http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

จากใจ..ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์

จากใจ..ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
 
 
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์
   

....พวกเราเข้าไปในหมู่บ้านช้าง ตลุยเข้าไปในกัมพูชา(ยังไม่มีถนน ต้องวิ่งไปตามทุ่งกว้างสุดขอบฟ้า จากชายแดนไทยที่ปอยเปตถึงศิลานครระยะทาง 155 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางกว่า ๙ ช.ม.) เข้าไปในเขตภาคใต้ของลาว ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าประประวัติศาสตร์ อารยธรรมโดยเฉพาะ"อาณาจักรกัมพูชายุคเมืองพระนคร" ...
การพัฒนาอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา ภาคใต้ของลาว หากสลายพรมแดนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะเสริมให้ศักยภาพของโปรแกรมทัวร์ไทย แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวมายังภาคอีสานได้อีกด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว www.visitsurin.com
จากใจ
 
ระหว่างปี ๒๕๔๐ ผมถูกทาบทามกึ่งลอบบี้จากประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ คุณสุรพล โชติโสภณ ท่านบอกว่า “นี่เป็นนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐที่ห็นว่า”อุตสาหกรรมการท่องที่ยว” จะมีส่วนสำคัญยิ่งในอนาคต อันจะสามารถสร้างรายได้มหาศาล ให้กับประเทศโดยใช้เม็ดเงินลงทุนน้อยที่สุด!!” การดำเนินการส่งสริมการท่องเที่ยวด้านหนึ่งก็คือ การผลักดันให้ทุกจังหวัดให้มี”ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว”ขึ้นมา “นี่ก็ผ่านมาร่วม ๒ ปีแล้ว ก็ยังตั้งไม่สำเร็จเลย ”
 
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ก็ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยนายเทียม ศิวะสุข รองผู้ว่าฯสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการชุมจัดตั้งชมรมฯขึ้นที่โรงแรมเมมโมเรียล ที่ประชุมมีมติให้ นายปรีชา วรเศรษฐสินเป็นประธานชมรมฯ
 
ผมใช้เวลา ๒ ปี ในการศึกษาหาข้อมูลมี คุณสุรพล โชติโสภณ คุณธีระ บุญโสดากร เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงและเพื่อนสมาชิกคอยเป็นกำลังใจ พวกเราเข้าไปในหมู่บ้านช้าง ตลุยเข้าไปในกัมพูชา(ยังไม่มีถนน ต้องวิ่งไปตามทุ่งกว้างสุดขอบฟ้า จากชายแดนไทยที่ปอยเปตถึงศิลานครระยะทาง 155 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางกว่า ๙ ช.ม.) เข้าไปในเขตภาคใต้ของลาว ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ “อารยธรรมพนมดองเร็ก แอ่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูล อาณาจักรเกลืออีสาน และการออกสำรวจร่องรอยอารยธรรมขอม กว่า ๓๐ แห่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียงฯลฯ
 
พบว่าการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จะประสบความสำเร็จเป็นจริงก็ต่อเมื่อ ต้องผนวกเอา เขตอีสานตอนล่าง ภาคเหนือของกัมพูชา และภาคใต้ของลาว สลายพรมแดนเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้ภาคอีสานตอนล่างยืนผงาดขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเทียบชั้นทัวร์ทะเลทางภาคใต้ และทัวร์วัฒนธรรม-ธรรมชาติในภาคเหนือได้
 
หลังจากนั้นมา การดำเนินการจึงได้ย้ายความสำคัญไปที่การศึกษาค้นคว้างานด้านวิชาการ เสียเป็นส่วนใหญ่ งานกิจกรรมภาคสนามจึงมีน้อย และมิได้รบกวนสมาชิกส่วนใหญ่ (ช่วงเวลาดังกล่าวไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต”ต้มยำกุ้ง) ผมเชื่อว่าช่วงนั้นเวลาและสถานที่ยังไม่เหมาะ และการขับเคลื่อนที่มีค่าใช้จ่ายจะเกิดการสูญเปล่า หากแต่มีการเคลื่อนไหวดำเนินการในกลุ่มแกนนำเท่านั้น
 
ในปี๒๕๔๔ ผมได้สรุป แนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอีสานตอนล่าง ผ่านภาครัฐหลายครั้งหลายหน่วยงาน และผ่านสื่อฯ ดูเหมือนว่าแนวทางดังกล่าวกลับมิได้รับความสนใจเท่าที่ควร กระทั่ง
 
คุณธงชัย มุ่งเจริญพร ประธานสภาอุตสาหกรรมสุรินทร์ในขณะนั้น ได้มีโอกาศได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผม ท่านกลับเป็นผู้หนึ่งที่เห็นด้วย เข้าใจความหมายอันแท้จริงของแนวทางดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง และพยายามผลักดันมาโดยตลอด
 
ครั้งสำคัญที่สุดมื่อมีการประชุม ค.ร.ม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์สมัยรัฐบาล พตท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คุณธงชัย ได้แนะนำให้ผมนำแนวทางดังกล่าวเสนอ ครม. หนังสือชื่อ ”แนวทางการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เขตอีสานตอนล่าง ภาคเหนือกัมพูชา และภาคใต้ลาว” ในนามของสภาอุตฯ สภาหอฯ และชมรมท่องเที่ยวฯ โดยท่านธงชัยอาสาติดตามเรื่องนี้เอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ใกล้ชิดของพรรคไทยรักไทย
 
จากนั้นไม่นาน ท่าน ร.ม.ต.สมศักดิ์ เทพสุทิน ก็ประกาศโครงการส่งสริมการท่องเที่ยวในเขตอีสานตอนล่างโดยให้ชื่อว่า “โครงการสามเหลี่ยมมรกต” และการดำเนินโครงการ ภาครัฐได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้อาจล่าช้าบ้าง
 
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา
 
ความฝัน..ดินแดนแห่งความแห้งแล้ง ยากจน ใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว ..ทัวร์บกที่เป็นจุดบอดของการท่องเที่ยวไทยกำลังจะกลายเป็น “ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอารยะธรรม และธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ฯลฯ
 
ศักยภาพความสำคัญทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ อันได้แก่ อารยธรรมพนมดองเร็ก แอ่งอารยธรรมโคราช อาณาจักรเกลือ ช้าง ตวนเลสาบ นครวัด คอนพะเพ็ง ลี่ผี ตาดเลาะ ตาดฟาน อัตปือ ควอนตั๋ม ความหลากหลายวัฒนธรรม ชนเผ่า ภาษา ฯลฯ
 
วันนี้..การสลายพรมแดนทั้งสามประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวเริ่มเป็นจริง !!
 
ด้านด่านช่องเม็ก การผ่านแดนที่ด่านช่องเม็ก (ชายแดนทางภาคใต้ลาว) ท่านสามารถติดต่อขอรับอนุญาตนำรถข้ามแดน ที่ขนส่งจังหวัด ค่าธรรมเนียมไม่เกิน๑๐๐บาท/ปี ก็สามารถนำรถยนต์เข้าออกประเทศได้อย่างสะดวกสบาย
 
ด้านด่านช่องสงำ (ชายแดนทางภาคเหนือ กัมพูชา) ปัจจุบันกำลังเร่งสร้างถนนดำ สู่เมืองเสียมเรียบ ศิลานคร และตวลเลสาบอันเกรียงไกร ระยะทางจากด่านช่องสงำ ถึง นครวัด นครธม ระยะทางประมาณ ๑๓๕ ก.ม. คาดว่า ปลายปี ๒๕๕๑ ก็คงใช้เดินทางได้แล้ว
 
การยกเลิกวีซ่า ปี ๒๕๕๑ นี้ก็จะเป็นปีที่ตามข้อตกลงของ สมาคมอาเซี่ยน ที่จะต้องยกเลิกการใช้ “วีซ่า” ในกลุ่มประเทศสมาชิกกันแล้ว
 
นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาวชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และประเทศฯลฯ
 
ด้วยจิตคารวะ
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
๒๕ เมษายน ๒๕๕๐
 
 เรียนสมาชิกทุกท่าน เงินทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ย จากค่าสมัครสมาชิก(เก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อครั้งก่อตั้งชมรมฯ) ยังคงอยู่ครบถ้วน การดำเนินการที่ผ่านไป พวกเรา(กรรมการ)ใช้เงินส่วนตัวเท่านั้น
บัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี: ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
เลขที่บัญชี: 141-2-48184-0
ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุรินทร์
ปรับยอดครั้งล่าสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2553
ยอดเงินรวม 22,076.09 บาท (รายการตามสมุดล่างนี้)
..
.
.

               :              วันนี้ผมได้เปิดเวบไซค์ส่วนตัวขึ้นชื่อ www.visitsurin.com เพื่อรองรับการเปลี่ยน ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งการสื่อสารข้อมูล ท่านใดที่ต้องการส่ง ข่าวสาร บทความ เกี่ยวการท่องเที่ยวในเขตอีสานตอนล่างกรุณาส่งมาได้ที่ <visitsurin@hotmail.com> หากเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ Admin จะนำบทความของท่านเผยแพร่ในเว็บไซค์ www.visitsurin.com
:               www.visitsurin.com ได้เปิดหน้าต่างสำหรับ “ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสุรินทร์” (ตัดคำว่าจังหวัดออก) เพื่อสื่อสาร เผยแพร่กิจกรรมของชมรมฯ โปรดติดตาม.........
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 17:09

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 2. 2
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 17:10

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 3. 3
  Amanda
  Amanda luozhi@gmail.com 05/11/2012 08:44

  This is rolex replica because what usually happens in the manufacturing replica rolex is that the designers get materials that resemble those replica watches used in making original ones but are less costly. This enables swiss replica rolex watch manufacturers achieve the desired end uk replica watches which is a cheap but chic watch that can satisfy customers who desire rolex watches but are not in a position to afford one.

 4. 4
  cheap north face jackets
  cheap north face jackets 1955675560@qq.com 07/11/2012 09:23

  Waterproof, breathable, cheap north face jackets seam sealed north face jackets are lightweight with durable quality and delivers outstanding performance in the cold, whether sprinting round the block or heading out into the hills. Contrasting color logo is cheap north face jackets for men screen-printed on the chest, the stylish north face jackets are best selling at great price, realistic

 5. 5
  mbt Shoes
 6. 6
  karjohan
  karjohan karjohan123@gmail.com 19/10/2017 13:05

  Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers?


  I\'m hoping to start my own website soon but I\'m a little lost on everything.


  Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go


  for a paid option? There are so many options out there that I\'m


  completely confused .. Any recommendations? Thanks a lot!


  http://healthreign.us
  http://ripahealth.us
  http://health-4-u.us
  http://greathealth2u.us
  http://healthykeem.us
  http://mhealthinsiders.us
  http://goodhealthwitch.us
  http://healthyfitlines.us
  http://healthychirp.us
  http://healthmina.us
  http://healthascend.us
  http://health-chirp.us
  http://lifefithealthy.us
  http://bighealthtimes.us
  http://arogalifehealth.us
  http://wonhealthy.us
  http://hairhealthguide.us
  http://healthypurebody.us
  http://healthnewsbot.us
  http://healthnutbeauty.us
  http://soulbusinessiq.us
  http://1andonebusiness.us
  http://businessacount.us
  http://concisebusiness.us
  http://businessairman.us
  http://zmultibusiness.us
  http://exporbusiness.us
  http://9thbusiness.us
  http://business-matrix.us
  http://facing-business.us
  http://excelbusiness.us
  http://1idea2business.us
  http://ebusinessz.us
  http://buddymebusiness.us
  http://businesshumans.us
  http://business24hours.us
  http://upstartbusiness.us
  http://mybusinessocial.us
  http://hrbusinessboost.us
  http://mybusinesscamp.us
  http://islandstautomotive.us
  http://mbb-automotive.us
  http://automotivepartsusa.us
  http://truautomotivegroup.us
  http://portersautomotives.us
  http://worldofautomotives.us
  http://automotivetechoh.us
  http://slimcarautomotive.us
  http://automotivebesttips.us
  http://automotive-seminar.us
  http://guidetoautomotive.us
  http://upgradeautomotive4.us
  http://instant-automotive.us
  http://gooddayautomotive.us
  http://automotiveloot.us
  http://automotivetechinfo.us
  http://automotivemilepost.us
  http://automotiveusedcars.us
  http://automotivevortex.us
  http://automotivebol.us
  http://foodproducts.us
  http://kisaanfoods.us
  http://i-love-food.us
  http://healtyhappyfood.us
  http://anfoodzone.us
  http://soggyfood.us
  http://campusfoodfree.us
  http://organicfacefood.us
  http://oldenstatefoods.us
  http://leshifood.us
  http://fullmoonfoods.us
  http://northhavenfood.us
  http://homofood.us
  http://foodwithcheese.us
  http://laysfood.us
  http://bestfoodsu.us
  http://kfoodbook.us
  http://foodspoty.us
  http://abikfoodstuff.us
  http://phasefoodbars.us
  http://n9petshomesite.us
  http://albapets.us
  http://inwoodpetsit.us
  http://cltpetservices.us
  http://joy4pets.us
  http://julietspetsalon.us
  http://petservice.us
  http://partisanpets.us
  http://puppets4schools.us
  http://plantyourpets.us
  http://perfectpetstuff.us
  http://starstarpets.us
  http://zoompetstudio.us
  http://feedpetsraw.us
  http://thebarnpets.us
  http://dsspetsupply.us
  http://tributepets.us
  http://brainepets.us
  http://petshomestore.us
  http://zealous4pets.us

 7. 7
  19/10/2017 13:07  <a href="http://healthreign.us">Health Reign</a> | <br>
  <a href="http://ripahealth.us">Ripa Health</a> | <br>
  <a href="http://health-4-u.us">Health for You</a> | <br>
  <a href="http://greathealth2u.us">Great Health to You</a> | <br>
  <a href="http://healthykeem.us">Healthy Keem</a> | <br>
  <a href="http://mhealthinsiders.us">Health Insider</a> | <br>
  <a href="http://goodhealthwitch.us">Good Health </a> | <br>
  <a href="http://healthyfitlines.us">Healthy Fit Lines</a> | <br>
  <a href="http://healthychirp.us">Healty Chrip</a> | <br>
  <a href="http://healthmina.us">Health Mina</a> | <br>
  <a href="http://healthascend.us">Health a Scend</a> | <br>
  <a href="http://health-chirp.us">Health Chirp</a> | <br>
  <a href="http://lifefithealthy.us">Life Fit Healthy</a> | <br>
  <a href="http://bighealthtimes.us">Big Health Times</a> | <br>
  <a href="http://arogalifehealth.us">Life Health</a> | <br>
  <a href="http://wonhealthy.us">Won Healthy</a> | <br>
  <a href="http://hairhealthguide.us">Hair Health Guide</a> | <br>
  <a href="http://healthypurebody.us">Healty Pure Body</a> | <br>
  <a href="http://healthnewsbot.us">Health News Bot</a> | <br>
  <a href="http://healthnutbeauty.us">Healthy Nut Beauty</a> | <br>
  <a href="http://soulbusinessiq.us">Soul Business</a> | <br>
  <a href="http://1andonebusiness.us">1 & 1 Business</a> | <br>
  <a href="http://businessacount.us">Business Account</a> | <br>
  <a href="http://concisebusiness.us">Concise Business</a> | <br>
  <a href="http://businessairman.us">Business Airman</a> | <br>
  <a href="http://zmultibusiness.us">Multi Business</a> | <br>
  <a href="http://exporbusiness.us">Expore Business</a> | <br>
  <a href="http://9thbusiness.us">9th Business</a> | <br>
  <a href="http://business-matrix.us">Business Matrix</a> | <br>
  <a href="http://facing-business.us">Facing Business</a> | <br>
  <a href="http://excelbusiness.us">excel Business</a> | <br>
  <a href="http://1idea2business.us">Idea to Business</a> | <br>
  <a href="http://ebusinessz.us">E Business</a> | <br>
  <a href="http://buddymebusiness.us">Buddy me Business</a> | <br>
  <a href="http://businesshumans.us">Business Humans</a> | <br>
  <a href="http://business24hours.us">Business 24 Hour</a> | <br>
  <a href="http://upstartbusiness.us">Up Start Business</a> | <br>
  <a href="http://mybusinessocial.us">my Business Socail</a> | <br>
  <a href="http://hrbusinessboost.us">Business Boost</a> | <br>
  <a href="http://mybusinesscamp.us">My Business Camp</a> | <br>
  <a href="http://islandstautomotive.us">Islands Automotive</a> | <br>
  <a href="http://mbb-automotive.us">MBB Automotive</a> | <br>
  <a href="http://automotivepartsusa.us">Automotive Parts USA</a> | <br>
  <a href="http://truautomotivegroup.us">Automotive Group</a> | <br>
  <a href="http://portersautomotives.us">Porters Automotives</a> | <br>
  <a href="http://worldofautomotives.us">World of Automotives</a> | <br>
  <a href="http://automotivetechoh.us">Automotive Tech</a> | <br>
  <a href="http://slimcarautomotive.us">Slim Car Automotive</a> | <br>
  <a href="http://automotivebesttips.us">Automotive Best Tips</a> | <br>
  <a href="http://automotive-seminar.us">Automotive Seminar</a> | <br>
  <a href="http://guidetoautomotive.us">Guide to Automotive</a> | <br>
  <a href="http://upgradeautomotive4.us">Up Grade Automotive</a> | <br>
  <a href="http://instant-automotive.us">Instant Automotive</a> | <br>
  <a href="http://gooddayautomotive.us">Good Day Automotive</a> | <br>
  <a href="http://automotiveloot.us">Automoitve Loot</a> | <br>
  <a href="http://automotivetechinfo.us">Automoitve Tech </a> | <br>
  <a href="http://automotivemilepost.us">Auto Mottive Mile Post</a> | <br>
  <a href="http://automotiveusedcars.us">Automotive Used Card</a> | <br>
  <a href="http://automotivevortex.us">Automoitve Vortex</a> | <br>
  <a href="http://automotivebol.us">Automotive Bol</a> | <br>
  <a href="http://foodproducts.us">Food Products</a> | <br>
  <a href="http://kisaanfoods.us">Kisaan Food</a> | <br>
  <a href="http://i-love-food.us">I Love Food</a> | <br>
  <a href="http://healtyhappyfood.us">Healthy Happy Food</a> | <br>
  <a href="http://anfoodzone.us">An Food Zone</a> | <br>
  <a href="http://soggyfood.us">Soggy Food</a> | <br>
  <a href="http://campusfoodfree.us">Campus Food Free</a> | <br>
  <a href="http://organicfacefood.us">Organic Face Food</a> | <br>
  <a href="http://oldenstatefoods.us">Olden State Food</a> | <br>
  <a href="http://leshifood.us">Leshi Food</a> | <br>
  <a href="http://fullmoonfoods.us">Full Moon Food</a> | <br>
  <a href="http://northhavenfood.us">North Haven Food</a> | <br>
  <a href="http://homofood.us">Homo Food</a> | <br>
  <a href="http://foodwithcheese.us">Food with Cheese</a> | <br>
  <a href="http://laysfood.us">Lays Food</a> | <br>
  <a href="http://bestfoodsu.us">Best Foods</a> | <br>
  <a href="http://kfoodbook.us">Food Book</a> | <br>
  <a href="http://foodspoty.us">Food Spoty</a> | <br>
  <a href="http://abikfoodstuff.us">Food Stuff</a> | <br>
  <a href="http://phasefoodbars.us">Phase FoodBars</a> | <br>
  <a href="http://n9petshomesite.us">Pet Home Sites</a> | <br>
  <a href="http://albapets.us">Alba Pets</a> | <br>
  <a href="http://inwoodpetsit.us">Inwood Pet Sit</a> | <br>
  <a href="http://cltpetservices.us">Pet Services</a> | <br>
  <a href="http://joy4pets.us">Joy for Pets</a> | <br>
  <a href="http://julietspetsalon.us">Juliet Pet Salon</a> | <br>
  <a href="http://petservice.us">Pet Services</a> | <br>
  <a href="http://partisanpets.us">Partisan Pets</a> | <br>
  <a href="http://puppets4schools.us">Puppets for School</a> | <br>
  <a href="http://plantyourpets.us">Planty Your Pets</a> | <br>
  <a href="http://perfectpetstuff.us">Perfect Pet Stuff</a> | <br>
  <a href="http://starstarpets.us">Star Star Pets</a> | <br>
  <a href="http://zoompetstudio.us">Zoom Pet Studio</a> | <br>
  <a href="http://feedpetsraw.us">Feed Pet Sraw</a> | <br>
  <a href="http://thebarnpets.us">The Barn Pets</a> | <br>
  <a href="http://dsspetsupply.us">Pet Supply </a> | <br>
  <a href="http://tributepets.us">Tribute Pets</a> | <br>
  <a href="http://brainepets.us">Braine Pets</a> | <br>
  <a href="http://petshomestore.us">Pets Home Store</a> | <br>
  <a href="http://zealous4pets.us">Zealous for Pets</a> | <br>
 8. 8
   careolder
  careolder sss@ggg.ggg 25/11/2017 17:27

  نحرص علي ان نقدم الرعاية الشاملة لكبار السن رعاية المسنين بالمنزل و العمل علي تقديم افضل الخدمات التي يحتاج اليها كل منها و هذا لاننا في دار مسنين نعمل من اجل تحقيق هدف واحد اساسي هو راحة و اسعاد كبار السن بشتي السبل الممكنة و لهذا اعتمدنا علي احدث و افضل اساليب الرعاية و العناية الشاملة و الاهتمام باي تفاصيل تتعلق بكل جليسة مسنين منهم علي حدة و هذا كله يكون من خلال افضل المتخصصين ذوي الخبرة المتميزة

 9. 9
  Careolder
  Careolder asd@gf.dg 25/11/2017 17:29

  نحرص علي ان نقدم الرعاية الشاملة لكبار السن رعاية المسنين بالمنزل و العمل علي تقديم افضل الخدمات التي يحتاج اليها كل منها و هذا لاننا في دار مسنين نعمل من اجل تحقيق هدف واحد اساسي هو راحة و اسعاد كبار السن بشتي السبل الممكنة و لهذا اعتمدنا علي احدث و افضل اساليب الرعاية و العناية الشاملة و الاهتمام باي تفاصيل تتعلق بكل جليسة مسنين منهم علي حدة و هذا كله يكون من خلال افضل المتخصصين ذوي الخبرة المتميزة

 10. 10
  &#1575;&#1604;&#1593;&#1606;&#1608;&#1583;
  &#1575;&#1604;&#1593;&#1606;&#1608;&#1583; nsdnsd@dfksadj.com 26/11/2017 15:30  في البداية نحرص عبلي ان يتم تفريغ الخزان شركة تنظيف خزانات بمكة من المياه و من بعدها نقوم بتوفير النظافة الدقيقة لجميع اجزاءه الداخلية و الخارجية و من بعدها شركة عزل خزانات بمكة نحرص علي ان يتم اتباع افضل مواد العزل الامنة و التي لا يمكن ان تلحث اي نوع من الضرر بالانسان شركة غسيل خزانات بمكة و لهذا تواصل معنا عزيزي العميل لتجد خدمة تنظيف للخزان الخاص بالمنزل او المجمعات السكنية باعلي شركة عزل الخزانات بمكة صورة و دقة ممكنة و هذا لاننا نعتمد علي خبراء في تنظيف الخزانات و لهذا نتبع اساليب التنظيف الحديثة و التي تحقق التميز و الدقة و الجودة في آن واحد
แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view