http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

มาตรการควบคุมยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในต่างประเทศ

มาตรการควบคุมยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในต่างประเทศ
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
มาตรการควบคุม
ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในต่างประเทศ
 
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
 
มาตรการควบคุม
ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในต่างประเทศ
 
 
ปรีชา   วรเศรษฐสิน
๒๕-๑๑-๒๕๔๕
บทความลงนสพ.ผู้จัดการ 
 
                  จากการที่ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบต่อปัญหาค้าปลีกไทย   เขากลับออกมาปกป้องยักษ์ใหญ่ค้าปลีกข้ามชาติ ด้วยการประกาศยกเลิกร่าง...ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง   โดยได้ประกาศเหตุผลคัดค้าน ผ่าน น.ส.พ.“ผู้จัดการรายวัน” ว่า
 
ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ฉลาดน้อยออกกฎหมายผ่านกระทรวงพาณิชย์ ทั้งๆที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ใช้ควบคุมค้าปลีกได้” 
 
ผู้เขียนจึงได้นำเอา ข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อตอบโต้การโกหกคำโตของนายวัฒนา และชี้ให้เห็นว่า “มีแต่ผู้บริหารประเทศที่ฉลาดน้อยอย่างนายยวัฒนาเท่านั้น ที่ยอมปล่อยให้ยักษ์ใหญ่ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วทำลาย SMEs ในประเทศ” 
 
ผลกระทบต่อประเทศมีจริงหากผู้นำประเทศนั้นๆ ไม่มีการเตรียมมาตรการรองรับอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของเวลาและสถานที่ ตัวอย่างเช่นประเทศอาร์เจนติน่า เฉพาะคาร์ฟูร์ มีสาขาทั่วประเทศอยู่ราว ๔๐๐ สาขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนติน่า ต้องล้มละลายขายทิ้งสมบัติของชาติจนหมดสิ้นแผ่นดิน ไม่เว้นแม้แต่ถนนหนทางฯลฯ 
 
การออกมาตรการควบคุมยักษ์ใหญ่ค้าปลีก อย่างน้อยต้องควบคุม ราคาขายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช่ใช้เล่ห์เทอุบายขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนในบางรายการสินค้าเพื่อรวมศูนย์ลูกค้า เวลาเปิด-ปิด สถานที่จะต้องห่างออกไปจากชุมชนอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดช่องพื้นที่หายใจแก่พ่อค้าวานิชท้องถิ่นได้หายใจบ้าง
 
กฎหมายและมาตรการควบคุม
ธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมีดังนี้
 
๑, อินโดนีเซีย:
-          ต้องเป็นการร่วมทุน โดยชาวอินโดนีเซียต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ๔๙ %
-          ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติมีตำแหน่งบริหารงานบุคคล
-          กำหนดสัดส่วนการจ้างชาวต่างชาติ : ชาวอินโดนีเซีย ๑: ๓ คน
 
๒, ฟิลิปปินส์
-    หากต่างชาติจะลงทุน ๑๐๐% ต้องลงทุนขั้นต่ำ ๗.๕ ล้านเหรียญฯ
-          กำหนดให้จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 
๓, ไต้หวัน
-          ต้องตั้งกิจการในพื้นที่ธุรกิจ หากจะตั้งกิจการในเขตที่อยู่อาศัย
-          จะต้องยื่นขอ อนุญาตเป็นกรณี และต้องทำประชาพิจารณ์
 
๔, สเปน
-          กำหนดให้เปิดบริการได้ไม่เกิน ๑๒ ชม./วัน
 
๕, เดนมาร์ค
-          กำหนดพื้นที่สูงสุดของร้านค้าแต่ละประเภท
-          กำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของร้านขนาดใหญ่ โดยให้เลือกเปิดวันจันทร์-ศุกร์ ๒๔ ชม. หรือวันจันทร์-เสาร์ ๑๑ ชม./วัน
 
๖, ออสเตรีย
-          กำหนดให้เปิดบริการได้ไม่เกิน ๖๖ ชม./สัปดาห์
-          ห้ามขายสินค้าในราคาต่ำกว่าทุน
๗, เนเธอร์แลนด์
-          กำหนดให้เปิดบริการได้ไม่เกิน ๕๕ ชม./สัปดาห์
-          ขออนุญาตตั้งหรือขยายสาขาพร้อมแผนและโครงการ
 
๘, ฝรั่งเศส
-          ห้ามผู้ค้าปลีกขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อจากผู้ผลิต
-          กำหนดการขออนุญาตก่อสร้างห้างที่มีขนาดใหญ่
-          กำหนดขนาดพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่
-          กำหนดสถานที่ตั้ง(Zoning)
 
๙, โปแลนด์
-          ห้ามเปิด Supermarket ขนาดใหญ่ในเมืองที่มีพลเมืองน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน
-          ห้าม Supermarket ขนาดใหญ่เปิดขายสินค้าในวันอาทิตย์
 
๑๐, ญี่ปุ่น
-          ขออนุญาตตั้งหรือขยายสาขาพร้อมแผนและโครงการ
-          กำหนดสถานที่ตั้ง(Zoning)
-          กำหนดขนาดพื้นที่
-          จัดระบบขนส่งและสภาพแวดล้อม
-          เมืองโยนาโกห้ามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดขายในพื้นที่เกิน 7,000 ตร.ม.
 
๑๑, เยอรมัน
 -    ห้ามขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าทุน
 
๑๒) เดนมาร์ก
-          กำหนดสถานที่ตั้ง(Zoning)
-          กำหนดขนาดพื้นที่
-          จัดระบบขนส่งและสภาพแวดล้อม
-          กำหนดวันเวลาและชั่วโมงเปิด-ปิด
 
๑๓, สเปน
-    กำหนดสถานที่ตั้ง(Zoning)
 
๑๔, เกาหลีใต้
- ในกรุงโซล ให้มีร้านค้าปลีกรายใหญ่ไม่เกิน ๒๐ ร้าน และให้มีขนาดไม่เกิน ๓,๐๐๐ ตร.ม./ร้าน
 
มาตรการควบคุมยักษ์ใหญ่ค้าปลีก มีในประเทศต่างๆที่ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ทั่วโลก ดังนั้นคำกล่าวของนายวัฒนาที่ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ฉลาดน้อยออกกฎหมายผ่านกระทรวงพาณิชย์ ทั้งๆที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ใช้ควบคุมค้าปลีกได้” จึงเป็นการโกหกคำโตหวังตบตาประชาชนเพียงอุ้มต่างชาติ เอื้อประโยชน์แก่ตน และยังเป็นการดูถูกดูแคลนพ่อค้าโชว์ห่วยที่ออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมจากรัฐบาลในกรณีนี้อีกด้วย
เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก   คู่แข่งของผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย ที่ผู้บริหารประเทศมักจะบอกทำนองปัดความรับผิดชอบว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของการที่ไทยได้เข้าร่วมเป็น ภาคีสมาชิก WTO ภายใต้เงื่อนไขการเปิดเสรีทางการค้า   รัฐบาลจะออกกฏหมายควบคุมไม่ได้ ต้องให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่เช่นนั้นจะขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ โชวห่วยไทยจะต้องปรับตัวหากจะต้องเจ้งไปบ้างก็ต้องยอม 
แล้ว SMEs ในประเทศที่เป็นคนไทยท่านไม่กลัวว่าพวกเขาจะขาดความเชื่อมั่นหรืออย่างไร? ไม่ทราบท่านผู้บริหารท่านคิดได้อย่างไร ถึงได้เสนอให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยไทยให้ปรับตัวเพื่อสู้กับยักษ์ใหญ่ค้าปลีกจากต่างชาติ   ศักยภาพของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกระดับโลกที่ประกอปการธุรกิจในเมืองไทย อย่างเช่นคาร์ฟูร์ มีสาขาทั่วโลกกว่า ๙,๐๐๐ สาขา มียอดขายกว่า สองล้านสองแสนสี่หมื่น ล้านล้านบาท..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  cheap headphones
  cheap headphones dssaea@yahoo.com 19/10/2012 21:52

  With the improved utilization of beats dre, audio online players along with ipods earphones tend to be developing far more attractiveness as a consequence of the lightweight character. Far more everyone is becoming audiophile through acquiring the value that this audio earpiece delivers. In addition to offering your function connected with playing music, monster earphones likewise assist lock out there any unwanted outer seems. Another advantage of earphones is that they feature audio amount comparable together with huge speaker phone devices with out necessitating the employment of large gear such as amplifiers. beats dre are also much cheaper as compared to this sort of substantial music machines. Finally, earphones give the consumer level of comfort for you to pay attention to any sort of new music with out worrisome some people who are near by. Primarily headphones were produced in the simple manner plus simply wanted a tiny electrician recent for you to electric power this earpiece therefore making audio. Nonetheless, the current specialized earphone brands for example best earphones include obtained advantage of technological innovation and also improved their devices to be sure sound clarity and full striper.best earphones tend to be broken down into numerous groups to serve regarding different tendencies. Some of the earphones inside the SkullCandy model assortment incorporate Riot, Assym, Titan, Tobacco Bud, FMJ, Holua, Ink'd in addition to Grinds. Your huge being successful of SkullCandy in the new music device industry is often related to his or her association using excessive physical activities runners including individuals starting snow-boarding and also skating tournaments and also the large technological innovation found in the actual make with the headsets. A few of SkullCandy models will also be endorsed through popular song companies such as Metallica. Initially beats by dr dre might simply often be ordered from severe sporting activities suppliers. That limited the quantity of folks that had access to these kind of terrific devices specially outdoors the usa. Nonetheless, as a consequence of the increased using online as a buying setting, now you can invest in beats by dr dre inside quite a few on-line stores everywhere in the country. Should you have the localized website, you will be guaranteed with fast offering.As opposed to buying in the excessive physical activities shops, looking for the best cheap headphones add-ons on-line provides you with an array of products and solutions out there with out bias. Another selling point of buying SkullCandy headphones coming from on the web retailers is that presents you together with possibility of improving good deals. Consequently you gets additional value intended for his / her income. Although cheap headphones usually are fabricated along with high quality within, mind, it is really excellent for any consumer to see specific tricks to guarantee optimum convenience throughout utilization. The primary rule should be to use lower level smoking the actual gadgets. Considering that earphones inject the actual appear directly to the hearing it is really very approximately vulnerable walls and for that reason an exceptionally excessive level can result in ear harm. Gurus advise that any one using headphones ought to hear the particular new music along with lower than 60% with the greatest volume. It could be a good idea to help ask your own monster earphones vendor to help present you with earbud components.

 2. 2
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:46

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view