http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์พม่า

ประวัติศาสตร์พม่า
.
ประวัติศาสตร์โลก
และ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...ปรีชา วรเศรษฐสิน
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สามความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะอะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะหากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
 
Pagan Dynasty (849–1287)
Pyu (Burmese: ပျူ, IPA[pjù]; also Pyuu or Pyus; in Chinese records Piao) refers to a collection of city-states and their language found in the central and northern regions of modern-day Burma (Myanmar) from about 100 BCE to 840 CE. The history of the Pyu is known from two main historical sources: the remnants of their civilization found in stone inscriptions (some in Pali, but rendered in the Pyu script, or a Pyu variant of the Gupta script) and the brief accounts of some Chinese travellers and traders, preserved in the Chinese imperial history.
 
 
 
The State Peace and Development Council (Burmese: , pronounced [nàiŋŋàndɔ̀ éidʒán θàja yéi n̥ḭm pʰṵmpʰyo yéi kaùnsì]; abbreviated SPDC or နအဖ in Burmese) is the official name of the military regime of Burma (also known as Myanmar), which seized power in 1988.
 
The history of Burma, now officially Myanmar, is long and complicated. Several ethnic groups have lived in the region, the oldest of which are probably the Mon or the Pyu. In the 9th century the Bamar (Burman) people migrated from the then China-Tibet border region into the valley of the Ayeyarwady, and now form the governing majority
More Thai /  EN
 
  Toungoo Dynasty (1486–1752)
The Toungoo Dynasty (Burmese: တောင်ငူခေတ်, pronounced [tàuɴŋù kʰɪʔ]; also spelled Taungoo Dynasty) was the ruling dynasty of Burma (Myanmar) from the mid-16th century to 1752. Its early kings Tabinshwehti and Bayinnaung succeeded in reunifying the Pagan Empire for the first time since 1287, and in incorporating the Shan States for the first time. At its peak, the First Toungoo Empire also included Manipur, Chinese Shan States, Siam, and Lan Xang, but the largest empire in the history of Southeast Asia collapsed in 1599, 18 years after Bayinnaung's death.More Thai /  EN
 
ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบชาติตะวันตกของพม่า จะยังคงยืดเยื้อยากลำบากอยู่ต่อไปอีกนาน ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆทางด้านประชาชาติ ที่มีอยู่หลายเผ่าชาติพันธุ์ในพม่า และการแทรกแซงกิจการภายในจากชาติมหาอำนาจ แนวทางการศึกษาปัญหาการเมืองของประเทศสหภาพพม่า ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงยากที่จะตัดตอนประวัติศาสตร์ การเมืองยุคใกล้  โดยเฉพาะหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ การรวมประเทศเป็นสหภาพพม่าภายใต้สัญญาปางหลวง ได้สร้างปัญหามากมายกับระบบการเมืองในสหภาพพม่ามาตลอด
 
โดยก่อนการรวมกลุ่มประชาชาติ เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ บรรดาเจ้าฟ้าเมืองต่างๆได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “สหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา “ หรือS.C.O.U.H.P (Supereme Council of the United Hill People) ของ๓รัฐใหญ่ทางภาคเหนือ ได้แก่ รัฐฉาน รัฐคะฉิ่น และรัฐชิน
 
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค. ๒๔๘๙ ณ เมืองปางหลวง สาระสำคัญที่สุดได้แก่ หลังจาก ๑๐ ปี ของการได้รับเอกการราชจากอังกฤษ “สหพันธรัฐเทือกเขาและสภาผู้นำร่วมสหพันธรัฐเทือกเขา “ สามารถแยกตัวออกจากสหภาพพม่าเป็นประเทศเอกราชได้
.More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก THai
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน เดือน ปี
มกราคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
มีนาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เมษายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
พฤษภาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มิถุนายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
กรกฎาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สิงหาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กันยายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ตุลาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
พฤศจิกายน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธันวาคม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก EN (แปลทุกคำ)
Months and days of the year
January
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
February
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
March
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
May
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
June
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
July
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
September
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
October
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
November
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
December
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:31

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:56

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:51  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view