http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วิสัยทัศน์ กระแสโลก 2000

วิสัยทัศน์ กระแสโลก 2000
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
 
วิสัยทัศน์
กระแสโลก 2000
. 
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน
 
.
.
วิสัยทัศน์
กระแสโลก 2000
.
.
.
.
.
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒๕-๓-๒๕๔๔
 
 
วิสัยทัศน์ ที่เรามักกล่าวกันอยู่เสมอ เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์นั้นควรที่จะยืนอยู่บนพื้นฐาน ของวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงจากอดีต – ปัจจุบัน เพื่อไปกำหนด อนาคตกันอย่างไร บทความนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวอาจใช้เป็นประโยชน์ได้บ้าง ในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
 
หลังจากการล่มสลายของระบอบสังคมนิยม ในระหว่างปี พ.ศ. 1989 – 1991 ทุกประเทศต่างหันเข็มมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แบบการตลาด   ละทิ้งระบบการผลิตแบบสังคมนิยม ทั้งนี้อันเนื่องมาจากในยุคสงครามเย็นกลุ่มประเทศสังคมนิยม ได้เน้นความสนใจไปที่การแข่งขันทางด้านสงครามและพัฒนาทางด้านสังคม กระทั่งละเลยในเรื่อง “พลังการผลิต” ทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจล้าหลัง
 กลุ่มประเทศทุนนิยม และประเทศต่างๆในค่ายสังคมนิยมต่างพากันเปิดประเทศทั้งๆที่ ไม่คุ้นเคยต่อระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประชาชนในประเทศจะรับได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ   จากระบอบรัฐสวัสดิการมาเป็นระบบตลาดเสรี ซึ่งเต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายในสังคมขณะเดียวกัน
 
ประเทศต่างๆในโลกที่ 3 ก็กำลังตื่นตัวกันขนานใหญ่ในการที่จะพัฒนาประเทศของตน เข้าสู่การเป็น NICs ตามกระแสที่ถูกปลุกระดมโดย สหรัฐอเมริกา ด้วยทฤษฎีการวิวัฒนาการสังคมของ อัลวิน ทรอฟเล่อร์  (Alvin Toffler)  ในหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลก “ คลื่นลูกที่สาม “ ทฤษฎีของทรอฟเล่อร์เชื่อว่าหลังจาก ค.ศ. 2000 ที่โลกจะเข้าสู่รอบพันปีที่ 3 หรือยุคแห่งสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ    สังคมโลกจะไม่มีพรมแดนมากั้นขวางอีกต่อไป เรียกว่า “ ยุคโลกาภิวัฒน์ “(Globalization)  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ จะนำพาสังคมมนุษย์ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
 
อุดมการณ์สูงสุด ตามความเชื่อของ ทรอฟเล่อร์ เชื่อว่าต่อแต่นี้ไปการวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ จะพัฒนาไปแบบเส้นตรงจะไม่มีการย้อนกลับ สวนทางกับความเชื่อของลัทธิศาสนาต่างๆ   ที่เชื่อกันมานานนับพันๆว่าหลังจาก ค.ศ. 2000 ไปแล้วสังคมโลกจะต้องประสบภัยวิบัติมากมาย เช่นการขาดแคลนอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคระบาดที่ไม่มียารักษา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมโลก ฯลฯ
 
แนวความคิดของ อัลวิน   ทรอฟเล่อร์ เชื่อว่าปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งปวง ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะสามารถแก้ปัญหาได้ อย่างชิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิต ที่จะสามารถผลิตเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์อย่างเหลือล้น   ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกหรือปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ที่จะมีผลต่อความสมดุลทางธรรมชาติให้เปลี่ยนแปลง
 
แนวคิดของ อัลวิน ทรอฟเล่อร์ ดังกล่าวได้สร้างสานฝันแก่ปัญญาชนทั้งหลายจนก่อตัวเป็นกระแสสังคมโลก ที่พากันเรียกร้องในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ เพื่อก้าวไปให้ทันสู่ยุค “ โลกไร้พรมแดน “ ในค.ศ. 2000
 
หลังสิ้นยุคสงครามเย็นที่โลกแบ่งออกเป็นสองค่ายใหญ่ๆ   ฝ่ายหนึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกา    กับอีกฝ่ายหนึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม   ที่นำโดยสหภาพโซเวียต-รัสเซีย และจีน โลกค่ายสังคมนิยมที่อ่อนกำลังลง หรือการล่มสลายของระบอบสังคมนิยม 
 
ทำให้ศูนย์กลางนำของโลกได้ถูกรวมศูนย์ไปที่สหรัฐอเมริกา โดยผ่านองค์การสหประชาชาติ    เนื่องจากอเมริกาที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และวัฒนธรรม 
 
การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่   ได้เริ่มขึ้นโดยผ่านองค์การสหประชาชาติ แม้ประเทศยากจนต่างๆในโลกจะรู้ซึ้งถึงความเป็นเสือกระดาษ   และรับใช้เหล่าประเทศมหาอำนาจต่างๆ ในค่ายตะวันตก        ขององค์การสหประชาชาติก็ตาม     การรักษาผลประโยชน์ของชาติต่างๆ ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ   ทำให้สถานการณ์เมืองระหว่างประเทศได้ก่อตัวขึ้นอย่างน้อย 3 กระแสได้แก่
 
กระแสที่ 1 กระแสพหุภาคีนิยม                 
กระแสที่ 2 กระแสทวิภาคีนิยม
กระแสที่ 3 กระแสเอกภาคีนิยม
 
กระแสการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 กระแส ที่เราควรที่จะต้องเรียนรู้และรู้จักให้ดีพอควร   ทั้งนี้อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการเตรียมตัว ที่จะก้าวข้ามจากรอบพันปีที่ สอง เข้าสู่รอบพันปีที่ สาม ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างปฎิวัติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
 
ระบอบเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ และก่อนที่จะก้าวไปสู่ระบอบเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายของ ระบอบเศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรม ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และมีความสลับซับซ้อน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในสังคมมนุษย์ ร่างเงาที่สะท้อนภาพของความขัดแย้ง อย่างน้อย 3 กระแส ในทศวรรษสุดท้ายของรอบพันปีที่สอง ดังนี้
 
กระแสแรก   พหุภาคีนิยม ( Multilateralism )
 
นำโดย GATT และ WTO ในปัจจุบันกระแสนี้ต้องการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ในลักษณะพหุภาคีเพื่อวางกฎกติกาให้ภาคีสมาชิกปฎิบัติตาม
 
ความเป็นมาของ GATT และ WTO
 
UNCTAD [ The United Nations Conference on trade and Development ] แปลว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา “ การก่อให้เกิด UNCTAD เกิดจากการผลักดันของโลกที่สาม เนื่องจากไม่พอใจเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง GATT หรือข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ( Generate Agreement on riff and Trade ) จึงมีการขนานนาม UNCTAD ว่าเป็น GATT  ของผู้ยากไร้ประกอบด้วยภาคีสมาชิก 4 กลุ่ม
 
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยประเทศใน อัฟริกา เอเชีย ( ยกเว้นญี่ปุ่น )และยูโกสลาเวีย
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจทุนนิยม ได้แก่ ยุโรปตะวันตก-สหรัฐอเมริกา แคนดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ญี่ปุ่น
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยประเทศในกลุ่ม “ ละตินอเมริกา”
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยสหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออก
 
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2507 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลน   มีการประชุมทุก 4 ปี ( แต่บางครั้ง 3 ปี หรือ 5 ปี ก็มี ) การประชุมตั้งแต่ปี 2507-2539 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังนี้
 
การประชุม UNCTAD 2507-2539
ปี
สมัยการประชุม                 
เมือง/ประเทศ
2507
UNCTAD1 GENEVA           
สวิตเชอร์แลนด์                  
2511
UNCTAD2 W DELHI            
อินเดีย
2515
UNCTAD3 SANTIAGO                                            
ชิลี
2519
UNCTAD4 ROBI                                               
เคนยา
2522
UNCTAD5 MANILA                                       
ฟิลิปปินส์
2526
UNCTAD6 BELGRADE         
ยูโกสลาเวีย
2531
UNCTAD7   GENEVA           
สวิตเชอร์แลนด์                  
 
 
 
 
                      
องค์กรระหว่างประเทศ ที่กำเนิดขึ้นในยุคสุดท้ายของรอบพันปีที่สองเพื่อการจัด ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ภายใต้การควบคุมบงการ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆทางหน้าหนังสือพิมพ์ เช่น
 
GATT   (General Agreement on Tariff Trade )   จากการประชุม UNCTAD 1  ในปี 2507 ยังผลให้มีการแก้ไขระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ด้ายการเพิ่มบทบัญญัติภาค 4 ของ GATT ในเดือนกุมภาพันธ์ 2508 โดยอนุญาตให้ สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ( tariff preferences ) แก่ประเทศด้อยพัฒนาได้   อย่างไรก็ตามบทบัญญัติภาค 4 ที่เพิ่มเติมใน GATT มีความกำกวนและมิถือเป็นพันธกรณี ที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องเกื้อกูลประเทศด้อยพัฒนา
 
GSP ในการประชุม UNCTAD ณ นครนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย ในปี 2511 กลุ่มประเทศ 77 เสนอให้มีระบบการให้     สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ( Generalized System of Preferences ) หรือรู้จักกันในชื่อย่อว่า GSP
 
รอบอุรุกวัย ( Uruguay Round ) คือการเจรจา   เพื่อแก้ไขข้อบังคับ GATT ระหว่างปี 2529-2537 การเจรจารอบอุรุกวัยยุติลงด้วยฉันทามติระดับหนึ่งและมีการผลักดันให้มีการจัดตั้ง   องค์การค้าโลกหรือที่รู้จักกันในนาม WTO ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 หลังเสร็จสิ้นการประชุม รอบอุรุกวัย ( 2529-2537 ) และการกำเนิดขึ้นเองของ WTO ทำให้ UNCTAD  กลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์เมื่อถูกตัดถอนงบประมาณลง 10 %   และยุบหน่วยงานภายในจาก 7 กองให้เหลือเพียง 3 กอง   งดการประชุมภาคีสมาชิกในหัวข้อต่างๆ เมื่อบทบาทของ  WTO เข้ามาทำหน้าที่แทนตั้งแต่นี้ไป  UNCTAD หันเข็มมุ่งสู่งานวิจัยและวิชาการเพียงอย่างเดียว
 
IBRD [ Intermational Bank for Reconstrution and Development ]
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2487 พร้อมๆกับ “ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ“ [International Monetary Fund ]   หรือที่รู้จักกันในนามของ IMF เพื่อเป็นองค์กรดูแลและจัดการระเบียบการเงินระหว่างประเทศ ประมาณ 1 ใน 3 ของเงินกองทุนมาจากสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น-เยอรมัน โดยกำหนดให้สิทธิในการลงคะแนนเสียง  ตามสัดส่วนของเงินกองทุนที่ลงขัน   มิได้ยึดถือตามหลักการ “ หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง “       [ one country one vote ]
 
กระแสที่ 2 กระแสทวิภาคีนิยม [ Bilateralism ] อันได้แก่การจับกลุ่มระหว่างประเทศๆ   เพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีหรือการค้าเสรี เช่น กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆดังนี้
 
ก่อตั้งปี
ชื่อย่อ                  
ชื่อเต็มE                                      
ชื่อเต็มไทย
2510
EC
European Community                              
ประชาคมยุโรป
2530
EU
European Unioon                                      
สหภาพยุโรป 
2535
EEA
European   Economic Area                  
เขตเศรษฐกิจยุโรป
2500
ECC
European free trade Association  
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
2535
NAFTA
North America free trade Area 
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
2538
TAFTA
Tranb Atlantic Free Trade Area        
เขตการค้าเสรีมหาสมุทรแอตแลนติก
 
 
 
 
 
 
เป็นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกลุ่ม และ กีดกันทางการค้ากับประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม
 
กระ แสที่ 3 เอกภาคีนิยม
ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา อเมริกาได้ออกกฎหมายโดยรัฐสภาอเมริกาเอง แล้วนำไปบังคับให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกปฏิบัติตาม   อเมริกาอาศัยกฎหมายดังกล่าว ไปใช้เพื่อกล่าวหา และพิจารณาลงโทษประเทศคู่ค้าโดยอาศัยกฎหมาย ที่ตราภายในประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ สหรัฐอเมริกาได้ตรากฏหมายหลายต่อหลายฉบับ ซึ่งมีพื้นฐานลัทธิเอกภาคีนิยมที่สหรัฐอเมริกานำมาใช้ดังนี้
 
กฎหมายสิ่งทอ[ Textile and Apparel Global Compositeness Act ] เริ่มใช้ 1 มกราคม 2539 เป็นกฏหมายควบคุมเกี่ยวกับประเทศแหล่งผลิตหรือประเทศต้นกำเนิด
กฎหมายต่อต้านคิวบาHelms – Burton Act มีเจตนาที่จะเล่นประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศคิวบา ทั้งบริษัทอเมริกาและไม่ใช่บริษัทอเมริกาเพื่อโดดเดี่ยวคิวบาทางด้านเศรษฐกิจ-การเมือง ทั้งในประเทศและทางสากล
 
กฏหมายต่อต้านอิหร่าน- ลิเบียIran and Libya Sanctions Act of 1996 มีเจตนาที่จะเล่นงานประเทศที่เข้าไปลงทุนใน อิหร่าน – ลิเบีย   ทั้งบริษัทอเมริกาและบริษัทที่ไม่ใช่อเมริกาเพื่อโดดเดี่ยว อิหร่าน-ลิเบีย ทางด้านเศรษฐกิจ - การเมือง ทั้งภายในประเทศและทางสากล
 
กฏหมายคุ้มครองสัตว์และพืช CITES [ Convention on Intimation   trade in Endangered Species Wild Fauna And Flora ] หรือที่รู้จักกันใน Washington Convention ลงนามปี   2516
                      
กฎหมายให้อำนาจอเมริกาพิพากษาคู่ค้าไม่เป็นธรรม ในปีพ.ศ. 2531 รัฐสภาอเมริกาก็ผ่านกฎหมายการค้าชื่อ Omnibus Trade and Compositeness Act of 1988 [ OTCA ] มาตรการที่อเมริกาที่นำมาใช้บ่อย ได้แก่มาตร 301, Special 301,Super 301
 
กฎหมายว่าด้วยชาติที่ควรได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง MFN [ The most Favored-Nation Principle ] เป็นกฎหมายที่ดูดี   แต่อัดแน่นไปด้วยผลประโยชน์ของอเมริกา เช่น การพยายามนำกฎหมายฉบับนี้มีบทบาทอย่างมากในการเจรจาต่อรองทางการค้ากับรัฐบาลจีน
 
จากการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ จนทำให้เกิดกระแสความขัดแย้งระหว่างประเทศ   อภิมหาอำนาจอเมริกามีความพยายามที่จะครอบครองความเป็นเจ้าโลก   และใช้เป็นเงื่อนไขเข้าแทรกแซงในการเจรจาทางการค้า ควบคุมเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสโลก ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงด้านทุนและเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา
ในอีกกระแสที่หนึ่ง ขัดขวางทุกวิถีทางที่จะไม่ให้การรวมกลุ่มประเทศของ กระแสทวิภาคีนิยมเป็นไปด้วยความราบรื่นมีพลัง   และพยายามผลักดันข่มขู่ให้ประเทศต่างๆยอมรับกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาอเมริกา แม้จะเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อ ข้อตกลงที่อเมริกาได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วก็ตาม   เพื่อที่จะผลักดันให้ทั่วโลก ยอมรับกระแสเอกภาคีนิยม รับใช้ผลประโยชน์อเมริกา ในการที่จะดูดกลืนโภคทรัพย์จากประชาคมโลก สร้างความมั่งคั่งแก่สังคมอเมริกาตลอดไป   ท่ามกลางความเดือดร้อนทุรเข็ญของประชาคมโลกอย่างเหี้ยมโหดทารุณ
 
 
 

 
 
 
 
 
VIDEOs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  lmm,l;
  lmm,l; por@hotmail.com 12/07/2007 20:32
  {icon9}
 2. 2
  saleshop2015
  saleshop2015 asfsafas@hotmail.com 22/04/2015 12:42

  Inside changes include custom embroidered seats, Topstich interior modifications on the door panels, head liner and carpet, and a Kicker sound system.No surf truck would be complete without a purpose-built roof rack for heavy hauling. The truck-bed system comes with storage areas for wet suits, a cooler and a grill.The Tacoma TRD T/X Baja Series, which we've written about before, will be on display as a preproduction version at the 2011 SEMA show. oakley vault According to the company, it will elevate the capability of Tacoma's TRD Off-Road pickup to a new level of fun.The Baja Series features an off-road-tuned suspension, Bilstein shocks, TRD front coil springs, a cat-back exhaust and Toyota's 4WDemand part-time four-wheel drive with electronically controlled transfer case and automatic limited-slip differential.The last of the pickups is the Ultimate Motorcross Truck. Toyota teamed up with oakley store DC Shoes and West Coast Customs to make the ultimate Tundra for action sports. They started with a Double Cab version featuring the 5.7-liter V8. The truck gets a suspension lift from Camburg Racing, shocks from Fox, a Warn winch and a full array of speaker and radio upgrades. KMC produced the 18x9 wheels while General provided the 35-inch tires.
  Rojo's socks are oakley sunglasses made from a wool and elastin blend for warmth and stretch. chaussettes Rojo sont faits d'un mlange de laine et de l'lastine la chaleur et l'tirement. They feature arch and ankle support to keep the sole of the sock where it should be, a seamless toe to avoid bunching and pressure points in the toe area of yourUGG Bottes , as well as cheap oakleys full cushioning along the shin.See skiandboard.au, rojoouterwear. Elles disposent de la cheville et soutien de la vote de maintenir la semelle de la chaussette o il devrait tre, une pointe sans couture pour viter l'empilage et les points de pression dans la zone des orteils de votre chaussure, ainsi que plein d'amorti le long de la skiandboard.au shin.See, rojoouterwear .
  Om du t.ex. oakleys sunglasses vill hitta trjor eller jeans frn Oakley eller One Indursties skriver du in dessa mrken p din skmotor, och vips kommer massvis med sidor fram som sljer mrkena t.ex. ridestore.se.Nr man har kpt en dyr vara som t.ex. Oakley Hoods s vill att den ska hlla lnge efter man har spenderat pengar p den.Tvtta inte varan fr ofta. Det sliter enormt p den, oakleys och du behver egentligen inte tvtta den efter varje gng du anvnt den, om du inte svettats vldigt mycket. Lt plagget lufta ut ver natten eller ver ngra dagar, och se om du kan anvnda den igen. Du kommer bli frvnad ver hur mnga gnger du kan anvnda det utan att tvtta.Speciellt om du kper ett par mrkesjeans r det viktigt att inte sunglass hut tvtta fr mycket. Man ska egentligen inte tvtta jeans alls, och det rcker egentligen om du lter dem lufta ut s mycket som mjligt varje natt.Fr att hlla klderna s frscha som mjligt s ska man inte kasta dem p golvet eller slnga ihop dem i sngen, utan vik dem eller hng upp dem. D samlar de inte s mycket damm och hller oakley sunglasses m frame sig snygga och frscha.
  Ungdom betaler det de m for skaffe seg fox Hoods, rockstar energy Shorts, rockstar energy Jeans, rockstar energy Sko, metal mulisha Sko, metal mulisha Solbriller, DC skjorter, DC Jakker, DC Shorts, DC Jeans og fox T-shirts. Ny produkter er Dragon Luer, Dragon Shorts, Vans Jakker, Vans klistremerker, Spy Solbriller, Dragon Luer, Dragon shorts, Spy klistremerker, oakley Hjelmer, motocross oakley sunglass repair Hjelmer og motocross Boot. Vans produkter som Vans klistremerker og Vans Jakker er populre gaveartikler. Hva med DC solbriller som julegave i r. There are a number of good reasons why you might decide to build a bunk bed or left bed rather then buying fake oakleys free shipping one. The most usual reason, of course, is cost. While there are plenty of very good bunk beds available on the market today, they tend to be extremely expensive. However, you can get a good sturdy bunk bed for under $150 is you buy second hand. I would really advise you not to buy one new for that price though, as you get what you pay for and the very cheap bunk beds are cheap because they are low quality. Second hand beds, on the other hand, can be an excellent investment.
  Prada new oakleys also has many other famous designs such as the PR-52GS and the PR-61GS, which works well with both men and women and has been seen on celebrities such as Katie Holmes and Vin Diesel.What you should know before buying Prada Prada glasses are among the most popular designer glasses and as such, can be purchased on the net on many websites. Be careful oakley outlet though as there are many fake Prada replicas on the internet. Be cautious when searching and completing your final purchase. Authentic Prada shades can range in price but are generally a little more expensive then your average pair of sun shades. If you decide to invest in a pair of Prada glasses, be sure to shop smart and deal with a reputable on womens oakley sunglasses the internet sun shades supplier who offers a wide variety of options and a money back guarantee.Yes, he knew that she longed to be like the others and wished her singular aspects were impinged upon another, but that's how all unique people are when they're young, and it is just that simple. That relates to the stated reasons why Lance Armstrong is going oakley 2015 back into professional cycling, to use his fame to raise awareness about the need for cancer research worldwide.
  Care for Oakley Sunglasses: Remove dust and grime by gently wiping the lens with the cloth provided.Remove oil or tough stains with the help of a lens cleaner.Do not use your fingers on such stains.Do not place glasses on uneven surface or heated areas like oakley sideways sunglasses the dashboard of a car.Free Express delivery from Lenstrade.com in the following cities of India:Agartala, Agra, Ahmedabad, Aizawl, Ajmer, Allahabad, Amritsar, Aurangabad, Bangalore (Bengaluru), Baroda, Bharatpur, Bhiwadi, Bhopal, Bhubaneswar, Calicut, Chandigarh, Chennai (Madras), Cochin, Coimbatore, Coorg, Cuttack, Daman, Dehradun, Delhi, Dispur, Durgapur, Faridabad, Gandhinagar, Gangtok, Ghaziabad, Goa, Greater Noida, Guntur, Gurgaon, Guwahati, Haridwar, Hoshiarpur, Hyderabad, Imphal, Indore, Itanagar, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jodhpur, Kanchipuram, cheap oakley sunglasses Kanpur, Kavaratti, Kodiakanal, Kohima, Kolhapur, Kolkata (Calcutta), Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Meerut, Mumbai, Munnar, Mussoorie, Mysore, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, New Delhi, Noida, Ooty, Panaji, Patiala, Patna, Pondicherry, Pune, Puri, Raipur, Rajkot, Ranchi, Rishikesh, Satara, Secunderabad, Shillong, Shimla, Silvassa, Solapur, Srinagar, Surat, Thane, Thanmetal has many model options. The lens options available to you will be close to around 2 dozens. Yes at http://www.oakleyvaultsunglasseshutoutlet.com times they do get scratched a little too often. I can give you the reason for this. This occurs due to the coating that is given to them to give the unique eye color to each of these lenses. This is a basic rule that more the color of your lens grows vibrant, more the distortion in vision and the inconvenience in the warby parker vision becomes more vehement.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view