http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติทำลายโครงสร้างสังคมไทย

ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติทำลายโครงสร้างสังคมไทย
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ
ทำลายโครงสร้างสังคมไทย
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่  www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ
ทำลายโครงสร้างสังคมไทย
 
 
 
 
 
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๒๕๔๔
บทความลงเว็บ
www.meechaithailand.com
 
 
องค์การค้าโลก WTO (World Trade Organization) ซึ่งเป็นองค์สากล ที่เป็นลักษณะพหุภาคี โดยมีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นที่จะจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ ให้ทุกประเทศเปิดเสรีทางการค้า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ของ WTO และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีกปีกว่าๆตัวแทนจากประเทศไทย ด.ร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ก็จะเข้าไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ WTO แล้ว 
 
ปัญหาที่ประชาชนไทยสงสัยและเกิดความกังวนต่อการเปิดเสรีทางการค้า ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสียต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำไทย เมื่อประเทศไทยได้ลงนามเปิดเสรีทางการเงิน สมัย พล.อ.ชาติชาย ชุนหะวัน และมีผลในทางปฏิบัติ ในรัฐบาลชวน ๑ ที่เปิดวานิชธนกิจ BIBF(BANGKOK INTERNATIONAL BANKING FACILITIES) โดยไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบอันอาจเกิดต่อประเทศ และประชาชน ทั้งด้านบวก ด้านลบแต่อย่างใด 
 
ทำให้การเปิดเสรีทางการเงินในครั้งนั้น ดำเนินการโดยปราศจากมาตรการควบคุม และได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างร้ายแรง ในเวลาต่อมากระทั่งถึงปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยยังคงไร้ทิศทางที่จะฟื้นตัว
 
ดูเหมือนว่าการเปิดเสรีทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีทางการเงิน ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศถึงขั้นล้มละลาย การเปิดเสรีทางด้านการเกษตรฯลฯ ล้วนแล้วแต่ ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น ทั้งนี้คงเนื่องมาจากการขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และยังอ่อนหัดในการเจรจาต่อรองบนเวทีการค้าโลก 
 
ทำให้เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย แทบล่มสลาย ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมเกษตรกร ที่ต้องตกอยู่ในภาวะที่ล้มละลาย , คนตกงาน, ฯลฯ ทำให้เกิดความสงสัยในวิสัยทัศน์ของผู้นำไทย ต่อ การเปิดเสรีทางการค้า
 
ล่าสุด ผลกระทบอันเกิดจากการเปิดเสรีทางการค้า เมื่อ บรรษัทข้ามชาติ ยักษ์ใหญ่ค้าส่ง – ค้าปลีก ในไทย อย่าง สยามแมคโคร จากเนเธอร์แลนด์    เทสโก้-โลตัสจากอังกฤษ คาร์ฟูร์ จากฝรั่งเศส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยกลุ่มกาสิโน จากฝรั่งเศส 
 
จากเดิมที่จะมีการเปิดสาขาแต่เฉพาะในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ ปี ๒๕๔๓ เริ่มด้วย สยามแมคโคร เป็นรายแรกที่ออกมาประกาศ ว่าจะขยายสาขาออกไปใน ๕๐ จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดความวิตกกังวลในกลุ่ม พ่อค้าวานิช ร้านค้าปลีกท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ต่างก็เกรงว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากการเปิดสาขาขึ้นในจังหวัดของตน เพราะที่ผ่านมาในจังหวัดที่ ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกข้ามชาติไปเปิดสาขา ร้านค้าปลีกในท้องถิ่นก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
 
การแข่งขันเสรีนั้นแน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่การเปิดให้ยักษ์ค้าปลีกระดับโลกเข้าแข่งขันกับ พ่อค้าวานิชรายเล็กรายน้อยในต่างจังหวัด ดูเหมือนว่าจะเป็นการแข่งขันที่ไร้กฎกติกาไม่ได้ยืนอยู่บนกฎกติกาที่เสมอภาคเป็นธรรม
 
รัฐบาลไทยเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย ควรที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างน้อย ก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่ใช่ปล่อยให้ ไมค์ ไทสัน ขึ้นเวทีแข่งขันชกมวยอย่างเสรี กับ พะเยาว์ พูนธรัตน์ แล้วบอกว่า นี่คือการแข่งขันเสรีตามเงื่อนไข WTO การแข่งขันที่เพียงประกบคู่ ก็รู้ผลแล้วว่า พะเยาว์ ถูกน็อคเอ้าท์อย่างแน่นอน
 
ประเทศออสเตรเลีย เขาปกป้องเกษตรกรเลี้ยงไก่ของเขา ภายใต้การแข่งขันเสรีตามเงื่อนไข WTO โดยการออกกฎหมาย ให้ไก่สดแช่แข็งที่จะนำเข้าประเทศ จะต้องผ่านการต้มสุกฆ่าเชื้อก่อน เพื่อป้องกันเชื้อโรคไก่ที่อาจติดมากับซากไก่สดได้ 
 
ถามว่าแล้วจะเป็นไก่สดได้อย่างไร? ในเมื่อต้องต้มให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อเสียก่อน เหตุผลที่ประเทศอื่นๆฟังดูแล้วไร้เหตุสิ้นดี แต่ผู้เขียนขอยกย่องผู้นำของออสเตรเลีย เมื่อเขาเห็นว่าการเปิดเสรีดังกล่าวเป็นผลลบต่อเกษตรกรฟาร์มไก่ของเขา เขาก็ออกระเบียบมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนทันที แม้ใครจะว่าไม่มีเหตุผลก็ตาม 
 
ขณะที่ผู้นำของไทย กลับออกปกป้องผลประโยชน์ของต่างชาติ เมื่อกลุ่มผู้ค้าปลีก หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมไทย กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้รักชาติ ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาล ออกกฎหมายเป็นมาตรการมารองรับ การเปิดเสรีทางการค้าภายในประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ-ประชาชน ซึ่งผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ต่อผู้ค้าปลีกไทย และผลกระทบอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย 
 
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รมช.กระทรวงพาณิชย์ กลับออกมาปกป้องผลประโยชน์ของทุนต่างชาติ  ว่า
 
๑,ไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเสรีทางการค้าในฐานสมาชิกองค์การค้าโลก(WTO)
 
๒,ร้านใหญ่ไม่ได้หมายความถึงต่างชาติทั้งหมด แต่หมายถึงร้านไทยอย่างเดอะมอลล์ เซ็นทรัลควบรวมเข้าไปด้วย นอกจากนี้การที่จะไปบอกว่าร้านพวกนี้เป็นต่างด้าวนั้น ไม่ถูกต้องนัก เพราะแม็คโครและบิ๊กซี มีการซื้อขายในตลาดหุ้น คนไทยมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของหุ้น ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตคาร์ฟูร์และเทสโก้ ก็คงจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นไทยในที่สุด
 
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า  ธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยนั้นจะมีผลดีต่อประเทศในระยะยาว เพราะจะช่วยผู้ผลิต ธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอี ได้ประโยชน์ในเรื่องตลาดรองรับสินค้า ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หากกลุ่มเอสเอ็มอีมีความเข้มแข็ง จะเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์  เพราะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงในระยะยาว หากบริษัทข้ามชาติ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์   คนไทยก็สามารถเข้าไปเป็นเจ้าของร่วมด้วย
 
จากแนวความคิดของ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดังกล่าว นับเป็นแนวความคิดที่ขาดวิสัยทัศน์ ดร.สุวรรณ เขาแยกไม่ออกเลยหรือว่า วิธีคิดของตน จะนำไปสู่การพังทะลาย ของโครงสร้างการผลิต(SME) โครงสร้างทางการตลาด โครงสร้างทางการเงิน และสังคมวัฒนธรรมไทย ในอนาคตอันใกล้   ผู้เขียนขอนำเสนอแนวความคิดที่ขัดแย้ง กับแนวทางของดร. สุวรรณ ดังนี้
 
,ที่ว่าไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดเสรีทางการค้า ในฐานสมาชิกองค์การค้าโลก WTO
โดยอุดมการณ์ของข้อตกลง WTO ต้องการให้โลกเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องเป็นธรรม เนื่องจากลักษณะศักยภาพของแต่ละประเทศแตกต่างกัน การอยู่ภายเงื่อนไขของกฎกติกาข้อบังคับ ที่ไปกระทบต่อผลประโยชน์ของแต่ละประเทศสมาชิกย่อมแตกต่างกันออกไป ประเทศที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่ามักจะอาศัยคำว่า “เสรีทางการค้า” เพื่อผลประโยชน์ของตน ขณะที่อันใดที่ตนจะเสียประโยชน์ ก็มักจะสร้างเงื่อนไขเพื่อกีดกันทางการค้า เช่น
อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจการส่งออกอาหารของไทยต้องเผชิญอุปสรรคการกีดกันทางการค้าจากประเทศมหาอำนาจ” เช่นเดียวกับที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ซึ่งการกีดกันทางการค้านี้เป็นผลมาจากระบบการค้าเสรีตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไม่มีความพอดี
กล่าวคือเกิดความเหลื่อมล้ำทางการแข่งขัน เพราะประสิทธิภาพในการแข่งขันสินค้าชนิดเดียวกันของประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วมีไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดการเสียเปรียบมาโดยตลอด
ทั้งการถูกกำหนดภาษีนำเข้าที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ในเครือจักรภพของประเทศมหาอำนาจ และการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น สุขอนามัยสัตว์ สวัสดิการสัตว์ การตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) เป็นต้น
.ส.จรวยพร ตันติพิพัฒน์พงศ์ กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ที่ผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปกำลังเผชิญคือปัญหาเรื่องภาษี แม้ว่าข้อตกลงของ WTO ดูเหมือนจะพยายามลดอัตราภาษีลง    
แต่ปรากฏว่าภาษีนำเข้าของตลาดกลุ่มประเทศยุโรปยังสูงอยู่ เช่น ภาษีนำเข้าปลาทูน่าสูงถึง ๒๔ %   ในขณะที่ประเทศในเครือจักรภพของยุโรปไม่ต้องเสียภาษีใดๆ จึงทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบมากเพราะต้นทุนการผลิตก็ต้องสูงขึ้นด้วย
.ส.จรวยพร กล่าวถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของภาครัฐว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ทั้งสมาชิกวุฒิและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตในประเทศของตน โดยมีการผลักดันกฎหมายที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
นาย ธนินทร์ เจียวรานนท์ จากค่ายซี.พี. กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลีย ปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ของตน ด้วยการออกกฎหมายกีดกันทางการค้า เช่น ไก่สดที่จะนำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องต้มให้สุกเสียก่อน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ เพราะเชื้อโรคที่ติดมากับซากของไก่สดอาจเข้ามาแพร่ระบาดในออสเตรเลียได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ไก่สดจะเป็นไก่สดได้อย่างไรนอกเสียจากว่าจะเป็นไก่ต้มเท่านั้นเอง  
เหตุผลที่ไร้เหตุผลเช่นนี้ รัฐบาลเขายังกล้าที่จะทำเพื่อปกป้องเกษตรกรของเขา หากเป็นรัฐบาลไทย เมื่อเกษตรกรเกิดปัญหาเช่นเดียวกับออสเตรเลีย ก็คงจะจนแต้ม แล้วก็ออกมาตอบกับเกษตรกรว่า “เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ WTO หรือไม่ก็กล่าวว่า ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ เกษตรกรจะต้องเอาเทคโนโลยีพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ก็จะสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ “
คาถา ๓ บทอันศักดิ์สิทธิ์ ของผู้นำไทยในอันที่จะตอบปัญหาของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จากคาถาบทที่สอง “ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ วันหนึ่งในวันนี้และอนาคตอันใกล้ วันนี้และวันนั้นจะเป็นวันแห่งความขมขื่นของสังคมไทย ที่ผู้บริโภคจะไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อหาสิ่งของที่ต้องการ
, ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกไทย เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ซึ่งขณะนี้ยังเป็นขอคนไทย กับ แม็คโครและบิ๊กซี คาร์ฟูร์และเทสโก้  ท่าน ดร.สุวรรณ มั่นใจหรือว่าในปัจจุบันและอนาคต เดอะมอลล์ เซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าภูธร ทั้งหลายของคนไทย จะไม่ล้มหายตามจากสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปจากสังคมวัฒนธรรมไทย
 
, ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์  เพราะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น หากวิธีคิดวิธีการทำงาน มีอยู่เพียงเท่านี้ อนาคตของชาติไทยก็มืดมน การที่ต่างชาติเข้าควบคุมโดยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เห็นๆอยู่ก็คือการตกงานของพนักงานธนาคาร นักศึกษาจบไปแล้วยังหางานทำไม่ได้เป็นล้าน
 
การที่ต่างชาตินำเอาเงื่อนไข สุขอนามัยสัตว์ สวัสดิการสัตว์ การตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) ฯลฯ มากีดกันทางการค้า อันจะนำมาสู่การล้มละลายของเกษตรกร นี่ยังไม่นับรวมไปถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำถึงขั้นล้มละลายอยู่แล้ว ฯลฯ 
 
ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งกำลังซื้อไม่มีในปัจจุบันและอนาคต แล้วผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไร เมื่ออยู่ในสถานะที่ ล้มละลายตกงานไม่มีเงินจะซื้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหามาจากการเปิดเสรีทางการค้าที่ไร้วิสัยทัศน์ และมาตรการควบคุมต่อรอง หรือหากจะหมายความว่า การแข่งขันของต่างชาติทำให้ราคาจำหน่ายสินค้าถึงผู้บริโภคถูกลง ผู้เขียนก็เห็นว่ามันคนละเรื่องกัน การแข่งขันทางการค้า ไม่ว่าโดยคนไทยหรือต่างชาติ ล้วนแล้วแต่นำไปสู่สงครามราคาทั้งสิ้น จะต่างกันก็ตรงที่ว่า เมื่อทุนต่างชาติ สามารถกอบโกยกำไรจากประเทศไทย ก็จะเคลื่อนย้ายทุนของตนออกไปจากสังคมไทย แล้วเราจะเหลือไร ภายใต้การค้าเสรี
 
, ธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอี ได้ประโยชน์ในเรื่องตลาดรองรับสินค้า  ถามว่าอดีตที่ผ่านมา อุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทยที่เติบใหญ่มาโดยตลอด ต้องพึ่งพา ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้หรือไม่ เอสเอ็มอีไทยที่เติบใหญ่ไม่เป็นรองใครใน AFTA ล้วนแล้วแต่ได้อาศัยช่องทางการจัดจำหน่าย แบบถ้อยที่ถ้อยเจรจากับพ่อค้าวานิชค้าปลีกไทย(โชวห่วย)ทั้งสิ้น
 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่พัฒนาและคงอยู่คู่สังคมไทยนับพันปี “ใครใคร่ค้า..ค้า ใครใคร่ขาย..ขาย” มีทุนน้อยก็ค้าน้อยสะสมทุนไปเรื่อยๆ วันหนึ่งที่มีทุนใหญ่ก็ค้าใหญ่ เริ่มจากทุนระดับ หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน ร้อยล้าน 
 
แต่หากวิสัยทัศน์ของผู้นำไทยยังมืดบอด ปล่อยให้ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก ที่สามารถทุ่มทุน มหาศาลระดับหมื่นล้าน แสนล้าน เข้ามาลงทุนค้าปลีกแข่งขันกับพ่อค้าวานิชไทย ได้อย่างเสรี และไม่มีขอบเขตจำกัด ก็จะนำไปสู่การสูญสิ้นเผ่าพันธุ์พ่อค้าวานิช ที่พัฒนามานับพันปีในสังคมไทย และยังจะส่งผลกระอย่างร้ายแรงต่อ โครงสร้างการผลิตและการตลาดของไทยในอนาคตอันใกล้ ดังนี้
 
.๑, ผู้ค้าปลีกรายย่อย จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขยายสาขา ของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ค้าปลีก
 
.๒,เนื่องจากสายป่านด้านทุน สามารถยืนอยู่ท่ามกลางการแข่งขันได้ยาวนานกว่า
 
.๓,เทคโนโลยี่ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการตลาดทั้งการจัดซื้อ-ขาย การบริหารจัดการ ที่ก้าวหน้ากว่า
 
.๔,โครงสร้างทางการตลาดพังทะลาย เมื่อกำลังในการจัดซื้อที่ต่างกัน ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกข้ามชาติ มีศักยภาพต่อรองในการจัดซื้อ สามารถต่อรองผู้ผลิตสินค้าสูงสุดถึงขั้นเทค(take)ทั้งกำลังการผลิต หรือแม้กระทั้งการเปลี่ยน Brand สินค้าของเอสเอ็มอีแต่ละโรงงาน ขณะที่รายย่อยมีกำลังต่อรองเพื่อจัดซื้อเพียง ๑ - ๕ % ของกำลังการผลิตในแต่ละโรงงานเอสเอ็มอี ทำให้ผู้ค้าปลีกไทยเสียเปรียบทางด้านต้นทุนสินค้า และในที่สุดก็ต้อง ปิดกิจการไป
 
.๕, อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME) เคลื่องจักรจะหยุดเดิน เมื่อผู้ค้าปลีกไทย ไม่สามารถแข่งขันกับบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ค้าปลีกระดับโลกได้   ช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะถูกรวมศูนย์ไปอยู่ที่ ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกต่างชาติ เพราะผู้ค้าปลีกรายย่อยของไทยต้องปิดกิจการไป  
 
SMEรายใดที่สามารถติดต่อช่องทางการจัดจำหน่ายกับยักษ์ใหญ่อย่าง แม็คโคร คาร์ฟูร์ ฯ ได้ ก็จะอยู่ได้ ส่วนที่ไม่สามารถติดต่อช่องทางการจัดหน่ายกับแมคโคร คาร์ฟูร์ ฯ ได้ เดิมอาจเข้าหาช่องทางการจัดจำหน่าย กับ ร้านค้าปลีกไทย(โชวห่วย) แต่ ณ วันนั้นที่ร้านค้าปลีกได้ปิดกิจการไป ถามว่า SMEs เหล่านั้นจะผลิตสินค้าไปขายใคร ในที่สุดเครื่องจักรก็ต้องหยุดเดิน และปิดกิจการไป
 
ปัญหาเน่าเฟะของระบบสถาบันการเงินไทย  ปัญหาของสถาบันการเงิน กลุ่มลูกหนี้ NPLs [ Non Performing Loans ] ซึ่งเป็นปัญหาที่สางไม่ออกมาถึงปัจจุปัน หนี้เน่า ส่วนใหญ่ก็มาจากสาเหตุ ของผู้ประกอบการขาดทุนล้มละลาย หากฟันเฟืองของโครงสร้างการผลิต การตลาดไทย ยังไม่ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ของระบบเศรษฐกิจไทย ปัญหาสถาบันการเงินไทย ก็คงต้องยกให้ต่างชาติไปฟรีๆ
 
 
จากวิกฤติของสถาบันการเงินตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทย อนาคตมืดมนและยังหาทางออกไม่ได้ ทั้งๆที่ผ่านมา ๒ – ๓ รัฐบาลแล้วก็ตาม 
 
รัฐบาลปัจจุบันหากยังคงขาดวิสัยทัศน์ ต่อกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ในที่นี้ผู้เขียนขอพูดถึงเฉพาะเรื่องของ WTO (องค์การค้าโลก) ที่มีบทบาทผลักดันให้ทุกประเทศเปิดเสรีทางการค้า 
 
การเปิดเสรีทางการค้าที่ผ่านมาย่อมเป็นบทเรียนเป็นอย่างดีและชัดเจน ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นผลมาจาก WTOมิได้ดำเนินการไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม ตามอุดมการณ์ของการก่อตั้ง WTO องค์การค้าโลกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ หลังเสร็จสิ้นการประชุมรอบอุรุกวัย(๒๕๒๙-๒๕๓๗) ตรงกันข้ามกลับเต็มไปด้วยการช่วงชิงผลประโยชน์กันของบรรดาประเทศมหาอำนาจ  
 
ประเทศมหาอำนาจต่างๆ อาศัยความได้เปรียบในเงื่อนไขข้อตกลง WTO ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ได้ใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบประเทศ ด้อยพัฒนา และประเทศกำลังพัฒนา อย่างไร้เหตุไร้ผลไร้จริยธรรม
 
อันใดที่ตนได้เปรียบก็จะพูดถึงFree Trade เรื่องใดที่เสียเปรียบก็จะหาข้ออ้างกีดกัน Untrade แต่พวกเขาไม่เคยเลยที่จะพูดถึง Fair Trade
 
หรือแม้แต่การเลือกตั้งผู้ อำนวยการ WTO ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ก็เต็มไปด้วยความสกปรกเลอะเทอะจากความพยายามของสหรัฐอเมริกา ที่จะส่งคนของตนเข้าควบคุม WTO 
 
ดังนั้นบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ของ การเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในประเทศ และทางสากล ล้วนแล้วแต่ทำให้เศรษฐกิจ และผลประโยชน์ของประชาชนไทย ตกต่ำลงไปทุกที
 
ปัญหาการรุกเข้ามาของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก บรรษัทข้ามชาติระดับโลก ที่ทุมทุนเป็นหมื่นล้านเพื่อเข้าแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกไทย ผู้นำไทยจะต้องมีวิสัยทัศน์ กล้าหาญ ทันเหลี่ยม ทันเกมส์ ในการที่จะออกมาปกป้องดูแลผลประโยชน์ของ ธุรกิจค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย) ของไทย ไม่ผิดต่อข้อตกลงของ WTO หรอก หากท่านจะขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนของท่านบ้าง
 
เพราะแม้แต่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ที่พ่อค้าวานิชของเขาเข้มแข็งกว่าพ่อค้าวานิชของไทย พวกเขายังแหกกฎ WTO หาข้ออ้างต่างๆนานา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนของเขา  
 
ผู้เขียนเห็นว่า นอกจากท่านจะไม่ออกมาปกป้องดูแลผลประโยชน์ของ ธุรกิจค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย) ของไทยแล้ว ท่านยังเดินหน้าออกมาสร้างเหตุผลต่างๆนานา ข้างๆคูๆ ชักแม่น้ำทั้งห้า เพื่อใช้เป็นข้ออ้าง ในการปกป้องผลประโยชน์ ให้แก่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก บรรษัทข้ามชาติระดับโลก ยังไมสายเกินไปที่ท่านจะปรับวิธีคิด วิธีการทำงานของท่านใหม่ ให้หันกลับไปสู่ ผลประโยชน์ของ ประชาชน และประเทศชาติ อย่างแท้จริงต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Star Wars technology, coming soon to a planet near you
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  pokemon
  pokemon pokemon_none@hotmail.com 08/12/2010 15:10
  สุดยอดเลย แต่ผู้นำประเทศจะคิดได้บ้างป่ะนะ ทุกวันนี้ธุรกิจขนาดย่อมก็ล้มละลายกันเป็นแถว กม.ฟื้นฟูกิจการ ก็ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเค้าเลย ทั้งๆที่พวกเขาเป็นสายพานการผลิตของบริษัทใหญ่ๆแท้ๆ 
 2. 2
  Amanda
  Amanda yuanbo@gmail.com 05/11/2012 08:49

  Rolex replica is manufactured after extensive studies of our most qualified specialists and only of the best quality materials replica rolex that's why we guarantee the highest level of performance of all our products. Replica watches is a swiss rolex masterfully made up, repeating all the lines, details and the most. With one difference - the rolex replica watches price is much lower.

 3. 3
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:44

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view