http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ลมเพ-ลมพัด

ลมเพ-ลมพัด
 
 
 
บทนำ
    .
.
.
บทความเป็นตอนๆนี้ เริ่มเขียนเก็บไว้ตั้งแต่ปี ๔๑ ตั้งชื่อว่า ลมเพ – ลมพัด น่าจะเหมาะที่สุด เพราะเป็นการเขียนตามอารมณ์ที่อยากเขียน เหมือนลมที่พัดไป พัดมา 
คิดอะไรได้ก็เขียน โยงอะไรได้ก็โยง   เรื่อยเปื่อยไม่มีหลักเกณฑ์อะไร บางเรื่องก็หาญกล้าที่จะอิงหลักธรรมตามที่คิดว่าตัวเองรู้ คงถูกบ้างผิดบ้าง
ผู้ที่หลวมตัวอ่านคงให้อภัย ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็แล้วกัน หากไม่เห็นด้วย จะขีดลบ ตกเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข โยงแย้งให้เลอะเทอะเล่นบนหน้ากระดาษ ใครจะว่าอะไรได้ 
อย่างน้อยพอจะมีประโยชน์ตรงที่บางเรื่องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในโลกที่ผู้อ่านอาจลืมไปแล้วได้ถูกบันทึกไว้ แต่มีบางเหตุการณ์สำคัญๆไม่ได้บันทึก ผู้อ่านก็คงไม่ตำหนิ คงไม่เสียหายอะไร เพราะยังไงๆหอจดหมายเหตุประเทศไทย และของโลกเขาก็ต้องบันทึกไว้อยู่แล้ว  
หากเห็นว่าไร้สาระ ก็คิดเสียว่าผู้เขียนมีเจตนาดี(จริงๆ)ที่จะให้ผู้อ่านรู้สึกสบายเหมือนได้รับลมเย็นๆ ไม่ต้องการให้เป็นวิชาการที่จะต้องทำวิจัย เพื่อหาข้อสรุปถูกผิดอะไรทั้งสิ้น
ขอบพระคุณผู้อ่าน ซึ่งผู้เขียนถือว่าให้เกียรติอย่างสูงยิ่ง.
.
 
            สุชาติ กุลกิตติยานนท์
 ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
 
 
 
 
 
๑. ความสุขกับความสนุก 
 
 
สังเกตดูใจ  เวลาที่อยู่ในอารมณ์ความสุข กับความสนุก พบว่ามีความแตกต่าง   ความสุข ใจมีลักษณะนิ่งๆ ความสนุกใจมีลักษณะกระเทือน  มีความตื่นเต้นเร้าใจ การแสวงหาความสนุกต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากกว่า และต้องการความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆ
 
ความสุขไม่มีผลข้างเคียงในทางทำให้เกิดความทุกข์ แต่ความสนุกอาจมีผลข้างเคียงเป็นความทุกข์ได้เช่นเกิดการสูญเสียทรัพย์มาก ทั้งนี้ เพราะต้องใช้ทรัพย์แลกเปลี่ยนจึงจะได้มาซึ่งสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ นอกจากนั้นยังอาจเกิดการสูญเสียชีวิตร่างกาย เสรีภาพ หากสนุกมากจนประมาท คึกคะนองทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 
ความสุขเป็นอารมณ์ละเอียด สัมผัสและรู้ยากกว่าความสนุก คนส่วนมากจึงพอใจที่จะหาความสนุกและเชื่อว่าเป็นความสุข.
 
อุดรฯ   2541
 
๒. ความสุขจากการทำงาน 
 
ความสุข อาจเกิดขึ้นง่ายๆด้วยการทำงานอะไรก็ได้   ถ้าทำด้วยความพึงพอใจ ทำอย่างช้าๆ ไม่รีบร้อน   ตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่น่าพอใจ      
แม้เป็นงานเล็กๆ   เช่น กิจวัตรประจำวันของตัวเอง   งานทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว   งานซ่อมสิ่งของ เครื่องมือ  งานประดิษฐ์ งานศิลปะ  
สำคัญอยู่ที่ใจต้องอยู่กับงานที่กำลังทำ และต้องไม่ให้เกิดความคิดอยากที่จะให้งานที่ทำอยู่เสร็จเร็วๆเพื่อจะได้ไปพัก หรือไปทำอย่างอื่น .  
               บุรีรัมย์ 2541
 
 
๔. อ่านหนังสือชีวประวัติบุคคล 
 
 
การอ่านหนังสือชีวประวัติบุคคลมีประโยชน์ที่ช่วยให้ได้รู้ชีวิตเรื่องราวของคนตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ แต่ละชีวิตมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนแก่นแท้ของชีวิตไม่แตกต่างกันเลย    เหมือนกันหมดทุกคนคือ   เกิดแล้วแก่ แก่แล้วเจ็บ  เจ็บแล้วตาย   จึง ไม่มีชีวิตใครที่น่าอิจฉา เพราะฉากสุดท้ายของชีวิตเป็นอย่างเดียวกันคือ     ความทุกข์ทรมานและความตาย  
ถ้าเคยอ่านประวัติพระอริยะสงฆ์ จะรู้ว่าสังขารร่างกายของท่านไม่แตกต่างกับคนธรรมดาคือ    ท่านยังมีแก่    เจ็บ   ตาย    เหมือนคนทั่วไป    ที่แตกต่างคือ     จิตใจท่านเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานตอนฉากสุดท้ายของชีวิต
 
 
๖. ลมพัดใบไม้ไหว 
 
 
ความเป็นพระ จะต้องดำรงตนอยู่ในกรอบของวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้   ข้อจำกัดตามธรรมวินัยมีมากพอที่จะทำให้พระไม่สามารถจัดการอะไรๆได้ด้วยตนเอง   ไม่ว่าเรื่องอยู่    เรื่องกิน     เรื่องนอน    เรื่องพูด   ฯลฯ    พระจึงดำรงชีพอยู่ด้วยการอาศัยฆราวาสแทบทั้งสิ้น
              เรื่องอาหารการขบฉันของพระวัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี   ประณีต สมบูรณ์ เหลือเฟือทุกวัน   จนเป็นปกติ   ส่วนหนึ่ง เนื่องเพราะบารมีขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ทำให้มีคนเป็นจำนวนมากมายหลั่งใหลไปทำบุญตักบาตร ถวายอาหารด้วยความศรัทธา และเชื่อว่า ทำบุญกับพระอริยะสงฆ์ได้บุญมากกว่าทำกับพระทั่วไป
 
สภาพการขบฉันที่มากมายเหลือเฟือจนเป็นปกติ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกัน เพราะต่อไปภายหน้าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกฎแห่งอนิจจัง   โดยเฉพาะเมื่อวันที่ไม่มีหลวงตามหาบัว ฯ ความอุดมสมบูรณ์    สิ่งต่างๆที่เคยมี   คงเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
 
ผู้มีปัญญา   มองเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา ย่อมไม่หวั่นไหว   และสามารถมั่นคงเป็นปกติอยู่ได้ในความเปลี่ยนแปลง    ประดุจการนั่งนิ่งดูใบไม้ไหวยามลมพัด
 
ลมพัด  ใบไม้ย่อมไหว   การนิ่งดูใบไม้ไหวยามลมพัด    จึงเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้.    
                                                                        
อุดรฯ   2542
 

 

๘. กับดักความคิด  

 

  จิตของคนธรรมดา        ปกติจะต้องคิด เพราะเป็นธรรมชาติ และเป็นงานของจิต เว้นแต่เวลาหลับ    ถ้าไม่สังเกตมักจะไม่รู้ว่าจิตกำลังคิด หรือคิดอะไรอยู่    จิตจะทำหน้าที่คิดไปเรื่อยๆ    และจะติดในเรื่องที่ตรงกับจริตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีเชื้ออยู่ ทำให้เกิดความรู้สึกว่ายินดี   ไม่ยินดี    ความคิดจึงเหมือนถูกดักด้วยเชื้อใดเชื้อหนึ่งที่อยู่ในจิต แทนที่จะไหลไปตามธรรมชาติ เมื่อความคิดติดเรื่องใดก็จะปรุงแต่ง ต่อเติมเป็นเรื่องเป็นราว เกิดการขวนขวายอยากได้สิ่งที่จิตยินดี อึดอัดผลักไสในสิ่งที่จิตไม่ยินดี เกิดความไม่เป็นปกติขึ้นมา    เชื้อในจิต เรียกว่า "กิเลส"   ความไม่ปกติจึงมีสาเหตุเกิดมาจากเชื้อหรือ กิเลส ที่มีอยู่ในจิตของแต่ละคน 
จิตว่าง   คือว่างจากกิเลส   ไม่ใช่ว่างจากความคิด จิตที่ว่างจากกิเลสย่อมไม่มีเชื้อคอยดักความคิด   ความคิดที่ผ่านเข้ามาในจิตใจจึงผ่านเลยไป   จิตว่างของผู้ไม่มีกิเลสจึงไม่ใช่ว่างแบบไม่มีความคิด    ความคิด ยังมีอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่ติด    ผู้หมดกิเลสจึงไม่ทุกข์
 
ปุถุชนคนธรรมดา เวลามีความทุกข์เดือดร้อนขึ้นในใจ จะเพ่งโทษผู้อื่น หรือสิ่งอื่นๆว่าเป็นต้นเหตุทำให้เราทุกข์ ทั้งๆที่มันไม่จริง.
 
อุดรธานี  ๒๕๔๓

 

 

 

๑๐. ลัทธิบริโภคนิยม 

 

  ใครที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งอเมริกัน จะเห็นอเมริกันชนมีชีวิตที่หรูหรา ฟุ่มเฟือย สะดวกสบายในทุกๆเรื่อง   ซึ่งเทียบกับสังคมไทยแล้ว แตกต่างกันมาก   อเมริกาเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมากที่สุด คือ กว่า ๕๐ % ของสินค้าส่งออกทั่วโลก จะถูกนำเข้าไปยังอเมริกา   ขณะที่อเมริกามีพลเมืองไม่ถึง ๕๐ % ของพลเมืองที่มีอยู่ในโลก สังคมอเมริกันชนจึงเป็นสังคมแห่งการบริโภคโดยแท้ เป็นโลกทุนนิยม เป็นโลกแห่งการใช้เงินในการซื้อหาสิ่งมาบำรุงบำเรอโดยไม่มีขีดจำกัด เงินเป็นปัจจัยสำคัญในโลกทุนนิยม ทุกต้องคนดิ้นรนหาเงินและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงิน มากที่สุด การ มีเงินหมายถึงการได้ทุกสิ่งตามที่ปรารถนา
 
คนอเมริกันจึงดูเหมือนมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าคนทุกชาติในโลก    อเมริกันชนจึงน่าจะเป็นชนชาติที่มีความสุขที่สุดในโลก แต่ทำไมยังมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในสังคม ขณะที่ชนชาติอื่นไม่ค่อยมี เช่นข่าวที่เราเห็นทาง ที วี กรณีคนใช้อาวุธสงครามกราดยิงคนที่เดินอยู่ตามท้องถนนตายเป็นร้อยอย่างไร้เหตุผล   หรือข่าวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนชั้นประถม     ใช้อาวุธปืนยิงเด็กนักเรียนด้วยกัน   หรือ มีการระเบิดตึกห้างสรรพสินค้ามีคนตายหลายร้อย เป็นต้น เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสังคมแห่งความสะดวกสบายนี้ 
 
ความสะดวกสบายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุข แต่คนที่ด้อยโอกาสไม่สามารถแสวงหาสิ่งเหล่านี้ได้ละ   สังคมแห่งลัทธิบริโภคนิยมจึงมีแต่การแข่งขัน แก่งแย่ง   กดดัน ทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ   ก่อปัญหาสังคม   เกิดอาชญากรรม   ปัญหาต่างๆดูยิ่งซับซ้อนมากขึ้น   และผู้ที่ต้องรับผลเลวร้ายก็คือคนทุกคนในสังคมที่สะดวกสบายนี้เอง
 
ย้อนดูสังคมไทยที่กำลังเดินตามก้นอเมริกา การเปิดประเทศอย่างไร้ขีดจำกัด ภายนอกดูเหมือนเจริญก้าวหน้าตามเทคโนโลยีชาติตะวันตก   แต่คนที่มีชีวิตหรูหราตามแบบ ลัทธิบริโภคนิยม มีจำนวนน้อยมาก ถือเป็นชนชั้นส่วนน้อยท่ามกลางคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยากจนมากๆ     ประเทศไทยได้เดินทางถลำเข้าสู่ลัทธิบริโภคนิยม ที่ถือว่าเงินคือเทพเจ้าบันดาลทุกสิ่งที่ต้องการได้   ทุกคนต้องการเงิน    ผู้คนไร้ศีลธรรม   ไม่ละอายที่จะใช้วิธีการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้เงิน   ผู้ที่ต้องรับผลการกระทำที่ไร้ศีลธรรม   คือคนไทยทุกคน
 
บุรีรัมย์ ๒๕๔๓

 

 

๑๒. ความเครียด 

 

   คงไม่มีใครชอบความเครียด   เพราะ เวลาเครียดมันหมายถึง   ความทุกข์กาย    และใจ     ทำให้ร่างกายมีอาการต่างๆ   เช่น ปวดหัว ตัวร้อน   กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ กินไม่อร่อย 
 
ความจริงแล้วเป็นเรื่องธรรมดา เป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอ   มาก หรือน้อย   ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนสามารถจัดการกับมันได้อย่างไร   ประการสำคัญ   ต้องตระหนักเสมอว่า ภาวะเครียด เป็นผลมาจากการที่ร่างกาย หรือจิตใจถูกใช้งานหนักมากเกินปกติ   การทำงานหนัก   ความกังวลมาก   ก่อให้เกิดการเผาไหม้ในร่างกาย   ทำให้สูญเสียพลังงานมาก    อวัยวะภายในทำงานเกินกำลังจนเสียสมดุลย   เกิดอาการทางร่างกายปรากฏให้เรารู้เพื่อเตือนว่าร่างกายรับไม่ไหวแล้วนะ อวัยวะต่างๆ ไม่ว่ากล้ามเนื้อ   หัวใจ ประสาท   สมอง   กำลังต้องการพักผ่อน   หรือต้องได้รับการผ่อนคลายแล้ว   จิตใจอ่อนล้าแล้ว 
 
ฉะนั้นเมื่อได้รับสัญญาณเตือนแล้วต้องหยุดพัก    ให้ร่างกายได้พักผ่อน    เพื่อเรียกกำลังทางกายกลับคืนมาให้ได้ก่อน       เลิกคิดแก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก         เพราะขณะนั้นยากมากที่จะค้นพบทางออก   การนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประสาท สมอง ได้รับการผ่อนคลาย และกลับสู่ภาวะปกติเร็ว   เมื่อร่างกาย  ประสาท   สมอง    มีกำลัง ขึ้น จิตใจก็จะค่อยๆ มีกำลัง   สติปัญญาที่เคยมี เคยอบรมมา   ก็สามารถนำมาใช้ได้   ปัญหาที่เคยคิดไม่ออก ก็จะค่อยมองเห็นทางออกและแก้ไขได้ในที่สุด .  
 
บุรีรัมย์    ๒๕๔๓

 

๑๔. แก่นแท้ชีวิต 

 

 
การดำรงชีวิตมนุษย์ ต้องสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในฐานะญาติ   พี่   น้อง เพื่อน คนรู้จักคุ้นเคย   ผู้เคารพนับถือ    นอกจากนั้น มนุษย์ ยังต้อง แสวงหา สะสม ทรัพย์    สมบัติ   สิ่งของ ตามความต้องการของแต่ละคน บ้างได้ยศ ได้เกียรติ ได้ตำแหน่ง ได้ทรัพย์    ได้บริวาร   ชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จึงมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง    ผูกพันเป็นองค์ประกอบของชีวิตมากมาย    ชีวิตจึงรก รุงรัง    เกิดการยึดถือสิ่งรกรุงรังว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา ชีวิตจึงอุ้ยอ้าย ขาดอิสรภาพ เกิดภาระหน้าที่มากมาย   เกิดสุข ทุกข์ เพราะความสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้น   เป็นไปดังใจบ้าง    ไม่เป็นไปดังใจบ้าง   
แท้จริงแล้ว ครอบครัว ฐานะ   อาชีพ   ยศ   ตำแหน่ง   สรรเสริญ   สุข ทรัพย์   สมบัติ เรือกสวน ไร่นา   ล้วนเป็นส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่เรา   ตายแล้วต้องทิ้งไว้ทั้งหมด    ความสุข   ความทุกข์จากความพอใจ ไม่พอใจ   เป็นอารมณ์ ก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตไม่ใช่เราเช่นกัน    เกิดขึ้นแล้วหายไป    ตายแล้วต้องทิ้งไว้ความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นเพราะครอบครัว เพื่อนฝูง คนรอบข้าง การได้อัตภาพร่างกายที่ไม่น่าพึงพอใจ ล้วนเป็นส่วนประกอบของชีวิต   ไม่ใช่เรา   ตายแล้วทิ้งไว้ในโลก ทั้งหมด
สิ่งที่เป็นเรา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถือเป็นแก่นแท้ของชีวิต เป็นสมบัติของเราที่แท้จริง    ใครลักไปไม่ได้   ตายแล้วติดตามเราไปด้วย.
 
 
อุดรฯ ๒๕๔๔

 

 

๑๕. อ้อย

 

 
สมัยผู้เขียนเป็นเด็ก คุ้นเคยกับอ้อยมากเพราะที่บ้านมีสวนปลูกอ้อยตัดขาย เป็นอ้อยเปลือกบางปอกกินได้   มีรสหวานอร่อย   ขายทั้งต้นมัดเป็นมัดๆ มัดละ ๑๐ – ๒๐ ต้น และตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณ๕๐ ซม. ขายท่อนละ ๒๕ สตางค์ ผู้เขียนจำได้ว่าหลังเลิกจากโรงเรียนแล้วจะมานั่งขายอ้อยหน้าบ้าน เมื่อมีคนมาซื้อที่ตัดเป็นท่อนก็ต้องคอยปอกให้ มีดปอกอ้อยมีลักษณะเฉพาะ บางวันผู้เขียนกับพี่สาวไปขายอ้อยหน้าโรงหนังตอนกลางคืนก่อนเวลาหนังฉาย  
 
อ้อยโตเต็มที่ตัดขายได้ตอนช่วงฤดูหนาว พอตัดขายใกล้หมดเหลือต้นที่ไม่งามจะตัดแล้วขนใส่รถยนต์ ขับตระเวนไปตามหมู่บ้านชนบทเพื่อแลกปุ๋ยขี้ควายที่มีอยู่แทบทุกหลังคาเรือน     ได้ปุ๋ยมาแล้วกองสะสมไว้ใส่ดินตอนช่วงเตรียมปลูกอ้อยรุ่นต่อไปในต้นฤดูฝน   ผู้เขียนภูมิใจที่เป็นลูกเจ้าของสวนอ้อยมาก ชอบพาเพื่อนๆไปเที่ยว และหักอ้อยแจกกันกิน   เพื่อนก็ชอบไป ได้วิ่งเล่นไล่กันในแปลงอ้อยด้วย
 
น้ำอ้อยมีรสหวานอร่อย ความหวานที่โคนอ้อยจะเข้มข้นกว่าบริเวณยอด ถ้าปอกกินเป็นลำจะมีข้อแข็งๆคั่นเป็นระยะๆเป็นอุปสรรคในการกิน   ต้องกัดทิ้งไปเพราะไม่หวาน    และส่วนที่เคี้ยวกินได้ พอน้ำหวานหมดเหลือแต่กากเรียกว่า ชานอ้อย ต้องคายทิ้งไป  
 
ถ้าเปรียบชีวิตคนกับอ้อย พอจะเปรียบในแง่ลำอ้อยกับช่วงวัยของชีวิต ที่มักมีรสชาดหวาน   แต่ก็จะมีอุปสรรคมาตัดทอนให้สะดุดเป็นระยะๆ ไม่ราบรื่นตลอด เหมือนข้ออ้อย     เหมือนกินอ้อยหวานแล้วสะดุดข้อ   สลับไป   สุดท้ายเหลือแต่ชานอ้อย     อ้อยสิ้นหวานแล้วคายทิ้งได้   แต่รสชาดชีวิต    สิ้นหวานแล้วคายทิ้งไม่ได้.              
 
บุรีรัมย์    ๒๕๔๔

 

 

๑๗.สมาร์ตไอเดีย 

 

 
คำว่า "สมาร์ตไอเดีย” ขอเข้าใจเอาเอง ว่าคือความคิดเก๋ๆ     บางครั้งคนพูดเข้าใจว่า     สิ่งที่ตัวแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูด  เป็นสมาร์ตไอเดีย เวลาพูดจะมีอาการมั่นอกมั่นใจ   ว่าผู้ฟังต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งถูกต้อง  ที่จริงก็เป็นเรื่องธรรมดาๆของคนปกติ ที่ย่อมเชื่อมั่นในความคิดความเห็นของตัวเอง      และก็ไม่น่าผิดปกติอะไร 
 
ผู้เขียนเคยมีความคิดที่หลงผิด และเห็นว่าเป็น สมาร์ตไอเดีย เมื่อตอนเรียนชั้นเตรียมอุดมฯจำได้ว่าเคยแสดงความคิดลงในบทเรียงความส่งคุณครูวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่อง การทำทาน สรุปว่า การให้อาหารเป็นทานแก่สัตว์หิวโซ ได้บุญมากกว่าการไปทำทานถวายอาหารพระภิกษุ สามเณรที่วัด ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็น สมาร์ตไอเดีย   สมัยนั้นผู้เขียนนิยมที่จะให้ทานแก่คนขอทาน   ให้อาหารสัตว์ประเภทเต่าปลา หมาแมว มากกว่าการไปทำบุญตักบาต หรือไปวัด   แต่ เดี๋ยวนี้เห็นแล้ว ว่า ความคิดตอนนั้นมีส่วนถูกแต่ไม่ถูกที่สุด   และช่างเป็นความคิดที่ตื้นเขิน หลงผิด  
 
การให้ทานสัตว์อดอยาก หิวโซ อาจดูว่าเป็นการให้ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือมีผลเป็นการช่วยรักษาชีวิตสัตว์นั้นให้อยู่รอดแบบเห็นๆ มากกว่าการถวายทานพระภิกษุสามเณรฯ   เพราะ พระภิกษุสามเณรนั้นถึงอย่างไรท่านก็ต้องมีอาหารฉัน    แต่เมื่อพิจารณาให้ดี การให้ทาน   การถวายอาหารพระภิกษุ สามเณรที่วัด ไม่ใช่เป็นเพียงการถวายอาหารแก่ตัวพระภิกษุ สามเณรเท่านั้น แต่เป็นการสนับสนุน   อุปถัมภ์ค้ำจุน รักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบไปได้     สังคมมนุษย์ถ้าไม่มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ ย่อมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย   การให้ทานแก่สัตว์ที่อดโซ จึงให้ผลที่แคบมากเมื่อเทียบกับการให้ทานถวายอาหารแก่พระภิกษุ สามเณร      
 
เพื่อนผู้เขียนคนหนึ่งเป็นคนดี รักครอบครัว ขยันทำมาหากิน   แต่ไม่ชอบการนับถือศาสนาแบบเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญ ให้ทาน เขาพูดอย่างมั่นใจแบบ สมาร์ตไอเดีย  ว่า ศาสนา เป็นเรื่องไม่จำเป็น การที่ไม่เบียดเบียนใคร   ไม่ทำใครให้เดือดร้อน   เป็นการเพียงพอแล้ว 
 
สมาร์ตไอเดีย ไม่เป็นคุณแก่เจ้าของความคิด ถ้าขาดการพิจารณาไตร่ตรอง เพราะเป็นความหลงผิดที่ปิดบังตัวเองไม่ให้ได้พบ และรับรู้สิ่งดีๆ   ดังตัวอย่างผู้เขียนเอง   เพราะเหตุที่มี สมาร์ตไอเดีย ตอนอยู่มัธยมปลายจนถึงเข้ามหาวิทยาลัย ก็เลยพลาดโอกาสดีๆที่จะได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขาดโอกาสที่จะได้พบและกราบพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ   ซึ่งมีอยู่มากมายในสมัยนั้น แล้วมานึกเสียดายในตอนนี้.                                                                                
อุดรฯ    ๒๕๔๔ 

 

๒๐. วันช๊อกโล 

 

 ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ก่อน ๙ โมงเช้า ที่ สหรัฐ อเมริกา(เวลาเมืองไทย ๒ ทุ่ม เศษ) ผู้ก่อการร้ายมุสลิม จี้เครื่องบินโดยสารอเมริกันแอร์ไลน์  ที่รัฐฟลอริดา จะไปแคลิฟอร์เนีย มีผู้โดยสาร ๒๕๐ คนเศษ เครื่องพุ่งชนตึก เวิร์ลเทรดเซนเตอร์ ศูนย์การค้าที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก (๑๑๐ชั้น ) ๑๗ นาที 
 
ต่อมาเครื่องบินอีกลำของสายการบินสเตทแอร์ไลน์มีผู้โดยสารเต็ม พุ่งชนตึกเวิร์ลเทรดที่ตั้งเป็นคู่แฝด    ครั้งหลังกล้องวิดิโอจับภาพทัน   ภาพแพร่ไปทั่วโลก เป็นเหตุการณ์สดๆ ช็อกชาวโลก     ในเวลาไล่เลี่ยกัน มีเครื่องบินโดยสาร พุ่งชนตึกเพนตากอน (ตึกห้าเหลี่ยม ห้าชั้น) ที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ  ซึ่งถือว่าเป็นอ๊อฟฟิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนตาย สูญหายมากมาย 
 
เบ็ดเสร็จ ยอดผู้สูญหาย เสียชีวิต รวม ประมาณ ๖ – ๗ พันคน    ขณะเกิดเหตุเมืองไทยเป็นตอนค่ำเวลาที่ทีวีออกข่าวภาคค่ำพอดี ขณะนั้นผู้เขียนกำลังดูข่าวอยู่บ้านพักที่อุดรฯ จึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ
                          
สหรัฐกล่าวหาทันทีว่าเป็นผลงานของนาย โอซามา บินลาเดน เศรษฐีชาวซาอุดิอาราเบีย ที่ผันตัวเองไปเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้าย   ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอย่างออกหน้า    ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่อัฟกานิสถานได้มีการตั้งค่ายฝึกผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นั่นด้วย โดยมีรัฐบาลกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง(ทาลีบัน) ปกครอง และให้การปกป้องนายบินลาเดน
                     
สหรัฐเริ่มโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๔๔ หลังการเจรจาขอตัวนายบินลาเดนไม่เป็นผล เป้าหมายการโจมตีเป็นที่ตั้งทางทหาร และทางยุทธวิธี ก่อนการใช้กำลังภาคพื้นดิน มีพลเรือนชาวอัฟกันล้มตายมากเนื่องจากการโจมตีพลาดเป้าหมาย เป็นจำนวนมาก 
 
อังกฤษสนับสนุนสหรัฐอย่างออกหน้าโดยส่งกองกำลังเข้าสมทบ ประมาณ ๔๐ วัน การโจมตีทางอากาศเริ่มได้ผล การใช้กำลังทางภาคพื้นดินเริ่มขึ้น สหรัฐใช้กองกำลังพันธะมิตรฝ่ายเหนือ(กลุ่มรัฐบาลเดิมของอัฟกานิสถานที่สูญเสียอำนาจให้กลุ่มทาลีบัน)เป็นหัวหอก ความยากอยู่ที่ภูมิประเทศ (เป็นเขา) และภูมิอากาศ(หนาวเย็น)    ไม่นาน กองกำลังภาคพื้นดินเริ่มยึดเมืองได้เรื่อยๆ พบว่าทหารทาลีบันบางส่วนยอมวางอาวุธโดยดี   ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความดีใจ เนื่องจากถูกจำกัดเสรีภาพภายใต้การปกครองของรัฐบาลทาลีบันนาน ๕ ปี รัฐบาลทาลีบันใช้หลักทางศาสนาปกครองเคร่งครัดเกินไป เช่น ห้ามโกนหนวด ผู้หญิงต้องคลุมหน้าตลอด ห้ามดูหนัง ห้ามฟังเพลง ใครฝ่าผืนลงโทษรุนแรงมาก (ก่อนหน้านี้ไม่นานกลุ่มทาลีบันได้ระเบิดทำลายรูปปั้นแกะสลักพระพุทธรูปยืนตามหน้าผาจนหมดสิ้นโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก แม้กระทั้งคำทักท้วงของสหประชาชาติ)   สหรัฐตั้งรัฐบาลปกครองประเทศอัฟกานิสถาน เหตุการณ์แล้วสงบ บินลาเดนยังล่องหนอยู่.    อุดรฯ ๒๕๔๔

 

 

๒๒. ความเคยชิน 

 

 ตอนหัวค่ำวันหนึ่ง ผู้เขียนไปกราบหลวงปู่เหลือง    เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  ฝ่ายธรรมยุติ เพื่อถวายจตุปัจจัยฯ   ท่านเพิ่งกลับจากประเทศเยอรมัน ได้เมตตาเล่าสิ่งที่พบเห็นมา ให้ฟัง ท่านเล่าความทันสมัยหลายอย่าง   และสรุปว่าประเทศเขาเจริญกว่าเรามากเทียบกันไม่ได้เลย      ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นกราบเรียนถามว่า   ถ้าอย่างนั้นคนฝรั่งน่าจะมีความสุขกว่าคนไทย  
 
โดยหวังจะได้ฟังธรรมยาวๆ เกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับความเจริญทางวัตถุ อะไรทำนองนั้น     ปรากฏว่าผิดหวัง    เพราะ ท่านปรารภเพียงว่า    “ของอย่างนี้เคยใครเคยมัน ถ้าให้อาตมาไปอยู่ก็ไม่เอา” แม้ไม่ได้ฟังธรรมยาวๆแต่ก็พอใจในประโยคที่ท่านปรารภมากและเห็นว่า เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ในตัว   คำว่า “เคยใครเคยมัน” ช่างลึกซึ้งกินความ ไม่ต้องอธิบายยืดยาวเลย
                    
นึกถึงความเคยชินของข้าราชการ มนุษย์เงินเดือนที่เคยชินกับการรับเงินเดือนประจำเป็นระยะเวลายาวนาน    เวลาประมาทพลาดพลั้ง    ถูกตั้งกรรมการสอบ   ถูกลงโทษหักเงินเดือน   จะรู้สึกเสียใจมากกว่าพ่อค้าที่บางปีค้าขายได้กำไรน้อยลงกว่าปีที่แล้ว หรือชาวนาที่ขายข้าวได้เงินน้อยเพราะราคาข้าวตกจากปีก่อน  พ่อค้า   หรือชาวนาอาจทำใจยอมรับได้ดีกว่าข้าราชการที่ถูกลดเงินเดือน   ความเคยชินบางครั้งอาจทำร้ายเราได้เหมือนกัน     ชินกับการได้ลาภ ได้ยศ   ได้สรรเสริญ ได้สุข ว่ามันจะจีรัง   สุดท้ายต้องทุกข์    เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลง .
บุรีรัมย์  ๒๕๒๔๕

 

 

 

๒๔. กับดักตัวเอง 

 

 
 
วันหนึ่งโดยบังเอิญ ผู้เขียนได้ฟังวิทยุรายการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทร.เข้ารายการเพื่อปรับทุกข์    มีผู้ชายอายุ ๔๐ ปี ระบายความทุกข์ว่ากำลังท้อแท้กับชีวิต เพราะตอนอายุ ๓๐ ปี เป็นผู้จัดการธนาคารมีชื่อแห่งหนึ่ง   มีฐานะร่ำรวย ใช้ชีวิตหรูหรา มีลูกน้องคอยเอาใจ ไปไหนไม่ต้องขับรถเอง 
 
พอ ปี พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ต้องออกจากงาน กลายเป็นคนตกงาน โชคยังดีที่ภรรยาทำงานกินเงินเดือน มีลูก ๒ คน   คนโต อายุ ๖ ขวบ คนเล็กอายุ ๔ ขวบ      กำลังเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ต้องอาศัยภรรยา    ทั้งที่ภรรยาก็ไม่ได้แสดงความรังเกียจ หรือพูดดูถูกแต่อย่างใด   และสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า    
 
ผู้จัดรายการซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นหมอ ได้แสดงความเห็นว่า เป็นอาการซึมเศร้า   แต่อาจไม่ถึงกับป่วยเป็นโรค เป็นภาวะที่ปรับตัวไม่ได้ ไม่สามารถยอมรับสภาพความจริงที่กำลังเผชิญอยู่   ใจปฏิเสธความจริงในปัจจุบัน   และได้แนะนำวิธีดูแลรักษาตัวเองข้อสำคัญคือ   ต้องพยายามคิดให้เป็น   อาการก็จะหายไปได้
 
ผู้เขียนรู้สึกสงสารและเห็นใจผู้ที่กำลังเป็นทุกข์  กรณีนี้ถ้าพิจารณาให้ดี ความร่ำรวยในอดีต   ความมีเกียรติมีอำนาจที่เขาดิ้นรนแสวงหา      และเคยให้คุณประโยชน์ต่อชีวิต ได้กลายเป็นโทษทิ่มแทงใจให้ได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อสิ่งนั้นหมดไป   จึงเกิดคำถามว่า   ความร่ำรวยฟุ้งเฟ้อที่ได้รับเป็นสิ่งดีจริงหรือ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงความดิ้นรนของชีวิตคนทั่วไป   รวมทั้งของตัวเองด้วย   ดิ้นรนหาอำนาจ   หาความร่ำรวย   ทั้งเหนื่อย  ทั้งเดือดร้อน วุ่นวาย   แต่ก็ยินดีแสวงหา    เกิดคำถามว่า เป็นการแสวงหาสิ่งประเสริฐแน่หรือ    ถ้าสิ่งเหล่านั้นจีรังยั่งยืน ได้มาแล้วไม่สูญหายทำลาย ย่อมดีแน่    แต่ความจริงแล้ว    มันไม่ใช่    มันคล้ายกับการสร้างกับดักให้ตัวเอง.
บุรีรัมย์   ๒๕๔๕

 

 

๒๗.  มือถือ 

 

 
 
ถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือคงเป็นเรื่องเชยแล้วเพราะมีมาร่วมสิบปี      และทุกวันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่โก้หรูเหมือนเมื่อก่อน    เนื่องจากราคาเครื่อง     ค่าโทร แสนถูก   จึงมีใช้กันเกร่อลูกชายผู้เขียนอายุย่าง ๑๙ ปี เรียน ม. ๖ อยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา นครปฐม ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่น้า (น้องสาวแม่) ให้ไว้ตั้งแต่ตอนเข้า ม. ๔ ยังถือว่าลูกชายเป็นคนที่ไม่ได้ตามกระแสเด็กวัยรุ่นซึ่งมักใช้เครื่องรุ่นล่าสุด   และมีฟังค์ชั่นเยอะๆ โดยเฉพาะต้องถ่ายรูป   ฟังเพลงได้ด้วย
ลูกชายทำมือถือตกหล่นในรถตู้โดยสารขณะเดินทางมาสถานีขนส่งหมอชิต หลังสอบเสร็จ เพื่อเดินทางกลับบ้านบุรีรัมย์     ลูกโทรบอกให้แม่รู้ตั้งแต่อยู่กรุงเทพ   ภรรยาผู้เขียนพยายามช่วยโทรเข้าเครื่องลูกที่ตกหล่นหลายครั้ง สุดท้ายมีคนรับปลายทางบอกว่าเป็นคนขับรถตู้ที่มีคนทำมือถือหล่นไว้    บอกชื่อ บอกเบอร์รถเสร็จสรรพเพื่อให้ไปติดตามขอคืน 
ผู้เขียนรู้เรื่องจากภรรยาเล่าให้ฟัง   คิดขอบคุณในความดีมีจิตใจประเสริฐ    หลังจากนั้น ๕ วัน ลูกกลับกรุงเทพไปตามหาคนที่อ้างว่าเก็บมือถือไว้    เจอตัว   แต่ได้รับคำตอบว่า      ได้ให้คนที่มาขอคืนก่อนหน้านี้ไปแล้ว   อ้างว่าทำหล่นไว้ในรถเช่นกัน   ลูกชายเล่าว่าไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรกับชายคนนั้น   แต่เล่าบอกภรรยาผู้เขียนว่า   คำพูดของเขาไม่เนียนเลยแม่ “ ขนาดเด็กอายุ 18 ปี ยังจับได้ว่าเป็นคำโกหก
ผู้เขียนเห็นว่า    ข้ออ้างของชายผู้นั้นฟังไม่ค่อยหนักแน่น   แต่ไม่ติดใจอะไร คิดดีใจที่ลูกชายรู้จักเสียดายมือถือ ลงทุนลงแรงไปติดตาม ส่วนคำอ้างของชายคนนั้นหากเป็นการโกหกก็น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำความดีให้ตลอด    ความจริงแล้ว   มูลค่าราคามือถือที่ทำตกหล่นเป็นเครื่องเก่า ราคาคงไม่เกิน ๕๐๐ บาท   เทียบไม่ได้กับคุณค่าของความดีที่จะได้รับการบันทึกไว้ในจิตใจของผู้ทำ    ได้แต่คิดว่าคนในสังคมย่อมมีดี มีชั่ว คละเคล้ากันไป     นึกถึงคำที่หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร เคยสอนว่า ความดี คนดีทำง่าย คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย คนดีทำยาก “เราอยู่ในสังคม หากได้พบปะ ได้สัมผัสคนดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิต อย่าไปคิดอะไรมาก
บุรีรัมย์ ๒๕๔๗

 

 
๒๙. ซึนามิ ๑ 
 
 สายๆวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ โทรทัศน์เสนอข่าวแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย เกิดคลื่นยักษ์ ซึนามิ ซัดเข้าฝั่ง มีคนตายร้อยกว่าคน ผู้เขียนเคยรู้แต่ว่าคลื่น ซึนามิ เป็นคลื่นยักษ์เกิดเฉพาะในญี่ปุ่น เท่าที่รู้ไม่เคยเกิดในเมืองไทยเลย ดูข่าวตอนแรกๆผู้เขียนยังคิดว่าเสียหายไม่มาก และยังไม่ได้ตั้งใจฟังรายละเอียด ฟังแว่วๆว่าคลื่นสูง ๔-๕ เมตร เห็นว่าไม่น่ามีพิษสงอะไร ปรากฏว่ามีการเสนอข่าวต่อเนื่องทั้งวัน มียอดคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากห้าร้อยเป็นเก้าร้อย วันจันทร์ตอนเที่ยงผู้เขียนอยู่ที่ทำงานได้ยินพูดกันว่าคุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสในฟ้าหญิงอุบลรัตน์สิ้นชีพในเหตุการณ์นี้ด้วย ผู้เขียนเริ่มรูว่าเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดาเสียแล้ว
ผู้เขียนเริ่มสนใจและตั้งใจติดตามดูข่าว ภาพอาคารสิ่งก่อสร้าง รีสอร์ท เรือประมง รถยนต์ บริเวณชายหาดจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ถูกทำลายย่อยยับ   ที่เสียหายมากที่สุดคือพังงา (บ้านเขาหลัก บ้านบาง บ้านน้ำเค็ม บ้านบางละโอน ฯ) ภูเก็ต (ชายหาดอ่าวป่าตอง   หาดกระรน อ่าวกะตะฯ) กระบี่ (เกาะพีพี ฯ)     ตามลำดับ แสดงถึงความรุนแรงของพลังคลื่นยักษ์
นอกจากประเทศ ไทย ยังมีประเทศติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียที่ได้รับภัยพิบัตินี้ด้วย ทีวีรายงานยอดคนตายเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ   อินโดนีเซียตายมากที่สุดรองลงมาคือศรีลังกา อินเดีย และไทย   ยอดคนตาย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ราว ๒๘๐,๐๐๐ คน( สองแสนแปดหมื่นคน/หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ ) อินโดนีเซีย ๒๒๘,๔๒๙ คน(รวมสูญหายด้วย) ศรีลังกา ๓๐,๙๕๗ ศพ สูญหาย ๕,๖๓๗ คน อินเดีย๑๖,๔๑๓ ศพ    ไทย ๕,๓๘๔ ศพ สูญหาย ๓,๐๐๐ ราย ( กว่า๑,๐๐๐ รายเป็นชาวต่างชาติ สวีเดนมากที่สุด) มัลดีฟส์ ๘๒ ศพ มาเลเซีย ๖๘ ศพ 
พม่า๖๑ศพ บังคลาเทศ ๒ ศพโซมาเลีย ๒๙๘ ศพ แทนซาเนีย ๑๐ ศพ เคนยา ๑ ศพ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดแม้แต่กรม อุตุนิยมวิทยาที่ถูกตำหนิว่าบกพร่องควรจะเตือนภัยเพราะเมืองไทยมีเวลา ถึง ๒ ชั่วโมงกว่าคลื่นจะเดินทางมาถึงด้วยความเร็วราว ๖๐๐ กม. ต่อชั่วโมง ต่อมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถูกปลด
โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ ไม่มีหลักประกันใดๆว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดจะไม่เกิด   บางทีเราลืมและประมาทต่อเหตุการณ์   ไม่แน่นักว่าอยู่ๆ อาจเกิดแผ่นดินถล่มหรือน้ำท่วมโลกทำให้เราตายโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนเหตุการณ์คลื่นยักษ์   จึงควรไม่ประมาทนอนใจ  ควรเร่งทำกิจที่ควรทำ   หรือที่อยากทำ อย่ามัวเอ้อระเหยลอยชาย เดี๋ยวตายก่อนไม่ได้ทำ.
บุรีรัมย์ ๒๕๔๘
 

 

๓๑. ทำมา(ห่า)กิน 

 

 การทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นเรื่องจำเป็น เกิดมาแล้ว ต้องดิ้นรนให้ชีวิตอยู่รอด ภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ทำมาหากิน ถ้ามนุษย์ทำมาหากินเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น การมีอาหารกิน การมีเสื้อผ้าสวมใส่ การมียารักษาโรคเวลาเจ็บป่วย การมีบ้านพออยู่อาศัย มนุษย์ก็น่าที่จะพึงพอใจ และมีความสุข             
                  
มนุษย์หลายล้านคนในโลก ยังดูเหมือนไม่มีความสุข    เพราะยังมีดิ้นรน    สังคมยังมีความวุ่นวายแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบทั้งที่ท้องอิ่ม   ยังพบว่ามีคนเป็นทุกข์ฆ่าตัวตาย   และพบว่า คนฆ่าตัวตายส่วนมากเป็นคนระดับกลาง และคนมีอันจะกิน   มีฐานะ มีเกียรติในสังคม เช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ   ข้าราชการ นักธุรกิจ   เป็นต้น   ยังไม่เคยเห็นขอทานฆ่าตัวตาย   จึงน่าจะมีอะไรที่มนุษย์ไม่อิ่มไม่พอ นอกจากอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อาศัย ยารักษาโรค
 
สังคมทุนนิยม เป็นสังคมที่นิยมการใช้เงินซื้อทุกสิ่ง กระแสสังคมเชื่อว่า เงินซื้อความสุขได้ การมีเงินมากหมายถึงสามารถซื้อความสุขตามที่ใจปรารถนาได้มาก   การทำมาหากินของมนุษย์ในโลกทุนนิยมจึงเป็นการดิ้นรนหาเงิน บางคนดิ้นรนจนลืมตาย ลืมบาป ลืมกรรม ลืมว่ากำลังเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ สร้างทุกข์ให้ผู้อื่น     สังคมที่เชื่อว่าเงินบันดาลความสุขจึงวุ่นวายเพราะคนเห็นแก่ตัวมีมาก.                                                                
 
 
บุรีรัมย์  ๒๕๔๘

 

 
 
๓. ฉากสุดท้าย 
 
 
คนที่เรารู้จัก โดยทั่วไปถ้าไม่ใช่ญาติ เพื่อน เราจะไม่รู้ชีวิตเขาตลอดตั้งแต่เขาเกิดจนตาย บางคนเรารู้จักตอนเขาโตแล้ว   บางคนรู้จักตอนแก่   หรือบางทีรู้จักเขาตอนเป็นเด็ก แต่พอโตก็ไม่เห็นกันอีกเลย เราจึงมองเห็นชีวิตคนส่วนมากเป็นบางช่วง  คนที่เราพบเห็นปัจจุบันบางคนร่ำรวยน่าอิจฉา บางคนเป็นทุกข์น่าสงสาร   แต่หากเรารู้ชีวิตของใครคนหนึ่งโดยตลอดตั้งแต่เขาเกิดจนตาย  ต้องได้เห็นความจริงว่า   ชีวิตคือการเกิด   ดิ้นรนเพื่ออยู่   ชำรุดทรุดโทรม   สุดท้าย ล้มหายตายจากเหมือนกันหมด
ชีวิตที่เราเห็นว่าเขาร่ำรวยอยู่ในปัจจุบัน   เราอาจไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้น เขาเคยยากจนลำบาก    เราอาจไม่รู้ว่าคนที่เคยมีอำนาจวาสนา   ขณะนี้กำลังประสบเคราะห์กรรมแสนสาหัส  
 
อุดร ฯ ๒๕๔๑
 
 
๕.อำนาจจิตสงบ 
 
 ฟังเทศน์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ศิษย์องค์สำคัญของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  จำได้ตอนหนึ่ง ท่านเล่าว่า เวลาไปธุดงค์ตามป่าองศ์เดียว รู้สึกกลัวเสือมาก พอตั้งสติ เข้าที่ภาวนาจนกระทั่งจิตสงบ   ความกลัวหายไป   กลายเป็นความกล้าเข้ามาแทนที่ มันเป็นอำนาจจิตที่สงบแล้วเกิดปัญญา เห็นความจริง ว่าร่างกายเป็นก้อนทุกข์ ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวงแหนอะไร จึงไม่เสียดายชีวิต
ในชีวิตประจำวัน     เวลาเราเกิดปัญหา    สังเกตดูจะพบว่า   ปัญหาอันเดียวกัน   ถ้าใจไม่สงบ   ความคิดเป็นแบบหนึ่ง  ถ้าใจสงบ ความคิดกลับเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่ง และจะพบว่า ขณะที่ใจไม่สงบ  ปัญหานั้นดูช่างน่ากลัว และเหมือนไม่มีทางออก   แต่เวลาที่ใจสงบ ปัญหาอันเดียวกัน พบว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้   และคนเรามักเห็นหนทางแก้ปัญหาในขณะที่ใจสงบเสมอ     ที่เป็นเช่นนั้น เพราะใจไม่สงบคือใจที่ถูก ครอบงำ
ด้วยความหลง   ยิ่งหลง   ยิ่งไม่พบหนทาง   เมื่อใช้ความคิดมากๆ ใจยิ่งเหนื่อยล้า และขาดพลังไม่มีสติปัญญาที่จะค้นพบทางออก  
 
      วิธีการหนึ่งที่ช่วยทำใจให้สงบ   คือการฝึกหัดทำสมาธิ.
อุดรฯ  2542  

 

๗. เกมชีวิต 

 

ลูกชายของผู้เขียน อายุ 14 ปี ชอบเล่น วิดิโอเกม มาก ซึ่งก็เหมือนๆกับเด็กชายทั่วไปสมัยนี้         เกมขับรถทำแต้มที่ผู้เขียนเห็นลูกชายกำลังเล่น    น่าจะเทียบการดำเนินชีวิตของคนเราได้   การขับรถในเกมเป้าหมายเพื่อให้ถึงเส้นชัย   โดยเสียแต้มน้อยที่สุด    ผู้เล่นจึงต้องเล่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้รถตกถนน  ไม่คว่ำ  ไม่ชน ฯลฯ  ระหว่างทางที่รถวิ่ง จะมีสิ่งต่าง ๆ ที่คอยกีดขวางให้ผู้เล่นต้องใช้ความว่องไวของสายตา นิ้วมือ ที่จะคอยหลบหลีกสิ่งเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เสียแต้ม  
ผู้เขียนเห็นว่า    เกมขับรถทำแต้มดูจะคล้ายๆการดำเนินชีวิตของคนซึ่งกำลังเดินไปสู่จุดหมาย   ทุกคนมีหลักชัย หรือมีเป้าหมายของตน    ระหว่างเดินทางก็มีอุปสรรคคอยกีดขวางให้สะดุด  เสียหาย    สิ่งกีดขวางในการเล่นเกมช่วยให้ผู้เล่นตื่นเต้น   สนุกสนาน    แต่สิ่งกีดขวางในเส้นทางชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ     
บนเส้นทางชีวิตไม่ได้ราบรื่น   ไม่มีความแน่นอน เหนือการคาดเดา      ทหารในสนามรบที่อันตรายอาจรอดชีวิตกลับมาได้      คนที่นั่ง
อุดรฯ   2542

 

๙.ในหลวง 

 

  ธันวาคม   ๒๕๔๓ สมัยรับราชการอยู่ที่อุดรฯ ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี   ภาคเช้า มีพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล  
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการกล่าวสดุดีฯต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ภาพวาดจะไม่ใช้คำว่าพระบรมฉายาลักษณ์) ข้าราชการทุกคนที่เข้าร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบเต็มยศ (เสื้อราชปะแตนขาว กางเกงดำ ติดเครื่องราชอิสริยาภรณ์   สวมหมวก
 
ในรอบปี งานพิธีที่ต้องแต่งเต็มยศมี ๒ งานคือ ๕ ธันวามหาราช   และ ๒๓ ตุลาคม ปิยมหาราช   วันนั้นผู้เขียนหลงลืมไม่ได้แต่งเต็มยศ ได้แต่สวมชุดขาว ติดแถบเครื่องราชฯ
 
พยายามมองหาเพื่อนที่แต่งกายเหมือนกันเห็นมีอยู่คนเดียว ดูท่าทางเหมือนจะเขินๆไปยืนแอบๆสูบบุหรี่อยู่ใต้ร่มไม้   ผู้เขียนก็นึกเขินเหมือนกันเกือบจะแอบหนีกลับบ้าน   แต่ใจหนึ่งพยายามนึกถึงองค์ในหลวง ตั้งจิตอย่างมั่นคง   ที่จะอยู่ร่วมพิธีด้วยใจที่เทิดทูนบูชาพระองค์ท่านด้วยใจอันบริสุทธิ์   สามารถทำให้ความรู้สึกไม่ดีลดน้อยลง และได้ร่วมพิธีจนเสร็จสิ้น
 ในหลวง ร.๙ พระองค์ท่านเปรียบประดุจเป็นเทพในเมืองมนุษย์ ทรงศีล ทรงธรรม ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความดีทั้งหลาย   พระองค์ท่านมิได้ทรงสำราญพระวรกาย   แม้สามารถดำรงอยู่ในฐานะที่จะทรงทำได้   พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำคุณประโยชน์หลายด้านเพื่อประสกนิกรของพระองค์ แต่ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านแสดงออกซึ่งความเหน็ดเหนื่อยเลย ทรงบำเพ็ญประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย   แม้ในด้านส่วนพระองค์ ก็ทรงเป็นแบบอย่างแสดงความเป็นผู้ทรงพรหมวิหารอย่างยอดเยี่ยม.อุดรธานี ๒๕๔๓

 

 

๑๑. ข้าราชการไทย 

 

 เดือน มีนาคม - เมษายน   และเดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วงเวลาแห่งการพิจารณาความดีความชอบ และแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไทย เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมหวังของข้าราชการส่วนน้อย แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ ผิดหวังของข้าราชการส่วนใหญ่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากข้าราชการที่ผิดหวังทุกปี จนดูเหมือนว่า การแต่งตั้ง โยกย้ายในวงราชการไทยไม่มีความถูกต้องยุติธรรมเลยสักครั้งเดียว
 
ธรรมดาสังคมข้าราชการไทย ยังเป็นระบบอุปถัมภ์ ยังมีการเห็นแก่ประโยชน์ของตน และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ไม่คำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ แต่มักอ้างระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อความชอบธรรมของตนและพวกพ้อง   กรณีข้าราชการทำงานไม่เป็น ไม่เอาไหน   แต่เอาใจนายเก่งเจริญก้าวหน้าในอาชีพมีให้เห็นมากมาย การวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ซื้อความดีความชอบ ขนาดซื้อสายสะพาย ก็ยังมีและดูเป็นเรื่องธรรมดาๆไปแล้ว 
 
ที่จริงแล้ว ถ้าจะพิจารณาว่าไม่ยุติธรรม ก็มีเหตุผล   เพราะคนที่ควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบ   หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น     ควรเป็นผู้ที่มีความรู้    ความสามารถ    มีความดีน่าเลื่อมใส เป็นที่ยอมรับได้ของทุกคน   นั่นเป็นหลักการ    แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ เพราะมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่น   และบางทีเป็นเหตุปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเรา   ต้องยอมรับว่า โลกนี้ยังมีสิ่งที่นอกเหนือความรับรู้ของคนเรามากมาย 
 
ดังนั้น บางทีการใช้เหตุผลโดยอาศัยข้อมูลเท่าที่ปรากฏ แล้วดึงดันที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ย่อมทำให้เราเกิดความทุกข์ใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในสังคมข้าราชการไทย   หากต้องการอยู่ในสังคมนี้อย่างเป็นปกติ   ไม่ทุกข์มาก จะต้องหัดปลงใจลงเสียให้ได้ว่า   ใครได้อะไร   เป็นอะไร นั่นล้วนเกิดขึ้น และเป็นไปได้เพราะเหตุปัจจัยพาให้เป็นไป   อาจนอกเหนือการสัมผัสรู้ได้ นอกเหนือหลักการ เหตุผล   ใครจะเป็นไปอย่างไร   ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมที่จะทำหน้าที่อย่างยุติธรรมที่สุด   ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย   และเป็นธรรมแล้ว   ดังที่ท่านพุทธทาสเคยสอนว่า “ทุกสิ่งล้วน เป็นเช่นนั้นเอง   เมื่อคิดได้ดังนี้   เราก็จะไม่ทุกข์เมื่อฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายเยือนมาถึง.

 

 

๑๓. ชีวิตไม่แน่นอน 

 

  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เกิดเหตุการณ์นักโทษพม่าในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จับผู้บัญชาการเรือนจำและพนักงานผู้คุมนักโทษหลายคนเป็นตัวประกัน เพื่อต่อรองให้ทางการปล่อยตัวและยอมให้เดินทางออกนอกประเทศไทยทางด้าน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี    ผู้บัญชาการเรือนจำโดนทำร้ายบาดเจ็บ   เพื่อบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูเรือนจำ โดนเทน้ำมันราดตัว โดนจับใส่กุญแจมือไขว้หลัง  

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงวัน   ยืดเยื้อไปจนวันรุ่งขึ้น    โดยท่านถูกควบคุมตัวไว้ในรถยนต์ที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนี    มีคนร้ายคนหนึ่งใช้ปืนจี้ประกบตลอดเส้นทาง จากสมุทรสาคร ไปราชบุรี   กาญจนบุรี จนถึงจุดสุดท้ายบริเวณก่อนถึงชายแดนพม่า 
                    ระหว่างที่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำถูกควบคุมตัว ท่านคงจะได้รับความทุกข์ทรมานทางกายและใจอย่างแสนสาหัส    ฝ่ายตำรวจจัดชุดกำลังติดตามคนร้าย   
 
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้ลงมือปฏิบัติการอย่างเด็ดขาด   คนร้ายตายหมดทั้ง๗ คน   ตัวประกันรอด ๓ คน     ท่านผู้บัญชาการฯโชคร้าย โดนกระสุนปืนลูกหลง ๔ นัด   นัดหนึ่งโดนเบ้าตาทะลุท้ายทอยทำให้ท่านไม่ฟื้นเลย     เป็นฉากสุดท้ายของชีวิตท่านที่น่าสลดใจยิ่ง    ใครๆคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตน   หรือคนที่ตนรัก   ตัวท่านผู้บัญชาการฯท่านก็คงไม่เคยคิดมาก่อนว่า ท่านจะต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ ท่านนอนหมดความรู้สึกอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2 อาทิตย์ จึงสิ้นลมหายใจ   
 
เหตุการณ์ร้ายแรงไม่พึงปรารถนา   อาจเกิดขึ้นกับชีวิตใครได้แบบไม่คาดฝันเสมอ.
อุดรฯ ๒๕๔๓ 

 

๑๖. อิสรภาพที่แท้จริง 

 

  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้เขียนมีโอกาสไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทีวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลังพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเพียง2วัน พอขับรถไปถึงตอน ๖ โมงเช้าวันนั้น ท้องฟ้ายังไม่สว่างนัก บริเวณมหาเจดีย์ฯ ไฟฟ้ายังสว่างไสวมองเห็นเด่น สวยงามมาก ชีพราหมณ์ที่มาบำเพ็ญบารมีธรรม นั่งภาวนาตามบริเวณรอบๆ และภายในมหาเจดีย์ฯ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิเทศน์อบรมด้วยเสียงที่สงบแฝงความเมตตา น่าฟังยิ่งนัก ผู้มาปฏิบัติธรรมได้รับความสะดวกพอสมควร ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร เพราะมีโรงทานมากมาย จึงมีหน้าที่บำเพ็ญเพียรแสวงหาความสงบเพียงอย่างเดียว อย่างเต็มที่

                   
การบวช   ไม่ว่าบวชพระหรือบวชชี พราหมณ์      คนส่วนมากมองว่าเป็นเรื่องลำบาก และทรมาน   เพราะ ต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ   มีข้อกำหนดต่างๆ ทำอะไรตามสบาย ไม่ได้   จึงเป็นเรื่องไม่น่ายินดีในการที่จะสละความสบายเข้ามาบวช    แสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการอิสรภาพ อยากทำอะไรได้ตามใจ   อยากพูด     อยากกิน อยากนอน อยากเที่ยว อยากเล่น   ได้ทุกเวลาที่อยาก   และจะอึดอัดเมื่อถูกจำกัดให้อยู่ในกฎเกณฑ์  
 
มาพิจารณาดูว่า   การที่ทำอะไรได้ตามใจอยาก    เป็นการมีอิสรภาพจริงหรือ   คงลืมกันว่า   แท้จริงจิตใจมนุษย์ถูกกักขังรัดรึงด้วยความผูกพัน ถูกบีบคั้นด้วยตัณหา ทิฐิมานะ เร่าร้อน ดิ้นรนด้วยกระแสของโลกธรรม มนุษย์ในสังคมที่คิดว่าตัวเองมีอิสรภาพ จึงเป็นเพียงอิสรภาพภายนอกเท่านั้น    ส่วนภายในจิตใจนั้นต้องทุกข์ทั้งที่ไม่ต้องการทุกข์ ต้องทำบางสิ่งทั้งที่รู้ว่าไม่ดี   และไม่อยากทำ    มนุษย์จำต้องอยู่ในบางภาวะที่ไม่อยากอยู่อย่างนั้น และมนุษย์ยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องฝืนอยู่ ฝืนทำ ฝืนเป็น   การทำอะไรได้ตามใจจึงมิใช่การมีอิสรภาพในชีวิตอย่างแท้จริง
 

สำหรับนักบวช   แม้จะต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ   ทำอะไรตามใจอยากไม่ได้ บางอย่างต้องฝืนเพื่อรักษาข้อวัตร   ฉะนั้น หากผู้ใดสามารถเข้าถึงความสงบภายใน    ละวางสิ่งผูกมัดรัดรึง   ทำลายตัณหา ทิฐิมานะได้    แม้ภายนอกดูว่าขาดอิสรภาพ      แต่ภายใน   กลับมีอิสรภาพ ปลอดโปร่ง  เบาสบาย ยิ่งนัก 

 

๑๘. กาก 

 

 
กาก คือของหยาบที่เหลือจากของที่ต้องการจากเครื่องกรอง   ถ้าให้เข้าใจง่ายๆน่าจะแปลว่า ของเหลือเดน     ผู้เขียนนึกถึงคำเทศน์ ของหลวงปู่สุวัจน์   สุวโจ ศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่เคยฟังแล้วสะดุดใจมากๆ   คือความตอนหนึ่งที่ว่า   “สิ่งที่ทุกคนแสวงหามา    หวังว่าจะให้ได้เป็นความสุข   สุดท้ายอยู่ตรงไหน   เหลือเท่าไหร่ “ 
 
ความสุข อันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ ไม่ว่าเป็นแบบหวานชื่นคืนสุข สนุกสนานเฮอา   ตื่นเต้น เร้าใจ   หวือหวาสุดเหวี่ยง โลดโผนโจนทะยาน ซึ่งใครๆหลายคนคงเคยได้รับมาแล้ว   มากน้อยแตกต่างกันไป ตามแรงปรารถนาและปัจจัยความพร้อมของแต่ละคนที่จะเป็นไปได้   ท้ายที่สุด   ทุกชีวิตเหลือแต่ความเก่า แก่ ชรา คร่ำคร่า   ไม่เป็นที่เจริญตา   เจริญใจ ทั้งต่อตัวเองและผู้พบเห็น   จะเรียกว่าเหลือแต่ กาก   ก็ได้   ความสุขที่แสวงหามาได้ เก็บไว้ตรงไหน   เหลืออยู่เท่าไหร่ ใครตอบหลวงปู่ฯได้ว่าอย่างไร.
บุรีรัมย์ ๒๕๔๔

 

 ๑๙. มหาธาตุเจดีย์

 

 ครั้งหนึ่งผู้เขียนเดินทางจาก   อุดรฯ กลับไปบุรีรัมย์ ได้แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านประจำบริเวณ บ.ข.ส.ขอนแก่น เห็นพระภิกษุที่นั่งอยู่ในร้านนั้นสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ผู้เขียนมีความรู้สึกไม่ค่อยดี พยายามมองด้านดีว่า ท่านก็คงหิวเหมือนที่เราหิว   และอยากฉันตามใจอยากบ้าง ท่านคงยังเป็นพระปุถุชน ไม่ใช่พระอริย ใจหนึ่งก็อยากรู้ว่าท่านอยู่วัดไหน ท่านรู้หรือไม่ว่าการกระทำของท่านเหมาะสมเพียงใด ใครจะคิดอย่างไรต่อตัวท่าน   ท่านรู้หรือไม่ว่าการกระทำของท่านเป็นการทำลายศรัทธาในหมู่เพื่อนสหธรรมมิก หรือเป็นเจตนาของท่านที่คิดทำลาย   ใจหนึ่งบอกให้อยู่เฉยๆ เพราะระแวงว่าในย่ามของท่านอาจมีปืน
      
ปัจจุบัน   ข่าวพระประพฤติเสื่อมเสียยิ่งกว่ากรณีที่ผู้เขียนพบเห็นนี้ มีมาก   ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์   ซึ่งน่าสลดใจ   ทำให้เป็นห่วงพระที่บวชเพื่อละกิเลส มุ่งความหลุดพ้น ซึ่งยังมีอยู่มากเหมือนกัน ที่ต้องพลอยมัวหมอง เสื่อมเสียศรัทธาจากญาติโยมส่วนหนึ่งไปด้วย
 
ท่านอาจารย์ทูล   ขิปปปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ  อ.บ้านผือ   ผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาสู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี ๒๕๓๙ และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังกล่าว จนแล้วเสร็จ ทำพิธีบรรจุ และสมโภชเมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม   ๒๕๔๔ ได้กล่าวถึงแรงดลใจที่ท่านสร้างมหาธาตุเจดีย์นี้      ส่วนหนึ่งเกิดเพราะวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชนแทนพระสงฆ์ที่ค่อยเสื่อมความศรัทธา   โดยขอตัดตอนคำปรารภของท่าน 
 
ในหนังสือแจกวันงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ตอนหนึ่ง ดังนี้ …ในยุคต่อไปภายภาคหน้า   อนิจจังการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มสงฆ์จะมีความประพฤติในทางย่อหย่อน หละหลวมในพระธรรมวินัย   ความเคารพเชื่อถือของฆราวาสที่มีต่อพระสงฆ์จะลดลง   และการอาศัยความอบอุ่นทางใจจากพระก็จะค่อยหมดสภาพไป   ฆราวาสในยุคนั้นก็จะแสวงหาที่พึ่งทางใจอื่นเป็นที่ยึดเหนี่ยว   ได้ทราบว่า   พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นนิมิตหมายถึงพระพุทธองค์อยู่ในที่ใดเข้า   ก็จะเข้าไปกราบไหว้ในที่แห่งนั้น   เพื่อเป็นสรณะที่พึ่งทางใจต่อๆไป “   
                   
วิธีขจัดพระที่ย่อหย่อน   ที่ฆราวาสสามารถช่วยกันทำได้ คือ   ต้องไม่ทำบุญ   และส่งเสริมปัจจัย ๔ แก่ผู้ที่แสดงตนเป็นพระแต่ประพฤติไม่เหมาะสม   ฆราวาสจึงต้องสนใจศึกษาพอให้เป็นความรู้บ้างว่าพระสงฆ์มีวินัย ข้อวัตรปฏิบัติอย่างไร   เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาพระเก๊ พระจริง โดยเฉพาะหากพบเจอข่าวพระประพฤติเสื่อมเสีย ก็จะได้รู้ว่านั่นไม่ใช่การกระทำของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเลย    เป็นเพียงคนที่หาเลี้ยงชีพโดยอาศัยคราบความเป็นพระภิกษุหลอกชาวบ้าน เราจะได้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้อย่างมั่นคง
อุดรฯ   ๒๕๔๔ 

 

๒๑.  ความผูกพัน

 

 
 ผู้เขียนจำความรู้สึกผูกพัน   และอาลัยต่อบ้านที่เคยอยู่อาศัย   แล้วต้องย้าย ออกไป   รวม ๒ ครั้ง   ครั้งแรก   ตอนย้ายบ้านจากบุรีรัมย์ ไป อุดรฯ   ต้นปี ๒๕๔๑  เวลานั้น ลูกสาวคนเล็กเพิ่งเกิด อายุได้๑ ขวบ กับ ๒ เดือน   กำลังเหนื่อยกับการช่วยกันเลี้ยงลูก เพราะอายุมากกันแล้ว(41ปี ) ต้องอดนอน เพราะลูกตื่นกลางคืน ขณะที่งานประจำต้องรับผิดชอบมีมาก     ตอนได้รับคำสั่งย้าย   ดีใจมาก เพราะอุดรฯเป็นจังหวัดที่มีวัดป่าเยอะ จะได้กราบและทำบุญกับหลวงตามหาบัวบ่อยๆ 
                       
การย้ายข้าวของ ผู้เขียนไม่ได้ใช้รถขนไปครั้งเดียว   แต่ค่อยทยอยขนไปทีละเที่ยว ทุกอาทิตย์ที่กลับบ้านบุรีรัมย์เสาร์อาทิตย์  ต้องใช้ ๑๐ เที่ยวจึงหมด     ประมาณเที่ยวที่ ๘ - ๙ ข้าวของอยู่ใกล้หมด   บ้านเริ่มเหมือนร้าง เกิดความรู้สึกผูกพัน อาลัยที่ที่เคย
                 
ครั้งที่สอง  ตอนย้ายครอบครัวจากอุดรฯกลับบุรีรัมย์ ต้นปี ๒๕๔๓ แตกต่างกับตอนย้ายจากบุรีรัมย์มาอุดรฯ ตรงที่ บ้านที่อุดรฯเป็นบ้านเช่า    การขนย้ายใช้วิธีเดิม คือ ขนของกลับที่ละเที่ยวทุกอาทิตย์ที่กลับบ้านบุรีรัมย์เที่ยวท้ายๆข้าวของในบ้านเหลือน้อย   ดูเงียบเหงาเหมือนบ้านร้าง   แต่รู้สึกผูกพันและอาลัยมากกว่าครั้งก่อน     อาจเป็นเพราะคราวนี้เป็นบ้านเช่าออกไปแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาอยู่อีก   ไม่ใช่บ้านเราเองคนอื่นก็จะต้องเข้ามาอาศัยต่อ ร่างกายของเรา   คงเปรียบเหมือนบ้านเช่า    เป็นที่ที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราว   เท่านั้น    วันหนึ่ง ต้องจากไป    จากไปแล้วไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีก
บุรีรัมย์ ๒๕๔๕

 

 

๒๓. โลก..เจริญหรือเสื่อม 

 

 
 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้เขียนอายุครบ ๔๙ ปีเต็ม  ใช้ชีวิตมาได้ครบ ๔ รอบ    นึกย้อนอดีตแล้ว เหมือนว่าเวลาผ่านไปไม่นาน   มองข้างหน้าอีก ๑๒ ปี ก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว    เวลาผ่านไปรวดเร็วจริง    ชั่วชีวิตที่ผ่านไป โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก มนุษย์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นมาก ขณะเดียวกัน ข่าวที่ปรากฏทางสื่อ แสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมที่สะท้อนถึงความทุกข์ทางใจมากขึ้น    มนุษย์ที่เบื่อโลกถึงขนาดฆ่าตัวตายไม่ค่อยพบว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีอาหารกิน ไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่    แต่ส่วนมากกลับพบว่าเป็นมนุษย์ที่มีปัจจัย 4 พร้อมบริบูรณ์   ที่ฆ่าตัวตายสาเหตุเกิดเพราะทุกข์ทางใจ   ย่อมแสดงถึงความวิปริตอ่อนแอของจิตใจที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญของโลก    
 
ท่ามกลางความเจริญ   สังคมมนุษย์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น   มนุษย์ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้    ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น          มนุษย์ต้องแก่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้น   จึงมีความเครียด   เห็นแก่ตัว   และมีจิตใจหยาบมากขึ้น    ศีลธรรมในจิตใจเสื่อมลง    มองไม่เห็นความชั่วของตัวเอง    มองเห็นความชั่วของตัวเองเป็นเรื่องปกติธรรมดา    ทำชั่วง่าย    เย็นชากับความทุกข์ของผู้อื่น   โลกเจริญจริง   แต่ความเป็นมนุษย์เสื่อม
บุรีรัมย์   ๒๕๔๕ 

 

 

๒๕. ความมืดในคืนเพ็ญ 

 

  
คืนเพ็ญเห็นจันทร์ ทอแสงสุกใส
เบิกบานใจ  ใคร่ถามจันทร์อยู่   คู่โลกนานนับกัลป์
ได้เห็นใคร  ตายเกิดเวียนวน
ชีวิตข้าฯนี้ สั้นนัก   
อดีตชาติยาวนานผ่านมา จันทร์รู้ใช่มั๊ย
ฉันเคยเป็นใคร   ก่อนมาเป็นฉัน
ใครเคยรักฉัน   ฉันเคยรักใคร
ที่เคยพลัดพรากกันชาติก่อน  แล้วจากนิรันดร์
จันทร์ช่วยบอกด้วย                 
ช่วยฉันให้พบ  คนเคยผูกพัน
อย่ายิ้มเยาะหยัน  อย่างนั้น
บอกฉันในฝัน คืนนี้เลย.
สุรินทร์ ๒๕๔๖

 

 

๒๖. ความแก่

 

 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้เขียนอายุจะครบ ๕๐ ปี บริบูรณ์ในเดือนหน้า   ใจชอบอะไร อยากอะไร   ก็ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก   ด้านร่างกาย เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง    ผมหงอกมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี ก่อนหน้านั้นไม่ย้อมเพราะเข้าข้างตัวเองว่ายังดูดีจนอายุ ๔๘ ปี จำใจย้อมดำ มาปีนี้ผมเริ่มบาง คิ้วเริ่มหงอกขาวแซม    ผมดำแต่คิ้วขาวเลยดูแปลกๆ   คนรู้จักไม่เคยเจอกันนานทักว่าผอมลง  
 
ร่องรอยจากปลายปีกจมูกมาที่มุมปากสองข้างลึก และชัดขึ้น ฟันเขี้ยวบนซ้ายแตกตั้งแต่อยู่อุดรฯ(ประมาณปี ๒๕๔๒) น้องฟันเขี้ยว ด้านขวาบนแตกตอนย้ายมาสุรินทร์แล้วในปี ๒๕๔๖   ตรวจฟันปี ๔๗ หมอว่าฟันกรามล่างซ้ายร้าวรู้สึกได้เวลาโดนน้ำเย็นจะเสียว   ก็คงจะหลุดร่วงไปเรื่อยๆ ผู้เขียนมาเริ่มเห็นความสำคัญของฟันเอาตอนต้นปี ๒๕๔๗ นี้เอง 
 
เมื่อก่อนแปลงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้าครั้งเดียว เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่บ้านต้องแปลงฟันทุกครั้งหลังอาหารทุกมื้อ เวลามีอาการเสียวฟัน ใช้ไหมขัดฟันช่วย หมอบอกว่าถ้าฟันไม่สะอาด มีเศษอาหารแม้เพียงนิดเดียว จะเกิดแบคทีเรียทำให้เกิดกรดทำลายเคลือบฟันที่ปกป้องฟันของเรา   ส่วนข้อกระดูกบริเวณหัวไหล่เริ่มมีปัญหาตอนอยู่อุดรปี ๒๕๔๒   เกิดอาการปวดข้อหัวไหล่ด้านซ้าย  ทำให้เอ็นยึด ขยับแขนไม่ได้ตามปกติ ยิ่งนานเข้ายิ่งขยับได้น้อยจนที่สุดเวลาใส่เสื้อยืดยกแขนสวมลำบากมาก  
 
ไปหาหมอได้รับจ่ายยาข้ออักเสบและยาคลายกล้ามเนื้อ   ต้องทำกายภาพโดยการหมุนแขนติดต่อกัน ๑๐ กว่าวัน จึงหายเป็นปกติ แต่ยังมีอาการรูสึกได้ว่าข้อไหล่หลวมอยู่ มาปี ๔๗ ตอนอยู่สุรินทร์ สลับมาเป็นที่ข้อไหล่ขวา นอนปวดอยู่หลายเดือน ทำกายภาพเอง ๒ อาทิตย์ จึงดีขึ้นนิดหน่อย ที่สุดต้องหาหมออยู่ดี หมอก็รักษาเหมือนที่อุดรฯ     การกิน การรู้รสชาติอาหาร ความอร่อยยังไม่เปลี่ยนแปลง   เพียงแต่กระเพาะลำไส้รับอาหารมากๆไม่ได้  กินมาก   หรือเผ็ดมากๆที่ไรมีปัญหาทุกที ร่างกายส่วนอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงยังปกติดี.
                                                                                                   
             บุรีรัมย์   ๒๕๔๗

 

 
๒๘.  ไข้หวัดนก 
 
 เดือนมกราคม ๒๕๔๗ มีไก่ล้มตายเป็นจำนวนมาก จริงๆแล้วเริ่มมีข่าวตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปีก่อน   แรกๆทางการออกข่าวแข็งขันโดยรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เนวิน ชิดชอบ ว่าไม่ใช่ไข้หวัดนก   แต่เป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในจีน เวียดนาม ไต้หวัน ที่คนกลัวเพราะยังไม่มียารักษา เป็นโรคห่าธรรมดา ตามข่าว ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นปกติธรรมดาที่ไก่มักตายจำนวนมากๆในฤดูหนาว
                     
ไม่นาน   มีข่าวว่าเด็กที่กาญจนบุรีป่วยตายเพราะเชื้อไข้หวัดนก ทางการได้แถลงข่าวยอมรับว่ามีการระบาดแล้วจริงๆ ฝ่ายค้านฉวยโอกาสโจมตีรัฐบาลให้และรับผิดชอบต่อความเสียหาย เนื่องจากปกปิดข้อมูลข่าวสารที่ถือว่า ประชาชนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ต้องได้รู้ความจริง ทางการได้ออกมาตรการเพื่อจำกัดขอบเขตการระบาด โดยกำหนดโซนอันตรายเพื่อการควบคุม ทำลาย   ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทุกชนิด   มีข่าวว่าเชื้อโรคระบาดจากไก่ชน พวกเจ้าของไก่ชนเดือดร้อนที่สุด ที่สวนจตุจักร กทม. ทางการให้ทำลายโดยชดเชยค่าเสียหายให้ตัวละ ๔๐ บาท คนเลี้ยงเลยฆ่าต้มยำประชดคำสั่งฯ     อ้างว่าไก่ชนราคาตัวละเรือนหมื่น สู้
ต้มกินดีกว่า มีการประกาศกำหนดจังหวัดพื้นที่สีแดง(ควบคุม)และจังหวัดพื้นที่สีเหลือง(พื้นที่เฝ้าระวัง) เริ่มที่ภาคตะวันตก ๗ จังหวัดรวม กทม.   วันต่อมาเพิ่มเป็น 13 จังหวัด และ 25 จังหวัดตามลำดับ ทั่วทุก ภาค จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม มีเด็กเสียชีวิต ๓ รายที่กาญจนบุรี และสุโขทัย   เริ่มลามมาที่ภาคอีสาน ที่ชัยภูมิ   มหาสารคาม หนองคาย ขอนแก่น   กาฬสินธุ์    ข่าวว่า เชื้ออาจกลายพันธุ์ จากที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน มาเป็นจากคนสู่คนได้ ซึ่งจะทำให้มีคนตายเป็นล้านๆ    มีการออกข่าวการทำลายสัตว์ปีกจังหวัดพื้นที่สีแดง ทุกวัน      คาดว่าจะต้องมีการทำลายถึง   20 ล้านตัว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม   ส่วนสัตว์ปีกตามธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้   มีการพูดถึงการจัดการนกพิราบที่อยู่กันเยอะๆบริเวณสนามหลวง กทม. วิธีการคือใช้เหล้าขาวคลุกเคล้าอาหารหว่านให้กิน พอนกเมาก็จะจับไปทำลาย    เห็นภาพการทำลายไก่ทางทีวี ทำโดยจับใส่ถุงปุ๋ย ถุงละหลายๆตัวอัดกันแน่นแล้วมัดปากถุงไม่ให้อากาศเข้า      ไม่นานมันขาดอากาศหายใจแล้วจะตาย    เขาก็เอาไปโยนรวมกันในหลุมดินขนาดใหญ่ บางถุงยังเห็นเคลื่อนไหวเพราะไก่มันดิ้น บางถุงเชือกมัดปากถุงหลุด   มีไก่ที่ยังไม่ตายออกจากถุงได้   มันก็เดินอยู่แถวนั้น เขาก็เอาปูนขาวโรยฆ่าเชื้อ แล้วก็กลบดิน ไก่เป็นๆก็ถูกฝังรวมกับไก่ตาย น่าอเนจอนาถมาก ทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่ตั้งหน้าทำลายชีวิตสัตว์อื่นอย่างเลือดเย็นด้วยความตื่นตระหนกเกรงว่ามรณะภัยจะมาถึงตัว .      
  บุรีรัมย์   ๒๕๔๘ 

 

๓๐. ซึนามิ ๒ 

 

 
 ผู้เขียนได้ข้อมูลการเกิดคลื่นยักษ์ ซึนามิ จากหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์ฉบับต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘   มีว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดที่ทะเลลึก ๑๐ กม. ทางตะวันตกของเกาะสุมาตราเหนือ ห่างกรุงเทพ ๑,๒๖๐กม. ห่างภูเก็ตประมาณ ๕๘๐ กม.ความรุนแรงวัดได้ ๙.๐ ริกเตอร์. เริ่มไหวเวลา ๐๗.๕๘ น.(เวลาที่เมืองไทย) เพียง ๑ นาทีหลังจากแผ่นดินไหว มีคลื่นรุนแรง ความสูงมากปะทะชายฝั่งจังหวัดอาเจ๊ะตอนเหนือของอินโดนีเซีย พัดท่วมอาคารบ้านเรือนชายฝั่งเสียหายมาก คนตายทันทีนับหมื่น     และเพียง ๒ นาที คลื่นเข้าปะทะชายฝั่งสุมาตรา แล้วตามด้วยคลื่นขนาดปานกลางสูง จำนวน ๖ ลูกในเวลา ๑ ชั่วโมง    ที่เมืองไทย เวลา ๐๙.๓๕ น. เกิดปรากฏการณ์แรกคือน้ำลดแห้งจากชายหาดไปราว ๑๐๐ เมตร เป็นเวลา ๕ นาที    เวลา ๐๙.๓๘ น. คลื่นสูง ๒-๓ เมตรเข้ากระทบชายฝั่ง   เวลา ๐๙.๔๓ น. คลื่นสูง ๖-๗เมตร เข้ากระทบชายฝั่งอีก   เวลา๑๐.๐๓ น. คลื่นสูงกว่า ๑๐ เมตรเข้ากระทบชายฝั่งเป็นเวลา ๒๐ นาที   เวลา๑๐.๒๐ น. คลื่นสูง  ๕ เมตร เข้ากระทบฝั่งทำให้เกิดน้ำท่วมประมาณ ๑ ชั่วโมง   และน้ำทะเลได้กลับสู่ระดับปกติเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.
                      
สาเหตุที่เกิดคลื่นยักษ์เพราะพื้นใต้ทะเลแยกตัว เกิดช่องว่าง น้ำทะเลไหลเข้ามาแทนที่  เกิดปั่นป่วนเป็นคลื่นไล่เข้าชายฝั่ง  ความเร็ว ๖๐๐ –๗๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยิ่งใกล้ฝั่งคลื่นยิ่งสูง ว่ากันว่าความสูงสุดถึง ๔๐ เมตร น้ำทะเลอาจล้นเข้าไปชายฝั่งหลายร้อยเมตร   บริเวณที่เกิดความเสียหาย    คือ ชายฝั่ง    ส่วนลึกไปในทะเลกลับไม่เป็นไร
 
อย่างนี้ ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วรีบออกเรือไปในทะเล ลึกจะปลอดภัย                        เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีใครคาดคิด แม้แต่กรมอุตุนิยมวิทยาที่ถูกตำหนิว่าบกพร่องควรจะเตือนภัยเพราะเมืองไทยมีเวลาตั้งตัว ถึง ๒ ชั่วโมง
                                
ทีวีได้เผยแพร่ภาพ ที่คนอยู่ในเหตุการณ์บันทึกไว้  ภาพคลื่นกระทบชายฝั่งปะทะต้นไม้บ้านเรือนที่ขวางหน้า เห็นภาพบ้านเรือนต้นไม้ พังทลายในพริบตา เห็นภาพคนวิ่งหนีคลื่นไล่หลัง แสดงความรุนแรงเกินที่คาดคิด ทำให้เห็นความโหดร้ายของธรรมชาติ   จริงๆแล้ว มัน เป็นธรรมชาติ   ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น มีคน หรือไม่มีคน ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้น   คนไปโยงธรรมชาติ เพราะคนได้รับผลร้ายและคิดว่าธรรมชาติโหดร้ายกับคน .
 
 
                บุรีรัมย์    ๒๕๔๘
 
 
 
 
๓๒. เตี้ย  
 สมัยรับราชการ   ผู้เขียนมีเพื่อนชื่อ เตี้ย หลายคน ที่อุดร บุรีรัมย์   ล้วนเป็นคนน่ารักและ มีน้ำใจ     บ้านที่บุรีรัมย์ มีหมา ๒ ตัวแม่ลูก ตัวแม่ชื่อ เตี้ย   ตัวลูกเพศผู้ชื่อ ไอ้เตี้ย ข้างบ้านเลี้ยงให้อาหารบ้าง ไม่ให้บ้าง เลยเหมือนไม่มีเจ้าของ   ลูกชายชอบให้อาหารมันบ่อยๆ   ลูกสาวชอบเล่นกับมัน   ผู้เขียนห้ามลูกสาวบ่อยๆเพราะกลัวโรคพิษสุนัขบ้า   
                     
เตี้ยตัวแม่ออกลูกแล้วหลายครอก ครอกหนึ่งมี ๗ - ๘ ตัว พอกำลังน่ารักหยอกกันเล่นเกะกะหน้าบ้านมันก็ค่อยๆหายไปที่ละตัว เพราะคนอุ้มไปบ้าง รถทับตายบ้าง ไม่เคยเหลือเลย   ผู้เขียนไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่ชอบหมา
                    
วันหนึ่ง ผู้เขียนขับรถยนต์พาครอบครัวกลับจากเที่ยวต่างจังหวัด ลูกสาวบ่นคิดถึงเจ้าเตี้ยบ่อยๆกลัวว่าไม่มีใครให้อาหาร   ผู้เขียนเห็นเจ้าเตี้ยสองแม่ลูกผละจากถังขยะข้างทางขณะกำลังคุ้ยหาของกิน   วิ่งหน้าเริดคู่กันมาหารถเราที่กำลังวิ่งเข้าซอย     มันตามเราจนถึงบ้าน      มันแสดงอาการดีใจ อย่างเห็นได้ชัด   ทันทีที่รถจอดและลูกสาวผู้เขียนลงรถ    เจ้าเตี้ยแม่ลูกแย่งกันโดดหอมลูกสาว   ผู้เขียนประทับใจมาก และเริ่มสนใจที่จะให้อาหารมัน แรกๆรวบรวมเศษอาหารที่กินเหลือแต่ละมื้อเทใส่ภาชนะที่จัดไว้ประจำสำหรับมันโดยเฉพาะ ไอ้เตี้ยลูกเป็นหมาที่กินไม่ตะกละตะกราม มักรอให้แม่กินก่อนเสมอ
                    
เจ้าเตี้ยแม่อายุมากแล้ว ขนหลุดร่วง เต้านมย้อยเกือบถึงพื้น ออกลูกครอกสุดท้าย ๖ ตัว สีทองแดง ๒ ตัว สีครีม ๓ ตัว สีเทาอ่อน ๑ ตัว ยังไม่ละนม ถูกอุ้มไป 3 ตัวรวดคือสีทองแดง ๒ ตัว สีเทาอ่อน๑ ตัว ไม่นานหายไปอีก ๑ ตัวรถทับตาย ๑ ตัว เหลือเจ้าก๊องแก๊ง เล็กสุดตัวเดียวนอนซึม ซบแม่ คลอเคลียไม่ห่าง เตี้ยแม่ก็ดูหงอยๆ   ผู้เขียนให้อาหารเจ้าก๊องฯเช้าเย็น    มันโตเร็ว อ้วนน่ารัก   ละนมแม่แล้วแต่ยังชอบดูดเต้านมเล่น ชอบหยอกเล่นกับแม่ เด็กแถวนั้นเรียกมันว่า ลองกอง ผู้เขียนว่าเป็นชื่อที่เหมาะ เพราะขนมันสีคล้ายผิวเปลือกลองกอง    เช้าวันที่ ๘ ต.ค.๒๕๕๒ ผู้เขียนคลุกข้าวสุกกับน้ำซุบ ผสมชิ้นปลาทอด ใส่ภาชนะที่เลี้ยงมันประจำทุกวัน ออกไปหน้าบ้านตรงที่เคยให้อาหารประจำเรียกชื่อมัน เหมือนที่เคยทำ ไม่เห็นมันวิ่งมาหา เจ้าเตี้ยแม่ ไอ้เตี้ย อยู่กันครบ แต่ เจ้าก๊องฯหายไปไร้ร่องรอย   ผู้เขียนแน่ใจว่ามันถูกอุ้มไปแล้ว   ลูกสาวทำท่าจะร้องไห้ ผู้เขียนบอกลูกว่า อย่าเสียใจ เราทำบุญ ใครทำกรรมก็รับกรรมไป หมดภาระเราแล้ว เราทำดีที่สุดแล้ว” ใครว่าหมาไม่รู้จักรักลูก ใครว่าลูกหมารักแม่ ไม่เป็น   ใครที่ชอบพรากลูกหมาไปจากแม่ วันหนึ่งผลกรรมอาจทำให้ต้องถูกพรากจากพ่อ แม่ ไปอยู่ไกลๆ ต้องนั่งร้องไห้คิดถึงบ้านทุกวัน.
 
 
  
                                                                                                  บุรีรัมย์ ต.ค.๒๕๕๒
 
 
 
 
บทส่งท้าย
 
            
ผู้เขียนเป็นเด็กบ้านนอก     ใช้ชีวิตวัยเด็กช่วงแรกเหมือนเด็กชนบททั่วไปคืออยู่กับธรรมชาติ   ไม่มีทีวีดู การเล่นประสาเด็กๆตอนนั้น มีเล่นยิงเม็ดมะค่า(แต้) สนุกที่สุด   เล่นได้เป็นวันๆ ถ้าเป็นวันที่เรียนหนังสืออุปสรรคของการเล่นคือครู   เล่นโยนเหรียญหยอดหลุม     เล่นเป่ากบ   เล่นตี่จับ   เล่นฉายหนังตะลุง     หนังกระจก   หน้าฝนอาบน้ำคลอง    จับปลา วิดปลา ตกปลา วิ่งเล่นกลางฝน   หน้าหนาวผิงไฟย่างมันเทศกิน   สร้างกระท่อมฟางข้าว เล่นว่าว(ต่างกับภาคกลางที่เล่นว่าวหน้าร้อน) หน้าร้อนเล่นสงกรานต์     เที่ยวงานวัด   ดูหนังกลางแปลง   
 
พอเริ่มเป็นวัยรุ่นพ่อแม่ส่งไปเรียนหนังสือในเมือง (จังหวัด) ไม่มีการเล่นแบบที่บ้าน   ชอบดูหนังโรงในเมือง มีความสุขกับการได้คบ พูดคุยกับเพื่อนรู้ใจ ชอบเล่นฟุตบอล เริ่มตั้งใจเอาดีทางเรียน อยากเรียนมหาวิทยาลัย เพราะได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายเพื่อนเรียนธรรมศาสตร์
 
พอวัยรุ่นตอนปลายได้เข้าไปเรียน ม.ปลายที่กทม.   อาศัยอยู่กับญาติแถวบางลำพู   ชีวิตที่สนุกแบบเด็กหมดไปโดยสิ้นเชิง   เรียนหนักขึ้น   ยังชอบดูหนังโรง    ยังชอบคบเพื่อน   การได้รวมกลุ่มพูดคุยกับเพื่อนเป็นความสุข   เพื่อนเรียนที่กรุงเทพถ้าไม่ตั้งใจไปหาก็จะไม่ค่อยเจอเพราะไปหากันลำบาก ไม่เหมือนเพื่อนต่างจังหวัด  
 
เพื่อนคนกรุงเทพฯคนหนึ่งบ้านมันอยู่บางรัก อยากไปหามันก็ต้องนั่งรถเมล์เบอร์ที่ผ่านบางรัก บางรักอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้    บ้านเรือน ร้านรวงมันก็เหมือนๆกับบางลำพู กระเป๋ารถเมล์บอกว่าถึงบางรักแล้วยังงงๆแต่ก็ต้องลงรถ ขนาดว่า ถึงบางรักแล้วก็ยังหาบ้านเพื่อนไม่เจอ  
 
สมัยนั้นไม่มีร้านเซเว่นฯ   ไม่มีมือถือที่จะโทร.บอกว่า “.เฮ้ย..กูรออยู่ที่หน้าเซเว่น มึงมารับหน่อย ..” อะไรทำนองนั้น การได้คบพูดคุยกับเพื่อนกรุงเทพจึงมักเป็นวันที่ไปโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่        มีโรงหนังชั้นสองอยู่ใกล้บ้าน ชื่อโรงหนังบุษยพรรณ(ไฟไหม้หมดนานแล้ว) ฉาย2เรื่องวนไปเรื่อยไม่มีต้นปลาย เข้าดูตอนไหนก็ได้ หนังอะไรที่อยากดูจะรอให้เข้าฉายที่โรงใกล้บ้าน ถูกสะตังค์ ได้ดูเรื่องที่ชอบแล้วยังได้แถมอีก 1 เรื่อง หนังไทย เรื่อง  แผลเก่า  ดูแล้วติดใจพาเพื่อนดูซ้ำวนหลายรอบ ค่าดูถือว่าถูกมากถ้าคิดเฉลี่ยกับจำนวนรอบที่ดู    เพื่อนมันหลับกรนเสียงดัง   คงเบื่อดูซ้ำๆ  
 
ผู้เขียนหลงอีเรียม หนักกว่า ไอ้ขวัญ ในเรื่องซะอีก และยังเชื่อว่าผู้หญิงชื่อ เรียม ต้องสวยทุกคนไปนาน สอบเอนทรานส์ ได้เรียนธรรมศาสตร์ อยากเป็นข้าราชการเพราะอยากมีบำนาญกินตอนแก่ พอเรียนจบก็สอบเข้ารับราชการได้สมใจ ได้บวช ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รับราชการได้ 28 ปี สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เห็นว่าพอแล้วก็ลาออกก่อนเกษียณ 8 ปี
 
มองย้อนกลับไปอดีต รู้สึกเวลาผ่านไปไม่นาน   มองไปข้างหน้าหากจะตายอายุแปดสิบ   ความตายก็อยู่ไม่ไกล    ชีวิตเกิดมา   สนุกมากกว่าทุกข์ในเบื้องต้น     สนุกด้วยทุกข์ด้วยเท่าๆกันในเบื้องกลาง     ดูแล้วน่าจะทุกข์มากกว่าสุขในเบื้องปลาย     ผู้เขียนเห็นว่า ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวง การได้บวช ได้ศึกษาหลักธรรมฯมีสารประโยชน์ต่อชีวิตมากที่สุด   ธรรมมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตทุกคน ขอเพียงอย่าเห็นธรรมมีค่าแบบเครื่องลายครามที่เก็บเข้าตู้โชว์ปิดกุญแจเอาแต่ชื่นชม    ต้องหยิบ ต้องจับมาใช้บ่อยๆให้คุ้นเคย   ให้เคยชิน   ให้เป็นนิสัย     จึงจะเกิดประโยชน์    ขอให้ผู้อ่านมีความสุขสมเจตนาผู้เขียนนะครับ.
                                                                                       
 
 
 
ด้วยความปรารถนาดี 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:36

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:03

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:28

  http://www.burberryoutletonline-it.it burberry borse http://www.burberryoutletonline-it.it burberry http://www.belstaffjacket.eu belstaff jacket http://www.burberryschalsoutlet.de burberry taschen http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlets

 4. 4
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 12:29

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 5. 5
  saleshop2015
  saleshop2015 asfsafas@hotmail.com 22/04/2015 12:47

  That same talent evaluator pointed to Wright's first home run this spring -- a booming shot over Tradition Field's batter's Ray Ban New Arrivals eye in straightaway center -- as evidence that he may finally be trending back in the right direction. RB4170 New hitting coach Kevin Long insists that Wright's batting-practice sessions look different than anything he studied on video ray band this winter, comparing the straight trajectory of his balls to the "banana" arc of ones he hit last knockoff ray bans wayfarer summer. Early this offseason, Wright flew out to Arizona to work directly with Long."I'm just trying to make ray bans eyeglasses him the best player that I can possibly make him at this given time," Long said. "To say, vintage ray ban sunglasses 'I want him to be like he was in 2007 or 2008,' I don't know. Maybe it's still ray ban eyeglasses in there. Nobody knows. I don't think he even knows."What the Mets do know is that while Curtis rayban sale Granderson may be due for a better season, Lucas Duda may repeat as a 30-homer slugger and Michael ray ban eyeglasses Cuddyer may give them added pop, none of them loom as significant as Wright.
  Christian evangelist Ray Comfort small ray ban wayfarer famously posted a YouTube video proclaiming bananas to be an atheist’s nightmare. On March 1, Comfort insinuated on ray ban aviator 3025 his Facebook page that the word “banana” has become his nightmare.Comfort, along with his sidekick Kirk Cameron, has deals on ray ban sunglasses made a career of evangelizing a strict literalist interpretation of the Bible. Often times on his television show, ray ban jackie ohh sunglasses “The Way of the Master,” he will go after unsuspecting people with misleading tactics and his signature Ten ray ban sunglasses price Commandments quiz. His two movies, “The 180 Movie” and “Genius: The Movie” also rely on the same bag polarized ray ban sunglasses of tricks.He also loves to antagonize atheists. It was his attempt to antagonize atheists that led him to ray ban classic wayfarer make his infamous video, “The Banana Argument.” His argument was so bad and full of errors that lots ray ban sunglasses uk of atheists started making response and parody videos. Comfort's video became so popular among atheists that Comfort earned cool ray ban sunglasses the nickname, “The Banana Man,” which seems to have stuck.
  She discovered it was a scam only when ray bans eyeglasses the real company asked why she had not paid the same invoice."When you're a small business person, that's ray ban polarized sunglasses for men a killer blow," Hails says.Amazingly, the business owner got half her money back a year later, when Ukrainian black aviator sunglasses ray ban police managed to recover it from Nigeria."Ninety-five per cent of the time, the money is gone," Hails says.NOT original ray ban wayfarer so long ago terrible spelling and obviously fake logos meant it was reasonably straight forward to spot a Ray Ban Cats hoax email when it landed in your inbox.But now a dodgy email might be indistinguishable from a legitimate ray ban mirrored aviators one, and is often sent from a trusted email address, Internal Affairs investigator Kate Newrick says.In fact, poor ray ban black sunglasses grammar might be used deliberately - to weed out sceptical people who notice such details, Newrick says."People who pink ray bans are thinking it's dodgy in the first place, they're less likely to pay or give information."
  Early April ray ban jackie ohh ii typically sees a rash of emails claiming to be from the Inland Revenue Department, offering tax refunds. Scammers ray ban stores have little respect for moral boundaries - they might pose as charities collecting for natural disasters or offer ray-ban rb3016 classic clubmaster sunglasses inheritances purportedly left by someone who died in tragedies like the MH370 plane crash, Newrick says."There definitely is blue ray ban sunglasses a scam for everybody, and the scammers are getting far more advanced with how they approach scams. It's ray ban glasses for women a lot more psychological."Newrick makes up one-sixth of Internal Affairs' electronic messaging compliance unit, a team with legal original ray ban sunglasses powers to prosecute spammers and scammers under 2007's Unsolicited Electronic Messages Act. Individuals can be fined $200,000 or ray ban glasses frame businesses $500,000 for breaching the act, but the team has limited powers when it comes to overseas scammers, where to buy cheap ray ban sunglasses even if they can be identified, team manager pink ray ban sunglasses Toni Demetriou says.
  And RDJ knows a little something about being a big deal. The famed Brat Pack member has overcome decades of personal struggles with substance abuse and criminal activity to become one of Hollywood’s highest ray ban glasses sale paid, and much adored, actors. In the frame of his four-decade career, the New York native has played ray ban caravan a close-to-home, out-of-control rich kid in Less Than Zero, silent film star Charlie Chaplin, Michael Douglas’s assistant in ray ban eyeglasses cheap Wonder Boys, a lawyer on Ally McBeal, Sherlock Holmes and one of Marvel’s most popular superheroes, Iron Man.
  ray ban sunglasses outlet review />Despite his embarrassingly bad argument, Comfort continues to try to antagonize and taunt atheists on his Facebook page. discount ray ban eyeglasses He often directs comments to atheists. He does however moderate his page and frequently bans some atheists who ray ban aviator use language he considers “blasphemy” or “cussing.”In case you have noticed the influx of vintage looking shades on ray bans on sale the streets lately, you are correct in your observation. And you just may have doubted the notion that RB3467 you too could pull off this effortlessly-suave look, but I am here to tell you that is nonsense. ray ban clubmaster cheap Yes, you too can embrace this chic style and cover your peepers in a pair of these classic rayban glasses spectacles. In case you haven't figured out exactly what sunglasses I am referring to, give your memory a ray ban sunglasses outlets jog and think back to Bob Dylan, Miami Vice's Don Johnson, Tom Cruise in Risky Business, Audrey Hepburn ray ban sunglasses usa in Breakfast at Tiffany's, or even The Blues Brothers. Got it yet? Yes that's correct, I am referring ray ban vagabond sunglasses to one of the forever epitomes of cool...the Ray-Ban Wayfarer RB2140 sunglasses.

 6. 6
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:38

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

 7. 7
  Sjcg123
  Sjcg123 jay452996847@gmail.com 07/12/2016 13:22

  Air Max 90


  Cheap Michael Kors


  sac a main michael kors


  Soccer Boots Outlet nike


  pandora rings


  Bottes Ugg Femme Pas Cher


  Orecchini Pandora


  ugg boots cheap


  nike air max running shoes


  vans shoe store


  Moncler Outlet Online


  ugg clearance


  Uggs Pas Cher Soldes


  Jordan Schoenen


  Moncler Store


  Ugg Pas Cher Femme


  Jordan Sneakers For Sale


  canada goose jacket outlet


  air jordan


  Jordan Store


  Canada Goose Womens Coats


  uggs for women


  Uomo Hogan


  moncler girls


  chaussures de foot pas cher


  nike sneakers


  womens nike air max


  louboutin heels


  hyperdunk 2014


  scarpe hogan outlet


  Michael Kors handbag on sale


  nike chaussures


  Michael Kors


  portafoglio michael kors


  ray ban wayfarer eyeglasses


  Botte Ugg Femme


  Moncler Sale


  new yeezy shoes


  hogan rebel donna


  religion store


  moncler outlet


  Boty Nike Air


  Veste Moncler Femme


  Doudoune Moncler Site Officiel


  pandora jewelry store


  new pandora charms


  Nike Black Friday


  Ugg Homme Pas cher


  Coach Bags On Sale


  toms sale


  canada goose coats


  Pandora Beads And Charms


  australia uggs outlet


  nike sb stefan janoski


  Canada Goose Sale Outlet


  michael kors handbags on sale


  Ray ban sale online


  scarpe nike


  Toms Shoes For Women


  Chestnut Ugg Boots


  goedkope nike air max


  nike joggesko


  nike free


  cheap real uggs


  botas de futbol


  Doudoune Moncler Solde


  Doudoune Femme Pas Cher


  adidas schoenen


  Boutique Ugg


  uggs for cheap


  newest lebron shoes


  adidas outlet stores online


  Oakley Outlet


  Pandora Official Website


  Ugg boots Sale


  ugg boots outlet online


  cheap uggs


  cheap christian louboutin


  reebok running shoes


  Lebron 13


  pandora bracelet charms


  pandora charm bracelet sale


  cheap uggs for women


  air force one pas cher


  Anelli Pandora


  Air Jordan News


  chaussures nike pas cher


  Ugg Boots On Clearance


  Canada Goose Coats For Men


  canada goose online store


  nike jordan shoes


  Veste Moncler Pas Cher


  zapatillas nike baratas


  Moncler Soldes


  Negozi Pandora


  prada outlet


  ugg factory outlet


  billige nike sko


  adidas store


  canada goose sale online


  Michael Kors handbag discount


  new jordan releases


  hogan scontate


  ugg outlet online


  Sneakers Nike


  Canada Goose Outlet


  Ugg Noir Pas Cher


  nike schuhe günstig


  tru religion jeans


  Soldes Ugg


  Oakley Sunglasses Cheap


  Nike Factory Store


  ugg boots for women


  oakley sunglasses clearance


  23 is back


  nike shoes


  coach factory outlet online


  Nike Store


  fitflops sale uk


  nfl store


  Doudoune Femme Pas Cher


  longchamp tote bag


  Chaussure Nike Pas Cher


  zapatillas running


  ugg store


  nike sportschuhe


  chaussure basket homme


  Ugg Femme Pas Cher


  moncler jacket sale


  běžecké boty nike


  Nike Online Store


  Ugg Button


  Cheap Stone Island Jackets


  uggs outlet


  Nike Air Max 90


  Canada Goose Outlet Store


  retro jordans for cheap


  Stone Island Outlet


  canada goose jackets on sale


  Air Huarache


  pandora outlet store


  nike air schuhe herren


  pandora beads


  nike air jordan pas cher


  Adidas Shoes Discount Marketplace


  cheap nike air max


  official NHL jerseys


  Nike Air Max Cheap


  zapatos de futbol nike


  Ugg Classic Tall


  chaussure Nike homme


  Nike Zapatos


  huarache sneakers


  Womens Ugg Boots


  Jordan Future


  Doudoune Moncler Pas Cher


  Moncler Jacket Womens


  Canada Goose Official Site


  nike mercurial soccer cleats


  pandora online


  Canada Goose Outlet


  Nike Air Jordan 11


  christian louboutin outlet


  nike boty dámské


  Sheepskin Ugg Boots


  Timberland skor


  zapatilla adidas


  nike air


  Ugg Grise Pas Cher


  Bottes Ugg Pas Cher


  Ugg Outlet Online Store


  nike tn pas cher


  cheap air max outlet


  adidas outlet


  Toms Outlet Online


  Doudoune Moncler Pas Cher


  converse store


  nike sportschuhe damen


  longchamp bags on sale


  moncler coats for women


  ugg boots classic


  canada goose jackets for women


  toms shoes outlet


  Air Jordan Release Date


  sac coach soldes


  abercrombie and fitch store


  australia uggs outlet


  Uggs Outlet Store


  nike damenschuhe


  Original Ugg Boots


  adidas kläder


  michael kors bags outlet


  1207Sjcg

 8. 8
  29/07/2017 08:18

  http://www.pinnaclesports.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realtorinstitute.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jacktripp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mymultiplexcinemas.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalmasters.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://giftofchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://finelivingnetwork.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bestsupplements2buildmuscle.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hostmysaas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://realestate4less.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.e-healthdomains.com/?url=zebratomatoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://aarstinks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.metalbuilding.cc/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://justiciaparatodos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://abookbyitscover.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://selecttoperform.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://palmerhistory.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ausspa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hdsupplysuck.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://diabeteskidneystones.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.thegivingearth.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thomasplastics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://woodlandgroupinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jalight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buffettwatch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://seniorletters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://buckshire-corp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://darwinreid.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://iamtoohot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://goldenlife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nationalbankshares.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sunlightmktg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://celebritycommercecard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://beyondhorizons.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://etechnicians.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://kool-kids.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://arafeina.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dwarfplanet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://burntcork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://anadigics.com.tw/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.alander-damsten.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://historyshot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://marksogrx.tumblr.com.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://latinorecords.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.horseed.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://3proof.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://begendirme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://antindies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.scrubfabric.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ranchobelagonews.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://firstcitizensbankmd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.schumachercarpet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securelocation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://automotive-harness.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://dhatpa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://o-scrub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lh4associates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://canalrd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.camdenoverseas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tagtoll.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pestmanagementreporter.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avantguard.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://reagansantoni.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://flag-and-bell.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://jeannapier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://openrouting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://emssafetyservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1stepsolutions.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitafterfiftyfive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://montour-falls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://treespace.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.klayanderson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://quarteraway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gilmoressoundadvice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://acorncottage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://afshin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hairsalon-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mdexpert.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://meetworldtrade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://subcontratalo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worldjobs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sandalinsoles.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.mostrate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://bangaloreonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://greektheatrela.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://trend.com.mx/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://pengle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mag-web.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://cinecom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ixmap.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.lifesimplified.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thestationatwestside.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nancylam.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.fashion-bug.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://americananimeawards.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://1-888-sue-merck.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://parcopa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://worktrucksshow.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.emigrantfundingcorporation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fitnessloss.at.ua.assetline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fourthpoint.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://20muleteamsweeps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gladstonecommercial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academyartuniversityfaculty.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://vptube.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tangorx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://itfirms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://terrispencer.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://usavaluations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://adventureofalifetime.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.betbac.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ytsong.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sullivan-schein.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://specializedmovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://servicecab.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://chopart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://federalretirementassociation.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://scooterbiz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://californiacyclist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://leopalace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fluteforum.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://fasttvdownloads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://argusrx.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://commercialdivers.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://charlie-dont-surf.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sheltersucks.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rowlands-sales.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tsourcetransmission.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rajahgroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://legendaryinnovations.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://teatimerocks.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://hiller.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://radiopaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://softwhale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ddbeurope.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sevenrajs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://mailguy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://academy-art-collegefaculty.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://poundstar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rsfluxury.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://wood-harbinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://icraze.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://stalgis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://prototypes.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://gainesvillesun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ifromtheheart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://2rubyshoes.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://avicent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://tanchengkim.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://travelresourceunlimited.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://romabankcommunityfoundation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://ottertail-power.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://froxy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://thepumppeople.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://securepaper.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://nirogdhampatrika.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://guttertunnel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://rockviewfarm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://sanfranciscogov.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://redstoneagency.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.less-wire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://lindasusanpage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.focusedonresults.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://biotechserviceinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytolog
  http://www.annemetz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yourlisten.com/kredytologhttp://www.gzhuiting.net/comment/html/?28211.html


  http://sbgl.net.cn/comment/html/?212706.html
  http://www.sjzidc.net/comment/html/?67721.html
  http://www.zzbjzs.com/comment/html/?56088.html
  http://web.comsz.com/comment/html/?38724.html
  http://www.268mt.cn/comment/html/?16278.html
  http://www.zheny33555.com/comment/html/?94257.html
  http://www.kfbearing.com/comment/html/?175009.html
  http://hssknb.com/comment/html/?191224.html
  http://be21.cn/comment/html/?76964.html
  http://www.b9178.com/comment/html/?343019.html
  http://demo.bnsem.com/comment/html/?29790.html
  http://www.meilisite.com/comment/html/?69897.html
  http://mb.lsub.cn/comment/html/?89335.html
  http://jz.ruisizs.com/comment/html/?301956.html
  http://55k.com.cn/comment/html/?90185.html
  http://gaof1332.com/comment/html/?150030.html
  http://www.kzzebra.com/comment/html/?1192.html
  http://www.paiketv.com/comment/html/?116028.html
  http://www.wzcs.net/comment/html/?39819.html
  http://shijiew.com/comment/html/?294723.html
  http://www.028ccbj.com/comment/html/?173747.html
  http://www.brt868.com/comment/html/?44491.html
  http://nongjl.com/comment/html/?144514.html
  http://www.seedawn.com/comment/html/?118694.html
  http://szxc188.com/comment/html/?423979.html
  http://cg028.com/comment/html/?51920.html
  http://wositetea.com/comment/html/?151631.html
  http://www.fjwysmc.com/comment/html/?87003.html
  http://site.zjhd.pw/comment/html/?184548.html
  http://www.nhfa.org.cn/comment/html/?39553.html
  http://www.dlwatch.com/comment/html/?32870.html
  http://www.pgyxy.com/comment/html/?84976.html
  http://www.xwzhen.com/comment/html/?251030.html
  http://chdia.com/comment/html/?62585.html
  http://tjadty.com/comment/html/?355819.html
  http://www.dailipass.com/comment/html/?91262.html
  http://ggg14.cn/comment/html/?43912.html
  http://php011.adshop360.top/comment/html/?5708.html
  http://www.shijiew.com/comment/html/?294794.html
  http://smgjsl.com/comment/html/?173820.html
  http://www.soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1218.html
  http://www.mydts520.com/comment/html/?16239.html
  http://ynrqqgg.com/comment/html/?72664.html
  http://www.joylong.wang/comment/html/?12372.html
  http://www.55k.com.cn/comment/html/?90464.html
  http://www.hnsssd.com/comment/html/?101651.html
  http://www.ffkj230.com/comment/html/?202741.html
  http://greatquality.cn/comment/html/?325744.html
  http://www.zzgp.org/comment/html/?804.html
  http://www.mzlxyyzj.com/comment/html/?40981.html
  http://www.xchtzx.com/comment/html/?24642.html
  http://whtfzc.com/comment/html/?55379.html
  http://www.china-caic.com/comment/html/?515188.html
  http://zygysgwcg.com/comment/html/?611.html
  http://zheny33555.com/comment/html/?94345.html
  http://www.taoli99.com/comment/html/?3711.html
  http://tingyiyuqi.com/comment/html/?13426.html
  http://www.chdia.com/comment/html/?62618.html
  http://cnjute.net/comment/html/?20309.html
  http://www.dlqidi.net/comment/html/?25275.html
  http://www.tjadty.com/comment/html/?355893.html
  http://genguichaye.com/comment/html/?7131.html
  http://www.hssknb.com/comment/html/?191268.html
  http://www.sbgl.net.cn/comment/html/?212740.html
  http://www.ynrqqgg.com/comment/html/?72665.html
  http://yuanmuyao.com/comment/html/?180146.html
  http://www.ruyishop.ca/comment/html/?74504.html
  http://www.rui-rui.com/comment/html/?34037.html
  http://soaso.net.cn/jianzhan/00010/comment/html/?1219.html
  http://www.neoqqd.com/comment/html/?131282.html
  http://shsjec.net/comment/html/?60974.html
  http://merrican.com/comment/html/?19994.html
  http://paiketv.com/comment/html/?116031.html
  http://www.tianranpai.com/comment/html/?2089.html
  http://matlabtech.com/comment/html/?979.html
  http://hujibe.com/comment/html/?40470.html
  http://3.88677.cn/whzyktwcn/comment/html/?590.html
  http://www.gmbo.cn/comment/html/?51338.html
  http://www.glszys.com/comment/html/?46965.html
  http://www.he-ze.com/9003/comment/html/?5493.html
  http://www.hfuyw.com/comment/html/?67298.html
  http://szsanni.com/comment/html/?32193.html
  http://www.szsanni.com/comment/html/?32194.html
  http://www.qoopoo.com/comment/html/?34273.html
  http://www.kxwmh.com/comment/html/?5679.html
  http://maodns.com/comment/html/?33417.html
  http://taizhoujinrong.com/comment/html/?22736.html
  http://xqhsw.com/comment/html/?177983.html
  http://php235.adshop360.top/comment/html/?12254.html
  http://demo.ewangdiy.com/2240/comment/html/?641.html
  http://www.junjuntex.com/comment/html/?13624.html
  http://www.xingmengyuanlipin.com/comment/html/?338894.html
  http://web.hrhl99.com/comment/html/?49941.html
  http://www.jinmanongye.com/comment/html/?5904.html
  http://xiangyanpingtai.com/comment/html/?24340.html
  http://web.3s3w.com/comment/html/?29191.html
  http://www.koyo764.com/comment/html/?20459.html
  http://223.4.217.45/comment/html/?74009.html
  http://gmbo.cn/comment/html/?51362.html
  http://www.bjcujuyuan.cn/comment/html/?12116.html
  http://www.gdxhhj.com/comment/html/?37782.html
  http://rongjiad.com/comment/html/?6879.html
  http://www.1taiji.com.cn/comment/html/?38604.html
  http://kasperskycn.cn/comment/html/?52358.html
  http://azls0.net/comment/html/?37666.html
  http://www.oetek.com.cn/comment/html/?61929.html
  http://www.dxh198.com/comment/html/?37496.html
  http://coodm.com/comment/html/?2841.html
  http://moban.uniun.net/comment/html/?20426.html
  http://ckso.cn/comment/html/?16548.html
  http://www.jikeshou.com/comment/html/?27280.html
  http://szideir.com/comment/html/?14123.html
  http://shangpinpeijian.com/comment/html/?14402.html
  http://www.jinripifa.com/comment/html/?674.html
  http://bdy120.net/comment/html/?36850.html
  http://zhyanw.com/comment/html/?25865.html
  http://www.ikia.pw/comment/html/?25668.html
  http://start-musical.com/comment/html/?12430.html
  http://4abooks.com/comment/html/?260522.html
  http://www.shhuangeyuan.com/comment/html/?54985.html
  http://jmicl.com.cn/comment/html/?33724.html
  http://szlezze.com/comment/html/?25132.html
  http://tianjinhwhjh.com/comment/html/?39957.html
  http://dm67.cn/comment/html/?29983.html
  http://www.xn--8uqv8tksf6qry5xf6p.com/comment/html/?3396.html
  http://www.gabion-jdx.com/comment/html/?51535.html
  http://web.greatquality.cn/comment/html/?325944.html
  http://ancxwx.com/comment/html/?3632.html
  http://hjdze.top/comment/html/?50659.html
  http://gzhuiting.net/comment/html/?28436.html
  http://www.rongbocaifu.com/comment/html/?11068.html
  http://www.nmbswx.com/comment/html/?6027.html
  http://luoyiedengshi.com/comment/html/?1316.html
  http://szpaiying.com/comment/html/?746.html
  http://www.taizhoujinrong.com/comment/html/?22738.html
  http://ychangwang.com/comment/html/?2057.html
  http://www.htqtop.com/comment/html/?11178.html
  http://sdemo.chinafu.com/website2029/comment/html/?749.html
  http://9j9xj.com/comment/html/?1134.html
  http://qc-wh.com/comment/html/?768.html
  http://www.huaxiangwh.com/comment/html/?10055.html
  http://nbdb8.com/comment/html/?21372.html
  http://4158.ruhujituan.com/comment/html/?37152.html
  http://66.yahootw.net/comment/html/?28466.html
  http://cyw.iweiyg.com/comment/html/?269674.html


แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view