http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประวัติศาสตร์โลก และบันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต

ประวัติศาสตร์โลก และบันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต

.

ประวัติศาสตร์โลก
และ
บันทึกเหตุการณ์สำคัญในอดีต
ลายแทงประวัติศาสตร์ เราจะพาท่านยัอนกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก นับแต่การกำเนิดโลก..สู่..ยุคปัจจุบัน ผมหวังว่าการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จะไม่นำพาท่านให้จมปรักอยู่กับอดีต หากแต่การเรียนรู้นี้จะนำท่านสู่การถอดรหัสกฏเกณฑ์ “วิวัฒนาการประวัติศาสตร์สังคมโลกธรรมชาติของสรรพสิ่ง ที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นสัจธรรมเที่ยงแท้”อย่างสร้างสรรค์...ปรีชา วรเศรษฐสิน
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สามความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะอะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะหากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเราอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
      

ประวัติศาสตร์อารยะธรรมโลก

1ล้าน-250,000 BC Homo Electusมนุษย์ฉลาด หรือ พันธุ์โฮโม ฮาบิลิส (Homo Habilis) รู้จักใช้ไฟมนุษย์ปักกิ่ง แมมมอธ ยุคหิน ชามไม้ ครอบครัว ภาษา

More..

ประวัติศาสตร์ศาสนาโลก

“วิญญาณนิยม” (Animism) จุดเริ่มต้นความเขื่อทางศาสนาของมนุษย์ มาจากความเชื่อของมนุษย์เองว่า วิญญาณมีอยู่จริง. และนักโบรานคดี ยังพบว่า มนุษย์กับศาสนาเกิดขึ้นพร้อมๆกัน..ดังนั้นความเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริง “วิญญาณนิยม” จึงเป็นความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดเป็นความเชื่อที่สร้างอารยธรรมให้กับสังคมมนุษย์..
More..

 
Timeline History map of China
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 1763 × 1272 
ประวัติศาสตร์จีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน ในยุคราชวงศ์ฉิน (ศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ.) และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า ..More  Thai   En
  
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 3031 × 2544 (5x ขนาดใหญ่กว่า), 960KB
 
 
3 Sovereigns and 5 Emperors  The Three Sovereigns and Five Emperors (Chinese: 三皇五帝; pinyin: Sānhuáng wǔdì; Wade–Giles: San-huang wu-ti) were partially mythological rulers and a mix of culture heroes from ancient China during the period from circa 3500 BC to 2000 BC This period preceded the Xia Dynasty ..
More Thai /  EN
 
 
listen (help·info) (simplified Chinese: ; traditional Chinese: ; pinyin: Máo Zédōng; WadeGiles: Mao Tse-tung; December 26, 1893 – September 9, 1976) was a Han Chinese revolutionary, political theorist and communist leader. He led the People's Republic of China (PRC) from its establishment in 1949 until his death in 1976. His theoretical contribution to Marxism-Leninism, military strategies, and his brand of Communist…More Thai / CN
 
 The Xia Dynasty  (Chinese: ; pinyin: Xià Cháo; Wade–Giles: Hsia-Ch'ao; IPA:  ca. 2070 BC–ca. 1600 BC) is the first dynasty in China to be described in ancient historical chronicles such as Records of the Grand Historian and Bamboo Annals, succeeded by the Shang Dynasty . ..More Thai /  EN
 
Qin Dynasty  The Qin Dynasty (Chinese: 秦朝; pinyin: Qín Cháo; Wade-Giles: Ch'in Ch'ao; IPA: [tɕʰǐn tʂʰɑ̌ʊ̯]) was the first ruling dynasty of Imperial China, lasting from 221 to 206 BC. The Qin state derived its name from its heartland of Qin, . ..More Thai /  EN
 
Spring and Autumn Period  (simplified Chinese: ; traditional Chinese: ; pinyin: Chūnqiū Shídài; Jyutping: ceon1 cau1 si4 doi6) was a period in Chinese history that roughly corresponds to the first half of the Eastern Zhou  ..More Thai /  EN
(คลิกทีภาพ ชมภาพขนาดใหญ่ 1928 × 2740 )
 
 นิยายสามก๊ก - จดหมายเหตุสามก๊ก
สามก๊ก  เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด แต่งขึ้นประมาณในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ยุคสมัยราชวงศ์หยวน บทประพันธ์โดยหลอกว้านจง  羅貫中 (ประวัติศาสตร์กึ่งตำนานเรื่องจริง๓๐% ปรุงแต่ง๗๐%(เคยเป็น๑ใน๔ วรรณกรรมต้องห้ามเยาวชนศึกษา) …More Thai / EN / CN 
 
History of China …More Thai / EN / CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก THai
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ วัน เดือน ปี
กุมภาพันธ์
 
 
 
 
The indigenous people of the United States.
Native Americans in the United States are the indigenous peoples in North America within the boundaries of the present-day continental United States, parts of Alaska, and the island state of Hawaii. They are composed of numerous, distinct tribes, states, and ethnic groups, many of which survive as intact political communities. The terms used to refer to Native Americans are controversial; according to a 1995 US Census Bureau set of home interviews, most of the respondents with an expressed preference refer to themselves as American Indians or Indians.
 
A map showing approximate areas of various Mississippian and related cultures
The Mississippian culture was a mound-building Native American culture that flourished in what is now the Midwestern, Eastern, and Southeastern United States from approximately 800 CE to 1500 CE, varying regionally.
  
 
 
 
Mississippian site in Arkansas, Parkin Site, circa 1539. Illustration by Herb Roe.
The pre-Columbian era incorporates all period subdivisions in the history and prehistory of the Americas before the appearance of significant European influences on the American continents, spanning the time of the original settlement in the Upper Paleolithic period to European colonization during the Early Modern period.
 
Early settlers had a variety of reasons for coming to America. The Puritans of Massachusetts wanted to create a purified religion in New England. Other colonies, such as Virginia, were founded principally as business ventures. England's success at colonizing what would become the United States was due in large part to its use of charter companies.
 
Civil Rights (1896–1954)
The Civil Rights Movement in the United States was a long, primarily nonviolent struggle to bring full civil rights and equality under the law to all Americans. The movement has had a lasting impact on United States society, in its tactics, the increased social and legal acceptance of civil rights, and in its exposure of the prevalence and cost of racism.
 
The African-American Civil Rights Movement (1955–1968) refers to the movements in the United States aimed at outlawing racial discrimination against African Americans and restoring voting rights in Southern states. This article covers the phase of the movement between 1954 and 1968,
 
The American Civil War (1861–1865), also known as the War Between the States (among other names), was a civil war in the United States of America. Eleven Southern slave states declared their secession from the United States and formed the Confederate States of America, also known as "the Confederacy."
 
United States  More Thai / EN / CN 
 
 
Thai / CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เครื่องปั้นดินเผายุคโจมงตั้งเค้า 10,000 - 8,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า เมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ระหว่างหมู่เกาะญี่ปุ่นกับแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียยังคงเชื่อมต่อกันด้วยแผ่นน้ำแข็ง โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี นักวิชาการสันนิษฐานว่ามนุษย์ Homo sapiens ได้อพยพจากทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียมาอาศัยบนหมู่เกาะญี่ปุ่นในช่วง 35,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และดำรงชีวิตด้วยการหาของป่า-ล่าสัตว์และใช้เครื่องมือหิน นักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องมือหิน ที่อยู่อาศัย และซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ในยุคนั้นทั่วหมู่เกาะญี่ปุ่น นอกจากนี้ การศึกษาใน พ.ศ. 2531 ยังชี้ว่าชาวญี่ปุ่นมีพื้นฐานทางพันธุกรรมร่วมกับชาวเอเชียตะวันออก
คำว่า โจมง ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ลายเชือก ซึ่งสื่อถึงลวดลายบนภาชนะหรือตุ๊กตาดินเผาในยุคนั้นซึ่งทำโดยใช้เชือกพันรอบกิ่งไม้แล้วกดทาบลงบนวัสดุ..More  Thai   En
  
 
 
 
Shogun
(将軍 shōgun?)About this soundlisten (literally, "a commander of a force") is a military rank and historical title for (in most cases) hereditary military dictator of Japan.[1] The modern rank is equivalent to a Generalissimo. Although the original meaning of "shogun" is simply "a general", as a title, it
 
ยุคเมจิ (ญี่ปุ่น: 明治時代 Meiji-jidai เมจิจิได ?) ค.ศ. 1868 - ค.ศ. 1912 จักรพรรดิเมจิเป็นผู้รื้อฟื้นอำนาจการปกครองของจักรพรรดิขึ้นมาอีกครั้ง ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเกียวโตไปที่เมืองเอโดะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวทรงปฏิรูปThai /  EN
 
 
Samurai (?) is the term for the military nobility of pre-industrial Japan. According to translator William Scott Wilson: "In Chinese, the character was originally a verb meaning to wait upon or accompany a person in the upper ranks of society, and this is also true of the original term in Japanese, saburau. In both countries the terms were nominalized to mean "those who serve in close attendance to the nobility," the pronunciation in Japanese changing to saburai." According to Wilson, an early reference to the word "samurai" appears in the Kokin Wakashū (905–914), the first imperial anthology of poems, completed in the first part of the 9th century.
More Thai /  EN
 
On August 7, 1914, the Japanese government received an official request from the British government for assistance in destroying the German raiders of the Kaiserliche Marine in and around Chinese
 
History of China …More Thai / EN / CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกเหตุการณสำคัญในประวัติศาสตร์โลก EN (แปลทุกคำ)
Months and days of the year
 
 
 
 
 
แผนที่แสดงรัฐโบราณในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน
นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอเรน ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินเทาะซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณใกล้สถานีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้อาจเป็น มนุษย์ชาวและมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อประมาณ 5 แสนปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายอีกด้วยอันเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า
 
ภาชนะดินเผาสมัยปลาย
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา..
 
The Ban Chiang Project is dedicated to pursuing scientific research on the prehistoric culture revealed by the excavations at the site of Ban Chiang and neighboring sites in northern northeast Thailand. The investigations are being conducted by a multinational, multidisciplinary team of scholars. Work on Ban Chiang at the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology is now focused both on bringing to full publication the excavation undertaken in the 1970s and expanding our knowledge of the prehistory of the Middle Mekong River Basin by survey and excavation in Laos.
 
 
อาณาจักรสุโขทัย หรือ รัฐสุโขทัย (อังกฤษ: Kingdom of Sukhothai) เป็นอาณาจักร หรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยม เป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนปลาย จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโว้ หลังจากนั้นราวปี 1800 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโขลญลำพง ซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้
 
The Sukhothai kingdom (Thai: ราชอาณาจักรสุโขทัย (Pronunciation)) was an early kingdom in the area around the city Sukhothai, in north central Thailand. The Kingdom existed from 1238 till 1438. The old capital, now 12 km outside of New Sukhothai in 
 
Ayutthaya (Thai: อาณาจักรอยุธยา, RTGS: Anachak Ayutthaya, also Ayudhya) was a Siamese kingdom that existed from 1351 to 1767. Ayutthaya was friendly towards foreign traders, including the Chinese, Vietnamese (Annamese), Indians, Japanese and Persians, and later the Portuguese, Spanish, Dutch and French, 
More Thai /  EN
 
Thon Buri (Thai: ธนบุรี) was the capital of Thailand for a short time during the reign of King Taksin the Great, after the ruin of capital Ayutthaya by the Burmese. King Rama I removed the capital to Bangkok on the other side of the Chao Phraya River in 1782. Thon Buri stayed an independent town and province, and was merged into Bangkok in 1972.More Thai /  EN
 
Rattanakosin Kingdom or the Kingdom of Siam (Thai: กรุงรัตนโกสินทร์; 1782 – 1932) was the fourth Thai Kingdom, and was centered at the city of Bangkok. It included vassal states of Cambodia, Laos, and some Malay kingdoms. The kingdom was founded by King Buddha Yodfa Chulaloke of the
More Thai /  EN
 
 
Taksin (Royal Institute: Somdet Phra Chao Taksin Maharat; Thai: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช or The King of the Thonburi Kingdom; Thai: สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี, Somdet Phra Chao Krung Thonburi;Chinese: ; pinyin: Zhèng Zhāo; Teochew: Dênchao; Vietnamese: Trnh Quốc Anh) ; (April 17, 1734 – April 7, 1782) was the only King of the Thonburi Kingdom. He is greatly
More Thai /  EN / CN
 
The home of Theravada Buddhism, and the ancient gilded Wat temples, throughout its 800-year history Thailand can boast the distinction of being the only country in Southeast Asia never to have been colonized.More Thai /  EN / CN
 
 
Pagan Dynasty (849–1287)
Pyu (Burmese: ပျူ, IPA[pjù]; also Pyuu or Pyus; in Chinese records Piao) refers to a collection of city-states and their language found in the central and northern regions of modern-day Burma (Myanmar) from about 100 BCE to 840 CE. The history of the Pyu is known from two main historical sources: the remnants of their civilization found in stone inscriptions (some in Pali, but rendered in the Pyu script, or a Pyu variant of the Gupta script) and the brief accounts of some Chinese travellers and traders, preserved in the Chinese imperial history.
 
 
 
The State Peace and Development Council (Burmese: , pronounced [nàiŋŋàndɔ̀ éidʒán θàja yéi n̥ḭm pʰṵmpʰyo yéi kaùnsì]; abbreviated SPDC or နအဖ in Burmese) is the official name of the military regime of Burma (also known as Myanmar), which seized power in 1988.
 
The history of Burma, now officially Myanmar, is long and complicated. Several ethnic groups have lived in the region, the oldest of which are probably the Mon or the Pyu. In the 9th century the Bamar (Burman) people migrated from the then China-Tibet border region into the valley of the Ayeyarwady, and now form the governing majority
More Thai /  EN
 
  Toungoo Dynasty (1486–1752)
The Toungoo Dynasty (Burmese: တောင်ငူခေတ်, pronounced [tàuɴŋù kʰɪʔ]; also spelled Taungoo Dynasty) was the ruling dynasty of Burma (Myanmar) from the mid-16th century to 1752. Its early kings Tabinshwehti and Bayinnaung succeeded in reunifying the Pagan Empire for the first time since 1287, and in incorporating the Shan States for the first time. At its peak, the First Toungoo Empire also included Manipur, Chinese Shan States, Siam, and Lan Xang, but the largest empire in the history of Southeast Asia collapsed in 1599, 18 years after Bayinnaung's death.More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Prehistoric Cambodia is sparsely known. The earliest known site in Cambodia is Laang Spean cave which occupies the country's northwest region. Laang Spean cave was first occupied beginning in 7000 BCE[ Also of significance is the site Samrong Sen which was occupied circa 
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Fúnán was the Chinese name of an ancient pre-Angkor, since the 4th century AD Indianized kingdom located around the Mekong Delta. This designation is found in Chinese historical texts describing the state. The ethno-linguistic nature of the people; whether they were..More Thai /  EN
.
Map of 'red soil' circular earthworks in Cambodia and Vietnam
Fúnán was the Chinese name of an ancient pre-Angkor, since the 4th century AD Indianized kingdom located around the Mekong Delta. This designation is found in Chinese historical texts describing the state. The ethno-linguistic nature of the people; whether they were..More Thai /  EN
.
 
 
 
The Khmer Empire was one of the most powerful empires in Southeast Asia, based in what is now Cambodia the empire flourished from the 9th to the 13th century. The empire, which grew out of the former kingdom of Chenla, at times ruled over and/or vassalized parts of modern-day Laos, Thailand,  
 
Angkor (Khmer:) is a region of Cambodia that served as the seat of the Khmer Empire, which flourished from approximately the 9th to 13th centuries. The word Angkor is derived from the Sanskrit nagara (नगर), meaning "city".[1] The Angkorian period began in AD 802, when the Khmer Hindu monarch Jayavarman II declared himself a "universal monarch" and "god-king", until..More Thai /  EN
 
Angkor Wat (Khmer: ) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundationfirst Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. It is the world's largest religious building.[1] The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. More Thai /  EN
 
Angkor Thom (Khmer: ; literally: "Great City") was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by king Jayavarman VII. It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the .More Thai /  EN
 
Lovek or Longvek (Khmer: meaning "intersection" or "crossroads") was a city in ancient Cambodia, the capital city of the country after the sacking of Angkor by the Siamese king Borommaracha II in 1431.    Lovek was chosen by Boromaracha III after the sacking of Angkor by Borommaracha II as a new capital because of its more readily defensible terrain. As a result there was a time when Cambodia was often referred to as "Lovek" by foreign .More Thai /  EN
 
The Dark Ages of Cambodia, covers the history of Cambodia from the fifteenth to the nineteenth century, a period of continued decline and territorial loss. Cambodia enjoyed a brief period of prosperity during the sixteenth century because its kings, who built their capitals in the region southeast of the Tonlé Sap along the Mekong River, promoted trade with other parts of Asia. This was the period when Spanish and Portuguese adventurers and missionaries first visited the country. But the Siamese conquest of the new capital at Longvek in 1594 marked a downturn in the country's fortunes and..More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Tai (also spelled Dai) are a linguistic group originating in southern China, which includes the Lao, the Siamese, the people of the Shan region of north-eastern Burma, the Zhuang people of Guangxi Province in China and the Tho and Nung people of northern Vietnam. Under
Exiled as an infant to Cambodia, Prince Fa Ngum of Xieng Dong Xieng Thong married a daughter of the Khmer king. In 1349 he set out from Angkor at the head of a 10,000-man army to establish his own country. Fa Ngum organized conquered principalities into provinces ..More Thai /  EN.
 
 
 
The Khmer Empire was one of the most powerful empires in Southeast Asia, based in what is now Cambodia the empire flourished from the 9th to the 13th century. The empire, which grew out of the former kingdom of Chenla, at times ruled over and/or vassalized parts of modern-day Laos, Thailand,  
 
Angkor Wat (Khmer: ) is a temple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious centre since its foundationfirst Hindu, dedicated to the god Vishnu, then Buddhist. It is the world's largest religious building.[1] The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. More Thai /  EN
 
Angkor Thom (Khmer: ; literally: "Great City") was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by king Jayavarman VII. It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the .More Thai /  EN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map of North India in the late Vedic period..
The history of India begins with evidence of human activity of Homo sapiens as long as 75,000 years ago, or with earlier hominids including Homo erectus from about 500,000 years ago. The Indus Valley Civilization, which spread and flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent from c. 3300 to 1300 BCE, was the first major civilization in India. A sophisticated and technologically advanced urban culture developed
  
 
 
 
 
The Vedic period (or Vedic age) was a period in history during which the Vedas, the oldest scriptures of Hinduism, were composed. The time span of the period is uncertain. Philological and linguistic evidence indicates that the Rigveda, the oldest of the Vedas, was composed roughly between 1700–1100 BCE, also referred to as the early Vedic period.[1] The end of the period is commonly estimated to have occurred about 500 BCE, and 150 BCE has been suggested as a terminus ante quem for all Vedic Sanskrit literature.[2]
History of India ประวัติศาสตร์อินเดีย....More
   

 

 

 

           

ความคิดเห็น

 1. 1
  ajahnsuthep
  ajahnsuthep ajahnsuthep@gmail.com 04/07/2009 07:15
  ได้ดูเวบของปรีชาแล้ว เป็นความพยายามที่ดีมาก งานนี้ต้องค้นหาทีมงานให้มาช่วยกัน จึงจะทำให้เป็นที่สนใจและกว้างขวางยิ่งขึ้น
  จะพยายามทำงานด้านคำสอนศาสนาส่งมาให้ในห้วงพรรษานี้
  ปีนี้ไปจำพรรษาที่ปีนัง จะติดต่อมาอีกบ่อย ๆ
  ขอความสุขสวัสดี จงมีแปรีชาและครอบครัวทุกท่าน
  เจริญพร
  อาจารย์สุเทพ ชินวโร
 2. 2
  ปรีชา
  ปรีชา chagwp@hotmail.com 15/07/2009 14:24
  ขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่แวะมาเยี่ยมเวบไซค์ของผม
  **แรกๆลูกสอนทำเวบ ก็คิดว่าจะลองทำเล่นโดยอาศัยเวลาว่างๆมานั่งทำ หากแต่พอทำเข้าจริงๆกลับสนุกกับมันมาก
  **นั่นก็อยากทำ!! นี่ก็อยากทำ!! กระทั่งล้นแขนล้นมือ กินเวลาไปเกือบ 24 ชม.แล้ว งานบริหารโรงงานก็เลยโยนให้เด็กๆทำ
  **ตอนนี้ก็ต้องทำตัวเป็นลุงโง่ย้ายภูเขาไปพลางๆก่อน เริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่ ขณะนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันที่จะหาสต๊าฟมาช่วย แต่ก็คงต้องรอความพร้อมก่อน
  ขอขอบคุณหลวง ที่เป็นกำลังใจให้ผม
  ปรีชา
  ................................................................

  หลวงพ่อสุเทพ เป็นอาจารย์ของผมตั้งแต่เมื่อราว 30 กว่าปีที่แล้ว ท่านออกบวชนับถึงปัจจุบันราว 30 พรรษา
 3. 3
  บอล-หญิง
  บอล-หญิง Ball0102@hotmail.com 26/08/2009 13:10
  อยากไปดูสถานที่จริงๆๆอะ {icon12}
 4. 4
  แวร์ซายส์
  แวร์ซายส์ 30/08/2009 10:16
  อยากบอกว่าของคุณมากๆที่ทำเวปนี้ขึ้นมา อยากบอกว่าชอบมากๆ มีทั้งความรู้สาระต่างๆ เป็นการเสริมความรู้ทั้งตัวเอง และประโยชน์ในการทำรายงานอีกมาก {icon1} {icon3} {icon4} {icon14} {icon3} {icon3} {icon3} {icon3}
 5. 5
  เด็กบ้ายคา
  เด็กบ้ายคา bonbankha@hotmail.com 01/09/2009 14:28
  {color=red}อยากรู้จิงๆเค้าสร้างเว็บกันอย่างไง{/color} {icon3}ขอขอบคุณที่ไห้อ่านเว็บนี้วาวาวาว้าวสุดยอด {icon6} {icon1} {icon1} {icon14} {icon1} {icon4} {icon2}
 6. 6
  เก่ง
  เก่ง 13/02/2010 17:58

  ไอดอลล์ผมเลย นะฮิตเลอร์ สตาลินและ เหมาเจ๋อตุง

 7. 7
  jane
  jane jan_lbiemakmay@hotmail.com 15/03/2010 21:13

  หนูเป็นคนหนึ่งที่สนใจประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก และอยากเป็นนักโบราณคดีแต่ไม่รู้ว่าพอจบออกมาจะประกอบอาชีพอะไรได้ กรุณาแนะนำให้หนูหน่อยนะค่ะLaughing

 8. 8
  นู๋อุ้ม
  นู๋อุ้ม 04/08/2010 09:11
  ดีมากเลยค่ะ
 9. 9
  ศุภกร
  ศุภกร qwertyui@iopa.com 17/08/2010 13:33
 10. 10
  มน
  มน 23/08/2010 14:20

  เป็นภาษาไทยหน่อย


   

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view