http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

สุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรม

สุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรม
 
 

 
 
"มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิตหนึ่ง นอกจากจิตหนึ่งแล้ว
มิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ “เป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้น และไม่อาจถูกทำ ลายได้เลย
มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และ “ไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ ไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดา
สิ่งที่มีการตั้งอยู่” และไม่มีการตั้งอยู่ ไม่อาจจะลงความเห็นว่า เป็นของใหม่หรือเก่า ไม่ใช่ของยาวหรือของสั้น ของใหญ่หรือของเล็กทั้งนี้ เพราะมันอยู่เหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการทิ้งร่องรอยไว้ และ “เหนือการเปรียบเทียบทั้งหมดอ่านเพิ่ม
 
อ่านเพิ่ม: บทควาทที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์-ปวงปรัชญาอินเดีย
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
   
งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ๒๕๕๕
      
งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์๒๕๕๕
Surin Elephant Round up 2012
หลายท่านอาจยังไม่รู้งาานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ยังมีโปรมแกรมที่น่าสนใจ ติดตามชมอีกมมากมาย ล้วนแต่มีความน่าสนใจ ในการที่จะเรียนรู้ สังคมวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ PAGE นี้ www.visitsurin .com ได้นำเสนอ ในทุกโปรแกรม กิจกรรมการแสดงไว้ ทั้งซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับนักลงทุนทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว....More
       
 
ยุทธศาสตร์อาเชียน โลกกับประเทศไทยหลังปี ๒๕๕๘
 
       
การประชุมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารสุข
๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๔ เวลา ๐๘:๓๐-๑๒:๐๐ น.ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การเตรียมความพร้อมภาคประชาชน สู่..เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)
ดำเนินรายการโดย: ดร.บุษราภรณ์ ปรากฏรัตน์ วิทยากรบรรยาย:- ยุทธศาสตร์อาเชียน โลกกับประเทศไทย
นายปรีชา วรเศรษฐสิน ประธานบริษัท กรีนเวิลด์ ฟรุ้ตโปรดักส์ จำกัด รองประธานสภาอุตสาหกรรมสุรินทร์
- การเตรียมความพร้อมสู่..AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ปี ๒๕๕๘นายสุรพล โชติโสภณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี..More
 พิธีกรรมทำเชือกปะกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวกูยบ้านตากลาง อ.ท่าตูฒ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 


.

                                         
วันลอยกระทง สุรินทร์ ๒๕๕๕ พระจันทร์ทรงกรด
 
   
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...More
 
       
ปราสาทตาควาย  ตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ของเทือกเขาพนมดงรัก เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผังของปราสาทเป็นรูปกากบาท ส่วนฐานต่ำ ส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยศิลา..More..Video   
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...Mor
พิธีแต่งงาน จดทะเบียนบนหลังช้าง 2554
        
พิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างWedding Registration on
Elephantประจำปี 255414 ก.พ. 2554ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์….More
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos of Angkor by:
Surapon Choetsopon 
  
Photos of Angkor by:
Sompong Sriisattayasatien
  
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี ๒๕๕๒..More 
 
 
วัฒนธรรมการทอผ้าไหม ชวยกวยหมู่บ้านช้าง ต.กระโพธิ์ 
 
 
 
พิธีแต่งงานบนหลังช้าง 2554
 
 
   
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์
การประชุม กรอ.สุรินทร์ 23 กพ 2555 โดยนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุม – ผู้ว่าฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในภูมิภาคอาเชียน ซึ่งกำหนดให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีเริ่มต้นที่กำหนดให้ชาติสมาชิกทุกประเทศเปิดเสรีทางการค้า-การลงทุนเรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ (ASEAN Economic Community: AEC)
การเตรียมความพร้อมสู่ AEC ของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ – ความเคลื่อนไหว และข้อเสนอแนะต่างๆจากภาคเอกชน หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรม และส่วนราชการต่างๆ ที่จะต้องเข้ามารับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกฎระเบียบ เป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุนฯลฯ
เรื่องที่คนสุรินทร์ต้องรู้...การสำรวจขุดเจาะบ่อน้ำมันในสุรินทร์-ทะเลสาบทุ่งกุลา-จังหวัดอุดรมีชัยกำลังจะมีสนามบินแห่งที่2 ฯลฯ.........คนสุรินทร์ไม่ควรพลาด..More
การทำเกวียนโบราณในกัมพูชา ที่แฝงด้วยปรัชญา "กงกรรม กงเกวียน" อารยะธรรมที่สาบสูบใน..อินโดจีน
 
เล่าเรื่อง..โดยคุณสุพรรณเรศ ดวง ชาวเสียมเรียบ 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่..www.visitsurin.com         
 
 
 
 

ข้าวหอมมะลิ

 

 

จักสานหวาย
 
 
ประคำเครื่องเงิน
 
 
 
เกษตรอินทรีย์แนวทางความอยู่รอดของเกษตรกรไทย ซื้อซื้อ กู้กู้ หนี้หนี้ จ้าจ้างและเจ๊งเจ๊ง 
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วดการรักษาความเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี
 
พิธีกรรมปัญโจลมะม็วดจึงกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยโบราณ ไสยศาสตร์ ฯไม่เป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาในหมู่คนรุ่นใหม่หากแต่ความเชื่อศรัธทาในหมู่ชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมร ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไปยังคงเชื่อศรัทธา จากผลการรักษาอันปรากฏที่หายจากการเจ็บป่วยด้วยวิธีการปัญโจลมะม็วด แม้จะไม่แม่นยำ ๑๐๐ %แต่ก็สามารถแก้.More
 
งานบุญประเพณีเลิงพนมสวาย
 
จังหวัดสุรินทร์ดินแดนแห่งอารยธรรมหลากหลายวัฒนธรรม งานบุญประเพณีเลิงพนมหรือที่รู้จักกันทั่วไป "งานบุญประเพณีขึ้นเขาสวาย"เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นประจำทุกวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (ปี ๒๕๕๑ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน)  นายพูนศักดิ์ ประณุทนรพาลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกอบจ.สุรินทร์ ร่วมกับ..More
 
 
อ่านเพิ่ม..บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์-ปวงปรัชญาอินเดีย
ผ้าไหม
 
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง..More  
การทอผ้าไหมของชวยกวย หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
 
 
ตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ 2550
 “กษิรธารามหานาฏกรรมตำนานพันปี ไศวะมณีศีขรภูมิ
 
ปราสาทหินศีขรภูมิสร้างขึ้นระหว่างพ.ศ.๑๕๕๐พ.ศ.๑๗๐๐จากลวดลายที่เสาและทับหลังของปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทั้ง๔องค์มีลักษณะปนกันระหว่างศิลปขอมแบบปาปวนและแบบนครวัดสำหรับเป็นศาสนสถานภายใต้ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและต่อมาคงมีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาตามที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่๒๒-๒๓ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชดจ.สุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ประณุทนรพาลได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสนองพระราชเสาวณีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยประกอปพิธีบวชต้นพยูงยักษ์(ขนาด ๓ คนโอบ)เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ..More
 
ตามรอยราชมรรคาที่..กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
ขณะที่จักรพรรดิกุบไลข่านปกครองจีน มาร์โคโปโล นักผจญภัยแสวงโชคชาวเวนิชได้เดินทางผ่านทะเลทรายอาหรับ เข้าไปในจีนและเสนอตัวรับใช้จักรพรรดิกุบไลข่านนานถึง23ปี ก่อนเดินทางกลับยุโรปทางเรือผ่านช่องแคบมะละกา อินเดียทะเลแดง กลับสู่เวนิชและได้เขียนหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศในโลกตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศเพชรนิลจินดาฯลฯ       อาณาจักรเมืองพระนครกำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่๒ระหว่างพ.ศ. ๑๖๗๕พระองค์ทรงประกอบพิธีกัลปนาและอุทิศรูปสลักวิษณุเทพองค์ประธานซึ่งสูญหายไปนานแล้วในระหว่างการก่อสร้าง..More
 
สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงประกอบแสง สี เสียงชุด “ศิวนาฏยคีตา ศีขรินทรา เทวาลัย”จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย...More 7 คลิป 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านช้างและหมู่บ้านผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพอำเภอท่าตูม และหมู่บ้านผ้าไหมตำบลท่าสว่างอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๐โดยมีคณะข้าราชการชั้น..More
พบ"รอยพระพุทธบาท"
 
การค้นพบหลักฐานครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์รอยพระพุทธบาทที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพบบริเวณเทือกเขาพนมดองเร็กบนเส้นทาง "ตามรอยอารยธรรมขอม" ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อนิตยสารวารสารเมือง..More
 
พิธีเปิดยิ่งใหญ่ ”ห้องภาพเมืองสุรินทร์
 
 
ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งของชาวสุรินทร์ ที่เฝ้ารอมาเป็นเวลานาน การเปิด “ห้องภาพเมืองสุรินทร์” นี้ นับเป็นวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ด้านวัฒนธรรม ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ที่มองการไกลทะลุ สู่..มิติโลก”ยุคหลัง วิทยาศาสตร์” เยาชนคนรุ่นต่อๆไป พวกเขาจะมีวิถีการดำเนินชีวิต....More
เขื่อนตะเกา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 
Prasat Sikhoraphum Toudsand Year Legend Festival.2008
  
หลักฐานที่พบ   ปรางค์ก่ออิฐ ๕ องค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยปรางค์ประธานปรางค์บริวาร และสระน้ำ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐มิถุนายน ๒๕๒๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา..More
 
 
 
ข้าวหอมมะลิ
 
 
จักสานหวาย
 
 
 
 
 
เกษตรอินทรีย์แนวทางความอยู่รอดของเกษตรกรไทย ซื้อซื้อ กู้กู้ หนี้หนี้ จ้าจ้างและเจ๊งเจ๊ง 
 
ผู้ว่าฯ สุรินทร์พร้อมผลักดันโครงการ “สามเหลี่ยมมรกต”
 
 ผู้ว่าฯ สุรินทร์พร้อมผลักดันโครงการ “สามเหลี่ยมมรกต” ไทย -ลาว-กัมพูชา ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก การประชุมสามเหลี่ยมมรกต ครั้งที่ ๔     การประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายไทย - ลาว และกัมพูชา เพื่อพัฒนาการโครงการท่องเที่ยวสาม เหลี่ยม มรกต ครั้งที่ 4เมื่อวันที่ 3 พ .ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..more 
สุรินทร์ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากนครต้าเหลียน
 
 คณะผู้แทนการค้าจากนครต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง
.
และนครชิงเต่า มณฑลซานตง ได้เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อเจรจาการค้าและหาข้อมูลการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกับจังหวัดสุรินทร์  โดยมีนาย หม่า เหลียน เซิง ประธานกรรมการบริษัทฮุ่ย ลี่ ฟง ต้าเหลียน จำกัด ผู้แทนการค้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำนครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำคณะจำนวน 3 คน ประกอบด้วย...More
 
 
ปราสาทหินบ้านพลวง  ขณะที่สถานการณ์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เดินทัพไประยะที่ไกลๆเริ่มมากขึ้น ด้านเหนือเทือกเขาพนมดงรัก ปราสาทบ้านพลวงได้ค่อยๆปรากฏขึ้น ท่ามกลางแรงศรัทธาจิตวิญญานของชุมชน และช่างศิลปะฝีมือประณีตค่อยบรรจง ประดิษฐ์งานสถาปัตย์กรรม ศิลปกรรมศาสตร์ที่แฝงไปด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับ ด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาลงไปบนแผ่นศิลา เพื่อประกาศแก่คนรุ่นหลังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สืบทอดอารยะธรรมอันงดงามแห่งพนมดงรักกันต่อๆไปยาว..อ่านเพิ่ม 
ผ้าไหม
 
ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง..More  
การทอผ้าไหมของชวยกวย หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
 
 
 
 
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2549 หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 
 
 
 
แนวทางส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจเภาคอีสานตอนล่าง
 
ภายใต้สถานการณ์ วิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งทางสากล และ ในอินโดจีน การแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว   ด้านหนึ่งก็คือการหันกลับเข้ามาเน้นการแลกเปลี่ยนทางการค้า – การลงทุนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ไทย – พม่า – ลาว – กัมพูชา และเวียตนาม     อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย ยังอยู่ในภาวะที่เพิ่งสิ้นสุดสงครามกลางเมือง และอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศกำลังซื้อจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการค้าการลงทุน ประเทศไทยในฐานะที่ยังถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน   หรือเป็นที่ยอมรับกันว่า เขตเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นเขตอิทธิพลของ
..More
 
ตามรอยเกวียนคาราวานการค้าสุรินทร์ไปกัมพูชา 
 
  ก่อนลงจากภูเขาข้าพเจ้าไปตักน้ำล้างหน้าเห็นโครงกระดูกคนตายตรงที่ตักน้ำมาหุงข้าวกินเมื่อคืนนั้นเอง ตั้งแต่ขามาถึงเอวแช่ลงในน้ำจนตะไคร่น้ำจับมีสีเขียวแต่หายเหม็นแล้ว บางทีเสือมันลากเอามากินใกล้น้ำพอดีฝนตกมาจึงแช่ลงในน้ำครึ่งตัว ข้าพเจ้าอาเจียนแต่อาหารและน้ำก็ไม่ออกมาเพราะกินได้คืนหนึ่งแล้ว ตอนเสียงกบร้องนั้นบางทีผีมันบอกว่าตรงนี้มีน้ำจึงบันดาลให้ได้ยินเสียงกบร้อง แต่นอนหลับตลอดคืนไม่เห็นมีผีเลย ถ้าเห็นโครงกระดูกตั้งแต่แรกพบน้ำคืนนั้นทั้งคืนคงนอนไม่...More
 
พบ"รอยพระพุทธบาท"
การค้นพบหลักฐานครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์รอยพระพุทธบาทที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพบบริเวณเทือกเขาพนมดองเร็กบนเส้นทาง "ตามรอยอารยธรรมขอม" ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อนิตยสารวารสารเมืองโบราณ ปี 2549 ฉบับที่ 32.4.โดยการประสานของกลุ่ม"สุรินทร์สโมสร"
รอยพระพุทธบาทหินสลักศิลปะอันวิจิตรบนแผ่นหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางป่าเทือกเขาเขาพนมดองเร็ก บริเวณวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัสตำบลจรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
รอยพระพุทธบาทอยู่ห่างจากศาลาวัดไปด้านตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตรเป็นรอยพระพุทธบาทหินทรายที่มีขนาดใหญ่มาก ความยาวประมาณ ๓.๒ เมตรความกว้างด้านส้นพระบาทกว้างประมาณ ๐.๗ เมตร ด้านปลายพระบาท ๑.๕ เมตรองค์พระบาทถูกแกะสลักให้ลึกลงไป ๐.๒ เมตรเป็นรอยพระบาทข้างขวา...
More

 

 
 
งานพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง๒๕๕๒ 
 
 
 
งานพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ๒๕๕๒  นายนายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวผาสุก “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 วันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2552 ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างเลี้ยง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ...More
พิธียกเสาเอกบ้านชุดแรก โครงการช้างคื่นถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด 
 
 
พิธียกเสาเอกบ้านชุดแรก ”โครงการช้างคื่นถิ่นพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด 
 MAY 6, 2009 (visitsurin.com) หลังจากการเดินทางมาเยือนหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ของคุณ Nancy Abraham ประธานมูลนิธิ Alexander Abraham foundationเมื่อวันที่ 8 กุมพาพั...More 
 
งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง 2009 
 งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง 2009  MAY 7, 2009 (visitsurin.com) นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา รองผู้ว่าฯได้เป็นประธานเปิด งานบุญประเพณีบวชนาคช้าง ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยนายธงชัย มุ่งเจริญพร ได้กล่าวรายรายถึงความเป็นมาของการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7-8 พฤษภาคมงานบุญประเพณี..More 
 
 
 
 
 
พิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง Wedding Registration on Elephantประจำปี 2555 14 ก.พ. 2555 ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์….
 
พิธีเปิด ”ห้องภาพเมืองสุรินทร์” (SURIN HALL OF FRAME) ยิ่งใหญ่ โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น. วันที่ ๒๔ กันยายน   ๒๕๕๑ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานอย่างงดงาม มีวิสัยทัศน์ ประทับใจผู้ร่วมงาน.....More
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์คชศึกษา
 
 นายธงชัย มุ่งเจริญพร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ได้เป็นประธานเปิด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันเสาร์ที่  10  มกราคม  2552ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ท่ามกลางผู้ปกครอง ครู นักเรียนและเยาวชนหลายพัน..More
 
“ต่อหัวเสือ” นับเป็นสัตว์จำพวกแมลงที่มีพิษร้ายแรงเป็นที่โจษขานกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านแถบจังหวัดสุรินทร์ มีคำเปรียบเปรยให้คนระมัดระวัง“ต่อหัวเสือ” ว่า “มูยจำ ปำสะล๊อบ ด๊อบเงื้อบ” หมายความว่าถ้าถูกต่อต่อย ๑ ตัวจะต้องจดจำไปยาวนาน ถ้าถูกต่อย ๕ ตัว ถึงสลบ และหากถูกต่อย ๑๐ ตัว จะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว น่าจะเป็นคำกล่าวที่ ไม่เกินจริงนัก..More
 
 
 
 
หอยทากยักษ์ นี้พบในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ พวกมันเริ่มต้นชีวิตฤดูกาลใหม่ด้วยความน่ารักที่มาพร้อมกับสายฝน เช่นเดียวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่นๆ และปลาฯ
หอยทาก สัตว์โบราณที่มีกำเนิดมาในราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ราวๆ เกือบสี่ร้อยล้านปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการถึงปัจจุบันพบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด..More
 
 
 
 
February 8, 2009 (visitsurin.com) นายธงชัย มุ่งเจริญพร  นายก อบจ.สุรินทร์ นายสุรพลโชติโสภณที่ปรึกษาชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์ นายปรีชา วรเศรษฐสินประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์ได้ต้อนรับคณะของคุณ Nancy Abraham (The President of the Alexander Abraham foundation) จากสหรัฐอเมริกา    คุณแสงเดือนชัยเลิศ แห่งElephant Nature park (ประธานบริษัท เจมส์ ทราเวลล์ และนักอนุรักษ์ช้างผู้ก่อตั้งศูนย์บริบาลช้างตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง...More
 
 
แฟชั่นโชว์ผ้าไหมสุรินทร์งาน"พันปีปราสาท..More  
Elephant Round-up Surin Thailand 2007
 
 
 
 
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...More ..ปรีชา วรเศรษฐสิน 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์
หากท่านที่เห็นว่าเว็บเราสร้างสรรค์ โปรดเป็นกำลังใจให้เรา โดย COPYข้อความล่างนี้เผยแพร่ในเว็บบอร์ดต่างๆและแนะนำเพื่อนๆต่อ...ด้วยไมตรีจิต..
ขอเชิญ..ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ แปลทุกฉบับ แปลทุกคำได้ที่นี่ www.visitsurin.com
พบกับนสพ.ชื่อดังนับร้อยฉบับจากทั่วโลก เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม..อารยธรรม ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ความคิดทฤษฏี ดนตรี กีฬา เทคนิคการเล่นกีต้าร์  ฯลฯ
..............................................
ภาษาอังกฤษจะพาท่านท่องไปในโลกแห่งการเรียนรู้..ท่านไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ..สังคมโลกยุคหลังวิทยาศาสตร์..ที่ประกอบด้วยประชากรโลกที่แออัดมากถึง๘,๕๐๐ ล้านคนในปีพ.ศ.๒๕๖๘ (อีกเพียง ๑๗ ปีข้างหน้า) และมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านคนในปีพ.ศ.๒๕๙๓ (๔๒ ปีข้างหน้า)..โปรดเป็นกำลังใจให้เรา โดยแนะนำเพื่อนๆต่อ...ด้วยไมตรีจิต..

ความคิดเห็น

 1. 1
  Naning
  Naning 852655610@qq.com 03/08/2010 21:04

  เป็นเว็บที่ให้ให้ความรู้และเป็นประโยชน์มาก แต่ไม่ทราบว่าคณะจัดทำคือใคร ชอบเรียนภาษามาก

 2. 2
  nart
  nart srinart_banhun@hotmail.com 04/07/2011 11:13

  เคยอยู่ที่สุรินทร์ รู้สึกคิดถึง ก็จะขอเข้าเข้ามาดู www.visitsurin.com

 3. 3
  20/01/2012 16:55
  ตอบคุณ Naning คณะผู้จัดทำ www.visitsurin.com ผมทำอยู่คนเดียว ครับ หากมีปัญหาด้านเทคนิค จะปรึกษาลูกๆ ร้าน I-GREEN (COMPUTER )  ภาษาอังกฤษจะพาท่านไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น บนโลกยุค ข่าวสารข้อมูล
  อาจแปลกใจทำไมเวบนี้ยังคงยืนอยู่ได้ และยังคงกระตือรือล้นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีโฆษณา มีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่มีรายรับ เราอยู่ได้ด้วยพลังแห่งศรัทธา

  ด้วยไมตรีจิต
  ปรีชา  วรเศรษฐสิน
 4. 4
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:31

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 5. 5
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:35

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 6. 6
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:57

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 7. 7
  north face jackets cheap
  north face jackets cheap xlmabc@gmail.com 22/10/2012 19:32

  Whether you're looking for an extra layer for your little ripper or simply searching for a solid winter cheap North Face Commander Men's Black to keep them warm on the way to school, the cheap North Face Commander Men's Gray will far surpass your wildest expectations. Featuringtwo zippered hand-warmer pockets and a fleecy chin guard to keep kids warm and comfortable, this cheap North Face Karren Apex Bionic Women's Hot Pink is also equipped with a hem cinchcord to keep out wind and snow, a zip in integration with cheap North Face Mountain Hardware Epic Women's Black and a reflective element accent for better visibility in snowy conditions cheap North Face Chloe Fleece Men's Black.In order to give your childen warm, buy them quickly cheap North Face Denali Hoodie Men's Dark Black.Men always want to be warm, charming and fashionable in cold winter, so they need an excellent cheap North Face Denali Fleece Men's Black . cheap North Face Denali Fleece Men's Dark Slate Blue is designed for adventurous, advanced skiers and snowboarders cheap North Face Denali Fleece Women's Deep Pink Gray, the Realization Jacket marries two superior cheap North Face Denali Fleece Women's Silver Hot Pink , technical fabrics to form an ironclad union of durability and protection riders can rely on while they're exploring above or below the tree line cheap North Face Denali Hoodie Women's Black. Lightweight and breathable, this classic all-mountain cheap North Face Denali Hoodie Women's Deep Pink Gray hosts an array of progressive features so riders can get dialed-in for all-day excursions.Buy a cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's Black, let your family to keep warm.Finely processed with experienced design of cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's White Grey. Comfortable and soft wear feeling, top quality material that make you warm during this chilly season cheap North Face Pink Ribbon Denali Women's White , good looking appearance and the quality is guaranteed, the price is cheap.

 8. 8
  minella
  minella mins3158@gmail.com 30/10/2012 13:47  You can thus buy designer clothes at affordable prices with the latest and unique patterns, latest and unique designs, unique color combinations, Moncler outlet arevery good quality cloth and also the fashion which sets you as a fashion icon amongst all others around you.It represented milestone moments for the Louboutin UK and embody the DNA of our house style.Hold on to your statement accessories and add a modern twist to your casual chic wardrobe with brand new style acquisitions. Hearing the name of Canada Goose UK will definitely make fashionistas sigh.This list is extremely long from where your can select different online bachelor college diplomas in Christian Louboutin Official Website studies in accordance with your choice.

 9. 9
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:40

  http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal http://www.dsquared2shoes.eu dsquared http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff online shop http://www.chanelbags-hot.eu chanel outlet http://www.belstaffjacket.eu belstaff jackets

 10. 10
  tik
  tik athirat.nudgla@hotmail.com 15/12/2012 16:49

  1.  ตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนอยากทราบวิธีการแก้ปัญหา  และวิธีการแก้ไข


   2. ทำอย่างไรจะมีประเพณีในท้องถิ่นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับ

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view