http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ประชาชนไทยควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้ชาติอยู่รอด

ประชาชนไทยควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้ชาติอยู่รอด
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
ประชาชนไทย
ควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้ชาติอยู่รอด
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่  www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
ประชาชนไทย
ควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้ชาติอยู่รอด
.
 
 ปรีชา   วรเศรษฐสิน
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔
บทความส่งประกวดในเว็บ 
www.meechaithailand.com
.
สยามเมืองยิ้ม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทำมาหากินแผ่นดินของเรา นี่คือภาพลักษณ์สุดแสนอมตะ ของสังคมไทยในอดีต จากความมักง่าย หลงระเริง ของพวกเราประชาชนสยาม ในยุครอบพันปีที่สามยังคงให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมน้อยไปหรือไม่ ที่ทำให้ขาดความระมัดระวังในการจัดการกับปรัชญาแห่งการดำรงตน ทั้งสังคมในครอบครัว สังคมระดับชาติ และระดับทางสากล
.
เราเคยฝันไกลในเรื่องของการพัฒนาประเทศสู่การเป็น NICs เสือตัวที่ ๕ แห่งเอเชีย แต่เรากลับไร้เดียงสาในการที่จะไปให้ถึง เรามักจะแสวงหาความฝัน แต่เราไม่เคยคิดเอาจริงเอาจังกับการสานฝันให้เป็นจริง เราเดินหน้าเข้าหา เราเชื่อมั่นศรัทธาในปรัชญาแห่งการดำรงตนของตะวันตก ที่กระบวนการทางความคิดเริ่มต้นด้วย “ สิทธิมาก่อนหน้าที่ “ อย่างสนิทใจ ในขณะที่ละเลยปรัชญาตะวันออก ที่เริ่มต้นด้วย “ หน้าที่มาก่อนสิทธิ “ ปัญหาจึงสับสนวุ่นวายไม่จบสิ้น ในวิธีคิดวิธีการทำงาน
.
วันนี้..วันที่ สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทยกำลังล่มสลาย ด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบ รอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของบรรพบุรุษเรา เมื่อท่านลุกขึ้นมาทวงถามหา “สยามเมืองยิ้ม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทำมาหากินแผ่นดินของเรา“ พวกเราจะไปเอาปลา เอาข้าว มาจากไหน (ข้าวที่อิ่มท้องในปัจจุบัน อิ่มบนความล้มละลายของชาวนา) แล้วเรายังจะมีความกล้าหาญพอที่จะตอบบรรพบุรุษของเราอีกหรือว่า “แผ่นดินนี้ยังเป็นของเราอยู่“ (แม้กฎหมายอาชีพสงวนสำหรับคนไทย ยังถูก IMF [ I’m American Fund ] สั่งให้ยกเลิกได้)
.
วัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองไทยมานานแสนนาน วัฒนธรรมของ เกษตรกร พนักงานองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ กำลังจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ (ระบบทุนต่างชาติ และ คอมพิวเตอร์จะเข้ามาแทนที่) พ่อค้าวาณิชกำลังจะสูญพันธุ์ (เมื่อรัฐบาลเปิดเสรีทางการค้าภายในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และไม่มีขอบเขตจำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกค้าส่งยักษ์ใหญ่ของโลก อย่าง แมคโคร.โลตัส.คาร์ฟู. เซเว่น อีเลเว่น ฯลฯ เข้ามาแข่งขันขันกับพ่อค้าวาณิชไทย ที่อ่อนแอกว่า) เยาวชนที่จบการศึกษา พวกเขาเหล่านั้น จะมีงานทำหรือไม่ ใครจะหาคำตอบให้กับบรรพบุรุษของเราได้บ้าง "ทำมาหากินแผ่นดินของเรา"
.
ประชาชนไทยยุครอบพันปีที่สามจะกำหนดท่าทีต่อวิกฤติ ที่กำลังเผชิญหน้านี้ อย่างไร? ในสังคมระดับครอบครัว ปรัชญาแห่งการดำรงตน สังคมในครอบครัว ค่านิยมที่ผิดเพี้ยน เรายังคงยึดถือแนวทางสังคมบริโภคนิยม จนลืม นิทานเรื่อง ”ข้าวสารกรอกหม้อ” “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท“ กันอีกต่อไปหรือไม่อย่างไร
.
วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมเงินผ่อน “ตายผ่อนส่ง” เราจะยังคงยึดถือปฏิบัติกันอีกต่อไปหรือไม่ หรือจะกลับไปสู่ คำสอนของบรรพบุรุษ ในนิทานเรื่อง ”ข้าวสารกรอกหม้อ” คำพังเพยที่ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท” แนวทางปรัชญาแห่งการดำรงตน สองด้านที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
.
ต่อเศรษฐกิจการเมือง  ปัญหาฟื้นไม่ฟื้น
ประชาชนจะต้องไม่ปล่อยให้ผู้บริหารประเทศบริหารแบบตบตาประชาชนอีกต่อไป เมื่อย้อนไปดูในอดีตบทเรียนอันสุดแสนจะเจ็บปวด เช่นเมื่อครั้งที่ผลสอบ ศ.ป.ร. ระบุชัดเจนว่าสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจของไทยเกิดขึ้นจากรัฐบาล ชวน – ธารินทร์ ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ ที่เปิดเสรีทางการเงิน โดยไม่มีมาตรการควบคุม
.
จนทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตแบบเศรษฐกิจฟองสบู่ ผ่านช่วงรัฐบาลบรรหาร แล้วแตกสลายในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้เขียนจำได้ว่า ก่อนผลสอบ ศ.ป.ร. จะออกมา ๑ สัปดาห์ ชวน-ธารินทร์ ได้ออกมาเคลื่อนไหว เบี่ยงแบนประเด็นให้ประชาชนเข้าใจว่า สาเหตุมาจาก “การปกป้องค่าเงินบาท” “การประกาศค่าเงินบาทลอยตัว” สุดท้ายภาพที่ออกมาทางการเมืองในขณะนั้น กลายเป็นว่า “จิ๋วทำพัง”
.
ภาพกลับดำเป็นขาวถูกสร้างขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของประชาชน กระทั่งเกิดเป็นกระแสทางการเมือง “ดรีมทีมเศรษฐกิจชวน – ธารินทร์“ ฉายภาพความหวัง สานฝันสู่กล่องดวงใจของประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไข ทำให้ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่ประชาชนได้มอบความไว้วางใจให้กับรัฐบาล ชวน-ธารินทร์ อย่างสนิทใจ
.
กระทั่งเกิดกรณี “เด็กดีของ IMF“ เศรษฐกิจไทยถลำลึกสู่ก้นเหวอย่างถาวร โดยประชาชนได้ละเลยที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบทัดทาน การบริหารของรัฐบาล ทำให้ประเทศต้องตกเป็นหนี้ท่วมท้นกว่า สามล้านล้านบาท หรือสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เท่ากับ ๗% และประชาชนต้องมีภาระเป็นหนี้เฉลี่ยเท่ากับ ๖,๐๐๐ บาท ต่อคน
.
ประชาชนจะต้องสรุปบทเรียน อย่ามอบความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา ปล่อยให้ผู้นำบริหารประเทศโดยไม่มีการตรวจสอบทัดทาน รัฐบาลปัจจุบันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากกระแส แต่เป็นกระแสที่แตกต่างในรูปแบบ-วิธีการกับรัฐบาลชวน-ธารินทร์
.
อย่างไรก็ตาม ประชาชนจะต้องสรุปบทเรียน ต้องติดตามและตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร อย่างใกล้ชิด และมีขอบเขตระยะเวลา ในสถานการณ์หนี้สินของประเทศที่ รัฐบาลประชาธิปัตย์ทำไว้ ๓.๗ ล้านล้านบาท เมื่อบวกเข้ากับหนี้ใหม่จากการบริหาร ๒๖ วัน ของรัฐบาลทักษิณชินวัตร ด้วยการตั้ง TAMC อีก ๑.๒ ล้านล้านบาท
.
รวมกันแล้วหนี้สินของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ ๕ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP เท่ากับ ๙๑ % ผู้เขียนไม่ได้ชี้นำให้เข้าใจว่า รัฐบาลใหม่เริ่มต้นก็ผิดพลาด แต่อยากจะเรียกร้องให้ประชาชนได้ติดตามตรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไป
.
ด้านวัฒนธรรม
ปรัชญาพื้นฐานทางความคิด ปัญหาอะไรก่อนอะไรหลังระหว่าง“ สิทธิมาก่อนหน้าที่ หรือ หน้าที่มาก่อนสิทธิ ” ความสับสนวุ่นวายในสังคมไทยขณะนี้ ก็มาจากปรัชญาพื้นฐานทางความคิด ที่จะยึดถือแนวทางปรัชญา ตะวันตก หรือ ตะวันออก ปรัชญาวิธีคิดแบบตะวันตกที่เริ่มต้นด้วย “สิทธิมาก่อนหน้าที่” ย่อมเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมตะวันตก “หน้าที่มาก่อนสิทธิ “ย่อมเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมตะวันออก
.
เมื่อเราเห็นว่าสังคมตะวันตกก้าวหน้ากว่าสังคมไทย เราก็ไปลอกเลียนวิธีคิดแบบตะวันตก มาใช้กับสังคมไทย เมื่อเรานำเอาปรัชญาตะวันตกมาใช้ “สิทธิมาก่อนหน้าที่“ เราก็มักจะเลือกที่จะเรียกร้องแต่สิทธิ โดยกลับละเลยในหน้าที่ กระทั่งเกิดความสับสน ไร้วินัย และขาดความรับผิดชอบ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น
.
กระทรวงศึกษาออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักเรียน “ครูห้ามตีหรือทำโทษนักเรียน และหากนักเรียนที่ครูท่านใดรับผิดชอบสอบตก ให้ถือว่าครูท่านนั้นไม่มีผลงาน ” นักเรียนบางส่วนที่เกเรก็เลยได้ใจ ครูเองก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนที่เกเร เพราะกลัวว่าจะมีความผิดต่อระเบียบวินัย
.
อย่างนี้แล้วจะอาศัยใครมาควบคุมความประพฤติของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนคนใดจะเกเรก็เกเรไป ใครจะสอบตกก็แก้ไขเพิ่มคะแนนเพื่อให้สอบได้ ครูจะได้มีผลงาน ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ไปขัดต่อวัฒนธรรมไทย ที่ หน้าที่มาก่อนสิทธิ “ รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี “ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะเป็นวิธีคิด-วิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร?
.
ปัญหาการโจมตีค่าเงินบาท เมื่อ จอร์จช โซรอสซ์ เข้าโจมตีค่าเงินบาท เราก็ปล่อยให้โซรอสซ์โจมตีได้ตามอำเภอใจ เพราะเราถือว่าเป็นสิทธิที่โซรอสซ์สามารถกระทำได้ ตามเงื่อนไขข้อตกลงการเปิดเสรีทางการเงิน เลยลืมคิดว่า จริงๆ แล้วการโจมตีค่าเงินเป็นเรื่องของโจร การเปิดเสรีทางการเงินเป็นเรื่องการค้าและการบริการ ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาล จะต้องปกป้องระบบการเงิน ระบบทุนของประเทศ ด้วยการออกมาตรการควบคุมการซื้อขายเงินแบบเก็งกำไรชั่วคราว เพื่อป้องกันโจรปล้นทำลายระบบการเงิน ระบบทุนของประเทศ
.
ปัญหาเรื่องยาเสพติด กรณีหว้าแดง เราก็ใช้ “สิทธิมาก่อนหน้าที่” เราใช้สิทธิไปเรียกร้องให้พม่าปราบปรามผู้ผลิตยาเสพติดในพม่า (ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด เป็นชนชาติส่วนน้อยที่ก่อกบฏต่อรัฐบาลพม่า ซึ่งพม่าเขาต้องปราบปรามกบฎอยู่แล้ว) เมื่อพม่าปราบปรามกบฏ ท่าทีของไทยเราก็ใช้สิทธิมาก่อนหน้าที่ โดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนไปโอบอุ้มกบฏพม่า (กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดทำลายสังคมไทย)
.
ขณะที่เรากำหนดท่าทีที่สับสนในการใช้สิทธิต่อเงื่อนไขภายนอก การปราบกบฏ(กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด) ของรัฐบาลพม่า เรากลับละเลยในเรื่องของหน้าที่จากเงื่อนไขภายใน ที่จะต้องติดตามจับกุมลงโทษปราบปรามกลุ่มอิทธิพล ที่บงการอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดตัวใหญ่ตัวจริงในประเทศ ไม่ใช่จับพวกปลาซิวปลาสร้อย พอหอมปากหอมคอ หน้าไหว้หลังหลอก ปิดหูปิดตาประชาชน
.
หน่วยงานราชการลับด้านความมั่นคงมากมาย อย่าบอกนะว่า ไม่รู้ตัวกลุ่มอิทธิพลค้ายาเสพติดตัวใหญ่ตัวจริงในประเทศไทย ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็สมควรที่จะให้ถูกปลดออกจากตำแหน่งความรับผิดชอบไปเสีย
.
ต่อปัญหาของพม่า-ยาเสพติด เราประชาชนควรจะมีท่าทีต่อปัญหาดังกล่าวอย่างไรดี “ไทยนี้รักสงบ แต่ก็รบไม่ขลาด “เราจะเลือกวิธีการ" แต่ก็รบไม่ขลาด” เอาความเป็นเลือดบางระจันร่วมมือกับกลุ่มกบฏพม่า (กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด) นำประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม ประกาศสงครามกับรัฐบาลพม่า หรือ จะเลือกเอาวิธี “ไทยนี้รักสงบ” ถือเอาโอกาสนี้เปิดการเจรจากับรัฐบาลพม่า ร่วมมือกันกับรัฐบาลพม่าปราบปรามกลุ่มกบฏพม่า (กลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด)
 
สิ่งที่รัฐบาลพม่าได้รับผลประโยชน์คือการปราบกบฏ สิ่งที่ไทยเราได้รับผลประโยชน์ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีฉันเพื่อนบ้านกับรัฐบาลพม่า ความสงบสันติสุข เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และที่สำคัญสามารถทำลายแหล่งผลิตค้ายาเสพติดจากกลุ่มกบฏพม่าที่ทิ่มแทงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด
.
ากกรณีดังกล่าว “ประชาชนไทยควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้ชาติอยู่รอด” ผู้เขียนเห็นมีแต่เสียงสนับสนุนให้ทำสงครามกับพม่า อยากฝากให้คิดกันว่า เป็นวิธีคิด วิธีการทำงาน ที่ถูกต้องรอบคอบที่สุดแล้วหรือยัง
.
อีกตัวอย่างที่ผู้เขียนอยากฝากให้เป็นแง่คิด ก็คือ “การขอจัดประชุมนานาชาติของลัทธิฝ่าหลุนกง“ และการตั้งศูนย์กลางสำนักลัทธิฝ่าหลุนกงขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเป็นข่าวขึ้นมา รัฐบาลจีนรีบทำหนังสือขอความร่วมมือกับรัฐบาลไทย อย่าให้การสนับสนุนกิจกรรมของฝ่าหลุนกงในประเทศไทย เพราะเป็นลัทธิผิดกฎหมายในจีน และยังกระเทือนต่อความมั่นคงของจีนอีกด้วย พวกเราประชาชนไทยหลายท่าน ไม่รีรอที่จะออกมาคัดค้านการขอความร่วมมือของรัฐบาลจีนทันที
.
โดยมีวิธีคิดที่เริ่มต้นด้วย “สิทธิมาก่อนหน้าที่” พวกเขาอ้างว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ทำไมจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลจีน การจะอนุญาตหรือไม่ เป็นสิทธิของประเทศไทย พร้อมกับมองว่า ลัทธิฝ่าหลุนกงเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และคำสอนที่ให้ผู้คนปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่สามารถเผยแพร่กิจกรรมได้
.
ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทั่วโลกเขารู้กันทั่วว่า ลัทธิฝ่าหลุนกงเป็นลัทธิที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของจีน ทุกประเทศในแถบเอเชียต่างปฏิเสธกิจกรรมของฝ่าหลุนกงในประเทศตน ซึ่งถ้าเรายึดแนวปรัชญาตะวันออก "หน้าที่มาก่อนสิทธิ" วิธีคิดของเราก็จะออกมาว่า เพื่อความสงบสันติสุขของประเทศของประชาชนเป็นที่ตั้ง แล้วศึกษาข้อเท็จจริงในแนวลึก เพื่อจัดการให้ประเทศไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นการชักศึกเข้าบ้าน
.
ปัญหา “ประชาชนไทยควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้ชาติอยู่รอด“ จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนไทยจะต้องให้ความสนใจ ในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคตต่อไป โดยหันกลับมายึดแนวทางปรัชญาตะวันออกที่วิธีคิดวิธีการทำงานที่เริ่มต้นด้วย “หน้าที่มาก่อนสิทธิ“ โดยอย่าด่วนสรุปว่า วิธีคิดแบบตะวันออกเป็นเรื่องที่ สุดแสนจะเชยหล้าสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับ แนวทางปรัชญาตะวันตกที่เริ่มต้นด้วย “สิทธิมาก่อนหน้าที่”
.
เพราะแม้แต่สังคมอเมริกันที่รุ่งเรืองอยู่ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็ยังเคยได้อาศัย แนวทางปรัชญาตะวันออก ที่เริ่มต้นด้วย “หน้าที่มาก่อนสิทธิ” กระทั่งสังคมอเมริกันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าหากท่านยังจำได้ เมื่อครั้งที่ จอห์น เอฟ เคเนดี้ ชนะการเลือกตั้งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๒ เขาประกาศต่อประชาชนอเมริกัน ว่า “ท่านอย่าถามว่ารัฐบาลจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านว่าจะให้อะไรกับรัฐบาลอเมริกัน“ นี่ก็คือคำขวัญของ จอห์น เอฟ เคเนดี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ยึดแนวปรัชญาตะวันออก ที่เริ่มต้นด้วย “หน้าที่มาก่อนสิทธิ”
.
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยของเราจะหวนกลับสู่ปรัชญาแห่งการดำรงตน ตามแนวทางปรัชญาตะวันออก ที่เริ่มต้นด้วย หน้าที่มาก่อนสิทธิ ” และประชาชนไทยจะให้ความสนใจที่จะศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างใกล้ชิด ทั้งทางสากลและภายในประเทศ เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของผู้นำประเทศ ว่าจะนำประเทศชาติและประชาชน ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ ในสถานการณ์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อที่ประเทศไทยของเรา สามารถจะรอดพ้นจากวิกฤติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ให้เร็วที่สุด เพื่อให้คำตอบกับบรรพบุรุษของเราอย่างภาคภูมิใจว่า สังคมไทยได้กลับสู่ความเป็น “สยามเมืองยิ้ม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทำมาหากินแผ่นดินของเรา“ ด้วยความ มั่งคั่ง มั่นคง และมีความสงบ สันติสุข ที่เป็นของประเทศชาติและประชาชนตลอดไป ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Star Wars technology, coming soon to a planet near you
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Amanda
  Amanda luozhi@gmail.com 05/11/2012 08:51

  The years of replica watches experience in supplying replica watches has made us a professional and considerate online shop. We are swiss replica watches trying our best to present to our customers a vast selection of fine watches and keep updating them. "BEST SALES" are carefully replica watches uk selected to provide you with a guide. Also we clearly know that, for us honesty is the best policy.

 2. 2
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 13:38

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 3. 3
  cba520530@gmail.com
  cba520530@gmail.com nba379190981@163.com 29/12/2012 13:41

  Why

  Coach Outlet Online


  snowflakes? On the Sunday after the massacre, the Connecticut

  Parent-Teacher-Student

  Gucci Belt


  Association (PTSA) sat down with community leaders, the school

  superintendent

  Coach Outlet Store Online


  and school board members to brainstorm how

  the nation

  Coach Outlet Online


  could best show its support for the trauma Sandy Hook

  students

  Coach Online Outlet


  had endured. “It’s a way to make these children feel cared

  for,” says

  Coach Outlet Online


  Landers, “to create a moment of awe and help them

  experience

  Hermes Belts


  something wonderful on their return to school.But as much as the lacy creations

  may lift

  Coach Factory Online


  the spirits of the students of Sandy Hook, the effort can also

  be cathartic

  Coach Outlet Store Online


  for kids and parents around the country, many of whom

  may take

  Coach Outlet Store Online


  solace in the cutting and shaping as their way of

  providing

  Coach Factory Online


  some support to children they don’t know. “It gives

  parents an

  Coach Outlet


  opportunity to have a conversation with their kids,” says Landers.That

  conversation

  Coach Outlet


  can be a challenging one, however, and some parents may choose not to have it.

  It’s up to

  Coach Factory Outlet Online


  each individual parent, of course, to decide

  whether to

  Louis Vuitton Belts


  share with children the reason behind the craft project.

  Shortly after

  Coach Handbags Outlet


  the tragedy, I wrote a piece about how to talk to

  your children

  Coach Outlet Online


  about the tragedy: discuss in age-appropriate terms and don

  ’t overshare.I

  Coach Factory Online


  followed their advice with my three kids, ages 5 to

  10. The entire

  Coach Factory Online


  conversation took about three minutes. I explained

  what had

  Coach Outlet Online


  happened and assured them that their schools were doing

  everything they could to keep them safe. I answered a smattering of questions. Yet when I posted the article on Facebook, many friends commented that they had no intention of

  telling their kids.

 4. 4
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 09:49

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view