http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ๒๕๕๑

สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ๒๕๕๑
 
 
 
 

 

 
สืบสานตำนานพันปี
 
ปราสาทศีขรภูมิ
 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
Prasat Sikhoraphum Toudsand Year Legend Festival.2008
Surin Thailand 
 
 

ปราสาทศีขรภูมิ หรือ ปราสาทระแงง ตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาท บ้านปราสาท ตำบลระแงง

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระธิดาทั้ง 3 (มี หม่อมเจ้าพูนพิศมัยดิศกุล เป็นต้น)ได้เดินทางมาเยือนเมื่อ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2472 (นับอย่างใหม่ต้องปี พ.ศ. 2473) และได้ถูกรวมเข้ากันกับอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทศีขรภูมิ
 
ประวัติ
จากลักษณะทางศิลปกรรม สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย และในพุทธศตวรรษที่ 22 มีการบูรณะเพิ่มเติมที่องค์ปราสาทแถวหลังฝั่งทิศใต้ เป็นแบบศิลปะล้านช้าง และยังมีจารึกอักษรธรรมปรากฏอยู่ ณ ปราสาทหลังนี้ปี พ.ศ.2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำ พระอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย จปร. ได้มาศึกษาที่โบราณสถานแห่งนี้ และก็ได้มีการบูรณะปราสาทศีขรภูมิ ให้ดูงามเด่นเป็นสง่าน่าภาคภูมิใจแก่แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเมืองปราสาทหินโบราณแห่งนี้
 
ประวัติความเป็นมา
ปราสาทหินศีขรภูมิ
สร้างขึ้นระหว่างพ.ศ.๑๕๕๐พ.ศ.๑๗๐๐จากลวดลายที่เสาและทับหลังของปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทั้ง๔องค์มีลักษณะปนกันระหว่างศิลปขอมแบบปาปวนและแบบนครวัดสำหรับเป็นศาสนสถานภายใต้ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายและต่อมาคงมีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาตามที่มีหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
..
ลักษณะทั่วไป
ปราสาทศีขรภูมิ
สร้างด้วยอิฐ หิน ทราย และศิลาแลง ประกอบด้วยปรางค์ก่ออิฐ ๕ องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส โดยมีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง และมีปรางค์บริวาร ๔ องค์ ล้อมอยู่ทั้ง ๔ ทิศ ศาสนสถานทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยสระน้ำ ๓ สระ มีรายละเอียดดังนี้
.
๑.ปรางค์ประธาน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้ยี่สิบ องค์ปรางค์ไม่มีมุข มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวคือ ทางด้านทิศตะวันออก ทับหลังประตูจำหลักภาพศิวนาฏราชบนแท่น มีหงส์แบก ๓ ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุข มีภาพพระพิฆเณศ พระพรหม พระวิษณุ และนางบรรพตี (พระอุมา) อยู่ด้านล่างเสาประตูสลักเป็นลวดลายเทพธิดา ลายก้ามปู และรูปทวารบาล บริเวณหน้าบันเป็นอิฐประดับลวดลายปูนปั้น
.
๒. ปรางค์บริวาร แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้ยี่สิบ องค์ปรางค์ไม่มีมุข มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก เช่นเดียวกับปรางค์ประธาน มีทับหลัง ๒ ชิ้น ชิ้นที่หนึ่งเป็นภาพพระกฤษณฆ่าช้างและคชสีห์ (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย) ที่ปรางค์บริวารองค์ทิศตะวันตก พบจารึกหินทรายที่ผนังกรอบประตูเป็นจารึกอักษรธรรมอีสานภาษาไทย-บาลีเรื่องราวที่จารึกกล่าวถึงกลุ่มพระเถระผู้ใหญ่และท้าวพระยาร่วมกันบูรณะโบราณสถานแห่งนี้
๓. สระน้ำ มีจำนวน ๓ สระ สระที่หนึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ มีความยาวล้อมอ้อมไปถึงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอีก ๒ สระ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้
.
หลักฐานที่พบ
ปรางค์ก่ออิฐ ๕ องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบด้วยปรางค์ประธาน ปรางค์บริวาร และสระน้ำ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๐๔ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา
.
เส้นทางเข้าสู่ปราสาทศีขรภูมิ
จากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ คู่ขนานกับรางรถไฟสายสุรินทร์-อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๒๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอศีขรภูมิอีก ๑ กิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิกชมเพิ่ม :
 
 

                     

ความคิดเห็น

 1. 1
  อุดมลักษณ์
  อุดมลักษณ์ tor_kt@hotmail.com 05/07/2008 16:31
  ปราสาทตอนนี้น่าเที่ยวกว่าแต่ก่อนมากค่ะ
 2. 2
   คนสุรินทรื
  สุดยอดเลย ครับ น่าจะประกาศหรือประชามสัมพันธ์งานให้มากกว่านี้เพราะไม่เคยรู้เลยว่ามีงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่ศีขรภูมครับ
 3. 3
  คนไกล
  คนไกล 28/09/2008 14:28
  คิดถึงบ้านจังเลย
 4. 4
  ตอง
  ตอง 19/11/2008 16:56
  {color=orange}สวยยยยยยยยยยยยย{/color} {img}http://{/img} {icon1} {icon1} {icon1}
 5. 5
  กูยสุริน
  กูยสุริน anon_surin@yahoo.co.th 06/04/2009 14:00
  เนียง
  อัปซะรา หรำ ซะอาด หมั๋ดหม๋วย เหลยล่ะ
  ขึดเตอะ ดุงเถ๊ะ กูย สุริน จีกู เหนีย กอ ยา เกลอะ ดุง เกลอะ เซราะ เดอ
  เจาเเม หรำ อัป ซะ รา อู เเหน่ เดอ จะนับ จะนับ ซะอาด ซะอาด
  ละออ ละออ เจาะ เดอ พวง หมวง ขรอบ ขุ หน่ะ ขุ ด๋าย
  เจา ถีวว เซราะ สุริน
  ยินดี ตอน รับ ด๋าลๆๆ คลัง
 6. 6
  m
  m mzataro@hotmail.com 18/06/2009 14:58
  คิดถึงบ้าน เด็กตลาด
 7. 7
  Por
  Por 17/11/2009 15:16
  สวยงามมากเลยคับยิ่งจัดก็ยิ่งดูยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ปีนี้แสดงวันที่20-21 พฤษจิกายน 2552 ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายร่วมเข้าชมความงดงามครั้งนี้ด้วยกันนะครับ

  แล้วเจอกันครับ

  เด็กตลาดศีขรภูมิ
 8. 8
  กูยสุริน
  กูยสุริน 26/11/2009 10:53
  สุดยอดเลยคับ
 9. 9
  เด็กเเขมร
  เด็กเเขมร pradthana1993_@hotmail.com 26/11/2009 13:54
  เจียเมนเตน สรูญเมน เเขมรเยือง บานมือเฮย เจียยยยยยยยยย เเขมร เสร็น
 10. 10
  เด็กโรงเรียนศีขรภูมิ
  การแสดงจัดได้ดีมากค่ะ สวยงามมาก สุดยอดเลยค่ะ {icon4} {icon4} {icon4} {icon1}
 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view