http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์อารยะธรรมโลก

ประวัติศาสตร์อารยะธรรมโลก

 

ประวัติศาสตร์อารยะธรรมโลก

 

  คลิกขยายภาพใหญ่ Chaina History Timeline

3-4 ล้านปี

Australopithecus (วิวัฒนาการของมนุษย์)

สัตว์คล้ายมนุษย์ บริเวณ โอลดูไว ยอร์ช (Olduvia  George)

1ล้าน-250,000 BC

Homo Electus

มนุษย์ฉลาด หรือ พันธุ์โฮโม ฮาบิลิส (Homo Habilis) รู้จักใช้ไฟมนุษย์ปักกิ่ง แมมมอธ ยุคหิน ชามไม้ ครอบครัว ภาษา

250,000-50,000 BC

Neanderthal หรือ Homo Saplen เก่า 

200000-80000 BC

Wurm (ยุคน้ำแข็ง)

       ประวัติศาสตร์จีน

 • ยุคหินเก่า จีนเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชีย หลักฐานที่พบคือมนุษย์หยวนโหม่ว 元谋人 (yuanmou man) มีอายุประมาณ 1,700,000 ปี ล่วงมาแล้ว ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1965 ที่มณฑลยูนนาน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และ พบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่ง 北京人 (bei jing ren) มีอายุประมาณ 700,000 ปี - 200,000 ปี ล่วงมาแล้ว ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1929 ที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของปักกี่ง (北京西南周口店龙骨山山洞里) และ พบหลักฐาน มนุษย์ถ้ำ 山顶洞人 (shan ding dong ren)มีอายุประมาณ 18,000 ปี ล่วงมาแล้ว ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1930 ที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของปักกี่ง (北京西南周口店龙骨山顶部的山洞里)
 • ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 ปี - 6,000 ปีล่วงมาแล้วใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อน ไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวร มีการพบเครื่องถ้วยชาม หม้อ มีการล่าสัตว์ เก็บอาหาร เครื่องมือหินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ หินสับ ขูด หัวธนู
 • ยุคหินใหม่ มีอายุประมาณ 6,000 ปี - 4,000 ปีล่วงมาแล้วเริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชน รู้จักเพาะปลูกข้าวฟ่าง เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า ปลูกบ้านมีหลังคา ในยุคหินใหม่นี้มีมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามมากขึ้น และเขียนลายสี
 • ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000 ปีล่วงมาแล้วหลักฐานที่เก่าสุดคือมีดทองแดง แล้วยังพบเครื่องสำริดเก่าที่สุด ซึ่งนำมาใช้ทำภาชนะต่าง ๆเช่น ที่บรรจุไวน์ กระถาง กระจกเงา มีขนาดใหญ่และสวยงาม มากโดยเฉพาะสมัยราชวงค์ชาง และ ราชวงค์โจว

80000-10000 BC

Wurm Glacial (ยุคน้ำแข็งเวอร์ม)

ฝังศพ ดอกไม้ ความเชื่อทางศาสนา

 

     

50,000-40000 BC

Homo Saplen (ใหม่) Cromagon Man

มนุษย์โคมาญอง มนุษย์ปัจจุบัน มีการเคลื่อนย้ายไปยังทวีปต่างๆ  ข้ามบริเวณช่องแคบ แบริ่ง (Bearing Strait) ข้ามทะเลติมอร์ Timor Sea ไปออสเตรเลีย

 

เผ่าพันธุ์มนุษย์ (Race of Mandkind )

 

 

40000 BC

Race of Mandkind เผ่าพันธุ์มนุษย์ แบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่

 

Negroid นีกรอยด์

แอฟริกา

Caucasoid (คอคาซอยด์)

ยุโรป-แอฟริกาเหนือ-เอเชียตะวันตก หรือ “ชาวผิวขาว”

Mongoloid (มองโกลอยด์)

ผิวเหลือง น้ำตาลไหม้ เอเชียกลาง-จีน-ญี่ปุ่น-อินเดียแดง- มาเลเชีย-อินโอนีเซีย

 

เริ่มต้นอารยธรรมมนุษย์

 

ยุคหิน Stone Age


50,000-10000 BC

Paleolithic Age

ยุคหินเก่า หรือยุคสังคมอารยะของมนุษย์ (ประวัติศาสตร์โลก)

10000 BC

Neolithic Age

ยุคหินใหม่ หรือ New Stone Age) เริ่มต้นสังคมเกษตรกรรม และอารยธรรม (ประวัติศาสตร์โลก)

5000 BC

Fertile Crescent

บริเวณวงโค้งแห่งความอุดมสมบูรณ์

 

การแบ่งยุคประวัติศาสตร์

 

 คลิกขยายภาพใหญ่ (4128X816)  Egypt | Heilbrunn Timeline of Art History

 

วัฒนธรรม (Culture กับ อารยธรรม Civilization) @@ A.l.Kroeber (ค.ศ.1876-1960 ) ความแตกต่างระหว่าง วัฒนธรรม กับอารยธรรม ไว้ในหนังสือ A Roster of Civilization and Culture ไว้ว่า ในหลักการสำคัญไม่แตกต่างกัน เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงระดับ ความสูงต่ำในสิ่งเดียวกัน

1.อารยธรรมหมายถึงสังคมที่พัฒนาไปมากแล้ว

 

2.วัฒนธรรม: คือคำที่แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนาของอารยะธรรม ถูกนำมาใช้แสดงกับระดับสูงต่ำทางมรดกของสังคมทุกๆสังคมมนุษย์ @@ Edward Tylor ศ. ม.อ๊อกฟอร์ด นส.เรื่อง Anthropology: An Introduction to Study of Man and Civilization: ในปี ค.ศ.1881 ได้เสนอขั้นตอนการแบ่งประวัติศาสตร์มนุษย์ ไว้ ๓ ยุค ด้วยกันดังนี้

10000 BC

Savagery (ยุคป่าเถื่อน)

แบ่งออกเป็น 7 ยุค (ประวัติศาสตร์โลก)

Lower Savagery

ยุคป่าเถื่อนสมัยต้น

มนุษย์ค้นพบไฟ

Middle  Savagery

ยุคป่าเถื่อนสมัยกลาง

รู้จักใช้ธนู

Upper

Savagery

ยุคป่าเถื่อนสมัยปลาย

เครื่องปั้นดินเผา

Lower Babarism

ยุคอนารยะสมัยต้น

เลี้ยงสัตว์

Middle  Babarism

ยุคอนารยะสมัยกลาง

เหล็ก

Upper

Babarism

ยุคอนารยะสมัยปลาย

ประดิษฐ์อักษร

Civilization Age

ยุคอารยธรรมเริ่มต้น

เริ่มจากประดิษบอักษรเป็นต้นไป

Palaeolithic

ยุคหินเก่า 

Mesolithic

ยุคหินกลาง

Neolithic

ยุคหินใหม่

Bronze Age (บรอนซ์)

Iron Age

(ยุคเหล็ก)

2,000,000-10,000 ปี

3,500 ปี

1000 ปี

10,000-ปัจจุบัน

 

 

10000 BC

Barbarianism (ยุคนารยะ)

 

 

5000 BC

Civilization (ยุคอารยธรรม)

ยุคที่เขียนหนังสือครั้งแรก คือ ยุค “สุเมเรีย” (Samaria)

หรือยุค โลหะบรอนซ์ สัมฤทธิ์ และยุคเหล็ก

 

 

3500-200 BC

Mesopotamia (เมโสโปเตเมีย)

บริเวณวงโค้งอุดมสมบูรณ์ (Fertile)

เมโสโปเตเมีย (กรีก: Μεσοποταμία, เมโซโพทาเมีย; อังกฤษ: Mesopotamia) เป็นคำกรีกโบราณ ตามรูปศัพท์แปลว่า "ที่ระหว่างแม่น้ำ" (meso = กลาง + potamia = แม่น้ำ) โดยมีนัยหมายถึง "ดินแดนระหว่างแม่น้ำแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีส" ดินแดนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์" (Fertile Crescent) ซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งวงกลมผืนใหญ่ ทอดโค้งขึ้นไปจากฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจรดอ่าวเปอร์เซีย

 


 

Mesopotamia Map (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ 1974 × 1489)

 

3500-200 BC

Samarian (สุเมเรีย)

ชนเผ่าชาว Samarian (สุเมเรีย) แบ่งเป็น 3 ชนเผ่า

 

Semite Tribe (เซไม้ท์)

ชาวอีลาไมท์ [ Elamite] 

ชาวอมอไร้ท์ [ Amorite ]

 

3500-200 BC

Samarian (สุเมเรีย)

แบ่งเป็น 3 อาณาจักร

 

3500-200 BC

Babylon

(ประวัติศาสตร์โลก)

 

3200-663 BC

Egypt

(ประวัติศาสตร์โลก)

3000-1000 BC

Minoa – Mycenean

มิโนอา-มิเซนา (ประวัติศาสตร์โลก)

กรีกและสงครามกรุงทรอย (Trojan War)

 

Samarian (สุเมเรีย)

เมืองสำคัญแบ่งเป็น 10 เมือง

 

Akkat (อัคคัท)

UR [เออร์]

 

Assur

[อัสเซอร์]

Babylon

[บาบิโลน]

Damacus [ดามาคัส]

Jericho

[เจริโก]

Eridu

(อิริด)

Kish

(คิช)

Lagash

(ลากาซ)

Fertile

 

600 BC

Zoroastrianism (Persiism)

ศาสนา โซโรอัสเตอร์ (ศาสนาปาซี)

 

Zoroastrianism ศาสนาอยู่ในอยู่ในเปอร์เซีย อิหร่าน มีอิทธิพลมากต่อ Samarian (ชาวสุเมเรีย) และแพร่กระจายออกไปบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ศาสนา โซโรอัสเตอร์ เสื่อมลงหลังจากพระเจ้าอเลดซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกเข้ายึดเมือง เปอร์ซีโปลรีส (Persepolis)  เมืองหลวงของอิหร่านตั้งแต่ 599-300 BC (เป็นยุคเดียวกับศาสนาพุทธ เสื่อมลงในอินเดีย เมื่อกองทัพของชนชาติอาหรับ และเตอร์กเข้ารุกรานอินเดีย สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช)

 

 

 

1200-587 BC

Hitti (ฮิตไท้ท์)

 

 

จักรวรรดิโบราณ ก่อนพ.ศ.

Empire

 

2160 ปี ก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 4)Elamiteเอลาไมท์

1800 ปี ก่อน พ.ศ. – 1600 ปีก่อน พ.ศ.) Ak kadian

อัคคาเดียน

1457 ปีก่อน พ.ศ. – 957 ปีก่อน พ.ศ. Minoan

มิโนอัน

1560 ปีก่อน พ.ศ. – 1457 ปีก่อน พ.ศ. Ur II

Iเออร์ที่ 3

1360 ปีก่อน พ.ศ. – 1060 ปีก่อน พ.ศ.

Babylonian บาบิโลน

1010 ปีก่อน พ.ศ. – 530 ปีก่อน พ.ศ.) Egyptianอียิปต์

920 ปีก่อน พ.ศ. – 640 ปีก่อน พ.ศ. Hittite

ฮิทไทท์

660 ปีก่อน พ.ศ. – 260 ปีก่อน พ.ศ. Phoenicia จักรวรรดิ   ฟินิเชีย

510 ปีก่อน พ.ศ. - 380 ปีก่อน พ.ศ.Israelite จักรวรรดิอิสเรไรท์

360 ปีก่อน พ.ศ. – 69 ปีก่อน พ.ศ. Assyrianจักรวรรดิอัสซีเรีย (

 

จักรวรรดิโบราณ หลังพ.ศ.

Empire

 

7 ปีก่อน พ.ศ. 

Achaemenidจักรวรรดิอคีเมนียะห์ 

พ.ศ. 43 – พ.ศ. 243  Magadhanจักรวรรดิมคธ 

พ.ศ. 205 – พ.ศ. 234 Macedonianจักรวรรดิมาซิโดเนีย 

พ.ศ. 222 – พ.ศ. 358 Mauryaจักรวรรดิโมริยะ 

พ.ศ. 220 – พ.ศ. 483 Seleucidจักรวรรดิเซลูซิด 

 

Satavahanaจักรวรรดิสาตวาหนะ 

พ.ศ. 322 – พ.ศ. 337 Empire of Qinจักรวรรดิฉิน

  

Han จักรวรรดิฮั่น

343 ปีก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 767(Parthianจักรวรรดิพาร์เทียน 

พ.ศ. 516 – พ.ศ. 863จักรวรรดิโรมัน 

 

 

จักรวรรดิโบราณ ยุคต้น

พ.ศ. - คริสต์ศตวรรษที่ 1 (ค.ศ.1000)

(ค.ศ.1-1000 หรือ พ.ศ. 544 -1543)

 

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

กำเนิดศาสนาฮินดู

 

(พ.ศ. 209 – พ.ศ. 262)

จักรวรรดิแห่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช

 

พ.ศ. – พ.ศ. 213)

จักรวรรดิเปอร์

เชีย (16 ปี ก่อน

กำเนิดศาสนา พุทธ

พ.ศ. 270 - 311

พระเจ้าอโศกมหาราช

ชุนชิว-จั้นกว๋อ

ก่อนพ.ศ. 11 – พ.ศ.67

เต๋า-ขฃจื้อ

 

พ.ศ. 873 - 1747

 

(พ.ศ. 544 – ปัจจุบัน)

 

กำเนิดศาสนาคริสต์

 

(พ.ศ. 222 – พ.ศ. 358)

จักรวรรดิโมริยะ

(Mauryan Empire)

 

 

 

พ.ศ. 803 –  815

Palmyrene

พาลไมรีน

พ.ศ.863- 1019

Western Roman

โรมันตะวันตก

กำเนิดศาสนาอิสลาม

พ.ศ.863 –1996

Byzantine

ไบแซนไทนิ์คริสต์

พ.ศ.544-1143 (ค.ศ.1-6)อาณาจักรฟูนาน 

 

พ.ศ 863 –1093

Gupta

คุปตะ

 

 

พ.ศ. 1052-1386

Frankish

แฟรงค์

พ.ศ.1224-1561 Bulgarian๑ บัลแกเรีย

พ.ศ.1173-1801 Arab

อาหรับ

พ.ศ.943 –1243

Aksumite

อัคซูไมท์

พ.ศ.767 –1194

Kushanกุษาณะ

พ.ศ.1050-1650 Chalukya

จาลุกยะ

พ.ศ.1143-1543

Tibetan

ธิเบต

พ.ศ.907-1125

เหลียว 

Liao Empire

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.1376 –1445

Great Moravian Empire

จักรวรรดิเกรทโมราเวีย

พ.ศ. 1345 – 2340

จักรวรรดิเวนิส 

(Venetian Empire)

 

 

 

พ.ศ.1278-1525 Rashtrakuta

ราษฏรกูฏ

 

พ.ศ.1293-1663

Pala Empire

ปาละ

 

พ.ศ.506-1211

Goguryeo Empire

จักรวรรดิโกคูรยอ 

 

พ.ศ. 1241-1469

Balhae Empire

จักรวรรดิบัลแฮ

พ.ศ.1454-1645) Norman Empireจักรวรรดินอร์มัน 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.1503-1822

Song

ซ่ง

 

 

 

 

จักรวรรดิโบราณ ยุคกลาง

 (ค.ศ.1000-1500 หรือ พ.ศ. 1543-2043)

 

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 1804 - 1996

พ.ศ. 1505 –2349

Roman Empire

จักรวรรดิโรมัน

 

 

พ.ศ.1493-2418

Tonga Empire

จักรวรรดิตูอิตองกา

 

 

 

พ.ศ1543- 2461

จักรวรรดิฮังการี

Hungarian Empire

พ.ศ.1569-1886

Hoysala Empire

จักรวรรดิฮอยซาลา

พ.ศ.1580-1737

จักรวรรดิเซลจุค

Seljuk Empire

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.1506–1730

Ghaznavid Empire

จักรวรรดิกาซานาวิด

 

 

พ.ศ.1643 –2427

Kongo Empire จักรวรรดิคองโก

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.1728 1939 Bulgarian๒ บัลแกเรีย

 

พ.ศ. 1750-2496

Danish colonial empire

จักรวรรดิอาณานิคมเดนมาร์ก

 

พ.ศ.1680– 2518 Ethiopian Empire

จักรวรรดิเอธิโอเปีย

 

พ.ศ.1778–2188

Mali Empire

จักรวรรดิมาลี

 

พ.ศ.1749-2045

Mongol Empire

จักรวรรดิมองโกล

 

 

 

พ.ศ. 1747-1804

Latin Empire

จักรวรรดิลาติน

 

พ.ศ.1813–2517

Abyssinian Empire

จักรวรรดิอบิสซีเนีย

 

พ.ศ.1824- 2466

Ottoman Empire จักรวรรดิออตโตมัน

 

พ.ศ.1836-2043

Majapahit Empire

จักรวรรดิมัชปาหิต

พ.ศ. 1879

Vijayanagar Empire

จักรวรรดิวิชัยนคร

 

พ.ศ.1814-1911

Yuan Empire จักรวรรดิหยวน

 

พ.ศ.1888-1914

Serbian Empire

จักรวรรดิเซอร์เบีย

 

พ.ศ.1944-2048

Timurid Empire

จักรวรรดิทิมูริด

พ.ศ. 1996 (ค.ศ. 1453)

จักรวรรดิออตโตมัน

อิสลาม

พ.ศ.1950-2050

Songhai Empire

จักรวรรดิซองไฮ

 

 

 

พ.ศ.1921–2045

Golden Horde

โกลเดนฮอร์ด

พ.ศ.1911-พ.ศ. 2187

Ming Empire จักรวรรดิหมิง

 

พ.ศ.1918-2064

จักรวรรดิแอซเท็ก

(Aztec Empire)

พ.ศ. 1981-2076

จักรวรรดิอินคา

Incan Empire

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2035-2518

Spanish Empire

จักรวรรดิสเปน

 

พ.ศ. 1958-2542

Portuguese Empire จักรวรรดิโปรตุเกส

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติศาสตร์ยุคใกล้

ความเชื่อมนุษย์

จากโลกแบน..โลกกลม..ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ

กำเนิดยุควิทยาศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์ยุคใกล้ ขอยกตัวอย่างลำดับวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางสากลที่สำคัญ อันส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น ระหว่างรอยเชื่อมต่อจากยุคกสิกรรไร่นา-อุตสาหกรรมป่องควันไฟ-อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

 

ยุคหัตกรรมอุตสาหกรรม การลุกขึ้นสู้ของปัญญาชน-ชนชั้นกลางยุโรปพวกเขาได้เสนอปรัชญาวิธีคิดวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากร และวิถีชีวิตที่ก้าวหน้าในสังคม เริ่มจาก

 

ฟรังซีส แบคอน (Francis Bacon พ.ศ.๒๑๐๔-๒๑๖๙) ชาวอังกฤษ เขาได้เสนอปรัชญาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ว่า “ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์ก็คือ ชีวิตมนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์จากการค้นพบใหม่ๆ “ วิธีคิดดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นปลุกเหล่าปัญญาชน ชนชั้นกลางให้เกิดการตื่นตัว กล้าคิดกล้าทำในสิ่งต่างๆ ที่นอกจารีตนิยมอย่างท้าทายจาก คำสอนในศาสนาคริสต์ ในเวลาต่อมา

 

ดีสคาร์ตีส ( Descartes พ.ศ.๒๑๓๙-๒๑๙๓ ) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสได้เผยแพร่คำสอนของเขาที่ว่า  “ วิธีเข้าถึงความจริง ก็คือปฏิเสธความคิดเห็นที่ยอมรับกันอยู่ และให้มีความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง ”

 

กาลิเลโอ (Galileo Galilei ๒๑๐๗-๒๑๘๕) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ผู้ประดิษฐ์กล้องส่องดูดาวและเขาได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีของ นิโคลัส คอเปอร์นิคัส (Nicolus Copernicus พ.ศ. ๒๐๑๖- ๒๐๘๙) นักวิทยาศาสตร์ชาวโปลด์ที่เชื่อว่า “ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ไม่ใช่โลก “ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนในคริสตจักร และความเชื่อแต่โบราณว่า “โลกแบน” จากนั้นมาก็ได้ให้กำเนิด “ ทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่าโลกกลม”

 

ทำให้ชาวยุโรปเกิดการตื่นตัวในการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ ”ตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ” ตามบันทึกของ “มาร์โคโปโล” (หลังออกหนังสือดังกล่าวเขาถูกประณามว่าเป็นจอมโกหกแห่งเวนิช) ที่บอกถึงความมั่งคั่งของโลกตะวันออก อันอุดมสมบูรณ์ ไปด้วย เครื่องเทศ ผ้าไหมแพรพรรณ ทอง เพชรนิลจินดา ฯลฯ นักแสวงโชคชาวยุโรปต่างตื่นเต้นยินดีที่จะหยิบเอาลายแทง”ตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ” เพื่อท่องไปในทะเลกว้างสู่ดินแดนตะวันออกอันมั่งคั่ง อินเดีย จีน และมะละกา ฯลฯ

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นพบครั้งโหฬาร

(ค.ศ.1500-1900 หรือ พ.ศ. 2043-2443)

 

การค้นพบ ทางภูมิศาสตร์ครั้งมโหฬาร กระแสความคิดใหม่แบบวิทยาศาสตร์ ได้ทำให้การตื่นเงินตรา และทองคำ ยังคงเป็นไปอย่างบ้าคลั่งในยุโรป การค้าขายระหว่างโลกตะวันวันออกกับยุโรป ถูกควบคุมและผูกขาดผ่าน กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล (ปัจจุบัน: อิสตันบูล ตุรกี ) ทำให้พวกดัชต์ ปอร์ตุเกส และสเปนต่างไม่พอใจ

 

การแสวงหาเส้นทางใหม่ทางเรือ เพื่อไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศ ตามตำนานของมาร์โคโปโล ได้เริ่มขึ้นด้วยการแล่นเรือไปในทะเลระยะไกลแบบผจญภัยอย่างน้อย ๓ ครั้ง ของนักผจญภัยแห่ง ปอร์ตุเกส และ สเปน

 

ปีพ.ศ. ๒๐๓๕ คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Christopher Columbus ๑๙๙๔-๒๐๔๙) ชาวสเปน ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการหลงทางเรือขึ้นฝั่งบริเวณทวีปอเมริกากลาง เขาพบชนพื้นเมืองที่นั่นมีผิวสีแดง และคิดว่านี่คือชมพูทวีปอินเดีย เขาจึงเรียกชนเผ่าพวกนี้ว่า “อินเดียนแดง” และ

 

เฟอร์นันโด แมคแจลลัน (Fernando Magellan ๒๐๒๓-๒๐๖๔) ชาวสเปน ก็ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ (ตั้งชื่อเพื่อเป็นพระเกียรตฺแด่เจ้าชายฟิลลิปแห่งสเปน)ในปีเดียวกัน

 

ปีพ.ศ. ๒๐๔๐ วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama ๒๐๐๓-๒๐๖๗ ) ชาวปอร์ตุ ค้นพบอินเดียและหมู่เกาะชวา ขณะ ที่ปรัชญาวิธีคิดแบบ “วิทยาศาสตร์” แพร่หลายออกไป อุตสาหกรรมหัตกรรม การค้าวานิช เป็นไปอย่างก้าวหน้าในยุโรป พร้อมๆกับ“ ทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่าโลกกลม” ของกาลิเลโอ และการค้นพบครั้งมโหฬาร ทวีปเอเชีย อาฟริกา และอเมริกา วิวัฒนาการดังกล่าวได้เปิดโลกทรรศน์ใหม่ ผลักดันให้เศรษฐกิจ การเมืองโลกขยายตัว แม้จะเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมจากกการเอารัดเอาเปรียบของชาวยุโรปที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมืองก็ตาม 

 

พุทธศตวรรษที่ ๒๐ การกำเนิดขึ้นของลัทธิ “ล่าอาณานิคม” (ยุคปัจจุบันอาจเรียกได้ว่า”การจัดระเบียบโลก”) การตื่นตัวของชาวยุโรปเกี่ยวกับทรัพยากรมหาศาลของ “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ได้ทำให้ “ช่องแคบมะละกา”กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล ที่สำคัญ ประเทศใดควบคุม ช่องแคบ มะละกา ได้ก็จะสามารถควบคุมผลประโยชน์มหาศาลใน“โลกตะวันออก”

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์

 

ปรัชญาวิธีคิดแบบ “วิทยาศาสตร์”นับวันยิ่งแพร่หลายตื่นตัวในวงกว้าง การค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ นับวันแรงสิ่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อในศาสนจักรที่ครอบงำความคิดชาวยุโรปยาวนานนับพันปี ถึงขั้นรุนแรงสั่นคลอน เมื่อ

 

ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin พ.ศ.๒๓๕๒-๒๔๒๕) เมื่อดาร์วิน ชาวอังกฤษออกหนังสือชื่อ " The Origin of Species" ในปีพ.ศ.๒๔๐๒ เขาถูกประณามอย่างรุนแรงจาก คริสตจักร ว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เป็นศัตรูกับศาสนาและ จริยธรรม " เป็นมนุษย์ที่อันตรายที่สุดในอังกฤษ "(ทฤษฏี ของเขาพุ่งเป้าเข้าทำลาย ความเชื่อของคริสตจักร แบบถอนรากทฤษฎีของเขาไปคัดค้านความเชื่อเรื่อง " พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ซึ่งสร้างเสร็จภายใน ๖ วัน ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิ้ล ความเชื่อว่า“พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลก” มีผลต่อกระบวนการคิด ที่ไม่มีใครกล้าคิดนอกกรอบดังกล่าว

 

จากแนวคิดทฤษฎีของดาร์วิน ได้ไปทำลายกำแพงที่ปิดกั้นความคิดของชาวคริสต์มานานนับพันๆปี  นับจากนี้ไปได้กำเนิดเป็น " ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์"กระจายแพร่หลายไปในหมู่ชาวคริสต์ทั่วโลก ได้กำเนิดนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายตราบถึงปัจจุบัน

 

ดาร์วินสิ้นบุญ พ.ศ. ๒๔๒๕ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น " บิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต"

 

นักประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ หลังจากหนังสือของ”ดาร์วิน” แพร่หลายออกไปทำให้กำแพงความเชื่อเรื่อง“พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลก” ถูกพังทลายออกไป เปิดโลกทรรศน์ปัญญาชนชนชั้นกลางครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังจากยุค ฟรังซีส แบคอน ดีสคาร์ตีส และกาลิเลโอ ฯลฯ และเรียกได้ว่าเป็น “ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์” ได้กำเนิดนักประดิษฐ์มากมายเช่น สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ถูกขับเคลื่อนจากนักวิทยา มาอีกมากมาย ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขณะการแก่งแย่งผลประโยชน์ของชาติตะวันตก ในยุคล่าอาณานิคม เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่ออังกฤษสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าเป็นหนึ่งในยุโรป พวกอังกฤษต่างเร่งพัฒนากองทัพ และประสบความสำเร็จทางยุทธนาวี เมื่ออังกฤษสามารถสร้างกองเรือมหึมาทันสมัยกว่าชาติๆในโลก การรุกคืบเบียดขัดผลประโยชน์สั่นสะเทือนอำนาจนักล่าอาณาเก่า อย่าง สเปน ฮอลลันดา เมื่อรัฐบาลอังกฤษ และฝรั่งเศสต้องการตลาดในเอเชีย

 

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ถูกขับเคลื่อนจากนักวิทยา มาอีกมากมาย ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขณะการแก่งแย่งผลประโยชน์ของชาติตะวันตก ในยุคล่าอาณานิคม เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่ออังกฤษสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าเป็นหนึ่งในยุโรป พวกอังกฤษต่างเร่งพัฒนากองทัพ และประสบความสำเร็จทางยุทธนาวี เมื่ออังกฤษสามารถสร้างกองเรือมหึมาทันสมัยกว่าชาติๆในโลก การรุกคืบเบียดขัดผลประโยชน์สั่นสะเทือนอำนาจนักล่าอาณาเก่า อย่าง สเปน ฮอลลันดา เมื่อรัฐบาลอังกฤษ และฝรั่งเศสต้องการตลาดในเอเชีย

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุคล่าอาณานิคม

 

อังกฤษ-บ.อิสต์อินดี้ส์-ช่องแคบมะละกา-สงครามฝิ่น

 

เซอร์ ฟรานซิส เดรก (Sir Francis Drake พ. ศ. ๒๐๘๓ - ๒๑๓๙) ชาวอังกฤษ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลอังกฤษในการผูกขาดการค้าจากโลกตะวันออก “เดรก”ได้จัดตั้ง บริษัทอินเดียตะวันออกของตน แข่งขันกับฮอลันดา เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในหมู่เกาะอินดี้ส์ตะวันออก เพื่อทำการค้าระหว่างอินเดียกับจีน เมื่อการค้าก้าวหน้าขึ้นอังกฤษ ได้พบความสำคัญของช่องแคบมะละกา ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสามารถสร้างอิทธิพลของอังกฤษในการผูกขาดการค้ากับ”โลกตะวันออก”ได้

 

อังกฤษยึด "ช่องแคบมะละกา"

 

ปีพ..ศ. ๒๓๒๙ บริษัทอิสต์อินเดีย ของอังกฤษได้ดำเนินแผนการ ยึดช่องแคบมะละกา

-เช่าเกาะปีนัง จากเจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง ของสยามในเวลานั้น และใช้ชื่อว่า “โพรวินส์ เวลสลีย์” (Province wellsley)

 

พ.ศ. ๒๓๖๒ ได้เจรจาของเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านรัฐยะโฮร์ หลังจากนั้นอังกฤษได้รวมเอาปีนัง สิงคโปร์ และมะละกาเข้าด้วยกัน เรียกว่า “สเตรทส์ เซทเทิลเมนส์” (Straits Settlements) อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ

 

สงครามฝิ่น ปีพ.ศ. ๒๓๘๕ รัฐบาลอังกฤษได้กล่าวหา “จีนไม่เปิดเสรีทางการค้า” แก่อังกฤษ (รัชกาลเต้าก้วงสั่งเผาสินค้าฝิ่นของอังกฤษทั้งหมดบนฝั่งกว่างตง ทำให้รัฐบาลอังกฤษเป็นเดือดเป็นแค้น ประกาศสงครามกับจีน โดยมิคำนึงถึงสินค้าของตนขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่)

 

ในปีเดียวกัน อังกฤษได้เกาะฮ่องกง และอังกฤษสามารถ เข้ายึดอินเดียเข้าเป็นอาณานิคมไว้ได้ทั้งหมด รัฐต่าง ๆในแหลมมลายู ยึดบอร์เนียวเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ บูรไนใน พ.ศ. ๒๔๓๑ และพม่าใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ผนวกเข้าเป็น”ดินแดนอาณานิคม”ได้สำเร็จ

 

เมื่ออังกฤษสามารถยึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเล ”ช่องแคบมะละกา” ได้ เส้นทางการค้าสู่..โลกตะวันออก “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในตำนานของมาร์โค โปโล ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลผูกขาดของอังกฤษ ตลอดมา กระทั่งสิ้นสุดยุค “ล่าอาณานิคม”ระหว่างต้น-กลาง พุทธศตวรรษที่ ๒๕

 

ระหว่างยุคล่าอาณานิคม วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์-อุตสาหกรรมในยุโรปก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อเอเชียมากมาย  

 

 

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 16-ปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดิ ที่ไม่มีความสำคัญ

 

 

โลกตะวันตก

 

 

ตะวันออกกลาง

 

อินเดีย-สุวรรณภูมิ

 

จีน

 

พ.ศ.2365-2410

Mexican Empire

จักรวรรดิเม็กซิโก 

 

พ.ศ. 2244– 2343

Zulu Empire จักรวรรดิซูลู

 

พ.ศ.2217–2304

Maratha Empire จักรวรรดิมราฐา

 

พ.ศ.24402453

Korean Empire จักรวรรดิเกาหลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

พลังงานฟอสซิล-ปิโตเลียม

 (ค.ศ.1900-2000 หรือ พ.ศ. 2443-2543)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2404– 2488

Italian Empire

จักรวรรดิอาณานิคมอิตาลี

พ.ศ.2410– 2461

Austro-Hungarian Empire

จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี

 

พ.ศ.2460– 2534

Soviet Union

จักรวรรดิสหภาพโซเวียต

 

 

พ.ศ.2414–2488

Empire of Japan

จักรวรรดิญี่ปุ่น

 

พ.ศ.2347–  2410

Austrian Empire

จักรวรรดิออสเตรีย

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2365-2432

Brazilian Empire

จักรวรรดิบราซิล

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2414– 2461

German Empire

จักรวรรดิอาณานิคมเยอรมัน

พ.ศ. 2428– 2486

Belgian Empire

จักรวรรดิอาณานิคมเบลเยียม

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2441–2551

American Empire

จักรวรรดิอเมริกัน

พ.ศ. 2482-2488

Nazi Empire

จักรวรรดินาซี

 

 

 

 

 

 

   คลิกขยายภาพใหญ่  World War II History Timeline [4251X1134]

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Nike pas cher
  Nike pas cher zman12@outlook.com 11/09/2015 15:02

  moi mon nom est MOUTOUSSAMY et pour faire rire je dis mon surnom c'est  nike free pas cher nike tn pas cher chaussure nike nike pas cher nike basketball nike max airmouton qui s'appelle SAMY et je me marre quand on le dit.Voyez ça comme une moquerie mais c'est drole. C'est moi qui ai choisi ce surnom alors pour les faire taire, dites mon surnom cest. et dites un truck qui fait rire (meme vous)

 2. 2
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:45

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view