http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

WTO องค์กรที่ควรค่าแก่การศรัทธาหรือไม่

WTO องค์กรที่ควรค่าแก่การศรัทธาหรือไม่
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
WTO
องค์กรที่ควรค่าแก่การศรัทธาหรือไม่ ?
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่  www.visittsurin.com
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน 
 
 
WTO
องค์กรที่ควรค่าแก่การศรัทธาหรือไม่ ?
 
ปรีชา วรเศรษฐสิน
๔ มิถุนายน ๒๕๔๒
บทความลงเว็บ
www.meechaithailand.com
 
                 หลังปี ค.ศ.๑๙๘๐ กระแสโลก โลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมๆกับ การพัฒนาด้านปัจจัยการผลิต เมื่อมนุษย์นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการปฎิวัติการผลิต จากยุคอุตสาหกรรม นำสังคมมนุษย์พัฒนาสู่ยุค IT (Information Technology ) คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่ส่งผลกระทบต่อระบบการดำรงอยู่ของสังคมโลก อาจกล่าวได้ว่านี่คือยุคสุดท้ายของยุคอุตสาหกรรม 
              พวกเราชาวไทยในทศวรรษที่ผ่านมา พวกเรามีความรู้สึกที่ดีและตื่นเต้นกับกระแสโลกาภิวัฒน์กันอย่างศรัทธา ความหลงระเริงศรัทธาต่อโลกาภิวัฒน์ ได้นำมาซึ่งความสงสัย และไม่ไว้วางใจต่อ โลกไร้พรมแดนในเวลาต่อมา ว่าแท้จริงแล้ว จะเป็นผลบวก หรือ ลบ ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดในปัจจุบัน พวกเขาได้รับผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง จากกระแสโลกาภิวัฒน์ 
                 สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่า ที่พยายามนำเสนอ นักบุญ อย่าง IMF และ WTO มาโปรดบุญต่อประชาชน นำเสนอให้ประชาชนต้องยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎกติกาและศรัทธาต่อ  IMF และ WTO แต่ยิ่งเป็นเด็กดีของ IMF และ WTO มากเท่าไร ความเดือดร้อนทุรเข็ญก็ยิ่งเพิ่มผลพูนทวี กระทั่งสร้างความงุนงงสงสัยและไม่เข้าใจแก่ประชาชนทั่วประเทศว่า IMF และ WTO พวกเขาเป็นนักบุญ ตามที่ผู้บริหารประเทศกล่าวอ้างจริงหรือไม่ และประชาชนยังจะต้องให้ความเคารพศรัทธาต่อ IMF และ WTO อีกต่อไปอีกหรือไม่ เพราะทุกครั้งที่ประชาชนได้รับผลกระทบความเดือดร้อนที่มาจาก WTO เมื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐบาล รัฐบาลมักจะกล่าวอ้างเสมอว่าต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับ WTO ทุกครั้งไป ถามว่าเมื่อเงื่อนไขใดของ WTO ไปทำให้ประชาชนเดือดร้อน   ทำไมเราไม่หาข้อโต้แย้งต่อ WTO เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทย เหมือนเช่นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายเขาก็ทำกัน ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา,ญี่ปุ่น,สหภาพยุโรป,ออสเตรเลีย,ฯลฯ
 
                 กำเนิดองค์กรบาปในคราบนักบุญ IMF และ WTO     สหรัฐอเมริกาพยายามเข้ามาจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของสหรัฐ โดยอาศัยองค์กรสำคัญอย่างน้อย สององค์กร ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ อันได้แก่ IMF (   International Monetary Fund ) และ WTO (World Trade Organization ) ผู้เขียนขอแนะนำกำเนิดขององค์กรทั้งสองคร่าวๆดังนี้
                 IMF [International Monetary Fund ] “ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ“ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๘๗ เพื่อเป็นองค์กรดูแลและจัดการระเบียบการเงินระหว่างประเทศ ประมาณ ๑ ใน ๓ ของเงินกองทุนมาจากสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น-เยอรมัน โดยกำหนดให้สิทธิในการลงคะแนนเสียง   ตามสัดส่วนของเงินกองทุนที่ลงขัน   มิได้ยึดถือตามหลักการ “ หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง “       [ one country one vote ] IMF ก่อตั้งพร้อมๆกับ IBRD  [ International Bank for Reconstruction and Development ] ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา บทบาทของIMF ไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกหรือประเทศไทย การควบคุมต่อรองล้วนนำไปสู่การเข้าควบคุมทุนประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 
  
การต่อต้าน WTO เกิดขึ้นทั่วโลก
                 WTO (World Trade Organization )     กำเนิดขึ้นพร้อมๆกับการประชุม รอบอุรุกวัย ( Uruguay Roundเพื่อแก้ไขข้อบังคับ GATT ระหว่างปี ๒๕๒๙-๒๕๓๗ การเจรจารอบอุรุกวัยยุติลงด้วยฉันทามติระดับหนึ่งและมีการผลักดันให้มีการจัดตั้ง   องค์การค้าโลกหรือที่รู้จักกันในนาม WTO ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ หลังเสร็จสิ้นการประชุม รอบอุรุกวัย ( ๒๕๒๙-๒๕๓๗ ) และการกำเนิดขึ้นเองของ WTO ทำให้ UNCTAD  กลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์เมื่อถูกตัดถอนงบประมาณลง ๑๐%   และยุบหน่วยงานภายในจาก ๗ กองให้เหลือเพียง ๓ กอง   งดการประชุมภาคีสมาชิกในหัวข้อต่างๆ เมื่อบทบาทของ  WTO เข้ามาทำหน้าที่แทนตั้งแต่นี้ไป  UNCTAD หันเข็มมุ่งสู่งานวิจัยและวิชาการเพียงอย่างเดียว
    
การต่อต้าน WTO เกิดขึ้นทั่วโลก
ความสกปรกเลอะเทอะ ของการสรรหาผู้อำนวยการ WTO
                 ความพยายามของ อเมริกาในอันที่จะยึดองค์กรสากลให้เป็นสมบัติของอเมริกาแต่ผู้เดียวตลอดไป เช่น IMF [ International Menetary Fund ] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ใช้หลักการลงมติ ตามสัดส่วนเงินที่ลงขัน มิใช่หลักการ หนึ่งประเทศหนึ่งคะแนนเสียง ซึ่งอเมริการ่ำรวยจากการดูดกลืนโภคทรัพย์จากทั่วโลก เป็นประเทศที่ร่ำรวย ย่อมที่จะสามารถลงขันมากกว่าประเทศอื่นใด และสามารถควบคุมการบริหารงานของ IMF ให้เป็นไปในทิศทางที่อเมริกาต้องการ นอกจากการควบคุมIMF ซึ่งเป็นองค์กรสากลแล้ว สหรัฐอเมริกา ยังคงความพยายามที่จะเข้าควบคุม WTO [ World Trade Organization ] โดยมิคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด
                 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ การเจรจารอบอุรุกวัย ยุติลงด้วยฉันทามติ ให้มีการจัดตั้งองค์การค้าโลก WTO [ World Trade Organization เพื่อจัดการปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามความโกลาหลของการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าโลก คนแรกก็ปั่นป่วนแทบจะหาข้อยุติไม่ได้เมื่อ สหรัฐอเมริกา ต้องการส่งคนของตนเข้าควบคุม WTO จากหลักการคัดเลือก ผู้อำนวยการ WTO ที่ยึดหลักการการสรรหาด้วย ฉันทามติ เมื่อมีผู้แสดงเจตจำนงรับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO อยู่ ๓ ท่านได้แก่..
                   Renato Ruggiero 1995–1999
                
๑, นาย เรนาโต รุกเจียโร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อิตาลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศACP [ African,Caribbean,and Pacific Countries ] อันประกอบด้วยบรรดาประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของยุโรปตะวันตก
                 
๒, นาย คาร์ลอส ซาลินาส เดอ กอร์ตาริ อดีตประธานาธิบดี เม็กซิโก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
                
๓, นายกิม ชุน ซู อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศ ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก
                
จากการประเมินคะแนนเสียงในเดือนมกราคม ๒๕๓๘ นายรุกเจียโรมี มีคะแนนเสียงนำโด่งทิ้งคู่แข่งทั้งสองท่าน โดยที่นาย ซาลินาส มีคะแนนเป็นอันดับสาม แต่สหรัฐก็ยังคงยืนกรานที่จะสนับสนุนนาย ซาลินาส ต่อไป ทำให้กระบวนการสรรหายืดเยื้อจนเลยกำหนด วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๘ ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการWTO การเมืองภายในประเทศเม็กซิโก เมื่อนาย ราอูลซาลินาส พี่ชายของนายคาร์ลอส ซาลินาส ถูกจับในข้อหาฆ่าปรปักษ์ทางการเมือง เรื่องนี้ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับนาย คาร์ลอส ซาลินาส อย่างยิ่ง ขณะที่นายคาร์ลอส ซาลินาส ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การลดค่าเงินเปโซ ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา ในที่สุดนายคาร์ลอส ซาลินาส ประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO ในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ และต่อมาได้อพยพลี้ภัยไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา
                
แม้ว่านายคาร์ลอส ซาลินาส จะได้ถอนตัวแล้วก็ตาม แต่เส้นทางสู่ตำแหน่งของนาย รุกเจียโร หาได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ นายรุเจียโรต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพื่อพบปะกับนาย มิกกี้ แคนเตอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ [ USTR ] และบรรดาผู้นำรัฐบาลคลินตันเพื่อขอเสียงสนับสนุน อย่างน้อยที่สุดก็มีการเจรจาในประเด็นสำคัญบางประเด็น จนเป็นที่พอใจ รัฐบาลคลินตันจึงประกาศรับรองนายรุกเจียโร 
                 
อย่างไรก็ตามยังคงเหลือคู่แข่งอีกหนึ่งท่าน นายกิม ชุน ซู คู่แข่งจากเอเชียแปซิฟิก หากนาย กิม ชุน ซู ยังคงต้องการที่จะแข่งขันต่อไปอีก กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ WTO ก็จะยืดเยื้อต่อไปอีก การที่การสรรหายุติลงได้ ก็เพราะมีการเสนอให้ นายกิม ชุน ซู ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ WTO พฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นการซื้อเสียงหรือไม่ เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันต่อไป
                 
และเมื่อครบวาระการดำรงค์ตำแหน่งของนาย เรนาโต รุกเจียโร ในปี ๒๕๔๒ การสรรหาผู้ที่จะมาดำรงค์ตำแหน่งแทนนาย รุกเจียโร ในเดือนมกราคม ๒๕๔๒ ได้มีผู้สมัครเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO สองท่าน ได้แก่
            
Supachai Panitchpakdi 2002-2005    Mike Moore 1999–2002
     
                    
                
๑, ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่น มีกลุ่มประเทศในย่านเอเซียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป อย่างน้อยในช่วงแรกของกระบวนการสรรหา
                
๒, นาย ไมค์ มัวร์ อดีตนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์ ที่ไดัรับการสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
                
ปรากฏว่าจากการประเมินคะแนนเสียง นายศุภชัย ได้รับเสียงสนับสนุน นำนายไมค์ มัวร์ มาโดยตลอด เนื่องจากหลักการการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO ด้วยหลักการฉันทามติ ทำให้ทั่วโลกเกิดความเอือมระอาต่อสหรัฐอเมริกาที่มักจะอ้างตนว่าเป็นประเทศผู้นำด้านเสรีประชาธิปไตยมาตลอด เมื่อสหรัฐอเมริกา ดื้อดึง และใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะกีดกันไม่ให้ นายศุภชัย ได้ขึ้นดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO และยังดึงดันที่จะสนับสนุนนาย ไมค์ มัวร์ ต่อไป ด้วยการส่ง นาง เมเดลีน อัลไบรท์ ร.ม.ต.ว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ออกวิ่งพล่านไปทั่วโลก เสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับประเทศอื่นๆเพื่อหาเสียงสนับสนุน นาย ไมค์ มัวร์ 
การสรรหาผู้มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการ WTO ในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสกปรกเลอะเทอะของอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ นับเป็นเดือนแห่งความวุ่นวายที่สุดของการสรรหาผู้อำนวยการ WTO โดยคณะกรรมการสรรหาของ WTO ได้ออกมายืนยันว่าจากการซาวเสียง นายไมค์ มัวร์ ที่มีแกนนำการสนับสนุนโดย อเมริกามีคะแนนเสียงนำ ด.ร.ศุภชัย ที่มีแกนนำการสนับสนุนโดยญี่ปุ่น และถึงกับเสนอให้ดร.ศุภชัย ถอนตัวจากการสมัครในครั้งนี้ ทั้งๆที่ก่อนหน้าไม่กี่วัน ดร.ศุภชัย มีคะแนนสนับสนุนมากกว่า ทำให้ฝ่ายสนับสนุนดร.ศุภชัย     ขอให้มีการซาวเสียงแบบยกมือเรื่องดังกล่าวจึงเงียบไป 
              
สุดท้ายเมื่อสหรัฐไม่สามารถผลักดันให้ นายไมค์ มัวร์ มีคะแนนเสียงเอาชนะฝ่ายเอเชีย และยุโรปที่สนับสนุน นายศุภชัย ได้ แต่ก็ยังดึงดันที่จะไม่รับรองดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อยู่ดี ในที่สุดก็ต้องผ่าทางตันด้วยการฮั้วกัน โดยให้ นายไมค์ มัวร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการWTO ก่อน ๒ ปี และ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ ต่อใน สองปีสุดท้าย
               
การต่อสู้ในเวทีทางการเมืองระหว่างประเทศ จะยังดำรงค์อยู่ต่อไป และจะทวีความดุเดือดแหลมคมมากยิ่งขึ้น      บทเรียนของประเทศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก จักรวรรดินิยมอเมริกา จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องและแสวงหาความเป็นธรรมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เป็นที่น่าสังเกต ทั้งญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ถึงกับต้องออกโรงเพื่อขัดขวางไม่ให้อเมริกา เข้าไปควบคุมองค์การค้าโลก ได้สะท้อนภาพจักรวรรดินิยมอเมริกาชัดเจนมากขึ้นที่กำลังส่งผลกระทบ ต่อผลประโยชน์ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย    
              
อย่างไรก็ตามองค์การสากลล้วนแล้วแต่เป็น องค์การเสือกระดาษทั้งสิ้น   กฎระเบียบที่ออกมาจะมีผลบังคับในทางปฏิบัติก็แต่ประเทศที่อ่อนแอ หาได้มีผลบังคับต่อประเทศมหาอำนาจแต่อย่างใด จักรวรรดินิยมอเมริกา ต้องการควบคุมองค์กรทางสากลก็เพียงเพื่อการเข้าไปสร้างระเบียบต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ต่ออเมริกา ไปบังคับให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าปฏิบัติตามเท่านั้น และเพื่อให้การเอารัดเอาเปรียบของอเมริกาดูถูกต้องชอบธรรมมากขึ้น
            
โดยปกติอเมริกาจะมีการออกกฎหมายโดยรัฐสภาอเมริกา และนำไปใช้ให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตาม อยู่แล้ว ซึ่งบางอย่างขัดต่อกฎหมายทางสากลที่อเมริกาได้ร่วมลงนามด้วย เช่น OTCA [Onibus Trade and Competitiveness Act of ๑๙๘๘] มาตราที่อเมริกานำมาใช้บ่อย ได้แก่ มาตรา ๓๐๑ , Special ๓๐๑, Super ๓๐๑ และ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ และ พืช CITES [ Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora ]   หรือที่รู้จักกันในWashington Conventionกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งทอ [ Textile and Apparel Global Competiveness Act ] เป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับ " ประเทศแหล่งผลิต หรือ ประเทศต้นกำเนิด " เป็นต้น
                
จากที่กล่าวมาข้างต้น WTO [ World Trade Organization หาใช่ผ้าขาวที่ก่อตั้งมาเพื่อผดุงความเป็นธรรมตามอุดมการณ์ของ การก่อตั้งแต่อย่างใดไม่ ผลกระทบที่ประชาชนไทย ประเทศไทย ได้รับอย่างรุนแรง น่าจะเพียงพอต่อการสรุปบทเรียนราคาแพงนี้ ขอเรียกร้องต่อผู้บริหารประเทศ ได้เร่งสรุปบทเรียน เลิกแนวทางเด็กดีของ IMF และให้สัตยาบันต่อประชาชนว่า จะไม่เป็นเด็กดีของ WTO แล้วหันหน้าเดินเข้ามาสู่การปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทย และประเทศไทย อย่างมีวิสัยทัศน์ ต่อไป..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Star Wars technology, coming soon to a planet near you
 
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  bad
  bad 07/10/2008 16:02
  {icon2}
 2. 2
  ';
  '; 24/12/2008 11:35
  {icon13}
 3. 3
  00
  00 09/01/2009 10:11
  ไม่ได้เรื่องเลย
 4. 4
  ewosj@hotmail.com
  ewosj@hotmail.com http://www.chicagobullssnapbackhats.com/nba-snapback-hats-c-65.html 13/12/2012 16:54

  Toddler mjt99a11 snow hats Chicago Bulls Snapback are very significant Chicago Bulls Hats component in completing MLB Snapback Hats your toddler winter NBA Snapback Hats wardrobe. Toddler snow hats NFL Snapback Hats protect and shield Beanie Hats your toddler delicate Orlando Magic Hats head from freezing Utah Jazz Hats cold weather. Too Atlanta Falcons Hats much cold environment Buffalo Bills Hats could give a severe Chicago Bears Hats headache and irritation Cleveland Browns Hats to your toddler.Dallas Cowboys Hats Because of the cold Denver Broncos Hats temperature, your Detroit Lions Hats child circulatory system Green Bay Packers Hats may find it difficult Miami Dolphins Hats to circulate blood New England Patriots Hats thus this may cause New Orleans Saints Hats low energy to our body New York Giants Hats most especially toddler Oakland Raiders Hats body causing them Philadelphia Eagles Hats to feel bad about Pittsburgh Steelers Hats the weather. This is NRL Snapback part from the other Yums Snapback diseases that may be acquired DC Shoes Hats due to the freezing temperature Diamond Supply Co. Snapback such as frostbite, hypothermia,47 Brand Snapback Hats colds and other bacterial Crooks And Castles Hats diseases. Plus, children NFL jackets have very sensitive NHL jackets skin.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view