http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ค้าปลีกรายย่อยไทย (โชวห่วย)

แนวทางการแก้ไขปัญหา ค้าปลีกรายย่อยไทย (โชวห่วย)
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค้าปลีกรายย่อยไทย
(โชวห่วย)
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค้าปลีกรายย่อยไทย
(โชวห่วย)
 
 
 
 
 
ปรีชา   วรเศรษฐสิน
๒๙-­๐๘-๒๕๔๔
บทความลงเว็บ
www.meechaithailand.com
 
การรุกคืบเข้ามาของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติ    หลังจากการก่อตั้ง องค์การค้าโลก (WTO = World Trade Organization) เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของWTO ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกเปิดเสรีทางการค้า 
 
การเปิดเสรีทางการค้าของไทยย่อมไม่แตกต่างไปจาก การเปิดเสรีทางการเงิน ที่ผ่านมา ก็คือ การขาดวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ ที่ไม่ได้ศึกษาถึงความพร้อมและผลกระทบด้านบวกด้านลบ จึงทำให้การเปิดเสรีทางการเงินโดยไม่มีมาตรการควบคุม และส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำอย่างรุนแรง 
 
การเปิดเสรีทางการค้าก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆที่จะปกป้อง ผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรม พ่อค้า-วานิช ที่คงคู่สังคมไทยมานับพันปี   โครงสร้างทางการตลาด ผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย (โชวห่วย) กำลังได้รับผลกระทบ จากการ รุกคืบอย่างรุนแรงเมื่อทุนจำนวนมหาศาล โดยยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของบรรษัทข้ามชาติ ถูกทุ่มเข้ามาในตลาดประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไข การเปิด   “เสรีทางการค้า “ ของรัฐบาลไทย
 
ปี ๒๕๔๒ เมื่อดิสเคาต์สโตร์ของต่างชาติ อย่างแมคโคร ประกาศ จะขยายสาขาใหญ่-ย่อย กระจายไปในปริมนฑลทั่วประเทศ อีก ๕๐ สาขา ปี ๒๕๔๓ เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์   ตามด้วย แมคโคร  ขยายเวลาจากเดิม ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.เป็น ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. เทสโก้ โลตัส เปิดสาขาที่ ๓๐
 
การเปิดยุทธศาสตร์ แต่ละครั้ง การเปิดยุทธวิธีแต่ละครา ของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกข้ามชาติ ได้สร้างความเดือดร้อนต่อ พ่อค้า – วานิชไทย ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ถึงขั้นหยุดกิจการ หรือล้มละลายในอนาคตอย่างแน่นอน และนำไปสู่การต่อต้านของบรรดาผู้ประกอบการส่วนกลางและภูธร 
 
การเปิดสาขาของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก บรรษัทข้ามชาติในต่างจังหวัด ได้ส่งผลกระทบเดือดร้อนอย่างรุนแรงต่อธุรกิจโชวห่วย และผู้ประกอบการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเครื่องเสียง, เครื่องไฟฟ้า, เครื่องเขียน ,เขียงจำหน่ายสุกร, ฟาร์มปศุสัตว์, ฯลฯ
 
ในตัวจังหวัดที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติไปเปิดสาขาและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้า จากดิสเคาน์สโตร์ ที่มี ราคาถูกกว่า และสะดวกสบายกว่า นอกจากนี้ ยังมีสินค้าครบถ้วนมากกว่า สินค้าบางชนิด ร้านค้าโชวห่วยยังต้องไปซื้อจากแมคโคร เพราะสั่งซื้อตรงจากบริษัทต้นทุนยังสูงกว่า เช่น ผักสด เนื้อหมู ไก่ วัว ข้าวสาร น้ำปลา ซอส น้ำมันพืช ฯลฯ 
 
ขณะที่พ่อค้า-วานิช ร้านค้าโชวห่วย กำลังขวัญผวากับการรุกคืบของ ยักษ์ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ และรอคอยความหวังจากรัฐบาล ที่จะออกมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทย หรือจะปกป้องผลประโยชน์ของต่างชาติ ความสับสนในนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจน
การเคลื่อนไหวเริ่มต้น วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค นำโดยนายกนก อภิรดี กรรมการผู้จัดการโอสถสภา เป็นแกนนำได้ออกมาเคลื่อนไหว ทำหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐบาลเรียกร้อง ให้ออกมาตรการกำกับและตรวจสอบผลกระทบ จากการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม            
 
รัฐบาลประชาธิปัตย์โดยนายศุภชัย พาณิชภักดิ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ (ว่าที่ผู้อำนวยการ องค์การค้าโลก = WTO )และนายไพฑูรย์ แก้วทอง รมช.กระทรวงพาณิชย์ กลับออกมาตอบโต้แนวความคิดดังกล่าว ปกป้องผลประโยชน์ของต่างชาติว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาด รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว เพราะทำให้สินค้ามีราคาถูกลงและผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ และไม่เห็นด้วยกับ มาตรการให้ยกเลิกการแข่งขันทางด้านราคา
 
๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ สมาคมพ่อค้าไทย- สมาคมพ่อค้าไทยออกมาเคลื่อนไหวจัดสัมมนา "ค้าปลีกรายใหญ่ VS ค้าปลีกรายย่อยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
 
ตุลาคม ๒๕๔๓ หอการค้าทั่วประเทศออกมาเคลื่อนไหว ล่ารายชื่อ ๕๐,๐๐๐ คน เพื่ออาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ บีบให้รัฐบาลออกกฎหมาย มาควบคุมค้าปลีกต่างชาติ
 
มกราคม ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาล และได้ประกาศแนวคิดเกี่ยวกับการร่างกฎหมายค้าปลีก โดยกำหนดให้ออกกฎหมาย มาดูแลเฉพาะค้าปลีกในส่วนของเซกเมนต์ดิสเคาน์สโตร์ หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากมองว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายระบบค้าปลีกท้องถิ่น จากแนวคิดดังกล่าวได้สร้างความหวังให้แก่พ่อค้า-วานิชไทยขึ้นมาทันที
 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หอการค้าไทยออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ไข พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในส่วนของบัญชี ๓ ท้าย พ.ร.บ.ฯ ที่ห้ามต่างชาติประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง แต่ยกเว้นกรณีถ้ามีทุนจดทะเบียนมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้เปลี่ยนไปต้องขออนุญาตทุกกรณี.
 
เมษายน ๒๕๔๔ รัฐบาลพรรคไทยรักไทย โดย ด.ร.สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กลับออกมาแสดงวิสัยทัศน์ กลับลำว่า  “ ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยนั้นจะมีผลดีต่อประเทศในระยะยาว “ 
 
ดร.สุวรรณ ยังได้กล่าวกับ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า “ แนวคิดเดิมที่จะคุมเข้มค้าปลีกต่างชาติขนาดใหญ่ที่มีอยู่อาทิ เวลาเปิด-ปิด กำหนดโซนนิ่งการ ตัดราคาสินค้า รวมถึงการนำแนวกฎหมายค้าปลีกจากประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้อาจต้องมีการปรับใหม่ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเสรีในฐานสมาชิกองค์การค้าโลก(WTO) ขณะที่ประเทศยังจำเป็นต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ “
 
ตราบใดที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ยังมองไม่เห็นเงาหัวของผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย (โชวห่วย) ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการรุกรานของต่างชาติ ความหวังของพวกเขาจะอาไปฝากไว้ที่ใคร หรือ รอให้วันสุดท้าย วันที่วัฒนธรรมพ่อค้า-วานิช ไทยสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เสียก่อน เช่นเดียวกับการล่มสลายของสถาบันการเงินที่เป็นของคนไทย และวัฒนธรรมกสิกรรมไร่-นา ที่ล่มสลายไปก่อนหน้าแล้ว(และไม่ได้รับการแก้ไข)
 
จากสาเหตุเงื่อนไขเดียวกัน ก็คือจากการเปิดเสรีทางการเงิน,ทางการค้า,ทางการเกษตร ฯ โดยขาดวิสัยทัศน์ เมื่อประชาชนไทยได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจาก องค์การค้าโลก(WTO) ผู้นำไทยมักกล่าวอ้างเสมอว่า “ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเสรีในฐานสมาชิกองค์การค้าโลก(WTO) “ หรือแปลว่า เมื่อเป็นสมาชิก WTO แล้ว ท่านก็ปล่อยให้ฝรั่งต่างชาติ บุกเข้ามากระทำย่ำยี ประชาชนไทยได้อย่างเสรีและไม่มีขอบเขตจำกัด
 
เช่นนี้แล้วท่านจะยังภาคภูมิใจอยู่หรือกับภาระ กิจ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไทยได้มอบความไว้วางใจแก่ท่านให้บริหารประเทศ ท่านกำลังทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนไทยหรือ บรรษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ท่านให้โอกาส ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกต่างชาติในแทบทุกด้าน แม้กระทั่ง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลไทยโดย “ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ๘ ปี “
 
รัฐบาลไทย คำก็อ้าง องค์การค้าโลก(WTO) สองคำก็อ้างต้องปฏิบัติตาม WTO ลองไปดูประเทศที่เป็นระดับแกนนำ องค์การค้าโลกดูซิว่า เวลาเขาเจรจากับเรา เขาก็มักจะอ้าง Free Trade ลองไปดูบ้านเขาซิว่าเขาดูแลปกป้องประชาชนของเขาให้รอดพ้น ต่อผลกระทบอันเนื่องมาจาก WTO กันอย่างไร?
 
สหรัฐอเมริกา กฎหมายสิ่งทอ[ Textile and Apparel Global Compositeness Act ] เริ่มใช้ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นกฏหมายควบคุมเกี่ยวกับประเทศแหล่งผลิตหรือประเทศต้นกำเนิด กฏหมายคุ้มครองสัตว์และพืช CITES [ Convention  on Intimation   trade in Endangered Species Wild Fauna And Flora ] หรือที่รู้จักกันใน Washington Convention ลงนามปี   ๒๕๑๖   กฎหมายให้อำนาจอเมริกาพิพากษาคู่ค้าไม่เป็นธรรม ในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐสภาอเมริกาก็ผ่านกฎหมายการค้าชื่อ Omnibus Trade and Compositeness Act of ๑๙๘๘ [ OTCA ] มาตรการที่อเมริกาที่นำมาใช้บ่อย ได้แก่มาตร ๓๐๑, Special ๓๐๑,Super ๓๐๑ กฎหมายให้อำนาจอเมริกาพิพากษาคู่ค้าไม่เป็นธรรม ในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ รัฐสภาอเมริกาก็ผ่านกฎหมายการค้าชื่อ Omnibus Trade and Compositeness Act of ๑๙๘๘ [ OTCA ]  มาตรการที่อเมริกาที่นำมาใช้บ่อย ได้แก่มาตร ๓๐๑, Special ๓๐๑,Super ๓๐๑
 
ในยุโรป อียู ได้ทำหนังสือปกขาวขึ้นมาเล่มหนึ่ง ที่มีเนื้อหาสาระเพื่อกีดกันทางการค้า เพื่อปกป้องคุ้มครองเกษตรกรของเขา ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขขององค์การค้าโลกอย่างชัดเจนพวกเขาก็ทำ นอกจากนั้นแนวคิดเรื่อง การค้าเสรีภายในแต่ละประเทศในกลุ่มยุโรปก็คือ “ การเปิดเสรีให้ทุกคนค้าขายได้เท่าเทียมกัน   
ที่ฝรั่งเศส ห้างคาร์ฟูร์ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามขยายสาขาในฝรั่งเศสนานแล้ว ด้วยเหตุผล “ทำให้ธุรกิจค้าปลีกรายย่อย ในฝรั่งเศส ต้องถึงกับเดือดร้อนล้มละลาย “
นอกจากนั้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อยในฝรั่งเศส ปี ๒๕๔๓ รัฐบาลฝรั่งเศส ยังได้ออกกฎหมายมาเล่นงานยักษ์ใหญ่ค้าปลีก ที่ใช้กลยุทธ์ลดแหลกแจกแถม จนทำให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยต้องเดือดร้อน สาระของกฎหมายฉบับนี้เพื่อ “ห้ามไม่ให้ผู้ค้าปลีกขายสินค้าในราคาที่ตํ่ากว่าราคาที่ซื้อจากผู้ผลิต”
อิตาลี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผลักดันกฎหมาย “ห้ามรัฐบาลออกใบอนุญาตให้เปิด ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ๓ ปี” เพราะที่ผ่านมา ทำให้ร้านค้าปลีกย่อยต้องปิดกิจการไปถึง ๑๔๐,๐๐๐ แห่ง ภายใน ๓ ปี
ญี่ปุ่น รัฐบาลกลางเขาให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนพิจารณา กำหนดตั้งแต่พื้นที่ ทำเลที่จะเปิด ต้องอยู่ไกลออกไปจากชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยได้ทำมาหากินบ้าง เวลาเปิดทำการ ตลอดจนห้ามเปิดดำเนินกิจการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดอีกด้วย   
จากตัวอย่างข้างต้น ถามว่าประเทศเหล่านั้นเป็นสมาชิกผู้ลงนามความร่วมมือกับ องค์การค้าโลก (WTO) มิใช่หรือ? ทำไมพวกเขาจึงออกมาปกป้องผลประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเขาได้ 
 
อธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก “เป็นรัฐบาลที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการรับใช้ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนของเขาอย่างสุดจิตสุดใจ
 
“รัฐบาลไทยเลิกอ้างเลิกหลอกลวงประชาชนเสียที่เถิด ว่า “ รัฐบาลไทยจะต้องปฎิบัติตาม เงื่อนไขขององค์การค้าโลก “
 
ผู้เขียนขอย้ำอีกครั้งว่า อุดมการณ์ของ องค์การค้าโลก(WTO) คือให้ประเทศสมาชิกเปิดการค้าเสรี และดำเนินการไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม ดังนั้นความหวังของผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย พวกเขาเพียงฝากความหวังไว้กับท่าน นายกรัฐมนตรี ทักษิน ชินวัตร ที่จะมีวิสัยทัศน์ เห็นถึงความล่มสลายของโครงสร้างทางการตลาด, โครงสร้างทางการผลิตSMEไทย, และก้าวออกมาปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย อย่างจริงใจ บนจุดยืนที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ ของประชาชน ก่อนที่จะถูกผูกขาดตัดตอนโดยยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติ
 
แนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย(โชวห่วย)
๑,ค้าเสรีได้ภายใต้กฎหมาย ควบคุมทุนจดทะเบียนต้องไม่เกินกว่า ๑.๐๐๐   ล้านบาท
๒,กฏหมายว่าด้วยการปรับราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด
๓,ควบคุมสาขา ต้องมีไม่เกินกว่า ๑๐ สาขา
๔,ร่างกฎหมาย ว่าด้วย การประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
๕,ควบคุมพื้นที่ ทำเล สถานที่ประกอบการ
๖,ควบคุมกำหนดวัน เวลา เปิด-ปิด
๗,ตรากฎหมายเฉพาะ นำข้อบังคับญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเป็นต้นแบบ
๘,พ.ร.บ.ธุรกิจต่างด้าวฯ จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของคนไทย
๙,ยึดแนวทางศึกษากรณี สหรัฐอเมริกาที่เป็นสมาชิกระดับแกนนำ WTO แต่
    กลับมี   กฎหมายกีดกันทางการค้ามากมายมาย รวมทั้งอาชีพสงวนของสหรัฐ
    อเมริกา ด้วยเช่นกัน
๑๐,กำหนดการประกอบ ธุรกิจค้าปลีกต้องขอใบอนุญาต หรือ จดแจ้ง
๑๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติปฏิบัติ ตามหากจะมีการเข้า มาลงทุน
๑๒.การห้ามผู้ประกอบการค้าปลีกขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน
๑๓.การ ให้แจ้งแผนโครงการต่อเจ้าหน้าที่ และประกาศให้สาธารณะชนให้ความ
     เห็นก่อน ดำเนินการ
๑๔,ยังมีเงื่อนไขอีกมากมาย ที่สามารถออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังเพื่อปกป้องผู้ค้าปลีกไทยอย่างมีเหตุมีผลซึ่งผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องจะต้องเร่งศึกษาหาทางออกให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย
 
ตามที่รัฐบาลมักจะอ้างเสมอว่า รัฐบาลจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนของ WTO ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว "เราสามารถออกกฎหมายเพื่อใช้ดูแลธุรกิจค้าปลีกได้ เนื่องจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ได้แจ้งว่า ขณะนี้ประเทศไทยมิได้มีข้อตกลงผูกพันใดๆเกี่ยวกับการเปิดตลาดค้าปลีกกับ WTO “
 
หากรัฐบาลไม่เร่งที่จะออกมาตรการกฎหมาย มารองรับ ควบคุมการทุ่มทุนเข้ามาของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติ เพื่อปกป้องผู้ค้าปลีกรายย่อยของไทย(โชวห่วย) 
 
 
อธิบายเป็นอย่างอื่นใดไม่ได้นอกจาก “ การรับใช้ต่างชาติ มองไม่เห็นเงาหัวของประชาชน “ รัฐบาลมักกล่าวอ้างเสมอว่า การปล่อยให้กลุ่มยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติ ทุ่มทุนจำนวนมหาศาลเข้ามามากๆได้อย่างเสรี
 
แล้วจะทำให้ราคาสินค้าถูกลง ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ นั้นเป็นความเห็นส่วนตัวที่ขาดวิสัยทัศน์ เพราะวันหนึ่งที่ผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย(โชวห่วย)ล้มหายตายจากไปหมดแล้ว ก็จะเหลือเพียงกลุ่มยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติ วันนั้นเมื่อพวกเขาจับมือกัน จะทำได้ดี และง่าย เพราะมีเพียงไม่กี่ราย การแสวงหารผลกำไรสูงสุดก็จะตามมา แล้วผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างไร 
 
ท่านนายก ทักษิน ชินวัตร ผู้ค้าปลีกรายย่อยไทย (โชวห่วย) กำลังรอความหวังจากท่าน และหวังว่าท่านจะนำพาประเทศ-ประชาชนไทย ก้าวสู่ “โกเบิลไลเซชั่น “ อย่างสร้าง สรร แก่ประเทศและประชาชน มิใช่นำ “ โกเบิลไลเซชั่น “ มาสู่ชาติและประชาชน ให้ถึงแก่การ “ โกงบรรลัยเซสิ้น “ แผ่นดินไทย..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  รักชาติ
  รักชาติ ab.com@sanook.com 29/08/2009 17:14
  ตราบใดที่ข้าราชการและนัการเมืองยังเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากกว่าการนำพาประเทศให้เจริญด้วยประสิทธิภาพแล้วประเทศไทยเราก็ถอยหลังอายน้องลาวกับเพื่อนกัมพูชานะ อีกไม่นานก็เห็นคนไทยไปขายแรงให้กับลาวแล้ว มัวแต่ทะเลาะกันเอง
 2. 2
  cheap headphones
  cheap headphones dssaea@yahoo.com 19/10/2012 20:40

  With the improved utilization of beats dre, audio online players along with ipods earphones tend to be developing far more attractiveness as a consequence of the lightweight character. Far more everyone is becoming audiophile through acquiring the value that this audio earpiece delivers. In addition to offering your function connected with playing music, monster earphones likewise assist lock out there any unwanted outer seems. Another advantage of earphones is that they feature audio amount comparable together with huge speaker phone devices with out necessitating the employment of large gear such as amplifiers. beats dre are also much cheaper as compared to this sort of substantial music machines. Finally, earphones give the consumer level of comfort for you to pay attention to any sort of new music with out worrisome some people who are near by. Primarily headphones were produced in the simple manner plus simply wanted a tiny electrician recent for you to electric power this earpiece therefore making audio. Nonetheless, the current specialized earphone brands for example best earphones include obtained advantage of technological innovation and also improved their devices to be sure sound clarity and full striper.best earphones tend to be broken down into numerous groups to serve regarding different tendencies. Some of the earphones inside the SkullCandy model assortment incorporate Riot, Assym, Titan, Tobacco Bud, FMJ, Holua, Ink'd in addition to Grinds. Your huge being successful of SkullCandy in the new music device industry is often related to his or her association using excessive physical activities runners including individuals starting snow-boarding and also skating tournaments and also the large technological innovation found in the actual make with the headsets. A few of SkullCandy models will also be endorsed through popular song companies such as Metallica. Initially beats by dr dre might simply often be ordered from severe sporting activities suppliers. That limited the quantity of folks that had access to these kind of terrific devices specially outdoors the usa. Nonetheless, as a consequence of the increased using online as a buying setting, now you can invest in beats by dr dre inside quite a few on-line stores everywhere in the country. Should you have the localized website, you will be guaranteed with fast offering.As opposed to buying in the excessive physical activities shops, looking for the best cheap headphones add-ons on-line provides you with an array of products and solutions out there with out bias. Another selling point of buying SkullCandy headphones coming from on the web retailers is that presents you together with possibility of improving good deals. Consequently you gets additional value intended for his / her income. Although cheap headphones usually are fabricated along with high quality within, mind, it is really excellent for any consumer to see specific tricks to guarantee optimum convenience throughout utilization. The primary rule should be to use lower level smoking the actual gadgets. Considering that earphones inject the actual appear directly to the hearing it is really very approximately vulnerable walls and for that reason an exceptionally excessive level can result in ear harm. Gurus advise that any one using headphones ought to hear the particular new music along with lower than 60% with the greatest volume. It could be a good idea to help ask your own monster earphones vendor to help present you with earbud components.

 3. 3
  Amanda
  Amanda yuanbo@gmail.com 05/11/2012 08:46

  One notable replica rolex difference between Everest’s design over the RubberB’s is that Everest’s is designed for Rolex’s Easy rolex replica Link, a half-link extension that hides under Rolex\'s newer Oyster clasps. Additionally rolex replica watches, Everest Horology’s EH-1 is made in the United States whereas RubberB’s strap is manufactured swiss rolex in Switzerland.

 4. 4
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 12:03

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 5. 5
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 12:28

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view