http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน
.
ประวัติศาสตร์โลก
และ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...ปรีชา วรเศรษฐสิน
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สามความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะอะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะหากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
Approximate territories occupied by the various dynasties and states throughout the history of China
 
 
ประวัติศาสตร์จีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน ในยุคราชวงศ์ฉิน (ศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ.) และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า ..More  Thai   En
 

The Xia family would have ruled China from around 2100 B.C. until around 1800 B.C. They are believed to have been Aryans who migrated into the area, and who were able to conquer the local peoples using their superior weaponry and technology.

 
  
 
 
3 Sovereigns and 5 Emperors  The Three Sovereigns and Five Emperors (Chinese: 三皇五帝; pinyin: Sānhuáng wǔdì; Wade–Giles: San-huang wu-ti) were partially mythological rulers and a mix of culture heroes from ancient China during the period from circa 3500 BC to 2000 BC This period preceded the Xia Dynasty ..
More Thai /  EN
 
 
listen (help·info) (simplified Chinese: ; traditional Chinese: ; pinyin: Máo Zédōng; WadeGiles: Mao Tse-tung; December 26, 1893 – September 9, 1976) was a Han Chinese revolutionary, political theorist and communist leader. He led the People's Republic of China (PRC) from its establishment in 1949 until his death in 1976. His theoretical contribution to Marxism-Leninism, military strategies, and his brand of Communist…More Thai / CN
 
 
The Xia Dynasty  (Chinese: ; pinyin: Xià Cháo; Wade–Giles: Hsia-Ch'ao; IPA:  ca. 2070 BC–ca. 1600 BC) is the first dynasty in China to be described in ancient historical chronicles such as Records of the Grand Historian and Bamboo Annals, succeeded by the Shang Dynasty . ..More Thai /  EN
 
Qin Dynasty  The Qin Dynasty (Chinese: 秦朝; pinyin: Qín Cháo; Wade-Giles: Ch'in Ch'ao; IPA: [tɕʰǐn tʂʰɑ̌ʊ̯]) was the first ruling dynasty of Imperial China, lasting from 221 to 206 BC. The Qin state derived its name from its heartland of Qin, . ..More Thai /  EN
 
Spring and Autumn Period  (simplified Chinese: ; traditional Chinese: ; pinyin: Chūnqiū Shídài; Jyutping: ceon1 cau1 si4 doi6) was a period in Chinese history that roughly corresponds to the first half of the Eastern Zhou  ..More Thai /  EN
 
 
นิยายสามก๊ก - จดหมายเหตุสามก๊ก
สามก๊ก  เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด แต่งขึ้นประมาณในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคสมัยราชวงศ์หยวน บทประพันธ์โดยหลอกว้านจง  羅貫中 (ประวัติศาสตร์กึ่งตำนานเรื่องจริง๓๐% ปรุงแต่ง๗๐%(เคยเป็น๑ใน๔ วรรณกรรมต้องห้ามเยาวชนศึกษา) …More Thai / EN / CN 
ชนเผ่าซงหนู ศัตรูของชาวฮั่น ในความเป็นจริงแล้ว นามว่าซงหนูนั้นเป็นชื่อที่นักวิชาการชาวจีนบัญญัติขึ้นมาใหม่ในภายหลังครับ โดยนามเดิมของพวกเขาจริงๆคือ "ฮวนหนู่" หรือ "ฮวานหนู่" ครับ (แต้จิ๋วอ่านเพี้ยนเป็น "ฮวนนั้ง") ซึ่งหลายๆท่านอาจจะฟังดูแล้วคุ้นหูเสียเหลือเกิน
 
History of China …More Thai / EN / CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก THai
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก EN (แปลทุกคำ)
Months and days of the year
 
 
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view