http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
.
.
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพิธีบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสนองพระราชเสาวณีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยประกอปพิธีบวชต้นพยูงยักษ์(ขนาด ๓ คนโอบ) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน เห็นคุณค่าประโยชน์ของป่าไม้ มีความรู้สึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ-อารยธรรม ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ประกอปด้วย
 
น้ำตกไตรคีรี ธารน้ำน้ำตก ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดองเร็ก ระยะทางยาวประมาณ ๘ ก.ม. มีจุดที่เป็นน้ำตก ๓ แห่ง เรียกรวมกันว่า “ น้ำตกไตรคีรี”
.
                                   .
..
 
ต้นพยูงยักษ์ ขนาด ๓ คนโอบ ขึ้นตะหง่านอยู่บนยอดเขาท่ามกลางสภาพของป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ อันเป็นมรดกที่สืบทอดมายาวนาน อนุชนรุ่นหลังจะต้องหวงแหนอนุรักษ์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้มากยิ่งขึ้น 
.
.
.
.
อ่างเก็บน้ำห้วยจรัส ที่มีขนาดใหญ่กว้างประมาณ 1 ก.ม. ยาวกว่า ๕ ก.ม. ที่โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาพนมดองเร็ก ป่าไม้ เป็นธรรมชาติที่สวยงาม ที่ถูกสร้างขึ้นเก็บกักน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตร และเป็นแนวกันชนชายแดนในยุคสงครามเวียตนาม-ลาว-กัมพูชา ปัจจุบันนับเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เงาะ ทุเรียน แก้วมังกรฯลฯ
.
.
.
..
พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เป็นเจ้าอาวาสวัด ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ มีเนื้อที่ครอบคลุม ประมาณ 10,865 ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอิสานใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีทัศนียภาพที่งดงาม สภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็น เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่ง
.
.
.
 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล แท้จริงหลวงปู่เกิดปีชวด วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ณ บ้านปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดจุมพลสุทธาวาส   สมัยนั้นที่สุรินทร์ยังไม่มีการเรียน การสอนปริยัติธรรม ท่านจึงลาอุปัชฌาย์เดินทางโดยทางเท้า   ไปอยู่ที่วัดสุทัศนาราม   จังหวัดอุบลราชธานี   เรียนปริยัติธรรม   สอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรก   แล้วเรียนบาลีไวยากรณ์ต่อถึงแปลมูลกัจจายน์ได้ ฯ
ในพรรษาต่อมา ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายธุดงคกัมมัฏฐาน ท่านมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาเมื่อหลวงปู่ได้ไปกราบนมัสการและได้ฟังธรรมของท่านเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธา จึงตัดสินใจเลิกละการเรียนปริยัติธรรมเสีย   แล้วออกธุดงค์ตามท่านอาจารย์มั่นต่อไป   จึงนับได้ว่าหลวงปู่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงค์ตามท่านไปในที่ต่าง ๆ ต่อสู้กับดงป่าสิงสาราสัตว์ตลอดถึงจนไข้ป่านานาชนิด   อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาอย่างแท้จริง   สิริรวมอายุได้ ๙๖ ปี ๒๖ วัน
 
รอยพระพุทธบาทขอมโบราณ ตั้งอยู่ห่างจากศาลาวัดไปด้านตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นรอยพระพุทธบาทหินทรายที่มีขนาดใหญ่มาก ความยาวประมาณ ๓.๒ เมตร ความกว้างด้านส้นพระบาทกว้างประมาณ ๐.๗ เมตร ด้านปลายพระบาท ๑.๕ เมตร องค์พระบาทถูกแกะสลักให้ลึกลงไป ๐.๒ เมตร เป็นรอยพระบาทข้างขวา ภายในรอยพระบาท มีเส้นขอบนูนเป็นกรอบสลักรูปสัตว์ในธรรมชาติ ได้แก่สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นานาชนิด รวมทั้งภาพดอกบัว มีภาพทั้งหมดนับรวมได้จำนวนมาก  แบ่งออกเป็น ๒๓ แถวนับจำนวนได้ ๑๖๖ ภาพ จากลักษณะดังกล่าว ช่างศิลป์อาจต้องการสะท้อนสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของป่าเทือกเขาพนมดองเร็ก เป็นถิ่นอาศัยที่อุดมสมบูรณ์
บริเวณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ดังกล่าวจึงเหมาะอย่างยิ่ง ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่พร้อมไปด้วย ธรรมชาติ และอารยธรรมพนมดองเร็กฯลฯ
  

Visitsurin.com: ขอยกย่อง ด.ช.อุทัย  สุขสวรรค์ นักเรียนชั้นปซ ๖ โรงเรียนบ้านจรัส ที่พายเรือออกไปรับผู้รอดพ้นจากการจมน้ำ ขณะที่เรือล่มห่างจากฝั่งประมาณ ๑๐๐ เมตร นำขั้นฝั่งได้โดยปลอดภัย
อ่านเพิ่ม..บทความที่เกี่ยวข้อง
.

ความคิดเห็น

 1. 1
  นงเยาว์
  นงเยาว์ nongyao241127@hotmail.com 01/06/2008 13:34
  {icon4}สวัสดีคะชาวบัวเชดทุกท่านสบายดีกันไหมคะ...อิฉันก็คนหนึ่งที่อยู่อ.บัวเชดคะ
 2. 2
  นงค์ บ้านหนองโจงโลง
  นงค์ บ้านหนองโจงโลง boonkran_21@hotmail.com 09/06/2008 16:01
  คิดถึงบัวเชดจัง คิดถึงความหลังครั้งเก่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กวัยรุ่น ตอนนี้ก็เรียนจบและจากบ้านมาเพื่อหางานทำในเมืองกรุง อยากจะกลับไปทำงานแถวบ้านจังเลย ธรรมชาติอันสงบสุข ไม่วุ่นวายเหมือนเมืองหลวง
 3. 3
  เคยไปทำงานที่ ต.จรัส
  คิดถึงมากครับเคยไปอยู่ ณ. ที่แห่งนี้ หนึ่งปีเต็มๆ
 4. 4
  ป๋อง
  ป๋อง thanasinp@hotmail.com 31/08/2008 11:57
  ใครเป็นลูกศิษย์โรงเรียนบ้านระมาดค้อบ้างครับ
  จากครูป๋อง
 5. 5
  วรรณ
  วรรณ wan250@hotmail.com 02/10/2008 10:52
  สวัสดีค่ะชาวบัวเชดทั้งหลาย อยู่อำเภอบัวเชดเหมือนกัน อยากกลับไปอยู่บ้านจัง คนรู้จักอำเภอบัวเชดน้อยจัง
 6. 6
  เด็กบ้านชำปะโต
  เด็กบ้านชำปะโต rattikan@hotmail.com 03/10/2008 15:45
  {icon6} อยากกลับไปอยู่บ้านจัง
 7. 7
  โอ๋ เด็กบ้านชำปะโต
  โอ๋ เด็กบ้านชำปะโต rattikan@hotmail.com 03/10/2008 15:52
  {icon5} คิดถึงบรรยากาศที่บัวเชด ยิ่งพอได้เห็นภาพแล้วมันทำให้คิถึงบรรยากาศเก่า ห้องเรียนเก่าๆ เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน ตอนนี้ไม่รู้เพื่อนไปอยู่ที่ใหนกันหมดแล้ว ปิดเทอมนี้เจอกันนะ จากเด็กเพชรบุรี pbru.com
 8. 8
  ดีง รักบ้านเกิด
  ดีง รักบ้านเกิด samextreme206@hotmail.com 11/10/2008 07:36
  คิดถึงบ้านจังเลย โชคดีได้เข้ามาอ่าน ตอนนี้มา exchange program อยู่ที่ Kanagawa Prefecture ญี่ปุ่น ได้เกือบ 3 เดือนแล้ว อยู่บ้านหนองหลวง ต. อาโพนครับ
 9. 9
  เปิ้ล...บ้านแสนสำราญ
  เปิ้ล...บ้านแสนสำราญ jolie-apple@hotmail.com 26/10/2008 05:18
  {color=pink}สวัสดีชาวบัวเชด สบายดีกันหรือเปล่า? เราเองก็เป็นลูกหลานที่นี่เหมือนกัน แต่ตอนนี้อยู่สวิสต์ มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับบ้านเรา แวะมาบอกหรือทักทายกันได้น่ะคะ....... **คนบ้านเดียวกัน** {icon3} {icon3} {/color}
 10. 10
  เปิ้ล..บ้านแสนสำราญ
  {color=pink}ยังคงรักและคิดถึงบ้านเกิดเสมอ........{/color} {icon4} {icon4}
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view