http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วิสัยทัศน์ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม ๒๐๒๐

วิสัยทัศน์ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม ๒๐๒๐

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)


ปรีชา วรเศรษฐสิน
18-03-2558


              ากจะกล่าวถึงโลกอนาคต หรือวิสัยทัศน์รอบพันปีที่สาม ผมจะอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างยาว  ถ้าไม่ลากไปไกลถึงการจัดระเบียบโลกสมัยสงครามโลกครั้งที่๒บ้างบางส่วน  ก็คงยากที่จะเข้าใจหากตัดตอนประวัติศาสตร์ และถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆ ก็ต้อง ไล่ย้อนไปตั้งแต่เรื่องราวการผจญภัย และหนังสือตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ ของมาโคโปโล อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอสังเขปประวัติศาสตร์อย่างย่อๆที่สุด มิเช่นนั้นมันก็จะยาวเกินไป จนน่าเบื่อ ท่านที่สนใจก็ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมกันเอาเองก็แล้วกัน..

 

 

บทนำ
๑.การเปิดโลกาภิวัตน์โบราณครั้งแรกของสังคมโลก

ได้เริ่มนับแต่มีการพิสูจน์ว่าโลกกลม สมัยกาลิเลโอ ต่อมาก็วิวัฒนาการเข้าสู่ยุคแห่งการค้นพบครั้งมโหฬาร ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕  ตามลายแทงหนังสือ “ตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ” ของมาโคโปโล ที่ได้บรรยายถึง เครื่องเทศผ้าไหมแพรพรรณ มากมายในโลกตะวันออกที่พวกนักรบ ครูเสด นำกลับไปยังยุโรป และเป็นที่รู้จักนิยมกันอย่างแพร่หลายกลายเป็นสินค้ายอดฮิต ของยุโรป กระทั่งเป็นยุคเห่อ จีน-อินเดีย ทำให้ความต้องการสินค้าจากโลกตะวันออกคึกคักมีความต้องการของตลาดสูง แต่สินค้าไปยังยุโรปกลับ ถูกผูกขาดตัดตอนโดย อาณาจักรครูเสเดอร์ หรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน

การพิสูจน์ว่าโลกกลมของกาลิเลโอ ทำให้เกิดนักผจญภัยแสวงโชค ออกเดินเรือตามลายแทงของมาโคโปโล เพื่อนำสินค้าเข้าไปขายในยุโรป โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าตุรกี ที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย ๓ คณะ ได้แก่

             คริสโตเฟอร์โคลัมบัส ค้นพบทวีปอเมริกา

             เฟอร์นันโด แมคแจลลัน ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์

             วาสโก ดา กามา ค้นพบอินเดียและหมู่เกาะชวา

             การค้นพบครั้งนี้ ได้เป็นที่มาของการเปิดสังคมโลกาภิวัฒน์ครั้งแรกของมนุษยชาติ และได้เปิดเผยธาตุแท้ความอัมหิตของมนุษยชาติที่ขาดสมดุลระหว่างชีวิตทางกายภาพ และจิตวิญญาณ ต่อมาได้พัฒนาสู่..ลัทธิล่าอาณานิคม และยุคการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในยุโรป

ปัจจุบันสถานการณ์ การจัดระเบียบโลก

                     เพื่อผลักดันกงล้อประวัติศาสตร์ ก้าวสู่โลกยุค IT (Information Technology) กลไกสำคัญคือการสลายพรมแดน เรียก "โลกไร้พรมแดน" การประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อยกระดับวิถีชีวิตแห่งมนุษย์ชาติ และความพยายามที่จะมุ่งเข้าสู่ดุลยภาพ ทางกายภาพ และจิตวิญญาณ ของมนุษยชาติ ภายใต้ผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจโลก เรียกว่า การจัดระเบียบโลกใหม่

              ดังคำประกาศของของสหรัฐอเมริกา ที่พิมพ์แปะไว้ที่ด้านหลังของแบงก์ ๑ ดอลล่าร์ใหม่เมื่อปีค.ศ.๑๙๙๑ หลังการสาธิตการแสดงแสนยานุภาพกองทัพสหรัฐ ด้วยรูปแบบการทำสงครามยุค IT (Information Technology) ในสงครามอ่าว๑

     ภาพสัญลักษณ์บนธนบัตร ๑ ดอลล่าร์ ที่นำออกใช้หลัง ปีค.ศ. ๑๙๙๑ จากชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของ กองทัพอเมริกาในสงครามอ่าว ทำให้ ประธานาธิบดี จอร์จ บู้ท ประกาศเปิดเผยตัว ขององค์การลับ ฟรีเมชั่น (freemasonry) ที่ถูกปิดลับมานาน กว่า ๑๐๐๐ ปี ด้วยการนำเอาสัญลักษณ์ขององค์การฟรีเมชั่น จัดวางไว้บนธนบัตร ๑ ดอลล่าร์ เป็นรูปปิรามิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์การฟรีเมชั่น มีรูป ดวงตา ปรากฏอยู่เหนือปิรามิด โดยมีข้อความเป็นกรอบรอบภาพปิรามิดเขียนเป็นภาษาลาติน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่า “Announcing the Birth of the New Order World” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ การประกาศกำเนิดของโลกระเบียบใหม่ “  


สงครามหรือสันติภาพ

        รอบพันปีที่สามอันประกอบด้วยประชากรโลกเหนือ ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๙๓ หรืออีกเพียง๓๕ ปีข้างหน้า การจัดระเบียบโลกรอบใหม่ในปัจจุบันนี้ จะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่๓ อย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีการพัฒนาปัจจัยสงครามก้าวหน้าไปไกลมากแล้วก็ตาม เข้าสู่ยุคของ “ไฮเปอร์โซนิค (Hypersonic) เทคโนโลยี่ความเร็วรุ่นที่๖นี้ จะถูกนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารคมนาคมระหว่าง มนุษยชาติ เป็นด้านหลักหาใช่การนำไปใช้เพื่อการประกาศสงครามโลกครั้งที่สามแต่อย่างใด

กาปฏิวัติทางกายภาพแห่ง”มนุษยชาติ

             ต่อแต่นี้ไป ของรอบพันปีที่สาม (The Third Millennium ) การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับ อนุภาค “ฮิกส์” หรือ ฮิกส์โบซอน (Higgs boson) อนุภาคฮิกส์ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันขับเคลื่อนกงล้อประวัติศาสตร์ สังคมมนุษยชาติ ให้ก้าวไปข้างหน้าต่อจากรอบพันปีที่สอง ที่การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดเพียงในระดับ “ไมโครเมตร” เทคโนโลยีอนุภาคฮิกส์ จะนำไปสู่..การปฏิวัติทางกายภาพครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการแห่งสังคม “มนุษยชาติ”


การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางกายภาพ และจิตวิญญาณ

           คุณกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนโลกรอบพันปีที่สาม นวัตกรรม ก้าวกระโดดจากการค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับ "ไมโครเมตร" ไปสู่การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับ " อนุภาคฮิกส์ หรือ ฮิกส์โบซอน (Higgs boson) หรือ "อนุภาคพระเจ้า" (God particle)

           นักวิทยาศาสตร์พยายามทำการทดลองเพื่อค้นหาการเกิดของอนุภาคนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เซิร์นประกาศว่าได้ค้นพบอนุภาคที่คาดว่าจะเป็นอนุภาคฮิกส์  ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง ๙๙.๙๙๙๙ เปอร์เซ็นต์

           ในรอบพันปีที่สามนี้ผมอยากเรียกมันว่า "ยุคหลังวิทยาศาสตร์" ซึ่งยุควิทยาศาสตร์ครองอำนาจมายาวนานานกว่า ๕๐๐ ปี นับแต่การพิสูจน์ว่าโลกกลมของกาลิเลโอ

 การไขปริศนาธรรม "จิตคือพุทธะ" เป็นนสภาแห่ง "จิต" ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมานานกว่า ๒๕๐๐ ปี จากการค้นพบทางกายภาพ อนุภาคฮิกส์ หรือ ฮิกส์โบซอน (Higgs boson ) ดูเหมือนว่าจะคล้ายสภาวะแห่งจิตตามที่หลวงปู่ดูลไขปริศยาธรรมไว้..อ่านเพิ่ม...จิตคือพุทธะ


๒. ประวัติศาสตร์ยุคใกล้ และการเคลื่อนย้ายทุน

สมัยสงครามประชาชนจีน ก่อนชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่นำโดย เหมา เจ๋อ ตง เศรษฐกิจจีนตกต่ำอย่างรุนแรง


การเคลื่อนย้ายทุน เม็ดเงินหายไปไหน?

         ยุคการปฏิวัติประชาธิปไตย(๑๙๑๑-๑๙๔๙) รัฐบาลพรรคชาตินิยมจีน (中國國民黨) ที่นำโดย ดร.ซุนยัดเซ็น เจียงไคเชค) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมของสาธารณรัฐจีน พยายามเรียกความนิยมจากประชาชนด้วยการปฏิรูปภายใน แต่ความพยายามก็ไม่เป็นผลเนื่องจากมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงในรัฐบาลอย่างกว้างขวาง 

          ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ปลายปีค.ศ.๑๙๔๘ รัฐบาลชาตินิยม ถึงจุดตกต่ำขีดสุด ข้าราชการ มหาดไทย กองทัพที่ไร้ประสิทธิภาพ ระเบียบวินัย และไร้ศีลธรรมฯลฯ ในท่ามกลางกระแสการลุกขึ้นสู้ของประชาชน ภายใต้การนำของ เหมา เจ๋อ ตง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

         ได้ขยายตัวกลายเป็นสงครามประชาชนนานหลายปี..และในปี ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒) พรรคคอมมิวนิสต์จีน ก็สามารถยึดเอาเมืองนานกิงเมืองหลวงของ รัฐบาลก๊กมินตั๋ง สมัยเจียง ไค เชค ได้สำเร็จ และประกาศจัดตั้งรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๙๔๙


          สิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึง สาเหตุสำคัญหนึ่งที่รัฐบาลก๊กมินตั๋งอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วทั่วด้านนั้น มีสาเหตุสำคัญจากเหตุใด? 

       - เม็ดเงินและทองคำจำนวนมหาศาล ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากแผ่นดินใหญ่ โดยพวก อัครมหาเสนาบดี น้อยใหญ่ และพวกขุนนาง ฯลฯ ที่ถือครองทรัพย์สิน เม็ดเงิน และทองคำ มากที่สุด ส่งผลสะเทือนต่อฐานะทางเศรษฐกิจจีนทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่การปกครองของฝ่าย ก๊กมิงตั๋ง ระส่ำระสายหนัก

 

ปริศนา? เงินและทองคำหายไปไหน?

          ก่อนการพ่ายแพ้ของรัฐบาลก๊กหมิ๋นตั๋ง เม็ดเงินและทองคำจำนวนมหาศาล ย่อมต้องเกิดการเคลื่อนย้าย ออกไปปักหลักในที่ๆปลอดภัยที่สุดในต่างประเทศ ของพวกกลุ่มนายทุน-ขุนนาง ตามแนวยุทธศาสตร์จัดตั้งแนวปราการต้านยัน “คอมมิวนิสต์” ตลอดแนวแปซิฟิกริม ของชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา ศูนย์กลางการนำของโลกทุนนิยม อันได้แก่ ไต้หวัน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหม่ของรัฐบาล ก๊กหมินตั๋ง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์ฯ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ศูนย์กลางทุนนิยมโลก

         หลังชัยชนะของคอมมิวนิสต์ ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๖๖-๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๙) เมื่อเม็ดเงิน ทองคำทั้งหมดถูกเคลื่อนย้าย หายออกไปจากแผ่นดินใหญ่จีน ทำให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน ขาดแคลนเม็ดเงินไปลงทุนเพื่อผลักดันพลังการผลิต ตลอดจน

         ในระหว่างปี ค.ศ.๑๙๖๖-๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๙) ได้เกิดแย่งชิงอำนาจภายในพรรค โดยกองทัพแดง กับ พวกปัญญาชนที่นำโดย แก๊ง๔ คน เจียงชิง(ภรรยา เหมา เจ๋อ ตง) เหยาเหวินหยวน จางชุนเฉียว และหวังหงเหวิน ที่ได้จัดตั้ง องค์การ “เยาวชนเรดการ์ด” ชูยุทธศาสตร์ “การปฏิวัติด้านวัฒนธรรม” เพื่อสร้างฐานมวลชนไปช่วงชิงอำนาจแข่งกับกองทัพแดง..

         ทำให้ชาติจีนต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำ ทุกข์ยาก ล้าหลัง อยู่นานหลายปี กว่าจะเดินทางมาถึง “การปฏิวัติจีนใหม่” ด้วยทฤษฏี สี่ทันสมัย ภายใต้การชี้นำ ของ เติ้ง เซี่ยว ผิง ในระหว่างปีค.ศ. ๑๙๘๒ –๒๐๐๐  (๒๕๒๕-๒๕๔๓)และตามด้วยการผลักดันพลังการผลิตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ด้วยทฤษฏี “สามตัวแทน” ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจีนบรรลุความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในปีค.ศ.๒๐๑๔ ขนาดเศรษฐกิจของจีน ก็ก้าวขึ้นมายืนเป็นอันดับ๑ ของโลกแซงหน้าสหรัฐ ญี่ปุ่นไปแล้ว 

๓. อนุภาคฮิกส์ พลังขับเคลื่อนสังคมมนุษยชาติอย่างปฏิวัติ

         ปัจจุบัน หลังปี ๒๐๐๐ ปฐมศตวรรษรอบพันปีที่สาม การจัดระบบเศรษฐกิจโลกระเบียบใหม่ การประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆเพื่อแทนที่ เครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการโลกอย่างมีประสิทธิภาพของสหรัฐ ในช่วงปลายยุคอุตสาหกรรมที่ล้าสมัยลง เช่น UN World Bank IMF OPEC แม้กระทั่ง WTO …สิ่งเหล่านี้จะหมดภารกิจไป

          การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับ อนุภาคฮิกส์ ได้ทำให้ยุคอุตสาหกรรมสิ้นสุดลง อนุภาคฮิกส์ จะนำไปสู่..การเปลี่ยนแปลงโลกทางกายภาพอย่างปฏิวัติ นวัตกรรมใหม่ๆจะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนโลก เข้าสู่สังคมโลกาภิวัฒน์  Computerจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนน่ากลัวอีกต่อไป โลกมัลติมีเดีย ถูกย้ายเข้าไปแทนที่ สื่อบันเทิงในอดีต ที่อยู่ตามโรงหนังโรงละคร TV แบบยุคอุตสาหกรรมฯ ทีแสนจะเทอะทะสิ้นเปลืองทรัพยากรก็จะหายไป 

          ปัจจุบัน Mobile Life Multimedia G4-5-6-7-8-9 กำลังล่าติด อุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสารกำลังจะหายไป Mobile Life จะสนองตอบทั้งภาษาเขียน และภาษาพูด เพื่อโยชน์ต่อการสื่อสารระหว่างมนุษยชาติ และได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ชาติ ซึ่งนับวันก็จะเติบใหญ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว..

เทคโนโลยีการสื่อสาร นับวันก็จะยิ่งซับซ้อนมหัศจรรย์ แต่จะไม่เป็นสิ่งยุ่งยากลึกลับอีกต่อไปใครๆก็ใช้ได้ใช้เป็น ลุงมียายมา ตาสี ตาสา ก็กล้าจะหยิบมาใช้ พกพาติดตัวไปทุกแห่ง แม้ในเหลือกสวนไร่นา หลังเขาฯ

          นี่ก็คือ ปฐมวัยแห่งยุคข่าวสารข้อมูล พลังอำนาจแห่งยุคสมัยเชื่อว่า “ชาติใดสามารถควบคุมการสื่อสารข้อมูลได้”  ก็จะเป็นชาติมหาอำนาจโลก เช่นเดียวกับ ในยุคอุตสาหกรรม ที่เชื่อว่า “ชาติใด คุมปากบ่อน้ำได้ ก็จะเป็นชาติมหาอำนาจโลก”..

          สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มครอบงำทางด้านวัฒนธรรมมากว่า ๒๕ ปีแล้ว ในปีคศ.๑๙๘๙ (พ.ศ.๒๕๓๒) สหรัฐให้ อัลวิล ทรอฟเล่อร์ ออกหนังสือเกี่ยวกับโลกอนาคตชื่อ “The Third Wave” (คลื่นลูกที่สาม) เพื่อชี้นำให้ชนชั้นนำ ปัญญาชนทั่วโลกได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมยุคใหม่..”โลกไร้พรมแดน” 

          ปัจจุบัน facebook line Youtube google eBay alibaba ฯลฯ เข้าควบคุมประชากรโลกไว้ทั้งหมดแล้ว “ IT ” กลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  ใหญ่กว่า ทั้ง สหรัฐ จีน อินเดีย รัสเซียฯลฯ ภายใต้การควบคุมกำกับโดย พวก “Lumpenpoletaliat” (พวกที่ไม่มีชนชั้นทั้งหลายเช่น บิลเกต วอร์เรน บัฟเฟตต์ องค์กรลึกลับต่างฯลฯ) ในที่นี้หมายถึง พวกที่เป็นอำมาตย์โลก เรียกกันว่า “กลุ่มบิลเดอร์เบิร์ก” CFR Skull & Bones มีฐานทีมั่นอยู่ที่เขาบิลเดอร์เบิกร์ ทางตอนใต้ แคลิฟอร์เนียสหรัฐ ประมาณ 40 กม.


๔. สังคมโลกไร้พรมแดนยุคต้น

          ทฤษฏีอำนาจใหม่ที่เชื่อว่า “ชาติใดสามารถควบคุมการสื่อสารข้อมูลได้ ชาตินั้นก็จะเป็นชาติมหาอำนาจโลก” สังคมโลกไร้พรมแดน จะไม่มีวันที่จะเกิดสงครามโลก3 แม้ดูเหมือนว่า การกำเนิดขึ้น ของกลุ่มประเทศ BRIC+S จะร่วมตัวกับกลุ่ม  CHIAM+Asian ไปขัดแย้ง หรือชนกลางผลประโยชน์ของชาติสหรัฐอเมริกาก็ตาม

          รอบพันปีที่สาม ประชากรโลกจะขยายตัวเหนือ ๑๐,๐๐๐ ล้านคน (พ.ศ.๒๕๙๓-ค.ศ.๒๐๕๐) ยุค IT โลกไร้พรมแดน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญไปผลักดันพลังการผลิต เซฟทรัพยากรทางกายอย่างทั่วด่าน ตลอดจนสอทธิเสรีภาพในการหยิบใช้พลังงาน และเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ “ไฮโดรเจน”เพื่อสนองตอบการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี”อนุภาคฮิกส์ เศรษฐกิจโลกขยายตัว.. 

การจักระเบียบโลกใหม่ โดยสหรัฐ เพื่อสหรัฐอเมริกา 

 1. ยุทธศาสตร์สหรัฐปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ เครื่องมือใหม่

 • CIA ยกเลิก การสนับสนุนทหารทำรัฐประหารที่เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจของสหรัฐอเมริกามาแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง หันมาสร้างแนวทางใหม่เร่งผลักดัน ระบอบประชาธิปไตย เพื่อไปสนับสนุน “โลกไร้พรมแดน”

 • เคลื่อนย้ายเงินทุน ด้วยรูปแบบต่าง ซึ่งเป็นวิธีการเดิมๆ ที่สหรัฐอเมริกา ใช้มาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัย สงครามเวียดนาม ที่ประธานาธิบดี ริกชาร์ด นิกสัน ออกมาประกาศ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ปีค.ศ.๑๙๗๕ “ให้ยกเลิกระบบการสำรองทองคำต่อสัดส่วนการพิมพ์แบงก์ ดอลลาร์สหรัฐ”

   

  โดยอ้างถึงการที่สหรัฐต้องแบกรับภารกิจปกป้องโลกทุนนิยมเสรี ให้หลุดพ้นภัยคุกคามจากทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้สหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถจัดหาทองคำไปหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ได้

   

  ขณะที่ความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ตามแรงขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อันนำไปสู่การพิมพ์ธนบัตรโดยไม่ต้องสำรองทองคำเป็นชาติเดียวในโลก และเป็นสกุลเงินที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกภายใต้การบริหารจัดการระบบเงินตราโลกโดย World Bank และ IMF (International Monetary Fund )

   

 • ปัจจุบันไม่แตกต่างไปจากสมัยปลายสงครามเวียดนาม ที่สหรัฐยกเลิกมาตรฐานสัดส่วนทองคำหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร


  ปี ๒๐๐๗- สหรัฐได้ประดิษฐ์สถานการณ์

           วิกฤติซับไพรม์ (Subprime Mortgage crisis) และขยายตัวเป็นวิกฤตการณ์ทางเงินจาก สหรัฐอเมริกาขยายตัวไปทั่วทั้งยุโรป

           ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๐๐๘ และแล้วสหรัฐก็ได้ฤกษ์ ใช้มาตรการ QE1 พิมพ์ปั๊มธนบัตร ดอลลาร์สหรัฐออกมาโดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อไปแก้ปัญหาวิกฤติความตกต่ำทางเศรษฐกิจ และวิกฤติทางการเงิน 

             QE คืออะไร? มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing) ฟังดูก็สวยหรูเป็นวิชาการดี ความจริงก็คือ รัฐสภาอนุญาตให้ FED (ธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเป็นของเอกชนนะครับ) สามารถนำเอากระดาษเปล่ามาพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องมีอะไรหนุนหลัง หากจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือ มาตรการมักง่ายปล้นเอาแบบโจรดีๆนี่เอง 

             สหรัฐออกมาตรการ QE มากถึง ๘ ครั้ง นับตั้งแต่ปลายปีค.ศ. ๒๐๐๘ ถึงปัจจุบัน ปีพ.ศ.๒๐๑๕ 

  มาตรการ QE สหรัฐอเมริกา เมื่อปั๊มเงินออกมาแบบไม่ต้องจำกัดจำนวน แล้วเอาไปเม็ดเงินไปไหน อภิมหามาตรการ QE ทั้งหลาย เมื่อปั๊มธนบัตร ออกมาแล้ว ก็นำแฝงเข้าไปในธนาคาร และกองทุนต่างๆ แล้วก็เคลื่อนย้ายทุนเข้าไปฝังในประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านตลาดเงินตลาดทุน โดยเลือกลงทุนในกลุ่ม TOP100 ชั้นนำที่ควบคุมเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ เมื่อปันผลออกไป 

             มันจะต่างกันอย่างไรกับส่วยบรรณาการในสมัยโบราณ 

             นอกจากการได้รับส่วนแบ่งจากเงินปันผลแล้ว อีกด้านหนึ่ง พวกกองทุนเฮดฟันด์ ก็ เข้าไปปั่นหุ้นปล้นสะดมในตลาด หุ้น สินแร่(ทองฯ) พืชผลเกษตร ฯลฯ ได้ทั่วโลกผ่านระบบ โซเชี่ยนเนตเวิร์ค ได้อีกช่องทางหนึ่ง ฯลฯ 

   

  ๕. ยุทธศาสตร์สหรัฐ ผลักดันเศรษฐกิจโลกขยายตัว

   

             ทำไมสหรัฐอเมริกาต้องการผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบโต ด้านหนึ่งก็ต้องให้เกิดความชอบธรรมในการเป็นชาติผู้นำโลก ในการผลักดันยกระดับ “วิถีชีวิตของ มนุษยชาติ” ให้มีวิถีชีวิตที่ดีมีความหวังมากกว่าเดิม  อีกด้านหนึ่งหากไม่มีการยกระดับพลังการผลิตให้เติบใหญ่ขยายตัวในแต่ละประเทศ ประชาติต่างๆก็จะตกต่ำยากจน แล้วจะมีผลประโยชนอะไรเหลือปล้นสะดม ตามยุทธศาสตร์อำนาจแห่งยุค “โลกไร้พรมแดน” อันได้แก่ “อำนาจตลาดเงินตลาดทุน มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจการผลิตยุคอุตสาหกรรมฟันเฟือง”

             ตามกฎไตรลักษณ์ ข้อแรกความเป็น “อนิจจัง” บอกว่าสรรพสิ่งย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแน่แท้ ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของความเป็น “อนิจจัง” ก็คือ “ทุกขัง” ความขัดแย้งกันของสรรพสิ่งระหว่างเก่า กับ ใหม่ “หมายถึง ชีวะกายภาพจะ “ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก”  สังขารทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ นั่นเป็นสภาวะทางจิตวิญญาณของมนุษย์ หากแต่สิ่งที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงโลกทางกายภาพ กำลังปรากฏขึ้นเป็นดังนี้

   

 • เรื่องสกุลเงินดอลล่าร์ กระดาษเปื้อนหมึก ที่กำลังจะได้รับผลกระทบ “จิตวิทยาเก็งกำไรขาลง” ก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ก็เป็นแต่เพียงกลเกมส์ละคร เพื่อให้ดูสมจริงเท่านั้น เพราะเครื่องมือกลไกบังคับจากยุคอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาถึงยุค ITก็อยู่ภายใต้อิทธิพลควบคุมกำกับโดยสหรัฐอเมริกาแทบทั้งสิ้น ปัจจุบันสหรัฐได้เคลื่อนย้ายทุนเข้าไปฝังในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้ว

 • เรื่องน้ำมัน ที่สหรัฐใช้เป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทั่วโลก อันเป็นที่มาของ US$ กระดาษเปื้อนหมึก  หรือ Petro Dallar Cerrency จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอีกต่อไป เพราะเครื่องมือใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภววิสัย อันได้แก่ตลาดเงิน-ตลาดทุน ซึ่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้กว้างขวางทรงพลังกว่า

 • อนาคตอันใกล้ “ เศรษฐกิจไฮโดรเจน”   พลังงานใหม่ที่จะมาแทนที่พลังงานจากฟอสซิลที่ถูกค้นพบและใช้งานนานถึง ๑ ศตวรรษ ก็จะเป็นสิ่งที่โบราณคร่ำครึไป

 • สงครามเย็นยุคใหม่ Petro Dallar VS. Petro Yaun Cerrency เป็นแค่เพียงการต่อสู้ขับเตี่ยวใน “ยุทธศาสตร์ทางยุทธวิธี” เพื่อจัดระเบียบชิงความได้เปรียบในระดับพื้นที่เล็กๆ(ภาคีนิยม) แต่จะไม่ลุกลามขยายตัวตัวออกไปในระดับที่ไปกระทบต่อยุทธศาสตร์หลัก ที่ต่างก็พึงพอใจ อาจเรียกได้ว่า “เป็นการบรรลุซึ่งเป้าหมายของการจัดระเบียบโลกครั้งใหม่ยุค “โลกไร้พรมแดน”

   

  การบรรลุซึ่งดุลยภาพปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม

             ศตวรรษสุดท้าย ของรอบพันปีที่สอง ได้ทั้งบทเรียนทั้งความทุกข์ขมชื่น และความหวังแก่มนุษยชาติไว้มากมาย อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ ได้เขียนถึงทฤษฏีวัฒนาการการสังคมของเขาไว้ในหนังสือ “คลื่นลูกที่สาม” (The Third Wave ) ออกในปี ค.ศ.๑๙๘๙ (พ.ศ.๒๕๓๒) ได้กล่าวอุดมการณ์สูงสุดของคลื่นลูกที่สามไว้ว่า “ต่อแต่นี้ไปวิวัฒน์การณ์สังคมจะเป็นแบบเส้นตรง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์” จะไปแก้ไขปัญหาทั้งหมดทั้งปวงของสังคมมนุษย์โลกได้อย่างสมบูรณ์


            รอบพันปีที่สามกำลังขับเคลื่อนไปตามทฤษฏี “คลื่นลูกที่สาม” ของทอฟฟ์เล่อร์หรือไม่? ตามไปดู มันได้กำเนิดขึ้นแล้ว 

 • โลกสังคมนิยม ที่ตกต่ำล้าหลัง จากความผิดพลาดในรัสเชีย ที่มียุทธศาสตร์เน้นไปที่ “การแข่งขันด้านยุทธปัจจัยสงครามกับสหรัฐ และละเลยการปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต” ขณะที่

 • จีนหลังการปฏิวัติ ไม่สามารถก้าวหน้าไปบรรลุความสำเร็จการปฏิวัติสังคมนิยม และยังตกต่ำยากจนยิ่งกว่าเดิม เมื่อการเคลื่อนไหวของพวกแก๊งสี่คน นำชาติจีนหลงทิศผิดทาง ไปติดหล่มวังวนกับ “การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรม ละเลยการปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต”

 • หลังการโค่นอำนาจพวกแก๊งสี่คนลง เติ่งเซี่ยวผิง” เสนอแนวทางสร้างสังคมนิยมจีนใหม่ ทฤษฏี ๔ ทันสมัย พอประกาศออกมา ก็ถูกโจมตีจากนักสังคมนิยมทั่วโลก รวมทั้งฝ่ายทุนนิยมเสรี ต่างหยิบเอาไปโจมตีทฤษฏี คอมมิวนิสต์ของมาร์กซ์ ว่า “จีนเปลี่ยนสีแปรธาตุ เป็นระบบทุนนิยมเสรีแล้ว...ช่วงระยะเวลานั้น สหรัฐอเมริกา ก็ได้ก้าวขึ้นมายืนสง่าอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะผู้นำโลก “เอกภาคีนิยม”

   

  ทฤษฏี ๔ ทันสมัย เป็นความล้มเหลวสังคมนิยมของจีนหรือไม่?

            ความล้มเหลวในการปฏิวัติสังคมนิยมของทั้งจีนและรัสเชียที่ผ่านมา ล้วนเป็นการก้าวเดินที่ผิดพลาด อย่างสิ้นเชิง ทฤษฏีของมาร์กซ์ในขั้นตอนการปฏิวัติสังคมนิยมนั้น มิได้มีรูปแบบแนวทางที่บ่งบอกชี้นำ ทำเกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนั้นยังซ้ำเติมด้วยอีก ๓ ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ การช่วงชิงอำนาจระหว่างพวกปัญญาชนปฏิวัติ “แก๊ง ๔ คน” กับ ฝ่ายกองทัพแดง พวกปัญญาชนชั้นจำต้องสร้างเครื่องมือ “เยาวชนเรดการ์ด” โดยชูยุทธศาสตร์ “การปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรม” กับปัญหาที “เม็ดเงินและทองคำ” ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศกระทั่งไม่สามารถระดมทุนเพื่อผลักดันพลังการผลิตได้เลย เมื่อหลงทิศผิดทางนานกว่า ๑ ทศวรรษ

   

  การปรับเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมโลก
  ก็เริ่มขึ้น ราวปีค.ศ. ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕)  

  จีน ใช้ สี่ทันสมัย ไปขับเคลื่อนพลังการผลิต “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ขณะที่

  รัสเซีย ใช้ทฤษฏีเปเรทตรอยกา” หันไปเน้นการปฏิวัติทางด้านพลังการผลิต “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด”

            การค้นพบบทเรียนช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากทุนนิยมไปสู่..สังคมนิยม จึงไม่อาจตัดตอนประวัติศาสตร์ได้ ข้อดีของทุนนิยม ก็มีมากมายที่เป็นกุญแจสำคัญ ไปผลักดันพลังการผลิต ดังนั้นจีน-รัสเซียก็ไม่อาจตัดตอนประวัติศาสตร์ ในการปฏิวัติสังคมนิยม จึงต้องอาศัย ”ระบบทุนนิยม” เป็นเครื่องมือ ไปผลักดันพลังการผลิตเศรษฐกิจสังคมนิยมจึงก้าวหน้า ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวหา ทั้งจีน-รัสเซีย ปฏิวัติสังคมนิยมล้มเหลว แม้ว่ารัสเชียจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปมากว่าจีนก็ตาม

            ความสำเร็จของจีนกลับประสบกับประสบความสำเร็จก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ “การปฏิวัติจีนใหม่ ที่นำโดย ทฤษฏี ๔ทันสมัย และ การต่อยอดด้วย ทฤษฏี ๓ ตัวแทน ทำให้ก้าวไปได้อย่างรวดเร็วทฤษฏี ๔ ทันสมัย ใช้ระยะเวลาเพียง ๒ ทศวรรษ ในระหว่างปีค.ศ. ๑๙๘๐ – ๒๐๐๐ (พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๔๓) ตามด้วย   

  ทฤษฏี ๓ ตัวแทน เริ่ม ปีค.ศ. ๒๐๐๑-ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๔) โดย ปธน.เจียง เจ๋อ หมิง สิ้นสุด ทฤษฏี ๔ ทันสมัย ส่งไม้ต่อให้ หู เจิ่น เทา ต่อยอดเศรษฐกิจสังคมจีนด้วยทฤษฏี ๓ ตัวแทน และปัจจุบันคือ ปธน.สี จิ้นผิง เศรษฐกิจจีนก็ก้าวนำหน้าทั้งญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาขึ้นไปยืนในตำแหน่งชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของโลกแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายทฤษฏี๔ ทันสมัยของจีน

         ก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่า สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมสำคัญเป็นอย่างมาก ในการผลักดันให้เศรษฐกิจจีนนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ล้วนได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ด้วยการเปิดตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวาง เป็นพื้นที่รองรับการขับเคลื่อนพลังการผลิตของจีน ด้วยการให้สิทธิพิเศษต่างๆ ด้านพิกัดศุลกากร เช่น 

 • กฎหมายว่าด้วยชาติที่ควรได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง MFN [ The most Favored-Nation Principle act] แม้ว่าจะเป็นการอัดแน่นไปด้วยผลประโยชน์ของสหรัฐ ที่จีนจะต้องเปิดตลาดให้แก่สหรัฐ และสินค้าราคาถูกๆของจีน ก็จะไปช่วยประคองอัตราเงินเฟ้อขในสหรัฐที่กำลังพุ่งทะยานก็ตาม 

  MFN Act ได้เปิดตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อรองรับเป็นหลักประกันการขยายตัว อุตสาหกรรมของจีนก้าวกระโดดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

   

  กรณีการโจมตีแปซิฟิกริมของสหรัฐอเมริกา 
            เริ่มต้นที่ประเทศไทย พังทลายทั้ง เอเชีย (โรคต้มยำกุ้ง)  เหตุการณ์การเคลื่อนไหวของ CIA ที่สนับสนุนกลุ่มนักเรียนนอกประท้วงใหญ่ และเกิดเหตุจลาจลล้อมปราบนักศึกษาจากรัฐบาลจีนที่ “เทียนอันเหมิน” ในเดือน มิถุนายน ปีค.ศ. ๑๙๘๙ (ปีพ.ศ.๒๕๓๒) หรือ กรณีที่ CIA สนับสนุนให้ หลี่ หง จื้อ เจ้าแห่งลัทธิฝ่าหลุนกง เคลื่อนไหวทำลายความเป็นเอกภาพทางการเมืองของจีน จนทำให้เกิดการล้อมปราบใหญ่พวกสาวก “ฝ่าหลุนกง” ที่ จัตุรัสเทียนอัน ก็เป็นแต่เพียงการช่วงชิงดุลอำนาจการต่อรอง ในระดับ “ยุทธศาสตร์ทางยุทธวิธี” เท่านั้น..หาใช่เป็นความขัดแย้งหลักทางยุทธศาสตร์แต่อย่างไร.
   

   

 July 24, 2008 Obama's Berlin Speech: 'A World that Stands as One'


๖. New World Order ยุทธศาสตร์โลกใหม่

             หลังปี๒๐๐๐ สังคมโลกก้าวย่างเข้าสู่..ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม การสลายตัวของยุคสงครามเย็น ขั่วอำนาจต่างๆ ฝ่ายโลกทุนิยม สังคมนิยม และกลุ่มโลกที่สาม (ชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่าใด) ต่างละเลยการแข่งขันทางด้านการเมือง การทหาร มุ่งหน้าเข้าสู่การปฏิวัติด้านพลังการผลิต ไปผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเติบใหญ่ก้าวหน้า อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน.

จีน-รัสเซีย-อินเดีย-บราซิล และอาฟริกาใต้ (BRID+S)

 • จีน-รัสเชีย จากค่ายคอมมิวนิสต์ ได้รับการสนับสนุน เปิดตลาดในทั้ง ๒ ประเทศเดินหน้าปฏิวัติด้านพลังการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องจักรถูกพัฒนาให้ทันสมัย เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นขยายตัวไม่เว้นในแต่ละวัน พร้อมด้วยเม็ดเงินลงทุน ถูกเคลื่อนย้ายจากโลกทุนนิยมอัดฉีดเข้าไปในระบบ เครื่องจักรฟันเฟืองเร่งผลิตเต็มสูบขนานใหญ่ 

 • อินเดีย-บราซิล จากค่าย “กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” นำโดยอินเดีย-บราซิล อินเดียได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เช่น กรณี การสร้างเมืองซิลิคอนแวลลีย์ ๒ ที่เมือง “บังกาลอร์” ในอินเดีย กระทั่งเป็นที่มาของคำ “โลกแบน” ฯลฯ 

 • การเติบโตอย่างก้าวกระของชาติยักษ์ใหญ่ระดับโลก ในแต่ละภูมิภาคดังกล่าว ได้มีส่วนสำคัญเป็นพลังไปขับเคลื่อนให้ชาติทั้งกลุ่มโลกที่๓ ที่อยู่ในศตวรรษ๒๐ที่มีเศรษฐกิจยังล้าหลังอยู่ในทั่วทุกมุมโลก เช่น ยุโรปตะวันออก อาฟริกา เอเชียกลาง ลาตินอเมริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวหน้าเช่นกัน 

 • แม้ว่ากลุ่มชาติตะวันตกดูเหมือนว่าจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติทางการเงิน การคลัง ทั้ง สหรัฐอเมริกา และอียู ยาวนานกว่า ๑ ทศวรรษ อย่างท้าทายก็ตาม 

 • การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ของชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีน อินเดีย รัสเชีย บลาซิล กลับมีสำคัญในการเปิดตลาด ด้านเทคโนโลยี และช่วยชะลอปัญหาอัตตาเงินเฟ้อ ให้กับชาติตะวันตก และประคับประคองให้ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปรอดพ้นจากวังวน “วิกฤติทางการเงินการคลัง” นับแต่ปัญหา Sub-Prime Loan  ในสหรัฐ ถึงวิกฤตทางการเงินการคลังของ EU (Financial crisis) อย่างเป็นนัยสำคัญ แม้เป็นกลเกมสร้างเงื่อนไขนำไปสู่กาออกมาตรการ QE อย่างมากมายดังได้กล่าวมาข้างต้นก็ตาม   

           ที่มา: Charting Historical Global Per Capita


  เศรษฐกิจโลกขยายตัว

             การเติบใหญ่ขยายตัวของกลุ่มชาติ BRIC+S และขยายตลาดออกไปในขอบเขตภูมิภาคชาติบริวาร กลับปราศจากการต่อต้านจากลุ่มชาติตะวันตกอย่างน่าประหลาดใจ จีนขยายตลาดครอบคลุมไปทั่วโลก โดยเฉพาะในอาฟริกา เส้นทางลงทุนจีนโล่ง ไม่มีชาติเจ้าอาณานิคมใดๆ ที่เคยแบ่งแยกดินแดนเข้าไปถือครองอาณานิคมต่างๆในอาฟริกา เป็นเวลายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี 

             แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็เปิดทางให้จีน และดูเหมือนจะเป็นการจงใจยกภารกิจนี้ให้จีนเข้าไปรับผิดชอบต่อการผลักดันพลังการผลิตในอาฟริกา ขณะที่การค้าระหว่าง จีน-อาฟริกา ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กลับเพิ่มปริมาณการค้า เติบโต ๕๐ % ในทุกๆปี 

             การเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างก้าวกระโดดครั้งสำคัญนี้ ก็ได้ส่งผลสะเทือนปลุกเร้าพลังการผลิตต่อกลุ่มชาติที่เคยเป็นชาติบริวารของรัสเซีย รวมทั้งกลุ่มชาติยุโรปตะวันออกได้เข้าร่วมเป็นชาติสมาชิกกับ EU ยิ่งเสริมให้การการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มชาติอดีตสหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออกแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

              อินเดีย การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย ได้เป็นฐานสำคัญ ฉุดให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับกลุ่มชาติในเอเชียใต้ และบลาซิล ก็เป็นฐานปลุกเร้าเศรษฐกิจกลุ่มชาติในลาตินอเมริกาเช่นเดียวกับอินเดียฯลฯ

   

            จากรายงานของบริษัท Deloitte ได้คาดการว่า ในปี ค.ศ.  ๒๐๑๕ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศแอฟริกาใต้เขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.1 อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ World Economic Forum รายงานอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศต่างๆในแอฟริกา ปรากฏว่ามีประเทศในแอฟริกาหลายประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของ GDP สูงกว่าร้อยละ 5.1 อาทิ ชาด ร้อยละ 9.6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ร้อยละ 8.6 โกตดิวัวร์ ร้อยละ 8.5 โมซัมบิก ร้อยละ 8.3 เอธิโอเปีย ร้อยละ 8.2 และไนจีเรีย ร้อยละ 7

            นายแอ็กเซล ฟาน ทร็อตเซ็นเบิร์ก รองประธานธนาคารโลกฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกยังคงเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยร้อยละ ๔๐ ของการขยายตัวของจีดีพีโลกมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ หากพิจารณาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่เร่งตัวขึ้นในขณะนี้ ถึงเวลาที่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ควรจะปฏิรูปโครงสร้างและนโยบายเพื่อรักษาอัตราการเติบโตให้ยั่งยืน ลดภาวะความยากจน และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ดีขึ้น”

  Eurasian land bridge rail

            โครงการอภิมหาอภิมหาโปรเจ็คส์นี้จะเป็นยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์โลกด้านการคมนาคม ทางบกครั้งสำคัญที่สุดของมนุษยชาติ ที่จะได้มีโอกาสสื่อสาร คมนาคม แลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม กันโดยตรงอย่างทั่วด้าน

            ความสำเร็จของ Eurasian land bridge rail ได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นแล้ว เมื่อขบวนรถไฟ ขนส่งสินค้าเที่ยวแรกพร้อมสินค้า ๔๐ ตู้ หนัก ๑๔๐๐ ตัน (๑,๔๐๐,๐๐๐ ก.ก.)จากเมือง Yiwu ตะวันออกสุดของประเทศจีนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผ่าน ๕ ประเทศ China, Kazakhstan, Russia, Belarus, Poland, Germany and France, ถึงตะวันตกสุดของทวีปยุโรปปลายทางที่สถานีรถไฟเมืองหลวง Madrid Spain นับเป็นการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่มีระยะทางยาวไกลที่สุดถึง ๑๓,๐๕๒ ก.ม.ใช้เวลาเดินทางนาน ๒๑ วัน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ. 

            และนี้คือการเริ่มต้น การคมนาคม ทางบกที่ได้เชื่อม ๒ ทวีปเป็นแผ่นดินเดียวกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงช่องแคบบอสพอรัสโดยอุโมงค์ลอดใต้ทะเลเชื่อมเข้าสู่ยุโรปตอนใต้ ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อ ต้นปี ๒๕๕๗ และการเชื่อเส้นทางรถไฟเข้าสู่ทวีปอาฟริกาเหนือ-ใต้ที่กำลังเร่งการก่อสร้าง

            อนาคตอันใกล้นี้ เราก็จะเห็นความสำเร็จของอภิมหาโปรเจ็คส์อีกโครงการ land bridge rail เชื่อมระหว่างทวีปเอเชีย กับทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ ปลายทางที่ อาเจนติน่า

            โดยเริ่มต้นจาก ปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่าน ตะวันออกสุดของรัสเชีย ผ่านอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ ช่องแคบเบริ่ง  เข้าสู่..รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา หากการเชื่อมต่อทวีปเอเชีย กับทวีปอเมริกาเหนือแล้วเสร็จ แผ่นดินก็จะเชื่อมต่อเป็นแผ่นเดียว การติดต่อสื่อสารคมนาคมตรงระหว่างปัจเจกชนของมนุษยชาติก็จะปรากฏขึ้นเป็นจริง

   

            การค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดระ อนุภาค “ฮิกส์ โบซอน” (Higgs boson) จะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆทางกายภาพของโลก เทคโนโลยีความเร็ว “ไฮเปอร์ โซนิค” (Hypersonic) ที่มีระดับความเร็วกว่าความเร็วเสียงเกิน ๕ เท่า (๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

            อนาคตอันใกล้นี้รถไฟ Hyperloop ความเร็วระดับ ๑๒๐๐ ก.ม.ก็จะมีการเปิดเส้นทางระหว่างนครซานฟรานซิสโกถึงลอสแองเจลิส

   

              หากโครงการ land bridge rail เชื่อมโยงทวีปต่างๆแล้วเสร็จ เทคโนโลยีความเร็ว “ไฮเปอร์ โซนิค” ก็จะพัฒนารถไฟ Hyperloop ในรูปแบบต่างๆ การติดต่อสื่อสารคมนาคม ระหว่าง มนุษยชาติ ทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตรง และสะดวกรวดเร็ว อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ


               สังคมโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ตามทฤษฏี “คลื่นลูกที่สาม) ของ อัลวิน ทอฟเลอร์ ก็จะปรากฏเป็นจริง และอุดมการณ์สูงสุดของทฤษฏี “คลื่นลูกที่สาม” เชื่อว่า ต่อแต่นี้ไป “การวิวัฒนาการสังคม จะเป็นไปแบบเส้นตรง” การค้นพบอนุภาค “ฮิกส์ โบซอน” ในทศวรรษแรกของรอบพันปีที่สาม ก็จะไปสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนสังคมโลก ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงได้อย่างทั่วด้าน

              ทศวรรษที่สามแห่งรอบพันปีที่สาม พลังงานยุคใหม่ “เศรษฐกิจไฮโดรเจน” ก็จะเข้ามาแทนที่พลังงานรุ่นที่สาม หลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานที่สิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป ขณะที่อนุภาค “ฮิกส์ โบซอน” จะนำไปสู่ความสำเร็จในการค้นพบพลังใหม่ๆ อันเป็นพลังงานที่ไม่มีการสิ้นเปลืองและหมดไป เช่น พลังงานจาก น้ำ แสง ลม คลื่นฯลฯ อันจะนำไปสู่..สิทธิเสรีภาพ ในการหยิบใช้พลังงานของ “มนุษยชาติ” โดยเสมอภาคเท่าเทียม

              การจัดระเบียบโลกใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมโลกสู่..”รอบพันปีที่สาม” สังคมโลกยุค IT (ข่าวสารข้อมูล) เป็น Globalization พลังอำนาจใหม่ที่กำเนิดขึ้นได้แก่ “อำนาจตลาดเงินตลาดทุน จะเข้ามาแทนที่อำนาจยุคอุตสาหกรรมฟันเฟือง” ที่โบราณคร่ำครึ

             ปัจจุบันสหรัฐซึ่งเข้าควบคุมระบบการสื่อสารข้อมูลไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเช่นอย่างน้อยที่สุดได้แก่ “สังคมออนไลน์” (Social Network) เข้าครอบงำทางด้านวัฒนธรรม และการออกมาตรการ QE หรือการอนุญาตให้พิมพ์เม็ดเงินโดยไม่ต้องมีทองคำหนุนหลัง

              เพื่อการเคลื่อนย้ายทุน เช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา จะแตกต่างก็แต่เพียงอดีตนั้นเกิดจากการสะสมโภคทรัพย์ขูดรีดเอาจากประชาชน แต่ QE คือการสร้างมูลค่าด้วยการพิมพ์กระดาษเปล่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอันทรงพลัง แล้วเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าไปครอบงำเศรษฐกิจในชาติต่างด้วยรูปแบบที่สลับซับซ้อนซ่อนเร้น ในรูปของกองทุนต่างๆ จนยากแก่การเข้าใจ

             การจัดระเบียบผลประโยชน์ค่อนข้างไปสู่ดุลยภาพ สหรัฐอเมริกาก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ขณะที่พลังการผลิตทั่วทุกภูมิภาคโลกต่างเจริญเติบโตก้าวหน้า ขณะที่สหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมอำนาจตลาดเงินตลาดทุน..

สมดุลโลกทางกายภาพ กับจิตวิญญาณ

จะเกิดขึ้นเป็นจริงหรือไม่? 


              สังคมโลกคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ มนุษย์ได้ผ่านบทเรียนความสำเร็จจาก การปฏิวัติทางกายภาพมากมาย นวัตกรรมใหม่ๆถูกผลิตขึ้นสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์ ด้วยอุตสาหกรรมHigh Technology อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน “รอบพันปีที่สาม” โลกทางกายภาพน่าเป็นสิ่งที่จะได้รับการยกระดับไปสู่..ดุลยภาพในระดับสูงเพียงพอต่อการที่จะไม่เกิดความขัดแย้งแก่งแย่งผลประโยชน์ และนำไปสู่..การเกิดสงครามโลกครั้งที่สามตามที่นักวิเคราะห์ต่างวิตกกังวล

              “สังคมออนไลน์” (Social Network) และ “Global land bridge rail ก็นำมนุษยชาติร่วมกันปฎิวัติทางจิตวิญญาณ ที่ถูกละเลยมาเป็นเวลานานกว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว หากจะนับจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันเป็นแนวทางที่จะนำสังคมมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากสภาวะแห่งการพ้นทุกข์  การอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงโลกให้งดงาม สมกับที่เป็นมวลมนุษยชาติอันประเสริฐแน่นอนที่สุด มนุษยชาติจะต้องร่วมกันมุ่งหน้าสู่การปฏิวัติ ทางจิตวิญญาณตามแนวทางของศาสนาพุทธซึ่งเป็นแนวทางที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะเป็นศาสนาเดียวที่มีแนวทางชี้นำทาง มนุษยชาติ ไปสู่สภาวะที่ปราศจาก เวลาและสถานที่ในกฎไตรลักษณ์ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” หรือนิพาน 

            โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นสังคมที่ยึดแนวทางวิถีแห่งพุทธศาสนา มายาวนานโบราณกาเล นับแต่สมัยพุทธกาล (นักวิชาการบางท่านถึงกับพยายามค้นหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทฤษฏีของตน ว่าศาสนาพุทธมีจุดกำเนิดในประเทศไทย) รากฐานที่สร้างสรรค์ทางด้านจิตวิญญาณโดยวิถีชีวิตแบบพุทธสนิกชน เป็นอารยธรรม วัฒนธรรม ที่งดงาม เป็นที่โจษจันไปทั่วโลก ว่า เป็น “สยามเมืองยิ้ม” จึงน่าจะเป็นโชคดีของประชาชาติไทย จะได้เริ่มต้นปฎิวัติทางจิตวิญญาณ นำร่องชาติอื่นต่างๆในระดับสากล.. 

**ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและนำไปสู่วิสัยทัศน์ ที่สร้างสรรค์กับสถานการณ์การเปลี่ยนอย่างซับซ้อนรวดเร็วทั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป...

บทความที่เกี่ยวข้อง
@ วิสัยทัศน์ยุคข่าวสารข้อมูล ตอน ๑
@ วิสัยทัศน์ปฐมวัยแห่งรอบพันปีที่สาม ๒๐๒๐
@ รำลึกครบรอบ ๑ ปี Attack America 911
@ อนุภาคมูลฐาน ปฏิสสาร

 

  

  

 

      

 
 

 

    

 


ความคิดเห็น

 1. 1
  Sader
  Sader polko@coc.com 25/10/2017 05:21

  [url=http://klubliteracki.podhale.pl/pozyczka-na-dowod-w-jakim-tempie-mozna-ja-dostac.html]pozyczka na dowod[/url]


  [url=http://meghair.pl/finanse/szybki,kredyt,online,s,7511]meghair[/url]


  [url=http://zord.info.pl/firmy,biznes/kredyt,online,s,11304]zord[/url]


  [url=http://ebno.pl/firmy,biznes/szybkie,kredyty,online,s,11724/]ebno[/url]


  [url=http://aquafen.pl/firmy,biznes/szybki,kredyt,online,s,10526/]aquafen[/url]  [url=https://www.youtube.com/redirect?q=http://kredyt-na-dow%C3%B3d.pl]youtube[/url]
  <a href="http://www.facecool.com/profile/kredyt">pozyczki</a>


  <a href="http://www.crunchyroll.com/user/glanmark">kredyt gotowkowy</a>


  <a href="http://edibleschoolyard.org/user/12323076/">edibleschool</a>


  <a href="https://www.youtube.com/redirect?q=http://kredyt-na-dow%C3%B3d.pl">youtube</a>

 2. 2
  Werd
  Werd polop@gmail.com 25/10/2017 05:23

  http://buckshire-corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://justiciaparatodos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://palmerhistory.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.pinnaclesports.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://realestate4less.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://diabeteskidneystones.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://hdsupplysuck.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://ausspa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.metalbuilding.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://aarstinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://hostmysaas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://dwarfplanet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://helpelectric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.metalmasters.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://finelivingnetwork.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.thegivingearth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://abookbyitscover.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://woodlandgroupinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://bestsupplements2buildmuscle.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://thomasplastics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://arafeina.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://realtorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://giftofchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://mymultiplexcinemas.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://selecttoperform.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://automotive-harness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://iamtoohot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://jalight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://seniorletters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://kool-kids.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://etechnicians.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://securelocation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.schumachercarpet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.alander-damsten.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://ranchobelagonews.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://dhatpa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/
  http://www.scrubfabric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=seo-six24.net/banki,i,finanse/szybki,kredyt,online,s,3571/

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view