http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

เสรีการค้าไทย-ญี่ปุ่น JTEPA

เสรีการค้าไทย-ญี่ปุ่น JTEPA
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
.
JTEPA
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและญี่ปุ่น
สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.
.
 
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน
 
 
JTEPA
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๑๐-๙-๒๕๔๘
 
 
บทนำ
.
หลังจากองค์การค้าโลก (WTO: World trade Organization) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ได้มีการประชุมเจรจาความตกลงในระดับพหุภาคี หลายครั้งหากแต่ผลการเจรากลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นการเจรจาต่อรองที่ประกอบด้วยชาติสมาชิกจำนวนมาก จึงยากแก่การหาข้อยุติลงได้
.
ราวปีพ.ศ. ๒๕๔๕ นำโดยประเทศไทยได้ผ่าทางตัน WTO ด้วยการเปิดเจรจาการค้าเสรี (FTA: Free Trade Area ) ในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นเกทเวย์ (Gateway)เปิดประตูให้แก่สินค้าไทยกระจายสู่ตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ภายใต้ทฤษฏี Asia Cooperation Dialogue (ACD) เช่น
.
กระทั่งการค้าเสรีแบบทวิภาคีนิยม FTA ได้ยกระดับสู่กระแสโลกถึงปัจจุบัน JTEPA (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement หรือ ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ FTA ที่ผ่านข้อตกลงระดับร้อยรายการ สู่ระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยน Free Trade สินค้าหลายพันรายการแล้ว ยังได้รวมถึง การถ่ายทอดเทคโลยี และวัฒนธรรมฯลฯ) ได้ยกระดับที่สูงขึ้นจาก
.
ผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ
.
หลังจากการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลง JTEPA โดยสมบูรณ์ (ระดับการเมืองในประเทศไทยมีความพร้อม) เนื่องจากความตกลงที่ครอบคลุมกว้างมาก ในระยะแรกเริ่ม ย่อมที่จะก่อเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการบางประเภทบ้าง ซึ่งก็ต้องปรับตัวกันไปโดยมีภาครัฐเฝ้าดูและให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน
.
ในระยะยาวย่อมที่จะเกิดผลประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ความสำคัญทางภูมิศาสตร์ สาธารณูปโภค และวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนจากทั่วโลกอยู่แล้ว ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดในเอเชีย จากการคาดการณ์ประชากรโลกที่จะเพิ่มมากขึ้นถึงระดับ ๘,๕๐๐ล้านคนในปีพ.ศ.๒๕๖๘ ก็จะไปเพิ่มขึ้นในเอเชียอย่างมหาศาล
.
และจากการผ่านข้อตกลง JTEPA จะทำให้กลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นได้เปรียบทางด้านพิกัดภาษีศุลกากร ในที่สุดกลุ่มประเทศที่ต้องการเข้าสู่สนามแข่งขันทางด้านการค้าเช่น กลุ่ม G8 ก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องขอเจราจาทางการค้ากับประเทศไทยในระดับเดียวกับ JTEPA
.
นั่นหมายถึงทุนจากทั่วโลกจำนวนมหาศาล จะไหลเข้ามารวมศูนย์ที่ประเทศไทย พร้อมๆกับการเปิดตลาดสินค้าไทยให้มีความได้เปรียบคู่แข่ง เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ อย่างน้อยที่สุดนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกย่อมที่จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนฯลฯ     
 
.
.
.      
.
.
.
บทที่ ๑
ความเป็นมา FTA Thai – Japan
 
กระแสโลกาภิวัฒน์ ได้ผลักดันให้กำเนิด “องค์การค้าโลก” [WTO= World Trade Organization ] เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ แต่เนื่องจาก WTO เป็นองค์กรระดับพหุภาคี ทำให้ข้อตกลงทางการค้าในระดับต่างๆ ยากที่จะประสบความสำเร็จได้
 
ปี ๒๕๔๕ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้นำไทย น่าจะเป็นชาติแรกๆ ที่ผ่าทางตันของ WTO โดยเริ่มด้วยการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA : Free Trade Area) ในระดับทวิภาคีกับประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ชิลี (ชิลีเป็น gateway ประตู เข้าสู่ลาตินอเมริกัน) และ บาร์เรน(เป็น gateway เข้าสู่ตะวันออกกลาง) ฯลฯ
..
สำหรับการเปิด FTA กับประเทศญี่ปุ่น เริ่มเมื่อครั้งที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
..
.ต.ท. ทักษิณ   ได้เสนอต่อนายจุนอิจิโร โอคิซึมิ นรม. ญี่ปุ่นให้จัดทำความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด (Closer Economic Partnership : CEP) ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งรวมเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีด้วย
....
ต่อมา เมื่อ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๔๕ นรม. ญี่ปุ่น เยือนไทยอย่างเป็นทางการและได้เสนอต่อไทยให้จัดทำความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไทย-ญี่ปุ่น (Comprehensive Economic Partnership)
..
และในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ นรม. ไทยกับ นรม. ญี่ปุ่น ได้หารือกันในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia ที่มณฑลไหหลำของจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น (ซึ่ง นรม.ญี่ปุ่น หมายถึง CEP : Comprehensive Economic Partnership)
....
เพื่อผลักดันความร่วมมือที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยขอให้ยึดรูปแบบความตกลง Japan-Singapore for a New-Age Economic Partnership Agreement (JSEPA) เป็นตัวอย่างในการทำความตกลงไทย-ญี่ปุ่น โดยอาจพิจารณาสาขาที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดก่อน
.
การเริ่มต้นเปิดวิสัยทัศน์เขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) จึงนับเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญของประเทศไทย ที่จะช่วงชิงสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์
.
.
.
ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับสองของไทยรองจากสหรัฐ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๑๔.๒ ของการส่งออกทั้งหมดในปี ๒๕๔๖ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าสินค้ามากที่สุด โดยมีสัดส่วนการนำเข้าถึงร้อยละ ๒๔.๑ การนำเข้าทั้งหมดของไทย ส่วนไทยเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ ๗ ของญี่ปุ่น และเป็นตลาดนำเข้าลำดับที่ ๑๑ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของการค้าของไทยในตลาดญี่ปุ่นอยู่ในระดับเพียงร้อยละ ๓ เท่านั้น โดยนัยนี้ ญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญทางการค้าต่อไทยมากกว่าที่ไทยมีความสำคัญต่อญี่ปุ่น
.
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ลงทุนโดยตรง(FDI:Foreign direct investment) สุทธิในอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยในเกือบทุกปีญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จะมีบางปีเท่านั้นที่ยอดการลงทุนดังกล่าวของญี่ปุ่นต่ำกว่าของสิงคโปร์
.
การลงทุนจากญี่ปุ่นส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและการจ้างงาน ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย 
.
แม้ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงทางการค้าอาจมีข้อโต้แย้งถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่บ้าง แต่ในที่สุดแล้ว ความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีต่อเนื่องมายาวนาน และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทั้งสองฝ่ายจะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงได้
.
และในที่สุดการเจรจาก็ได้ผ่านข้อยุติในปัญหาข้อตกลงต่างๆ กระทั่งวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๔๘ ภายใต้กรอบเจรจานี้รัฐบาลของทั้ง ๒ ประเทศ ก็สามารถบรรลุความตกลงกันได้ในระดับรัฐมนตรีระหว่าง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร. ทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายโชอิชิ นากากาว่า รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น
 

 
เป็นอันว่าการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือน ก.พ.๒๕๔๗
ต้องใช้เวลายาวนานถึง ๑๘ เดือน และการเจรจาครั้งสำคัญถึง ๙ ครั้ง จึงบรรลุข้อตกลงหลักๆได้
(ดูตารางที่ ๑-๑๒)
 
.
.
.      
.
.
บทที่ ๒
ความสำเร็จของไทย-ญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลง JTEPA
 
 
.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศความสำเร็จ JTEPAที่ญี่ปุ่น
 
.หลังจากนั้นระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค.-๑ ก.ย. ๒๕๔๘ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้เดินทางไปเยือนญี่ปุ่น และกล่าวถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ว่ามีเป้าหมายหลัก คือการประกาศความตกลง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่าการจัดตั้งเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) เพราะคำว่าเอฟทีเอมีความหมายเฉพาะเรื่องของการค้าเสรี การลดภาษี การอนุญาตการนำเข้าสินค้า
แต่ข้อตกลงความร่วมมือJTEPA จะมีความร่วมมือกันหลายอย่าง เช่น ทางญี่ปุ่นจะผลักดันโครงการของไทย เช่น โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โดยไทยจะไปเปิดร้านอาหารที่ญี่ปุ่นมากขึ้น และโครงการเมืองอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย ที่ญี่ปุ่นจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจะให้ความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านสุขอนามัย โครงการยุวเกษตร
.ซึ่งในการเดินทางไปญี่ปุ่นจะมีการประกาศร่วมกันว่า การเจรจาได้เห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือในรายละเอียดอีกเพียง ๒ ส่วน คือ แหล่งกำเนิดของสินค้าท้องถิ่น และข้อสัญญาในกฎหมายซึ่งเป็นรายละเอียด.
ต่อปัญหาผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทย  พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวว่า เรามีระบบที่เรียกว่าเซฟการ์ด เชื่อว่าผลกระทบจะมีน้อยมาก เพราะเรามีระบบกันเอาไว้ หากเรามีสินค้าบางประเภทเข้ามามากเกินไปก็สามารถเพิ่มภาษีได้
หรือสินค้าบางประเภทก็สามารถเลื่อนออกไปก่อนได้ เช่น รถยนต์ เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดอยู่แล้ว รัฐบาลระวังผลกระทบมากพอสมควร และส่วนใหญ่ระหว่างการเจรจาจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย ทำให้รู้ขั้นตอนการเจรจาตลอด ทางญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีใครออกมาโวยวายเพราะเขาเข้าใจ
นอกนั้นก็เป็นการหารือเรื่องอื่น เช่น กรอบการเมืองในภูมิภาคและการเมืองของโลก รวมทั้งเรื่องการผลักดันการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (เอเชียบอนด์)
ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจ และญี่ปุ่นก็ต้องการเห็นความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองด้วย นอกจากนั้นผมจะถือจดหมายกราบบังคมทูลเชิญจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านทางนายกฯ ของญี่ปุ่น เพื่อเชิญมาร่วมงานเฉลิมฉลอง ๖๐ ปีการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๙ นายกฯกล่าว
.
ปัญหาความห่วงใยไทยได้หรือเสียจากความเจราตกลงJTEPA
 การเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น JTEPA มีกรอบของความร่วมมือดังกล่าว ครอบคลุมประเด็นต่างๆมากถึง ๒๑ ประเด็น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่มหลักๆได้แก่ ๑,การเปิดเสรีทางการค้า(trade liberalization) ๒,การอำนวยความสะดวกทางการค้า(trade facilitation) ๓,การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ(cooperation)
เนื่องจากกรอบการเจรจาครอบคลุมประเด็นค่อนข้างกว้าง ทำให้มีหลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความเห็นที่เป็นด้านเสียเปรียบของฝ่ายไทย ด้วยความห่วงใยไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก ฯลฯ มีน้อยรายที่จะแสดงความเห็นในด้านบวกที่ไทยจะได้รับ อย่างไรก็ตามก็นับเป็นเรื่องที่ดี ที่มีผู้ออกมาแสดงความเห็น เพื่อความรัดกุมของข้อตกลงเจรจา โดยมีรายละเอียดข้อเจรจาด้านต่างๆดังนี้
ด้านสินค้าเกษตรกรรม
น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไทย ทั้งนี้ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรในญี่ปุ่น ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จนทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก และมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การที่ญี่ปุ่นยอมเปิดตลาด สินค้าเกษตรให้ไทยภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่น โดยลดภาษีสินค้ากุ้งสด กุ้งต้มแช่เย็น กุ้งแปร-รูป ผักและผลไม้แปรรูป ผักและผลไม้กระป๋อง และผลไม้สดเมืองร้อน รวมทั้งให้โควตา สินค้าส่งออกไทย ได้แก่ กล้วย กากน้ำตาล สับปะรดสด แป้งมันสำปะหลังแปรรูป จะเป็นโอกาสของสินค้าส่งออกเหล่านี้ของไทย ในการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้มากขึ้น ( ดูตารางที่ ๒ ,๓, และ ๔)
แต่ไทยจะต้องเจรจารายละเอียดเรื่อง กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า(Rule of Origins : ROOs) ของสินค้ารายตัว เพื่อให้ญี่ปุ่นยอมรับสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยไม่มีอุปสรรคจากกฎ ROOs ที่เข้มงวดเกินไป จนอาจกีดกันไม่ให้สินค้าไทยได้รับสิทธิภายใต้ FTA เต็มที่ เช่น ข้อกำหนด ROOs ที่เข้มงวดสำหรับสินค้าประมงที่ต้องใช้ลูกเรือชาวไทยในการจับปลา ฯลฯ ( ดูตารางที่ ๔)


ด้านสินค้าอุตสาหกรรม
เหล็ก/ยานยนต์- การเปิดเสรีอุตสาหกรรมเหล็กและยานยนต์ภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่นจะส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมเหล็ก/ยานยนต์ที่จะค่อยๆ ปรับตัวต่อการแข่งขันและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น สอดรับกับพันธกรณีของเขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Area : AFTA) ที่ไทยและอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าระหว่างกัน ( ดูตารางที่   ๕ ,๖ และ ๗ )
.
ซึ่งขณะนี้สินค้ากว่า ๙๐% ของสินค้าของอาเซียนทั้งหมดมีอัตราภาษีอยู่ในระดับเฉลี่ย ๐-๕% และจะลดภาษีเป็น ๐% ภายในปี ๒๕๕๓ ทำให้ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนผลิตในประเทศอาเซียนอื่นและส่งออกมาไทยโดยไม่เสียภาษี
การจัดทำ FTA กับญี่ปุ่นจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยต่อการแข่งขันภายในภูมิภาค โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าเหล็ก/ยานยนต์ และผลิตโดยต้นทุนต่ำลง
รองเท้า/อัญมณี/สิ่งทอ- ญี่ปุ่นยอมยกเลิกโควตาและลดภาษีรองเท้าเป็น ๐% ใน ๗-๑๐ ปี ส่วนอัญมณี ( ยกเว้นไข่มุกเทียมจะยกเลิกภาษีให้ไทยใน ๗ ปี) และสิ่งทอจะลดภาษีเป็น ๐% ทันที ทำให้สินค้ารองเท้า อัญมณี และสิ่งทอของไทยมีโอกาสขยายตัวในญี่ปุ่นมากขึ้น ( ดูตารางที่ ๘ ) 
แต่ไทยควรเจรจากฎ ROOs ให้สินค้าเหล่านี้ของไทยเข้าไปญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิภาษีภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่นได้ ไม่ติดเงื่อนไข ROOs ที่เข้มงวด เช่น ข้อกำหนดที่ระบุว่าสินค้าสิ่งทอไทยต้องใช้วัตถุดิบในประเทศ ๑๐๐% เป็นต้น ( ดูตารางที่ ๔)
 
ด้านการลงทุน
การจัดทำ FTA กับญี่ปุ่น น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้การลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาไทยมากขึ้น แข่งขันกับจีนซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยในการดึงดูดเงินลงทุนจากญี่ปุ่น เพราะปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นในจีนมากกว่าที่เข้ามาลงทุนไทย ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมเป้าหมายที่ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค และก่อให้เกิดการ จ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ไทยควรส่งเสริมให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนผลิตสินค้าอย่างครบวงจร จนเป็นสินค้าสำเร็จรูปในไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าไทย ก่อนส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ โดยจะเป็นผลดีต่อไทยเนื่องจากเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำให้สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อีกทั้งช่วยบรรเทาการขาดดุลการค้าของไทยกับญี่ปุ่น เนื่องจากลดการนำเข้าสินค้าเหล็กขั้นต้น/ชิ้นส่วนยานยนต์บางรายการจากญี่ปุ่น รวมทั้งช่วยเสริมศักยภาพแหล่งลงทุนไทย ในสายตานักลงทุนญี่ปุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ อาเซียนอื่นๆ
ด้านการค้าบริการ
ญี่ปุ่นเปิดตลาดให้คนไทยเข้าไปให้บริการในญี่ปุ่น เช่น พ่อครัว แม่ครัว ครูสอนภาษาไทย  คนสอนศิลปะวัฒนธรรม ( เช่น ครูสอนรำไทย มวยไทย ดนตรีไทย) พนักงานสปา และคนดูแลผู้สูงอายุ
.
ขณะเดียวกัน นอกจากคนไทยได้โอกาสในการเข้าไปให้บริการในญี่ปุ่นแล้ว การดึงดูดให้คนญี่ปุ่นเข้ามารับบริการในไทยเพื่อดึงดูดรายได้เข้าประเทศ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ไทยจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นมีจำนวนผู้สูงอายุมาก และคนญี่ปุ่นมีเงินออมมาก
การดึงดูดให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักพักผ่อนระยะยาวในไทย (long stay) โดยไทยให้บริการด้านสุขภาพ (Health Care / Medical Care) จะทำให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น นวดแผนไทย และสปาไทย ( ดูตารางที่ ๙ , ๑๐ และ ๑๑ )
.
.      
.
.
..บทที่ ๓
ผลกระทบต่อไทยทั้ง ด้านบวก และลบ
 
 
ปัญญาผลกระทบต่อค่ายรถยนต์อื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น
การออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจาก ผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายยุโรป ทั้งอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน รวมถึงอเมริกาได้แจ้งผ่านสภาหอฯว่า หากไทยลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้กับญี่ปุ่นก็จะทำให้ค่ายรถยุโรปเสียเปรียบ ซึ่งล่าสุดทางเดมเลอร์ไคร์เลอร์ ค่ายเบนซ์เองเตรียมที่จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในไทยในอีก ๖ เดือนข้างหน้าก็ระบุว่าหากไทยลดภาษีให้ญี่ปุ่นจริง ก็จำเป็นต้องทบทวนการลงทุนในไทยใหม่           
การลงทุนของค่ายรถยนต์จากยุโรป-อมริกา แม้จะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ การลงทุนจากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ค่ายญี่ปุ่นน่าจะมีความสำคัญมากกว่า
.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสัญญาข้อตกลงของไทย-ญี่ปุ่น ในครั้งนี้มีความหมายที่สำคัญเสียยิ่งกว่าการทำข้อ ตกลง FTA ทั่วๆไป ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด (Closer Economic Partnership : CEP) เท่านั้น ดังหัวข้อการเจราจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในกรอบชื่อ JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ดังนั้นการต่อรองคัดค้านจากค่ายรถยนต์ยุโรป-อเมริกา จึงเป็นเรื่องรองเสียมากกว่า
.
และกลับจะเป็นผลดี ที่จะเร่งให้ประเทศเหล่านั้นเห็นความสำคัญการเปิด FTA กับไทย ในลักษณะเดียวกับที่ญี่ปุ่นทำกับไทย   ซึ่งเท่ากับเป็นข้อได้เปรียบของไทยในการเจรจาต่อรอง ทำให้การเข้ามาลงทุนของต่างชาติเพียงอย่างเดียวกลับจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไป
.
.
 
ปัญหาเอกชนไทยวิตกกังวลต่อผลกระทบ JTEPA
แน่นอนที่สุดการเจรจาตกลงใดๆก็ตาม ย่อมที่ส่วนหนึ่งส่วนใดจะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่ตามมา ปัญหาอยู่ที่ว่าจะปรับตัวกันอย่างไร ผลกระทบที่พบดังนี้
.
ปัญหาที่ภาคเอกชนไทยวิตกกังวล เช่น
๑,อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์           นายชวลิต จริยวัฒน์กุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ส.อ.ท.กล่าวว่า
 -ไม่เห็นด้วยที่ไทยจะลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนฯ ให้ญี่ปุ่นเพราะจะทำให้ไทยเสียหายเช่นปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐-๘๐% ซึ่งปกติอัตรานี้ไทยก็ขาดดุลการค้าญี่ปุ่นในหมวดนี้ถึง ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท หากลดภาษีฯจะยิ่งขาดดุลกว่าเท่าตัวซึ่งอาจสูงกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในอีก ๕ ปีข้างหน้า(ดูตารางที่ ๖)
-ขณะเดียวกันจะทำลายผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่เป็นคนไทย ๔๐๐-๕๐๐ แห่ง มีผลต่อการจ้างงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ฯลฯ
๒,ด้านอุตสาหกรรมเกษตร           นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการสภาหอฯ ผู้บริหารกลุ่มน้ำตาลมิตรผล กล่าวว่า
-ต้องการให้ญี่ปุ่นลดภาษี 0% ทันทีแต่ญี่ปุ่นกลับให้โควตา ๔,๐๐๐ ตัน ในปีที่ ๓ และเพิ่ม ๕,๐๐๐ ตันในปีที่ ๔ ถือเป็นการเลื่อนออกไปถึง ๕ ปี และโครงสร้างนำเข้าน้ำตาลของญี่ปุ่นซับซ้อน โดยเฉพาะปกป้องการผลิตน้ำตาลทรายขาวในประเทศจึงต้องการให้ลดภาษีทันที เหมือนกับกรณีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์           
-นายสุนัย สถาพร คณะทำงาน FTA รายสินค้า สภาหอฯ กล่าวว่า แป้งมันสำปะหลังต้องการให้ลดภาษี เหลือ 0% ใน ๗ ปี แต่ญี่ปุ่นกลับกำหนดโควตาเช่นเดิม
-สินค้าบางรายการไม่อยู่ในบัญชีลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน เนื่องจากถูกถือว่าเป็น "สินค้าอ่อนไหว" ของทั้งสองประเทศ ดังเช่น ข้าว ซึ่งเป็นสินค้าหัวใจหลักอันหนึ่งของไทยญี่ปุ่นไม่ยอมเปิดตลาดให้ไทย ฯลฯ
-สินค้าประมงและประมงแปรรูป โดยเฉพาะทูน่ากระป๋องไทยต้องการให้ญี่ปุ่นลดภาษี 0% ทันทีแต่ญี่ปุ่นกลับจะลดให้เหลือ 0% ใน ๕ ปีข้างหน้า และยังกำหนดให้ประมงไทยต้องใช้แรงงานคนไทย ๗๕% และกำหนดใช้วัตถุดิบในประเทศ ๔๐% ซึ่งไทยต้องใช้วัตถุดิบนอกประเทศจำนวนมากจึงรับไม่ได้ ขณะที่สินค้าอื่นๆ เช่นกุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกกล้วย อาหารทะเลสำเร็จรูปไทยขอลดภาษีทันทีเหลือ 0% แต่ญี่ปุ่นไม่ยอมเช่นกัน
-การเจรจาเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าซึงไทยมองว่า แม้ว่าจะมีการเจรจาลดภาษีได้ในสินค้าบางตัวเช่น ญี่ปุ่นยอมลดภาษีปลาทูน่ากระป๋องที่มีอัตราภาษีเดิมร้อยละ ๙ แต่หากญี่ปุ่นกำหนดให้ปลาทูน่าต้องมีแหล่งกำเนิดในไทย เท่ากับว่าไทยจะไม่สามารถใช้สิทธิลดภาษีภายใต้ FTA ได้
-การที่ไทยเปิดอุตสาหกรรมเหล็กให้กับญี่ปุ่น ในขณะที่ญี่ปุ่นเปิดสินค้าเนื้อสัตว์ให้กับไทย เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้า ๒ รายการนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า มูลค่าที่ไทยนำเข้าเหล็กมาจากญี่ปุ่นจะสูงกว่าที่ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสัตว์จากประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยจะขาดดุลการค้ามากขึ้น
.
 
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
๑,ด้านอุตสาหกรรมเกษตร           
-สินค้าเกษตรฝ่ายไทยได้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำข้อตกลง JTEPA หลายรายการที่สำคัญได้แก่ ผักผลไม้สดเกือบทุกรายการ เช่น ทุเรียน มะละกอ มะพร้าว ลดภาษีเหลือ 0% ทันที ,และผลไม้กระป๋อง  (ยกเว้นสับปะรดสดและกล้วย ที่ญี่ปุ่นกำหนดเป็นโควตานำเข้าจากไทย ) ไก่ต้มสุก ไก่แปรรูป, กุ้งแปรรูป ยางธรรมชาติ เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง อาหารทะเลแปรรูปเนื้อปลา, แป้งแปรรูป, น้ำมันรำข้าว กากน้ำตาล ญี่ปุ่นจะให้โควตา ๔,๐๐๐ ตันในปีที่ ๓ และเพิ่มเป็น ๕,๐๐๐ ตันในปีที่ ๔ และสินค้ากล้วย ญี่ปุ่นให้โควตา ๓,๐๐๐ ตันในปีแรก และเพิ่มเป็น ๖,๐๐๐ ตันในปีที่ ๕ ฯลฯ
 
.
๒,ด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
จากการลงทุนผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ปัจจุบันไทย เป็นประเทศที่มียอดการผลิตรถยนต์สูงในลำดับต้นๆของโลก เฉพาะครึ่งปีแรกของปี ๒๕๔๘ ไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้นถึงกว่า ๕๑๗,๘๒๙ คัน เพิ่มขึ้น ๑๖% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรถยนต์นั่งมียอดผลิตลดลง ๑๓% ขณะที่รถกระบะ ๑ ตัน ผลิตเพิ่มขึ้น ๓๒%
โดยการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปมีทั้งหมด ๑๙๔,๑๗๒ คัน คิดเป็น ๓๗.๕๐% ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น ๒๗.๘๒% เชื่อมั่นปีนี้ปริมาณการส่งออกจะสูงถึง ๔๐๐,๐๐๐ คัน และปีนี้จะเป็นปีแรกที่ไทยสามารถผลิตรถยนต์เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คัน ผลจากการทำข้อตกลง JTEPA ความฝันที่ไทยจะเป็น ดีทรอยต์ ออฟ เอเชีย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน
.
นอกจากนี้ JTEPA ยังจะเป็นการเสริมให้สินค้าที่สำคัญ ด้านการส่งออกของไทย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เครื่องรับโทรศัพท์และส่วนประกอบ มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นอีกด้วย
.
๓,ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องประดับ
ญี่ปุ่นพร้อมลดภาษีนำเข้าสิ่งทอ และเครื่องประดับเหลือร้อยละ 0 ส่วนรองเท้า ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ละเอียดอ่อนของญี่ปุ่น ก็พร้อมจะยกเลิกโควตาภายในเวลา ๗-๑๐ ปี หลังจากนั้น ภาษีจะเป็นร้อยละ 0
.
.
๔,ด้านการลงทุน
นายอาสึโอะ คุโรดะ ประธานฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวถึงนักลงทุนญี่ปุ่นว่าชอบประเทศไทยเป็นอันดับ ๒ รองจากจีน และยังเชื่อมั่นใจเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง(๒๕๔๘) จะฟื้นตัวฉุดยอดขายทั้งปีโต ๑๐-๒๐% พร้อมขยายการลงทุนเพิ่ม ๒๔.๔% 
.
เขาคาดว่านักลงทุนญี่ปุ่นจะขนเงินมาลงทุนในเมืองไทยมากกว่า ๑ แสนล้านบาท โดยมี กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นำโด่งย้ายฐานมาไทยมากที่สุดขยายเพิ่มถึง ๙๕.๘% ดังนี้
.
การลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรในปี ๒๕๔๘ บริษัทส่วนใหญ่ ๕๕% ตอบว่าจะลงทุนเพิ่ม รองลงมา ๓๕% จะลดการลงทุน และที่เหลือลงทุนคงที่อีก ๑๐% โดยในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนเงินเพิ่มการลงทุนเพิ่มขึ้นและในจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง จะอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการย้ายฐานการลงทุนมาจากประเทศมาเลเซีย โดยยอดการลงทุนเพิ่มจากการสำรวจครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง ๙๒,๒๙๓ ล้านบาท
.
แต่ถ้ารวมธุรกิจญี่ปุ่นทั้งหมดในไทย ตามตัวเลขของบีโอไอคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า ๑ แสนล้านบาท สำหรับการส่งออก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป จะมีมูลค่าคงที่ ส่วนตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดจีนยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะได้รับผลกระทบจากการประท้วงต่อต้านญี่ปุ่น
.
ด้านตลาดอาซียนที่มีการขยายตัว ส่วนใหญ่เป็นการจะขยายในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ โดยการส่งออกในครึ่งปีหลัง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ๕๘%คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
.
 
๔,ด้านภาคการค้า-บริการ และการเคลื่อนย้ายคน
สำหรับการเปิดเสรีภาคการค้า-บริการ และการเคลื่อนย้ายคน ญี่ปุ่นพร้อมจะลดเงื่อนไขคุณสมบัติด้านประสบการณ์ของพ่อครัวไทย ในการขอวีซ่าไปทำงานที่ญี่ปุ่น จากเดิมที่ต้องมีประสบการณ์ ๑๐ ปี ให้เหลือ ๒ ปี และยอมรับมาตรฐานที่กระทรวงแรงงานของไทย และยอมให้แรงงานระดับปริญญาตรี สามารถเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้ในสาขาโฆษณา การจัดประชุม และนิทรรศการ
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยอมรับหลักการที่จะให้ สปาไทยเข้าไปเปิดบริการในญี่ปุ่นได้ รวมถึงอนุญาตให้ว่าจ้างคนไทยเป็นผู้จัดการ และผู้ฝึกอบรมคนนวด แต่ยกเว้น คนนวด ซึ่งจะมีการหารือกันต่อไป
 
.
.
.      
.
.
บทสรุป
.
การเจราจาทำการตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA : Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองโลก จึงนับเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญของประเทศไทย ที่จะช่วงชิงสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ และสอดคล้องกับความเป็นจริงทางภาวะวิสัย
.
แม้ว่าไทยอาจเสียบ้างในข้อตกลงบางอย่างเช่น ปัญหาสำคัญของไทยเรื่องข้าว น้ำตาล ภาษีอะไหล่รถยนต์ หรือ"กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า" ที่ฝ่ายญี่ปุ่นตั้งเงื่อนไขไว้ต่อรองอยู่ก็ตาม ผู้เขียนยังเชื่อว่านั่นเป็นเพียงปัญหาชั่วคราวเป็นปัญหาทางเทคนิค ในที่สุดก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี เพราะหากพิจารณาอย่างลอบด้านทางคณิตศาสตร์แล้ว น่าจะเป็นเรื่องเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับในอนาคต เสียมากกว่า
.
ญี่ปุ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน ถูกต้อนเข้าสู่มุมอับ โดยลักษณะการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นหลักๆคงได้แก่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ ญี่ปุ่นยังคงต้อนเผชิญหน้าการแข่งขันกับเกาหลี และคู่แข่งที่สำคัญก็คือจีน
.
ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากญี่ปุ่นยังคงผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงในญี่ปุ่น ไม่นานคงต้องสูญเสียตลาดแก่ เกาหลีใต้ – จีนไปในที่สุด
.
ส่วนของรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ที่ญี่ปุ่นยังคงความแข็งแกร่ง ด้วยคุณภาพ แบรนแนมสินค้า และครองความเป็นเจ้าแห่งตลาดรถยนต์ มอเตอร์ไซค์อยู่ในปัจจุบัน 
.
แต่หากญี่ปุ่นยังคงหลับใหล อยู่กับความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตน วันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมา อาจพบว่าความยิ่งใหญ่ของตนอาจกลายเป็นตำนานไปแล้วก็เป็นได้ และนั่นอาจมิใช่วิสัยของชาติญี่ปุ่น ที่มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
.
ทางออกของญี่ปุ่นจึงต้องรีบเร่ง แสวงหาแหล่งผลิตใหม่นอกเกาะญี่ปุ่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของญี่ปุ่น ที่จะเข้ามาสร้างฐานที่มั่นทางการผลิตต้นทุนต่ำ การทำ FTA จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถลดต้นทุนด้านภาษี ค่าแรงงานต่ำ ตลอดจนค่าใช่จ่ายขนส่งที่ลดลง ฯลฯ
.
การย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นเข้ามาในอาเชี่ยน จึงเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคง รักษาตลาดของญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้    เพื่อรองรับการแข่งขันจากจีน   ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแข่งขันในอัตราเร่งที่รวดเร็วมาก
.
จะเห็นได้ว่าความจำเป็นของญี่ปุ่น ในการย้ายฐานการผลิตเข้ามายังอาเซียน เป็นยุทธศาสตร์ที่เร่งด่วน การที่ญี่ปุ่นเล็งมาที่ประเทศไทย เพราะมีความสำคัญ ทั้งศักยภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม ฯลฯ (อนึ่งญี่ปุ่นประสบปัญหาการต่อต้านจากชาวจีน เรื่องตำราเรียนญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่๒ )
..
แต่นั้นมิได้แปรว่าอำนาจการเจรจาต่อรองของญี่ปุ่น ในการเจรจา JTEPA จะต้องเป็นรองกับฝ่ายไทย ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ มีศักยภาพความพร้อมทั้งด้าน ทุน และเทคโนโลยีขั้นสูง ขณะที่ไทยยังไม่มีขีดความสามารถดังกล่าว ดังนั้นการเจรจาต่อรอง JTEPA ในครั้งนี้จึงนับได้ว่าไทยประสบความสำเร็จในการเจรจา ไทยจะได้มากกว่าเสีย
..
หากการเจรจาต่อรองของฝ่ายไทย ยังคงยืนยันข้อเรียกร้องให้ได้มา ๑๐๐% ทันที ซึ่งญี่ปุ่นจะมิได้ประโยชน์แต่อย่างใดเช่น การลดภาษีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ หากไทยคงยืนกรานตามเงื่อนไขของฝ่ายไทย ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ประโยชน์อันใด ญี่ปุ่นอาจยกเลิกการเจรจา หันไปเลือกชาติอื่นในอาเชี่ยนแม้จะมีศักยภาพความพร้อมเป็นรองจากประเทศไทย เช่น เวียตนาม อินโดนีเซีย ฯลฯ 
. .
ภายใต้เงื่อนไขเขตการค้าเสรีอาเชี่ยน-จีน ในที่สุดผู้ประกอบการไทยก็จะหนีไม่พ้นการแข่งขัน วันนั้นศักยภาพการแข่งของไทยจะต้องตกเป็นรองแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งตัวจริง ความฝันในการเป็นดีทรอยต์ ออฟ เอเชีย ศูนย์กลางทางการเงิน บาทโซนในอาเชี่ยนฯลฯ คงต้องกลายเป็นความจริงในความฝันที่เป็นตำนานตลอดไป...
 
 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในปัจจุบัน JTEPA (กันยายน 2551)
สังเขปความตกลงและผลบังคับใช้
วามตกลงเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ความตกลงนี้ มีเจตนาที่จะขจัดอุปสรรคต่อการไหลเวียนข้ามเขตแดนของสินค้า การลงทุน บริการและบุคคล ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการร่วมมือกัน ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
.
.
.
.
ความตกลงนี้ ได้ส่งผลบังคับใช้ครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ อันได้แก่
๑,เกษตรกรรม ป่าไม้และประมง
๒,การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓,การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
๔,บริการการเงิน
๕,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖,วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๗,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๘,การท่องเที่ยว
๙,การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 
โครงการความร่วมมือที่สำคัญในกรอบ JTEPA รวม ๘ โครงการ ได้แก่
 
โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่โลก โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเศรษฐกิจสร้างมูลค่า โครงการหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน โครงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ
 
๑,เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
๒,ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่โลก
๓,ความร่วมมือเรื่องสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
๔,ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างมูลค่า (Value-creation Economy)
๕,ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเหล็ก
๖,ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
๗,ความร่วมมือเรื่องการประหยัดพลังงาน
๘,การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 
ผลจากความตกลงนี้ ญี่ปุ่นได้ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าของไทยรวม,๖๑๒
รายการ และไทยได้ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าของญี่ปุ่นรวม ๕,๔๙๕ รายการ รายละเอียดปรากฏตาม
 
 
รายละเอียดปรากฏตาม
สินค้าไทยรวม  ๘,๖๑๒ รายการ: http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$12/level3/part2.pdf
สินค้าญี่ปุ่นรวม ๕,๔๙๕ รายการ:http://www.dft.moc.go.th/the_files/$$12/level3/part3.pdf
 
การลดหย่อนภาษีของทั้งสองประเทศ มีดังนี้
ประเทศญี่ปุ่น
๑,ลดเป็น ๐ ทันที จำนวน ๗,๔๗๓ รายการ
๒,ลดเป็น ๐ ภายใน ๓-๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕ จำนวน = ๙๑ รายการ
๓,ลดเป็น ๐ ภายใน ๗-๑๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๕) จำนวน ๖๓๔ รายการ
๔,ลดภาษีไม่เหลือ ๐ และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จำนวน ๔๑๔ รายการ
 
ประเทศไทย
๑,ลดเป็น ๐ ทันที จำนวน ๒,๔๗๐ รายการ
๒,ลดเป็น ๐ ภายใน ๒-๕ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๕) จำนวน ๒,๐๔๐ รายการ
๓,ลดเป็น ๐ ภายใน ๖-๑๐ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐) จำนวน ๘๗๗ รายการ
๔,ลดภาษีไม่เหลือ ๐ และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จำนวน ๑๐๘ รายการ
.
.
.
 
ประโยชน์ของประเทศไทย ที่จะได้รับจากความตกลง JTEPA ค่อยข้างกว้าง ทั้งทางด้านการเกษตร ประมง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องประดับ-อัญมณี บุคลากร ฯลฯ โดยที่ศักยภาพของประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
.
JTEPA ได้กำหนดให้ญี่ปุ่นเปิดโอกาสสิทธิพิเศษ แก่ประเทศไทยหลายด้าน เช่น การลดพิกัดภาษีศุลกากร และยังได้เปิดโอกาสทางด้านการบริการ-บุคล การแพทย์ พยาบาล ฯลฯ ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย เหนือกว่าคู่แข่งขันในตลาดญี่ปุ่น
. .
ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับสองของโลก กำลังซื้อมหาศาล จะผลักดันให้ศักยภาพพลังการผลิตของไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งสำคัญ
.
.
 
สินค้าและบริการของไทยที่จะได้รับประโยชน์ มีดังนี้
 
ด้านสินค้าเกษตร
,สินค้าประมง ตามความตกลงญี่ปุ่นจะยกเลิกภาษีทันทีหลายรายการ และที่จะยกเลิกใน ๕ ปี ๗ ปี ๑๐ ปี อีกจำนวนมาก เช่น กุ้งแช่แข็ง ปลาทูน่า ปลาหมึก ปลา ปู หอยแช่เย็นแช่แข็งฯลฯ
 
,สินค้าเกษตร ได้ยกเลิกภาษีทันที ได้แก่ ผัก ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้เมืองร้อน ผัก ผลไม้สด ผักผลไม้แปรรูปและน้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก
.
,ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่ปรุงสุก ได้รับการลดภาษีเหลือ ๓% ใน ๕ ปี ซึ่งป็นโอกาสที่ช่วยให้ ตลาดไก่ไทยในต่างประเทศเดินต่อไปได้ตามปกติได้รอดพ้นจากวิกฤต”ไข้หวัดนก” ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของผู้ประกอปการไทยตลอดช่วงเวลาหลายปีมานี้  
.
,กล้วย โอกาสทองของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ไทยได้รับโควตาปลอดภาษี กล้วยมากถึง ๔,๐๐๐ ตันในปีแรก และเพิ่มเป็น ๘,๐๐๐ ตันในปีที่ ๕ ซึ่งภาษีปัจจุบัน ๒๐-๒๕% ถ้าปลอดภาษี คือศูนย์ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ผลิตกล้วย ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ญี่ปุ่นควบคู่กันไปเพื่อร่วมกันขายตรงถึงขั้นสั่งจองได้ว่าจะขายให้ร้านที่ทุกคนจะรู้ว่ากล้วยที่ได้นั้นต้นไหนใครปลูก เป็นต้น
.
ด้านสินค้าอุตสาหกรรม 
.
,สินค้าอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ยกเลิกภาษีทันที ขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทอะไร โดยปัจจุบันภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๗-๑๓.๔% เท่ากับว่าราคาได้ลดลงทันที นอกจากดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้ว ยังได้เปรียบคู่แข่งขันในตลาดพร้อมๆไปด้วย
.
,สินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ยกเลิกทันทีภาษีทันทีเช่นกัน จากภาษีเดิม ๒.๗-๑๐% ซึ่งเท่ากับเป็นการประกันความเสี่ยง หากถูกอัญมณีไทยถูกสหรัฐอเมริกา ตัดสิทธิจีเอสพีไทย ก็จะได้รับประโยชน์จากตลาดญี่ปุ่น
.
,โครงการความร่วมมือเหล็ก มองว่าน่าจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมเหล็กในไทยได้ในระยะยาว รวมถึง เทคโนโลยี และความสามารถในการแก้ไขปัญหา ที่น่าจะได้ประโยชน์ และคงจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในอนาคต
.
ด้านบริการและการลงทุนในญี่ปุ่น
.
๑, ด้านบริการ- การลงทุน ญี่ปุ่นผูกพันสาขาบริการให้ไทยเพิ่มจาก WTO ๖๕ สาขาย่อย และปรับปรุงจากที่ผูกพันไว้ใน WTO ๗๐ สาขาย่อย เป็นการให้ผูกพันการเปิดบริการที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นเคยให้ใครมาจนถึงปัจจุบัน บริการสำคัญๆ เช่นโฆษณา โรงแรม ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง บริการจัดประชุม บริการออกแบบพิเศษ บริการจัดทัวร์นำเที่ยว ยกเว้นมัคคุเทศก์ หรือไกด์ บริการสปา บริการจัดหางาน บริการก่อสร้าง ฯลฯ
.
อาชีพที่มีผลกับข้อผูกพันนี้ได้แก่ อาชีพพ่อครัวแม่ครัว สปาและพยาบาลฯลฯ โดย จากเดิมต้องมีประสบการณ์ ๑๐ ปี ก็เหลือประสบการณ์จริงๆ ๒ ปี เพราะว่าแม้ในข้อตกลงจะเหลือประสบการณ์ ๕ ปี แต่ ๕ ปีนั้นจะหักเวลาที่ใช้ศึกษาเพื่อที่จะไปเข้ารับหลักสูตรฝึกอบรมของกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป หรือจบ ปวส. แล้วมาฝึกอบรม ที่กระทรวงแรงงาน พวกนี้สองปีทำงานก็จะไปญี่ปุ่นได้ มีเงื่อนไขคือต้องอบรมจากกระทรวงแรงงานและนำชื่อไปไว้ที่กระทรวงแรงงานเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งญี่ปุ่นอย่างน้อยชื่อต้องผ่านญี่ปุ่น ส่วนสปากับผู้ช่วยพยาบาลจะต้องเจรจาเงื่อนไขกันให้เสร็จใน ๒ ปี สำหรับการลงทุนที่ไม่ใช่ภาคบริการ ญี่ปุ่นยอมเปิดให้ไทยหมดยกเว้นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ผลิตครื่องบิน จรวด เป็นต้น
.
๒, ด้านการเคลื่อนของบุคลตามความตกลง JTEPA ญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสให้บุคลที่มีการศึกษาปริญญาตรีของไทยและญี่ปุ่น รับให้ถือว่าเป็นปริญญาตรีในระดับเดียวกันความหมายของความตกลงนี้ เพราะฉะนั้นในสาขาที่เอ่ยมาก็เข้าไปได้หมด ติดอยู่ที่ภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ได้ ในบางอาชีพจำเป็น ซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสคนไทยจะได้เข้าไปทำงานในญี่ปุ่นในสาขาที่กล่าวมาถ้ามีความสามารถจริง
.
.
 
ด้านการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
.
ญี่ปุ่นพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายด้านแก่ไทยโดยฌฉพาะการทอดเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น การผลิตโมลเสื้อสูบรถยนต์ และการผลิตเหล็กฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
VIDEOs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  ...
  ... 15/02/2009 18:33
  {icon9}
 2. 2
  Coach Factory
  Coach Factory factoryoutlet@hotmail.com 24/09/2012 13:43

  With the great diversity of styles, patterns and sizes available nowadays, finding the right pieces to highlight your personality is quite important. Coach Outlet offers exactly what you want.Cheap Coach Purses are of high quality and aesthetic design. Yes, brand Coach Outlet Online name handbags are extremely attractive;However,the highest care is taken that every Coach Outlet Store Carriage Bags is both aesthetically beautiful and functional.
  Several days ago, my friends recommended Coach Factory online to me, which provides women with cheaper Coach goods, better service and faster delivery.Coach Factory Outlet offers you the modern and very comfortable coach bags. Since many women often do not know things and are daily buses to challenge their handbags handbag, also comprehensive.Many people like to go to Coach Factory Online, Some people like to designers and shiny metal or leather coach shoulder bags. However, the majority of women choose to safe the neuter color coach shoulder bags.

 3. 3
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:21

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 4. 4
   key spy camera
  key spy camera 123@qq.com 18/10/2012 09:09

  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers.

  key spy camera
 5. 5
  keychain camera
  keychain camera 123@qq.com 18/10/2012 09:18

  ncrease its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first

  keychain camera
 6. 6
  North Face Outlet
  North Face Outlet jannyyan27@foxmail.com 30/10/2012 13:45  In the 16th century,the north face kids, Sinistrari, a Roman inquisitor and author of <a href="http://www.northfaceositojackets.com">North Face Osito</a> a classic text on demons, warned that women with elongated clitorises could rape men, and he recommended torture for such unholy females. In the 19th century, removal or cauterization of the clitoris was often prescribed by Western doctors as a "cure" for <a href="http://www.northfaceositojackets.com">Discount North Face Jackets</a> everything from masturbation to " immorality."Todd Akin, Republican senate hopeful from Missouri, trotted out this belief in his claim in a TV interview that pregnancies from rape are "really rare," because, "if it's a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down." A lot of folks <a href="http://www.northfaceositojackets.com">North Face Clearnace</a> would like him to shut down his Senate race. 5. She Can't Learn Want to see your work here? 7. 7
  North Face Outlet
  North Face Outlet jannyyan27@foxmail.com 30/10/2012 13:47

  In the 16th century,the north face kids, Sinistrari, a Roman inquisitor and author of North Face Osito a classic text on demons, warned that women with elongated clitorises could rape men, and he recommended torture for such unholy females. In the 19th century, removal or cauterization of the clitoris was often prescribed by Western doctors as a \"cure\" for Discount North Face Jackets everything from masturbation to \" immorality.\"Todd Akin, Republican senate hopeful from Missouri, trotted out this belief in his claim in a TV interview that pregnancies from rape are \"really rare,\" because, \"if it\'s a legitimate rape, the female body has ways to try to shut that whole thing down.\" A lot of folks North Face Clearnace would like him to shut down his Senate race. 5. She Can\'t Learn Want to see your work here? 8. 8
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 15:37

  http://www.dsquared2shoes.eu dsquared jeans http://www.burberryschalsoutlet.de burberry taschen http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacken http://www.belstaffjacket.eu belstaff outlet http://www.burberryoutletonline-it.it burberry outlet

 9. 9
  Cheap Jordans Online
  Cheap Jordans Online wuzhizheng2012@gmail.com 06/12/2012 15:57

  The [url=http://www.cheapjordansko.com][b]Cheap Jordans For Sale[/b][/url] sale for cheap with free of charge shipping. Welcome to [url=http://www.cheapjordansko.com][b]Cheap Air Jordans[/b][/url] Online shop, free of charge shipping around the world. At our official [url=http://www.cheapjordansko.com][b]Cheap Jordans Shoes[/b][/url],we offer you Discount [url=http://www.cheapjordansko.com][b]Cheap Jordans Online[/b][/url] with higher quatity and 100% satisfaction guarantee!

 10. 10
  Cheap Jordans
  Cheap Jordans jordan159homlee@gmail.com 06/12/2012 15:58

  The <a href="http://www.cheapjordansko.com"><strong>Cheap Jordans For Sale</strong></a> sale for cheap with free of charge shipping. Welcome to <a href="http://www.cheapjordansko.com"><strong>Cheap Air Jordans</strong></a> Online shop, free of charge shipping around the world. At our official <a href="http://www.cheapjordansko.com"><strong>Cheap Jordans Shoes</strong></a>,we offer you Discount <a href="http://www.cheapjordansko.com"><strong>Cheap Jordans Online</strong></a> with higher quatity and 100% satisfaction guarantee!

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view