http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

วิสัยทัศน์ยุคข่าวสารข้อมูล ตอน ๑

วิสัยทัศน์ยุคข่าวสารข้อมูล ตอน ๑
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
ประวัติศาสตร์ยุคใกล้
ความเชื่อมนุษย์
จากโลกแบน..โลกกลม..ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ
.
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
ศึกษาประวัติศาสตร์-สำรวจปัจจุบัน ไปกำหนดวิสัยทัศน์

ยุคข่าวสารข้อมูล ( Information technology)   นักธุรกิจ นักบริหาร กับความจำเป็นในการเรียนรู้ติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทิศทาง กระแส เศรษฐกิจ การเมืองทั้งในทางสากล และภายในประเทศ เพราะการเคลื่อนไหวกระแสทางสากล จะเกิดผลกระทบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องแยกจากกันไม่ได้ จึงย่อมส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อท้องถิ่น การเรียนรู้ดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์แม่นยำในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ จะบอกให้รู้ถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยน เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่ได้เกิดขึ้นมาก่อน ทำให้เราสามารถที่จะกำหนดท่วงทำนองในปัจจุบัน และยังไปทำนายอนาคตหรือที่ใช้กันบ่อยคำ “วิสัยทัศน์” นั่นเอง เรามาย้อนดูอดีตกัน
 
ประวัติศาสตร์ยุคใกล้
ความเชื่อมนุษย์
จากโลกแบน..โลกกลม..ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ
 
 
 
ระวัติศาสตร์ยุคใกล้ ขอยกตัวอย่างลำดับวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางสากลที่สำคัญ อันส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น ระหว่างรอยเชื่อมต่อจากยุคกสิกรรไร่นา-อุตสาหกรรมป่องควันไฟ-อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
 
ยุคหัตกรรมอุตสาหกรรม การลุกขึ้นสู้ของปัญญาชน-ชนชั้นกลางยุโรปพวกเขาได้เสนอปรัชญาวิธีคิดวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากร และวิถีชีวิตที่ก้าวหน้าในสังคม เริ่มจาก
 
ฟรังซีส แบคอน (Francis Bacon พ.ศ.๒๑๐๔-๒๑๖๙) ชาวอังกฤษ เขาได้เสนอปรัชญาวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ว่า “ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์ก็คือ ชีวิตมนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์จากการค้นพบใหม่ๆ “ วิธีคิดดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นปลุกเหล่าปัญญาชน ชนชั้นกลางให้เกิดการตื่นตัว กล้าคิดกล้าทำในสิ่งต่างๆ ที่นอกจารีตนิยมอย่างท้าทายจาก คำสอนในศาสนาคริสต์ ในเวลาต่อมา

Francis Bacon พ.ศ.๒๑๐๔-๒๑๖๙
พ.ศ.๒๑๓๙-๒๑๙๓
Galileo Galilei ๒๑๐๗-๒๑๘๕
 
ดีสคาร์ตีส ( Descartes พ.ศ.๒๑๓๙-๒๑๙๓ ) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ ชาวฝรั่งเศสได้เผยแพร่คำสอนของเขาที่ว่า  “ วิธีเข้าถึงความจริง ก็คือปฏิเสธความคิดเห็นที่ยอมรับกันอยู่ และให้มีความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง ”
 
กาลิเลโอ (Galileo Galilei ๒๑๐๗-๒๑๘๕) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ผู้ประดิษฐ์กล้องส่องดูดาวและเขาได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีของ นิโคลัส คอเปอร์นิคัส (Nicolus Copernicus พ.ศ. ๒๐๑๖- ๒๐๘๙) นักวิทยาศาสตร์ชาวโปลด์ที่เชื่อว่า “ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ไม่ใช่โลก “ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอนในคริสตจักร และความเชื่อแต่โบราณว่า “โลกแบน” จากนั้นมาก็ได้ให้กำเนิด “ ทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่าโลกกลม”
 
ทำให้ชาวยุโรปเกิดการตื่นตัวในการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ ”ตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ” ตามบันทึกของ “มาร์โคโปโล” (หลังออกหนังสือดังกล่าวเขาถูกประณามว่าเป็นจอมโกหกแห่งเวนิช) ที่บอกถึงความมั่งคั่งของโลกตะวันออก อันอุดมสมบูรณ์ ไปด้วย เครื่องเทศ ผ้าไหมแพรพรรณ ทอง เพชรนิลจินดา ฯลฯ นักแสวงโชคชาวยุโรปต่างตื่นเต้นยินดีที่จะหยิบเอาลายแทง”ตำนานหมู่เกาะเครื่องเทศ” เพื่อท่องไปในทะเลกว้างสู่ดินแดนตะวันออกอันมั่งคั่ง อินเดีย จีน และมะละกา ฯลฯ
 
 
 
วาสโก ดา กามา พ.ศ. 2012-2067
 
Marco Polo พ.ศ.1797-1867
 
 
 
แผนที่การเดินทางของมาร์โค โปโล
กุบไล ข่าน พ.ศ. 1758-1837
โคลัมบัส พ.ศ. 1994 -  2049
 
การค้นพบ ทางภูมิศาสตร์ครั้งมโหฬาร กระแสความคิดใหม่แบบวิทยาศาสตร์ ได้ทำให้การตื่นเงินตรา และทองคำ ยังคงเป็นไปอย่างบ้าคลั่งในยุโรป การค้าขายระหว่างโลกตะวันวันออกกับยุโรป ถูกควบคุมและผูกขาดผ่าน กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล (ปัจจุบัน: อิสตันบูล ตุรกี ) ทำให้พวกดัชต์ ปอร์ตุเกส และสเปนต่างไม่พอใจ
 
การแสวงหาเส้นทางใหม่ทางเรือ เพื่อไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศ ตามตำนานของมาร์โคโปโล ได้เริ่มขึ้นด้วยการแล่นเรือไปในทะเลระยะไกลแบบผจญภัยอย่างน้อย ๓ ครั้ง ของนักผจญภัยแห่ง ปอร์ตุเกส และ สเปน
 
ปีพ.ศ. ๒๐๓๕ คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Christopher Columbus ๑๙๙๔-๒๐๔๙) ชาวสเปน ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการหลงทางเรือขึ้นฝั่งบริเวณทวีปอเมริกากลาง เขาพบชนพื้นเมืองที่นั่นมีผิวสีแดง และคิดว่านี่คือชมพูทวีปอินเดีย เขาจึงเรียกชนเผ่าพวกนี้ว่า “อินเดียนแดง” และ
 
เฟอร์นันโด แมคแจลลัน (Fernando Magellan ๒๐๒๓-๒๐๖๔) ชาวสเปน ก็ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ (ตั้งชื่อเพื่อเป็นพระเกียรตฺแด่เจ้าชายฟิลลิปแห่งสเปน)ในปีเดียวกัน
 
ปีพ.ศ. ๒๐๔๐ วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama ๒๐๐๓-๒๐๖๗ ) ชาวปอร์ตุ ค้นพบอินเดียและหมู่เกาะชวา
 
Magellan- da Gama พ.ศ.๒๐๓๕-๒๐๔๐
Columbus พ.ศ. ๒๐๓๕
.
ขณะ ที่ปรัชญาวิธีคิดแบบ วิทยาศาสตร์” แพร่หลายออกไป อุตสาหกรรมหัตกรรม การค้าวานิช เป็นไปอย่างก้าวหน้าในยุโรป พร้อมๆกับ“ ทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่าโลกกลม” ของกาลิเลโอ และการค้นพบครั้งมโหฬาร ทวีปเอเชีย อาฟริกา และอเมริกา วิวัฒนาการดังกล่าวได้เปิดโลกทรรศน์ใหม่ ผลักดันให้เศรษฐกิจ การเมืองโลกขยายตัว แม้จะเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมจากกการเอารัดเอาเปรียบของชาวยุโรปที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมืองก็ตาม  
 
พุทธศตวรรษที่ ๒๐ การกำเนิดขึ้นของลัทธิ “ล่าอาณานิคม” (ยุคปัจจุบันอาจเรียกได้ว่า”การจัดระเบียบโลก”) การตื่นตัวของชาวยุโรปเกี่ยวกับทรัพยากรมหาศาลของ “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ได้ทำให้ “ช่องแคบมะละกา”กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล ที่สำคัญ ประเทศใดควบคุม ช่องแคบ มะละกา ได้ก็จะสามารถควบคุมผลประโยชน์มหาศาลใน“โลกตะวันออก”
ยุคอุตสาหกรรมป่องควันไฟ
 
หลังจากปรัชญาวิธีคิดแบบ “วิทยาศาสตร์” และ “ทฤษฏีใหม่โลกกลม” ได้เปิดโลกทรรศน์ของพวกปัญญาชนชนชั้นกลางในยุโรป (จากเดิมที่เชื่อว่าโลกแบน ทำให้กรอบวิธีคิด-วิธีการทำงานของมนุษย์ถูกปิดกั้น) ทำให้เกิดการแข่งขันค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ อย่างมากมายต่อเนื่อง
 
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ เจมส์ วัตต์ (JamesWatt ๒๒๗๙-๒๓๖๒) สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของ เครื่องทอผ้าพัฒนาเครื่องจักรแบบ“กระสวยบิน” ได้อย่างก้าวกระโดด และต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๒๔ เจมส์ วัตต์ สามารถประดิษฐ์เครื่อง คอนเดนเซอร์ได้ และนำไปติดตั้งกับเครื่องจักรไอน้ำ พัฒนาเครื่องจักร เครื่องยนต์ไอน้ำ จนสามารถประดิษฐ์ รถยนต์ รถไฟ เรือกลไฟ เรือเหาะที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลได้จริงๆ ในเวลาต่อมา
 
 
Spinning Jenny ๒๓๐๘
รถยนต์ไอน้ำรุ่นแรกๆ
เรือกลไฟ
James Watt's Steam engine
 
 
ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์
 
ปรัชญาวิธีคิดแบบ “วิทยาศาสตร์”นับวันยิ่งแพร่หลายตื่นตัวในวงกว้าง การค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ นับวันแรงสิ่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อในศาสนจักรที่ครอบงำความคิดชาวยุโรปยาวนานนับพันปี ถึงขั้นรุนแรงสั่นคลอน เมื่อ
 
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin พ.ศ.๒๓๕๒-๒๔๒๕) เมื่อดาร์วิน ชาวอังกฤษออกหนังสือชื่อ " The Origin of Species" ในปีพ.ศ.๒๔๐๒ เขาถูกประณามอย่างรุนแรงจาก คริสตจักร ว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เป็นศัตรูกับศาสนาและ จริยธรรม " เป็นมนุษย์ที่อันตรายที่สุดในอังกฤษ "(ทฤษฏี ของเขาพุ่งเป้าเข้าทำลาย ความเชื่อของคริสตจักร แบบถอนรากทฤษฎีของเขาไปคัดค้านความเชื่อเรื่อง " พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ซึ่งสร้างเสร็จภายใน ๖ วัน ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิ้ล ความเชื่อว่า“พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลก” มีผลต่อกระบวนการคิด ที่ไม่มีใครกล้าคิดนอกกรอบดังกล่าว
 
จากแนวคิดทฤษฎีของดาร์วิน ได้ไปทำลายกำแพงที่ปิดกั้นความคิดของชาวคริสต์มานานนับพันๆปี  นับจากนี้ไปได้กำเนิดเป็น " ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์"กระจายแพร่หลายไปในหมู่ชาวคริสต์ทั่วโลก ได้กำเนิดนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายตราบถึงปัจจุบัน
 
ดาร์วินสิ้นบุญ พ.ศ. ๒๔๒๕ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น " บิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต"
 
นักประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ หลังจากหนังสือของ”ดาร์วิน” แพร่หลายออกไปทำให้กำแพงความเชื่อเรื่อง“พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลก” ถูกพังทลายออกไป เปิดโลกทรรศน์ปัญญาชนชนชั้นกลางครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังจากยุค ฟรังซีส แบคอน ดีสคาร์ตีส และกาลิเลโอ ฯลฯ และเรียกได้ว่าเป็น “ยุคแห่งสิ่งประดิษฐ์” ได้กำเนิดนักประดิษฐ์มากมายเช่น
 
 
James Watt ๒๒๗๙ - ๒๓๖๒
Darwin พ.ศ.๒๓๕๒-๒๔๒๕
 Albert Einstein ๒๔๒๒-๒๔๙๘
 
Armstrong เครื่องปรับความถี่วิทยุ๒๔๓๓-๒๔๙๗
Jules Henri Giffard (๒๓๖๘ - ๒๔๒๕) เรือเหาะ
 
Howard H.Aiken คอม พิวเตอร์อิเลคโทรนิค ๒๔๔๓-๒๕๑๖
 Edison๒๓๙๐-๒๔๗๔ นักประดิษฐ์
Graff เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต ๒๔๔๔-๒๕๑๐
 
.
.
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ถูกขับเคลื่อนจากนักวิทยา มาอีกมากมาย ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขณะการแก่งแย่งผลประโยชน์ของชาติตะวันตก ในยุคล่าอาณานิคม เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่ออังกฤษสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้าเป็นหนึ่งในยุโรป พวกอังกฤษต่างเร่งพัฒนากองทัพ และประสบความสำเร็จทางยุทธนาวี เมื่ออังกฤษสามารถสร้างกองเรือมหึมาทันสมัยกว่าชาติๆในโลก การรุกคืบเบียดขัดผลประโยชน์สั่นสะเทือนอำนาจนักล่าอาณาเก่า อย่าง สเปน ฮอลลันดา เมื่อรัฐบาลอังกฤษ และฝรั่งเศสต้องการตลาดในเอเชีย
.
อังกฤษ-บ.อิสต์อินดี้ส์-ช่องแคบมะละกา-สงครามฝิ่น
 
เซอร์ ฟรานซิส เดรก (Sir Francis Drake พ. ศ. ๒๐๘๓ - ๒๑๓๙) ชาวอังกฤษ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลอังกฤษในการผูกขาดการค้าจากโลกตะวันออก “เดรก”ได้จัดตั้ง บริษัทอินเดียตะวันออกของตน แข่งขันกับฮอลันดา เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในหมู่เกาะอินดี้ส์ตะวันออก เพื่อทำการค้าระหว่างอินเดียกับจีน เมื่อการค้าก้าวหน้าขึ้นอังกฤษ ได้พบความสำคัญของช่องแคบมะละกา ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสามารถสร้างอิทธิพลของอังกฤษในการผูกขาดการค้ากับ”โลกตะวันออก”ได้
 
อังกฤษยึด "ช่องแคบมะละกา"
 
ปีพ..ศ. ๒๓๒๙ บริษัทอิสต์อินเดีย ของอังกฤษได้ดำเนินแผนการ ยึดช่องแคบมะละกา
-เช่าเกาะปีนัง จากเจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง ของสยามในเวลานั้น และใช้ชื่อว่า “โพรวินส์ เวลสลีย์” (Province wellsley)
 
พ.ศ. ๒๓๖๒ ได้เจรจาของเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านรัฐยะโฮร์ หลังจากนั้นอังกฤษได้รวมเอาปีนัง สิงคโปร์ และมะละกาเข้าด้วยกัน เรียกว่า “สเตรทส์ เซทเทิลเมนส์” (Straits Settlements) อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ
 
บริษัทอิสต์อินเดีย บนฝั่งอินเดีย
ชาวจีนติดฝิ่นทั่วทั้งประเทศ
สงครามฝิ่นชายฝั่งกว่างตง
 
สงครามฝิ่น ปีพ.ศ. ๒๓๘๕ รัฐบาลอังกฤษได้กล่าวหาจีนไม่เปิดเสรีทางการค้า” แก่อังกฤษ (รัชกาลเต้าก้วงสั่งเผาสินค้าฝิ่นของอังกฤษทั้งหมดบนฝั่งกว่างตง ทำให้รัฐบาลอังกฤษเป็นเดือดเป็นแค้น ประกาศสงครามกับจีน โดยมิคำนึงถึงสินค้าของตนขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่)
 
ในปีเดียวกัน อังกฤษได้เกาะฮ่องกง และอังกฤษสามารถ เข้ายึดอินเดียเข้าเป็นอาณานิคมไว้ได้ทั้งหมด รัฐต่าง ๆในแหลมมลายู ยึดบอร์เนียวเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ บูรไนใน พ.ศ. ๒๔๓๑ และพม่าใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ผนวกเข้าเป็น”ดินแดนอาณานิคม”ได้สำเร็จ
 
เมื่ออังกฤษสามารถยึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเล ”ช่องแคบมะละกา” ได้ เส้นทางการค้าสู่..โลกตะวันออก “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในตำนานของมาร์โค โปโล ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลผูกขาดของอังกฤษ ตลอดมา กระทั่งสิ้นสุดยุค “ล่าอาณานิคม”ระหว่างต้น-กลาง พุทธศตวรรษที่ ๒๕
 
ระหว่างยุคล่าอาณานิคม วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์-อุตสาหกรรมในยุโรปก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อเอเชียมากมาย เหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่น
 
พ.ศ.๒๔๑๑ ญี่ปุ่น สมัยจักรพรรดิเมจิ พวกไดเมียวโค่นล้มการปกครองของ โชกุนตระกูลโตกุกาวา สถาปนาจักรพรรดิพระองค์ใหม่ เมจิ วัย ๑๕ พรรษา ( พระองค์นำการพัฒนาประเทศเป็นแบบตะวันตกภายใน๓๐ปี โดยมีที่ปรึกษาชาวอังกฤษ,ฝรั่งเศส, เยอรมันและอเมริกา.ญี่ปุ่นมีรถไฟ,อู่ต่อเรือ,เหมืองแร่,โรงงานถลุงเหล็ก)
.

 

 
 
 
จักรพรรดิ เมจิ พ.ศ.๒๔๑๑
ซูสีไทเฮา พ.ศ.๒๔๔๑
 
ซุนยัดเซ็น ช่วงวัยรุ่น ในปี พ.ศ.2426
 
มหาตมะ คานธี (พ.ศ.2412-2491)
 
พ.ศ.๒๔๒๓ จีน ตกอยู่ใต้อิทธิพลของต่างชาติ ชาติมหาอำนาจต่างอ้างสิทธิเช่นอังกฤษขอเปิดเมืองท่าค้าขายกับจีนได้แก่ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน สหรัฐ ญี่ปุ่น และต่อมาต่างชาติดูถูกดูแคลนชาติจีนถึงขั้นติดประกาศในเขตเช่าว่า “คนจีนและหมาห้ามเข้า”
 
พ.ศ.๒๔๔๐ ชาร์ลส์ ปาร์สันส์ ชาวอังกฤษ ผู้สร้างเรือ เครื่องยนต์กังหัน-ไอน้ำ สำเร็จ สามารถเดินเรือขนาดใหญ่ไปทั่วโลก และทำให้กองทัพเรืออังกฤษยิ่งใหญ่
 
พ.ศ.๒๔๔๑ ซูสีไทเฮา ยึดอำนาจปกครองจีนในฐานะเป็นมหาอุปราช
 
พ.ศ.๒๔๕๔ ดร.ซุนยัดเซนปฏิวัติ สถาปนาจีนเป็นสาธารณรัฐ
 
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรกับอังกฤษ ประกาศสงครามกับเยอรมัน ทำให้ญี่ปุ่นได้ฐานทัพเยอรมันในจีน และหมู่เกาะของเยอรมันในแปซิฟิกคือ เกาะแคโรไลน์+เกาะมาร์แชล+ เกาะมาเรียนา และเข้ายึดครองแมนจูเลีย
.
สงครามโลกครั้งที่ ๒
.
สงครามในยุโรป ปีพ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๘ ยุโรป เยอรมันเปิดฉากสงครามด้วยการบุกเข้าไปยึดโปแลนด์ และขยายตัวไปทั่วทวีปยุโรป
.
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๒ เยอรมัน ยอมแพ้สงคราม ฮิตเล่อร์ ฆ่าตัวตาย๓๐ เมษายน ๒๔๘๘ สงครามในยุโรปยุติลงในวันที่ ๓๐พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๘๘
.
มหาสงครามเอเชียบูรพา ปีพ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ เอเชีย กองทัพญี่ปุ่นเริ่มจากฐานทัพในแมนจูเลีย บุกตลุยลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่จีนตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๔๘๑ และเข้ายึดครองอินโดจีนจากฝรั่งเศสได้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๔
.
ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม วันที่ ๖ และ ๙ สิงหาคม ๒๔๘๘ เมื่อเครื่องบินสหรัฐอเมริกานำระเบิดปรมาณู ๒ ลูกไปหย่อนลงที่เมือง ฮิโรชิมา และ นางาซากิ ทำให้องค์จักรพรรดิญี่ปุ่นประกาศวางอาวุธยอมแพ้สงครามในวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๘๘……………………..
VIDEOs

 Marco Polo ~ Inspiration of Exploration : A History Fair Documentary
 

Marco Polo in Xinjiang, Part 1: Karakul & Kashgar
 
 
Age of Discovery
 
Who Really Discovered America? History Channel (Part 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มอ่านเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้อง 
 
 
@ วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนเมืองซู้ลิีง (การเปลี่ยนแปลงทางสากลได้สท้อนภาพออกมาในวิถีชีวิตชุมในท้องถิ่นมาดั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน)
 
 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  dsquared outlet
  dsquared outlet 1111111111@qq.com 03/12/2012 16:15

  http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff online shop http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal outlet http://www.belstaffjacken-outlet.de belstaff jacke http://www.dsquared2shoes.eu dsquared http://www.burberryschalsoutlet.de burberry schal

 2. 2
  chenzhen2016614
  chenzhen2016614 chenzhen198924@gmail.com 14/06/2016 08:46

  "LYON, France (AP) — On a night when Italy showed it is still a force to be reckoned with at the European Championship, Leonardo Bonucci put on a masterly performance from the heart of its defense to show that defense is still the heart of the team. The 29-year-old center back did it all on Monday, excelling both in defense and attack to lead Italy to a 2-0 victory over Belgium as he and his two partners at the back hit a milestone. ""We showed some typical Italian qualities,"" said Bonucci. ""Sacrifice, humility, physical fitness, desire."" Bonucci and Juventus teammates Giorgio Chiellini and Andrea Barzagli reached a combined 200 appearances for the Italian national team, and they did so by keeping in check the world's second-ranked team famous for its attacking flare. Standing tall at the center of Italy's defense, Bonucci intervened on several occasions to disrupt Belgium attackers who were already sizing up Gianluigi Buffon's goalmouth. It may not be catenaccio, the smothering defensive tactic perfected by Italian defenders in the 1970s. Bonucci showed this with attacking darts out of defense, not a tradition often practiced by Italian defenders. He made timely tackles to stop Eden Hazard and Romelu Lukaku before he provided an inch perfect assist for Emanuele Giaccherini to score the opening goal."


  michael kors canada


  true religion outlet store


  ghd hair dryer


  toms outlet store


  adidas supercolor pink


  armani outlet


  ralph lauren uk


  michael kors canada


  yeezy boost 350 white


  cheap nfl jerseys


  burberry outlet canada


  dior sunglasses 2016


  polo ralph lauren outlet


  lacoste polo shirts


  nike store uk


  burberry outlet stores


  louis vuitton handbags


  yeezy boost 350 white


  yeezy boost 750


  michael kors outlet online


  white converse


  kate spade outlet


  valentino bags


  coach factory outlet online


  polo ralph lauren outlet


  prada sunglasses wholesale


  valentino


  coach factory outlet


  stan smith adidas


  louis vuitton pas cher


  ray-ban sunglasses outlet


  jordan pas cher


  bottega veneta shoes


  converse outlet


  true religion jeans


  ugg boots


  kobe 11


  louis vuitton uk


  cheap nfl jerseys


  oakley sunglasses cheap


  nike flyknit racer


  adidas shoes


  designer handbags wholesale


  cheap nike air max


  babyliss hair dryer


  kate spade handbags


  hollister hoodies


  hollister clothing store


  nike tn pas cher


  cheap oakley sunglasses outlet


  michael kors outlet online


  reebok classic


  adidas superstar white


  birkenstock outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet


  coach purses on sale


  michael kors outlet stores


  ferragamo


  coach factory outlet


  louis vuitton outlet online


  christian louboutin shoes


  vans outlet store


  coach factory outlet


  canada goose outlet


  nike cortez shoes


  coach factory outlet


  nike shoes for cheap


  canada goose jackets


  michael kors canada


  abercrombie outlet


  cheap ray ban sunglasses


  true religion outlet


  true religion jeans


  adidas shoes


  omega speedmaster


  hollister uk


  air max 90


  bottega veneta sale


  reebok shoes


  oakley sunglasses


  cheap jordans


  fitflops


  toms outlet


  louis vuitton purse


  armani exchange


  wholesale nike shoes


  cheap jordan shoes


  birkenstock shoes


  tiffany and co outlet


  birkenstocks


  christian louboutin outlet


  jimmy choo outlet store


  pandora charms


  ralph lauren outlet


  coach outlet online


  nike air force black


  under armour outlet store


  michael kors uk


  supra outlet


  michael kors outlet


  burberry outlet


  michael kors outlet canada


  tiffany jewelry outlet


  air max 90


  michael kors outlet


  fitflops sale clearance


  versace sunglasses


  tiffany uk


  birkenstocks


  louis vuitton borse


  ray ban outlet store online


  kate spade bags


  jordan shoes


  cheap jordan shoes


  yeezy boost 350


  cheap ray bans


  michael kors outlet online


  fitflops shoes


  cheap oakley sunglasses


  nike trainers


  timberland shoes


  louboutin outlet


  prada handbags


  michael kors uk


  michael kors outlet online


  gucci outlet online


  michael kors bags


  burberry sale


  nike cortez white


  ed hardy


  nhl jerseys wholesale


  nike free 5.0


  pandora charms uk


  ghd


  nike free runs


  nike huarache black


  ray bans


  north face uk


  cheap ray-ban sunglasses outlet


  rolex daytona


  buy red bottoms


  air max


  adidas superstars


  hollister uk


  louboutin shoes


  hollister clothing


  louis vuitton handbags


  cartier love ring


  michael kors outlet clearance


  michael kors handbags


  true religion sale


  ray bans


  asics running shoes


  oakley sunglasses outlet


  ray bans


  ray ban sunglasses outlet


  the north face outlet


  gucci borse


  adidas nmd runner


  ray ban sunglasses


  nike air max 90


  fitflops sale clearance


  christian louboutin uk


  ray ban outlet


  ferragamo outlet


  reebok outlet store


  nike roshe run


  true religion


  michael kors outlet store


  versace sunglasses wholesale


  michael kors outlet online


  oakley sunglasses wholesale


  burberry bags


  kobe bryant shoes


  coach outlet online


  hollister clothing store


  instyler max


  hermes outlet


  coach factory outlet


  ecco outlet


  adidas pure boost black


  coach factory outlet online


  micahel kors


  nike air force


  nike air max 90


  ray ban sunglasses outlet


  fitflops


  pandora jewelry outlet


  fitflops shoes


  hollister kids


  louis vuitton outlet online


  lacoste shoes


  oakley sunglasses outlet


  true religion uk


  coach outlet online


  timberland uk


  nike blazer


  louis vuitton outlet


  omega


  black timberland boots


  ugg boots


  coach outlet store


  gucci handbags outlet


  cheap jordan shoes


  jordans


  vans store


  louis vuitton handbags


  cartier


  cheap oakley sunglasses


  adidas trainers


  michael kors outlet clearance


  christian louboutin outlet


  oakley sunglasses outlet


  north face jackets


  polo ralph lauren outlet online


  nike free flyknit 5.0


  coach outlet store


  michael kors handbags


  chi flat iron


  stephen curry basketball shoes


  rolex watches for sale


  louis vuitton outlet


  discount oakley sunglasses


  mont blanc pens outlet


  cheap ray bans


  puma outlet


  yeezy boost 350 balck


  coach factory outlet online


  nike free flyknit 3.0


  red bottoms outlet online


  mlb jerseys wholesale


  coach factory outlet


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  levis 511


  ed hardy uk


  ray ban outlet store


  louis vuitton outlet online


  skechers outlet


  michael kors outlet


  nike free flyknit 3.0


  oakley sunglasses,oakley sunglass,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley sunglasses outlet,oakley store,oakley outlet,oakley outlet store,oakley sunglasses sale,oakley sunglasses discount


  kate spade outlet


  timberland boots outlet


  nike free run flyknit


  cheap oakleys


  louis vuitton bags


  polo ralph lauren


  michael kors handbags outlet


  air max 90 white


  michael kors outlet online


  sac longchamp


  toms outlet


  mizuno running shoes


  supra store


  fake oakleys


  new balance shoes


  polo ralph lauren outlet


  converse sale


  kate spade handbags


  kate spade uk


  michael kors bags


  michael kors outlet online


  ray ban sunglass,ray ban sunglasses,ray ban outlet,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,cheap ray bans,ray bans


  louboutin pas cher


  nmd adidas


  polo ralph lauren


  coach outlet online


  adidas nmd uk


  coach outlet online


  cheap ray bans


  nike force 1


  sac longchamp pliage


  coach outlet store online clearance


  oakley sunglasses uk


  nike running shoes


  polo ralph lauren men


  north face outlet


  cheap ray ban sunglasses


  tiffany jewelry


  ralph lauren pas cher


  longchamp outlet


  under armour


  hermes belt


  rolex replica watches


  reebok


  louboutin shoes


  rolex submariner


  adidas gazelle


  adidas nmd black


  air jordan shoes


  cheap basketball shoes


  white converse


  birkenstock uk


  abercrombie & fitch


  asics gel kayano


  pandora jewelry


  nike huarache


  longchamp uk


  jimmy choo


  nike air max 95


  chaussure louboutin


  coach factory outlet online


  nba jerseys wholesale


  ralph lauren


  coach outlet online


  true religion jeans outlet


  lebron james shoes 2016


  discount nike air max


  ralph lauren outlet


  christian louboutin uk


  tory burch outlet online


  louis vuitton purse


  cheap oakleys


  "With Belgium dictating the pace early on, Bonucci caught them off-guard when he approached midfield. Instead of laying the ball off, he took a quick glance up and spied Giaccherini starting his darting move around defender Toby Alderweireld. Bonucci lofted the sweetest of lobs 40 meters ahead, landing his pass just over Alderweireld and before Thibaut Courtois could come out to challenge. Giaccherini did the rest with a deft control with his left boot before using the other foot to slot the ball home. Pause Current Time 0:00 / Duration Time 0:00 Loaded: 0%Progress: 0%0:00 Fullscreen 00:00 Mute Belgium had been picked as a pre-tournament favorite based on its oodles of attacking talent. But Bonucci set the tone for an exhaustive team effort to stymie Belgium's lauded playmaking pair of Hazard and Kevin De Bruyne and pull off what coach Antonio Conte agreed was an upset. ""We were excellent today at preparing for the game and overturning the odds,"" Conte said. ""Because the odds were against us and that is what great about football. They odds can be overturned with passion and commitment."" The back line of three allowed Conte to overcome Italy's lack of quality in attack by getting numbers forward. The formation paid dividends, especially on the second goal. Belgium was searching desperately for an equalizer and was outnumbered when Graziano Pelle sealed Italy's win in stoppage time, sending Conte and his bench into wild celebrations that spilled onto the field. ""I really liked my player's attitude,"" Conte said. ""They created chances to hurt Belgium and to dig in, and while we were digging in we came up with chances to double our lead."" Bonucci earned his 58th cap, while the 31-year-old Chiellini reached his 85th and Barzagli hit No. 57. They did so in a performance that flew in the face of the team's critics, who said this side was Italy's worst in recent memory and without a chance to repeat the finalist appearance four years ago. Italy now leads Group E after Sweden and Ireland drew 1-1 also on Monday. Bonucci and company will get another challenge on Thursday when they face Zlatan Ibrahimovic's Sweden."

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view