http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม ทอดกฐินสามัคคี

วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม ทอดกฐินสามัคคี

 

 
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม
และ
โครงการภูมิปัญญาสามประสาน
 
พระครูสมุห์สุเทพชินวโร
Ajahn Suthep Chinawaro
.
สำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา “พุทธลีลามหาติ” 
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม 
บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
โทร.087-8177522   Email : ajahnsuthep@gmail.com.
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาสนสถาน
ณ วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม
ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 
❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 
 เนื่องด้วยทางวัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างศาสนสถาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สร้างที่พักอาศัย เพื่อการภาวนา ทั้งยังต้องการสร้างศูนย์การเรียนรู้แบบองค์รวม โดยให้ชื่อว่า “โครงการภูมิปัญญาสามประสาน” แต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่อีกจำนวนมาก จึงบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อนำไปสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการสืบอายุพระศาสนา และทำประโยชน์สุขมาให้แก่สาธารณชนและลูกหลานสืบไป
อาศัยประเพณีทอดกฐินเป็นสาเหตุ   คณะศรัทธาจึงดำเนินกิจกรรมถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ที่ร่วมจำพรรษาอยู่ ณ วัดเพิ่มธรรมจำเริญ ฯ ครบไตรมาสสามเดือน    และถือเป็นโอกาสขอความร่วมมือระดมกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสนาสนะและโครงการสามประสานของวัด
 
               ขออำนาจกุศลทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ตลอดจนอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย   และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธ ศาสนาตลอดกาลเป็นนิจ มีดวงจิตสถิตมั่นใน ทาน  ศีล  ภาวนา  นำพาตนให้พ้นทุกข์ ถึงซึ่งความสุขสวัสดี ในที่ทุกสถานทุกกาลเวลา ด้วยเทอญ
 
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔   (ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
(วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช)
เวลา 13.00 น. พร้อมตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา 13.30 น. ถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี
 
คณะผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดสุรินทร์
ประธานอุปถัมภ์
นาย สุรพล โชติโสภณ
ประธานดำเนินงาน
บายปรีชา วรเศรษฐสิน
รองประธาน
นายสุชาติ กุลกิตติยานนท์
นายสุธรรม ภัทรไพศาลสิน
กรรมการ
นางอรุณี วรเศรษฐสิน
นายชิดพงษ์ อำนวยพรกุลกิจ
น.ส.ปัญจพร เรืองผลวิวัฒน์
นายพิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์
น.ส.บุษกร เรืองผลวิวัฒน์
น.ส.ทานตะวัน วรเศรษฐสิน
น.ส.จันทร์นภา วรเศรษฐสิน
น.ส.สิริกานต์ วรเศรษฐสิน
น.ส.อริญชยา วรเศรษฐสิน
กรุณาสอบถ
 
สำหรับท่านที่ต้องการร่วมทำบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ แต่ไม่มีเวลา สามารถโอนเงินร่วมทำบุญผ่านบัญชี ล่างนี้
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
1.ชื่อบัญชี วัดเพ่ิมธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขที่บัญชี 252-0-31987-9
2.ชื่อบัญชี ภูมิปัญญาสามประสาน โดย พระสุเทพ ชินวโร ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขที่บัญชี 252-1-06759-8
 
ามรายละเอียด
 
ประวัติ
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม
 
 
            ประวัติวัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม ก่อกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๑ โดยหลวงพ่อราเชนทร์ ฆรมุตโต ได้มาจำพรรษาอยูที่สวนโพธิ์ บ้านนายทองใบ นายสงวน แหลมแก้ว   พบท่านขณะไปตลาด เห็นปฏิปทาน่าเลื่อมใส จึงขอให้ท่านมาดูที่ดินในเขตป่าสงวน ที่จองไว้สร้างวัด   ท่านตกลงจึงสร้างศาลาวัดเดียว มีเสา ๖ ต้นขึ้น เป็นเครื่องหมายในระหว่างกลางพรรษานั้น   ต่อมาหลวงพ่อราเชนทร์ได้ชักชวนอาจารย์สุเทพ ชินวโรมาจำพรรษาและร่วมกันสร้างวัดนี้ในปีพรรษา ๒๕๓๒ นับแต่นั้นเป็นต้นมา จนสร้างวัดสำเร็จและประกาศตั้งวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
            เดิมทีหลวงพ่อท่านตั้งชื่อว่า วัดสมัยจรรยาวราราม โดยเหตุที่ระลึกถึงโยมจรรยา ผู้มีสายสัมพันธ์กันข้ามอดีตชาติมาเป็นชื่อวัด   ต่อมาโยมจรรยาได้ไปขอร้องญาติผู้ใหญ่ขอให้เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดนี้ คือ แม่จำเริญ แดดภู่ ซึ่งท่านรับปากและขออุทิศบุญให้แก่พี่ชายชื่อนายเพิ่ม เนตรหิน ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อจึงเอามาตั้งเป็นชื่อวัด ซึ่งเป็นมงคลนาม มีความหมายว่า ใครที่ได้มาที่วัดนี้แล้วจะได้เพิ่มธรรม จำเริญ แล้วก็เปลี่ยนแปลงจรรยา วัตรปฏิบัติให้ไปสู่ภูมิสมัยที่ก้าวหน้ากว่า   แน่นอนว่า  บางท่านอาจจะได้เพิ่มกุศลธรรม บ้างก็อาจจะได้อกุศลธรรมไป ซึ่งก็แล้วแต่สติปัญญาของผู้ที่มาเยื่อน
            วัดนี้ ยืนหยัดหนทางอนุรักษ์ป่าและการปฏิบัติภาวนาเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ต่อมาอาจารย์สุเทพได้พัฒนาวิธีการเดินจงกรม การยกมือสร้างจังหวะในรูปแบบปางพระพุทธรูป จึงเรียกชื่อว่า “พุทธลีลามหาสติ”   ซึ่งได้เผยแพร่ระดับนานาชาติแล้วด้วย.    ปัจจุบัน พระครูสมุห์สุเทพ ชินวโร ได้กลับมาพัฒนาวัดอย่างจริงจังให้เป็นสถานที่ภาวนาและการเรียนรู้แบบองค์ร่วม   ซึ่งมีงานสำคัญสองด้าน คือ การสร้างที่พักเพื่อการภาวนา และการสร้างศูนย์การเรียนรู้ภายในชื่อ โครงการภูมิปัญญาสามประสาน
            โครงการภูมิปัญญาสามประสาน เป็นการฟื้นฟูกิจกรรมที่เคยทำมาเมื่อปี ๒๕๓๙-๔๑ เพื่อช่วยผู้ป่วยติดเชื่อ HIV and AIDS ที่บ้านมะนาว ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งในห้วงเวลานั้นโรคเอดส์กำลังเป็นที่รับรู้ถึงความร้ายแรง ขณะเดียวกันก็รังเกียจและหวาดกลัว   เราได้ทำงานนี้ภายใต้วิสัยทัศน์ของการใช้ภูมิปัญญาสามประสาน ซึ่งต่อมาได้พัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น   โดยมีพื้นฐานว่า ต้องประสานสามสิ่งเข้าด้วยกันอย่างมีดุลภาพ   คือ
๑) ความเข้าใจ ชีวิต โลก และจักรวาล ว่าดำรงอยู่อย่างไร 
 ๒) สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างไร  
๓) ความจริงและไม่จริงของกาลเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๔) คนสามวัยและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน วัยเด็ก วัยกลางคน และวัยชรา 
๕) ที่พึ่งอันเกษม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในความหมายที่เป็นสากล หรือทางดำเนินของชีวิต 
๖) การฝึกฝนสามอย่าง ปัญญา ศีล สมาธิ   
๗) การทำให้ปัญญามีความสมบูรณ์พร้อมด้วย สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา
๘) ความเข้าใจในเรื่องกรรมสามอย่าง มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม 
๙) ความฉลาด ๓ อย่าง IQ, EQ, SQ  หมายถึง ความฉลาดในการศึกษาเล่าเรียน ความฉลาดในอารมณ์ และความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ   
๑๐) ความรู้ในเรื่องการผลิต   เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม  การเงิน การคลัง   ๑๑) โครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม   
๑๒) ความสัมพันธ์ทางกำลังของสังคม กรรมกร ชาวนา และปัญญาชน  
๑๓) เชิงพื้นที่   เรามีความสัมพันธ์ที่เห็นชัดขึ้นระหว่าง ชนบท เมืองและต่างแดน  
๑๔) รูปธรรมของงานสัมพันธ์ที่ทำได้เดี๋ยวนี้ คือ งานความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน     ถ้าเรามีความรอบรู้ในความสัมพันธ์เชิงสามประสานนี้เป็นอย่างดี ย่อมจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ประเทศชาติอย่างแน่นอน
            การจะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้เผยแพร่ไปในวงกว้าง จำเป็นจะต้องมีแบบอย่าง ที่เป็นรูปธรรม สามารถดู รู้ เห็น กระทำการอย่างที่จับต้องได้    ดังนี้ การสร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น    ปัจจุบันเราได้ดำเนินการขั้นพื้นฐานไปบ้างแล้ว และยังต้องการความร่วมมือ สนับสนุนจากท่าน ที่มีกำลังทั้งสติปัญญา แรงใจ แรงกายและทุนทรัพย์ ให้มาขับเคลื่อนพลังสามประสานให้เป็นจริงขึ้นมาเดี๋ยวนี้.
กรุณาสอบถามรายละเอียด
พระครูสมุห์สุเทพชินวโร
Ajahn Suthep Chinawaro
.
สำนักปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา “พุทธลีลามหาติ” 
วัดเพิ่มธรรมจำเริญสมัยจรรยาวราราม 
บ้านสำโรงบน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
โทร.087-8177522   Email : ajahnsuthep@gmail.com.
 

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    Coach Factory
    Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:44

    With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
    Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view