http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI

 

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI
ที่มา: http://pantip.com/topic/32350082
Illuminati แปลตรงตัวตามดิกชันนารี่  หมายถึง ผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ
อิลลูมินาติ เป็นกลุ่มนักวิทยาศาตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเนื่องจาก  พวกตนได้ถูกกลุ่มคริสตจักร ไล่ฆ่า เพราะถูกกล่าวหา

ว่าเป็นลัทธิของซาตาน เนื่องจากเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับคริสตจักร ในเรื่องการ กำเนิดโลก และ

ในอีกหลายๆเรื่อง ประเด็นหลักก็คือ คริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสสารไม่มีวัน

เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า (จึงได้เกิดทฤษฎี บิกแบง ที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดโลกที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุด ในทาง
วิทยาศาสตร์

    เนื่องจากในอดีต คริสตจักร เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมาก ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจต่อกรได้จึงต้องคอยหลบหนี
หรือแอบซ่อนไม่เปิดเผยตัว จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ illuminati และหาที่รวมกลุ่มเพื่อ ใช้สนทนาเรื่องวิทยาศาตร์กัน
หรือแลกเปลี่ยนแนวความคิด สมาชิกกลุ่ม อิลลูมินาติ เช่น กาลิเลโอ

 

 

 

 

.
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อกันว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ได้แทรกซึมเข้าไป ยังกลุ่มเมซันด้วย กลุ่มเมซัน คือกลุ่มคนที่มีอำนาจ
ทั้งด้านการเมืองและการเงิน เป็นพวกนายธนาคารหรือนักการเมือง อยู่ในกลุ่มนี้

      มีการแทรกซึมของ อิลลูมินาติ ไปใน กลุ่มเมซัน รองประธานาธิบดี วอลเลซ ( Henry Agard Wallace เป็นรอง
ประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐ) เป็นผู้เสนอสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ ประธานาธิบดีรูสเวลต์ (Franklin Delano Roosevelt
ประธานาธิบดีคนที่32-33ของสหรัฐอเมริกา) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในธนบัตรดอลลาร์ เนื่องจากทั้งคู่อยู่ใน กลุ่มเมซัน
และการที่รองประธานาธิบดีวอลเลซเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือว่าเขาก็เป็นส่วน
หนึ่งของ อิลลูมินาติ ด้วยสรุปได้ว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ต้องการที่จะล้มล้างคริสตจักรนั้นเอง โดยการหาทฤษฎี ต่างๆมาหักล้างเรื่องพระเจ้า
เพื่อที่จะเปลี่ยนแกนอำนาจความเชื่อของคนในยุคนั้นจากทางด้านศาสนามาเป็น ด้านวิทยาศาตร์นั้นเอง

อย่างที่บอกกลุ่มอิลลูมินาติ มีการแทรกซึมของอิลลูมินาติไปในกลุ่มFREEMASONตอนสร้างเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
กลุ่มอิลลูมินาติได้ออกแบบเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. ถ้ามองจากมุมสูง (มองจากนอกโลก)  สังเกตดีๆจะเห็นเมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอิลลูมินาติคือรูปดาว


เมืองหลวงสหรัฐอเมริกา มีผังเมืองเป็นรูป พีระมิดมีตา ตรงดวงตาซาตาน
คือ อาคารรัฐสภาแห่งวอชิงตัน ดีซี ศูนย์กลางการบริหารประเทศ

       ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ธาตุทั้ง 4 สิ่งเป็นธาตุสากลของหลายชนชาติ  โดยธาตุนี้ถูกนำมาใช้ดูลักษณะ  ของคนตามวิชา
นรลักษณ์ของหมอดูด้วย

หากจะอ้างว่านี้คือวิธีของนักวิทยาศาสตร์ก็นับว่าน่าสนใจที่นำทฤษฎีนี้มาโยง กับ สมาคมลับอย่าง "อิลลูมินาติ" เพราะดู
มันจะขัดแย้งกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์

การสร้างผังเมือง เป็นศาสตร์หนึ่งของพวกสถาปนิก เรื่องนี้จึงโยงไปถึงกลุ่ม "ฟรีเมสัน" อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การรื้อฟื้น
เรื่องฟรีเมสันในนิยายเรื่องนี้ จึงประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด
           

อิลลูมินาติ (อังกฤษ: Illuminati) เป็นชื่อที่อ้างอิงถึงกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในความเป็นจริงและใน
เรื่องแต่งในอดีตนั้นใช้อ้างถึงบาวาเรียนอิลลูมินาติ ซึ่งเป็นสมาคมลับในยุคเรืองปัญญาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม
พศ.2319  สำหรับในปัจจุบันจะใช้อ้างถึงองค์กรสมคบ คิดที่ถูกอ้างว่า  เป็นกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจอย่างลับๆ โดยการ
ควบคุมเหตุการณ์ในโลกทุกวันนี้ผ่านทางรัฐบาลและกลุ่มบุคคลอื่นๆ คล้ายกับว่าเป็นการฟื้นคืนชีพหรือการสืบทอดอำนาจ
อย่างต่อเนื่องของบาวาเรียน อิลลูมินาติ โดยในบริบทนี้คำว่า อิลลูมินาติ มักจะถูกใช้อ้างถึง New World Order (NWO)
นักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากเชื่อว่าอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่จะนำ ไปสู่การสถาปนาลัทธิดังกล่าว และข้อเท็จ
จริงที่สร้างความสับสนมากขึ้นไปอีกก็คือ ปัจจุบันมีกลุ่มภราดรหลายกลุ่มที่มีคำว่า "อิลลูมินาติ" อยู่ในชื่อกลุ่มด้วยประวัติการก่อตั้ง อิลลูมินาติ

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม พศ.2319 ในเมืองอินกอลสตาดท์(บาวาเรียตอนบน)โดย Adam Weishaupt
ผู้เลื่อมใสในคณะเยซูอิต และ เป็นศาสตราจารย์ด้านประมวลกฎหมายโรมัน เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นฆราวาสคนแรก ที่
มหาวิทยาลัยอินกอลสตาดท์ องค์กรนี้ก่อตัวขึ้นจากนักคิดเสรีในฐานะเป็นผลพวงจากยุคเรืองปัญญา ซึ่งนักเขียนร่วม
สมัยบางคนอย่างเช่น Seth Payson  เชื่อว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อแทรกซึมและโค่นล้มรัฐบาลของหลายๆรัฐในยุโรป
ขณะที่นักเขียนบางคนอย่าง Augusting Barruel และ John Robison ได้กล่าวอ้างว่า อิลลูมินาติ อยู่เบื้องหลังการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส

- หลายเหตุการณ์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ทางการเมือง และเศรษฐกิจโลกครั้ง สำคัญๆ สมาคมลับ ไม่สมาคม
ใดก็สมาคมหนึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลัง เหตุการณ์เหล่านั้น แต่ถ้าใครๆก็รู้ว่าสมาคมลับมีตัวตน  จริงๆแล้วมัน
จะเป็น สมาคมลับได้ อย่างไร

ชื่อสมาคมลับหลายแห่งมักถูกเอ่ยถึงในนิยายและภาพยนตร์แนว อาชญากรรมลึกลับซ่อนเงื่อน หลายคนอาจเคยได้ยิน
ชื่อสมาคมเหล่านี้มาบ้าง และหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ชื่อสมมุติ    วันนี้เราจะมาดูกันว่าสมาคมลับเหล่านั้นมี
อะไรบ้าง

Illuminati จะเริ่มก่อตั้งด้วยเหตุผลทางด้านความเชื่ออย่างไร เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ หรือ เป็นสมาคมลับที่วางแผน
การจัดระเบียบโลกใหม่ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาความจริงกันต่อไป หรือว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ Conspiracy Theory อย่างหนึ่งเท่านั้น


สมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ (Ingolstadt) ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
1776 โดย อดัม ไวส์ฮอพ (Adam Weishaup) ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่สั่งสอนกัน
มาทั้งเรื่องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่า
สมาคมอิลลูมิเนติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบ กษัตริย์ของหลายๆประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประ
กาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776

ต่อมาในปี 1784  เจ้าชายคาร์ล ธีโอดอร์ (Karl Theodor) ผู้ปกครองรัฐอิสระบาวาเรีย  ออกกฎหมายห้ามการก่อตั้ง
สมาคมลับ มีการตรวจค้นบ้านและจับกุมสมาชิกอิลลูมิเนติได้หลายคน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าแนวความคิด
ของลัทธิอิลลูมิเนติไม่ได้สูญสิ้นไปกับการ สลายสมาคมอิลลูมิเนติในครั้งนั้น  เหตุการณ์สำคัญๆของโลก  เช่น การปฏิวัติ
ฝรั่งเศสปี 1789 การปฏิวัติในรัสเซียปี 1905 และ 1917 ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของสมาคมอิลลูมิเนติปี 1782 อเมริกาออกแบบตราแผ่นดินใหม่โดยด้านหลังของตราแผ่นดินเป็น  ภาพพีระมิดสร้างไม่เสร็จ มีดวงตาอยู่บนยอด
ล้อมรอบด้วยภาษาละติน “Novus Ordo Seclorum” (New Order Of The Ages)   ซึ่งหลายคนเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์
ของสมาคมอิลลูมิเนติ ดวงตานั้นหมายถึงสมาชิกอิลลูมิเนติกำลังจับตามอง (โลก) และ  “Novus Ordo Seclorum”    คือ
New World Order หรือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการ(ปก)ครองโลก และต่อมาในปี1935 ภาพตราแผ่นดินนี้ถูกนำมาตีพิมพ์
ลงบนด้านหลังของธนบัตร 1 ดอลลาร์

ภาพธนบัตร 1 ดอลล่าร์ของอเมริกา จะเห็นว่ามีการเขียนภาษาลาติน ที่หมายถึง ระเบียบโลกใหม่
- มีรหัส 666 ที่ หมายถึง เครื่องมือหรือสัญญลักษณ์ของสัตว์ร้าย
- ดวงตาของซาตานและอื่นๆมากมายไม่ต่างกับยันต์ทางไสยศาสตร์ดำเลย

ปัจจุบัน สโลแกนของการปฏิวัติสำหรับ กลุ่มอิลลูมิเนติ ในภาษาลาติน คือ"NOVUS ORDO SECLORIUM"
อันซึ่งหมายถึง "A NEW ORDER FOR THE AGES" การจัดระเบียบสำหรับยุคใหม่ ซึ่งมาจาก ความรู้ทาง
โหราศาสตร์เครื่องหมายบนหลังธนบัตร 1 ดอลลาร์ กับ ดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่ง (ALL-SEEING-EYE) เป็นสัญลักษณ์
ของ เวทมนตร์ พบได้ในกลุ่มเมสัน (The Masons-เป็นกลุ่มที่มีแนวทางเดียวกัน)


 

  


 

เครื่องหมายอิลูมินาติ

อย่างแรก คือ “Numerology”  เป็นศาสตร์ทางตัวเลขซึ่งเป็นองค์ความรู้เก่าแก่จากคัมภีร์ของ พวกฮิบรู หรือ ยิว
เป็นการ Code ตัวหนังสือให้เป็นตัวเลข คือการเอาตัวหนังสือซ่อนไว้ในตัวเลขนั่นเอง

ชาวฮีบรูยังนำตัวเลขไปเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล พวกเขามิได้แยกระบบตัวอักษรกับตัวเลขออกจากกัน แต่ตัวอักษร
นั้นมีพื้นฐานมาจากตัวเลข ระบบตัวอักษรถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระบบ และถูกกำหนดรูปแบบที่บอกถึงระดับที่ต่อเนื่อง
กันไปตามกระบวนการการพัฒนาของ จักรวาล ชื่อภาษากรีกและฮีบรูในพระคัมภีร์มีนัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดระหว่างความหมายตามตัวอักษรและตัวเลข

ในภาษากรีกดั้งเดิม คำว่า “Jesus” หมายถึง “Iesous” (ไม่มีตัวอักษร “J” ในตัวอักษรกรีก) ชื่อดังกล่าวมีค่าเท่ากับตัว
เลข 888 ซึ่งหมายถึง “ จิตใจที่สูงกว่า ” หรือ “ จิตใจศักดิ์สิทธิ์ ” ตามความเชื่อลึกลับของกรีก

“จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตาย”  ในภาษากรีกคือหมายเลข 666 ( ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพันธสัญญา
ใหม่ ว่าหมายถึง “สัตว์ร้าย” )

คลิกชมภาพใหญ่

คำทำนายของดาเนียลใน คัมภีร์ ไบเบิ้ล


คลิกชมภาพใหญ่

 


คลิกชมภาพใหญ่

ตราสัญญลักษณ์ของ ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่ง กลุ่มอิลลูมิเนติ ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากการลงนามประกาศอิสรภาพของอเมริกา
ในวันที่ 4 กรกฏาคม 1776 ชาวอเมริกันสร้างความเชื่อถือด้วยตัวเลขโรมัน MDCCLXXVI บนฐานปิรามิด

ซึ่งบวกกันแล้วได้เท่ากับ 1776
MDC = 1600 + CLX = 160 + XVI = 16 = 1776

ตามคำทำนายในไบเบิ้ลที่ว่า "SPEAK AS A DRAGON" Revelations 13:11

เพื่อแสดงถึงการต่อสู้กัน ภายใต้อาณาจักรของปีศาจโดยประชาชนของเขา ให้ดูที่เลข 13 เพื่อแสดงให้เห็นว่า
มันเป็นส่วนสำคัญของผู้ที่ร่วมกันคิดขึ้นมา เวทมนตร์ของเลข 13 เป็นเลขที่มีความอาถรรพ์มากที่สุดในการทำพิธีข่ม
เหมือนเมื่อสมัยยุคกลาง, ที่กลุ่มแม่มด โดยปรกติจะมีสมาชิกจำนวน 13 คน แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเหล่า
แม่มดร่ายมนตร์ที่จะทำร้ายคน หรือรักษาพวกเขา 13 แม่มดจะยืนอยู่ภายในกรอบห้าเหลี่ยม (ศูนย์กลางของดาวห้าดวง)
และเรียกนำวิญญาณ (familar spirits Deut. 18:11) อันซึ่งที่แท้จริงก็คือ ปีศาจ และเหล่าแม่มดจะควบคุมพวกมันด้วย
คำสั่ง ปีศาจจะปรากฏตัวในจุดศูนย์กลางของห้าเหลี่ยม(จุดดาวห้าดวง)
สัญญลักษณ์ลึกลับกับคำขวัญ  "NOVUS ORDO SECLORUM" ที่เป็นอนุสรณ์ในการก่อตั้งของกลุ่มอิลลูมิเนติ ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 1776  ไม่ใช่ 4 กรกฏาคม และมันมิใช่โดยความบังเอิญ นั่นคือ นกอินทรี อันซึ่งเป็นสัญญลักษณ์
ตัวแทนสำหรับ ลูซิเฟอร์ (Lucifer) ในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ฟินิกซ์ (Phoenix) และ ปัจจุบัน
ได้ถูกนำไปใช้เป็นสัญญลักษณ์ของ ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ทำเนียบขาว)

ความหมายที่ซ่อนไว้ในตราดวงนี้
  1.  ดาว 13 ดวง คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
  2.  อยู่ในวงกลมที่มี 28 ขีด หรือ Guide Line คือ ความเป็นนิรันดร์
  3.  ป้ายผ้า 13 ขยัก คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
  4.  ตัวหนังสือ E PLURIBUS UNUM หรือ “One of Many” หรือ “หนึ่งจากหลายๆสิ่ง”
  5.  ปีกข้างซ้าย มี 32 ขนนก เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือ
       ฟรีเมสัน (Free Mason)ในยุโรป มี 32 ระดับ
  6.  ปีกข้างขวา มี 33 ขนนก  เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือ
       ฟรีเมสัน (Free Mason)ในอเมริกา มี 33 ระดับ
  7.  เส้นแนวนอน 12 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง ความเป็นรัฐบาล
  8.  เส้นแนวตั้ง 18 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง การเป็นนายทาส
  9.  ซึ่งแบ่งได้ 6 แถบใหญ่ หมายถึง มนุษย์
10.  แถบสีแดงและขาวรวมกันได้ 13 แถบ แยกเป็น
11.  แถบขาว 7 แถบ หมายถึง พระเจ้า
12.  แถบแดง 6 แถบ หมายถึง มนุษย์ แถบแดงวางทับแถบขาว หมายถึง มนุษย์อยู่เหนือพระเจ้า
13.  กรงเล็บ 2 ข้างๆ ละ 4 รวมเป็น 8 เล็บ คือการเริ่มต้น
14.  ลูกธนู 13 ดอก หมายถึง การต่อต้านหรือปกป้องตัวเองของประชาชน
15.  ช่อมะกอกที่มี 13 ใบ หมายถึง เสรีภาพ
16.  ผลเบอรี่ 13 ผล หมายถึง ผลของเสรีภาพ
17.  ขนที่หาง 9 ขน หมายถึง ความสำเร็จ หรือบรรลุผลแล้วนั่นเอง“Numerology”ตัวเลขจำนวนที่ปรากฎในสัญญลักษณ์บน ตราแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ปรากฏในแบงค์ 1ดอลล่าร์US
มีความหมายดังนี้

จำนวนเลข   6  หมายถึง Man คือ มนุษย์
จำนวนเลข   7  หมายถึง God  คือ พระเจ้า
จำนวนเลข   8  หมายถึง New Beginning คือ การเริ่มต้นใหม่
จำนวนเลข    9  หมายถึง Complete or Finish คือ การเสร็จสิ้น หรือ ความสำเร็จ
จำนวนเลข 12  หมายถึง Government and Perfection คือ รัฐบาลและความสมบูรณ์แบบ
จำนวนเลข 13  หมายถึง Rebellion คือ การปฏิวัติ หรือ การก่อกบฏ
จำนวนเลข 18  หมายถึง Bondage หรือ ความเป็นทาส
จำนวนเลข 28  หมายถึง Eternity คือ ความเป็นนิรันดร์

บนด้านหลังของธนบัตรฉบับหนึ่งเหรียญดอลล่าร์ ไม่เฉพาะตำแหน่ง ฟินิกซ์(อินทรี)  Phoenix (EAGLE) แสดงที่จุดนี้
เท่านั้น, ดูที่ดาวเหนือหัวอินทรี จะมี 13 ดวง การจัดเรียงเอาไว้ไม่ใช่ความบังเอิญ นั่นคือ ดาว 13 ในกรอบหกเหลี่ยม
ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ เวทมนตร์ปีศาจ (EVIL SIGN IN WITCHCRAFT)   อเมริกันสร้างด้วยความเชื่อว่า
ดาว 13 ดวงนั้น เป็นตัวแทน 13 จักรวรรดิดั้งเดิม อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาดูใกล้ๆ ในวงกลมล้อมรอบภาพนกอินทรีย์
(great seal of the United States) จะค้นพบว่าผู้ที่ออกแบบนี้ แสดง 13 หมายเลขอาถรรพ์  โดยเจตนาและแฝง
ความหมายเอาไว้  สังเกตุได้จาก จำนวนครั้งที่ใช้ เลข 13 คือ

    กรอบหกเหลี่ยมถูกจัดเรียงโดยห้าเหลี่ยม (ดาว) 13 ดวง
    โล่ห์ป้องกันหน้าอกของนกอินทรีมี แถบ 13 แถบ
    ผลเบอร์รี่ 13 ผล บนกิ่งมะกอก ในกรงเล็บขวาของนกอินทรี
    ลูกธนู 13 ดอก ในกรงเล็บซ้ายของนกอินทรี
    ใบมะกอก 13 ใบ บนกิ่งมะกอกในความหมายทางอิสลาม
ปิรามิด     เป็นสัญลักษณ์ที่น่าหลงใหลดึงดูดใจของ ฟรีเมสัน มาช้านาน เพราะมันคือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา
ซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริ่มต้นของมันย้อนไปถึง Enoch ( นบีอิดรีส ผู้ที่อัลลอฮฺสอนให้
ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็น สถาปนิกคนแรกของโลก )

ภาษาลาติน E Pluribus Unum' ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้ว่า ‘ หนึ่งเดียวเหนือความหลากหลาย ’
ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึก รวมรัฐและระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว
โดยมีผู้ปกครองคือกลุ่ม ผู้บูชาซาตาน

หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดปิรามิดได้ นัยของความหมายนี้คือ  แผนการนี้ยังไม่อาจ
บรรลุสู่ความสำเร็จได้ จนกว่าระเบียบโลกใหม่จะถูกสถาปนาขึ้นปกครอง ประชาคมโลกทั้งมวล

เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้มี ขนที่ปลายปีกอยู่จำนวน 32 ขน คือตัวเลขของระดับขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite
Freemasonry โดยมีขนที่แอบแฝงอยู่ที่ชั้นใน มีอยู่จำนวน 34 เส้น และ 33 เส้นตามลำดับ ดังกล่าวคือ
ตัวเลขของระดับขั้นชั้นสูงในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry ส่วนหางซึ่งมีขนจำนวน 6 เส้น
คือตัวเลขของระดับ สภาผู้บัญชาการของกลุ่ม Scottish Rite Freemasonry

ดวงดาวห้าแฉกเหนือหัวของอินทรี เป็นรูปแบบดาวที่ใช้กันโดยทั่วไปในหมู่นักไสยศาสตร์ ดวงดาวจำนวน 13
ดวงล้อมอยู่ด้วยรัศมี 28 แฉกนัยความหมายทางไสยศาสตร์คือ การฉ้อฉลคอรัปชั่น, การก่อกบฏ และ
ความเป็นนิรันดร์

หน้าอกอินทรีมีโล่ห์ ความหมายโดยตรงคือการปกป้องคุ้มครอง ในรูปโล่ห์ที่ด้านบนสุด จะเห็น เส้นนอน 12 เส้น
อยู่บน เส้นตั้ง 18 เส้น (6 เส้นประกอบจากเส้น 3 เส้น) นัยความหมายทางไสยศาสตร์คือ รัฐผู้ปกครอง
และความเป็นทาส

กรงเล็บทั้งแปด กำกิ่งมะกอกที่มีผลเบอร่ 13 ผล และใบ 13 ใบ กับลูกศร 13 ดอก กิ่งมะกอกและผลของมัน
คือ ความสันติภาพและผลของมัน ลูกศรคือสงครามและความแข็งแกร่งของกองทัพกงเล็บทั้งแปด
คือ ความหมายของการเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึ้นปกครองเหนือ
อำนาจการปกครองรูปแบบเดิมโดยใช้พลังอำนาจ รัฐบาลใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นนี้ แน่นอนอย่างที่สุดถูก
บงการโดย กลุ่มอิลลูมิเนติ

เบื้องหลัง โล่ที่ปกคลุมหางทั้งเก้า หมายถึง การชี้นำและการควบคุม 9 คือความหมายของการสิ้นสุด ถูกใช้คู่กับ
ความหมายของหางทั้งเก้า ความหมายคือ ด้วยการชี้นำและการควบคุมบงการเท่านั้นที่จะนำไปสู่
การสถาปนารัฐบาลใหม่

ปี 1990 ประธานาธิบดีจอร์ช บุช ได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ Toward The New World Order หรือการก้าวเข้าสู่ยุค
การจัดระเบียบใหม่ให้กับโลก ทำให้ข้อสงสัยว่า อเมริกาอยู่เบื้องหลัง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจ
และการเงินของหลายๆประเทศ มีน้ำหนัก


 


 

 

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  goose down jackets
  goose down jackets asfasf@hotmail.com 11/10/2015 19:32

  Sorel is looking to break into footwear for warmer weather and plans to expand into outerwear, with parkas and bombers going on sale this fall. Even as it goes after new shoppers, Sorel's boots are still available at farm stores, outdoor retailers, and athletic stores such as Dick's Sporting Goods. The cross-sectional strategy means Sorel can continue selling to both worlds: the utilitarian worker and the fashionable urbanite. "We’re all about becoming less seasonal, and becoming more and more canada goose outlet online important to her beyond winter, beyond snow boots," says Nenow. "We’re getting there. I wouldn’t say it’s slow, but it’s a methodical march."The NTSB also recommended the FAA change engine certification tests to account for the possibility of birds going all the way into an engine core, as one goose did in each engine in the US Airways accident.
  Flaherty established the council in 2008 during the previous recession. Oliver’s 16-member group is three larger than Flaherty’s most recent council and retains Paul Desmarais Jr., co-chief executive of Power Corp. of Canada, Teck Resources Ltd. CEO Don Lindsay and Nancy Southern, chief executive of Calgary-based Atco Ltd.While most schools offer canada goose coats aid packages that cover tuition for the neediest students, those grants don't free them from every financial constraint. Many of the scattered incidental costs of college can become daunting when one is stretching scholarships, or relying on loans, just to live and study at an elite campus. At Ivy League schools, where enough students wear high-end Canada Goose jackets to inspire Tumblr accounts about their ubiquity, moments such as graduation can bring class disparity into sharp relief. Plenty of small costs for optional events lead up to commencement: At Columbia, for example, students are invited to attend a senior ball ($95 a ticket), enjoy a cruise ($52 a ticket), and canada goose outlet stores purchase yearbooks ($85 a copy). Other private schools offer similar extras. Yet missing graduation because of its cost is a particularly painful symbol of exclusion.
  In its filing with the Canadian court, Sears accused Canada Goose of trademark bullying, and a “campaign of intimidation,” the newspaper reported.Canada Goose filed the suit in November 2013, objecting to some Sears products it said were knockoffs of its high-end winter jackets, according canada goose online to the Herald.Sears claims Canada Goose is reaching too far and trying to claim the exclusive right to sell any winter coat with either a fur collar or a circular logo, the newspaper reported.Bain Capital LLC, the global private investment firm with $70 billion in assets under management, bought a majority stake in Canada Goose Inc., the maker of parkas worn by researchers at the South Pole.Dani Reiss, chief executive officer of Canada Goose, will remain in his position and will keep a “significant minority stake” in the company, according to a statement today. The price wasn’t disclosed.
  The rebuff puts into sharp focus the hurdles Canada faces in its efforts to compete with the U.S. Gulf Coast and Australia to capture rising Asian demand for fuel, as 19 proponents try to advance Canadian Pacific Coast gas exports.“It sends a very bad signal to the world that’s looking at Canada,” said Gord doudoune canada goose Nettleton, a Calgary-based partner at law firm McCarthy Tetrault. The rejection prompts the question, “How are you going to get your house in order?”The Lax Kw’alaams Band, whose ancestral lands overlap the site of the gas shipping terminal planned by the Malaysian state-owned company, known as Petronas, voted in overwhelming numbers to reject the project, according to the Lax Kw’alaams mayor. Petronas said it will push ahead to resolve the differences, but the rejection is another scar on Canada’s fledgling efforts to export liquefied natural gas, or LNG.“We’ve said all along that if a project is going to go forward in British Columbia it needs to be respectful of First canada goose sale Nations and it needs to be respectful of the environment,” John Rustad, British Columbia’s minister of aboriginal relations, said in a phone interview. “We have more work to do.”
  “We’re the Land Rover of clothing,” Reiss says. “Most people driving a Land Rover are never going to take it off-road, but they’re really happy to know they can. And it’s the real thing—it’s not a Suzuki Sidekick.”Also capitalizing on the trend are relatively new brands like Mackage, a Montreal-based label that started selling a down-heavy line of outerwear in 1999. The coats cost $590 to $1,150 and are often trimmed with raccoon fur. Even traditionally sports-focused brands such as the canada goose jackets North Face and Patagonia have moved upmarket, stitching together down coats with bloated price tags. Patagonia’s Fitz Roy jacket costs $450 and has the sheen of a Moncler garment. The North Face’s Himalayan Parka sells for $650.
  Everyone is entitled to his opinion, of course, but if one defines fashion as stuff shoppers will seek out and spend lots of money on, the Canada Goose parka has been the most fashionable item of the grinding winter of 2015. In New York and Milan, in Paris, Dallas, and Seoul, Canada Goose has been everywhere, zipped to the chin on commuters hurrying a few blocks to their office and draped over shoulders canada goose down in drafty cafes and trattorias. The coats have appeared in blockbuster films and in countless paparazzi shots of celebrities on coffee runs. One was matched with a bikini bottom in a now legendary Sports Illustrated cover shoot. Canada Goose today makes hats, windbreakers, vests, and snow pants, but the must-have item is the parka, in black or dark blue, with a coyote-fur-trimmed hood and a price tag that starts at about $600 and runs for some models into the four digits. The company’s logo, a disc with a stylized red-white-and-blue map of the Arctic parenthesized by maple leaves, has become inescapable in the urban environments where people are willing to goose down jackets spend a thousand dollars on a coat (while spending most of their time indoors).According to Tom Ott, the executive in charge of men’s clothing at Saks Fifth Avenue, Canada Goose sales have been ferocious over the past two years in both the men’s and women’s departments. “It was the most explosive area in men’s during the fourth quarter,” he says. In the past 10 years, annual revenue at the privately held, Toronto-based company has grown from $5 million to $200 million. Private equity firm Bain Capital bought a majority stake in December 2013 for an undisclosed sum. The coats have been selling out at Saks locations all over the country, canada goose jakke Ott says, not only in the snow-battered Northeast but also in California and Texas. Sales have been strong even in Florida.
  “Bain Capital has a long and impressive track record of successfully investing in beloved Canadian companies, and we are thrilled to bring them on board,” Reiss said in the statement.Bain Capital, based in Boston, has invested in other Canadian retailers and consumer brands including Toronto-based Shoppers Drug Mart Corp. and BTI Systems Inc.Canada Goose, which began in a small warehouse in Toronto about 55 years ago and is headquartered in that city, employs more than 1,000 people. Its fur-lined coats are sold in 50 countries, and are used by http://www.canadagoosejacketsoutletonlinesale.com researchers in the South Pole and the Canadian high Arctic, the company said.Canaccord Genuity Group Inc. advised Canada Goose, with financing for the deal provided by Canadian Imperial Bank of Commerce.
  Moncler, an Italian company known for sporty, shiny down coats, posted a 60 percent jump in revenue from 2011 to 2013. In the first nine months of this year, its sales climbed another 18 percent. Moncler has been a staple in Swiss ski lodges and the rest of the world’s snowy playgrounds for more than six decades. But it wasn’t until 2006 that the company introduced a haute couture line for women, and a high-fashion men’s line followed three canada goose outlet years later. In the past year, Moncler has opened stores in dozens of conspicuously temperate places as part of a push to get its products into urban environments. It’s betting its future on Hawaii—where a Moncler store is already open for business—instead of the Himalayas.

 2. 2
  gojack
  gojack jackhello6@126.com 26/10/2015 10:47

  louis vuitton shoes


  ,http://www.louisvuittonshoesmen.net.in


  coach tote bags


  ,http://www.coachtotebags.us


  coach diaper bags on sale


  ,http://www.coachdiaperbag.co


  burberry bags on sale online


  ,http://www.burberrybagsonsale.us.com


  birkin bag hermes cost


  ,http://www.birkinbaghermes.us


  hermes belt price


  ,http://www.hermes-belt.us


  gucci clutch


  ,http://www.gucciclutch.us


  gucci luggage


  ,http://www.gucciluggage.us


  louis vuitton diaper bag


  ,http://www.louisvuittondiaperbag.org


  discount michael kors satchel


  ,http://www.michaelkorssatchel.us


  hermes purses prices


  ,http://www.hermespurses.co


  Gucci Handbags Outlet


  ,http://www.gucci-purses.co


  louis vuitton monogram


  ,http://www.louisvuittonmonogram.us.org


  burberry for men cologne


  ,http://www.burberryformen.us


  Authentic Louis Vuitton Eva Clutch


  ,http://www.louisvuittonevaclutch.org


  chanel clutch


  ,http://www.chanel-clutch.us


  cheap louis vuitton belts


  ,http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com


  burberry shoes


  ,http://www.burberryshoes.us


  gucci cross body bag


  ,http://www.guccicrossbodybag.us


  cheap coach purses from china


  ,http://www.cheap-coach-purses.us.com


  michael kors purses outlet


  ,http://www.michaelkorspursesonsale.us


  louis vuitton messenger bag


  ,http://www.louisvuittonmessengerbag.us


  chanel flap bag


  ,http://www.chanel-flap-bag.co


  coach crossbody bags on sale


  ,http://www.coachcrossbodybags.us.com


  cheap michael kors handbags


  ,http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz


  michael kors purses


  ,http://www.michaelkorspursesoutlet.us


  longchamp sale


  ,http://www.longchamp-sale.us


  coach diaper bags


  ,http://www.coachdiaperbags.co


  louis vuitton handbags on sale


  ,http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com


  discount michael kors tote


  ,http://www.michaelkorstotebags.us.com


  burberry purses outlet


  ,http://www.burberrypurse.us.com


  burberry sale outlet


  ,http://www.burberrysale.us.com


  louis vuitton belt price


  ,http://www.louisvuittonbelt.us.com


  prada backpack purse


  ,http://www.prada-backpack.us


  louis vuitton speedy 35


  ,http://www.louisvuittonspeedy35.us.com


  Cheap Purses Michael Kors


  ,http://www.michaelkorspursesonsale.us


 3. 3
   kate spade sale
  kate spade sale asfsaf@hotmail.com 09/12/2015 14:37

  Equally fascinating were the most common fashion questions we posed to Google throughout the year. The top five searches are pretty reasonable, focusing largely on what to wear to a wedding/interview/first date/concert. The tenth most popular search, however, was: "What color matches brown?" Yes, there is a whole segment of this great nation that took the time kate spade to ponder this question via Google.
  This week, Cohen's mission has manifested in his first collaboration on an actual product: hearing aids for Audicus, an online retailer that positions itself as the "Warby Parker of hearing aids." With Audicus's design team, he created removable adhesives in bright patterns, like pink sparkles and leopard print. He also directed a great short film starring Joyce Carpati, one of the subjects of his documentary. kate spade sale "For a long time I’ve thought about doing projects with devices," Cohen tells Fashionista. "I was a caretaker for my grandmother, and when you’re a caretaker you’re surrounded by hearing aids, canes, walkers and all these things; if they were more kate spade bag attractive, they would bring lot of joy to the people who have to use them."
  Watch the SCAD Fashion Show live from the SCAD Museum of Art below at 8:00pm EST.It's rare that funny girl Anna Kendrick doesn't look cute on a red carpet, but every so often she'll wow us by wearing a sophisticated, sleek ensemble that just screams "big screen siren." For instance, that time when she wore a black Band of Outsiders tuxedo (without a shirt underneath) to the 2015 Grammy Awards, or the elegant black and white Narciso Rodriguez gown she donned for the world premiere of "Into the kate spade handbags Woods." The actress — and current face of Kate Spade — got all glamorous on us once again on Friday for the world premiere of "Pitch Perfect 2" in Los Angeles, wearing a deep purple and royal blue cut-out gown by Stella McCartney. Considering how the film is both a musical and a comedy, we're glad to see Kendrick didn't opt for a dress that fits in with either of those kate spade factory outlet themes. Instead, she looked every bit the leading lady, completing her look with a silver box clutch, a statement earring and side-swept waves. Aca-mazing, don't you think?Over the past few years, we've seen a steady stream of fashion and accessory labels — from Bonobos to Warby Parker to Baublebar — launch direct-to-consumer businesses online, expanding over time into third-party stores as well as their own brick-and-mortar locations. On Thursday, London designer kate spade bags Matthew Williamson announced via WWD that his 18-year-old eponymous label is heading the reverse direction: After closing the doors on its NYC flagship in 2012, the company will soon shut down its London flagship on Bruton Street to concentrate on its six-year-old direct-to-consumer e-commerce business, as well as licensing.
  As for the kids: "Some of them have gotten more sophisticated or jaded, depending on who they are. In some instances, there's kate spade handbags outlet going to be a little maturing of them that will be reflected in their costumes." Case in point: Newly single Michaela (Aja Naomi King) will be changing up her Connecticut country club outfits formerly comprised of Tory Burch and Ted Baker. "We're moving more into Alice + Olivia, Elizabeth and James and — even I can't believe I'm saying this — BCBG is working for her," Bass says. What won't be kate spade new york changing: Keating henchman Frank's (Charlie Weber) signature security blanket vests. But say goodbye to those knit scarves on Wes (Alfred Enoch) as season two moves into spring. "There's less opportunity to wear scarves because it was all based on keeping him warm," reveals Bass. What? This whole time we thought the stripe-y scarf was a nod to Enoch's Gryffindor roots.Bradley Cooper brings his big screen hit to the small as executive kate spade sale producer (and sometimes co-star) of the new CBS drama "Limitless" about an IQ-increasing little pill.
  On an earnings call with investors, CEO Craig Leavitt outlined Kate Spade's ongoing plans to become a "global lifestyle brand." During the third quarter, Kate Spade significantly expanded its home offerings to include furniture, lighting and rugs, ranging from a $675 end table to a $6,000 sofa. Leavitt said he was pleased by the early response, kate spade outlet and the brand's increasing exposure at home stores. The company also began its expansion into Latin America and the Caribbean, opening its first store in Panama, with plans to open up to 10 points of sale in the region by the end of next year. Expansion also continued in Europe with the launch of e-commerce in France, and in Asia with additional childrenswear stores (operated by a licensing partner) in Japan.
  kate spade purses />We've chosen a striped silk dress from J.Crew in a holiday-happy shade of deep red with navy and gold stripes. The color palette is dark enough for winter accessories but the striking pattern makes the dress a standout piece, which is essential. When it comes to dressing for holiday events, the most important thing to remember is to -- surprise! -- be festive. It's cold outside, people are kissing each other kate spade surprise sale under mistletoe and eating a few too many cookies — 'tis the season to have a bit of fun with what you wear, no matter the event.

 4. 4
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:16

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 5. 5
  Sjcg123
  Sjcg123 Sjcg123 07/12/2016 13:15

  Air Max 90


  Cheap Michael Kors


  sac a main michael kors


  Soccer Boots Outlet nike


  pandora rings


  Bottes Ugg Femme Pas Cher


  Orecchini Pandora


  ugg boots cheap


  nike air max running shoes


  vans shoe store


  Moncler Outlet Online


  ugg clearance


  Uggs Pas Cher Soldes


  Jordan Schoenen


  Moncler Store


  Ugg Pas Cher Femme


  Jordan Sneakers For Sale


  canada goose jacket outlet


  air jordan


  Jordan Store


  Canada Goose Womens Coats


  uggs for women


  Uomo Hogan


  moncler girls


  chaussures de foot pas cher


  nike sneakers


  womens nike air max


  louboutin heels


  hyperdunk 2014


  scarpe hogan outlet


  Michael Kors handbag on sale


  nike chaussures


  Michael Kors


  portafoglio michael kors


  ray ban wayfarer eyeglasses


  Botte Ugg Femme


  Moncler Sale


  new yeezy shoes


  hogan rebel donna


  religion store


  moncler outlet


  Boty Nike Air


  Veste Moncler Femme


  Doudoune Moncler Site Officiel


  pandora jewelry store


  new pandora charms


  Nike Black Friday


  Ugg Homme Pas cher


  Coach Bags On Sale


  toms sale


  canada goose coats


  Pandora Beads And Charms


  australia uggs outlet


  nike sb stefan janoski


  Canada Goose Sale Outlet


  michael kors handbags on sale


  Ray ban sale online


  scarpe nike


  Toms Shoes For Women


  Chestnut Ugg Boots


  goedkope nike air max


  nike joggesko


  nike free


  cheap real uggs


  botas de futbol


  Doudoune Moncler Solde


  Doudoune Femme Pas Cher


  adidas schoenen


  Boutique Ugg


  uggs for cheap


  newest lebron shoes


  adidas outlet stores online


  Oakley Outlet


  Pandora Official Website


  Ugg boots Sale


  ugg boots outlet online


  cheap uggs


  cheap christian louboutin


  reebok running shoes


  Lebron 13


  pandora bracelet charms


  pandora charm bracelet sale


  cheap uggs for women


  air force one pas cher


  Anelli Pandora


  Air Jordan News


  chaussures nike pas cher


  Ugg Boots On Clearance


  Canada Goose Coats For Men


  canada goose online store


  nike jordan shoes


  Veste Moncler Pas Cher


  zapatillas nike baratas


  Moncler Soldes


  Negozi Pandora


  prada outlet


  ugg factory outlet


  billige nike sko


  adidas store


  canada goose sale online


  Michael Kors handbag discount


  new jordan releases


  hogan scontate


  ugg outlet online


  Sneakers Nike


  Canada Goose Outlet


  Ugg Noir Pas Cher


  nike schuhe günstig


  tru religion jeans


  Soldes Ugg


  Oakley Sunglasses Cheap


  Nike Factory Store


  ugg boots for women


  oakley sunglasses clearance


  23 is back


  nike shoes


  coach factory outlet online


  Nike Store


  fitflops sale uk


  nfl store


  Doudoune Femme Pas Cher


  longchamp tote bag


  Chaussure Nike Pas Cher


  zapatillas running


  ugg store


  nike sportschuhe


  chaussure basket homme


  Ugg Femme Pas Cher


  moncler jacket sale


  běžecké boty nike


  Nike Online Store


  Ugg Button


  Cheap Stone Island Jackets


  uggs outlet


  Nike Air Max 90


  Canada Goose Outlet Store


  retro jordans for cheap


  Stone Island Outlet


  canada goose jackets on sale


  Air Huarache


  pandora outlet store


  nike air schuhe herren


  pandora beads


  nike air jordan pas cher


  Adidas Shoes Discount Marketplace


  cheap nike air max


  official NHL jerseys


  Nike Air Max Cheap


  zapatos de futbol nike


  Ugg Classic Tall


  chaussure Nike homme


  Nike Zapatos


  huarache sneakers


  Womens Ugg Boots


  Jordan Future


  Doudoune Moncler Pas Cher


  Moncler Jacket Womens


  Canada Goose Official Site


  nike mercurial soccer cleats


  pandora online


  Canada Goose Outlet


  Nike Air Jordan 11


  christian louboutin outlet


  nike boty dámské


  Sheepskin Ugg Boots


  Timberland skor


  zapatilla adidas


  nike air


  Ugg Grise Pas Cher


  Bottes Ugg Pas Cher


  Ugg Outlet Online Store


  nike tn pas cher


  cheap air max outlet


  adidas outlet


  Toms Outlet Online


  Doudoune Moncler Pas Cher


  converse store


  nike sportschuhe damen


  longchamp bags on sale


  moncler coats for women


  ugg boots classic


  canada goose jackets for women


  toms shoes outlet


  Air Jordan Release Date


  sac coach soldes


  abercrombie and fitch store


  australia uggs outlet


  Uggs Outlet Store


  nike damenschuhe


  Original Ugg Boots


  adidas kläder


  michael kors bags outlet


  1207Sjcg

 6. 6
  yueqin
  yueqin zhuojian5944@gmail.com 05/06/2017 12:56

  rolex replica watches


  christian louboutin sale


  cardinals jerseys


  nike air max


  thunder jerseys


  toms


  pandora charms


  nike uk


  yeezy shoes


  adidas nmd r1


  warriors jerseys


  kate spade bags


  cheap nike shoes


  coach factory outlet


  prada outlet online


  coach outlet canada


  michael kors outlet clearance


  levis outlet


  fitflops sale clearance


  cheap nike sneakers


  fit flops


  jordan shoes


  nike outlet


  texans jerseys


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  air max 90


  nfl jerseys


  swarovski sale


  nike tn pas cher


  nike outlet store


  nike roshe one


  heat jerseys


  christian louboutin shoes


  adidas yeezy boost


  coach factory outlet online


  burberry outlet online


  sac longchamp


  gucci outlet online


  packers jerseys


  air max


  oakley sunglasses outlet


  fred perry polo shirts


  adidas outlet online


  coach outlet store online


  fitflops sale


  montblanc pens


  true religion jeans outlet


  christian louboutin shoes


  oakley sunglasses wholesale


  oakley sunglasses outlet


  fitflops clearance


  giants jerseys


  christian louboutin outlet


  mont blanc pen


  rolex watches


  yeezy boost 350


  coach factory outlet


  coach outlet store online


  oakley sunglasses outlet


  pandora charms sale clearance


  cheap ray ban sunglasses


  polo ralph lauren


  hermes bags


  true religion


  coach outlet online


  tods shoes


  adidas nmd r1


  pandora jewelry store


  pandora jewelry


  purs jerseys


  patriots jerseys


  salomon outlet


  coach factory outlet online


  jerseys cheap


  cheap jordan shoes


  oakley sunglasses on sale


  adidas outlet online


  michael kors outlet online


  coach factory outlet


  kate spade outlet store


  mlb jerseys


  polo ralph lauren outlet


  michael kors outlet store


  michael kors


  vans store


  adidas trainers


  chaussures louboutin


  birkenstock uk


  michael kors outlet store


  birkenstock outlet


  michael kors bags


  coach outlet online


  harden shoes


  coach factory outlet store


  moncler jackets


  ralph lauren sale


  jordans


  air max 90


  ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  ray ban sunglasses cheap


  michael kors outlet store


  michael kors uk


  nike air huarache


  michael kors


  air max


  chaussure louboutin pas cher


  ralph lauren sale


  adidas


  air jordan shoes


  ray bans


  coach outlet online


  air max


  birkenstock outlet


  coach outlet


  yeezy boost 350


  moncler uk


  cheap air jordans


  pandora charms sale clearance


  longchamp bag


  yeezy boost 350


  ralph lauren outlet


  nfl jerseys


  polo ralph lauren


  coach outlet store


  ray ban sunglasses outlet


  cowboys jerseys


  michael kors bags


  moncler coats


  curry shoes


  coach factory outlet online


  tigers jerseys


  discount oakley sunglasses


  tory burch sale


  longchamp outlet store


  fitflops sandals


  marc jacobs outlet


  coach factory outlet online


  phillies jerseys


  louis vuitton purses


  coach outlet store


  christian louboutin sale


  ray bans


  discount oakley sunglasses


  cheap nfl jerseys


  kd shoes


  michael kors outlet canada


  coach outlet online


  mulberry uk


  coach factory outlet online


  discount oakley sunglasses


  adidas nmd runner


  longchamp handbags


  longchamps


  adidas sneakers


  moncler pas cher


  ralph lauren sale clearance uk


  nfl jerseys cheap


  birkenstock


  hollister clothing


  christian louboutin shoes


  yeezy boost


  polo ralph lauren outlet online


  ralph lauren sale


  coach outlet online


  michael kors outlet store


  pandora charms sale clearance


  rangers jerseys


  coach factory outlet online


  clarks shoes outlet


  cheap rolex watches


  christian louboutin


  pandora jewelry outlet


  ralph lauren uk


  hollister kids


  michael kors outlet online


  pandora charms sale clearance


  cheap jordan shoes


  kate spade outlet online


  red bottom heels


  michael kors outlet clearance


  yeezy 350 boost


  mulberry


  ed hardy uk


  fitflops


  nike outlet store


  coach outlet online


  toms outlet


  nike air max 95


  dolce and gabbana outlet online


  sac longchamp


  nike flyknit


  kate spade uk


  toms


  louboutin shoes


  fendi bags


  fitflops sale clearance


  michael kors


  cheap jordan shoes


  cheap jordan shoes


  coach outlet store online


  true religion jeans outlet


  michael kors outlet store


  rockets jerseys


  coach purses


  michael kors outlet online


  hermes bag


  pandora jewelry


  coach outlet online


  adidas


  ed hardy store


  polo ralph lauren outlet


  yeezy shoes


  adidas uk


  nike outlet online


  nike roshe shoes


  coach factory outlet online


  toms


  pandora charms sale


  louboutin outlet


  toms outlet


  yeezy boost


  coach factory outlet


  adidas outlet store


  red bottom


  michael kors uk


  ralph lauren sale


  yeezy boost


  celine handbags


  kate spade bags


  michael kors outlet online


  birkenstocks


  mbt


  coach outlet online


  cubs jerseys


  michael kors


  louis vuitton factory outlet


  coach factory outlet online


  pandora charms sale


  coach outlet store


  ralph lauren sale clearance uk


  marc jacobs


  nike sneakers


  louis vuitton outlet store


  yeezy boost 350 v2


  kate spade handbags


  adidas trainers


  cavaliers jerseys


  cheap jerseys


  dodgers jerseys


  pandora charms outlet


  louis vuitton factory outlet


  louis vuitton outlet online


  yeezy shoes


  coach outlet store online


  coach factory outlet


  adidas sneakers


  louis vuitton outlet online


  kate spade outlet online


  coach outlet online


  cheap jordans for sale


  nfl jerseys wholesale


  longchamp bags


  coach outlet store


  michael kors handbags outlet


  burberry outlet


  nike free 4.0 flyknit


  burberry outlet store


  mbt


  adidas yeezy boost


  jimmy choo shoes


  mont blanc pens


  oakley sunglasses outlet


  jordan retro


  mbt


  adidas nmd runner


  michael kors outlet online


  mulberry uk


  fitflop sandals


  polo ralph lauren outlet online


  air max outlet


  adidas nmd runner


  mulberry bags


  valentino outlet


  rolex replica watches for sale


  adidas ultra boost


  cheap oakley sunglasses


  air max shoes


  michael kors outlet


  white sox jerseys


  versace


  moncler uk


  polo ralph lauren outlet online


  birkenstocks


  nmd adidas


  adidas nmd r1


  celine outlet online


  michael kors outlet online


  ray ban glasses


  michael kors outlet store


  hermes outlet online


  adidas running shoes


  ralph lauren


  gucci


  montblanc


  michael kors


  dansko outlet


  fitflop


  chi flat iron


  michael kors outlet online


  fred perry shirts


  coach outlet store online clearance


  ray ban sunglasses discount


  adidas outlet store


  eahawks jerseys


  49ers jerseys


  birkin handbags


  clarks shoes outlet


  longchamp pliage


  kate spade outlet


  eltics jerseys


  louis vuitton bags


  louboutin shoes


  hermes outlet


  adidas superstar shoes


  yankees jerseys


  discount nike shoes


  coach outlet online


  polo ralph lauren pas cher


  michael kors


  adidas superstars


  swarovski uk


  lakers jerseys


  nike air max 95


  red sox jerseys


  timberland boots outle


  tory burch outlet online


  adidas yeezy boost


  adidas nmd r1


  longchamp bags


  kate spade outlet online


  nike free run flyknit


  clarks


  red bottom


  true religion outlet online


  adidas yeezy boost


  pandora charms outlet


  michael kors handbags


  michael kors


  adidas yeezy boost 350


  michael kors bags


  yeezy boost 350


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  fred perry polo shirts


  swarovski crystals


  coach factory outlet


  jordan femmes pas cher


  ray ban sunglasses discount


  broncos jerseys


  dansko


  burberry outlet


  coach outlet online


  cheap jordan shoes


  salomon boots 


  birkenstock shoes


  salomon outlet


  moncler outlet online


  coach outlet store online


  ed hardy store


  coach outlet online


  louboutin pas cher


  louboutin outlet


  coach factory outlet online


  mlb jerseys


  longchamp sale


  pandora jewelry outlet


  pandora outlet


  fake rolex watches


  fitflops sale clearance


  true religion jeans


  fitflops sale


  ralph lauren outlet online


  polo ralph lauren outlet online


  coach factory outlet online


  air max 90


  coach outlet online


  chaussures louboutin


  longchamp soldes


  hermes bags


  ralph lauren


  christian louboutin pas cher


  polo ralph lauren


  moncler jackets


  cheap oakley sunglasses


  nike outlet


  cheap rolex replica watches


  true religion jeans outlet


  christian louboutin


  air jordans


  ray ban glasses


  gucci borse


  adidas sneakers


  michael kors outlet clearance


  coach outlet online


  tods outlet


  louboutin outlet


  coach outlet online


  parada bags


  louboutin outlet


  mulberry outlet uk


  jordan uk


  coach factory outlet


  ralph lauren outlet online


  adidas store


  michael kors outlet online


  nike cortez classic


  adidas nmd runner


  nike free run


  coach handbags outlet


  ralph lauren outlet


  nike store


  polo ralph lauren outlet


  ed hardy clothing


  michael kors outlet online


  pandora charms outlet


  pandora bracelet


  nike outlet store online


  michael kors outlet canada


  mlb jerseys whgolesale


  coach outlet online


  michael kors


  michael kors outlet online


  adidas superstar trainers


  discount oakley sunglasses


  coach factory outlet online


  kd 8 shoes


  yeezy boost


  cheap air max


  nike outlet store


  tory burch outlet online


  longchamp bags


  coach outlet online


  adidas superstars


  air jordans


  vans outlet


  pandora charms


  rolex watches


  louis vuitton outlet online


  nike air force


  rolex replica watches for sale


  mont blanc pen


  pandora


  cheap oakley sunglasses


  clarks shoes for women


  michael kors outlet


  red bottom shoes for women


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  nike blazer low pas cher


  michael kors outlet store


  mlb jerseys


  jordan shoes


  pandora charms


  longchamp handbags


  ralph lauren outlet


  coach outlet store


  coach outlet online


  cheap oakley sunglasses


  fitflop shoes


  nike sneakers


  ralph lauren


  kate spade purses


  burberry sale


  christian louboutin outlet


  mulberry handbags


  ralph lauren


  michael kors outlet clearance


  birkenstock outlet


  ralph lauren outlet


  bulls jerseys


  20170602yueqin

 7. 7
  Asde
  Asde polko@coc.com 29/07/2017 08:16

  http://www.pinnaclesports.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realtorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jacktripp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mymultiplexcinemas.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalmasters.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://giftofchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://finelivingnetwork.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bestsupplements2buildmuscle.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hostmysaas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realestate4less.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.e-healthdomains.com/?url=zebratomatoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://aarstinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalbuilding.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://justiciaparatodos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://abookbyitscover.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://selecttoperform.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://palmerhistory.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ausspa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hdsupplysuck.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://diabeteskidneystones.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.thegivingearth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thomasplastics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://woodlandgroupinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jalight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buffettwatch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://seniorletters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buckshire-corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://darwinreid.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://iamtoohot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://goldenlife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nationalbankshares.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sunlightmktg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://celebritycommercecard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://beyondhorizons.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://etechnicians.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://kool-kids.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://arafeina.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dwarfplanet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://burntcork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://anadigics.com.tw/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.alander-damsten.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://historyshot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://marksogrx.tumblr.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://latinorecords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.horseed.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://3proof.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://begendirme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://antindies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.scrubfabric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ranchobelagonews.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://firstcitizensbankmd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.schumachercarpet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securelocation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://automotive-harness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dhatpa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://o-scrub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lh4associates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://canalrd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.camdenoverseas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tagtoll.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pestmanagementreporter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avantguard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://reagansantoni.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://flag-and-bell.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jeannapier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://openrouting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://emssafetyservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1stepsolutions.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitafterfiftyfive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://montour-falls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://treespace.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.klayanderson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://quarteraway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gilmoressoundadvice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://acorncottage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://afshin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hairsalon-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mdexpert.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://meetworldtrade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://subcontratalo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worldjobs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sandalinsoles.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.mostrate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bangaloreonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://greektheatrela.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://trend.com.mx/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pengle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mag-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://cinecom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ixmap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thestationatwestside.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nancylam.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.fashion-bug.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://americananimeawards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1-888-sue-merck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://parcopa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worktrucksshow.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.emigrantfundingcorporation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitnessloss.at.ua.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fourthpoint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://20muleteamsweeps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gladstonecommercial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academyartuniversityfaculty.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://vptube.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tangorx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://itfirms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://terrispencer.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://usavaluations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://adventureofalifetime.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.betbac.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ytsong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sullivan-schein.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://specializedmovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://servicecab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://chopart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://federalretirementassociation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://scooterbiz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://californiacyclist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://leopalace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fluteforum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fasttvdownloads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://argusrx.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://commercialdivers.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://charlie-dont-surf.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sheltersucks.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rowlands-sales.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tsourcetransmission.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rajahgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://legendaryinnovations.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://teatimerocks.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hiller.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://radiopaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://softwhale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ddbeurope.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sevenrajs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mailguy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academy-art-collegefaculty.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://poundstar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rsfluxury.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://wood-harbinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://icraze.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://stalgis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://prototypes.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gainesvillesun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ifromtheheart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://2rubyshoes.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avicent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tanchengkim.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://travelresourceunlimited.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://romabankcommunityfoundation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ottertail-power.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://froxy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thepumppeople.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securepaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nirogdhampatrika.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://guttertunnel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rockviewfarm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sanfranciscogov.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://redstoneagency.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.less-wire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lindasusanpage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.focusedonresults.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://biotechserviceinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.annemetz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog


  http://www.gzhuiting.net/comment/html/?28211.html
  http://sbgl.net.cn/comment/html/?212706.html
  http://www.sjzidc.net/comment/html/?67721.html
  http://www.zzbjzs.com/comment/html/?56088.html
  http://web.comsz.com/comment/html/?38724.html
  http://www.268mt.cn/comment/html/?16278.html
  http://www.zheny33555.com/comment/html/?94257.html
  http://www.kfbearing.com/comment/html/?175009.html
  http://hssknb.com/comment/html/?191224.html
  http://be21.cn/comment/html/?76964.html
  http://www.b9178.com/comment/html/?343019.html
  http://demo.bnsem.com/comment/html/?29790.html
  http://www.meilisite.com/comment/html/?69897.html
  http://mb.lsub.cn/comment/html/?89335.html
  http://jz.ruisizs.com/comment/html/?301956.html
  http://55k.com.cn/comment/html/?90185.html
  http://gaof1332.com/comment/html/?150030.html
  http://www.kzzebra.com/comment/html/?1192.html
  http://www.paiketv.com/comment/html/?116028.html
  http://www.wzcs.net/comment/html/?39819.html
  http://shijiew.com/comment/html/?294723.html
  http://www.028ccbj.com/comment/html/?173747.html
  http://www.brt868.com/comment/html/?44491.html
  http://nongjl.com/comment/html/?144514.html
  http://www.seedawn.com/comment/html/?118694.html
  http://szxc188.com/comment/html/?423979.html
  http://cg028.com/comment/html/?51920.html
  http://wositetea.com/comment/html/?151631.html
  http://www.fjwysmc.com/comment/html/?87003.html
  http://site.zjhd.pw/comment/html/?184548.html
  http://www.nhfa.org.cn/comment/html/?39553.html
  http://www.dlwatch.com/comment/html/?32870.html
  http://www.pgyxy.com/comment/html/?84976.html
  http://www.xwzhen.com/comment/html/?251030.html
  http://chdia.com/comment/html/?62585.html
  http://tjadty.com/comment/html/?355819.html
  http://www.dailipass.com/comment/html/?91262.html
  http://ggg14.cn/comment/html/?43912.html
  http://php011.adshop360.top/comment/html/?5708.html
  http://www.shijiew.com/comment/html/?294794.html
  http://smgjsl.com/comment/html/?173820.html
  http://www.soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1218.html
  http://www.mydts520.com/comment/html/?16239.html
  http://ynrqqgg.com/comment/html/?72664.html
  http://www.joylong.wang/comment/html/?12372.html
  http://www.55k.com.cn/comment/html/?90464.html
  http://www.hnsssd.com/comment/html/?101651.html
  http://www.ffkj230.com/comment/html/?202741.html
  http://greatquality.cn/comment/html/?325744.html
  http://www.zzgp.org/comment/html/?804.html
  http://www.mzlxyyzj.com/comment/html/?40981.html
  http://www.xchtzx.com/comment/html/?24642.html
  http://whtfzc.com/comment/html/?55379.html
  http://www.china-caic.com/comment/html/?515188.html
  http://zygysgwcg.com/comment/html/?611.html
  http://zheny33555.com/comment/html/?94345.html
  http://www.taoli99.com/comment/html/?3711.html
  http://tingyiyuqi.com/comment/html/?13426.html
  http://www.chdia.com/comment/html/?62618.html
  http://cnjute.net/comment/html/?20309.html
  http://www.dlqidi.net/comment/html/?25275.html
  http://www.tjadty.com/comment/html/?355893.html
  http://genguichaye.com/comment/html/?7131.html
  http://www.hssknb.com/comment/html/?191268.html
  http://www.sbgl.net.cn/comment/html/?212740.html
  http://www.ynrqqgg.com/comment/html/?72665.html
  http://yuanmuyao.com/comment/html/?180146.html
  http://www.ruyishop.ca/comment/html/?74504.html
  http://www.rui-rui.com/comment/html/?34037.html
  http://soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1219.html
  http://www.neoqqd.com/comment/html/?131282.html
  http://shsjec.net/comment/html/?60974.html
  http://merrican.com/comment/html/?19994.html
  http://paiketv.com/comment/html/?116031.html
  http://www.tianranpai.com/comment/html/?2089.html
  http://matlabtech.com/comment/html/?979.html
  http://hujibe.com/comment/html/?40470.html
  http://3.88677.cn/whzyktwcn/comment/html/?590.html
  http://www.gmbo.cn/comment/html/?51338.html
  http://www.glszys.com/comment/html/?46965.html
  http://www.he-ze.com/9003/comment/html/?5493.html
  http://www.hfuyw.com/comment/html/?67298.html
  http://szsanni.com/comment/html/?32193.html
  http://www.szsanni.com/comment/html/?32194.html
  http://www.qoopoo.com/comment/html/?34273.html
  http://www.kxwmh.com/comment/html/?5679.html
  http://maodns.com/comment/html/?33417.html
  http://taizhoujinrong.com/comment/html/?22736.html
  http://xqhsw.com/comment/html/?177983.html
  http://php235.adshop360.top/comment/html/?12254.html
  http://demo.ewangdiy.com/2240/comment/html/?641.html
  http://www.junjuntex.com/comment/html/?13624.html
  http://www.xingmengyuanlipin.com/comment/html/?338894.html
  http://web.hrhl99.com/comment/html/?49941.html
  http://www.jinmanongye.com/comment/html/?5904.html
  http://xiangyanpingtai.com/comment/html/?24340.html
  http://web.3s3w.com/comment/html/?29191.html
  http://www.koyo764.com/comment/html/?20459.html
  http://223.4.217.45/comment/html/?74009.html
  http://gmbo.cn/comment/html/?51362.html
  http://www.bjcujuyuan.cn/comment/html/?12116.html
  http://www.gdxhhj.com/comment/html/?37782.html
  http://rongjiad.com/comment/html/?6879.html
  http://www.1taiji.com.cn/comment/html/?38604.html
  http://kasperskycn.cn/comment/html/?52358.html
  http://azls0.net/comment/html/?37666.html
  http://www.oetek.com.cn/comment/html/?61929.html
  http://www.dxh198.com/comment/html/?37496.html
  http://coodm.com/comment/html/?2841.html
  http://moban.uniun.net/comment/html/?20426.html
  http://ckso.cn/comment/html/?16548.html
  http://www.jikeshou.com/comment/html/?27280.html
  http://szideir.com/comment/html/?14123.html
  http://shangpinpeijian.com/comment/html/?14402.html
  http://www.jinripifa.com/comment/html/?674.html
  http://bdy120.net/comment/html/?36850.html
  http://zhyanw.com/comment/html/?25865.html
  http://www.ikia.pw/comment/html/?25668.html
  http://start-musical.com/comment/html/?12430.html
  http://4abooks.com/comment/html/?260522.html
  http://www.shhuangeyuan.com/comment/html/?54985.html
  http://jmicl.com.cn/comment/html/?33724.html
  http://szlezze.com/comment/html/?25132.html
  http://tianjinhwhjh.com/comment/html/?39957.html
  http://dm67.cn/comment/html/?29983.html
  http://www.xn--8uqv8tksf6qry5xf6p.com/comment/html/?3396.html
  http://www.gabion-jdx.com/comment/html/?51535.html
  http://web.greatquality.cn/comment/html/?325944.html
  http://ancxwx.com/comment/html/?3632.html
  http://hjdze.top/comment/html/?50659.html
  http://gzhuiting.net/comment/html/?28436.html
  http://www.rongbocaifu.com/comment/html/?11068.html
  http://www.nmbswx.com/comment/html/?6027.html
  http://luoyiedengshi.com/comment/html/?1316.html
  http://szpaiying.com/comment/html/?746.html
  http://www.taizhoujinrong.com/comment/html/?22738.html
  http://ychangwang.com/comment/html/?2057.html
  http://www.htqtop.com/comment/html/?11178.html
  http://sdemo.chinafu.com/website2029/comment/html/?749.html
  http://9j9xj.com/comment/html/?1134.html
  http://qc-wh.com/comment/html/?768.html
  http://www.huaxiangwh.com/comment/html/?10055.html
  http://nbdb8.com/comment/html/?21372.html
  http://4158.ruhujituan.com/comment/html/?37152.html
  http://66.yahootw.net/comment/html/?28466.html
  http://cyw.iweiyg.com/comment/html/?269674.html

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view