http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกยุคข่าวสารข้อมูล

วัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกยุคข่าวสารข้อมูล
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในโลกยุคข่าวสารข้อมูล

(Information Technology)

 
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในโลกยุคข่าวสารข้อมูล

(Information Technology)

 

 ปรีชา  วรเศรษฐสิน

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information Technology)    โลกอินเตอร์เน็ตกำลังสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่มวลมนุษย์ชาติ ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล อนาคตอันใกล้จะไม่มีโทรเลข โทรสาร การแสวงหาความรู้ศาสตร์ต่างๆมากมากมาย จะไม่ปิดกั้นโอกาสแก่ผู้ใฝ่รู้อีกต่อไป ห้องสมุดมหึมาจะช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้จะไม่เป็นสิ่งลี้ลับอีกต่อไป ไม่ว่าเป็นด้าน กีฬา บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ ฯลฯ

แน่นอนที่สุดโลกยุคข่าวสารข้อมูล ได้สร้างประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษยชาติ แต่ทุกสรรพสิ่งของปรากฏการณ์ ย่อมที่จะตอบสนองต่อสรรพสิ่งเป็นสองด้านที่ตรงกันข้ามกัน เมื่อมีด้านดีย่อมมีด้านเสีย มีสร้างสรรค์ย่อมมีทำลาย เนื่องจากโลกของอินเตอร์เนต เป็นข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีขอบเขตปริมณฑล และไม่มีใครสามารถเข้าควบคุมกำกับดูแลได้ 

ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร กำลังจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการทำลายสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น หากไม่มีการเตรียมการที่จะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ท่านลองจินตนาการภาพโลกอนาคตในอีก ๒๐-๕๐ ปีข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานเหลนของเรา สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีสี่คน พ่อ แม่ และลูกอีก ๒ คน แต่ละคนต่างให้ความสนใจ ความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น พ่อสนใจเรื่องการเมือง แม่สนใจเรื่องสุขภาพ ลูกคนโตสนใจในเรื่องของกีฬา ลูกคนเล็กสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

โลกของอินเตอร์เนต จะสนองตอบความต้องการของพวกเขา อย่างไร้ขอบเขตจำกัด สังคมเล็กๆในครอบครัวพวกเขาจะอยู่กันอย่างไร บนโต๊ะอาหารขณะที่คุณพ่อมีข่าวเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นทางการเมืองโลก นำมาบอกเล่าในโต๊ะอาหาร ลูกคนเล็กอยากคุยเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ถามว่าการสนทนาของพวกเขาบนโต๊ะอาหารจะเป็นอย่างไร ในเมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่างอัดแน่นไปด้วยความรู้ ความสนใจ ออกไปคนละด้านคนละแนว วงสนทนาคงจะออกมาในรูปของการเป่าปี่ให้ควายฟัง มากกว่าการสนทนาอย่างมีความสุขแบบครอบครัว 

หลังจากนั้นต่างคนก็ต่างเข้าไป หาเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในโลกของอินเตอร์เนต ที่มีแต่เพื่อนที่รู้ใจซึ่งมีอยู่มากมายจากทั่วทุกมุมของโลก ได้ทั้งความรู้ ความสุขมากกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนในครอบครัว  ที่ต่างคนต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในที่สุดโลกของอินเตอร์เนตก็จะค่อยๆดึงพวกเขา แยกห่างออกจากกัน ความเคารพรัก ความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติ พี่น้อง แบบสังคมวัฒนธรรมในอดีตจะค่อยๆหายไป

เมื่อความรักความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัว เครือญาติ ซึ่งเป็นความสามัคคีหน่วยย่อยที่สุดของสังคมค่อยๆหายไป ความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในครอบครัว แม้จะไม่ใช่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่กลับเป็นการก่อกำเนิดรากเหง้าที่แตกแยกความสามัคคีในสังคมระดับท้องถิ่น กิจกรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่ท่องไปในโลกของอินเตอร์เนต นับวันก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากสังคมในท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ   สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม จะถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นสิ่งที่หล้าสมัยไร้คุณค่า  

การให้ความเคารพต่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฝังรากลึกในสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น เด็กจะต้องให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ ดังปรัชญาเอเชียที่ยึดถือกันมานาน “ สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง” สัจจธรรม “ เกิด แก่ เจ็บ ตาย “ เป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ พ่อแม่เลี้ยงอบรมดูแลลูก เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราภาพ ลูกๆก็จะดูแลพ่อแม่ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอด จากการสรุปบทเรียนผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากอารยธรรมตะวันออก จะค่อยๆคลายความศักดิ์สิทธิไป การดูแลให้ความเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ แบบวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม จะถูกลืมเลือนไปจากมโนภาพของอนุชนรุ่นใหม่

ในโลกสังคมยุคข่าวสารข้อมูล (Information Technology) พวกเขากำลังถูกออกแบบให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ มนุษย์ที่ขาดรากเหง้า ไม่มีชาติกำเนิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ ดังเช่นคำโบราณที่กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่า คนที่ขาดจริยธรรม และวัฒนธรรมเป็นคนที่ “เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่”

.

อนาคตพวกเขาจะรับเอาศาสตร์ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายในโลกของอินเตอร์เน็ต หากไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่รู้จักแยกแยะ ถูกผิด ดี ชั่ว เพราะจะถูกดูดกลืนจากสิ่งที่เรียกว่า “ทันสมัย สมัยใหม่” ที่หลั่งไหลเข้ามากับโลกของอินเตอร์เน็ต ความคิดที่จะศึกษาศาสตร์ใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดในการที่จะศึกษา วิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอารยธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ 

            จากที่กล่าวมาข้างต้น ใช่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินจริง แต่หวังให้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบัน ซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนของยุคสมัย อย่างน้อยก็เพื่อที่จะช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์อนาคต

.

             เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน ไม่ให้อนุชนรุ่นหลังของเราต้องกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่ไร้รากเหง้าแห่งอารยธรรม ลองพิจารณาว่า หากสังคมในครอบครัวขาดสิ่งยึดเหนี่ยวที่ยืนอยู่บนรากฐานเดียวกัน แต่กลับมีความหลากหลายในวิธีคิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 .        

           ความสามัคคีถนอมรักในสถาบันครอบครัวย่อมขาดพลัง  และส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณความรักในบรรพบุรุษ ท้องถิ่น และประเทศชาติ การปูพื้นฐานปลูกฝังรากฐานทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตแห่งอารยธรรมท้องถิ่น จะเป็นการเชื่อมโยงอนุชนรุ่นหลังให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าพวกเขากำเนิดมาในสังคมที่มีประวัติศาสตร์ สืบทอดทางอารยะธรรมมายาวนาน มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปลูกสร้างถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 

.

         และรอการสืบสานอารยธรรมอย่างสร้างสรรค์จากพวกเขา ที่จะต้องแบกรับภารกิจอันศักดิ์สิทธิทางประวัติศาสตร์นี้ ก็จะทำให้สังคมของเรา อนุชนของเราสามารถยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information Technology) ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

 
VIDEOs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  นติการ
  นติการ yiyuyuhug@thaimail.com 28/05/2010 18:00
 2. 2
  นติการ
  นติการ yiyyuyhug@thaimail.com 28/05/2010 18:10

  สนุกมากคร้าได้ความรู้มากมายเลยค่ะดีจริงๆ

 3. 3
  น้องกีล
  น้องกีล four_surat@hotmail.com 05/07/2010 21:36
 4. 4
  กิ๊ฟ
  กิ๊ฟ gikp_1478@hotmail.com 29/07/2010 06:18

  ขอบคุนค่ะ วันหลังอยากให้แต่งเรียงความเรื่อง รักชาติให้หน่อยได้ไหมค่ะ


  gikp_1478@hotmail.com


  ขอบคุนสำหรับเนื้อหานี้ เข้าใจง่ายมากค่ะ สนุกๆ

 5. 5
  chen123WC
  chen123WC www.fei123wc@126.com 15/11/2010 12:54
   1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman's backup Since 2008 he had the title of assistant head coachHowever the 2010 season, the Cowboys into a downturn, the record is <a href="http://www.usuggoutlet.net" >us ugg</a>  disappointing As the 2009 season, denim also <a href="http://www.bestbootssale.net" >best boots</a>  has a 58% winning percentage, which is the highest league in the NFL Garrett, 44, became the first head coach to become the first Cowboys player Coaching change, such as tool change, tool change may be reduced after the Dallas Cowboys, James <a href="http://www.sheepskinbootsforsale.com" >sheepskin boots for sale</a>  off the dilemma, but also do not have to watch the NFL <a href="http://www.usuggsale.net" >us ugg sale</a>  games or watching soap operas to make tough choice between the decision Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists) But also has a "Team <a href="http://www.usuggsale.net" >ugg sale</a>  America" in the world 1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman's <a href="http://www.bestuggssale.net" >best uggs</a>  backup Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists

   
 6. 6
  chen123WC
  chen123WC www.fei123wc@126.com 15/11/2010 12:55
  1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman\'s backup Since 2008 he had the title of assistant head coachHowever the 2010 season, the Cowboys into a downturn, the record is us ugg  disappointing As the 2009 season, denim also best boots  has a 58% winning percentage, which is the highest league in the NFL Garrett, 44, became the first head coach to become the first Cowboys player Coaching change, such as tool change, tool change may be reduced after the Dallas Cowboys, James sheepskin boots for sale  off the dilemma, but also do not have to watch the NFL us ugg sale  games or watching soap operas to make tough choice between the decision Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists) But also has a \"Team ugg sale  America\" in the world 1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman\'s best uggs  backup Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists

 7. 7
  chen123WC
  chen123WC www.fei123wc@126.com 15/11/2010 12:54
  1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman\\\'s backup Since 2008 he had the title of assistant head coachHowever the 2010 season, the Cowboys into a downturn, the record is us ugg  disappointing As the 2009 season, denim also best boots  has a 58% winning percentage, which is the highest league in the NFL Garrett, 44, became the first head coach to become the first Cowboys player Coaching change, such as tool change, tool change may be reduced after the Dallas Cowboys, James sheepskin boots for sale  off the dilemma, but also do not have to watch the NFL us ugg sale  games or watching soap operas to make tough choice between the decision Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists) But also has a \\\"Team ugg sale  America\\\" in the world 1993-1999 season he served as quarterback Troy - Aikman\\\'s best uggs  backup Cowboys are the most successful NFL teams in history, one of which is the highest number of teams get to the playoffs (27 times), has 8 times into the Super Bowl, is also the team with the most number of finalists

 8. 8
  replica jewelry
  replica jewelry zft168@gmail.com 06/12/2010 14:57
  is cartier replica love bracelet is "nothing new.""There are Jewish courts dealing

  burberry replica dealing with issues of family law and replica cartier bracelets and domestic issues that can be resolved designer jewelry replicas resolved in Jewish court," he said. "Those

 9. 9
  ugg boots
  ugg boots spacerchaer@gmail.com 13/12/2010 07:57

  UGG boots, snow boots commonly known, is the rise in Australia during the First World War, the Australian pilot with the two pieces of sheepskin wrapped into the shoes to wear in the feet warm, the 19th century, 20 years, the popularity of Australia's rural areas. We usually refer to the United States is genuine UGG snow boots are UGG Australia brand products, in addition, Yellow Earth, Blue Mountains are also popular UGG brand.


  ugg ugg boot ugg outlet snow boots ugg boots uggs uggs bailey button ugg boots ugg boots


   

 10. 10
  ugg boots
  ugg boots spacerchaer@gmail.com 13/12/2010 07:58

  UGG boots, snow boots commonly known, is the rise in Australia during the First World War, the Australian pilot with the two pieces of sheepskin wrapped into the shoes to wear in the feet warm, the 19th century, 20 years, the popularity of Australia's rural areas. We usually refer to the United States is genuine UGG snow boots are UGG Australia brand products, in addition, Yellow Earth, Blue Mountains are also popular UGG brand.


  ugg ugg boot ugg outlet snow boots ugg boots uggs uggs bailey button ugg boots ugg boots


   

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view