http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.
ประวัติศาสตร์
เอเชียตะออกเฉียงใต้
และ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...ปรีชา วรเศรษฐสิน
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สามความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะอะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะหากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
 
แผนที่แสดงรัฐโบราณในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน
นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอเรน ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินเทาะซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณใกล้สถานีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้อาจเป็น มนุษย์ชาวและมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อประมาณ 5 แสนปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายอีกด้วยอันเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า
 
ภาชนะดินเผาสมัยปลาย
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา..
 
The Ban Chiang Project is dedicated to pursuing scientific research on the prehistoric culture revealed by the excavations at the site of Ban Chiang and neighboring sites in northern northeast Thailand. The investigations are being conducted by a multinational, multidisciplinary team of scholars. Work on Ban Chiang at the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology is now focused both on bringing to full publication the excavation undertaken in the 1970s and expanding our knowledge of the prehistory of the Middle Mekong River Basin by survey and excavation in Laos.
 
 
อาณาจักรสุโขทัย หรือ รัฐสุโขทัย (อังกฤษ: Kingdom of Sukhothai) เป็นอาณาจักร หรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยม เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนปลาย จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1800 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโขลญลำพง ซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้
 
The Sukhothai kingdom (Thai: ราชอาณาจักรสุโขทัย (Pronunciation)) was an early kingdom in the area around the city Sukhothai, in north central Thailand. The Kingdom existed from 1238 till 1438. The old capital, now 12 km outside of New Sukhothai in 
 
Ayutthaya (Thai: อาณาจักรอยุธยา, RTGS: Anachak Ayutthaya, also Ayudhya) was a Siamese kingdom that existed from 1351 to 1767. Ayutthaya was friendly towards foreign traders, including the Chinese, Vietnamese (Annamese), Indians, Japanese and Persians, and later the Portuguese, Spanish, Dutch and French, 
More Thai /  EN
 
Thon Buri (Thai: ธนบุรี) was the capital of Thailand for a short time during the reign of King Taksin the Great, after the ruin of capital Ayutthaya by the Burmese. King Rama I removed the capital to Bangkok on the other side of the Chao Phraya River in 1782. Thon Buri stayed an independent town and province, and was merged into Bangkok in 1972.More Thai /  EN
 
Rattanakosin Kingdom or the Kingdom of Siam (Thai: กรุงรัตนโกสินทร์; 1782 – 1932) was the fourth Thai Kingdom, and was centered at the city of Bangkok. It included vassal states of Cambodia, Laos, and some Malay kingdoms. The kingdom was founded by King Buddha Yodfa Chulaloke of the
More Thai /  EN
 
Taksin (Royal Institute: Somdet Phra Chao Taksin Maharat; Thai: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช or The King of the Thonburi Kingdom; Thai: สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, Somdet Phra Chao Krung Thonburi;Chinese: ; pinyin: Zhèng Zhāo; Teochew: Dênchao; Vietnamese: Trnh Quốc Anh) ; (April 17, 1734 – April 7, 1782) was the only King of the Thonburi Kingdom. He is greatly
More Thai /  EN / CN
 
The home of Theravada Buddhism, and the ancient gilded Wat temples, throughout its 800-year history Thailand can boast the distinction of being the only country in Southeast Asia never to have been colonized.More Thai /  EN / CN
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก THai
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์
 
 
 
 
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Prehistoric Cambodia is sparsely known. The earliest known site in Cambodia is Laang Spean cave which occupies the country's northwest region. Laang Spean cave was first occupied beginning in 7000 BCE[ Also of significance is the site Samrong Sen which was occupied circa 
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Fúnán was the Chinese name of an ancient pre-Angkor, since the 4th century AD Indianized kingdom located around the Mekong Delta. This designation is found in Chinese historical texts describing the state. The ethno-linguistic nature of the people; whether they were..More Thai /  EN
.
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Fúnán was the Chinese name of an ancient pre-Angkor, since the 4th century AD Indianized kingdom located around the Mekong Delta. This designation is found in Chinese historical texts describing the state. The ethno-linguistic nature of the people; whether they were..More Thai /  EN
.
 
 
 
The Khmer Empire was one of the most powerful empires in Southeast Asia, based in what is now Cambodia the empire flourished from the 9th to the 13th century. The empire, which grew out of the former kingdom of Chenla, at times ruled over and/or vassalized parts of modern-day Laos, Thailand,  
 
Angkor (Khmer:) is a region of Cambodia that served as the seat of the Khmer Empire, which flourished from approximately the 9th to 13th centuries. The word Angkor is derived from the Sanskrit nagara (नगर), meaning "city".[1] The Angkorian period began in AD 802, when the Khmer Hindu monarch Jayavarman II declared himself a "universal monarch" and "god-king", until..More Thai /  EN
 
Angkor Wat (Khmer: ) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundationfirst Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. It is the world's largest religious building.[1] The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. More Thai /  EN
 
Angkor Thom (Khmer: ; literally: "Great City") was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by king Jayavarman VII. It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the .More Thai /  EN
 
Lovek or Longvek (Khmer: meaning "intersection" or "crossroads") was a city in ancient Cambodia, the capital city of the country after the sacking of Angkor by the Siamese king Borommaracha II in 1431.    Lovek was chosen by Boromaracha III after the sacking of Angkor by Borommaracha II as a new capital because of its more readily defensible terrain. As a result there was a time when Cambodia was often referred to as "Lovek" by foreign .More Thai /  EN
 
The Dark Ages of Cambodia, covers the history of Cambodia from the fifteenth to the nineteenth century, a period of continued decline and territorial loss. Cambodia enjoyed a brief period of prosperity during the sixteenth century because its kings, who built their capitals in the region southeast of the Tonlé Sap along the Mekong River, promoted trade with other parts of Asia. This was the period when Spanish and Portuguese adventurers and missionaries first visited the country. But the Siamese conquest of the new capital at Longvek in 1594 marked a downturn in the country's fortunes and..More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก EN (แปลทุกคำ)
Months and days of the year
 
 
 
 
 
Pagan Dynasty (849–1287)
Pyu (Burmese: ပျူ, IPA[pjù]; also Pyuu or Pyus; in Chinese records Piao) refers to a collection of city-states and their language found in the central and northern regions of modern-day Burma (Myanmar) from about 100 BCE to 840 CE. The history of the Pyu is known from two main historical sources: the remnants of their civilization found in stone inscriptions (some in Pali, but rendered in the Pyu script, or a Pyu variant of the Gupta script) and the brief accounts of some Chinese travellers and traders, preserved in the Chinese imperial history.
 
 
 
The State Peace and Development Council (Burmese: , pronounced [nàiŋŋàndɔ̀ éidʒán θàja yéi n̥ḭm pʰṵmpʰyo yéi kaùnsì]; abbreviated SPDC or နအဖ in Burmese) is the official name of the military regime of Burma (also known as Myanmar), which seized power in 1988.
 
The history of Burma, now officially Myanmar, is long and complicated. Several ethnic groups have lived in the region, the oldest of which are probably the Mon or the Pyu. In the 9th century the Bamar (Burman) people migrated from the then China-Tibet border region into the valley of the Ayeyarwady, and now form the governing majority
More Thai /  EN
 
  Toungoo Dynasty (1486–1752)
The Toungoo Dynasty (Burmese: တောင်ငူခေတ်, pronounced [tàuɴŋù kʰɪʔ]; also spelled Taungoo Dynasty) was the ruling dynasty of Burma (Myanmar) from the mid-16th century to 1752. Its early kings Tabinshwehti and Bayinnaung succeeded in reunifying the Pagan Empire for the first time since 1287, and in incorporating the Shan States for the first time. At its peak, the First Toungoo Empire also included Manipur, Chinese Shan States, Siam, and Lan Xang, but the largest empire in the history of Southeast Asia collapsed in 1599, 18 years after Bayinnaung's death.More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exiled as an infant to Cambodia, Prince Fa Ngum of Xieng Dong Xieng Thong married a daughter of the Khmer king. In 1349 he set out from Angkor at the head of a 10,000-man army to establish his own country. Fa Ngum organized conquered principalities into provinces ..More Thai /  EN.
 
 
 
The Tai (also spelled Dai) are a linguistic group originating in southern China, which includes the Lao, the Siamese, the people of the Shan region of north-eastern Burma, the Zhuang people of Guangxi Province in China and the Tho and Nung people of northern Vietnam. Under
 
Angkor Wat (Khmer: ) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundationfirst Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. It is the world's largest religious building.[1] The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. More Thai /  EN
 
Angkor Thom (Khmer: ; literally: "Great City") was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by king Jayavarman VII. It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the .More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view