะแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด จักรยานผู้ชายและจักรยานผู้หญิง ข้อแตกต่างจักรยานผู้ชายจะมีเหล็กพาดยึดจากคอจักรยานถึงใต้อานจักรยาน จักรยานผู้หญิงไม่มีจักรยานยังแบ่งออกเป็นสองแบบ จักรยานบรรทุก กับ จักรยาน สปอร์ต
 
จักรยานบรรทุก จะเป็นจักรยานผู้ชาย และมีขนาดใหญ่แข็งแรงใช้ส่งของภายในตัวเมือง สามารถบรรทุกของได้มากเช่น ข้าวสารได้ถึง ๓กระสอบ,น้ำมันหมูได้ถึง 10 ปี๊บ ฯลฯ ถ้าส่งสินค้ามากกว่านี้ก็จะใช้รถเข็นที่มีลักษณะ กระบะอยู่บนเพลา ๒ ล้อ และมีเหล็กเป็นราวอยู่ด้านหลัง สำหรับคนเข็นหรือใช้จักรยานลากจูง สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 5-600 กก.
 
สำหรับรถจักรยานสปอร์ต ก็จะมีไว้ใช้สำหรับการเดินทางติดต่อธุรกิจซื้อขาย ทั้งในตัวเมืองและออกบ้านนอกเพื่อซื้อขายสินค้าจักรยานยี่ห้อ(Brand name) ดังๆในสมัยนั้นได้แก่ ฮัมเมอร์ ลาเล่ย์ ฟินลิพป์ ราคาจะตกประมาณคันละ ๑,๕๐๐ บาทผู้เป็นเจ้าของรถยี่ห้อดังกล่าวจะบ่งบอกถึงผู้มีรสนิยมและความร่ำรวย ฯลฯ
 
รถยนต์หมุนสตาร์ทใช้ขนส่งภายในจังหวัด ที่มีอยู่ประมาณ ๙๐-๑๐๐ คัน ได้แก่รถมอร์รีช (คันแรกของสุรินทร์) จิ๊บเชพ ดอสสะหะ จีเอ็มซี เวลาต้องการใช้รถจะมีเด็กรถเอาเหล็กเรียกว่า “ มือหมุนสตาร์ท แหย่ไปที่ด้านหน้าเครื่องยนต์ แล้วก็หมุนจนกว่าเครื่องยนต์จะติดเครื่อง
.
มีอยู่บ่อยครั้ง ขณะกำลังหมุนสตาร์ทเครื่องยนต์ยังไม่ติดเครื่อง จะตีกลับทำให้เหล็กมือหมุนสตาร์ทตีกลับทำให้เด็กรถหมุนสตาร์ทถึงกับแขนหักอันตรายมาก บางครั้งรถเสีย เช่นยางรถยนต์เจ้าของรถจะใช้กระทั่งยางรถโล้นจนขับต่อไม่ได้ จึงสั่งซื้อยางใหม่มาเปลี่ยนซึ่งต้องใช้เวลาสั่งซื้อกว่าอะไหล่จะมาถึง ต้องเวลานานถึง ๔๕ ๖๐วัน 
 
รถไฟไอน้ำการขนส่งสินค้า-เดินทางไปมาระหว่าง บางกอกกับเมืองสุรินทร์ซึ่งมีอยู่เพียงเส้นทางรถไฟเท่านั้น รถไฟจะเป็นรถไฟเครื่องจักรไอน้ำใช้ไม้ท่อนฟืนไปเผาต้มหม้อน้ำสตีมเพื่อใช้พลังงานไอน้ำขับดันลูกสูบให้ขับเคลื่อนขบวนรถไฟดังนั้นขบวนรถไฟจะมีสถานีที่จะต้องหยุดเพื่อบรรทุกไม้ท่อนฟืน เช่น
.
จากสุรินทร์-กรุงเทพ ก็จะมีสถานีหยุดเติมฟืนที่ ลำชี,ลำปลายมาศ,โคราชฯลฯ
ผู้โดยสารที่เดินทางจากสุรินทร์เข้ากรุงเทพ จะต้องแวะนอนที่โคราช ๑ คืนเช้าจึงมีขบวนรถไฟต่อเข้ากรุงเทพ
.
ขบวนรถไฟ มีชื่อเรียกแยกออกเป็นขบวนต่างๆ เช่น ขบวนรถแก่งคอย,,ขบวนรถแม่ค้าขบวนรถแม่ค้าก็จะประกอบด้วย ตู้สินค้า (เป็นตู้ทึบสำหรับใส่สินค้าประเภทพืชไร่,สิ่งของต่างๆ ) ตู้ร.ส. (ตู้รถสัตว์) จะมีลักษณะตู้โปร่ง มีราวไม้กั้นเป็นคอก ใช้สำหรับบรรทุกสัตว์เช่น หมู ไก่ เป็ดฯลฯ
 
พ่อค้าที่ส่งหมู-ไก่เข้าบางกอกด้วย ตู้ร.ส.จะต้องมีคนงานติดตามขบวนรถไฟไปด้วย คนงานมีหน้าที่ที่จะต้องสาดน้ำให้หมูขณะที่รถไฟจอดในแต่ละสถานีตลอดทางเข้าบางกอก เพื่อป้องกันไม่ให้หมูขาดน้ำ กัดกัน (เครียด)และร้อนตาย 
 
ส่วนพ่อค้าที่ส่งไก่,เข้าบางกอก จะใช้เข่งสานด้วยไม้ไผ่ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อจาก บ้านสวาย บ้านโคกแซะ หรือซื้อจากบ้านท่าช้าง โคราชขนาดของเข่งด้านก้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๑ เมตรปากเข่งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖๐-๖๕ ซ.ม. สูงประมาณ ๘๐ ซ.ม.
.
เมื่อซื้อเข่งมา ก่อนบรรจุไก่ลงในเข่ง พ่อค้าจะทำเข่งให้เป็นสองชั้นโดยใช้ไม้ติ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ ซ.ม.(ชาวบ้านจะตัดไม้ติ้วรวบรวมผูกด้วยเชือกเถาวัลย์เป็นมัดๆละประมาณ ๕๐ กิ่งบรรทุกใส่เกวียนมาเร่ขาย ตามโรงรับซื้อไก่ )ผูกด้วยลวดขั้นเข่งเป็นสองชั้น 
.
ชั้นล่างของเข่งจะใส่ไก่ตัวใหญ่ประมาณ ๓๐-๔๐ ตัว ชั้นบนจะใส่ไก่ตัวเล็กประมาณ ๒๐-๒๕ ตัว น้ำหนักไก่ต่อ ๑ เข่งก็จะประมาณ ๖๕-๗๕ก.ก.ในเข่งก็จะใช้ใบตองรองพื้น เพื่อใส่ข้าวตากแช่หรือข้าวเปลือกเพื่อให้ไก่กินตลอดเส้นทางขนส่งเข้า บางกอก
.
วันหนึ่งๆสุรินทร์จะมีการส่งออกไก่พื้นเมืองเข้าบางกอกประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ เข่ง (ไก่ประมาณ ๖,๐๐๐๗๕๐๐ ตัว) ทุกวัน
 
การแข่งขันทางการค้าเริ่มมีการแข่งกันมากขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มมีรถยนต์ทั้งจังหวัดอยู่ประมาณ ๑๐๐ คันจักรยานเริ่มมีมากขึ้น พ่อค้าจะเริ่มใช้จักรยานแทนม้าเพื่อออกไปหาซื้อสินค้าของป่าจากหมู่บ้านต่างๆ ตามเส้นทางถนนสาย สุรินทร์-ท่าตูม
 
จะมีพ่อค้าจากชนบทใช้เกวียนบรรทุกสินค้า เพื่อเข้ามาขายในตัวเมืองระหว่างเส้นทาง พ่อค้าทั้งจากในเมืองและชนบท เมื่อมาพบเจอกันก็จะมีการตกลงซื้อขายสินค้ากัน หากตกลงกันได้การซื้อขายก็จบลงโดยพ่อค้าจากชนบทจะส่งสินค้าไปให้ที่ร้านในเมือง
 
การนำหมูมาขายในเมือง พ่อค้าจากชนบทจะต้อนหมู มาเป็นฝูงฝูงละ ๑๐๑๕ ตัว โดยมีเกวียนบรรทุกอาหารหมูและมีผู้ติดตาม มาช่วยกันต้อนฝูงหมู  และให้อาหารหมูเมื่อพ่อค้าจากเมืองหลายคนมาเจอพ่อค้าจากชนบท พร้อมๆกันก็จะหุ้นกันเพื่อเหมาซื้อหมู พ่อค้าที่มีเงินมากก็จะถือหุ้นมากที่มีเงินน้อยก็จะถือหุ้นน้อย แบ่งปันกันไป การต้อนหมูมาขายในเมืองต้องใช้เวลามากที่ไกลหน่อย อาจใช้เวลาถึง ๒-๓ วัน
 
พ่อค้าจากชนบทมักจะเดินทางมาเป็นกลุ่ม บางคนนำหมูมาขาย บางคนนำไก่ข้าวเปลือก คลั่ง นุ่น ฯลฯ ที่อยู่ไกลหน่อยต้องพักค้างแรมตามทาง หุงหาอาหารกินกันค่ำคืนก็จะนำเกวียนมาเทียบล้อมเป็นวงกลม เพื่อขังวัวอยู่ข้างในวงล้อมเกวียนเจ้าของก็จะหาที่นอนบนลำเกวียนบ้างรอบข้างบ้าง
 
การเดินทางออกไปซื้อสินค้าของพ่อค้ามีรัศมีไกลจากตัวเมืองระหว่าง ๙-๔๐ กิโลเมตร หากออกไปไกลมากก็จะพักแรมที่ ต.จอมพระบ้านท่าแล้วแต่โอกาส การค้างแรมก็อยู่ระหว่าง ๑๓ วัน เช่น ไปซื้อที่ ต.จอมพระก็จะปั่นจักรยานออกจากเมืองตั้งแต่ตี ๕
.
เมื่อหาซื้อสินค้าได้ตามต้องการแล้วก็จะเหมากองเกวียนเพื่อบรรทุกสินค้ากลับเข้าเมือง ลักษณะเกวียนในสมัยนั้นจะแบ่งได้อย่างน้อย ๓ ลักษณะ
.
เกวียนโดยสาร (ประตุล )ก็จะมีครอบเกวียนเป็นหลังคาที่สานด้วยไม้ไผ่สำหรับบังแดดฝนแก่ผู้โดยสาร  
.
เกวียนบรรทุก (ละเต๊ะ) ก็จะลักษณะโล่งโปร่ง และเกวียนคอกหมูจะมีคอกเป็นราวกั้นบนกระบะเกวียน ใช้สำหรับบรรทุกหมู และสัตว์อื่นๆ
.
เมื่อเสร็จภารกิจก็จะปั่นจักรยานกลับ และแวะค้างคืนที่ ก.ม.๑๔ที่บ้านตาเซส-ยายทรัพย์ ซึ่งเป็นร้านค้าขายใหญ่ในละแวกนั้นรุ่งเช้าจึงปั่นจักรยานเข้าเมือง หากยังซื้อของได้ไม่ครบตามต้องการก็ต้องค้างคืนที่ต.จอมพระซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยบ้านกำนันเส็งเป็นที่พักแรม
 
การฝึกวิชาชีพยุคที่ตื่นตัวทางการค้านี้พ่อค้าชาวจีนจะฝึกลูกชายของตนให้รู้จักการค้าการขาย โดยเมื่อลูกชายเรียนจบป.๔ก็จะส่งลูกชายให้ไปฝึกวิชาชีพ โดยการไปเป็นคนงานทำงานตามร้านค้าต่างๆ (คื่อโฮว่หนั่งก่าหรือคื่อเอาะกังฮู =ส่งไปให้ผู้อื่นสอน เช่น ร้านโชวห่วยช่างซ่อมต่างๆ ซื้อขายของป่า ฯลฯ
.
และต้องเรียนวิชาการใช้ลูกคิดให้ได้จนกลายเป็นประเพณีหนึ่งของพ่อค้าในยุคนั้นและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่ล้วนผ่านขั้นตอนคื่อเอาะกังฮูมาแล้วแทบทุกท่าน
 
รูปแบบการค้าขายพ่อค้ารายย่อย(หยี่ปั้ว)ก็จะขายสินค้าให้กับพ่อค้ารายใหญ่(ตั่วล่ง) พ่อค้ารายใหญ่ก็จะรับซื้อสินค้าจากรายย่อยเพื่อส่งขายต่อที่บางกอก การเติบโตขยายกิจการของพ่อค้าวานิชก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป สะสมทุนจากเล็กไปสู่ใหญ่   ไม่นิยมกู้ยืมเงินจำนวนมากๆเพื่อขยายกิจการ แต่จะกู้เงินเล็กๆน้อยระหว่างวันหรือช่วงเวลาสั้นๆ เช่นยืมเงินจากพ่อค้ารายใหญ่ไปซื้อสินค้าเมื่อได้สินค้ามาขาย ก็ต้องขายให้เจ้าของเงินพ่อค้ารายย่อยจะต้องคืนเงินที่ยืมไปซื้อสินค้าจะรับไปเฉพาะส่วนต่างของราคาที่กำไร การยืมเงินจึงอยู่ในระหว่าง ๑-๗ วัน (อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่หมื่นละ ๗บาทต่อวัน)หรือจะมีบ้างที่กู้เงินไปหมุนเวียนระยะยาว แต่จำนวนเงินกู้จะไม่สูงนัก ปลายยุคจักรยานรุ่งเรืองพ่อค้ารายใหญ่ก็อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารบ้าง โดยสมัยนั้นจะมีธนาคารอยู่เพียง๓ แห่งในเมืองสุรินทร์ คือ ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย (ก่อนหน้านี้ชื่อธนาคารเกษตร)และธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ แต่แนวคิดการลงทุนหลัก ก็ยังยึดอยู่กับการสะสมทุนไปขยายกิจการเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่..
 
 
.
.


 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  บรรจง
  บรรจง 08/06/2007 21:22
  อ่านแล้วมองเห็นภาพเลยครับ
 2. 2
  คนเมืองหมอแคน
  อ่านแล้วเห็นภาพเลยค่ะ เพราะคุณตาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็ก ๆ เคยอาศัยอยู่บริเวณฟากรถไฟจังหวัดสุรินทร์ แต่คุณเตี่ยเสียชีวิต แม่ที่เป็นชาวร้อยเอ็ดเลยอพยพมาอยู่ขอนแก่น ทำให้พี่ชายต้องอยู่กับคุณลุงตอนนี้ยัไม่เคยได้พบกันเลย ถ้ามีข่าวคราวช่วยเข้ามาโพสด้วยนะคะ คุณตาชื่อ เซงก๊ก พี่ชายคุณตาชื่อ เซงซัว แม่ของคุณตาเป็นชาวร้อยเอ็ด คุณเตี่ยของคุณตาเป็นคนจีนอพยพมาจากเมืองจีน คุณเตี่ยของคุณตาเป็นคนรับซื้อของป่า ขอบคุณค่ะ แล้วจะเข้ามาดูบ่อย ๆ
 3. 3
  replica christian louboutin
  replica christian louboutin xu11xiao@hotmail.com 29/09/2012 08:37
  People around the http://www.topchristianlouboutinreplica.org/ globe only took replica christian louboutin attention and care christian louboutin replica of each characteristics christian louboutin replica shoes and as well, reproduced christian louboutin shoes replica this method equipped christian louboutin daffodil replica with ultimate red bottom shoes flawlessness with the louboutin red bottoms intention to give christian louboutin red bottoms people, our new purchasers, red bottom shoes for women many of our bidders christian louboutin men and consequently most christian louboutin men shoes importantly brilliant Christian Louboutin Decora Pump 160 Veau Velours Black Strass Crystal together with gratifying Christian Louboutin Forever Tina Purple gift buying enjoy. You'll http://www.moncleroutletusaonline.com/ need that cannot be moncler jackets outlet in contrast within cheap moncler jackets very first artist moncler outlet Shoes and the look-alike cheap moncler coats types is affordability moncler jackets whilst the reproductions moncler vest sale cost so much not moncler usa all the original moncler down jackets documents. It is your moncler outle store ny collection of shoes moncler outlet online that is anticipating moncler down jackets outlet louboutins Look-alikes as being perhaps any of them.
 4. 4
  dnaling
  dnaling sbinich 11/10/2012 14:47

  To the the UGG, AUKOALA brand launched this year, high-heeled ugg boots uk  series, breaking snow boots "flat with the" inherent mode, high-heeled to be able to this year's fashion focus.

 5. 5
  augustus02
  augustus02 xiaonuo12644@yahoo.com 17/10/2012 13:53

  Sensual, stylish, sophisticated fitflop singapore technique of expression, as well as unique shops space design art and meet the urban women to show themselves and karen millen sale dresses unique personality, noble, elegant, young consumer concept,to create the perfect dress for the modern lifestyle concepts and newfashion casual lifestyle.

 6. 6
  Texans Jerseys Shop
 7. 7
  fdssd
  fdssd taylor963@yahoo.cn 18/12/2012 09:59

  charming, In summer bring the UGG boots with the classic element you more sexy,genuine ugg boots sale And this style is used to go into detail the design should be very accurate. Even in bright color early in the year, Is the classic black dress or the associated with the UGG boots when the final development, Cheap winter boots for women black skirt bind the approximate naked swimsuit design makes this style'design assessment of emotion,Traditionally, They are invented by shepherds around Australia, To their feet from the cold and not tolerable moisture isolated.genuine ugg boots uk This inchoate uggs winter boots for women styles are shaped by pieces of supple twin faced ugg.  Eg clipping poor when hauling your outstanding cause problems for, Reducing blood pressure levels extremes, Reducing the risk of diabetes, Having extra pounds away or increasing mentality. In different adventure,cheap nike air max 90 Nike a considerable amount of resistance anxious located in relation to clapboard by making use of. The basis this may possibly well improve the truck cover's compatible so that you will wrestle the thing but respite any stop generally is Nike's solution fashions. One of this might be behind the wheel a hottie after only framework using ball room education. You can get great elements with the aid of patients, Job meeting your own multi-dimensional types of ought.

 8. 8
  fake oakleys
  fake oakleys xlmabc@gmail.com 07/03/2013 09:51

  Welcome to replica oakleys store online. We offer replica oakley sunglasses with top quality at best cheap price ever. You will not be regret to get fake oakleys in such amazing price. We offer business to worldwide without sale tax. The shipping fee is fixed for any order items. Welcome bulk order for fake oakley sunglasses as well.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view