http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์อินเดีย

ประวัติศาสตร์อินเดีย
.
ประวัติศาสตร์โลก
และ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...ปรีชา วรเศรษฐสิน
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สามความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะอะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะหากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
 
Map of North India in the late Vedic period..
The history of India begins with evidence of human activity of Homo sapiens as long as 75,000 years ago, or with earlier hominids including Homo erectus from about 500,000 years ago. The Indus Valley Civilization, which spread and flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent from c. 3300 to 1300 BCE, was the first major civilization in India. A sophisticated and technologically advanced urban culture developed
 
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมที่ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจาก
1. เมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมีย
2. เมืองฮารับปา และโมเหนโจ –ดาโร อายุ 2,600 – 1,900 B.C.
3. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 – 500 B.C.
 
การค้นพบอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ     เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1856- 1919 เมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายละฮอร์-มุลตัน ขณะที่กำลังขุดทางรถไฟ
 
 
 
  
 
 
Timeline of Indian history
This is a timeline of Indian history. It includes the history of the Indian subcontinent, from the pre-historic beginning to the present.
 
 
 
อารยธรรมฮับราปา (ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม)
Harappa (Urdu/Punjabi: ہڑپہ, pronounced [ɦəɽəppaː]) is an archaeological site in Punjab, northeast Pakistan, about 35 km (22 mi) west of Sahiwal. The site takes its name from a modern village located near the former course of the Ravi River. The current village of Harappa is 6 km (4 mi) from the ancient site. Although modern Harappa has a train station left from the British times, it is today just a small (pop. 15,000) crossroads town.
The site of the ancient city contains the ruins of a Bronze Age fortified city, which was part of the Cemetery H culture and the Indus Valley Civilization, centered in Sindh and the Punjab.[1] The city is believed to have had as many as 23,500 residents—considered large for its time.
 
  Vedic period
The Vedic period (or Vedic age) was a period in history during which the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism, were composed. The time span of the period is uncertain. Philological and linguistic evidence indicates that the Rigveda, the oldest of the Vedas, was composed roughly between 1700–1100 BCE, also referred to as the early Vedic period.[1] The end of the period is commonly estimated to have occurred about 500 BCE, and 150 BCE has been suggested as a terminus ante quem for all Vedic Sanskrit literature.[2]
 
 
Dravidian peoples
Dravidian peoples is a term used to refer to the diverse groups of people who natively speak languages belonging to the Dravidian language family. Populations of speakers of around 220 million are found mostly in Southern India. Other Dravidian people are found in parts of central India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and Pakistan. The most populous Dravidian people are the Telugus, Tamils, Kannadigas and the Malayalis. Smaller Dravidian communities with 1–5 million speakers are the Tuluvas, Gonds and Brahui.
 
 ชนเผ่าพื้นเมืองอินเดีย Dravidian

5,เชนชู (Chenchu) แห่งรัฐอานธรประเทศ  

 
 
  
 
จากการค้นพบ “จารึกแห่งนาอะคัล” (Naacal) เขียนโดยสัญลักษณ์ และอักขระนากา (Naga) ตามตำนานกล่าวไว้ว่า จารึกดังกล่าวเขียนขึ้นบนแผ่นดินแม่ ( มาตุภูมิ:MOtherLand ) ได้ถูกนำมาที่พม่า และได้นำออกจากพม่าไปที่อินเดีย เมื่อราว ๑๕,๐๐๐ ปีโดยชาว “นาอะคัล” นับเป็นบันทึกมวลมนุษยชาติที่เก่าแก่ที่สุด และกระจายอยู่ตามเมืองศักดิ์สิทธิ์ ๗ แห่งในประเทศอินเดีย
จากการศึกษาค้นคว้า ของ พ.อ.เจมส์ เซอร์ชวาร์ด ร่วมกับนักบวชชาวอินเดีย พยายามถอดรหัสอักษรโบราณ
จากจารึก  จารึกได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักร “มู” การสร้างโลกและมวลมนุษย์ชาติ
บันทึกนี้ยังได้ กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้ประกอบด้วยประชากรมากถึง ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านคน เมื่อราว ๕๐,๐๐๐ ปีมาแล้วการถอดรหัส“จารึกแห่งนาอะคัล” (Naacal) บอกว่า
“แรกเริ่มเดิม เอกภพไม่มีอะไรอื่นเลย นอกจากจิตและวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากชีวิต มีเพียงความสงบเยือกเย็น เงียบสงัด ไร้สำเนียงใดๆทั้งสิ้น ความว่างเปล่าและความมืด เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในห้วงอวกาศ มีเพียงจิตอันสูงสุด ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวเอง...More
 
 
Thai / CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปวงปรัชญาอินเดีย 
 
มหากาพย์ "มหาภารตะ
มหาภารตะ (สันสกฤต: महाभारत) บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า ภารตะ เป็นหนึ่งในสองของมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย (มหากาพย์อีกเรื่องคือ รามายณะ)[1] ประพันธ์เป็นโศลกภาษาสันสกฤต มหากาพย์เรื่องนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ "อิติหาส" (แปลตามศัพท์ว่า "ประวัติศาสตร์") และเป็นส่วนหนึ่งทึ่สำคัญยิ่งของเทพปกรณัมในศาสนาฮินดู...More 
Ramayana
The Ramayana (Sanskritरामायण, RāmāyaṇaIPA: [rɑːˈmɑːjəɳə] ?) is an ancient Sanskrit epic. It is ascribed to the Hindu sage Valmiki and forms an important part of the Hindu canon (smṛti), considered to be itihāsa.[1] The Ramayana is one of the two great epics of India and Nepal, the other being the Mahabharata.[2] It depicts the duties of relationships, portraying ideal characters like the ideal father,
  
 
มหากาพย์ "รามเกียรติ์ "
รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ ที่ฤาษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปีเศษ มาแล้ว และได้แพร่หลาย จากอินเดียไปยังประเทศใกล้เคียง และได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียด ผิดแผกแตกต่างออกไปจากต้นฉบับเดิมไปไม่น้อย รามยณะเป็นปางหนึ่งในสิบปางของการอวตารมาปราบยุคเข็ญของพระนารายณ์ ที่มีชื่อว่า รามาวตาร..More
 
 

 

อ่าน ศรีมัทภควัทคีตา แปลโดย ศ. ร.ต.ท. แสง มนวิทูร

 
 
 
  
 
The Mahābhārata, is the greatest, longest and one of the two major Sanskrit epics of ancient India, the other being the Rāmāyana. With more than 74,000 verses, plus long prose passages, or some 1.8 million words in total, it is one of the longest epic poems in the world.
 
 
 
Traditionally, schools (Skt: Darshanas) of Indian philosophy are identified as orthodox (Skt: astika) or non-orthodox (Skt: nastika) depending on whether they regard the Veda as an infallible source of knowledge.[2] There are six schools of orthodox Hindu philosophy and three heterodox schools. The orthodox are Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Purva mimamsa and Vedanta. The Heterodox are Jain, Buddhist and materialist (Cārvāka). However, Vidyāraya classifies Indian philosophy into sixteen schools where he includes schools belonging to Saiva and Raseśvara thought with others..More
 
 
The Vedic period (or Vedic age) was a period in history during which the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism, were composed. The time span of the period is uncertain. Philological and linguistic evidence indicates that the Rigveda, the oldest of the Vedas, was composed roughly between 1700–1100 BCE, also referred to as the early Vedic period.[1] The end of the period is commonly estimated to have occurred about 500 BCE, and 150 BCE has been suggested as a terminus ante quem for all Vedic Sanskrit literature..More
 
ปรัชญาอินเดีย Indian philosophy
ในช่วงเดียวกับยุคมหากาพย์คือประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเอง ปรัชญาอินเดียได้เริ่มมีการแบ่งออกเป็นระบบ และต่อมาอีก 700 ถึง 800 ปีจึงมีระบบสำนักปรัชญาอย่างชัดเจน เราเรียกยุคนี้ว่า “ยุคแห่งระบบปรัชญา” (period of philosophical systems) ยุคนี้ปรัชญาอินเดียได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่กล่าวคือ
1. อาสติกะ (orthodox systems) คือปรัชญาฝ่ายฮินดู 6 สำนักหรือที่เรียกว่าสัฑทรรศนะ อันได้แก่ นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ มีมามสาและเวทานตะ ปรัชญาที่ทั้ง 6 ระบบเสนอจะมีการอ้างอิงถึงคำสอนในพระเวทมากน้อยแตกต่างกันออกไป  ในกลุ่มอาสติกะนี้ นยายะให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ (ประมาณะ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรรกวิทยา ไวเศษิกะวิเคราะห์สิ่งต่างๆและเสนอทฤษฎีพหุนิยม (ปทารถะ) สางขยะเป็นทวินิยมที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนของมนุษย์ (ปุรุษะ) กับโลกภายนอก (ประกฤติ)และอธิบายวิวัฒนาการของโลก โยคะวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์และอธิบายวิถีทางในการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์  มีมามสาเป็นสำนักที่อธิบายความและให้ความสนใจในพระเวททั้งพยายามนำเสนอและพิสูจน์ความจริงในพระเวท เวทานตะให้ความสำคัญกับอุปนิษัทโดยการอธิบายและแสดงความสมเหตุสมผลของคำสอนในอุปนิษัท
2. นาสติกะ (unorthodox systems) ได้แก่ พุทธ เชนและจารวาก เหตุที่จัดให้สามระบบนี้เป็นนาสติกะเพราะทั้งสามระบบล้วนไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่จารึกไว้ในพระเวทนั้นเป็นความจริงและเป็นที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรือท้าทายด้วยหลักการใดๆ ไม่มีสำนักปรัชญาในกลุ่มนาสติกะสำนักใดที่เสนอปรัชญาของตนโดยอ้างอิงถึงสิ่งที่บันทึกไว้ในพระเวทในฐานะที่มาแห่งความจริงสูงสุด...MOre
 
 คัมภีร์พระเวท
คัมภีร์พระเวท (สันสกฤต: वेद) โดยทั่วไปถือว่าเป็นคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู หากกล่าวโดยเฉพาะลงไป หมายถึง บทสวดต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกได้ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยมีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ในชั้นหลัง คำว่า “เวท” นั้น หมายถึง ความรู้ มาจากธาตุ “วิทฺ” (กริยา รู้) คัมภีร์พระเวท ประกอบด้วยคัมภีร์ 4 เล่ม ได้แก่ ฤคเวทใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า สามเวทใช้สำหรับสวดในพิธีกรรมถวายน้ำโสมแก่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้า ยชุรเวทว่าด้วยระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายันและบวงสรวงต่างๆ และ อาถรรพเวท ใช้เป็นที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนตร์
 
อาถรรพเวทย์ เป็นคัมภีร์ประกอบด้วยเวทมนต์คาถา เรียกผีสางเทวดา ให้ช่วยป้องกันภัยอันตรายให้ และให้มีการแก้อาถรรพ์ ทำพิธีสาปแช่งให้เป็นอันตรายได้ด้วยฯลฯ.... ไสยศาสตร์ คือ การรวมอำนาจจิต ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความยึดมั่นเชื่อถืออย่างจริงจัง ดำเนินการไปตามหลักของไสยศาสตร์ ก็จะสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ได้ ด้วยกระแสคลื่นแห่งพลังอำนาจจิตอันแรงกล้า ของมโนสมาธิ จิตตานุภาพ จึงเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
ตามหลักของศาสนาพุทธ ผู้บำเพ็ญตนทางวิปัสสนาญาณ ได้ฌานสมาบัติแล้ว ก็สามารถแสดงปาฎิหารย์ได้ตามภูมิของตน เมื่อครั้งพุทธกาล พระเถรเทวทัต ผู้สำเร็จรูปฌาน ก็ยังสำแดงฤทธิ์ปาฎิหารย์ จำแลงแปลงกาย ให้พระเจ้าอชาตศัตรูราชกุมารทรงเลื่อมใสได้...More
 
 
 
ปรัชญาอินเดีย กลุ่มอาสติกะ (Orthodox Systens ) 
 
๑. ปรัชญาอุปนิษัท
เป็นส่วนสุดท้ายของคัมภีร์พระเวท คือ มันตระ พราหมณะ อารัณยกะ และอุปนิษัท สันนิฐานกันว่า อุปนิษัทเกิดขึ้นระหว่าง ๑๐๐ ปีก่อนพ.ศ. ถึง พ.ศ. ๗๐๐ ซึ่งเป็นยุคมหากาพย์ หรือยุค พราหมณะ อุปนิษัท หมายถึง การน้อมลงใกล้ชิดด้วยการจงรักภักดี เพื่อรับคำสั่งสอนเกี่ยวความจริงสูงสุด เพื่อที่เกิดสติปัญญา และทำลายความโง่เขลาทั้งหลายของศิษย์ลงได้...More
ภควัทคีตาเป็นชื่อคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู โดยเฉพาะสำหรับนิกายไวษณพหรือผู้ที่ยกย่องพระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็นพระเจ้าสูงสุด ชื่อคัมภีร์ ภควัทคีตา (ภควตฺ + คีตา) แปลว่า "บทเพลง (หรือลำนำ) แห่งพระผู้เป็นเจ้า" นำเรื่องราวส่วนหนึ่งมาจากมหากาพย์มหาภารตะ ประกอบด้วยบทกวี 700 บท
การดำเนินเรื่อง คัมภีร์นี้มิได้มีลักษณะเป็นเอกเทศ คือมิได้แต่งขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเป็นเล่มเฉพาะ เหมือนดังคัมภีร์พระเวทแต่ละเล่ม แท้ที่จริงเป็นเพียงบทสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นข้อความที่แทรกเข้ามาในบรรพที่ 6 (ภีษมบรรพ) แห่งมหากาพย์มหาภารตะ.
..
More
  
 
 
  
 
  
 
ความหมายของปรัชญา : ปรัชญา คือ โลกทรรศน์เกี่ยวกับภาวะที่มีอยู่ (Being) ในบริบทของสังคม
แม้ว่านิยามของคำ “Philosophy” ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่า “ปรัชญา” อาจจะยังไม่สรุปเป็นสูตรสำเร็จรูปที่ทำให้นักปรัชญาทุกท่านลงมติเอกฉันท์ว่าปรัชญา หมายถึงอะไรกันแน่ เหมือนกับนักวิชาการในหลายสาขาวิชาที่ระบุนิยามได้เป็นมติสากล แต่กระนั้นบรรดานักปรัชญาทั้งหลาย นับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ต่างมีแนวโน้มตรงกันว่า “ปรัชญา คือ วิทยาการค้นหาว่าอะไรเป็นความแท้จริง” (Ultimate Reality) (สมัคร บุราวาศ, 2544: 2) ด้วยการใช้สติปัญญาของมนุษย์ตามหลักเหตุ-ผลเพื่อบรรลุถึงความแท้จริงดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นสามแขนงใหญ่ คือ อะไรคือความจริง (อภิปรัชญา) รู้ความจริงได้อย่างไร (ญาณวิทยา) และเอาอะไรมาตัดสินคุณค่า (คุณวิทยา)
แหล่งกำเนิดของความคิดทางปรัชญา แบ่งออกได้เป็นสองแหล่งใหญ่ คือ ปรัชญาตะวันตกและ ปรัชญาตะวันออก
 
…More.1  2  3  4  5  6  7
 
Philosophy of religion is a branch of philosophy concerned with questions regarding religion, including the nature and existence of God, the examination of religious experience, analysis of religious language and texts, and the relationship of religion and science.[1] It is an ancient discipline, being found in the earliest known manuscripts concerning philosophy, and relates to many other branches of philosophy and general thought, including metaphysics, logic, and history.[2] Philosophy of religion is frequently discussed outside of academia through popular books and debates, mostly regarding the existence of God and problem of evil...More.
 
 
ปรัชญามีมางสาเป็นทรรศนะทางจิตนิยมที่มุ่งแสดงและยกย่องเชิดชูพระเวท ซึ่งนักปรัชญาหลายท่านมีความเห็นว่า ปรัชญามีมางสาถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงทรรศนะทางจิตนิยมฝ่ายพราหมณ์ และเป็นการโต้กลับพวกปรัชญานาสติกะที่ปฏิเสธพระเวท ได้แก่ ปรัชญาจารวาก เป็นต้น....ในคัมภีร์พระเวทนั้น มีส่วนสำคัญตอนต้นซึ่งได้แก่คัมภีร์มันตระและพราหมณะที่เรียกกันว่า กรรมกัณฑ์ ว่าด้วยเรื่องกรรม พิธีกรรม และการบูชายัญ สรรเสริญพระเจ้า เป็นต้น...More
 
แนวคิดปรัชญาของโยคะ
-คำว่า โยคะ มาจาก /ยุชฺ = ประกอบ/ร่วม
-ในความหมายทั่วไป โยคะ หมายถึง การประกอบการควบคุมอินทรีย์ทั้งกายและจิต
-ในความหมายระดับสูงสุด การผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างอาตมันกับปรมาตมัน
-โยคะเป็นระบบแนวคิดที่มีพื้นฐานจากสางขยะ ใช้แนวคิดของสางขยะเป็นทฤษฎี และนำทฤษฎีมาประยุกต์เป็นแนวปฏิบัติตามระบบโยคะ
-ผู้ก่อตั้งสำนักโยคะ คือ ฤษีปตัญชลี  ผู้รจนาโยคสูตร/ปตัญชลีสูตร (ราว 200 ปีก่อน ค.ศ.)
-ปตัญชลีไม่ใช่ผู้ค้นพบศาสตร์แห่งโยคะ แต่เป็นผู้นำแนวคิดนี้มาจัดระบบ
-ระบบแนวคิดโยคะเป็นการตรวจสอบธรรมชาติภายในโดยการปฏิบัติ ฉะนั้นปรัชญาและจิตวิทยาของโยคะจึงใกล้ชิดกัน...More
  
 
ปรัชญานยายะเกิดขึ้นหลังพุทธกาล โดย ฤาษีโคตมะหรือ เคาตมะ หรืออักษปาทะ(200 ก่อน ค.ศ) เป็นผู้สถาปนา กล่าวคือชื่อและเนื้อหาสำคัญของลัทธินี้ได้มาจาก นยายสูตร ซึ่งเป็นผลงานของท่านเคาตมะ(ค.ศ.1200) ผู้แต่ง ตัตตวะจินดามณี นอกจากนี้ก็ยังมีนักตรรกศาสตร์ที่สำคัญช่วยให้ปรัชญาสำนักนี้เจริญรุ่งเรือง ต่อมาก็มี ท่านวาสุเทวะ ท่านรฆุนาถะ ท่านมธุรานาถะ ท่านชคทีศะMore และ ท่านคทาธระ เป็นต้น...ต่อมา วาตสยายนะ ได้แต่ง นยายภาษยะ หรืออรรถกถาเพื่ออธิบายขยายความในนยายสูตรของฤาษีโคตมะ และท่าน อุททโยตกระ ได้แต่ง วารติกะ ขยายความในหนังสือนยายภาษยะอีกต่อหนึ่ง และต่อมา วาจัสปติได้เขียน ตาตปรยฎีกา ขยายความในวารติกะอีกทอดหนึ่ง จึงทำให้คัมภีร์นยายะสมบูรณ์มาก ส่วนผู้ที่ทำให้นยายะทันสมัยหรือรู้กันว่า นวนยายะ ก็คือท่าน คังเคศะ
 
 
๖. ปรัชญาไวเศษิกะ
ไวเศษิกะ กับ นยายะ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะนยายะได้นำอภิปรัชญาของไวเศษิกะมาใช้ และในทำนองเดียวกันไวเศษิกะก็นำญาณวิทยาของนยายะมาใช้เช่นเดียวกัน ดังนั้นปรัชญาของทั้งสองลัทธิจึงมีปรัชญาในแนวเดียวกัน ปรัชญาของลัทธินยายะและไวเศษิกะมีมานานแล้วก่อนพุทธกาล เพียงแต่ผู้นำปรัชญาทั้ง
2 ลัทธิมาตั้งเป็นลัทธิเมื่อหลังพุทธกาลเท่านั้น กล่าวคือผู้ตั้งลัทธินยายะคือ ฤาษีโคตมะ เกิดราว 200 ปีก่อน ค.ศ. ส่วนผู้สถาปนาลัทธิไวศษิกะก็คือ ฤาษีกณาทะ หรือ อุลกะ เกิดราว 300 ปีก่อน ค.ศ. โดยฤาษีกณาทะได้เขียนไวเศษิกสูตรขึ้นมา อันเป็นที่มาของปรัชญาไวเศษิกะ...More
  
 
๗.ปรัชญาสางขยะ
คำว่า "สางขยะ" แปลว่า "จำนวนหรือการนับ" ที่ใช้คำว่า สางขยะ เรียกปรัชญานี้ก็เพราะเป็นปรัชญาที่มุ่งแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัจภาพโดยการจำแนกวัตถุแห่งการรับรู้ออกเป็นจำนวนต่างๆ มากมายถึง 25 ชนิด
อีกความหมายหนึ่งของคำว่า สางขยะ หมายถึง ความรู้ที่ถูกต้อง คำนี้ได้จากศัพท์สันสกฤตว่า สมฺยคฺ ขยาติ แปลว่า ความรู้ที่ถูกต้อง เพราะหมายถึงความรู้ที่รู้จักแยกปุรุษะออกจากประกฤติ เมื่อใดปุรุษะเป็นอิสระ ไม่ถูกประกฤติครอบงำ ปุรุษะก็จะเข้าสู่ภาวะดั้งเดิมของตน พ้นไปจากเครื่องพันธนาการต่างๆนี้ คือ เป้าหมายชีวิต
จากความหมายสางขยะดังกล่าวมาข้างบนนี้ จะเห็นว่าปรัชญาสางขยะเป็นปรัชญาสัจนิยมเชิงทวิ เพราะมีความเห็นว่าประกฤติและปุรุษะทั้งสองประการ คือ สัจภาพ และเป็นมูลการณะของสรรพสิ่ง..More
  
 
เวทานตะ หมายถึงที่สุดแห่งพระเวท กล่าวคือเป็นส่วนที่ขยายจากปรัชญาอุปนิษัท กล่าวโดยสรุปเวทานตะก็คือ อรรถกถาของอุปนิสษัท นำปรัชญาอุปนิษัทมาขยายึวามนั่นเอง โดยอุปนิษัทเป็นแม่บทใหญ๋ ส่วนภควัทคีตาเป็นบทละครที่นำคำสอนจากอุปนิษัทมาแสดงให้เห็นชัด และเวทานตะนำคำสอนในอุปนิษัทมาขยายต่อ ด้วยเหตุนี้เวทานตะจึงมีอุปนษัทและภคคีตาเป็นรากฐานโดย ส่วนเนื้อหาของเวทานตะคือ พรมหมัน อาตมัน มายา หรืออวิทยา โลก และโมกษะ...More 
 
 
ปวงปรัชญาอินเดีย กลุ่ม  นาสติกะ (unorthodox systems)
 
 
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีกล่าวถึงปรัชญาจากรวากไว้หลายแห่ง ทั้งในระดับบาลีพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถาในชื่อว่า ลัทธิโลกายัต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นปรัชญาเก่าแก่ที่มีพัฒนามาก่อนพระพุทธศาสนา การอุบัติของปรัชญาจารวาก มีผู้รู้ได้แสดงทัศนะไว้ว่า เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจต่อระบบ และวิธีการที่มุ่งหนักไปในทางศาสนาและพิธีกรรมจนเกินไปของพวกพราหมณ์[1][2] จนละเลยหรือไม่เอาใจใส่ต่อแก่นแท้ของคำสอนในพระเวท ความไม่พอใจดังกล่าว รวมถึงปรัชญาอุปนิษัท ซึ่งมุ่งเน้นแต่เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้ง (Idealism) ยากที่สามัญชนทั่วไปจะเข้าใจได้ แนวความคิดทางปรัชญาของจารวากจึงยืนอยู่ตรงกันข้ามปรัชญาฝ่ายพระเวทโดยสิ้นเชิง…More 
 
"Jain" and "Jainas" redirect here. For other uses, see Jain (disambiguation) and Jaina.
MahaviraJainism ( /ˈnɪzəm/; Sanskrit: जैनधर्मJainadharma, Tamil: சமணம்Samaam, Bengali: জৈনধর্মJainadharma, Telugu: జైనమతంJainamataṁ, Malayalam: ജൈനമതംJainmat, Kannada: ಜೈನ ಧರ್ಮJaina dharma), is an Indian religion that prescribes a path of non-violence towards all living beings. Its philosophy and practice emphasize the necessity of self-effort to move the soul towards divine consciousness and liberation ...More 
 
 
ศาสนาเชน(มาจากคำว่า "ไชนะ แปลว่าผู้ชนะ ผู้สถาปนา คือ "พระมหาวีระ") เป็นศาสนาที่เก่าแก่ของโลกและในอินเดีย เกิดก่อนพระพุทธศาสนา ศาสนิกชนเชนเชื่อว่าโลกนี้มีมานานแล้วและจะดำรงอยู่เช่นนี้ตลอดไป โดยแบ่งเป็นยุคในแต่ละยุคจะมี ๒ รอบคือ รอบแห่งความเจริญและรอบแห่งความเสื่อม รอบแห่งความเจริญเรียกว่า อุตสรปินี หมายความว่าทุกอย่างเริ่มจากความไม่ดีแล้วพัฒนาไปสู่ความเจริญ เช่น อายุของคนและสัตว์จะเพิ่มขึ้น ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น รวมถึงคุณธรรมความดีจะปรากฏเด่น ส่วนรอบแห่งความเสื่อมเรียกว่า อวสรปินี หมายความว่าทุกอย่างจะเริ่มจากความเจริญแล้วไปสู่ความเสื่อม เช่น อายุของคนและสัตว์จะลดลง ร่างกายจะเล็กลง รวมถึงคุณธรรมก็จะลดลง สำหรับโลกที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบันเป็นรอบแห่งความเสื่อม และในแต่ละรอบจะมีศาสดาของศาสนาเชนอุบัติขึ้นมาในโลก ๒๔ พระองค์More
  
 
 
 Mahatma Gandhi and Jainism
Mahatma Gandhi, the great leader of India's freedom movement was influenced by Jain Philosophy. This article gives you information on Gandhi's affinity with Jainism.  
 
  
 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน กล่าวคือ ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทำของตน ตาม กฎแห่งกรรม มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย[1] คือ ให้พึ่งตนเอง[2] เพื่อพาตัวเองออกจากกอง ทุกข์[3] มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้าง ปัญญา ในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใดMore
 
"พระไตรปิฎก" แปลว่า ๓ คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นคำ ๆ ว่า พระ+ไตร+ปิฎก คำว่า พระ เป็นคำแสดงความเคารพหรือยกย่อง คำว่า ไตร แปลว่า ๓ คำว่า ปิฎก แปลได้ ๒ อย่าง คือแปลว่า คัมภีร์หรือตำราอย่างหนึ่ง แปลว่า กระจาดหรือตะกร้าอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจาดหรือตะกร้า หมายความว่า เป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหวดหมู่ ไม่ให้กระจัดกระจาย คล้ายกระจาดหรือตะกร้าอันเป็นภาชนะใส่ของฉะนั้น
เมื่อทราบแล้วว่า คำว่า พระไตรปิฎก แปลว่า ๓ คัมภีร์ หรือ ๓ ปิฎก จึงควรทราบต่อไปว่า ๓ ปิฎก นั้นมีอะไรบ้าง และแต่ละปิฎกนั้น มีความหมายหรือใจความอย่างไร ปิฎก ๓ นั้นแบ่งออกดังนี้
         ๑. วินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
         ๒. สุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป
         ๓. อภิธัมมปิฎก ว่าด้วยธรรมะล้วน ๆ หรือธรรมะที่สำคัญ
  
 
 
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจาก ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะหรือเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ปัจจุบันสถานที่นี้ เรียกว่า พุทธคยา อยู่ห่างจากเมืองคยาประมาณ 11 กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาหลังจากการประกาศศาสนา เริ่มจากการแพร่หลายไปทั่วอินเดีย หลังพุทธปรินิพพาน 100 ปี จึงแตกเป็นนิกายย่อย โดยนิกายที่สำคัญคือ เถรวาทและมหายาน
More   
 
  
 
  
 
ศาสนาพุทธ 
 
 
 
  
 
วิทยาศาสตร์ นั้น เรายังเข้าใจกันอยู่แต่เพียงว่าเป็นเรื่องวัตถุ เป็นเรื่องโลกๆ เป็นเรื่องของใหม่ๆ เป็นของทำ
เทียม เป็นของทำปลอม อะไรขึ้นมาหลอกคน, เข้าใจคำว่า วิทยาศาสตร์ ไปเสียอย่างนี้ แล้วมันก็จะ พูดกันไม่รู้เรื่อง. ที่จริงคำว่า วิทยาศาสตร์ นั้น ใช้เป็นคำเรียก สิ่งที่มีความจริง, และจริงชนิดที่ปรากฏเห็นๆอยู่ และจริงชนิดที่พิสูจน์ได้ ทดลองได้ไม่ต้องอาศัยการคำนึงคำนวณ, ธรรมะในฐานะวิทยาศาตร์ นี่ก็เพราะว่ามันเป็นความจริง ที่ธรรมะนั้น มันเป็นวิทยาศาสตร์, เราไม่รู้ความจริงข้อนี้ ก็เลยไม่เข้าใจ ก็เกิดความชะงักงัน หรือยังเป็นหมัน ในการที่จะใช้ธรรมะ อย่างกะว่า เป็นวิทยาศาสตร์…More
 
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกันว่า “เรื่องของชีวิตคืออะไรนี้ มันก็มีหลายแง่หลายมุม , ถ้ามองในแง่วัตถุชีวิตก็มีความหมายอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่จิตใจก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่ธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็เอาความหมายธรรมดา ๆ นี่ว่า ชีวิตคือความที่ยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ นี้มันคืออะไร ? ด้วยคำถามต่อไปอีกว่าเพื่ออะไร ? เพื่อทำอะไร ? (ธรรมะสำหรับครู : 182)…More
  
 
  
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก THai
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน เดือน ปี
มกราคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
มีนาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เมษายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
พฤษภาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มิถุนายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
กรกฎาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สิงหาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กันยายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ตุลาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
พฤศจิกายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธันวาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก EN (แปลทุกคำ)
Months and days of the year
January
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
February
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
March
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
May
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
June
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
July
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
October
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 14:08

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 2. 2
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 09:52

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view