http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ปรัชญาตะวันออก

ปรัชญาตะวันออก

 
ท่านสามารถใช้งาน แปลทั้งบทความ ประโยค และแยกคำ
แปลจากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง แบบกลับไปกลับมาได้มากกว่า 40ภาษ..
 
ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน รู้ทันโลกกว้าง/เก่งภาษาEได้ด้วยตัวท่านเอง/ขอขอบคุณ..
พลังขับเคลื่อนโลกในรอบพันปีที่สาม อันประกอบด้วยประชากรโลกกว่า ๖,๐๐๐ ล้านคน อัตตาการเพิ่มขึ้นของประชากรจากฐานดังกล่าว จะนำไปสู่..ปัจจัยสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างสงบสันติของมวลมนุษยชาติ การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับนาโนเมตร กำลังเป็นความหวังของสังคมโลกที่จะไขปริศนาที่ไร้คำตอบในยุคอุตสาหกรรม พลังที่จะขับเคลื่อนสังคมโลกอนาคตอันได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารและนาโนเทคโนโลยีฯลฯ    โลกของอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดมหึมาการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ได้เปิดโอกาสสำหรับทุกท่าน อย่าปล่อยให้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายมากที่สุดในโลกของอินเตอร์ เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนในการเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนโลกอนาคต.... ด้วยไมตรีจิตwww.visitsurin.com
ปรัชญาตะวันออก/EASTERN PHILOSOPHY
 
 
This article discusses the historical religious practices in the Vedic time period; see Hinduism and Indian religions for details of continued religious practices. See Śrauta for the continuing practice of performance of rituals by an oral passing of hymns/chants through generations. More   แปลทุกคำ
 
The Vedic period (or Vedic Age) is the period in the history of India when the Vedic Sanskrit texts such as the four Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads were composed. The associated culture, sometimes referred to as Vedic civilization, was centered on the Indo-Gangetic Plain. Based on literary evidence, scholars place the Vedic period in the 2nd....
More   แปลทุกคำ
 
Vedic Sanskrit is an ancient Indian language, the language of the Vedas, the oldest shruti texts of Hinduism. It is an archaic form of Sanskrit, an early descendant of Proto-Indo-Iranian, attested during the period between roughly 1700 BCE (early Rigveda) and 600 BCE (Sutra...
More  แปลทุกคำ
 
The Tao Teupload.tarad.com/images/537891images.jpg Ching, (traditional Chinese: ; simplified Chinese: ; pinyin: dào dé jīng) is a Chinese classic text. Its name comes from the opening words of its two sections: dào "way," Chapter 1, and "virtue," Chapter 38, plus ng "clas....
More   แปลทุกคำ
 
Laozi (Chinese: 老子; pinyin: ozǐ; Wade-Giles: Lao tzu; also Lao Tse, Laotze, Lao Zi, and other variations) was a philosopher of ancient China and an important figure in Taoism (also called Daoism). Laozi literally means "Old Master" and is generally considered an honorific..
More   แปลทุกคำ
 
Fritjof Capra, Ph.D., physicist and systems theorist, is a founding director of the Center for Ecoliteracy in Berkeley, California, which promotes ecology and systems thinking in primary and secondary education. He is on the faculty...
MoreTH...MoreEng  แปลทุกคำ
 
พระนาคารชุน (नागार्जुन ; โรมัน: Nāgārjuna ; เตลุกุ : నాగార్జునా ; จีน : 龍樹
ท่านเป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีผลงานโดดเด่นในด้านปรัชญาและตรรกวิทยา ผลงานสำคัญของท่านคือ มาธยมิกการิกา (มาธยมิกศาสตร์)
MoreTH...MoreEng แปลทุกคำ
 
บทนำ ในแต่ละวัฒนธรรมจะมีชุดของข้อตกลงเบื้องต้นและหลักการขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีไว้เพื่อนำทางหรือแม้กระทั่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคน ดังนั้น หากว่าเราต้องการจะเข้าใจถึง พฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆ เราจำเป็นจะต้องเจาะลึกลงไปใน รายละเอียดเกี่ยวกับหลักปรัชญาซึ่งเป็นโครงสร้างรากฐานของแต่ละวัฒนธรรม
 
That was the opening line of a sarcastic song about Maharishi Mahesh Yogi, who died on Tuesday, that John Lennon wrote in 1968, not long after the Beatles abruptly left the maharishi's ashram in Rishikesh...More
Updated:09-02-2008 
 
Maharishi Mahesh Yogi (born between 1911 and 1918, Jabalpur, India, possibly on 12 January; died February 5, 2008, Vlodrop, Netherlands),[1] founded and developed the Transcendental Meditation technique and related programs and initiatives, including schools and a university with campuses in the United States and China..More
Updated:10-02-2008
 
History of Shaolin Kung Fu   The History of Buddhism and Shaolin Kung Fu,
The Three Lineages of Shaolin, Damos 4 original forms
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view