http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

Ammar Keylani visit Surin Thailand

Ammar Keylani visit Surin Thailand

 

 

 

 

Ammar Keylani visit Surin Thailand
www.visitsurin.com ยินดีต้อนรับ Ammar Keylani
Ammar Keylani เขาสนใจและชอบประเทศไทยจากที่เขาได้ศึกษาทั้งด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม เขาบอกว่าประเทศไทยมีสิ่งที่ดีๆมากมาย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูเขา ทะเล โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีฯลฯ ที่ควรจะต้องอนุรักษ์ไว้ เขาต้องการใช้ความสามารถของเขาได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ได้ร่วมพัฒนาอนุรักษ์ของดีๆให้ดำรงอยู่และเผยแพร่ออกไปสู่สากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีประสิทธิ์ภาพเพื่อรักษาสิ่งดีของโลกและประเทศไทย ให้ดำรงอยู่อย่างสร้างสรรค์ตลอดไป..
 
Ammar Keylani จากสนามบินสุวรรณภูมิ เขาเดินทางต่อตรงไปที่ อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเพื่อนเขาอยู่ที่นั่น จากนั้นเขาได้เดินสำรวจในตัวเมืองสุรินทร์ไปเรื่อยๆ กระทั่งมาหยุดที่หน้าบ้านของ คุณธงชัย มุ่งเจริญพร ยืนจ้องมองเข้าไปในบ้านด้วยความสนใจ คุณธงชัย ได้ออกมาทักทายว่าเขาสนใจอะไรหรือ? เขาบอกว่า เขาสนใจ เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน คุณธงชัยจึงเชิญให้เข้าไปชม พร้อมกับได้เชิญคุณ ทรงเจริญ สร้อยนาค ที่เป็นเพื่อนบ้านมาช่วยเป็นล่ามต้อนรับขับสู้อาคันตุกะจากแดนไกล
จากนั้นคุณธงชัย ได้นัดเลี้ยงอาหารเย็น Ammar Keylani และได้นัดเรา www.visitsurin.com เข้าร่วมวงอาหารเย็นเมื้อนี้ด้วย
 คุณธงชัย  คุณทรงเจริญ (ซ้าย)
Ammar บอกว่าเขามาประเทศไทย นอกจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณธงชัยบอกว่าที่สุรินทร์มีสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ ช้าง ปราสาทขอมโบราณฯลฯ Ammar บอกว่าเขาเดินทางเที่ยวไปทั่วโลก เขาเป็นคนที่ชอบในการศึกษาในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เขาเรียนจบ ด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ และการสร้างถ่ายทำภาพยนตร์และภาพนิ่ง และการเรียนรู้อีกมากมายนอกรั้วมหาวิทยาลัย เขาบอกว่าชีวิตผูกพันกับการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด เมื่อลืมตาขิ้นมาทุกวันเขาจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเสมอ เขามีเพื่อนมากมาย ยุโรป ลาติน อาฟริกา ตะวันออกกลางฯ หากเขามีโอกาสที่อยู่ในประเทศไทย เขาจะเรียนรู้ OTOP และประชาสัมพันธ์หาตลาดให้ (Ammar ได้รับการยกย่องว่าเป็น truly amazing person)
 
Ammar บอกว่าเขามีเวลาอยู่ในประเทศไทย 3 สัปดาห์ เขาจะต้องหางานทำเกี่ยวกับการถ่ายทำโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ สารคดีสั้นๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกับการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศไทย หากภายใน 3 สัปดาห์เขาหางานทำไม่ได้ เขาจะเดินทางต่อไปประเทศ Chile ผมบอก Ammar ว่างานของเขาเป็นงานระดับโลกราคาคงจะแพงมาก คงจะหางานได้ยาก Ammar บอกว่าไม่ เขามาประเทศไทยงานของเขาหาใช่ราคาธุรกิจ หากแต่เป็นราคาที่พอต่อค่าใช้จ่ายของเขาสำหรับอยู่ที่นี่จึงไม่แพงอย่างที่คิด ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาไม่รู้จักใครในประเทศไทยมากกว่าเรื่องราคา
 
www.visitsurin.com หวังว่า Ammar Keylani จะประสบความสำเร็จกับความตั้งใจของเขาในประเทศไทย และอาจจะโชคดีสำหรับประเทศไทย ทีได้บุคลากรระดับโลกมาอยู่ที่นี่ เขาบอกว่าหากได้อยู่ที่นี่จริง เขาจะถ่ายทอดความรู้ของเขาสำหรับคนไทยที่สนใจด้วย!!
……………………………
รู้จัก Ammar Keylani..more
Ammar Keylani
 
iGoogle 
 
 


 

 


Ammar Keylani visit Namibia 001

 
Ammar Keylani visit Namibia 002
 
 
GPPC 2007 ( Directed By Ammar Keylani)
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของ Ammar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammar Keylani visit Surin Thailand
 
 
 
 
 Ammar Keylani visit Surin Thailand
Ammar Keylani visit Surin Thailand 
Ammar Keylani visit Surin Thailand 
 
 
 
Ammar Keylani visit Surin Thailand
Ammar Keylani visit Surin Thailand 
 Ammar Keylani visit Surin Thailand
 
 
 
Ammar Keylani visit Surin Thailand 
Ammar Keylani visit Surin Thailand 
Children swim in Egypt: 2000 Ammar Keylani, Courtesy of Photoshare
 
 
 
A woman uses a fishing net in Egypt: 2000 Ammar Keylani: Photosh..
A girl on the beach in Egypt: 2000 Ammar Keylani, Courtesy of Photoshare
 woman in Egypt:  2000 Ammar Keylani, Courtesy of Photoshare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

  1. 1
    cheap headphones
    cheap headphones dssaea@yahoo.com 19/10/2012 22:09

    With the improved utilization of beats dre, audio online players along with ipods earphones tend to be developing far more attractiveness as a consequence of the lightweight character. Far more everyone is becoming audiophile through acquiring the value that this audio earpiece delivers. In addition to offering your function connected with playing music, monster earphones likewise assist lock out there any unwanted outer seems. Another advantage of earphones is that they feature audio amount comparable together with huge speaker phone devices with out necessitating the employment of large gear such as amplifiers. beats dre are also much cheaper as compared to this sort of substantial music machines. Finally, earphones give the consumer level of comfort for you to pay attention to any sort of new music with out worrisome some people who are near by. Primarily headphones were produced in the simple manner plus simply wanted a tiny electrician recent for you to electric power this earpiece therefore making audio. Nonetheless, the current specialized earphone brands for example best earphones include obtained advantage of technological innovation and also improved their devices to be sure sound clarity and full striper.best earphones tend to be broken down into numerous groups to serve regarding different tendencies. Some of the earphones inside the SkullCandy model assortment incorporate Riot, Assym, Titan, Tobacco Bud, FMJ, Holua, Ink'd in addition to Grinds. Your huge being successful of SkullCandy in the new music device industry is often related to his or her association using excessive physical activities runners including individuals starting snow-boarding and also skating tournaments and also the large technological innovation found in the actual make with the headsets. A few of SkullCandy models will also be endorsed through popular song companies such as Metallica. Initially beats by dr dre might simply often be ordered from severe sporting activities suppliers. That limited the quantity of folks that had access to these kind of terrific devices specially outdoors the usa. Nonetheless, as a consequence of the increased using online as a buying setting, now you can invest in beats by dr dre inside quite a few on-line stores everywhere in the country. Should you have the localized website, you will be guaranteed with fast offering.As opposed to buying in the excessive physical activities shops, looking for the best cheap headphones add-ons on-line provides you with an array of products and solutions out there with out bias. Another selling point of buying SkullCandy headphones coming from on the web retailers is that presents you together with possibility of improving good deals. Consequently you gets additional value intended for his / her income. Although cheap headphones usually are fabricated along with high quality within, mind, it is really excellent for any consumer to see specific tricks to guarantee optimum convenience throughout utilization. The primary rule should be to use lower level smoking the actual gadgets. Considering that earphones inject the actual appear directly to the hearing it is really very approximately vulnerable walls and for that reason an exceptionally excessive level can result in ear harm. Gurus advise that any one using headphones ought to hear the particular new music along with lower than 60% with the greatest volume. It could be a good idea to help ask your own monster earphones vendor to help present you with earbud components.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view